Interval 120 van tier hulpinterviewer uit Gramsbergen

wandeldiedeV(v-cl)
datPRON(vrij,3,s,dem-def,sterk,simpl)
isV(recht,tt,3,s,onacc)
kromA(vrij)
nederlandsN(N,3,s,onz)