Interval 84 van tier informant uit Gramsbergen

ja
kan
ook
hiePRON(vrij,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
hefV(recht,tt,3,s,trans)
tbiene?
 tPRON(pre-N,s,onz,art-def,zwak,simpl)
 bieneN(N,3,s,onz,d-obj)
brokenV(post-N,volt-prefix,trans)