SAND-data Kerkrade (Q121p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Kerkrade

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q121[/k][h]139[/h][i]140[/i][vw]J[/vw][/meta]  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
hulpinterviewer Wat doen der pap van dich dan? vreemde possessiefconstructie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
hulpinterviewer Ja, dem kan ich nog. accusatief demonstratief pronomen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Ich denk dat Marie_ sound
commentaarvraag wordt hernomen in nagesprek  sound
hulpinterviewer Herstelle. Ich denk_ Ik denk dat Marie heeft proberen van hem één brief te schrijven. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge vir niet. [/a] expliciete 'nee' gegeven door hulpinterviewer, niet door informant sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze satz vur in ung sprach? Vertaal. sound
commentaarvraag wordt hernomen in het nagesprek  sound
hulpinterviewer Oversetz. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a] Gisteren spazeredich deur et park. [/a]

spazere dich
onduidelijk of hier 'ik' (ich) of 'jij' (dich) bedoeld wordt; in ieder geval niet 'hij'. bovendien is het ook onduidelijk of hij 'een' dan wel 'het' park zegt tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] expliciete 'nee' gegeven door hulpinterviewer, niet door informant sound
hulpinterviewer [v=018] Oversetz. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wist niet datet Marie gisteren gestorven is. [/a]

dat et
het is niet helemaal zeker of informant 'datet' zegt (wat een combinatie van een voegwoord met een bepaald lidwoord - horend bij de volgende eigennaam - zou zijn). zou ook 'datte' kunnen zijn (waarvan de samenstelling dan onduidelijk zou zijn) tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? sound
hulpinterviewer Ze wis niet dat Marie gisteren is jestorve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Op die manier kanet ook wel maar wie het vorige woar woar het besser eigenlijk. [/a]

kan et
sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Et wil jenne danse. [/a] vertaling door hulpinterviewer gegeven sound
hulpinterviewer [v=025] Oversetz. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Jenne had dat oets jewild of jekand. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Oversetz. Jan had het hele brood wel wille opete. [/v] sound
informant [a] Jan_ Der Jan haw het janse brood wel wille opete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] sound
hulpinterviewer Wie seit me deze satz in et dialect? Oversetz. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wee zie haw_ wem zie haw kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Komt deze satz dukker vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel mi eens wem dat zie haw kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Oversetz. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Der Jan dee ken zich herinnere_ dee ken zich die geschichte wel herinnere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noa et bildje en vul der satz aa. Marie en Piet wijze op. [/v] sound
informant [a] Marie en der Piet die wijze op ee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noa et bildje en vul der satz aa. Toon wast. [/v] sound
informant [a] Der Toon dee wast z_ is zich aan t wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Oversetz. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Der schrijner had jeng nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noa et bildje en vul der satz aa. sound
hulpinterviewer Der Fons zag eng slang neiver. [/v] sound
informant [a] Neiver zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Oversetz. Erik liet mij voor zich werke. [/v] tagging sound
informant [a] Der E_ Der Erik loos mich vur hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Oversetz. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Het Johanna loos zich mit drijven op de_ [/a] tagging sound
informant [a] _op de golve ja. [/a] sound
hulpinterviewer Wenstoe eerder golve zeis in die spraakgebruik moetse dat vooral doee. comp-agreement met een sterk pronomen; pro-drop in de hoofdzin; vreemde 'e'-uitgang op de infinitief 'doen' sound
hulpinterviewer [v=042] Oversetz. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Der Toon bezag zichzelver eens goed in der spiegel. [/a] lijkt wel agreement tussen subject van de zin en reflexiefpronomen tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Oversetz. Jan heeft in twee minute één biertje gedronke. [/v] sound
hulpinterviewer Dan don ich dat toch. 'n'-uitgang op 'doen' in de eerste persoon enkelvoud sound
informant [a] Der Jan had in zwei minuten e biertje gedronke. [/a] onduidelijk of hier 'gedronke' dan wel 'jedronke' te horen is. het lijkt me toch eerder het eerste (ondanks eerdere participia met 'je-') tagging sound
hulpinterviewer Du moets flink der op duije. er-plaatsing sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Jan had zich i zwei minute e biertje gedronke. [/v] tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Oversetz. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoeng lope bekwaam. [/a] tagging sound
informant Ich wete wat sie zegd has. afwezigheid van participium-prefix sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Dees schoeng lope zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Eigenlijk niet. Want euh dat_ Wij zeggen niet deze schoenen lopen zich gemakkelijk. Met deze schoenen is het makkelijk lope. [/v] antwoord is onzeker (vandaar de neutrale [a]-codes), aangezien informant bij de vorige vraag mediale constructie wel eventueel wou toelaten (al is het een minder frequente variant) + verderop lijkt ook hulpinterviewer geneigd deze zin goed te keuren. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Oversetz. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Der Eduard dee kent zichzelver goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Ward had jehoord dat fotos van zichzelf in de etalage of in de schoukast stond. [/v] sound
informant [a=j] Ze komt vur joa. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zeit me van zichzelf of va zichzelver van hemzelf of van hemzelver va hem of va zich? [/v] beetje jammer dat de hele zin niet herhaald wordt; wellicht zijn antwoorden daardoor niet 100% betrouwbaar sound
informant [a] Zichzelver zou ich zeggen. [/a] tagging sound
informant [a] Van hemzelver. [/a] al is het niet helemaal duidelijk of deze variant nu wel of niet goed is tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Oversetz. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer Doa hanfer jee woord vur.

han fer
pronomenincorporatie? of is de 1e persoon meervoud van hebben 'han'? sound
informant [a] Wen ich jet behoudend leef dan leef ich noa der wens van mien eldere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wen ich zuinig leef leef ich wie mien eldere wille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=055] Oversetz. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Wenther nog drei jaar leeft leefter langer as wie ziene pap. [/a]

went her leeft er
lijkt voegwoordvervoeging in de derde persoon enkelvoud + interessante dubbele voegwoord keuze bij comparatief tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Oversetz. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Wenthet zo gevaarlijk leeft dan leeftet niet lang meer. [/a]

went het leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Oversetz. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Wente hu nog leeft dan leefte morgen ook nog. [/a]

went e leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Oversetz. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ik. [/v] sound
informant [a] Wender zo oeserandenband leefdich dier doet dan leefder niete zo lang wie ich. [/a]

wen der leef der
constructie in de 'als'-zin is volstrekt onduidelijk + moeilijk verstaanbaar; paradigma 'leven' in rechte volgorde ontbreekt in ieder geval. onverwachte 'e'-uitgang op 'niet' tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Oversetz. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Wense vur hun werk leve leve ze niet vur de kinger van hun. [/a]

wen se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Oversetz. Als Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Wenter Rudy nog leeft dan leefter Leo ook nog. [/a]

wen ter leef ter
hier zou eventueel ook voegwoordvervoeging 3e persoon enkelvoud met een eigennaam aanwezig kunnen zijn, maar dat is door de aanwezigheid van het lidwoord bij de eigennaam niet met zekerheid te achterhalen tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Oversetz. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Wense gezond leefs dan leefste langer. [/a]

wens e leefs te
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Oversetz. sound
hulpinterviewer Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Wen zo weinig luu van der landbouw leve dan levener janse hoop luu van de fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Oversetz. Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] vraag wordt hernomen in het nagesprek sound
informant [a] Wen der Pieter_ Wen der Piet en et Lies in et paradijs leve dan is et Rosa en der Frans in de hel. [/a] enkelvoudige vorm van 'zijn' bij meervoudig subject tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Oversetz. Als we slecht leve leve we niet gelukkig. [/v] sound
informant [a] Wentver slecht leve levever niet gelukkig. [/a]

went ver leve ver
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Oversetz. Als we ongezond leve leve we niet gelukkig. [/v] sound
informant [a] Wentver ongezond leve levever niet gelukkig. [/a]

