SAND-data Jeuk (P219p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Jeuk

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P219[/k][h]606[/h][i]607[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
algemene gegevens Jeuk 5 september 2001 P219 sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan weet da verhaal nog goed genoeg. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagels bij ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of bij hem. [/a] tagging sound
informant Bij hem ja hij heet geen nagels bij hem ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorve n is
sound
informant [a] Weetze ni da Marie gisteren gestrovenis? [/a]

weet ze gestorve n is
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve mee slepe door t water. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Door t water ja. sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon lette eens goed naar hem in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand hee van ze leven gewild en gekunne ook ni. [/a] Ook ni! tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard die kent hem wel zelver. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hee gehoord dater foto's van hem voor de venster de vitrine staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja of in de vitrine. sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan die haa t heel brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook gewild op ete of op ete gewild zegge? [/v] sound
hulpinterviewer Jan heeft het hele brood wel ook gewild op ete ggg. sound
informant [a=n] Wille op ete. [/a] sound
hulpinterviewer Wille op ete he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] As ich zuinig leef dan leef ich gelijk as mijn ouders da altijd gewild hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aster nog drie drie jaar leeft dan wenter ouder as zenne pa. [/a]

as ter wen ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asdees zo voort leeft dan zalter ni meer lang leve. [/a]

as dees zal ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Leef het nu nog dan zalt morgen ook wel leve. [/a]

zal t
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jellie zo voort gaat met te leve zul je nooit zo lang ni leve as ich. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse maar juist voor hun werk zen zen ze ook ni voor hun kinderen. [/a]

as se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Leef Rudy nog ja dan zal Leo ook misschien nog leve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Leefdje gezond ja dan gaat waarschijnlijk langer. [/a]

leef dje
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig van t labeur leve dan leveter daar veel van t fabriek te werke. [/a]

as ter leve ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As dus de namen Liesje tagging sound
hulpinterviewer Liesje en Pieter in den hemel leve. tagging sound
informant in den hemel leve dan leve d ander toch zeker in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant Ja das waar.

da s
sound
informant [a] Asje sober leef dan leefsje misschien gelukkig. [/a]

as je leef sje
Tagger: twijfel over juiste opdeling van leefsje... tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Das iet anders asje eerlijk leef dan leefdje gewoonlijk gelukkig. [/a] [/e=1]

da s as je leef dje
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef een beetje gezonder he Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Ge moet zo spaarzaam ni zijn he kinderen hmmm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Kdenk da Marie ter zal moete roepe. [/a]

k denk
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Zen ze me genoeg voor t hooi in te hale? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Twas aardig van Jan om te kome werke. [/v]

t was
sound
informant [a] Twas toch wel lief van Jan dater kom werke. [/a]

t was dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Das een zwaar ton ze voor te drage. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen van allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We denke allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] Zeg die kan zage ze ggg he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regendenet. [/v]

regnde n et
sound
informant [a] Toen vaan kame toen regendenet. [/a]

v aan regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] In opgave staat als. sound
informant [a] Kgeloof da ich groter ben ze asij. [/a]

k geloof as ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] In opgave staat als. sound
informant [a] Die gelooft da dase _.

da se
tagging sound
informant Wacht da ik. sound
hulpinterviewer Dase eerder thuis is as _.

da se
sound
informant Dase eerder thuis is as ich. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant [a] Dje denk toch ni dase sterker is asdjie zeker? [/a]

da se as djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat we rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawe rijker zen as zijles. [/a]

da we
Zijles! tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn as wij. [/v] sound
informant [a] We gelove nog dadje ni zo slim aswij zenne. [/a]

da dje as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Dje geloof toch zeker ni dazij armer zen as djelles. [/a]

da zij
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Kgeloof da Lisa wel zo schoon is as Anna. [/a]

k geloof
tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
informant [a] Dje denk dat de namen dat die sterker zen as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jong van zen mama gisteren hertrouwd is die stond achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wiens? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jongen wie zen mama. [/a] [/e=1] tagging sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zatte was juist geverf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die geld heet dat die mich maar een beetje gif. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer De deken het deken zeggewe hier.

zegge we
sound
informant [a] Marie trok de sosse op heur op heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ter is niemand dat moog zien maar ich vin dadjie ook ni za. [/a]

da djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Das die man dase geroepe hebbe. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man da alles verteld hee. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat dat die man is dat dat gedaan hee he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] En ik denk ook dat ze die man geroepe hebbe ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] t Schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase niks moog ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt nog niks te mogenete. [/a]

moge n ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis juist of daar iemand in den hof sta. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer Der. Der iemand. Reageert op vraag of ook mogelijk zonder er, nee dus. sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa boeken hedjie nu gekoch? [/a]

he djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hee euch op de kermis gezien ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] En das zeker zelle da één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] 's Zondags gonkewe altijd me heel de familie naar de zee en da was heel plezierig. [/a]

gonke we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerje. [/v] sound
informant [a] In ons in t dorp waar da ich woon daar staat een oud kerkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
informant [a] Den dag dawe daar kwame toen begos te regele. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iet wa schoon is za. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij da kunne doen? [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem gekocht hebt hoor. [/v] sound
informant [a] Niks vertelle dadje hem ne geschenk gekoch et. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant [a] De week da door is door dokter Mertensq gopereerd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij is vorige week van de dokter geopereerd geworde zeggewe. [/a]

zegge we
Reageert op kaartje. tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij is vorige week van de dokter geopereerd gewonne he. [/a] sound
informant Gewonne. tagging sound
veldwerker Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Hij went morgen door dokter Metens gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb mich ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Ze heet heur ni gamuseerd ze op het bal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge weet toch nog wel zeker dadje mich toen onder die ladder liet onder lope onder die ladder liet lope. [/a]

da dje
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich herinner mich da daar iemand altijd op os riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij meende dater door t ijs aan t zakke was. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marie langs ginge. [/v] sound
informant [a] Je weet toch zeker nog wel da Marie daar langs gonk. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze wis nog iet maar ni alles. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dien tijd leefde ich vol op. [/a] ggg tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger dan leefdeter as een beest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Wir leefde daar gelijk God in Frankrijk. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een kluizenaar. [/v] sound
informant [a] En djie djie leefde als ne kluizenaar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar were veel mensen op da feest zenne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Ware er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Spijtig dach gisteren ni naar u verjaardagfeest kos kome. Daar ware zo veel mensen daar. [/a]

da ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien. [/v] sound
informant Niemandni. Ich was ni daar.

niemand ni
sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [a] Wie hedje gezien allé? [/a]

hed je
tagging sound
hulpinterviewer Allé Eveline ge moet lette. sound
informant Wa moet ich hier doen? sound
hulpinterviewer Ge moet zien ge moet diene zin af make. sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Piet. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant Mekaar zeker? sound
hulpinterviewer [a] Makandere he. [/a] sound
informant Ja makandere. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Ah dit is Toon. Toon wast _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wast zeneige he. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer Of zenne arm. sound
informant [a] Hij is hem aan t wasse ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] Naast zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Neven hem op de bank. [/a] tagging sound
informant Neven em op de bank ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk dat je veel weg zou moete sound
hulpinterviewer gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk datje zout weg moete smijte. [/v]

dat je
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk datje veel zout moete weg smijte. [/v]

dat je
sound
veldwerker [v] Kome ze allemaal voor of _? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk datje veel zult moete weg smijte. [/a]

dat je
tagging sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan t smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte nest aan het weg smijte. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Da zeggewe allebei. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v] En welke zout ge het meeste gebruike? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij is alle kapotte nest aan het weg smijte. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk da Marie heef probere van hem ne brief te schrijve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] Knikken allebei. sound
hulpinterviewer [v=004] Ik probeerdekegen om tomaten te kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kennewe ni he. [/a]

kenne we
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Ter ter wil maar niemand danse. [/v] Geen antwoord gegeven maar uit andere voorbeelden blijkt [a=j] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wie zij haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da zegge welle. [/a] sound
veldwerker [v=028] Dus kunt ge ook zegge vertel me eens wie dat ze had kunne roepe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel me eens wie da zij haa kunne roepe. [/a] tagging sound
informant Zij haa kunne roepe. sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mich eens wie of zij haa kunne roepe. [/v] Bij volgende vraag blijkt [a=n] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mich eens wie of da zij haa kunne roepe. [/v] sound
veldwerker [v] Kunt ge da alle twee zegge of _? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni ze zo. [/a] sound
veldwerker [v] Geen één van de twee? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee of of zeggewe daar ni tussen. [/a] [/e=1]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe hier ni za. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens geen muizen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Da zeggewe. [/e=1]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v] Hij spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] tagging sound
veldwerker [v] En ge kunt da zegge iedereen is gene stielman? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij hee overal geen kameraden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Knikt. sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet da Eduard wil brood ete. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] Vraag hernomen op 2013sec en dan blijkt [a=n] sound
hulpinterviewer [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Zegt ge da zo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da zeggewe wel he. [/a]

zegge we
Vraag hernomen. sound
informant [a] Ah ja da zeggeme zo. [/a] [/e=1]

zegge me
sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
informant [a=n] Ze wilt ni danse of ni zinge. [/a] sound
overig Ook ni zinge. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant Ni van? sound
overig [a=n] Hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij hee altijd gene tijd. [/v] sound
overig [a=n] Hij hee nooit tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088]Ich weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwe. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
overig [a=n] Een nieuwe schuur moet boewe. [/a] tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=093] Ich vin da Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin da Marie Jef moet belle zeggewe. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=102] Ich weet da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
overig [a=n] Jammer genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ich weet da Henri mag ni kome. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Henri ni ni moog kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ich weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
overig [a=n] Varkens wil kope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schille. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofperen te schelle. [/a] sound
veldwerker [n] [v=086] Maar ge kunt dus wel zegge ik weet da Eduard wil brood ete? [/v] Vraag [v=086] hernomen. sound
overig [a] Brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer Brood wilt ete ja. sound
hulpinterviewer Ich weet da Eduard brood wil ete. sound
veldwerker [v] Dus ni wil _. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das mis. [/a]

da s
Nu blijkt [a=n] sound
veldwerker [v=087] En Eduard moet kunne vroeg op staan? [/v] Vraag [v=087] hernomen. sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggewe. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer Das te zien in wa ne zin he. sound
informant Die moet vroeg kunne op staan. sound
hulpinterviewer Da zeggewe ook we zegge de twee. [/e=1] [/n]

zegge we
sound
informant Ja. sound
overig Kunne op staan. sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldediede door de park. [/v] sound
hulpinterviewer Wa bedoeleze daar mee?

bedoele ze
sound
hulpinterviewer Wandelde diee? sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandelde den diee door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] Geknik. sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin da iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
overig [a=n] Zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
overig [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] ggg moes kunne zwemme. [/a] tagging sound
overig Moes kunne zwemme. sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da iedereen moes kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boek boeken heeft Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Drie boeken hee Jan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur den auto moet hebbe gemaak. [/v] Geen duidelijk antwoord, vraag hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen den auto moet gemaak hebbe. [/v] sound
informant Moet gemaak hebbe. tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Da kan he. [/a] sound
veldwerker [v] En het eerste? [/v] [v=156] hernomen. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur den auto gemaak moet hebbe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da gaa ook nog. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaak hebbe moet. [/v] [a=n] Schudt nee. [/a] sound
veldwerker [v] En wa zout ge het meeste zegge dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe of dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het eerste. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkdje wie ich in de stad ontmoet heb? [/v]

denk dje
sound
informant [a=j] Wa denkdje wie ich in de stad gezien heb? [/a]

denk dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkdje wie ich in de stad tege gekome heb? [/v]

denk dje
sound
veldwerker Nee da kunt ge ni _. Schudt nee. Dus [a=n]? Twijfel. sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doen wel even de sjatten af wassen. [/v] sound
informant Ich doen wel even de sjatten af wasse? sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni he ich was de sjatten af. [/a] sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da kunne gedaan hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen goesting en voere voeiere de koeien. [/v] sound
informant om de koeien te voeieren. sound
overig [a=n] Ich heb geen goesting sound
overig voor de koeien te voeiere. [/a] sound
overig [a] Ich heb geen goesting de koeien te voeiere.? [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bij hem kome en ter mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zen verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie her koeien zen allemaal verdronke bij d overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Daar denk ich ni aan. [/a] sound
informant Ni aan. sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jong ben ich mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe zeker ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v] Die rare jong heb ich mee naar de markt gewees? [/v] sound
hulpinterviewer Mee genome. sound
informant Mee genome kuntje zegge.

