SAND-data Genk (Q003p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Genk

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q003[/k][h]647[/h][i]648[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat vertelsel wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis die liet mich voor zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne die liet zich mit drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Gij weet ni dat Marie gisteren gestorve is. [/v] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon die bekeekte zich eens zelf eens in de spiegel. [/a] tagging sound
informant [a] of die bekeekte zijneige eens in de spiegel [/a]

zijn eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard die kent zijneige zelf goed [/a]

zijn eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] eduard heet gehoord dat daar fotos van hemzelf in de etalage staan [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemes heet dat ooit gewild of gekun. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan die heet in twee minute e bier gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen die lope handig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan die haa wel dat heel brood in zijne giles wille stuwe. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] De aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die eerappel die schelle ni handig. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich eeuwig leef dan leefich wie mijn ouders dat wille. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As die nog drie jaar leeft dan leefter langer as zenne oude. [/a]

leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leef leef ze ni lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo preikel leeft dan leefter ni meer lang. [/a]

as sij leef ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft leeft morgen ook nog. [/a]

as t leef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ich. [/v] sound
informant [a] As gij zo preikel leeft asich dan leeftge ni lang ni meer. [/a]

as ich leeft ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leveze ni voor hun wichter. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] En as Leon nog leeft leef Marcel ook nog he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leef dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond leefs dan leefste langer. [/a]

as te leef ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk op in de fabriek. [/v]

leve n er
sound
informant [a] Aser zo weinig weinig mensen van de boerenstiel leve dan leveter

as er leve ter
tagging sound
informant dan leveter veel mensen van t fabriek. [/a]

leve ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve die twee ander in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aver rustig leve leveve gelukkig. [/a]

a ver leve ve
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

leve we
sound
informant [a] En asve eerlijk leve leveve ook gelukkig. [/a]

as ve leve ve
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder gevaarlijk preikel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat dat Maria hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Heeter genoeg volk voor t hooi van t land te hale? [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was lief van Jan van kome te werke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is nogal zwaar voor te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wij hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Die kan staan zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen vaan kwame regendenet. [/a]

v aan regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ich geloof dach groeter ben dan hij. [/v]

da ch
sound
informant [a] Ich geloof dach groter ben dan hij. [/a]

da ch
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat ich eerder thuis ben dan ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Die geloof toch ni dat ich dat zij sterker is dan ich. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zij gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij gelove dat gij ni zo slim zijt aswij. [/a]

as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gij geloof toch ni tagging sound
informant dat wij armer zijn dan gij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is as Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft dat Lies schoner is dan An. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn dan Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft dat Gaston en Jan Verkeerde persoon. tagging sound
informant sterker zijn dan dan Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong waar van de moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mich. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank boe zop zate was krek geverfd. [/a]

z op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld heet moet mich maar wat lange. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen hand gewasse. [/a]

h eet
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Henet zijn hemd gewasse. [/a]

h en et
tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Heet zen been gebroke. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Maria trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien. [/v] sound
informant [a] Niemes moogtet zien. [/a]

moogt et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dus vinik dat jij het ook niet mag zien. [/v]

vin ik
sound
informant [a] En dus en dan vinich dat dich het ook ni moog zien. [/a]

vin ich
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen gij voort gonk. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woe gij gebore zijt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nu nu ge fertig zijt moogder gaan. [/a]

moog der
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man dieze geroepe hebbe. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] En dat is de man die het verhaal verteld heet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man boe van ich denk datert verteld heet. [/a]

dat er t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ich denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] En dat is de man boe ich van ich denk dat dat woe ze op geroepe hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dat ze ni niks moogt ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis krek as want iemes in den hof staat. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb jue gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor een boek hebstich gekocht? [/a]

heb stich
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heef jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hee dich op de kermis gezien? [/v] tagging sound
commentaarWant we mocht vroeger nooitni dich zegge tegen os ouders he.  sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Maries zenne auto is kapot. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] Szondags gonge gongewe me heel de familie naar de zee en da was plezierig. [/a]

s zondags gonge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] Int dorp woe ich woon staat een oud kerkske. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Op den dag dat vaan kome regendenet. [/a]

v aan regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Das iet wat heel mooi is. [/v]

da s
sound
informant [a] Tis iet wat heel schoon es. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem gekocht hebt hoor. [/v] sound
informant [a] Het ni vertelle daste ne cadeau voor hem gekocht hebs. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die stadmensen hebbe hier veel huis gebouwd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jan die zou ich noots invitere. [/a] tagging sound
informant En dat is weer zo een Frans woordje wat ook he. sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Maria die zo zo iets nooit doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drink wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zouk wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v]

zou k
sound
informant [a] Martha die zouch thuis wel eens wille uit nodige. [/a]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Zo een huis dat huis dat zouch noots wille kope. [/v]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door den dokter gopereerd. [/v] sound
informant [a] Hijs verleden week door den dokter gopereerd. [/a]

hij s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door den dokter gopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij wirt morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] En zij heet zich ni ge gea geamuseerd op het bal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch dat je me toen onder de ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] ge rappeleert euch dat ze mich onder onder de ladder liete door lope [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner mich nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich rappeleer mich nog dat daar iemes mich eh os onophoudelijk riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Dich rappeleerstich toch nog datve bij Marieke langs gonke. [/a]

rappeleer stich dat ve
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Eh rappeleerde zich nog iets maar niet alles. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefdenik er op los. [/v]

leef de nik
sound
informant [a] In dien tijd leefdenich der op los. [/a]

leef de n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefdenij als een beest. [/v]

leef de n ij
sound
informant [a] Vroeger leefdener wie een beest. [/a]

leef de n er
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefdewij als God in Frankrijk. [/v]

leef de wij
sound
informant [a] En daar leefdewij wie God in Frankrijk. [/a]

leef de wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefdejij als een koning. [/v]

leef de jij
sound
informant [a] En toen leefstendich wie ne koning. [/a]

leef ste n dich
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar daar was veel volk op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
informant [a] Jammer datich gisteren ni naar dijne verjaardag ben kunne kome. [/a]

dat ich
tagging sound
hulpinterviewer [v] Warener veel mensen op het feest? [/v]

ware n er
sound
informant [a] Wareter veel mensen op t feest? [/a]

ware ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat ve veel moete voort gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dat je heel veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ich denk ook dat ve veel moete voort gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat ve veel moete voort gooie. [/a] sound
veldwerker [v] En als ge daar zou zou tussen zette? [/v] sound
veldwerker [v] Hoe zou het dan worde? [/v] sound
informant [a] Ich denk dat ve veel zoue moete voort gooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoude kunne zegge ich denk dat we veel voort zoude moete gooie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Voort zou moete gooie. [/a] sound
informant [a] Ja ich denk dat we voort voort moge gooie of moete gooie. [/a] sound
veldwerker [v] En ich denk dat we veel zoude voort moete gooie zou dat ook gaan? [/v] sound
informant [a] Ich denk dat we veel moete voort gooie. [/a] sound
veldwerker [v] En als ge daar met zoude zou bij zette? [/v] sound
informant [a] Ich denk ich denk dat we veel zoude moete voort sound
informant gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle spullen weg aant gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a=n] Die is alle spullen aant weg gooie. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hijs alle kapotte spullen aant weg gooie. [/v]

hij s aan t
sound
hulpinterviewer [a=g] Das juist he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Aan het weg gooie. [/a] sound
informant [a] Aant voort gooie. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk dat Marie heef probere van hem een briefje te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk dat Marie aant probere is voor hem een briefje te schrijve. [/a]

aan t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=g] Vertel maar ni wie zij haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich eens wie zij haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich eens wie das tzelfde zeker ja ja das tzelfde. [/a]

da s t zelfde
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar dat dat zeggewij toch ni. [/a]

zegge wij
sound
informant [a] Nee dat zeggewij ni. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Daar moog niemesni danse. [/a]

niemes ni
tagging sound
hulpinterviewer [v] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a] Daar wilt niemesni danse. [/a]

niemes ni
sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=j] Eddy die moet kunne vroeg op staan. [/a] Vraag hernomen na [v=023]. tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep niet meer ete. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Hij wilt zijn soep ni meer ete. [/a] sound
veldwerker [v] Ge zou ni kunne zegge hij wil geen soep ni meer ete ni? [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt geen soep ni meer ete he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens geen muis? [/v] sound
informant [a=j] ggg Das al Genker zittenie nergens geen muis? [/a]

