Interval 8 van tier informant uit Gramsbergen

ja
janN(vrij,3,s,m,subj)
herinnertV(-(e)t,recht,tt,3,s,refl)
zichPRON(vrij,3,s,refl,sterk,simpl)
datPRON(pre-N,3,s,onz,dem-def,simpl)
verhaalN(N,3,s,onz,d-obj)
welADV(vrij)
ja