went ver leve ver
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Oversetz. Leef wat gezonder Jan. [/v] vraag wordt hernomen in het nagesprek sound
informant [a] Jan doe moets jet gezonder leve. [/a] imperatief ontbreekt sound
hulpinterviewer [v=073] Oversetz. Leef wat minder bekrompe kindere. [/v] sound
informant [a] Kindere leeft jet_ leeft jet weiniger bekrompe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Ich ving dat jiederenne moes kenne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee, komt niet en vur. [/a] vertaling ontbreekt (is wellicht wel dezelfde als v=075) / terzijde: vreemd constructie; is dit een negatiepartikel? sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee, dat kennever niet. [/a]

kenne ver
vertaling ontbreekt (al is die wellich wel hetzelfde als in v=075) sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet vur. [/a] vertaling ontbreekt (al is die wellicht wel hetzelfde als in v=075) sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] vertaling ontbreekt (als is die wellicht wel hetzelfde als v=075) sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze satz vur in ung sprach? Ich wees dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet vur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Niet_ Niet zo. Ja dat zou kunne maar het is toch hie niet correct. [/a] dit lijkt een beetje een halfslachtige ontkenning (met dat 'ja dat zou kunne'), maar uit de discussie die volgt en de pogingen die de informant onderneemt om de zin in het kerkraads te vertalen blijkt duidelijk dat deze constructie niet voorkomt in het kerkraads. sound
informant [a] Eddy moes vroeg op kunne sta. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Oversetz. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk datet Marie hem zal moese roepe. [/a]

dat et
tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin vur in ung sprach? Oversetz. Zitte hier nergens geen muize? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Et komt niet vur. [/a] sound
informant [a] Zitte hie ergens muis? [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat komt_ dat komt niet vur. Hij spreekt nicht goed Frans Franzözisch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Niet jiderenne is een vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze satz vur in uw dialect? sound
hulpinterviewer Oversetz. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] uit vertaling blijkt dat informant opgave verkeerd interpreteert, vandaar neutrale [a]-code sound
informant [a] Hij had nergens vriend. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Er wilt jeng soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Bucher had Jan drei. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Jan wees datter vor drei uur der wagen moes hen jemaakt. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Ja maar het zou beter xxx Jan moes vur drei uur der wagen jemaakt ha. [/a] variant die informant geeft is niet relevant; [a=j]-antwoord lijkt wel betrouwbaar sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Jan wees datte vur drei uur der wagen moes jemaakt han. [/v]

dat e
sound
informant [a] Ja. Der Jan wees datte vur drei uur der wagen jemaakt moes han. [/a]

dat e
uit parafrase die de informant geeft blijkt dat hij niet naar het relevante volgordeverschil aan het luisteren is, vandaar enkel neutrale [a]-codes sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Jan wees datte vor drei uur der wagen jemaakt moes han. [/v]

dat e
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] cf. ook zijn (irrelevante) antwoord op v=157 sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin vur in ung sprach? Jan wees datte vor drei uur der wagen jemaakt han moes. [/v]

dat e
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Oversetz. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hasse genoeg luu vur et hooi xxx van et land_ van et veld te hale ja? [/a]

has e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Haste genoeg luu vur hooi van et land te hale? [/v] vraag blijft onbeantwoord, maar uit de hoofdvraag is al gebleken dat 'voor' kan voorkomen als infinitivaal voegwoord in deze zin sound
hulpinterviewer [v=189] Oversetz. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] T is schoon van der Jan vur te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook vur? Het woar net van Jan vur te kome werke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het woar net va Jan vur werke te kome. [/v] sound
informant [a=n] Dat is niet zo. [/a] informant en hulpinterviewer zijn het oneens; informant geeft verderop toe dat constructie inderdaad kan, maar doet dat duidelijk niet van ganser harte (zegt ook zoiets als ''t is ieder zijn smaak'), vandaar de [a=n] sound
hulpinterviewer [a=j] Kan eigenlijk allebei we. [/a] antwoord lijkt me niet helemaa betrouwbaar gezien enerzijds antwoord informant en anderzijds feit dat hulpinterviewer in de discussie die volgt er niet in slaagt overtuigd een voorbeeld van de constructie te vinden sound
hulpinterviewer [v=190] Oversetz. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar vur te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Dees ton is zwaar vur te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
informant [a=j] Vur te drage zou ich zegge of om te d_ [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat werd allebei jebruikt. [/a] sound
informant [a] Ja. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dees ton is zwaar te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Niet. Daar hoef ja niet om der bij in dees geval. [/a] sound
informant [a=j] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer De dreide mogelijkheid. grappige rangtelwoordvorming sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ver hopen allemaal op tijd heem te zien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Oversetz. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Er staat te breuzele. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Oversetz. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Die kan staan te zeike. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staa breuzele. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Hij kan staa te breuzele. [/v] sound
informant [a=j] Hij kan staa te breuzele ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Oversetz. Toen we aankwame regende het. [/v] sound
informant [a] Wiever aankwame woar et oan t regene. [/a]

wie ver
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Oversetz. K geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ich geloof dat ich groter ben wie em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Oversetz. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Zie gelooft dat_ datstoe eerder heem bis wie ich. [/a]

dats toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Oversetz. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] De geloofst toch niet dat hij sterker is wietstoe. [/a]

wiet stoe
'wietstoe' : vreemde vorm: waar komt die 't' vandaan? tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Oversetz. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat vur rijker zint wie zie_ wie hun. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Oversetz. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ver gelove dat ur niet zo_ zo schlau ziet wie vier. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Oversetz. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
informant [a] Ur gelooft toch niet dat zie armer zunt wietur? [/a]

wiet ur
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Oversetz. U gelooft dat Lisa even mooi is as Anna. [/v] sound
informant [a] De geloofst datet Lisa xxx gerade zo schoon is wie et Anna. [/a]

dat et
tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Oversetz. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat der Louis en der Jan sterker zunt wie der Hens en der Peter. [/a] feit dat eigennaam hier vervangen wordt is niet relevant aangezien alle mannelijke eigennamen toch voorafgegaan worden door 'der' tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
commentaarvraag wordt niet (of althans niet op relevante wijze) beantwoord. vraag wordt hernomen in het nagesprek.  sound
hulpinterviewer A. Hij slaapt. B. Hij deet. [/v] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer A zegt. Hij slaapt. B zegt. Et deet. [/v] sound
informant [a] Nee. Nee. [/a] antwoord onzeker aangezien informant (door verkeerde toelichting van de hulpinterviewer bij de vorige vraag) de opgave niet helemaal begrijpt sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
commentaarvraag wordt niet beantwoord  sound
hulpinterviewer A zegt. Slaapt hij? B zegt. E deet. [/v] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze satz vur in ung sprach? De lamp deet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande deet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kent nog. [/a] t-uitgang op 3e persoon enkelvoud van 'kunnen' sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze satz vur in ung sprach? Deet Marie jiddere avond danse? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Doget brood effe snije. [/v]

dog et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze satz vur in ung sprach? Ich don wel effe de tasse spoele. [/v] sound
informant [a=j] T kan maar zou ze_ zout eigenlijk zegge. Ich spoel effe de tasse. [/a] hulpinterviewer bevestigt verderop dat het wel kan voorkomen, vandaar de [a=j] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich don wel effe die tasse spoele. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]Q121[/k][h]139[/h][i]140[/i][vw]J[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=249] Oversetz. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Der jongen woar de mam van gisteren opnieuw jetrouwd is stond achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Oversetz. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woa ze op zate woa jehad gepinzeld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Oversetz. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld had dee moes mich maar jet geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zeiste wee geld had of zeiste dee geld had moes mich maar jet geve? [/v]

zeis te zeis te
sound
informant [a] Wee geld had toch. [/a] tagging sound
informant [a] Kense allebei. [/a]

kens e
sound
informant [a] Ja. Persoonlijk zou ich wee gebruike in die dinger. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Wat denkste wem ich in de stad_ dem ich in de stad bejeend bin? [/a]

denks te
deze zin lijkt eerder een vertaling te zijn van 'wat denk je die ik in de stand ontmoet heb?' (al is de precieze betekenis van 'bejeend' niet duidelijk), vandaar de neutrala [a]-codes.

Bij mijn weten is het woord 'bejeend' verwant aan het Duitse werkwoord 'begegnen' (= tegenkomen). Marco Klerks, stagaire.
sound
hulpinterviewer [a=j] Wat meenste wem ich in de stad bejeenet? [/a]

meens te
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze satz vur in u dialect? Oversetz. sound
hulpinterviewer Wat denke jullie hoe ze het hebbe opgelost? [/v] sound
informant [a=j] Wa denkder wie ze han_ wie ze t hant jeluust? [/a]

denkd er
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz sound
commentaarvraag wordt hernomen in het nagesprek  sound
hulpinterviewer Hoe denk je hoe ze het hebbe opgelost? [/v] sound
informant [a] Wat denkste wie ze t hant jeluust? [/a]

denks te
geen expliciete nee sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze satz vur in ung_ in ur dialect? Oversetz. sound
hulpinterviewer Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Wem denkste da_ we dadik in de_ in de stad ben bejeend? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Oversetz. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Er hat zich de heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Her hat zich zien heng gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Her hat zich zien heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Her hat zich de heng gewasse. [/v] vraag is hiervoor al beantwoord (a=j) sound
hulpinterviewer [v=268] Oversetz. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Her hat zich het hemde gewasse. [/a] tagging sound
informant [a] Her hat zien hemde gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar xxx wense zegs zich et hemme dan hat er maar één der arme kerel. [/a] hulpinterviewer beweert hier dat in de uitdrukking 'hij heeft zich het hemd gewassen' het subject maar één hemd heeft. de informant bevestigt verderop (beetje aarzelend?) sound
hulpinterviewer [v=271] Oversetz. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Er hat zie been jebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Her hat zich zie been jebroke. [/v] sound
informant [a=n] Nou nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Er hat zich et been jebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Komt deze satz dukker vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou hij dat gedoa kunne han? [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Komt deze satz dukker vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedaan gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou hij dat han kenne doee? [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Isdat gebruikelijk in ung sprach? Oversetz.

is dat
sound
hulpinterviewer Zou hij dat doen gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou hij dat jekund han? [/a] antwoord is niet helemaal relevant ('doen' ontbreekt) maar informant heeft bij de vorige twee vragen al vertaling gegeven van de relevante constructie sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich ha jene zin vu de koei te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De politie zoue bij hem zijn kome en hem met jenome han. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Alle koei van et Marie zijn bij de overstroming verzope. [/a] sound
informant [a=n] Nee. Komt op die ma_ op die manier komt ie niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Dit denk ich niet aa. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze satz vur in ung sprach? Dei jong ben ich mit noa der markt jewe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Ich han al de ieste drei somme jemaakt. De waffer hastoe jemaakt? [/v]

has toe
opgave wordt met 'de waffer' ingesproken ipv met 'de welke'. uit antwoord informant blijkt echter dat 'de welke' ook niet mogelijk is sound
informant [a=n] De wel_ nee de welke nee. [/a] sound
informant [a] Waffere hastoe jemaakt? [/a]

has toe
sound
hulpinterviewer [a] Waffere hastoe jemaakt? [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer De waffere hastoe al voet bracht? [/v]

has toe
sound
informant [a] Nee. Zegge ver niet. [/a] hier neutrale codes gebruikt aangezien uit antwoorden op vorige vraag en uit wat hulpinterviewer verderop zegt blijkt dat 'waffere' (zonder de 'de') wel voorkomt in het kerkraads (en dat is voldoende voor een [a=j]-code) sound
hulpinterviewer [a=j] Wel waffere maar niet de waffere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich geloof dem vinde ze allemoal net. [/a] antwoord wordt gegeven door hulpinterviewer. het is niet helemaal duidelijk of de informant dezelfde constructie in gedachten heeft aangezien hij in zijn parafrase de 'ik geloof'-zin weglaat. hulpinterviewer is wel expliciet in zijn oordeel tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja tuurlijk zou dat kunne. [/a] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ich ha gans jet jelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Oversetz. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Jeen mens darf het ziee en dan ving ich dastoe het ook niet darfs ziee. [/a]

das toe
vreemde schwa-uitgang op de infinitief (2x) tagging sound
hulpinterviewer [v] Oversetz. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a=j] Pff. Ja dat kent. [/a] sound
informant [a] Gene darf et ziee en dan ving ich datstoe het ook niet darfs ziee_ niet ziee darfs. [/a]

dats toe
sound
hulpinterviewer [v=340] Oversetz. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het passeerde wietse voet gings. [/a]

wiet se
transcriptie is onzeker: zegt de informant hier 'het passeerde OP wietse voet gings'?? tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Oversetz. Ik weet waar je gebore bent. [/v] sound
informant [a] Ich wees waotse gebore bis. [/a]

woats e
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Oversetz. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Wentse verdig bis kentse joa. [/a]

wents e kents e
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Komt deze satz dukker vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a] Nou is eigenlijk euh_ nee niet zo goed. Ich wees dat hij jaan_ Ich wees dat hij zemmen is jejange. [/a] antwoord is onzeker aangezien hulpinterviewer tijdens de instructie had aangegeven dat deze constructie wel voorkomt in het kerkraads (al sluit hij zich nu wel aan bij diens oordeel); mogelijk gaat het hier om een minder frequente variant. sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze satz vur in ung sprach? Wie duks komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] vertaling ontbreekt (al is die wellich wel hetzelfde als die in 347 sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze satz vur in ung sprach? Wie duks komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ich wees datij zwemme is jejange. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze satz vur in ung sprach? Wie duks komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Totaal niet. [/a] vertaling ontbreekt (maar is wellicht wel dezelfde als die in 347 en 351) sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Wil je nog koffie Jan? Jak. [/v] sound
informant [a] Wiltse nog koffie Jan? Joa. [/a]

wilts e
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Jak is niets. Dat kenne wij niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Hebbe ze gegete? Jaanze. [/v] sound
informant [a] Han se jeese? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Jaanze kenne we helemaal niet. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Nee totaal niet. Is hij dood? [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Oversetz. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is der man dem ze jeroepe hant. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Overszetz. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is der man dee die geschichte had verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Oversetz. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] vraag wordt hernomen in het nagesprek sound
hulpinterviewer [a] Dat is denk ich der man dee de geschichte had verteld. [/a] antwoord niet echt relevant ('denk ik' als parenthetical gebruikt) tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Oversetz. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Da is der man woa van ich denk dat ze m geroepe hant. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze satz vur in ung dialect? sound
hulpinterviewer A. Wieniee zal der wereldvrede kome? B. Noets niet. [/v] sound
informant [a=n] Ja noets niet dat is wem dat da_ [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is Vlaams ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze satz vur in uw dialect? sound
hulpinterviewer Wie duks kome ze vur in uw dialect? Wendy verzoeet jenne wiee te doee. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy verzoeet vur jenne wiee te doee. [/v] vraag wordt niet beantwoord sound
informant [a] Wendy probeeret om jenge pijn te doee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy verzoeet om jenne wiee te doee. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] zie antwoord bij vorige vraag sound
hulpinterviewer [v] Wendy verzoeet van jenne wiee te doee. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Oversetz. Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] T schijnt dat ze niets darf ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Oversetz. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niets te darve ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze satz vur in ung sprach? Wie duks komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Et verspricht enne schone dag te werde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan jaat. [/a] let op de jaaT! sound
hulpinterviewer [v=401] Komt deze satz vur in ung sprach? Wie duks komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Et is vielleicht beter nog even te wachte. [/v] tagging sound
informant [a] Ja. Kan. [/a] antwoord onbetrouwbaar want in de parafrase die de informant net gaf komt 'om' voor sound
hulpinterviewer [v] Et is vielleicht beter om nog even te wachte. [/v] tagging sound
informant [a=g] Ja. Ook dat kan. [/a] voor de a=g-code: zie verderop sound
hulpinterviewer [v] Et is vielleicht beter vur nog even te wachte. [/v] tagging sound
informant [a=j] Vur nog effe. Ja. Dat kan maar euh het woordje om zou ich de voorkeur aan geve. [/a] P-stranding met lexicale NP sound
hulpinterviewer [v] Et is vielleicht beter van nog even te wachte. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] Komt deze satz vur in ung sprach? Wie duks komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Ver hawwe et geluk om hem direct terug te vinde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ver hawwe geluk hem direct terug te vinde. [/v] tagging sound
informant [a] Is ook. [/a] antwoord onbetrouwbaar aangezien informant parafraseert met een finiete zin sound
hulpinterviewer [v] Ver hawwe geluk vur hem direct terug te vinde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ver hawwe geluk van hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Oversetz. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijkt wel of eng in der jard steet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze satz vur in ung sprach? Her hat der bal jeworpe in de mangel. [/v] sound
informant [a=n] Nou in die volgorde niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze satz vur in uw dialect? Oversetz. sound
hulpinterviewer A. Zal ik koke? sound
hulpinterviewer B. Dat doe maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zal ich koke? [/a] sound
informant [a] Dat doch maar. [/a] informant gebruikt hier de gezochte constructie, maar wellicht enkel bij wijze van herhaling hoe het niet moet, gezien de herhaaldelijke expliciete afwijzing van de constructie, zowel door hem als door de hulpinterviewer sound
informant [a=n] Nee. Doch dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
commentaarvraag wordt hernomen in het nagesprek  sound
hulpinterviewer Oversetz. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Du moets mich verspreche dat boek noets meer te verstoppe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. vraag wordt hernomen in het nagesprek sound
hulpinterviewer Wat zegt mij dat je gekocht hebt. [/v] verkeerde opgave; gewenste antwoord komt er echter wel uit sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zaan mich watse jejole has. [/a]

wats e
sound
hulpinterviewer [v=495] Oversetz. Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ich denk datse veul zols moese voet werpe. [/a]

dats e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a] Ich denk datse veul zols moese voet werpe. [/a]

dats e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat zegge wij toch niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze satz vur in ung sprach? Zoe e ding ee han ich nog noets jeziee. [/v] gezien de [a=n] van de hulpinterviewer tijdens de instructie waren de trapvragen 513 en 514 niet op de band opgenomen. gezien de [a=j] van de informant zijn ze echter in het nagesprek alsnog afgevraagd sound
informant [a=j] Ja dat zegge ze. Alhoewel euh persoonlijk gebruik het niet. Zoe e ding ee maar dat is_ [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]Q121[/k][h]139[/h][i]140[/i][vw]J[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [a=n] Zo een ding één zegge we niet. [/a] hulpinterviewer en informant verschillen van mening sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze satz vur in ung sprach? Doe bis ook enne rare enne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Oversetz. Wat voor boeke heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Waffer bucher hasse jejole? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Oversetz. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wer hat dich op de kermis geziee? [/a] weer die schwa-uitgang op het voltooid deelwoord tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Oversetz. Die aardappel_ aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die eepels schelle zich niet gemakkelijk. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze satz ook vur? Die eepel schelle zich niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] Oversetz. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] Der sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Oversetz. Marie trok de deke naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deke noa zich toe. [/a] of is de kleine aarzeling voor 'Marie' een lidwoord en zegt hij 't Marie'? tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Marie zeit datstoe Piet een boek has verzoeet te verkope. [/v]

dats toe
sound
informant [a=j] Et Marie zeit datstoe der Piet e boek has probere te verkope. [/a]

dats toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze satz vur in ung sprach? Wim dacht dat ich Els haw probeerd e cadeau te geve. [/v] sound
informant [a] Der Wim dacht datet houw_ dat ich geprobeerd han et Els e cadeau te_ te geve. [/a] geen expliciet antwoord; enkel afwijkende vertaling sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze satz vur in ung sprach? sound
hulpinterviewer Der Karel wees datstoe probeerd has Marie e boek te verkope. [/v]

dats toe
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n] [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven. Da s geen goeie zin. Hoe zou u die wel zeggen dan in het Kerkraads? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ich denk dat et Ma_ dat et Marie verzoeet hat hem enne brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=006] En deze was ook niet goe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Gisteren spazerete deur ter_ deur jet park. [/a]

spazere te
tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen. Da kwam ook nie voor. Hoe zou u dat dan zegge? [/v] sound
informant [a] Jenne wol danse. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Et wol jenne danse. [/a] sound
veldwerker [v=070] Kan u es vertale? In de hel leve Rosa en Frans. [/v] sound
informant [a] In de hel levenet Rosa en der Frans. [/a]

leven et
is de eind-n van 'leven' een flexieuitgang of een verbindings-n? tagging sound
veldwerker [v=072] Kan u nog es vertale? Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef jet gezonder Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Deze zin die kwam ook nie voor. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe zou u da zeggen in het Kerkraads? [/v] sound
informant [a] Er hat niet overal vrung. [/a] sound
veldwerker [v=198] Kan u deze nog es vertalen in het Kerkraads? [/v] sound
informant [a] Hee kan stoa zevere. [/a] tagging sound
veldwerker [v=227] A en B zijn naar iemand aan te kijken en A zegt. Hij slaapt. En B zou zegge. Hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] E slaapt. En dan zegt de andere. Tatseglich. [/a] sound
veldwerker [v=265] Kan u die es vertale? [/v] sound
informant [a] Wie denkse datset jelost hant? [/a]

denks e dat se t
tagging sound
informant [a=n] Als je t eigenlijk_ t Kerkraads spreekt zoals het gedacht is en bedoeld is dan_ dan is het niet het geval. [/a] informant beweert hier (denk ik, want hij blijft vrij vaag) dat de 'hoe ... hoe' -constructie in het kerkraads niet voorkomt maar daar eventueel soms wel zou kunnen te horen zijn, maar dan bij de jongere generatie en onder invloed van het nederlands sound
veldwerker [v=372] Kan u deze nog es in het Kerkraads vertale? [/v] sound
informant [a] Dat is der man woa van ich denk dater dat geschichte verteld hat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=486] Ja. Deze zin die kwam zo nie voor in het Kerkraads. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zul verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe zou u dat dan wel vertale? [/v] sound
informant [a] Versprech mich datse dat boek noets meer verste_ verstoppe di_ versteche dies. [/a]

dats e
sound
veldwerker [v=487] Ja. En deze? [/v] sound
informant [a] Zeg mich watse jejole has. [/a]

wats e
sound
veldwerker [v=513] En kan deze zin in het_ in het Kerkraads voorkomen? [/v] sound
informant [a=n] Zo één vrouw één. Nee. [/a] sound
informant [a] Zoen vrouw kense maar beter niet tegen spreke. [/a]

zo en kens e
sound
veldwerker [v=514] En deze? [/v] sound
informant [a] Zoen mens hat ummer jet vur euver te_ te klage. [/a]

zo en
sound
veldwerker [v] Ook zonder de één? [/v] sound
informant [a=n] Ja. [/a][/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Kerkrade