kunt je
sound
hulpinterviewer [a=n] Die rare jongen heb ich mee naar de markt genome. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaak. Welke hedjie gemaak? [/v]

hed jie
Welke in vraag in plaats van de welke. sound
hulpinterviewer [a] De drie eerste zeggewe. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v] En kunt ge zegge de welke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb de eerste drie sommen gemaak. Welke hedjie gemaak? [/a]

hed jie
sound
hulpinterviewer De welke? sound
hulpinterviewer Welke hedjie gemaak?

hed jie
sound
hulpinterviewer De zeggewe ni. [/e=1]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=261] Wa denk dzellings hoeze wieze het hebbe op gelos. [/v]

hoe ze wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wa denke dzellings sound
informant wiezet op gelos hebbe?

wie ze t
sound
hulpinterviewer wie ze da hebbe op gelost? [/a] sound
veldwerker [v] Ge kunt da zo zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof die jongen vinneze allemaal wel _. [/v]

vinne ze
sound
veldwerker [v] Kunt ge die zin zo zegge? [/v] Geen antwoord op vraag. sound
hulpinterviewer [v=323] De watvoor waffere heb jij al weg gebracht? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da weet ich ni wa da wil zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet sound
hulpinterviewer da hij is gaan zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja zeggewe. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet da hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemme n is
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Das ook goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet da hij zwemme gaan is. [/v] sound
veldwerker [a=n] Nee. [/a] Schudt nee dus [a=n] sound
veldwerker [v] En wa zou je het meest gebruike? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich weet da hij da hij gaan zwemmenis. [/a] [/e=1]

zwemme n is
sound
hulpinterviewer [v=353] Wiltje nog koffie Jan? Jak. [/v]

wilt je
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ni jak ja. [/a] tagging sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer [v=364] Isem ister dood? [/v]

is em is ter
sound
hulpinterviewer Zeggewij.

zegge wij
sound
veldwerker [v] Maar ni isem? [/v] sound
veldwerker Nee. sound
hulpinterviewer Ister dood?

is ter
sound
informant [a=n] Ister dood? [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni.

nooit ni
sound
veldwerker [a=j] Ja. [/a] Knikken. sound
informant [a] Nooitni of ze leven ni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer Of ze leven ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Juist. [/a] sound
veldwerker [v] Kunt ge daar ook iets anders zegge in plaats van om? [/v] sound
overig [a] Voor. [/a] sound
hulpinterviewer Probeerde voor voor niemand ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schone dag te werre. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Misschien gaanetich wel krijge. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=417] sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog een beetje te wachte. [/v]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Tis goed. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] En kunt ge daar nog iets anders zegge? [/v] sound
overig Voor? sound
hulpinterviewer [a] Voor een beetje te wachte. [/a] sound
hulpinterviewer Tis misschien beter voor een beetje te wachte. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde het geluk om hem _. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] We haan de chance om hem direct terug te vinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar kunt ge kunt ook zegge van hem direct terug te vinde? [/v] sound
hulpinterviewer [a] We haan de chance van hem terug ja da ging ook. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] Teidjie der op duwe? [/a]

tei djie
Onmiddellijk antwoord op [v=418] sound
hulpinterviewer [a=n] Teidjie hem uit nodige? [/a]

tei djie
Onmiddellijk antwoord op [v=419] sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdeze gij uit nodige? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni za. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hedjie mich hedjie mich die brief op geschikt? [/a]

he djie
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=425] tagging sound
veldwerker [v] Dus ge kunt ni zegge ze leeft zij op water en brood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=427] We zen wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] We zen daar tagging sound
informant daar ze leve nog ni gewees. [/a] tagging sound
hulpinterviewer We zen we zen daar ze leven nog ni gewees. [/e=1] tagging sound
informant Daar ze leve nog ni gewees. sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawe w_. [/v]

da we
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei da we zulle winne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] We wij ni de twee. [/a] [/e=1] tagging sound
veldwerker Dus ni _. sound
hulpinterviewer [a=n] Hij kan daar ook niks aan doen. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=429] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dus die hij weg doen. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich denk dater morgen ook kum. [/a]

