SAND-data Nuth (Q036p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Nuth

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q036p[/k][h]299[/h][i]300[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Verduutsche. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorven is
sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorven is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Verduutsche. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Gene het dat gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Verduutsch. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan hettet gans brood willen op ete. [/a]

het et
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Verduutsch. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel me niet wer ze het kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Verduutsch. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kan zich dat wel veur stelle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Verduutsch. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Timmerman het geen negel bi zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Verduutsch. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich veur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Verduutsche. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijve mit de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Verduutsch. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon keek zich eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Verduutsch. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minute ee bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Verduutsch. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoen lope makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat zestu deze schoen zeg sij. Isset dees schoen of deze schoen?

zes tu is et
sound
informant Dee schoen is eigenlijk beter. sound
informant Dee schoen is makkelijker veur te lope. sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Verduutsch. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Ward het gehoord datter fotoos van hem in etalage stinge. [/a]

dat er
tagging sound
informant [a] Ward het gehoord dat de fotoos van zichzelf in etalage stinge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Verduutsch. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aarpel schille zich niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Verduutsch. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Verduutsch. Alsik zuinig leef leevik zoals mijn ouders willen. [/v]

als ik leev ik
sound
informant [a] Azzich zuinig leef leevich wie die ouders van mich dat wille. [/a]

az ich leev ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Verduutsch. Als hij nog drie jaar leeft leeftij langer dan zen vader. [/v]

leeft ij
sound
informant [a] Als hij nog langer leef leefe nog langer as de pap. [/a]

leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Verduutsch. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leef leeft ze niet lang meer. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Verduutsch. Als het nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/v]

leeft et
sound
informant Asset nu nog leef _.

as et
tagging sound
informant [a] Azzet nu nog leef dan leefet morgen ook nog. [/a]

az et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Verduutsch. Als jullie zo gevaarlijk leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gij nog langer gevaarlijk leef dan leefge nie zo lang as ich. [/a]

leef ge
Informante vertaalt zin niet letterlijk. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Verduutsch. Alse voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kindere. [/v]

als se leve ze
sound
informant [a] Asse veurt werk leve leve ze niet veur de kinger. [/a]

as se veur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Verduutsch. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Als Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Verduutsch. As je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leefs leefse langer. [/a]

leefs e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Ast gezond leefs dan leefste langer. [/v]

as t leefs te
sound
informant [a=n] Asse gezond leefs _. Nee. [/a]

as e
sound
hulpinterviewer [v=069] Verduutsch. Alser zo weinig mensen van de landbouw leven dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

als er leven er
sound
informant [a] As er zo weinig xxx van de landbouw leve _. [/a] sound
informant [a] Azzer te weinig in de landbouw leve dan levezes te veel in de fabriek. [/a]

az er leve ze s
Informante vertaalt zin niet letterlijk genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Verduutsch. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve die twee andere Rosa en Frank in dhel. [/a]

in et d hel
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Verduutsch. Als we sober leven leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leve gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leven leve we niet lang. [/v] sound
informant [a] As we ongezond leve leve we niet lang. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? As sober leven leve ver gelukkig. [/v] sound
informant [a=n] As ve sober leve leve we gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Verduutsch. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Verduutsch. Leef wat minder gevaarlijk kindere. [/v] sound
informant [a] Leef get minder gevaarlijk kinger. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Verduutsch. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Mariejum zal moete roepe. [/a]

marie um
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Verduutsch. Heb je genoeg mensen om hooi vannet land te halen? [/v]

van et
sound
informant [a] Heb genoeg lui ommet hooi vant land te hale? [/a]

om et van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook vuur? Hebse genoeg lui veur hooi vannet land te hale? [/v]

heb se van et
sound
hulpinterviewer Eerst zegze hebse genoeg lui ommet hooi vannet land te hale en nu staat er hebse genoeg lui veur hooi vannet land te hale.

