SAND-data Itteren (Q096b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Itteren

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q096b[/k][h]192[/h][i]191[/i][vw]S[/vw][t]IH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ich weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemens hef dat oets geweten of gekend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan hou thiele brood willen opete. [/a]

t hiele
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze ha kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan vergist zich in het verhaal. [/v] sound
informant [a] Jan vergist zich in het verhaal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman het geen spijkers of negel bij zich. [/a] Moeilijk te horen of het nu de of den is. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik lietie voor dich werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna let zich mit drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan heb in twee minuten een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die schoen die zijn heel gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Komt ook voor. Deze schoenen lopen zich gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Lopen zich gemakkelijk. Ken ook. [/a] tagging sound
informant [a=j] Kennst du ook ja. Dat is een uitdrukking. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Het kan zonder zich of met zich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heef gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt ook voor. Ward heef gehoord dat er fotoos van hem in de krant stonden. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat dat ken ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] tagging sound
informant [a] Die aardappels schillen zich niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=047] En zonder zich kan ook. [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Als ik zuinig leeft dan leef ik wie mijn ouders dat wollen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Azzer nog drie jaar leef leef er langer als ziene vader. [/a]

az er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Az zie zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azze nu nog leeft dan leeft ze morgen ook nog. [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Az ge zo losbandig blijft leven leef ge niet zo lang als ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Az ze voor het werk leve leve ze niet voor de kinger. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Az Judith nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Az die gezond leeft dan leeft ze langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Az zoviel lui van de landbouw leve dan leve ook zoviel lui van de fabriek. [/a]

zo viel zo viel
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Az Pieter en Liesje van het paradijs leve dan leve _ . [/a] tagging sound
informant [a] _ Roos en Frans van de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Az we sober leven dan leven we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef get minder bekrompen kinge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Heb ze genoeg lui om et hooi van et land te halen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Komt ook voor. Heb ze genoeg lui voor et hooi van et land af te halen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kenst du ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/a] sound
informant [a] Het wa heel leuk van Jan om te komen werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Komt ook voor. Het wa leuk van Jan te komen werke. [/v] tagging sound
informant [a=j]Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Komt ook voor. Het wa leuk van Jan voor te kome werke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Komt ook voor. Het wa leuk van Jan kome te werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ken ook nog. Kome te werke of te kome te werke. Kan alle twee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Komt ook voor. Het wa leuk van Jan voor kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Die ton is soer om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Komt ook voor. Die ton is swoer voor te dragen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Die ton is swoer om te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Met veur. Deze ton is zwaar veur te dragen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kenst du ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan zitten zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken zitte zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Komt ook voor. Hij ken zitte te zeure. [/v] sound
informant [a=j] Dat is hetzelfde eigenlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij zit te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure of hij zit te zeure. Kenst alletwee hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Kgloof dat ik groter ben als er. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Geleuft dat ich eerder thuis ben als dich. [/a] Moeilijk te horen of de informant de zin met Ze begint of niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Je gelooft toch niet dat er sterker is als dich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat we rijker zijn az zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dat ze niet zo slim zijn az gier. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie gelove toch niet dat ze armer zin az dich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Komt ook voor. Ge gelooft toch niet dat hun armer zin az gier. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch niet dat ze armer zin az gier. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Die gelooft dat Lisa just zo schoon is als Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat Louis en Jan sterker zin az Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wie zen mam gisteren hertrouwd is stong achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Komt ook voor. De jongen der gisteren zen moeder hertrouwd is stong achter mie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Komt ook voor. Der jong der zen moeder gisteren hertrouwd is stong achter mie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Der jong der zen moeder gisteren hertrouwd is stong achter mie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Komt ook voor. Der jong wer gisteren zen moeder hertrouwd is stong achter mie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Komt ook voor. De jong wer zen moeder gisteren hertrouwd is stong achter mie. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waarop ze zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waarop ze zaten wa pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Komt ook voor. De bank waar ze op zaten wa pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mich maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Komt ook voor. Die geld het ken mich maar wat geven. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zen handen gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zen hemd gewassen. Hij het zen humme gewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hij het zen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trekt de dekens naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemens mag et zien dus ik vind dat sich het ook niet mag zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Komt ook voor. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ken ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je wegging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toenste weg ginst. [/a]

toens te
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woeste geboren bis. [/a]

woes te
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Azst du klaar bist magst du gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die de geroepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is het verhaal dat ik denk dat de man dit verteld heeft. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man da ik denk dat ze geroepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. T schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] T schijnt dat ze niks mogen ze eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te mogen eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Het lijkt of enen in de moesem is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hebst du dich gekocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer het dich op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _. [/v] sound
informant [a] _ naar een toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Hij is zich aan het wassen in de badkuip. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] Hij zit op de bank met een slang neven zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat Marie heeft geprobeerd hem ene brief te schrijven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt ook voor. Ik denk dat Marie heeft geprobeerd ene brief voor hem te schrijven. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandelde die door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Er wilt niemands met die danse. Met die danse. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar dat niet hoeft niet ertussen he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Er wilt genen danse. [/a] sound
informant [a=n] Er wilt niemands danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=j] Eddy moet kunnen vroeg opstaan ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij wil geen soep meer eten. Maar niet dat niet ertussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=n] Zitten hier nergens muis. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat wel. Iedereen is gene vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] Hij het overal geen vrienden. Ja dat ken wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] We hopen allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkste da ik in de stad ontmoet heb. [/a]

denk ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkste wie ze het hebben opgelos. [/a]

denk ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wer denkste wer ik in de stad ontmoet heb. Ja hoor. [/a]

denk ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wie denkste wie ze het hebben opgelos. [/a]

denk ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb gene zin voor die koei _. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ de koeien te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=j] Marie al heur koeien zijn verdronken bij de overstroming. Ja dat is goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=j] Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat gelopen maar niet gedaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt Wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt Jak. [/v] sound
informant [a=n] Persoon A vraagt Wilt ze nog koffie Jan. Dan is het niet Jak he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Kennst wel Ja zeggen maar niet Jak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt Hebben ze gegeten. Persoon B antwoordt Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee he. Persoon vraag of ze gegeten hest maar dan is het niet Jaanze. Ja of nee he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Is her dood zeggen ze dan hier of is zie dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Zegt u eens wer ze had kunnen roepen. [/a] Onduidelijk of informant de versie met wie dat accepteert. tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mij eens wer ze hou kenne roepen. [/a] Onduidelijk of informant de versie wer of accepteert. tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mij eens wer ze hou kenne roepen. [/a] Onduidelijk of informant de versie wer of dat accepteert. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=j] Zou hij dat gedaan hebben gekend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=j] Zou hij dat gedaan gekend hebben. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat gedaan gekend hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat her is gaan zwemmen ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet datter is gaan zwemmen. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet datter is gaan zwemmen. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet datter is gaan zwemmen. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ich weet dat hij zwemmen is gegangen. [/v] sound
informant [a] Ich weet datter is zwemmen gegangen. Ja. [/a] Beantwoord voor is zwemmen gegangen in plaats van zwemmen is gegangen. sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Wendy probeerde om gene pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde om gene pijn te doen. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Komt ook voor. Wendy probeerde veur gene pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kennst du ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt ook voor. Wendy probeerde van nee mens pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Van niet he. Wendy probeerde om gene pijn te doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt ook voor. Wendy probeerde gene pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Het belooft weer eine schöne dag te werden. [/v] sound
informant [a=j] Het belooft eine schönen dag te werden. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. T is misschien beter om nog even te wachten. [/v] sound
informant [a=j] T is misschien beter om nog even te wachten ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Komt ook voor. Het is misschien beter veur nog even te wachten. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kennst du ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=401] Komt ook voor. T is misschien beter van nog even te wachten. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kennst du ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=401] T is misschien beter nog even te wachten. [/v] tagging sound
informant [a=j] Het is allemaal gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. We hadden geluk om hem direct terug te vinden. [/v] sound
informant [a=j] We hadden geluk om em direct terug te vinden ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=402] Komt ook voor. We hadden geluk van em direct terug te vinge. [/v] tagging sound
informant [a=n] _ om em direct terug te vinge. Kenst du ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] Komt ook voor. We hadden geluk em direct terug te vinge. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denk dat ze veel zulst moeten weggooien. [/v] sound
informant [a=j] Ich denk dat ze veel zulst moeten weggooien. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Komt ook voor. Ik denk dat ze veel zulst weg moeten gooien. [/v] tagging sound
informant [a] Kennst weggooien kennst du ook. [/a] Onduidelijk of de informant deze volgorde accepteert. sound
hulpinterviewer [v=495] Komt ook voor. Ik denkst datst te veel zulst moeten weggooien. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Kan allemaal eigenlijk wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/a] Onduidelijk of de volgorde moet zwemmen kunnen mogelijk is. tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/a] Het blijft onduidelijk of de informant de volgorde kunnen zwemmen moet echt afkeurt. tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet dat Eddy morgen wil brood eten. Ja das goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen. Jaha. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat Marie moet naar Sjef belle. [/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat Marie moet naar Sjef belle. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=102] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Hans mag niet kome. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Hans niet mag komen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Komt deze zin voor in uw dialect. Ich weet dat Jan geet varken kopen. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet dat Jan geet varken kopen. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect. Boeken heef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan heb drie buuk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaak hebben. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaak moet hebben. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dat er voor drie uur de wagen moet gemaak hebben. [/a] Het blijft onduidelijk of de informant de bedoelde volgorde inderdaad verwerpt. Gezien het antwoord op 161 is de bedoelde volgorde waarschijnlijk wel o.k. sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaak hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dat er voor drie uur de wagen gemaak moet hebben. [/a] Onduidelijk of de informant de bedoelde volgorde accepteert. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Hij slaapt. Persoon B antwoordt Hij doet. [/v] sound
informant [a] Hij deed het ja. [/a] Onduidelijk wat de informant van de aangeboden zin vindt. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Hij slaapt. Persoon B antwoordt T doet. [/v] sound
informant [a] Hij deed het. [/a] Onduidelijk wat de informant van de aangeboden zin vindt. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Slaapt hij. Persoon antwoordt Ie doet. [/v] sound
informant [a] Nee. Als hij slaapt antwoordt hij niet. [/a] Onduidelijk wat de informant van de aangeboden zin vindt. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=j] Ja. De lamp deed niet meer branden. Das goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=245] Komt de volgende voor in uw dialect. De kinderen doen hier niet voetballen. [/v] sound
informant [a=j] De kinge doen hier niet voetballen. Das ook goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. Branden doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=j] Branden deed de lamp niet meer. Ja hoor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant [a=j] Deed Marie elken avond danse. Zou kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Doe ik het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Doek het brood even snijden. [/a]

doe k
tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik doen wel even de kopjes afwassen. [/v] sound
informant [[a=j] Ik doen wel even de tasse afwassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Dor denk ich niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. De rare jong ben ich mit naar de markt geweest. [/v] Moeilijk te verstaan of de hulpinterviewer der of de zegt als determiner bij jongen. sound
informant [a=j] Der rare jongen ben ich mit naar de markt geweest. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt. [/v] sound
informant [a=j] Ich heb al de eerste drie sommen gemaak. De welke hebst du gemaak. Ja dat ken wel. Jazeker. Welke hebst du gemaak. [/a] Het blijft een beetje onduideljk of de informant de variant met de welke accepteert. Ze geeft hem als eerste antwoord maar herhaalt later de variant zonder de. tagging sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect. De watvoore heb jij al weg gebracht. [/v] sound
informant [a=n] Watvoore hebst du. Nee. Wat hebst du al weg gebrach. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. A. Wanneer zal de wereldvrede komen. B. Nooits denk ik. [/v] Moeilijk te verstaan of de hulpinterviewer nooit niet heeft ingesproken of nooits denk ik. sound
informant [a] Wanneer zal de wereld fried komen. Nooits denk ik. [/a] Waarschijnlijk niet goed beantwoord voor de dubbele ontkenning vanwege verkeerd ingesproken vraag. sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij het de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. A. Zal ich koken. B. Doet dich maar. [/v] Antwoord van persoon B verkeerd ingesproken. Doet dich maar in plaats van Dat doe maar. sound
informant [a] Zal ich koken of kookst dich. [/a] Geen relevant antwoord omdat de vraag verkeerd is ingesproken. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a=j] Dat boek beloof mich datste nooitst meer zalst dich versteken. [/a]

dat ste
Onduidelijk wat dat dich hier doet. tagging sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Wat zeg mij dat je gekoch heb. [/v] sound
informant [a=j] Wat zeg mich da wa sich dich gekoch hebs. [/a] Het is een beetje onduidelijk wat dat tweede wat hier doet. Een dubbeling van het topic? Sich is waarschijnlijk de reflexief van de 2e. sg. en dich is hier het nominatief pronomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin voor in uw dialect. Zoon ding een heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Zoon ding heb ik nog nooitst gezien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] sound
informant [a] Marie zegt dat sich hebst geprobeerd Piet een boek te verkopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim dach dat ich Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
informant [a] Wim dacht dat sich hat probeerd Els een boek te geven. [/a] Niet goed beantwoord. Blijft onduidelijk wat de informant van de aangeboden volgorde vindt. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet dat sich hebtst geprobeerd Marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant [a=j] Karel weet dat sich hebst geprobeerd Marie een boek te verkopen. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. Hoe vertaal je het dan. [/v] sound
informant [a] Az het nu nog leef leeft het morgen ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo losbandig leven. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
informant [a] Az zo losbandigs leefs. [/a] tagging sound
veldwerker [v=069] Als er weinig mensen van de landbouw leven. Hoe vertaalt u dat. [/v] sound
informant [a] Az weinig lui van de landbouw leve. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
veldwerker [v=216] En Jij wat kan je daarvoor zeggen. [/v] sound
informant [a] Dich of Geer. [/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Geleufst toch niet datter sterker is als ich _ Az her. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze geleuve dat vir rijker zijn az zie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=218] Wat is Wij precies. [/v] sound
informant [a] Vir [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vir geleuve dat zie niet zo rijk zijn az os. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] En Jullie. Wat kan Jullie allemaal zijn. [/v] sound
informant [a] Jullie. En Gullie en Ger. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. Wat zeg je voor zij. [/v] sound
informant [a] Zie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn. Wat is hij. [/v] sound
informant [a] Her. [/a] tagging sound
informant [a] Her of Hie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=342] Kan je zeggen. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nust du klaar bist kenst du gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. Komt die zin zo voor. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denkst dat het verhaal verteld heeft. [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien. Hoe vertaal je dat. [/v] sound
informant [a] Wer hebst du op de kermis gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Dus dat betekent Wie heeft jou op de kermis gezien. [/v] sound
commentaarIk betwijfel of dit klopt.  sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. Kan dat Er _. [/v] sound
informant [a] Het lijkt wel of enen in den tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wij zeggen mosem. [/a] sound
veldwerker [v=403] U zegt daar geen Er in die zin maar kan dat wel voorkomen. [/v] sound
informant [a] Ja. Het lijkt wel of er enen staat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen. Nergens geen komt dat voor. [/v] sound
informant [a] Ja. Er zitten nergens geen muis. [/a] tagging sound
veldwerker [v=028] U zegt Wie ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=028] Wie dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Wer dat ze had kennen roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=029] En Wie of ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Wer of ze had kenne roepen ja alledrie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Wie of dat ook. [/v] tagging sound
informant [a] Ja zeker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] En is er nog eentje beter dan de andere. [/v] sound
informant [a] Het is net wie het uitkomt. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Het ken alledrie. [/a] sound
veldwerker [v=402] We hadden het geluk van hem direct terug te vinden. Kan dat. [/v] tagging sound
informant [a] Van hem direct terug te vinden. Ja dat kan. [/a] sound
veldwerker [v=495] Die konden allemaal he. [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. Kan die volgorde. [/v] sound
informant [a] Gemaakt hebben moet. Kan alledrie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=319] U zei voor Dit denk ik niet aan Dat denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a] Dat denk ich niet aan ja. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dat is dus anders dan Daar denk ik niet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We zeggen niet Daar we zeggen Dat. [/a] sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij gemaakt. Komt dat zo voor. [/v] sound
informant [a] Nee. Welke hebst du gemaakt. [/a] sound
veldwerker [v=387] Dat nooit niet. Daar zei u wat anders voor dacht ik. [/v] sound
informant [a] Nooits. Maar nooit niet ken ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een kado te geven. tagging sound
informant [a] Wim dach dat Els had gedach een kado te geve. Ja dat ken. [/a] [/n] Vraag niet goed herhaald. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
077 Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen komt voor : j
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet Vragen naar gebruikelijkheid van voorkomende volgordes. komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
200 Toen we aankwamen regende het komt voor : j
vorm: toenver aankwamen regende het
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
247 Doe het brood even snijden! komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wel zien
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop dat ze zitten
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: dat ze op zitten
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
387 Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. komt voor : j
vorm: van
485 Persoon A vraagt: Zal ik koken? Persoon B antwoordt: Dat doe maar! in de betekenis: dat is goed komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : j
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven 'Els' moet voor en 'een cadeau' moet achter 'geprobeerd/proberen' staan komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: Jan rookt niet meer
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: wetste al datste ook naar het feest magst kommen
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: weet ger al dat ger ook naar het feest mogt kommen
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs her ken dat niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: ger
zin: moge ger wel weten dat ger ook gevraagd zijn
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: ger
zin: moge ger wel weten dat ger ook gevraagd zijn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetste iets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: du wetst wel datste slim genoeg bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: elkaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: az je vindt
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
758 Jullie geloven datst jullie eerder thuis zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: datst jullie
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azte geest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: geeste
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: azste geest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: geeste
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az her geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: geet her
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az zie geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ger gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaat ger
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gank onmiddelijk weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingste ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toenstie gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ich ook
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toenstie gingst
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ich ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen her ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingie ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wer gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: ginge ger ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ger gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen wer nit
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zie gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : j
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich