SAND-data Beek (Q019p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03300) vertaling: sjeng känt dat verhoel nog
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03300) vertaling: M en P zeen zig vör de kirk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03300) vertaling: T wesch zig
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03300) vertaling: de timmerman hät gijn nägel
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03300) vertaling: F zoog ein schlang neve zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03300) vertaling: E leed miech wirke veur höm
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03300) vertaling: J leit ziech drieven op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03300) vertaling: T bekeek zich ens goot in de spegel
opm.: reflexief: zich
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03300) vertaling: J heat in twai minuten beer gedaon ken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03300) vertaling: die schoon laupen gemekkelik
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03300) vertaling: E kaent zichzelf good
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03300) vertaling: W haet geheurt dat doto's van zichzelf in de vinster staon
opm.: reflexief: zichzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03300) vertaling: die aerpel schelle niks gemekkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03300) vertaling: dat glaas vilt kepot es het op de grond vilt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03300) vertaling: dokter leaf ich nog waal gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03300) vertaling: he leef al joren van de erve van zien vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03300) vertaling: dees weak leaf het op water en broad
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03300) vertaling: laef het nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03300) vertaling: wielang laef geer nu al van de erve
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03300) vertaling: in B leave ze mijstens van de vösen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03300) vertaling: es ich gäte höb go ich slopen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03300) vertaling: zou ich dat wahl gön doon
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03300) vertaling: ha laet zien hoes afbreake
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03300) vertaling: ich weit dat Jan hel möt kenne wirken
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03300) vertaling: beuk hät J niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03300) vertaling: Jan hät neet vael geld mai
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03300) vertaling: het mog geine präten euver dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03300) vertaling: nemes zät dat he kump
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03300) vertaling: zitten hie nurges muus
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03300) vertaling: ich gäf niks aan emus eh anders
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03300) vertaling: geine wil wirken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03300) vertaling: veer wiste neet of eine thoes wär
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03300) vertaling: ich wis dat aug neet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03300) vertaling: he mög mit geine kalle över dit probleem
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03300) vertaling: Marie ziene auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03300) vertaling: Piet ziene auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03300) vertaling: de mäneh ziene auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03300) vertaling: de auto is niet veur mich mer veur höm
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03300) vertaling: de kezet van gisteren lik bij de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03300) vertaling: Jan is K en K zen breurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03300) vertaling: de jongens hunne fiets is gestöle
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03300) vertaling: de zussen van mam sind op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03300) vertaling: de auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03300) vertaling: de fits is van mich
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03300) vertaling: he mög mit geine spräken over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03300) vertaling: ich wil nemes pien doon
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03300) vertaling: het is jömer dat veer niet moge kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03300) vertaling: dat doon ich neet
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03300) vertaling: höp ich neet gewirk
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03300) vertaling: he hauw het jus verteld en M begunt te böke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03300) vertaling: gangk dich nae mar die bestelling op hölen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03300) vertaling: he wirk neet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03300) vertaling: ich verbeet dich hie nog te kömmen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03300) vertaling: J laet ös M neet bellen
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03300) vertaling: ich weit dat geer neet köt zit
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03300) vertaling: ich weit dat het op geine graits eh is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03300) vertaling: E meint dat 't neet gemakelek is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03300) vertaling: ich weit dat ich te laat bin en dich neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03300) vertaling: wets diech dat ich moot wirke en dich neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03300) vertaling: ederein dink es veer heivers gön dat zie nog möge blieve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03300) vertaling: jömer es he kump en dat zie dan weg geit
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03300) vertaling: ich denk dat L krank is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03300) vertaling: ich denk dat P en L trouwen gön
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03300) vertaling: he hät zien hanj geweschen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03300) vertaling: he hät zien hemme geweschen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03300) vertaling: he hät unne hoot op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03300) vertaling: he hät ein vlek op z'n humme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03300) vertaling: he hät ein gebröke bein
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03300) vertaling: he hat zich pien gedön
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03300) vertaling: M trok de dekke nö zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03300) vertaling: Luc wät dat foto's van humzelf te koup zin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03300) vertaling: dich herinnert dich toch dat veer door de bos eh lepen
opm.: dich reflexief: dich
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03300) vertaling: ich weit toch dat de auto van M kapot wär
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03300) vertaling: ich weit nog dat he wie n verken zoot te aten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03300) vertaling: dich wets toch dat Jan zien beuk gestöle skin
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03300) vertaling: veer höbbe Jan op de määrt gezeen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03300) vertaling: he hat zich ein ongeluk gewirk
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03300) vertaling: he veulde zich door 't ies wegzakke
opm.: reflexief: zich
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03300) opm.: IPP: n.v.t.
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03300) vertaling: nurges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03300) vertaling: geine he schijt dö
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03300) vertaling: noots
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03300) vertaling: eine dikke miensch
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03300) vertaling: welke keu sin al gemolke
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03300) vertaling: zek neet dat ich boete waor
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03300) vertaling: neet zekke dat ich vuur hem eine kado hep gekocht
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03300) vertaling: wets dich neet dat da gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03300) vertaling: W perbeerd nemes pein te doon
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03300) vertaling: wie et schient mög ze niks äten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03300) vertaling: de ganse daag probeer ich dich te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03300) vertaling: het belof eine schöne dag te wären
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03300) vertaling: 't is bäter nog eve te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03300) vertaling: veer houwe geluk dich gouw truk te vängen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03300) vertaling: es de hinne eine valk zeen zien ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03300) vertaling: es veer die erpel neet verkaupen zitten veer in zörg
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03300) vertaling: he wis dat
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03300) vertaling: met dit fëst wurd veul gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03300) vertaling: dö wird alleen in dä winkel bröt verkoch
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03300) vertaling: es he mit de fits kump zal he wel laat zin
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03300) vertaling: es te tiet höps kom dan ins enne kär langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03300) vertaling: es ik riek ben gel ich mich eine dure auto
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03300) vertaling: hät G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03300) vertaling: kiek oet
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03300) vertaling: het war maar ehus got
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03300) vertaling: M hat mae keu es vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03300) vertaling: es S ha kenne komme het t dat gedön
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03300) vertaling: zie is de beste dokter dä ich kän
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03300) vertaling: veur das dich get wegsmits bel mich dan
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03300) vertaling: hie is alles wat ich gekrege höb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03300) vertaling: Jan is te gier veur get aan z'n keijer te gäve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03300) vertaling: alsof dich get wäts van voetbal
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03300) vertaling: läk dat book neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03300) vertaling: es dich ech neet wachten köns kom dan maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03300) vertaling: ich weit dan Jan de dokter koos roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03300) vertaling: he zag dat ich dat moos dön
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03300) vertaling: he is de veurige wäk door dokter M opereerd
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03300) vertaling: R hät eine greune appel weggegeven en noe hat he nog eine rooie
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03300) vertaling: ware er völ leu op t faes
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03300) vertaling: welke beuk höbs dich gekoch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03300) vertaling: he woont bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03300) vertaling: he woont bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03300) vertaling: gank effe nö de bekker
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03300) vertaling: wat höbs dich gezeen
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03300) vertaling: we hat dich gezeen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03300) vertaling: es iech dat hä gewete hä ich het neet gedön
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03300) vertaling: is 't neet beter effe te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03300) vertaling: gelökkig hat J de dokter gebeld en dä wor al gouw dä
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03300) vertaling: laup toch door vervälende jonges

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Beek

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Beek