dat er
Onmiddellijk antwoord op [v=430] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hee de bal gegooid in de bast. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni hij hee de bal in de bast gesmete. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof mich dage nooit meer zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
veldwerker [a=n] Nee. [/a] Schudden nee. sound
hulpinterviewer [a] Ich zou zegge ich beloof da ich da boek ni meer zal weg steke. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mich wa zeg mich dadje gekoch het? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dajij Pierre ne boek hebt probere te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe ook ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules dacht da ich Lisa ha geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da wel he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dadjie hebt geprobeerd _. [/v]

da djie
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee geprobeerd het Marie e boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij slaap kan antwoorde kan Jan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij doe? Hij slaap. [/a] sound
hulpinterviewer Hij doe ni hij slaap. sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hij slaap kan Jan antwoorde het doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe zo ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraag slaap hij kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer Da hij dater slaap. Ie doet he datem slaap he?

dat er dat em
Geen expliciet antwoord maar af te leiden dat [a=n] sound
informant Ik probeer het. sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zei hij slaap toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? sound
hulpinterviewer [a=j] Toetoet wil zegge ja ja hier. [/a]

t oet t oet
tagging sound
hulpinterviewer [v=485] As Jan vraag zal ich vanavond t avond koke kan Marie dan antwoorde dat doe maar? [/v] sound
overig [a=n] Doe da maar. [/a] sound
informant Doe da maar. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
sound
hulpinterviewer [a=j] ggg Robert hee drie groen appels Marie heeter drie rode. [/a]

hee ter
Kaartje vraagt naar weg laten er: dat niet dus. tagging sound
hulpinterviewer [v=424] Ik ich heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=j] Ich heb ter het gegeve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ter zeggewij op hem he. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denk da hij haa wille naar huis _. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb da gezeid gehad. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da gaa he Anja? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan hee ni meer veel gled. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een ander niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geef niks aan een ander uit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt niet werke niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemand wil ni werke. [/a] sound
informant Niemand wil nog werke. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Boe groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wa is rond en vierkant tegelijk? Niks. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=390] sound
hulpinterviewer Diene niet is te veel. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heeter al gemolke? [/v]

hee ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Geen enkele die niet weg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koeien dan ze vroeger haa. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge ze heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had? [/v] sound
hulpinterviewer En had? sound
informant [a=n] Dase vroeger ter haa. [/a]

da se
Ter in plaats van en. sound
hulpinterviewer Meer koeien dan ze vroeger ter haa. sound
informant Ter haa. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=479] Hee is alles wach gekrege heb en en heb. [/v]

wa ch
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggeze ni die en daar tussen. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia hun broertje. [/v] sound
hulpinterviewer Hun broer he. sound
overig [a=j] Jan is Rosa en Julia hun broer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=173] Die auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die auto is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Die velo is van mich. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=174] sound
hulpinterviewer [v=368] Me hem te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das juist. [/a]

da s
sound
overig Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdje ni da hij gevallenis? [/v]

geloof dje gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Geloofdje ni da hij gevalle heeft? [/v]

geloof dje
sound
informant [a=n] Gevallenis he. [/a] [/e=1]

gevalle n is
sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou de zulke zou ich ni _. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo ene zou ich ni durve op ete. [/a] sound
informant Zo ene ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=325] De die xxx _. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die zou ich ni durve op ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=494] sound
hulpinterviewer [v=506] Heb jij aan Jan gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hedjie Jan gezien? [/a]

he djie
sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zei er kump morgen iemand langs er kump morgen iemand binnen. sound
hulpinterviewer Kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie dan dat ni he wie dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op da feest winter veel gedanst. [/v]

wint er
[a=j] sound
hulpinterviewer [a] Op da feest wordt veel gedanst da zeggewe ook. [/a]

zegge we
Reageert op vraag of er ook weg kan. tagging sound
informant Ja. sound
informant [a] Went. Went veel gedans. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu winter nog alleen brood verkoch in die winkel. [/v]

wint er
[a=j] sound
hulpinterviewer [a] Nu wint nog alleen nog maar brood verkoch ja. [/a] [/e=1] Reageert op vraag of er ook weg kan. Dus beide mogelijk. tagging sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne enge ne rare man in den hof. [/v]

