SAND-data Ubachsberg (Q112b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Ubachsberg

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q112b[/k][h]194[/h][i]193[/i][vw]S[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gistere gestorve is. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Et wet niet da Marie gestorven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Gene haddet gewild of gekund. [/a]

had et
tagging sound
hulpinterviewer Ik zag elens neemes niemes _ sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille opeten. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Jan haddet ganse brood wille opete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet welze had kenne roepe. [/a]

wel ze
wie ze wordt zo dicht na elkaar uitgesproken dat ik het aan elkaar heb gespeld. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan vergist zich in dat verhaal. [/v] sound
informant [a] Jan vergissich in dat verhaal. [/a]

vergis sich
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heef geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Der timmerman had geen negel bie zich. [/a] negel is meervoud tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
hulpinterviewer Daar gaatet gaarneke niedumme. sound
hulpinterviewer Mosse ook niet te diep nadenke. Mosset gewoon zo innet Limburgs zegge sowies doeet zegs

in et doe et
sound
informant [a] Erik liet mich veur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijve met de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon had zich eens schun in der spiegel gekeke of goed in der spiegel gekeke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Jan had zich in twee minute een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die schoene lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Eduard kent zich goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat hannik al genoeg gedaan. Zegs maar gewoon wiezet zegs.

han ik wie z et
sound
hulpinterviewer Zou ze zegge datet mien stem is der op de band staat. sound
hulpinterviewer Zol ze niet niet zegge he. sound
hulpinterviewer Volgens mich _ sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heef gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Ward had gehoord datte zelf in de etalage stong of hengt. [/a] niet gewenste antwoord tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. Ward had gehoord datter fotoos van zich in de etalage stund. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Stundn ja ma kens da wol. [/a] niet helemaal zeker of dit wel gezelgd wordt sound
hulpinterviewer [v] Ward had gehoord datter fotoos van hem in de etalage stund. [/v]

dat er
sound
veldwerker In plaats van zichzelf werd eerst zich gezegd en dan nu hem. sound
hulpinterviewer Zichzelf is dan geen limburgs woord nee. sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappel schille zich niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. De aardappel schille zich niet gemakkelijk. [/v] tagging sound
informant [a=j] Precies hetzelfde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] Der sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant [a=j] Der sneeuw smelt zich in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat zich hoefter nog niet echt bij eigenlijk.

hoeft er
sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig ben dan levik zowie de ouders schouwe. [/a]

az ik lev ik
niet helemaal goed verstaan schouwe tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft heeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] As hee nog drie jaar langer leeft dan hadtie al langer as ziene vader. [/a]

had ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gemakkelijk leeft leeft zij niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assie zo gemakkelijk leeft dan leefse hier niet lang meer. [/a]

as sie leef se
t van niet valt bijna weg tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morge ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog leeft dan lefet morgen ook nog. [/a]

as et lef et
t van lefet valt bijna weg tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] As dir zo losbandig leeft dan leefdir niet zo lang as wir. [/a]

leef dir
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veur ze werk leve dan levese toch niet voor zen kindern. [/a]

as se leve se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] As Rudy nog haw eleeuvd da haw Leo ook nog eleeuf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asse gezond leeft dan leefse nog langer. [/a]

as e leefs e
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asser zo weinig lui leve van de landbouw _ [/a]

as er
tagging sound
informant dan levener veul mense van werk lui in de fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pietje en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pietje en Liesje innet paradijs leve dan leve Roosje en Elsje in de hel. [/a]

in et
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we somber leve levwe gelukkig. [/a]

lev we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef gewoon wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompe kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Lieef niet zo gekrompe kinder. [/a] sound
hulpinterviewer Ik kos geleuvik geen ander woord bedenke vuur bekrompe seg se dan niet_

geleuv ik
sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Ik denk dat Marie em mot gaan roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a] Hasse genoeg lui vommettet hooi van et land te hale. [/a]

has e vo met et
sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. Hebse genoeg lui um hooi vannet land te hale. [/v]

heb se van et
sound
informant [a=j] Ja. [/a] ik versta het niet goed maar gezien het antwoord op Susannes vraag klopt het wel. sound
hulpinterviewer [v] Hebse genoeg lui vuur hooi vannet land te hale. [/v]

heb se van et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] komt in nagesprek aan de orde sound
informant [a] Het is leuk datter Jan is kome werke. [/a]

dat ter
dat der tagging sound
informant Kense ook zegge.

ken se
in de betekenis van kan je sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. Et is aardig van Jan vuur te kome werke. [/v] sound
commentaarhulpinterviewer en informant blijven hangen op aardig en hebben het verder niet over de constructie.   sound
hulpinterviewer [v] Et is aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et is aardig van Jan vuur te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zegse wel he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Tis zwaar veur te drage. Een ton. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a] De ton is te zwoar vuur te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. Die ton is te zwaar vuur te drage. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan te staan zeure. [/a] sound
informant [a] Hij liep te zeure. sound
informant [a] Hij kan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komdook voor. Hij kan staan te zeure. [/v]

komd ook
sound
informant [a=j] Ja kan. [/a] sound
hulpinterviewer Ik kosset soms al niet in mien Limburgs zegge

kos et
sound
hulpinterviewer ondanks dattet verkeerd um stong.

dat et
sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij steette zeure. [/a]

steet te
tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toewwe an kwamme begonnet regene. [/a]

toe we begon et
tagging sound
informant [a] _ regendet. [/a]

regend et
sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geleuf dadik groter ben as hem. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Zij gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Geleuf dat jij eerder thuis is azzik. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Jij geloof toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] komt in nagesprek aan de orde sound
informant [a] Ik geleuf nie dat hij sterker is as hee. [/a] verkeerde vertaling sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze geleuve dat wie rieker zinassie. [/a]

zin as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] komt in nagesprek aan de orde sound
informant [a] Ze geleuve niet dat dir zo slim zind assie. [/a]

as ie
verkeerde pronomina tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Ze geleuve toch niet dat sie armer zind as sie. [/a] tagging sound
informant [a] Ze geleuve toch niet dat se armer zin assie. [/a]

as sie
jullie is sie tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ze geleuve dat Lisa net zo sjeun is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Ze geleuve dat Jan en Louis sterker sindat Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jonge wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jonge der de mam hertrouwde _ [/a] sound
informant [a] _ stong achter mie. [/a] sound
hulpinterviewer Wie zegs dich dat da. sound
informant [a] De jonge van wem gistere de mam hertrouwdis _ [/a]

hertrouwd is
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ stong achter mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. De jong van de mam der gister hertrouwdis stong achter mich. [/v] sound
informant [a] van wem [/a] sound
hulpinterviewer [v] de jong van wie gister de mam hertrouwd is stong achter mich [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woer ze gister op zate war pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heef moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wer geld had moet mie maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komdook voor. Der geld had moet mich maar wat geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Der en wer. sound
hulpinterviewer Maar dan zegs eerder der. Der geld had moet mich maar wat geve.

zeg s
sound
informant Dat zegse vlotter.

zeg se
sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heef zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij had zen hend gewasje. [/a] hend is meervoud volgens mij tagging sound
hulpinterviewer [v] Komdook voor. Hij had zich zen hend gewesjen. [/v] sound
veldwerker komd ook sound
informant [a=j] Ja dat klopt. [/a] sound
informant [a] Had zich de hend gewasje. [/a] tagging sound
informant [a] Had zich zen hend gewesje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. Hij had zich de hend gewesje. [/v] sound
informant [a=j] Da ken ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij had zie hemd gewasje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij had zich zien hemd gewesje. [/v] sound
informant [a=j] Hij had zich zie hemd gewesje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij had zich et hemd gewesje. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kentse allebei zegge. [/a]

kent se
sound
commentaarde eerste is volgens mij het beste maar ze praten lekker door elkaar heen  sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heef zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij had zie been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij had zich zien been gebroke. [/v] sound
informant [a=n] Dat zegse nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Et is niet verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij had zich et been gebroke. [/v] sound
informant [a=n] Hij had zie been gebroke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noa zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de deken uver zich hen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Uver zich hen of noa zich hen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v sound
informant [a] Gene magget ziee en dan magst duet ook niet ziee. [/a]

mag et du et
sound
hulpinterviewer [a] _ ich vin dastou et ook niet moogs ziee. [/a]

das tou
tagging sound
hulpinterviewer [v] Neemes mogget ziee dus ich vin dastou et ook niet ziee moogs. [/v]

mog et das tou
sound
informant [a=n] _ ik vin dastou et ook dan niet mog ziee. [/a]

das tou
sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toense weg gongs. [/a]

toen se
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waarstou gebore bis. [/a]

waars tou
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Wense klaar bis magse gaan. [/a]

wen se mag se
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dadis de man der ze geroepe hebbe. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man dert verhaal had verteld. [/a]

dad is der t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dadis de man die ik denk datet verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man derk denk datet verhaal he verteld. [/a]

dad is der k dat et
informant praat zachtjes maar volgens mij zegt ze dit. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dadis de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
veldwerker dad is sound
informant [a] Dadis der man derk denk datse geroepe hebbe. [/a]

dad is der k
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Et schien datse niks mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schien niks te moge ete. [/a] sjien tagging sound
hulpinterviewer [v] Komdook voor. Et schient van niks te moge ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Et schient van niks te moge ete. Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a] Et lijk wel offer ene in de gaard staat. [/a]

of er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Watveuren boeke hasse gekoch. [/a]

wat veur en has se
tagging sound
hulpinterviewer Gegole zagte ze vroeger sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer hadich op de kermis geziee. [/a]

ha dich
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijze naar _ [/v] sound
informant [a] _ na ee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
informant Toon had zich de arme gewasje. tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon wassich. [/a]

was sich
sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] _ zich seuse. [/a] zich zitten zal dit zijn tagging sound
informant [a] _ neve zich zitte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin voor in het dialect. Vertaal. Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk dat Marie had geprobeerd naa hem ene brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin in uw dialect. Vertaal. Gister wandeldiede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gistere wandelde veur durchet park. [/a]

durch et
wij door het tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin in uw dialect. Er wil neemes niet danse. [/v] sound
informant Et wilt gene danse met mich danse. geen eenduidig antwoord. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Els wil nie danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil nie danse en twild ook niet zinge. [/a] twild sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg opstaan. [/a] sound
informant [a=n] Ramon moet vroeg kenne opstaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=n] Zitte hier geen muize. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij spreek niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreek goed Frans meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
commentaar[meta][k]Q112b[/k][h]194[/h][i]193[/i][vw]S[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [a=j] Elk is gene vakman. [/a] sound
informant [a=j] Gikerinne is gene vakman. [/a] sound
hulpinterviewer Jikerinne is gene vakman. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=j] Hij had uveral geen vriende geen vriend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wij hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] We hope allemaal datse op tijd na heen kome. [/a] sound
informant [a=n] We hope allemaal datse op tijd na heen kome of op tijd heen sund. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wa denkstoe der in de stad ontmoet ha. [/a] sound
commentaarBlijkbaar kan men zowel der als wer zeggen.   sound
informant [a=j] Wat denkstoe wer ik in de stad getroffe ha. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebbe opgelost. [/v] sound
informant [a=n] Wie denkse dat sie dat hebbe opgelos. [/a]

denk se
sound
hulpinterviewer Wie denkse hoe zie dat hebbe opgelost. Grote twijfels over de juistheid van deze zin. Lijkt mij het door elkaar gebruiken van hoe en wie terwijl wie in het limburgs hoe betekent. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wer denkse derik in de stad heb geziee. [/a]

der ik
sound
informant [a=j] Wer denkse wer ich in de stad heb geziee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wie denkse hoe ze het hebbe opgelost. [/a] hoogst merkwaardig antwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Kheb gene zin veu de koeie te voere. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie sien koeie zijn allenei verdronke bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt de volgende zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Kgeleuf datse da jong allenei wel aardig vinde. [/a]

k geleuf
sound
informant [a=j] Igeleuf da jong vinge ze allenei wel aardig. [/a]

i geleuf
half door hulpinterviewer en aangevuld door informant maar hulpinterviewer heeft misschien wel vragen voor zich liggen. tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik ha gans wat gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon a vraagt wil je nog koffie jan. Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] Jak? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon a vraagt hebbe ze gegete. Persoon b antwoordt jaase. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze geete. En dan zegt hij ja we hebbe geete al. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Is hee dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant Wer had sie kenne roepe. tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel mie eens wer ze has kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Wer sie of wer of sie had kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel eens wer ze has kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Zegse hier nie. Zou hij dat hebbe kunne gedoa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Dat zegge wir niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee zegge wie toch ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ich weedat hij is gaa zwemme. [/v]

wee dat
sound
informant [a=j] Ik weedat hee is gaan zwemme. [/a]

wee dat
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ich weet dat hij gaa zwemme is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niet gaa zwemme is maar is gaa zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer Ich weedat hij zwemme is. sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ich weedat hij zwemme is gegange. [/v] sound
informant [a=n] Ik weedat hij zwemmenis. [/a]

zwemmen is
volgens mij een tussen n daarom aan elkaar. sound
hulpinterviewer Ik heb daar is gegange van gemak. sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ich weet dat hij zwemme goan is. [/v] sound
informant [a=n] Nee kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Wendy probeerde um neemes pijn te doee. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde.   sound
informant [a=n] Wendy probeerde gene pijn te doee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde vuur neemes pijn te doee. [/v] sound
informant [a=n] Nee da klop niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Het zou ook kenne. [/a] sound
informant Vuur zegse nooit. dit is echter niet helemaal de waarheid. sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeert neemes pijn te doee. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] blijkt eerder al sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Het belooft weer een mooie dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Het belooft ene sjone dag te werde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Het is misschien beter om nog effekes te wachte. [/v] sound
informant [a=j] Hedis misschien beter dan nog effekes te wachte ja is goed. [/a]

hed is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hedis misschien beter vuur nog effe te wachte. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da ken ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het is misschien beter van nog even te wachte. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat klink niet. [/a] sound
commentaarniet duidelijk wat informant hiermee bedoelt.   sound
hulpinterviewer [v] Hedis misschien beter nog even te wachte. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Wir hauwen het geluk om hem direct terug te vinge. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] We hauwn het geluk vuur hem direct terug te vinge. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kunsook wel zegge. [/a]

kun s ook
sound
hulpinterviewer [v] Wir hauwe het geluk van hem direct terug te vinge. [/v] t na direct wordt ws niet uitgesproken sound
informant [a=n] Dat zegse niet hoor. [/a]

zeg se
sound
hulpinterviewer [v] Wir hadden het geluk hem direct terug te vinge. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ich deng datse vul weg sous moete gooie. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich deng datse vul zous weg moete gooie. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=j] Dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk datse vul zouts moete weg gooie. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=j] Ja ken alledrie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich ving dat jiekerinne moet kunne zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik ving dat jiekerinne moet kenne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Of zwemme moet kenne. tagging sound
hulpinterviewer of ken moete zwemme. tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich ving dat jiekerinne moet zwemme kenne. [/v] tagging sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde.  sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich ving dat jiekerinne kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegse niet. [/a]

zeg se
sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich ving dat jiekerinne zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Kunne moet zegse ook niet gauw. [/a]

zeg se
sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich ving dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zegse wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect. Boek had Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij vuur drie uur de wagen moet hebbe gemak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij vuur drie uur de wagen moet gemak hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Ja de wagen moet gemak hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij vuur drie uur de wagen gemakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da kom ook wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij vuur drie uur de wagen gemak hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoordt he deet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar niet van he deet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoordt et deet. [/v] sound
informant [a=n] Et deet zegse nooit. [/a]

zeg se
sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraagt slaapt hij. Persoon b antwoordt ie deet. [/v] sound
informant [a=n] Ie deet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp deet niet meer branne. [/v] tagging sound
informant De lamp brannie meer

bran nie
sound
informant [a=j] Ja ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinner deunt hier niet voetballe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat klop. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande deet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Tkennou nog. Da zegse misschien minder maar _ [/a]

t ken nou
sound
informant [a=j] Dat kenne wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Deet Marie elke avond danse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kense wel. ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Dochet brood even snije. [/v]

doch et
tagging sound
informant [a=j] Ja dat zegse wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich doen wel effekes de kopkes wasse. [/v] kupkes sound
commentaargeen antwoord.   sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect. Dit denk ich niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar dengich niet aan. [/a]

deng ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. Der rare jong ben ich met naar de markt gewes. [/v] sound
informant [a=j] Der rare jong ben ich met naa de markt gewees. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich heb al de eerste somme gemaakt. De welke hebstou gemaak. [/v]

has tou
sound
informant [a=n] Welke hastou gemaak. [/a]

has tou
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect. De watvoor hebstou weg gebrach. [/v]

hebs tou
sound
informant [a=n] De watvere zegs niet. [/a]

zeg s
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. Wanneer zal de wereldvrede kome. Nooits niet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij had de bal gegooid in de mand. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek aan de orde  sound
informant [a=n] Hij had der bal in de mangel gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. Zal ich koke. Da doech maar. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Da doech maar doech maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Dat boek belooft mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Beloofse dasse dat nooit meer zalt verstoppe. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Wat zegse mich dasse gekoch hebs. [/v] komt in nagesprek aan de orde sound
commentaarvolgens vragenlijst heeft hulpinteviewer nee gezegd  sound
hulpinterviewer Zegse mich wasse gekoch hebs. sound
informant [a=j] Kentse ook zegge. [/a]

kent se
sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin voor in uw dialect. Zoe ding een hebik nog nooit geziee. [/v] sound
informant [a=n] Zegse nooit een. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zet das jij Piet een boek hebs geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegse niet. [/a]

zeg se
sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim dacht dadik Els hauw geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
tagging sound
informant [a=j] Ja kensook zegge. [/a]

ken s ook
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel wat dastou geprobeerd has Marie een boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n] Dan ga ik nog even een paar dingetjes vragen. sound
veldwerker [v=018] Ze weet dat Marie gister gestorven is. [/v] sound
informant [a] Et wet nieda Marie gister gestorvenis. [/a]

nie da gestorven is
aan elkaar omdat ze bijna altijd de n laten vallen tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neemes had dat ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan hadet ganse brood wille opete. [/a]

had et
tagging sound
veldwerker [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
veldwerker Kan het ook zonder zich. sound
informant [a=j] Ja. Jan had in twee minute een bierke gedronke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. Kan dat zowel met zich als met zichzelf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Ats ik zuinig leef as ich zuinig leef _ [/a] tagging sound
informant [a] _ wie mien ouders dat wille. [/a] tagging sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/a] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft dan leef hij langer dan s pap. [/a] s omdat ik niet weet of ze se of ons zegt. tagging sound
veldwerker of als se pap misschien. sound
informant ja. sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant As dir zo _ zometeen zegt informant wen sound
informant [a] Wen dir zo gejaa leeft _ [/a] tagging sound
informant [a] _ dan leefdir niet zo lang as mich. [/a]

leef dir
tagging sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog geleef ha dan leefde xxx ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ich deng dat Marie hem zal moete geroepe. [/a] zal moeten gaan roepen. tagging sound
hulpinterviewer [a] of zal moete roepe. [/a] sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. Komt om ook voor in deze zin. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Volgens mie zagtese vroeger vuur te kome werke. [/a]

zagte se
tagging sound
veldwerker [v] En vuur kome te werke. [/a] sound
informant [a] Vuur te kome te werke. [/a] is dit nou een soort overgeneralisatie of kan dit wel voorkomen. tagging sound
informant [a=j] Dat ken ook. [/a] sound
veldwerker [v] En vuur te kome te werke kan dat ook. [/v] sound
commentaarkomt geen antwoord op maar is wel gezegd.   sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kgeleuf niedat hij sterker is as dich. [/a]

k geleuf nie dat
tagging sound
hulpinterviewer [a] Du geleufs toch niet dat hij sterker is as dich. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wir geleuve niet _ [/a] tagging sound
informant [a] _ as oes. [/a] als ons tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Her geleuft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Kgeleuf dat een in de tuin staat. [/a]

k geleuf
tagging sound
informant [a] Of ene [/a] tagging sound
informant [a] Liek of enne in de tuin staat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan je ook er ertussen zeggen. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegse niet. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a] Zit hier nergens geen muis. Dat ken wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Wat is de betekenis. Hij heeft nergens vrienden of hij heeft niet overal vrienden. [/v] sound
informant [a] Hij heef nergens vriende. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wat dengse wieset hebbe opgelos. [/a]

deng se wie se t
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen. Kan om daar ook voorkomen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken. [/a] sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zwemme moet kenne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a] Daa denk ich niet aan. [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij had de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
veldwerker [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant Wat hebse vandaag gekoch.

heb se
sound
veldwerker In deze volgorde komt het niet voor. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Dan zijn we er doorheen. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Ubachsberg