zitte n ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Mich denk dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat dat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ja maar waarom is dat dat is toch fout he. [/a] sound
informant [a] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
veldwerker [v] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet dat kan u ni zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [a] Mich denk dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat is het al de rest is volgens os verkeerd. [/a] sound
veldwerker [v=084] Dus ook ni ik vin dat alleman zwemme moet kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ook ni zinge ook niet. [/v] Verkeerde vraag, ook teveel. sound
informant [a=n] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ook niet staat er bij maar bij os is dat ni he. [/a] sound
informant Wat? sound
hulpinterviewer [v] Hier staat Els wilt ni danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els Els wilt ni danse en zinge ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze wil ook ni zinge he. [/a] sound
informant [a] En zinge wilt ze ook ni. [/a] sound
veldwerker [n] [v=087] En zou u ook kunne zegge Eddy moet kunne erg vroeg op staan? [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] ggg Hij kalt niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee das ook hij kalt niet goed Frans. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Alleman is gene eh vakman. [/a] tagging sound
informant [a] Alleman is toch ni handig één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heef overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] Overal heeter geen vrienden. [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heef Jan drie ggg. [/v] sound
informant [a=n] Jan heet drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uren de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Jan die weet dater voor drie uren de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uren de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Ja Jan die weet dater voor drie urden de wagen moet gemaakt hebbe. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] Wie denk gij dat ich in de stad tege gekome ben? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denk je dat ik in de stad ontmoet heb? [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge wie denk je wie ik in de stad gezien heb? [/v] sound
informant [a=n] Wie wie denk ge dat ich gezien heb? [/a] sound
informant [a] Wie denkste datich gezien heb? [/a]

denk ste dat ich
tagging sound
informant [a] Wat denkste wat ich morgen gaan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles niet van de zaak. [/v] sound
informant [a] Hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Heef altijd genen tijd. [/v]

h eef
sound
informant [a=j] Altijd heeter gene tijd. [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doe wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ich zal de sjatten efkes af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat kunne gedoen hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb gene zin voor koe te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De polite zou bij em kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De polite zal naar hem toe gaan en hem mit pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koe van Marie zijn verdronke bij die overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denkich ni aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Die met die vreemde benich naar de markt gewees. [/a]

ben ich
sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde jongen heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Met die vreemde ben ich naar naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaak. Welke heb jij gemaak? [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ich heb al de eerste drie sommen gemaak. Welke hebstich gemaakt? [/a]

heb stich
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jongen vinde ze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat ze deze jong allemaal vriendelijk vinne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Die wat voore waffere heb jij al weg gebracht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da verstaan ich ni. [/a] sound
veldwerker Bijvoorbeeld een parking en der staan vijf auto's op. sound
veldwerker Mercedes een BMW een Volvo en zo verder en de baas vraagt van sound
veldwerker welke van die auto's heb je al weg gebracht. sound
veldwerker [v] Of da ge dan kunt zegge de waffere hebt ge al weg gebracht of de wa voore? [/v] sound
informant [a] Welke welke auto's hebstich al voort gedoen? [/a]

heb stich
sound
veldwerker [v] De wa voore da zoude ni kunne xxx? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebbe? [/v] sound
informant [a] Zou zou er dat gedoen gekrege hebbe? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=266] Wie denk je die ik in de stad gezien heb? [/v] sound
informant [a=n] Wie denk ge dat ich in de stad gezien hem? [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datie is gaan zwemme. [/v]

dat ie
sound
informant [a=g] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=351] Ik weet dat hij zwemme is gegaan. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet datie zwemme gaan is. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=n] Ja das allemaal tzelfde he. [/a]

da s t zelfde
sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraag wil je nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaik? [/v] sound
informant [a=n] Jaat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Bij os zeggeze gewoon ja he. [/a]

zegge ze
tagging sound
informant [a] Ja ja zeggewij maar as as we nu forsig wille zegge dat we ja zegge zeggewe jaat. [/a]

zegge wij zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Iser dood? [/a]

is er
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant [a] Wanneer zal de wereldvreemde vrede kome? Noots. [/a] sound
veldwerker [v] Zout ge ook kunne zegge nootsni. [/v]

noots ni
sound
informant [a=j] Nootsni. Noots van ze leven ni. Dus noots nootsni. Noots is klein.

