Interval 12 van tier informant uit Gramsbergen

nee
dat
blijft
bij
zich
hijPRON(vrij,nom,3,s,m,subj,pers,sterk,simpl)
hadV(recht,vt,3,s,trans)
geenPRON(pre-N,pl,kwant-neg,simpl)
spijkersN(-(e)s,N,3,pl,z,d-obj)
bijP(prep)
zichPRON(vrij,acc,3,s,m,p-obj,refl,simpl)