stond er
sound
hulpinterviewer [a=j] Gisteren stond daar ne rare man in den hof. [/a] Niet zonder er. tagging sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe zo ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer Zet da boek daar. [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] Asje echt ni kunt wachte kom dan maar. [/a]

as je
Onmiddellijk antwoord op [v=483] sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar mmm. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Let maar. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Me dat me het sneeuwe me te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
sound
veldwerker [v] Maar ni me het? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me te sneeuwe me het te sneeuwe nee. [/a] [/e=1] sound
veldwerker [n] Ik heb nog een paar vraagjes. sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel kunt ge dat ook zegge met rappelere? [/v] Vraag [v=035] hernomen. sound
veldwerker En kunt ge herinnere gebruike? sound
hulpinterviewer Herinnere herinnere zeggewe ook ni he.

zegge we
sound
veldwerker [v] Hoe zout ge dan zegge Jan vergist zich vaak? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij verdoolt zich dikwijls. [/a] tagging sound
informant Verdoolt zich dikwijls. sound
veldwerker [v=055] En hoe zou je zegge leeft hij nog in het buitenland? [/v] [v=055] hernomen. sound
veldwerker [v] En hoe zou je zegge leeft hij al lang hier? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Woont hij al lang hier? [/a] sound
veldwerker [v=057] Als ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] [v=057] hernomen. sound
hulpinterviewer [a] Asse zo voorts gaat leefze ni meer lang. [/a]

as se leef ze
tagging sound
veldwerker [v] Ze leeft gevaarlijk. [/v] sound
informant [a] Ze speel me haar leven. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft gevaarlijk. [/a] Twijfel: leef? sound
hulpinterviewer [a] Ze leef dangereus da zeggewe ni he. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=059] Leeft het morgen ook nog? [/v] [v=059] hernomen. sound
hulpinterviewer [a] Leef da morgen nog? [/a] tagging sound
veldwerker [v=061] Jullie leven gelukkig. [/v] [v=061] hernomen. sound
hulpinterviewer [a] Dzellies leef gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Leve jullie gelukkig? [/v] sound
informant [a] Leef dzellies gelukkig? [/a] sound
veldwerker [v=063] Ze leven voor hun werk. [/v] [v=063] hernomen. sound
informant [a] Ze leve voor te werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Leve ze gelukkig? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leveze gelukkig? [/a]

leve ze
sound
veldwerker [v=068] Je leeft gezond. [/v] [v=068] hernomen. sound
informant [a] Djie leef gezond. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Leef je gezond? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leefdje gezond? [/a]

leef dje
sound
veldwerker [v=071] Als we eerlijk leven leve we gelukkig. [/v] [v=071] hernomen. sound
hulpinterviewer [a] Aswe eerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] [v=308] hernomen. sound
hulpinterviewer [a] Zou hij da kunne hebbe doen? [/a] sound
veldwerker [v=275] Je hebt je al vaak vergist. [/v] [v=275] hernomen. sound
hulpinterviewer [a] Gij het uch al dikwijls verdold. [/a] tagging sound
veldwerker [v=291] U hebt zich vergist we zijn niet bij Marie geweest maar bij Jef. [/v] [v=291] hernomen. sound
informant [a] Djie het uch verdold we zen bij Marie gewees we zen ni bij Marie gewees maar bij Jef. [/a] tagging sound
veldwerker [v=293] Zij hebben zich ook vergist. [/v] [v=293] hernomen. sound
hulpinterviewer Zijlies _. sound
informant [a] Ze hebben hun ook verdoold. [/a] tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefden wij gelukkig. [/v] [v=338] hernomen. sound
informant [a] Daar leefdewe gelukkig. [/a]

leefde we
tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het niet mag zien. [/v] [v=339] hernomen. sound
hulpinterviewer [a] Ich vin dadjie da ni moog zien. [/a]

da djie
tagging sound
veldwerker [v=018] Zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] [v=018] hernomen sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a] [/n]

gestorve n is
tagging sound
commentaarSpontaan gesprek  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe z op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe op ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni mee
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijllings
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dje got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got dje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie gee
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee ter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gee
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gee
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee het
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djellings got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got djellings
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging djie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wee gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wijllings gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonke djiellings
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen dat
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen als
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djiellings gonke
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke wijllings
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke zijllings
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: maar beter met 'die'
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem