SAND-data Heerlen (Q113p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Heerlen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q113p[/k][h]153[/h][i]154[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Gene had dat oets gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Der Jan hou het ganse brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wer zie hou kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Der Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Der timmerman had geen nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Der Erik laat mich vuur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Ut Johanna laat zich mee drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Der Toon bekeek zichzelf eens goed in der spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Der Jan had binne twee minute een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Komt dees zin ook veur. Der Jan had zich in twee minute een bierke gedronke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Dees schoen lope zich gemakkelijk. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Der Ed kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Der Ward had gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage stond. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappel laten zich niet gemakkelijk schille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] Der sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Wen ik zuinig leef dan leef ik wie mijn ouders dat wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Wen te nog drei jaar leeft leefte langer wie ziene pap. [/a]

leeft te
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Wen ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet meer lang. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Wen het nu nog leef leeft het morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Wen dir zo losbandig leeft dan leefder nooit zo lang wie ich. [/a]

leef der
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Wen ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Wen ter Rudy nog leeft dan leefter Leo ook nog. [/a]

leeft ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] wense gezond leefs leefse langer. [/a]

wens e leefs e
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan leveder veel mense van werk in de fabriek. [/v]

als er leve der
sound
informant [a] Wen ter zo weinig lui van het boerenbedrijf leve dan leveder veul lui van het werk in de fabrieke. [/a]

leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Wen ter Pee en ut Lies in het paradijs leve dan leve ut Roos en der Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Wen veur armoedig leve ve gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve leve we niet lang. [/v] sound
informant [a] Wen ve ongezond leve leve ve niet lang. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant [a] Leef get minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dattet Marie hum zal moete roepe. [/a]

dat et
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a] Hebse genoeg lui om het hooi van het land te hale. [/a]

hebs e
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Komt dees zin ook veur. Heste genoeg lui veur hooi van het veld te hale. [/v]

hes te
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et war aardig van der Jan um te kome werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Et war aardig van der Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et war aardig van der Jan te kome werke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het war aardig van der Jan um kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dit vat is zwaar um te drage. [/a] tagging sound
informant [a] Of dees ton is zwaar om te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v] _ dees zin ook veur. Dees ton is zwaar veur te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dees ton is zwaar te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij ken staan te zeike. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Hij kan staan te zeure. [/v] sound
informant [a=n] Hij ken sta te zeure nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] xxx ve aa kome regende et. [/a] sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben wie er. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Zie gelooft dastu eerder heen bis wie ich. [/a]

das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofs toch niet dat er sterker is bis tu. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat ver rijker zind wie zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ver gelove dat ihr niet zo slim zijt wie vir. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ihr geloof toch niet dat zie armer zind wie ihr. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Eur gelooft dat ut Lisa even schoon is wie ut Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft datter Louis en der Jan sterker zind wie der Geert en der Peter. [/a]

dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Der jongen woe der mam gisteren opnieuw van getrouwd is stong hengel mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Der jong die de zijn moeder gisteren hertrouwd is stong achter mich. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe ze op zate war juist geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. De bank woe op ze zate war pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank woe dat ze op zate war pas geverf. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld had moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Der geld had moet mich maar get geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Er had zich de heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Er had zich de heng gewasse. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Er had zich zien heng gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Er had zie hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Er had zich het hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Er had zich zie hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Er had zich het been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Er had zich het been gebroke. Er had zich zie been gebroke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich too. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Ut Marie trok de deken noar heur too. [/v] sound
informant [a=j] Marie trok zich de deken noar heur too. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gene mag het zieje dus ving ik dastu het ook niet mag zieje. [/a] tagging sound
veldwerker dat tu sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Gene mag het zieje dus ik ving dastu het ook niet zieje mags. [/a]

das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde wieste voet gings. [/a]

wies te
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet woestu geboren bis. [/a]

woes tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nu wie se klaar bis mag ze ga. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is der man der ze geroepe hand. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is der man der het verhaal verteld had. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is der man woe van ik denk dat der het verhaal had verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Dit is der man der ik denk der het verhaal had verteld. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is der man woe van ik denk dat ze em geroepe hand. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Dat is der man der ik denk der ze geroepe hand. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks ete mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofter ene in der gaard staat. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Et lijk wel of ene in der gaard of iernes in der gaard staat. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeke haste gerole. [/a]