noots ni
tagging sound
informant Nootsni is krachtig. Noots van ze leven ni om ter duivel ni. [/a]

noots ni
sound
veldwerker [v] Maar nootsni zoude wel kunne zegge as xxx? [/v]

noots ni
sound
informant [a] Ja ja ja noots wie dek gehst dich zwemme? Noots of nootsni. [/a]

noots ni
sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om iemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Rosa probeerde voor iemes pijn te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worde. [/v] sound
informant [a=n] Het plocht weer ene schone dag te werre. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heef de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Heet de bal in de mand gegooid. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Dat boek belooft mich dastet noots meer zults voort steke. [/a]

da ste t
sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=n] Tis misschien handiger voor efkes te wachte. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde het geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a] We haan het geluk datvem direct terug vonde. [/a]

dat ve m
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Wat zegt mich wat ich gekocht heb. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding heb ich nog nooit gezien. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Zo iet hebich nog noots gezien. [/a]

heb ich
sound
veldwerker [v] Zou u dat kunne zegge zo een ding ene heb ich nog nooit gezien? [/v] sound
informant [a=n] Die één moet daar ni bij he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Je bent ook ne rare één. [/v] sound
informant [a] Dich bis ooch een raar eend. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggeze bij os ooch ni he je bent ooch een rare één. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dat jij Pierre een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Marie zei da da datgij geprobeerd het Pierre nen boek te verkope. [/a]

dat gij
sound
hulpinterviewer [v=531] Julie dacht dat ik Anna had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Gij dacht datich probeerde Anna ne cadeau te geve. [/a]

dat ich
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Karel beweert dat gij geprobeerd hebt Marie een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij dans kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Hij deed het. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde doetet. [/v]

doet et
Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Maar ni zonder de het dus ni het doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat zeggewij toch ni. [/a]

zegge wij
sound
informant [a] Nee nee nee dat denkich neet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt zingt hij kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Das tzelfde ooch he. [/a]

da s t zelfde
sound
hulpinterviewer [v=485] Als Frans vraagt zal ik vanavond koke sound
hulpinterviewer kan Marie dan antwoorde doet dat dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Doe maar je. [/a] sound
informant [a] Doech maar he. [/a]

doe ch
sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dat je niet en valt. [/v] sound
informant [a=n] Pas op daste ni vals. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [a] Die en moet eweg he. [/a] sound
commentaarGedichtjes.  sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan het ni meer veel geld. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een ander niet. [/v] sound
informant [a=n] Ich geef iemes anders niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt niet werke niet. [/v] sound
informant [a=n] Niemes wilt dat werk doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heeft de auto mee genome? Niemandniet. [/v]

niemand niet
sound
informant [a=j] Wie het den auto mit gepakt? Niemesni. [/a]

niemes ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Boe wast het geld aan de boom? Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a] Wat is rond en vierkantig tegelijk? sound
informant Nootsni he. [/a]

noots ni
sound
veldwerker [v] Dus zou je kunne zegge wat is rond en vierkantig tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a=j] Niksni ja niksni ja niksni. [/a]

niks ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja int plat zeggeze niksni he. [/a]

in t zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heef hij gemolke? Geen enkele niet. [/v] sound
informant [a] Welke koe heeter gemolke? [/a]

heet er
sound
veldwerker [v] Wa zou u daar op antwoorde dan? [/v] sound
informant [a=n] En dan zegste geen één. [/a]

zeg ste
sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa heef nu meer koeien dan ze vroeger had dan ze vroeger en had. [/v] sound
informant [a=n] Louisa heet nu meer koe dan dat ze vroeger haa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wach gekrege heb en heb. [/v]

wa ch
sound
informant [a] Hier is alles wat watich gekrege heb. [/a] sound
informant [a] Gekrege heb en nog altijd heb zeker. [/a] sound
veldwerker [v] Nee nee of u ook zou kunne zegge hier is alles wach gekrege en heb? [/v]

wa ch
sound
informant [a=n] Waarom die dubbel dinge? [/a] sound
informant [a] Nee dat zeggewij niet wij zegge gewoon wij zegge gewoon rechtdoor. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broertje. [/v] sound
informant [a=j] Pol is Rosa en Louise her her broerke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Die velo is de mijne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloof je ni dat hij gevalle is? [/v] sound
informant [a=j] Gelooft gij ni dater gevallenis? [/a]

dat er gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloof je niet dat hij gevalle heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nee gevallenes. [/a]

gevalle n es
sound
hulpinterviewer [v=324] Die zulke zou ik niet durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Zo iets zou ich ni graag op ete. [/a] sound
veldwerker [v] Ge kunt ni zegge de zulke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] En die zou ich ni durve op ete. [/v] sound
informant [a] Ja die zou ich en die zou ich ni durve op ete. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge de die? [/v] sound
informant [a=j] Ja de die dat zou kunne ja maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin dat Jan beter de dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat Jan beter den dokter haa geroepe. [/a] sound
informant [a] Of haa moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heefter drie rode. [/v]

heeft er
sound
informant [a=j] Robert heet drie groen appelen en Marie heeter drie groen. [/a]

heet er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ich hebt hem gegeve. [/a]

heb t
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt dat hij had wille naar huis. [/v] sound
informant [a=n] Ja Marie denkt dater naar thuis haa wille gaan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ik heb dat gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=j] Ich heb dat gezeg gehad. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=330] Lopentere kwam ik hem tegen. [/v] sound
informant [a=j] Lopentere lopentere lopentere kwam ich hem tegen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt er komt morgen iemand langs kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
informant [a] As Frans zegt morgen komter iemand langs kan Marie dan vrage wie het is? [/a]

komt er
sound
veldwerker [v] En wie da zou je da kunne zegge? [/v] sound
veldwerker Bijvoorbeeld hij zegt er komt morgen bij mij iemand zoude gij dan kunne vrage xxx.

zou de
sound
informant [a=j] En kan Marie dan vrage wie dat of wie het is wie dat. [/a] sound
informant [a] Maar ich denk dat wie dat het beste is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slape. [/v] sound
informant [a] Na het eten gaanich slape. [/a]

gaan ich
sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Zijch toch ni zo ambetant. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
informant [a] Zijt toch ni zo eh luidruchtig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dit is het huis dat ich gekoch heb. [/v] sound
informant [a] Dit dit is t gelag dat ich gekocht heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Ich denk dat iemand de koekjes heef op gegete maar ich weet ni wie dat. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk dat iemand de koekjes heet op gegete sound
informant maar ich weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op de feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
informant [a=j] Op feest wirter veel gedanst. [/a]

wirt er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
informant [a=n] Legt die boek daar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a=j] Nu wirter maar alleen brood verkocht in die winkel. [/a]

wirt er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=483] Als je echt niet kunt wachte kom dan maar. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Asde toch ni kunt wachte kom dan maar. [/a]

as de
sound
veldwerker [v] En zou je dan ook kunne zegge als je echt ni kunt wachte dan kom maar? [/v] sound
informant [a=j] Ja ja dat kunt ge ook. [/a] sound
informant [a] Aste echt ni kuns wachte dan kom maar he. [/a]

as te
tagging sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond er ne rare man in den tuin. [/v] sound
informant [a=j] Gisteren stond daar ne rare man in den hof. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
informant [a=n] Ja kijk maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
informant [a] marie en pierre wijze naar deendeander [/a]

d een d ander
tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
informant [a] Toon zit in de basin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang langs zich zitte. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=037] Als ge die zin zou moete af make dus Toon xxx. [/v] sound
informant [a] Toon wast zich onder de armen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
informant [a=n] Ze wete ni dat Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge ze wete ni dat Marie gisteren getsorve heeft? [/v] sound
informant [a=n] Heeft ni is. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge ze en weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zeggewe wel ja. [/a]

zegge we
Blijkt [a=n] sound
veldwerker [v] Hoe zou u dat dan zegge? [/v] sound
informant [a] Ze wete ni dat Marie gestorve is. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft dat er foto's van hemzelf in de vitrine staan zou je ook kunne zegge dat er foto's van zijn eige in de vitrine staan? [/v] sound
informant [a] Daar staan eigen foto's van dich in. sound
veldwerker [v] En foto's van zichzelf hoe zou u dat zegge? [/v] sound
informant [a] van mijneige [/a]

mijn eige
tagging sound
informant [a] Van mich zelf is ooch goed. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet dat gekunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou u ook zegge kunne zegge niemand heeft dat gekos? [/v] sound
informant [a=n] Gekos nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] En zou u ook kunne zegge Jan had het heel brood op ete gewild? [/v] sound
informant [a=n] Nee ook ni Jan had het heel brood wille op ete. [/a] sound
veldwerker [v=047] En die aardappelen schille zich ni niet handig? [/v] sound
informant [a=j] Eerappel of petatten die die late zich ni schille die schille zich ni. [/a] tagging sound
veldwerker [v=048] En zou je kunne zegge de sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a=n] De sneeuw de sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo ongezond leeft dan leeft ze ni meer lang. [/a]

as sij
tagging sound
veldwerker [v=189] Het was vriendelijk van Jan van kome te werke zou u ook kunne zegge het was lief van Jan voor te kome werke? [/v] sound
informant [a=n] Die voor geloof ich ni dat wij gebruike. [/a] sound
veldwerker [v] Zou u ook kunne zegge het was lief van Jan te kome werke? [/v] sound
informant [a=j] Ja het was lief van Jan te kome werke ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En het was lief van Jan eh van te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=190] Eh zout ge kunne zegge deze ton is zwaar te drage? [/v] sound
informant [a=n] Ja deze dinges is zwaar voor te drage. [/a] sound
veldwerker [v] Deze ton is zwaar voor drage? [/v] sound
informant [a=n] Die ton die ton is zwaar voor te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Voor drage alleen is toch ni nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] En zou je ook kunne zegge we hope allemaal van op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant [a=j] Ja wij hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=215] Ik ben groter dan hij. [/v] sound
informant [a] Ich ben groter dan hij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge ich ben groter as hij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich ben ich ben groter asem. [/a]

as em
sound
informant [a] Ich ben groter dan hem de de niet als. [/a] sound
veldwerker [v] U zou eerder als zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich ben groter as Marcel. [/a] sound
informant [a] Ich denk dat de twee wel goed zijn maar. [/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij slimmer is dan jij? [/v] sound
informant [a] Gij geloof toch ni dater slimmer dan dich. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Of as dich? [/v] sound
informant [a] Of as dich ja. [/a] sound
veldwerker [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij arm zijn. [/v] sound
informant [a] Gij geloof toch niet dat zij arm zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] En eh u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft dat Lisa schoner is dan Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En als ze alle twee even schoon zijn? [/v] sound
informant [a] Dat die even schoon is ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen waar van de moeder gisteren hertrouwd is zou je ook kunne zegge de jongen wie zijn moeder gisteren hertouwd xxx? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En eh de jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is? [/v] tagging sound
informant [a=n] De jong boe van de moeder gisteren hertrouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En dus ook ni de jong die zijn moeder? [/v] sound
informant [a] De jongen die zijn moeder ja. [/a] sound
veldwerker [v] Zou u da kunne zegge of ni? [/v] sound
informant [a=j] De jongen die zijn moeder tagging sound
informant getrouwd ja dat kunt ge ook zegge ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge kunne zegge de jong boe van dat de moeder getrouwd is? [/v] sound
informant [a=n] De jong boe van de moeder getrouwd is. [/a] sound
veldwerker [v=250] En zout ge kunne zegge de bank waar op ze zate was juist geverfd. [/v] sound
informant [a=n] De bank boe zop zate was krek geverfd. [/a]

z op
sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge de bank daar ze op zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] De bank dat ze op zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee ook ni. [/a] sound
veldwerker [v=259] Die geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a=j] Die geld heet moet mich maar wat lange. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ge zou ook kunne zegge wie geld heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie geld heet ja. [/a] sound
veldwerker [v=267] Hij heeft zich de handen gewasse zou u dat kunne zegge? [/v] sound
informant [a=n] Hij heef zijn handen gewasse. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet zien moog. [/v] sound
informant [a=n] Ich ich vin dat gij het ooch ni moogt zien. [/a] sound
veldwerker [v=340] En hoe zou je zegge ni in de beleefdheidsvorm maar in de gewone vorm het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen ge voort gonk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hoe zout ge het dan zegge met dich. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen ge voort gonk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=403] Hoe zou je zegge het lijkt wel of er iemand in den hof staat? [/v] sound
informant [a] Tis krek as want as want iemes in den hof staat. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge eh tis precies of daar iemand xxx? [/v]

t is
sound
informant [a] Tis tis krek of iemand in den hof staat. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] En zou je dan kunne zegge tis krek of er iemand? [/v]

t is
sound
informant [a=j] Tis krek of er iemand in den hof staat tis krek dat er iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=162] Hoe zou je zegge Claires auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Ich geloof ni dat wij dat zo gebruike. [/a] sound
informant [a] Claire herren auto is kapot of den auto van Claire is kapot. [/a] tagging sound
veldwerker [v=257] En zou je ook kunne zegge das iet die heel schoon is? [/v]

da s
sound
informant [a=n] Tis iet wat ni schoon is. [/a]

t is
sound
veldwerker [v=492] Zou je ook kunne zegge hij is vorige week van de dokter geopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hijs verleden week door den dokter gopereerd. [/a]

h ijs
tagging sound
hulpinterviewer [a] Door den dokter ni van he. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge hij is vorige week door den dokter gopereerd geworde? [/v] sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
veldwerker [v] En hoe je dat dan zegge? [/v] sound
informant [a] Hijs verleden week door den door den dokter gopereerd geworre. [/a]

hij s
tagging sound
veldwerker [v=291] En hoe zout ge met me gij zegge u herinnert zich vast wel dat we bij Marieke geweest zijn? [/v] sound
informant [a] Gij rappeleert euch nog zeker dat ze bij Marieke geweest zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=293] En ze vergissen zich dikwijls. [/v] sound
informant [a] Ze ze verdole zich dik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] En hoe zou je zegge ik denk dat Marie heeft probere een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie geprobeerd het ene brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Zou je ook kunne zegge Rosa probeerde van niemand zeer te doen? [/v] sound
informant [a] Ja das juist Rosa probeerde niemes niemes pijn te doen. [/a]

da s
sound
informant [a=n] Ni ni van gewoon probeerde niemes pijn te doen. [/a] sound
veldwerker [v=400] En zou je kunne zegge het belooft weer van ne schone dag te worde? [/v] sound
informant [a=j] Het belooft weer van ne schone dag te werde ja ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of wel zonder van he gaat ooch he. [/a] sound
veldwerker [v=401] En eh tis misschien beter van nog efkes te wachte? [/v]

t is
sound
informant [a] Tis misschien nog efkes te wachte. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] Dus ook ni met van? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die van moet daar ni bij. [/a] sound
veldwerker [v=402] We hadde t geluk van hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a] We haan t geluk hem meteen terug te zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus ook ni met van? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] En we hadde het geluk voor hem direct terug te vinde? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat past ni he. [/a] sound
informant [a] We haan het geluk voor hem nee van hem direct terug te zien. [/a] sound
informant [a] We hope voor hem terug te zien. [/a] sound
veldwerker [v] Dus maar ge zou wel eventueel kunne zegge we hadde het geluk van hem xxx? [/v] sound
informant [a=j] Ja ja ja we hebbe we hebbe het geluk gehad van die mens terug te zien dat klopt ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=487] En eh zou je kunne zegge wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
veldwerker [v] Bijvoorbeeld uw vrouw is naar de winkel geweest en gij zou graag wete wat ze mee brengt. [/v] sound
informant [a] Wat hebt gij gekocht? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar ni wat zegt mich. [/a] sound
veldwerker [v] Dus da zou je ni zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode. sound
veldwerker Zout ge ook kunne zegge zonder die er dus Robert heeft drie groene appels en Marie heeft drie rode. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe zou u dat dan zegge in het dialect? [/v] sound
informant [a] En Marie heeter drie rode ja. [/a]

heet er
sound
veldwerker [v] En ni en Marie heet drie rode? [/v] sound
informant [a=j] Robert heeft drie groen appel en Marie heet drie rode. [/a] sound
veldwerker [v=408] En eh zou je ook kunne zegge op dit feest wordt veel gedanst? [/v] sound
informant [a=j] Ja op dat feest wirt veel gedanst. [/a] tagging sound
veldwerker [v=409] En eh zou je ook kunne zegge nu wordt alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a=j] Das juist nu wirt alleen maar brood verkocht in die winkel. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=414] En zou je ook kunne zegge gisteren stond ne ne vieze man in den hof? [/v] sound
informant [a=j] Ja gisteren stong ne vieze man in den hof. [/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Genk