zeg ze heb se om et van et heb se
sound
informant De eerste zin is beter. Onduidelijk of informante nu vindt dat zin met 'veur' ook voor kan komen. sound
hulpinterviewer [v=189] Verduutsch. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het war aardig van Jan om te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook vuur? Et war aardig van Jan veur te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] I denk veur eerder beter as omme. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et war aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Om kome te werke? I geloof dat een beter is. Veur te kome werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Verduutsch. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook vuur? Deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=n] Deze ton is zwaar om te drage. Die vin beter as te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Deze ton is zwaar om drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet. Niet goed nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Verduutsch. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan te zeure. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Hij kant staan zeure. [/v] sound
informant [a=n] Nee die ene was betere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Verduutsch. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Verduutsch. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regendet al. [/a]

regende t
tagging sound
informant [a] Toe ver aan kwame regendet gets. [/a]

regende t
sound
hulpinterviewer Toe ver aan kwame zegstu he. Ik zeg meestal wie ver aan kwame.

zegs tu
sound
hulpinterviewer [v=215] Verduutsch. Ik geloof daddik groter ben als hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Kgeloof daddik groter ben as hee. [/a]

k geloof dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Verduutsch. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant Zie geloof dat ich eerder thuis ben as er. tagging sound
hulpinterviewer Dat jij eerder thuis bent als ik. sound
informant Ik geloof dat hij eerder thuis is as jij. sound
hulpinterviewer Ich. sound
informant As ich. sound
informant [a] Dat jij _. _ datstu eerder thuis bis as ich. [/a]

dats tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Verduutsch. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
commentaarInformante gebruikt verkeerde persoonlijke voornaamwoorden in vertaling.  sound
informant [a] Du geloofs toch niet dattie echt sterker is as er. [/a]

dat ie
tagging sound
informant As tu. sound
hulpinterviewer As tu of as tich. tagging sound
informant Allebei ja eigenlijk wel. sound
hulpinterviewer [v=218] Verduutsch. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zie gelove dat ver rijker zijn as er. _ as sie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Verduutsch. Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Veer gelove dat geer niet zo slim zijn as veer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Verduutsch. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant Geer geloof toch niet dat vier armer zijn as gier. sound
informant [a] Gij geloof toch niet da sie armer zind as geer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Geer geloof ge geloof toch niet dat Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Verduutsch. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker is as Peter en Geert. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Verduutsch. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant Der jongen der _. sound
informant Der jongen der wie _. sound
informant Der jongen woe _. sound
informant Der jongen wiens moeder _. sound
informant [a] Der jongen woe die mam hertrouwd is stee achtrem. [/a]

achtr em
tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Verduutsch. De bank waar zop zaten was pas geverfd. [/v]

z op
sound
informant [a] De bank woe ze op zate war pas geverf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Verduutsch. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet lij maar wat geve. [/a] tagging sound
informant [a] _ moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Der geld het moet mich maar get geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja inderdaad. Kant ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Verduutsch. Hij heeft zijn hande gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zen heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Hij het zich de heng gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Is beter. Hij het zich de heng gewasse. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of hij het zich zien heng gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Hij het zien heng _. Het zich zien heng gewasse. Kan ook. [/a] tagging sound
informant Maar kgeloof dat tweede beter is.

k geloof
'De tweede' is 'hij het zich de heng gewasse'. sound
hulpinterviewer [v=268] Verduutsch. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zich het hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Hij het zich et hemd gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Hij het zich et hemd gewasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij het zich zien hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook. Het hemd of zien hemd? Ik geloof dat eerder et hemd gebruikse. [/a]

gebruiks e
sound
hulpinterviewer [v=271] Verduutsch. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a=g] Hij het zie been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Hij het zich et been gebroke. [/v] sound
informant [a=n] Hij het zich e been gebroke. Niet goed. Nee et lijk me niet. Hij het zie been gebroke. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of hij het zich zie been gebroke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer Eerste vingset beste?

ving se t
sound
informant Vin ich wel. sound
hulpinterviewer [v=273] Verduutsch. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Verduutsch. Niemand mag het zien dus ik vin dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemes mooget zeet dus da moogsdu het ook niet zien. [/a]

moog et moogs du
tagging sound
informant Da vin ik dastu het ook nie mag zie.

das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Ik ving datstu het niet zien moogs. [/v]

dats tu
sound
informant Ich vind dastu het niet moogs zien.

das tu
sound
informant [a=j] Ik vind dastu het niet zien moogs. Kan ook inderdaad. [/a]

das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Verduutsch. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toese weg gings. [/a]

toe se
tagging sound
hulpinterviewer Zeg wir toese weg gings of wieste weg gings?

toe se wie te
sound
informant Wie. sound
hulpinterviewer [v=341] Verduutsch. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woese geboren bis. [/a]

woes e
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Verduutsch. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nuse klaar bis kense gaan. [/a]

nu se ken se
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Verduutsch. Daddis de man die ze geroepen hebben. [/v]

dad is
sound
informant [a] Daddis de man der ze geroepen hebbe. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Verduutsch. Ik weet waar jullie geboren zijn. [/v] sound
informant [a] Ich weet woe gij geboren zijt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Verduutsch. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Daddis de man der het verhaal verteld het. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Verduutsch. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Daddis de man die denk der dat verhaal verteld hef. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Verduutsch. Dat is de man die ik denk datse geroepe hebbe. [/v]

dat se
sound
informant [a] Daddis de man da ik denk der ze geroepe hebbe. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Verduutsch. Et schijnt datse niets mag eten. [/v]

dat se
sound
informant [a] Et schijnt datse niets moog ete. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Verduutsch. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Verduutsch. Et lijkt wel ovver iemand in de tuin staat. [/v]

ov er
sound
informant [a] Et lijk wel of er ene in de gaard staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur? Et lijk wel of iemes in de gaard staat. [/v] sound
informant [a=j] Of iemes in de gaard staat denk ik beter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Verduutsch. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Welke boeke hebse gekoch? [/a]

heb se
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Verduutsch. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
hulpinterviewer [v=526] Verduutsch. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
commentaar[meta][k]Q036p[/k][h]299[/h][i]300[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
informant [a] Wer het di op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noart plaatje en maak de zin af. Marie en Piet wijze noa _. [/v]

noar t
sound
informant [a] Tegen een op. [/a] Informante geeft vrij onduidelijk antwoord (dat bovendien slecht te verstaan is). tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noart plaatje en maak de zin af. Toon wast _. [/v]

noar t
sound
informant [a] Toon wast zich in de kuip. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noart plaatje en maak de zin af. Fons zag een slang nevve _. [/v]

noar t
sound
informant [a] _ nevve zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven. [/v] sound
informant [a=n] Nee toch. [/a] sound
informant [a=n] Ich denk dat Marie probeerd het veur hem ene brief te schrijve. Niet van hem. [/a] Niet helemaal duidelijk of zin kan voorkomen (waarschijnlijk niet). Er wordt veel over deze zin gediscussieerd maar het antwoord is erg onduidelijk. tagging sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie het probeerd hem ene brief te schrijve. Zou ook kunne he? tagging sound
informant Kan ook. sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge we in ieder geval nooit van hem. [/a] sound
informant Wel veurem.

veur em
sound
hulpinterviewer [v=006] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] _ wandelver dooret park. [/a]

wandel ver
tagging sound
hulpinterviewer Gisteren wandelde die dooret park. sound
informant Gisteren wandelde die dooret park.

door et
tagging sound
informant [a=n] _ liepeze doort park. [/a]

liepe ze door t
tagging sound
informant [a=n] _ wandelze dooret park. [/a]

wandel ze
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dat wandeldiede dat zegge wir nooit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Er wilde niemand niet danse. [/v] sound
informant [a=n] Er wilde gene danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt dees zin veur innet plat? Verduutsch. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Hij wilt geen hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Zit hier nergens _. Zitte hier ergens muis? [/a] sound
informant [a=n] Zitte hier nergens muis? [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Jegereen is gene vakman. Iedereen is gene vakman. Niet iedereen is gene vakman. [/a] Onduidelijk of zin nu kan voorkomen of niet. Informante geeft eerst twee vertalingen waaruit je zou kunnen afleiden dat de zin inderdaad voorkomt. Later benadrukt ze echter zozeer andere vertalingen dat ik het niet duidelijk vind of de zin nu kan voorkomen of niet. Voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd. sound
informant Niet iedereen is gene vakman. sound
hulpinterviewer [v] Of kanse ook zegge niet jederene is ene vakman? Of zegse niet jederene is gene vakman. [/v]

kans e zegs e
sound
informant [a] Niet iedereen is ene vakman. Dat is beter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=j] Hij het overal geen vrien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of hij het nergens vrien? [/v] sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij het niet overal vrien? [/v] sound
informant [a=j] Ja. Hij het niet overal vrien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Wij hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Wat denkse wee in de stad tege ben gekome. [/a]

denks e
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Wat denke jullie hoe ze het hebben op gelost? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Wie denke wie zet hebbe op gelos. Wie denke wie ze dat hebben op gelost. [/a]

denk e ze t denk e
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Wer denkge wer ik in de stad tege ben gekome. [/a]

denk ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost? [/v] sound
informant [a] Wie denkge wie dat ze hebben op gelos? [/a]

denk ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb geen zin om de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie zen koe zijn allemaal verdronke bi de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] I zei zeg nog tege heur ik geloof datse der jongen jegereen aardig vinge. [/a]

dat se
sound
hulpinterviewer [v=331] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb heel veel gelope. [/a] sound
informant [a=n] Lope gedaan niet. Nee niet zo he. Wel gelopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Wiltse koffie hebbe? Ja ich. Ja inderdaad. [/a]

wilt se
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Persoon A vraagt hebben ze gegete? Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=j] Jaze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hebbe ze gete? sound
informant [a] Ja. Gewoon ja he. Gewoon ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer En niet jaze? sound
informant [a=j] Ja beide. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Is hem dood? Nee. Is hij dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt dees zin veur in eur plat en is dat een gebruikelijke zin in eur plat? Verduutsch. Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zoudij het hebbe kunne doen? [/a]

zou dij
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dees zin veur in eur plat en wird dees zin gebruik in eur plat? Verduutsch. Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Hoe zoudij dat hebbe kunne doen? Niet gekund. Gekund is geen plat. [/a]

zou dij
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dees zin veur in eur plat? Is dees zin gebruikelijk in eur dialect? Verduutsch. Zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat gekund hebbe? [/a] Informante vertaalt niet letterlijk genoeg (vergeet vorm van werkwoord 'doen'). sound
hulpinterviewer [v] Zou ook kunne zou hij dat kunne gedaan hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Ook. Das al beter. Zou hij da gedaan _. Ja. Zou hij dat gedaan hebbe. Ja klinkt beter as gekund. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt dees zin veur in eur dialect en wie dik wird dees zin gebruik in eur dialect? Ich weet dattij is gaan zwemme. [/v]

dat ij
sound
informant [a=g] Ich weet dattij is gaan zwemme. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt dees zin veur in eur plat en wie dik wird der zin gebruike in eur plat? Ich weet dat hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemmen is
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ich weet dattij is ga zwemme. [/a]

dat ij
sound
hulpinterviewer Maar dat hij gaan zwemme is? tagging sound
informant [a=j] Kan ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt dees zin veur in eur plat? Wie dik gebruike die zin in eur plat? Ich weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of ich weet dattij zwemme is gegange. [/v]

dat ij
tagging sound
informant [a=j] Ja dat wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt dees zin veur in eur plat? Wie dik wird die zin in eur plat gebruikt? Ich weet dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zwemme gegange is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of ich weet dattij zwemme gegangenis. [/v]

dat ij gegange is
tagging sound
informant [a=j] Dat wel ja. Inderdaad. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt dees zin veur in eur plat en wie dik wird dees zin in eur plat gebruik? Wendy probeerde niemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde niemes pijn te doen. [/a] tagging sound
informant [a=j] Sie probeerde gene pijn te doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde om niemes pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da klopt ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur niemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Nee de eerste. Wendy probeerde gene pijn te doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van niemes pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is zo. [/a] sound
commentaarAntwoord is niet goed te verstaan: niet helemaal zeker of het 'a=j' is.  sound
hulpinterviewer [v=400] Komt dees zin veur in eur plat en wie dik wird der zin in eur plat gebruik? Et belooft weer ene schonen dag te werde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
commentaarNiet heel goed te verstaan welk woord hulpinterviewer voor 'gooien' gebruikt: klinkt als 'goesche' en aldus zo getranscribeerd.  sound
hulpinterviewer [v=495] Komt dees zin veur in eur plat en wie dik bruike die zin in eur plat? Ik denk datste veel weg zuls moete goesche. [/v]

dats te
sound
informant [a=j] I denk datse veel weg zuls moete goesche. Inderdaad. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v] I denk datse veel zuls weg moete goesche. [/v]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer Die eerst zin war ik zou datse veel weg zous moete goesche en nu ich denk datse veel zous weg moete goesche.

dat se
sound
informant [a=j] Kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [v] I denk datse veel zuls moete weg goesche. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=g] Ja da kan ook. Is beter die laatste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt dees zin veur in eur plat? Ich ving dat jedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja inderdaad. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt dees zin veur in eur plat? Ich ving dat jedereen moet zwemme kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt dees zin veur in eur plat? Ich ving dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Kunne zwemme moet nee. Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt dees zin veur in eur plat? Ich ving dat jedereen zwemme kunne moet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel die wel. Dat wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt dees zin veur in eur plat? Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja inderdaad. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt dees zin veur in eur plat? Ich weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. Jazeker klopt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zou we ook kunne zegge ich weet dat Eddy morgen brood wilt ete? [/v] sound
informant [a=j] Zelfde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt dees zin veur in eur plat? Boek het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Jan het drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer Wat zou veer dan zegge? sound
hulpinterviewer [v=156] Komt dees zin veur in eur plat? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebbe gemaak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kent ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt dees zin veur in eur plat? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet gemaak hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook. Kent ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt dees zin veur in eur plat? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaak moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ken alledrie. Ken alledrie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dees zin veur in eur plat? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaak hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt dees zin veur in eur plat? Persoon A zet hij sliept. Persoon B geef antwoord hij deed. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt dees zin veur in eur plat? Persoon A zet hij sliept. Persoon B geef antwoord et deed. [/v] sound
informant [a=n] Zes wel zie deedet of hij deedet. Of veer doentet maar niet et. [/a]

deed et doent et
sound
hulpinterviewer [v=243] Komt dees zin veur in eur plat? Persoon A vroeg sliep er? Persoon B gi geef as antwoord ie deed. [/v] sound
informant [a=n] Hij slaapt. Hijs aant slape. Hij deed nee nee. [/a]

hij s aan t
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt dees zin veur in eur plat? De lamp deed niet meer brande. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] De lamp brande nie. [/a] sound
hulpinterviewer Dus niet he? De lamp deed niet meer brande dat zegge ver niet? sound
informant [a=n] Nee. De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinger doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] De kinger voetballe hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande deed de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt dees zin veur in eur plat? Deed Marie elke avond danse? [/v] sound
informant [a=n] Gaat Marie elkenavond danse? Niet deed. [/a]

elke n avond
sound
hulpinterviewer [v] Of danst Marie elkenavond? [/v]

elke n avond
sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer Maar niet dat deed? sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=247] Komt dees zin veur in eur plat? Doechet brood even snijde. [/v]

doech et
sound
informant [a] Snij et brood even. [/a] sound
hulpinterviewer Niet doechet brood even snijde?

doech et
tagging sound
informant [a=j] Kent wel. Beter is snij et brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt dees zin veur in eur plat? Ik doen wel even de tasse spoele. [/v] sound
informant [a=n] Ich poel wel even de tasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt dees zin veur in eur plat? Dit denk ich niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ich niet oan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt dees zin veur in eur plat? Der rare jongen ben ich mit naar de markt gewee. [/v] sound
informant [a=n] Met der rare _. Met der rare of met der gekke _. [/a] sound
hulpinterviewer Zeg we der rare jongen ben ich mit naar de markt gewee? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Du zes met der rare jongen? sound
informant [a=n] Ja met der rare. Met der rare jongen. [/a] sound
hulpinterviewer Maar zeg we ook der rare jongen ben ich mit naar de markt gewee? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt dees zin veur in eur plat? Ich heb al de eerste drie somme gemaak. De welke hebstu gemaakt? [/v]

hebs tu
sound
informant [a=n] Ich heb de eerste drie somme _. Welke hebstu gemaak? [/a]

hebs tu
sound
hulpinterviewer De welke hebstu gemaak?

hebs tu
sound
informant [a=n] Welke hebstu gemaak. [/a]

hebs tu
sound
hulpinterviewer Niet met de? sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt dees zin veur in eur plat? Wat voor ene hebstu al weg gebrach? [/v]

hebs tu
Informant spreekt zin verkeerd in! Er staat 'de wat voore' en de informant zegt 'wat voor ene' (zonder de). sound
informant [a] Welke hebsich weg gebrach? [/a]

hebs ich
sound
informant [a] Welke hebstu weg gebrach? [/a]

hebs tu
sound
hulpinterviewer [v] Welke hebstu weg gebrach of wat veur ene hebstu weg gebrach? Is da tzelfde? [/v]

hebs tu
sound
informant [a] Wat voor ene lijk mi beter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt dees zin veur in eur plat? Persoon A vraag wieneer zal de wereldvrede kome? Persoon B zet noets niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Wat zeg weer dan? sound
informant Noots meer. sound
hulpinterviewer Noets. sound
informant Noets. sound
hulpinterviewer [v=459] Komt dees zin veur in eur plat? Hij het de bal gegoest in de mangel. [/v] sound
informant [a=j] Hij het de bal gegoes in de mangel. Ja. [/a] Niet helemaal zeker of zin kan voorkomen omdat informante later (zie vanaf seconde 2258) benadrukt dat de volgorde '...in de mangel gegoes(t)' veel beter is. tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij het de bal in de mangel gegoest? [/v] sound
informant [a=j] Beter. [/a] sound
hulpinterviewer En dats beter?

dat s
sound
informant Das beter. Het de bal inne mangel gegoes ja.

in e
sound
hulpinterviewer Zoustu zo zegge hij het de bal in de mangel gegoes?

zous tu
sound
informant Hij het de ballen in de mangel gegoest ja. sound
hulpinterviewer Hij het de bal gegoes inne mangel?

in e
sound
informant Nee hij het de bal inne mangel gegoes.

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt dees zin veur in eur plat? Persoon A vraag zal ich koke? Persoon B zet dat doch maar. [/v] sound
informant [a] Ja doe maar. Dat doe maar. Dat doe maar. Zal ich koke? Ja doe maar. Dat doe maar. [/a] Onduidelijk of zin nu kan voorkomen of niet en daarom voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd. Informante zegt diverse malen 'dat doe maar' maar ook heel vaak gewoon 'doe maar' en als hulpinterviewer vraagt of het 'dat doe maar' of 'doe maar' moet zijn, antwoordt ze 'doen maar'. sound
hulpinterviewer Doe maar of dat doe maar? sound
informant [a] Nee doen maar. Gewoon doen maar. [/a] sound
hulpinterviewer Zonder dat? sound
informant [a] Ja doen maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of dat deesde maar. [/v]

dees de
sound
informant [a=j] Da kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt dees zin veur in eur plat? Dat boek beloof mich datsde noets meer zuls verstoppe. [/v]

dats de
sound
commentaarSlecht te verstaan.  sound
informant [a=n] Nee. Nee nee. Das mi beloovn da boek niet te verstoppe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dees zin veur in eur plat? Wat zes mich datse gerole hebs? [/v]

dats e
sound
informant [a=n] Wat zesse mi watse gerole hebt. Ja. [/a]

zes e wats e
sound
informant Wat hebse gerole?

hebs e
sound
hulpinterviewer [v=512] Komt dees zin veur in eur plat? Zoon ding ene heb ich nog noets gezien. [/v] sound
informant [a=n] Zoon ding? Zoon ding hebbik nog noots gezien. [/a]

heb ik
sound
hulpinterviewer Maar vrage zoon ding ene heb ich nog noots gezien. Zegge we dat ook? sound
informant [a=n] Nee nee. Alleen maar zoon ding hebbik nog noets gezien. [/a]

heb ik
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dees zin veur in eur plat? Wat zet mich datse gerole hebs? [/v] sound
informant [a=n] Nee wat zeg mich nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt dees zin veur in eur plat? Du bis mich ook ene rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Du bis een hele rare. Of ene gek. [/a] sound
hulpinterviewer Is dat beter as ene rare ene? sound
commentaarDe informante bedoelt dus dat 'ene rare ene' niet voorkomt.  sound
informant [a=n] Nee niet rare ene nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt dees zin veur in eur plat? Marie zet dastu Piet ee boek hebs probere te verkope. [/v]

das tu
tagging sound
informant Marie zegs dastu Piet _.

das tu
sound
informant [a=j] Kent wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt dees zin veur in eur plat? Wim dach daddich Els ha geprobeerd ee cadeau te geve. [/v]

dad ich
tagging sound
informant [a=j] Ja kan wel he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt dees zin veur in eur plat? Karel weet dastu hebs probeerd Marie ee boek te verkope. [/v]

das tu
tagging sound
informant [a=j] Kunt ook. [/a] sound
veldwerker [n][v=140] Wa vindt u van de zin zitte hier nergens geen muize? [/v] sound
informant [a] Zitte hier nergens muis. [/a] sound
veldwerker [v] En kan u zegge zitte hier nergens geen muis? [/v] sound
informant [a=j] Hier zit nergens geen muis. Hier zit nergens geen muis. [/a] tagging sound
informant Kent allebei. sound
hulpinterviewer Wat zesse nu het liefste?

zes e
sound
informant Hier zitte nergens muis. sound
informant Ken allebei. sound
veldwerker [v=261] Wa vindt u van de zin wat denke jullie hoe zet op gelost hebbe? [/v]

ze t
sound
veldwerker Wa denksde wie zet op gelost hebbe?

denks de ze t
sound
veldwerker Wat denkse wie zet op gelost hebbe?

denks e ze t
sound
informant Hoe vinkset wie zet op gelos hebbe. Hoe vinkset.

vinks e t ze t
sound
informant [a=n] Wie vinkset wie zet op gelos hebbe? [/a]

vinks e t ze t
tagging sound
veldwerker En wa vinkses wie zet op gelos hebbe? Wa vinkset wie zet op gelos hebbe?

vinks e s ze t vinks e t
sound
informant [a=n] Wie vinkset. Wie. Wat niet maar wie. Wie vinkset wie zet op gelos hebbe. [/a]

vinks e t ze t
sound
veldwerker [v=329] Wa vindt u van de zin ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik geloof datse der jongen allemaal wel aardig vinge. [/a]

dat se
sound
veldwerker En ik geloof der jongen vinde ze allemaal wel aardig? sound
informant [a=n] Ik geloof datse der allemaal wel aardig vinge. Dies beter. [/a]

dat se die s
sound
veldwerker [v=353] Als iemand vraagt wil je nog koffie aan mij. Kan ik dan zegge ja ich? [/v] sound
commentaar[meta][k]Q036p[/k][h]299[/h][i]300[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
informant Geer. sound
veldwerker Maar kan ik zegge ja ich? sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=350] Ich weet dat hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemmen is
sound
informant [a=j] Ich weet datte gaan zwemmenis. Ja. Ja da kent wel. Ich weet datte gaan zwemmenis ja. [/a]

dat e zwemmen is
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dattij is gaan zwemme. [/a]

dat ij
sound
informant Kan ook. Kun allebei. sound
veldwerker [v=086] De zin ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ich weet dat Eddy morgen ga brood ete of gaat brood ete. Kan allebei. Of wil brood ete. Kan allemaal. [/a] sound
informant [a=j] Ja dat kent. Wil brood ete. Ja zeker. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En brood wilt ete niet? [/v] sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] En wa vindt u van ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwe? [/v] sound
veldwerker Ich weet _. sound
informant [a=n] Ich weet _. _ een nieuwe schuur wil bouwe. [/a] sound
veldwerker _ dat Jan _. sound
veldwerker [v] En dat Jan wil een nieuwe schuur bouwe? sound
informant [a=n] Nee. Ich weet dat Janne een nieuwe schuur wil bouwe. [/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
veldwerker Ich vind da Marie _. sound
informant [a=n] _ naar Jef moet belle. [/a] sound
veldwerker En kan u zegge ich vind dat Marie moet naar Jef belle? sound
informant Ja. sound
veldwerker Ik draai de volgorde terug om he. Ich vin _. sound
hulpinterviewer Moet naar Jef belle of naar Jef moet belle. sound
veldwerker Ich vin dat Marie moet naar Jef belle. sound
informant [a=n] Ich vin dat Marie naar Jef moet belle. [/a] sound
veldwerker [v=114] En ich weet dat Jan wil varkens kope? [/v] sound
informant [a] _ dat Jan varkens wil kope. [/a] sound
veldwerker En als u et nu een beetje om draait terug ich weet dat Jan wil varkens kope? sound
informant [a=j] Ich weet dat Jan wil varkens kope. Ja. Ja wel. [/a] tagging sound
veldwerker Kan allebei? sound
informant Ich weet dat Jan varkens wil kope. Ja. sound
hulpinterviewer Dat vingset gelooivigste?

vings e t
sound
informant Ja denk ik wel. sound
veldwerker [v=102] Ich weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekke. [/a] sound
veldwerker [v=245] Kan u eens vertale. Marie danst nog wel maar zinge doet ze niet meer. [/v] sound
informant [a=j] Marie danst wel maar niet zinge. Zinge deed ze nie meer. [/a] sound
veldwerker [v] Zou u dit eens kunne vertale. Gewoon van boven naar beneden. Gewoon dat innet Nuts zette.

in et
'Dit' is lijstje met gaan. sound
informant [a] Ich goan. Jij _. Ich goan. Du gees. Hij geet. Jan geet. Vier goan. Jullie goan. Nee. Gier goant en zie goan. [/a] sound
informant [a] Goan ich. Geestu. Geet her. Geet Jan. Goant vier. Goat gier en goat zie. [/a]

gees tu
sound
informant [a] Ging ich. Ging dich. Ging her. Ging Jan. Ginge vier. [/a] sound
informant [a] Ginge gier kan niet nee. Ginge dier. Ginge vier he. sound
hulpinterviewer Ginge vier. sound
informant [a] En ginge zie. [/a] sound
hulpinterviewer Gaan jullie heb nog niet gehad. sound
veldwerker Ginge jullie. sound
informant [a] Ginge gier. [/a] sound
veldwerker Was u et ermee eens? Kan u ze dan ook nog eens doen? sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer [a] Ich goan. Du gees. Hij geet. Jan geet. Vier goant. Gier goat. Zie goant. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Goan ich. Geestu. Geet hee. Geet Jan. Gont veer. Goat geer. Goant zie. [/a]

gees tu
sound
hulpinterviewer [a] Kunt zijn ging ich of gong ich. Is tzelfde. Ging ich. Gings tu. Ging he. Ging Jan. Ginge vier. Gingt gier. Ginge zie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of gong ich. Gongs tu. Gong he. Gong Jan. Gonge vier. Gongt gier en gonge zie. [/a] sound
hulpinterviewer Wat zestu liever ginge zie of gonge zie?

zes tu
sound
informant Gonge ja. Ja gonge ja. sound
hulpinterviewer Gonge is meer plat. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
003 Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven komt voor : n
036 Marie en Piet wijzen naar ... De meester vraagt wie het gedaan heeft. Marie wijst naar Piet en Piet wijst naar Marie; met andere woorden: Marie en Piet wijzen naar... vorm: wijzen sich
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: as gij
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: aster
148 Iedereen is geen vakman Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
188 Heb je genoeg mensen voor hooi van het land te halen? komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
247 Doe het brood even snijden! komt voor : j
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : j
opmerking: maar zonder doen is beter
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waar de moeder van
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: sich de hand
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? komt voor : n
vorm: wat voor iets
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. komt voor : j
zin: zonder
485 Persoon A vraagt: Zal ik koken? Persoon B antwoordt: Dat doe maar! in de betekenis: dat is goed komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: zou moeten weg
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetste gijt
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wetst
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: datste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: sich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: sich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: 't
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: d'r
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: d'r
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asgedat leeft left
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alsjederen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: alsn
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: te gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehs te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gir goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat ger/der
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht e
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goant
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goant wer
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: der goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaot ger/der
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goant
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goant se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingst du
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gir gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt gir
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wir gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongt gir
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gir gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wir
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: waarvan ik denk
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: waarvan
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: waarvan ik denk
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
opmerking: met dubbele punt wel
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
vorm: te
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het weg smijten
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op zich aan