has te
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer had dich op de kermis gezieje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noar et plaatje en vul de zin aan. Ut Marie en der Piet wijze noar _. [/v] sound
informant [a] _ ee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noar et plaatje en vul de zin aan. Der Toon wast _. [/v] sound
informant [a] _ zich de arm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noar het plaatje en vul de zin aan. De Fons zag een slang neve _. [/v] sound
informant [a] _ zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt dees zin veur in eur dialect. Vertaal. Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve. Komt dees zin veur in eur dialect. [/v] sound
informant [a] Is Vlaams. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dus het komt dus niet voor. [/v] sound
informant [a] Nee komt niet voor. [/a] sound
veldwerker [v] En hoe moet het dan wel. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat ut Marie had geprobeerd um ene brief te schrijve. Ik denk dat ut Marie had geprobeerd hem ene brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt dees zin veur in eur dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wie moet het dan wel zijn. [/v] sound
informant [a] Gisteren wandelde hije door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt dees zin veur in eur dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wie moet het dan. [/v] sound
informant [a] Gene wilt danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt dees zin veur in eur dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wie moet het dan wel. [/v] sound
informant [a] Der Ed moet vroeg kunne op sta. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/v] sound
informant [a] Komt niet voor dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=n] Zitte hier nergens geen muize. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe zou het dan wel moete. [/v] sound
informant [a] Zitte hier nergens muis. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt dees zin veur in eur dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wie moet het dan wel. [/v] sound
informant [a] Er spreekt niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt dees zin veur in u dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Niet jiegerene is vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Er had nergens vrien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ve hope alleneu op tijd heim te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wa denksde wer ik in de stad getroffen han. [/a]

denks de
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wat denkde julle wie ze het hand op gelost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wer denksde wer ik in de stad getroffen han. [/a]

denks de
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a] Wie denkse wie ze het hand op gelos. [/a]

denks e
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt dees zin veur in u dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik heb gene zin um de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Nee. Al de koe van ut Marie zind verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] [a=j]] Twijfelachtig. Ik zan ik geloof deze jongen vinde ze allenei wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wat zou het dan moete zijn. [/v] sound
informant [a] Ik hang gans get gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wie wordt het dan. [/v] sound
informant [a] Persoon A vraagt wilsde nog koffie Jan. Der Jan antwoordt ja. [/a]

wils de
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt dees zin veur in eur dialect. Vertaal. Persoon A zegt hebbe ze gegete. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Der persoon A vraagt hanse gete. Der persoon B zeit ja. [/a]

han se
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Vertaal. Vertel me eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Vertel mich eens wer dat ze hou kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Vertaal. Vertel me eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wie zou het dan wel moete. [/v] sound
informant [a] Vertel mich eens wer zie hou kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Vertaal. Zal hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Komt nicht veur. Zou er dat hebbe kunne doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zou er dat hebbe kunne doewe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dees zin veur in u dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zou her dat hebbe kunne doewe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt dees zin veur in euch dialect. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Is hij dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Ich weet dat hij is ga zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Komt veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Ich weet dat hij ga zwemme is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Ich weet dat her zwemme is ga. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Ich weet dat hij zwemme ga is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Wendy probeerde gene pijn te doewe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde um gene pijn te doewe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Gebruikelijker. Meer gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur gene pijn te doewe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van gene pijn te doewe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Et belooft weer ene schone dag te worde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
commentaar[meta][k]Q113p[/k][h]153[/h][i]154[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=495] Komt dees zin veur in euch dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in euch dialect. Ik denk dasde veul weg zuls moete werpe. [/v]

das de
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk daste veul zuls weg moete werpe. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dasde veul zuls moete weg werpe. [/v]

das de
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt dees zin veur in euch dialect. Ik ving dat jegerene moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt dees zin veur in u dialect. Ik ving da jegerene moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt dees zin veur in u dialect. Ik ving da jegerene kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt dees zin veur in euch dialect. Ik ving da jegerene zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt dees zin veur in u dialect. Ik ving da jegerene zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt dees zin veur in u dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt dees zin veur in u dialect. Boeke had Jan drei. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt dees zin veur in et dialect. Der Jan weet dat hij veur drei uur der wagen moet han gemaak. [/v] sound
informant [a] Nee niet gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt dees zin veur in euch dialect. Der Jan weet dat hij veur drei uur der wagen moet gemaak ha. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt dees zin veur in euch dialect. Der Jan weet dat hij veur drei uur der wagen gemaakt moet han. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dees zin veur in u dialect. Der Jan weet dat hij veur drei uur der wagen gemaakt han moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt dees zin veur in u dialect. Persoon A zet er sliept. Persoon B antwoordt er deed. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt dees zin veur in u dialect. Persoon A zet er sliep. Persoon B antwoordt et deed. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt dees zin veur in euch dialect. Persoon A vraag slaapter. Persoon B antwoordt er deed. [/v]

slaapt er
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt dees zin veur in u dialect. De lamp deed niet meer branne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande deed de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande deed de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinger doent hier niet voetballe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt dees zin veur in u dialect. Deed Marie jeger avond danse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt dees zin veur in u dialect. Doe het brood even snije. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt dees zin veur in u dialect. Ik doe wel even de tasse af wasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Das typisch aan de zuidelijke kant van Heerlen. Beetje Kerkraadse invloed is dat. Die doen dat doen derbij. [/a] sound
informant [a] De Duitsers doen het ook in hun dialect. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt dees zin veur in u dialect. Dat denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt dees zin veur in u dialect. Der rare jong ben ik met noar der markt gewee. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt dees zin veur in u dialect. Ik han al de eerste drei somme gemaak. De welke has stich gemaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt dees zin veur in u dialect. De wat voore has stich al voet gebrach. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Veel zoue zegge wat voor een. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt dees zin veur in u dialect. A wanneer zal de wereldvrede kome. B nooits niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt dees zin veur in u dialect. Er had der bal geworpe in der mangel. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt dees zin veur in u dialect. A zal ich koke. B dat doch maar. [/v] sound
informant [a=n] Dat doch maar. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt dees zin veur in u dialect. Dat boek beloof mich datsde noets meer zals verstoppe. [/v]

dats de
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dees zin veur in u dialect. Wat zet mich dasde gegole has. [/v]

das de
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in u dialect. Zo dink ee han ik nog nooits gezien. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt dees zin veur in euch dialect. Du bis ook ene rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt dees zin veur in u dialect. Ut Marie zet dat stich der Piet ee boek has geprobeerd te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt dees zin veur in u dialect. Der Wim dach dat ich ut Els geprobeerd han ee cadeau te geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt dees zin veur in u dialect. Der Karel weet das stich has geprobeerd Marie ee boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n] [v=046] Zou u nog eens kunne vertale. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Der Ward had gehoord datter fotoos van hem in de etalage stond. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v] Zou u ook kunne zegge der Ward het gehoord datter fotoos van hemzelf in de etalage staan. [/v] tagging sound
informant [a=j] Zou kunne voor kome ja. [/a] sound
veldwerker [v] Zou kunne voor kome der Ward had gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Zou kunne. [/a] sound
veldwerker [v] En der Ward had gehoord datter fotoos van zich in de etalage staan. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is meer aannemelijk. [/a] sound
veldwerker [v=055] Kan u nog eens vertale als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Wenter nog drei jaar leef leefter langer wie zijne pap. [/a]

wen ter leeft er
tagging sound
veldwerker [v] Als iedereen morgen komt zal Marie blij zijn. [/v] sound
informant [a] Wen jikerene morgen komt zal ut Marie froh zieje. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zit daar nog een t tusse of nie. Zegt u went jikerene. [/v] sound
informant [a=j] Went jikerene. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wij gebruike dus went dus wanneer en we gebruike ook as. En ook es. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Bijvoorbeeld er is even groot als Harry of as der Harry. [/a] sound
veldwerker [v] Of wie der Harry. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Of wie der Harry. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Bijvoorbeeld als het zwart sneeuwt. Wen het zwart sneeuwt. Of as het zwart sneeuwt. Of es het zwart sneeuwt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wanneer het zwart sneeuwt kan zieje wanneer het zwart sneeuwt. As het zwart sneeuwt. Es het zwart sneeuwt en went met een t. [/a] sound
veldwerker [v=189] Kan u nog eens vertale of komt die volgorde zo voor. Het was aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a] Et war aardig van der Jan um kome te werke. Komt wel eens voor. Om te kome werke is vloeiender. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Kan u nog eens vertale. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan sta te zevere. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge er kan staan zevere zonder te. [/v] tagging sound
informant [a=j] Staan zevere kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=267] Kan u nog eens vertale. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij had zich de heng gewasse. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge er had zich zien heng gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=373] Kan u nog eens vertale. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is der man da ik denk da ze geroepe hand. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dan dit plaatje daar was de zin Toon wast _. [/v] sound
informant [a] _ zich de arm. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook gewoon zegge der Toon wast zich. Zonder de arm. [/v] sound
informant [a=j] Wast zich ja. [/a] tagging sound
informant [a] Der Toon wast zich. [/a] tagging sound
veldwerker [v=140] Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a] Zitten hier nergens geen muis. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan da voor kome int Heerlens of nie. [/v]

in t
sound
informant [a] Zitte hier nergens geen muis zou kunne voor kome. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen vakman. Wordt da wel eens gezegd. [/v] sound
informant [a] Jikerene is gene vakman. Nee ik zou altijd zegge niek jikerene is ene vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou dat zeker wete nooit zegge. [/a] sound
veldwerker [v] U zou het nooit zegge maar hoort u het wel eens. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik zou wel zegge niet iedereen is een vakman. Niet jikerene is een vakman. [/a] sound
veldwerker [v] Maar niet jikerene is gene vakman. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=149] En hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Dus Jan is een graag geziene jongen maar hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Wat maakt u daar dan van. [/v] sound
informant [a] Nergens vrien. [/a] sound
veldwerker [v] Dus hij heeft op heel veel plaatse vriende maar nie overal. [/v] sound
informant [a] Hij had op veul plaatse vriend maar niet overal. [/a] sound
veldwerker [v] En kunne we dan zegge hij had overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Nee et komt mij vreemd voor. [/a] sound
informant [a] De toon hij had overal geen vrien. [/a] sound
veldwerker [v] Kan hij dan wel als u het zo mag zegge. [/v] sound
informant [a=j] Er had overal geen vriend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zou kunne. [/a] sound
informant [a=j] Maar dan zo ene zinsverband. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u eens een voorbeeld geve. [/v] sound
informant [a] Der Jan der komt in het ganse land en in het bruderland maar had overal geen vrien. [/a] sound
veldwerker [v] En wat betekent dat dan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heeft nergens vriende. [/a] sound
informant [a] Dattet een gehate man is. [/a]

dat et
sound
veldwerker [v] Dat hij nergens vriende heeft. [/v] sound
informant [a=j] Dat is waar. [/a] sound
veldwerker [v] Maar als we nu eens een andere betekenis wille. We wille de betekenis dat hij op heel veel plaatse wel vriende heeft maar op een paar plaatsen nie. [/v] sound
informant [a=n] Er had niet overal vriend. [/a] sound
veldwerker [v] Maar dan gaat u niet zegge hij had overal geen _. [/v] sound
informant [a=n] Nee/ [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Want overal geen vriende betekent dattie nergens vriende heef. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. Kan u die eens in et Heerlens zegge. [/v] sound
informant [a] Der Jan weet datter veur drei uur der wagen moet han gemaak. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] En is dat een goede zin. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=387] Als iemand vraagt wanneer zal de wereldvrede kome kan iemand anders dan antwoorde nooit niet. [/v] sound
informant [a] Noets net. Dat is een dubbele ontkenning. Noets net dat is een versterking. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wordt het wel eens gebruikt. [/v] sound
informant [a=j] Je zou het wel eens kunne hore. [/a] sound
informant [a] Van ze leve net zoude we liever zegge. [/a] sound
veldwerker [v=512] Wa vind u van de zin zoon ding een heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=j] Zo dink erne hek nog noets gezien. Zou kunne he. [/a]

he k
sound
hulpinterviewer [a=j] Volgens mich zou dat kunne. [/a] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=513] En wa vindt u dan van zoon vrouw een kan je maar beter niet tegen spreke. [/v] sound
informant [a=j] Zoon vrouw een kunsde maar beter niet tegen spreke. Zou ook kunne. [/a]

kuns de
sound
hulpinterviewer [a] Het wordt niet vaak gebruikt hoor. [/a] sound
veldwerker [v] Tis nie zo frequent maar et komt wel voor. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee maar et kan voor kome. [/a] sound
informant [a] Zoon vrouw een dat versterkt wat dat wel voor een vreselijke vrouw is. [/a] sound
veldwerker [v=514] En kan je dan ook zegge zone mens een heeft altijd wat om over te klage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zone mens ene had immer get te mekkere. [/a] sound
informant [a=j] Zone mens ene _. Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Kan ook. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zou kunne. [/a] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar niet vaak. [/a] sound
veldwerker [v] Niet vaak maar het wordt wel eens gebruikt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Twordt wel eens gebruik. [/a] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Je zou kunne zegge zone idioot ene hasde nog noets gezien. Dat ene dat versterkt. Dat is werkelijk een unieke idioot. [/a] sound
veldwerker [v] Maar je kan de ene ook weg late. Je kan ook zegge zonen idioot heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a] Je zou kunne zegge zone idioot ene hasde nog noets gezien. Dat ene dat versterkt. Dat is werkelijk een unieke idioot. [/a]

has de
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=j] Dat is meer gebruikelijk. [/a] sound
veldwerker [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: met dat
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
opmerking: kan wel, niet gebruikelijk.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: de moeder van die jongen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop dat
opmerking: zou evt kunnen
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hij heeft zich de handen wassen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: der
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
opmerking: niet gebruikelijk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen enkel
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: geroepen kon hebben
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: zou evt kunnen niet gebruikelijk
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: der jan rookt niet meer
opmerking: t els.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
opmerking: dus niet twee keer wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: sie
opmerking: dus niet twee keer wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weetste gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dasse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dat er
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: wen der dadde leeft leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als ieder
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als n
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: dat dir
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
opmerking: ???
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: te gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehs te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dir goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat dr
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht e
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goant
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goant wir
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dit goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat dir
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goant
opmerking: as went
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goant se
opmerking: as went
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaank
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongs dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gongs
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dir gongt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hir gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong dir
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wir gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongt dir
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dir gongt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wir
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: der
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: der
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der wer
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der der
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: wer
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich