SAND-data Walshoutem (P212p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Walshoutem

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P212[/k][h]622[/h][i]623[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan rappeleertem da verhaal wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor hem werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenes. [/a]

gestorve n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Zen weit ni da Marie gisteren gestorvenis? [/v]

z en gestorve n is
Reageert op kaartje. sound
veldwerker Kan je dat ook zegge? sound
informant [a=n] In dialect? Ze weit ni da marie gisteren gestorvenes. [/a] [/e=1]

gestorve n es
sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet eur mee gaan op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bezag ne bezag hem ne keer goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand hee da ooit gewild of gekunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward hee gehoot da daar fotos van zeneige in de in de vitrine staan [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haa wel een heel brood wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook gewild op ete of op ete gewild zegge? [/v] sound
hulpinterviewer Jan haa e heel brood wille op ete zoudje ook kunne zegge

zou dje
sound
hulpinterviewer gewild op ete of op ete gewild? Nee. sound
hulpinterviewer [a=n] Jan haa t heel brood willenop ete maar ni opgegete gewild of _ . [/a]

wille n op
sound
informant Willenop ete. sound
hulpinterviewer Willenop ete. [/e]

wille n op
sound
informant Willenop ete. sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich spaarzaam leef leefich gelijk mijn ouders da gewild hebbe. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aster nog drie leeft dan leefter langer as zenne papa. [/a]

as ter leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Zij? sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leef dan leefze ni meer lang. [/a]

as se leef ze
Twijfel leef of leeft? tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset nu nog leef leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asdje zo ongezond leef dan leefdje nooit ni zo lang asich. [/a]

as dje leef dje as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve leveze ni voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leef leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asdje gezond leef leefdje langer. [/a]

as dje leef dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve eh werke daar veel mensen in t fabriek. [/a]

as ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer Rosa en Frans. sound
informant [a] As Liesje en Peter in t paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we simpel leven levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe simpel leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe eerlijk leve levewe gelukkig. [/a] [/e=1]

leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef e wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef e wa minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich peis da Marie hem ging moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedje genoeg voor de het hooi van het land te hale? [/a]

he dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Hat was aardig van Jan om te kome werken. [/v] sound
informant [a] Het was lief da Jan kwam werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Wij hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope allemaal dawop thuis zijn. [/a]

da w op
sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan een stukje zage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] As warriveerde regeldenet. [/a]

w arriveerde regelde n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ich geloof dach groter ben asie. [/a]

da ch as ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dadjie eerder thuis bent zijt asich. [/a]

da djie as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Dje geloof toch ni dahie sterker is asdjie. [/a]

da hie as djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawie rijker zen aszij. [/a]

da wie as zij
tagging sound
informant [a] As zijlies. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dadjielies ni zo slim zijt aswie. [/a]

da djielies as wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Dje geloof toch ni dazijlies armer zen asdjielies. [/a]

da zijlies as djielies
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Dje geloof da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan tserker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer Jules en Jan. sound
informant [a] Hij geloof da Jules en Jan sterker zen as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De mama van de jong da gisteren hertrouwd is of zeg ich verkeerd stond achter mich. [/a] Verkeerd antwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je nog iets anders zegge voor wiens? [/v] sound
hulpinterviewer Dus de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is? sound
informant [a] De jong van wie de mama. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Kan je in plaats de jongen wiens moeder 's morgens wiens moeder van de volgende gebruike? sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie dat zijn moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee dus de jongen wiens moeder gaatdje nooit ni verandere door de jongen wiens wie dat zijn moeder of wie zijn moeder waar van ja. [/a]

gaat dje
sound
informant [a] De jongen waar van waar van de mama. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De jongen die zijn moeder die misschien die zijn mama ja da zou eventueel ja _. [/a] sound
informant Ja maar dan moetdje de zinsbouw verandere.

moet dje
sound
hulpinterviewer De jongen die zen mama gisteren gestorve hertrouwd is. sound
informant Mmm. sound
informant Nee dan sloeg die terug op _. sound
informant Die moet terug slaan op de mama he. sound
hulpinterviewer Nee op de jong. sound
informant Op de jong. sound
informant Op de jongen. sound
informant De jong waar van de mama gisteren hertrouwd is. tagging sound
hulpinterviewer Waar van ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a] De bank waar ze op ging zate of ging zitte was juist geverfd. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan je op nog op een andere plaats zette? [/v] sound
informant De bank waar op ze zate? tagging sound
informant De bank woeze op zate was juist geverf.

woe ze
sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Kan je één van de volgende mogelijkheden gebruike in plaats van de bank waar ze op zate? sound
hulpinterviewer [v] Waar dat ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer De bank waar ze waar ze op zate. sound
hulpinterviewer Waar dat ze op zate? sound
hulpinterviewer [a=n] De bank woe ze op zate. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Waar op dat ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer Woeze op zate ja. [/e=1]

woe ze
sound
informant [a=n] Woeze op zate. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld hee moet mich maar e wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar eur naar heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Nieman mooget zien dus ich vin dadjie et ooch ni moog zien. [/a]

moog et da djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man dase geroepe hebbe. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die het verhaal hee verteld hee. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man woe van ich peis dater het verhaal verteld hee. [/a]

da s da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man woe van ich peis daseter geroepe hebbe. [/a]

da s da se ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] T schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Tschijnt dase niks moog ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moogenete. [/a]

moog en ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis juist of da iemand in den hof sta. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer Tis juist of da _.

t is
sound
informant [a=n] Tis juist of da iemand in de warmesof _. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer Ja dat is dus zonder he. [/e=1] Steeds met daar. sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa boeken hedje gekoch? [/a]

he dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hee euch op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ich peis dadjie veel weg zou moete smijte. [/v]

da djie
sound
informant [a=j] Ich peis dadjie veel weg zou moete smijte. [/a]

da djie
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich peis daje veel zult weg moete smijte. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Ich peis dadje veel zult moete weg smijte. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zult moete weg smijte. [/v]

da dje
sound
informant [a=j] Ich peis dadje veel gaat moete eweg smijte. [/a] [/e=1]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hee is alle kapotte spullen eweg aan het smijte. [/v] sound
informant [a=j] Hes alle kapotte smullen eh spullen eweg aant smijte. [/a]

he s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hee is alle kapotte spullen aan het eweg aan het weg smijte. [/v] sound
informant [a=n] Hes alle kapoote spullen aan eweg aant smijte. [/a] [/e=1]

he s aan t
sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk da Marie hee probere van hum een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ich peis da Marie geprobeerd hee van hum nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wie zij haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=g] Vertel maar ni wieze haa wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mich eens wie da zij haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertelt mich eens wieze kunne roepe haa. [/a]

wie ze
Later blijkt [a=j] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mich eens wie of zij haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich eens wieze haa wieze kunne roepe haa. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mich eens wie of da zij haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Da zeggewir ni. [/a] sound
veldwerker [v] Kunt ge wel zegge wie dase haa kunne roepe? [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=j] Wie dasaa kunne roepe da wel. [/a]

da saa
tagging sound
informant Wie dase haa kunne roepe da wel maar ni courant.

da se
sound
informant [a=j] Ja. [/a] [/e=1] sound
veldwerker [v] Dus ge zou eerder wie alleen gebruike zonder dat? [/v] sound
veldwerker [v=004] Zoudge ook in uw dialect kunne zegge ik probeerdekegen om tomaten te kweke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich probeerde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ich probeerde om tomaten te kweke. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=022] Er er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Daar wilt niemand-ni danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hee wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Hee wilt geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muizen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hee spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] He spreek ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hee spreek zo goed geen Frans? [/v] sound
informant [a=n] He spreek he spreek ni goed Frans. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hee hee overal geen kameraden. [/v] sound
informant [a=n] Hee ni overal kameraden. [/a]

h ee
sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet da Eduard wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Eduard brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eduard moet moet kunne vroeg vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=j] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Elke wil ni danse en ze wil ni zinge ooch ni. [/v] sound
informant [a=n] Els wil ni danse of ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ooch ni ze wil ni zinge ooch ni. [/a] sound
informant Of ze wilt ni danse of ni zinge. sound
veldwerker Dus niet daar achter? sound
hulpinterviewer Nee ooch ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=150] Hee weet alles ni van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] He weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hee hee altijd gene tijd. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Hee nooit genen tijd. [/a]

h ee
sound
hulpinterviewer [v=088] Ich wiet da Jan moet een nieuwe schuur bouwe. [/v] sound
informant [a=n] Ich wiet da Jan een nieuwe schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ich vind ich vin da Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da Marie naar Jef moet belle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ich weet da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ich weet da Henri mag ni kome. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Henri ni mag kome ni moog kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ich weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Jan varkens wilt kope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit zit te stoof te stoofperen schille. [/v] sound
informant [a=n] Marie is stoofperen aant schelle. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiee door het park. [/v]

wandel die e
sound
informant [a=n] Gisteren wandeldeter door het park. [/a]

wandel de ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin da iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] [a=n] Ich vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet da hie voor drie uur de auto moet hebbe gemak. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dater voor drie uur de auto moet gemak hebbe. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet da hie voor drie uur de auto moet gemak hebbe. [/v] sound
informant [a=g] Jan weet dater voor drie uur de auto moet gemak hebbe. [/a]

da ter
tagging sound
informant [a] Of gemak moet hebbe. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet da hie voor drie uur de auto gemak moet hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Jan weet dater voor drie uur de auto gemak moet hebbe. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet da hie voor drie uur de auto gemak hebbe moet. [/a] sound
informant [a=n] Jan weet dater voor drie uur de auto moet gemak hebbe. [/a]

da ter
sound
veldwerker [v] En wa komt het meeste voor moet gemaakt hebbe of gemaakt moet hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer Moet gemaakt hebbe. Ja. [/e=1] sound
informant [a] Moet gemaakt hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkdjie wa denkdjie wie ich in de stad gezien heb? [/v]

denk djie denk dje
sound
informant [a=n] Wie peisdje dach in de stad gezien heb? [/a]

peis dje da ch
sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkdje wie ich in de stad gezien heb? [/v]

denk dje
sound
informant [a=n] Wie peisdje dach gezien heb in de stad ? [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doen wel even de tassen af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ich zal wel de sjatten af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hie da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zouter da kunne gedaan hebbe? [/a]

zou ter
sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb geen goesting en voere en voere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb goesting voor de koeien eten te geve. [/a] sound
informant Ich heb geen goesting en en ah voor de koeien eten te geve. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij hum kome en neme hum mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bij em kunne kome en em mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Allemaal Marie her koeien zen verdronke bij d overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Daar denkich ni aan. [/v]

denk ich
Verkeerde vraagstelling. sound
informant [a=n] Daar peisich ni aan. [/a]

peis ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongens benich al benich mee naar de markt geweest. [/v]

ben ich
sound
informant [a=n] Be die aardige jongens ben ich mee naar de markt geweest. [/a] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v] Die aardige die aardige jong hebich mee naar de markt geweest? [/v]

heb ich
sound
informant [a=n] Be be dien aardige be dien aardige jong benich mee naar de markt geweest. [/a] [/e=1]

ben ich
sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaak. De welke hedjie gemaak? [/v]

he djie
sound
informant [a=n] Ich heb al de eerste drie sommen gemaak. Waffer hedjie gemaakt? [/a]

he djie
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jongen vinge vingeze allemaal wel sympathiek. [/v]

vinge ze
sound
informant [a=n] Ich geloof dase deze die jongen allemaal wel sympathiek vinge. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De wa voore hedjie al mee gebrach? [/v] sound
informant Wablieft? sound
hulpinterviewer De wa voore? sound
hulpinterviewer Da zeggewij ni he.

zegge wij
sound
informant [a=n] Ah waffere waffere waffere jong hedjie al mee gebrach? [/a]

he djie
sound
veldwerker [v] En zeg je dan de waffere? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee waffere. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet da hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dater gaan zwemme is. [/a]

da ter
sound
informant [a] Hee. Ich weet dater gaan zwemme hee. [/a] [/e=1]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet da hee gaan zwemme is. [/v] sound
informant [a=g] Ich weet dater gaan zwemme is. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet da hee zwemme gegaan is. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet dater dater zwemme geweest is. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=353] As Rosa vroeg wildje nog koffie Karel kan Karel dan antwoorde jak? [/v]

wil dje
sound
informant [a=n] As Rosa vroeg wildje nog koffie Karel kanter dan antwoorde _.

wil dje kan ter
tagging sound
hulpinterviewer Jak nee. sound
informant ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=n] Ister dood? [/a]

is ter
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant [a=j] Wanneer ga de wereldvrede kome? Nooitni.

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om om niemand pijn te doen? [/v] sound
informant [a=n] Rosa probeerde van niemand te kwetse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft het belooft weer ne schone dag te worde. [/v] sound
informant [a=j] Het belooft weer ne schone dag te worde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien gon gonektik wel krijge. [/v]

gon ek t ik
sound
informant [a=n] Misschien misschien gonichet wel krijge. [/a]

gon ich et
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Durfdergij op duwe? [/v]

durf d er gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Teidjie der op duwe? [/a]

tei djie
tagging sound
informant Teidjie daar op duwe? [/e=1]

tei djie
sound
hulpinterviewer [v=419] Durfdemgij uit nodige? [/v]

durf d em gij
sound
informant [a=n] Teid teidedje uit nodige? [/a]

tei de dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Durfde durfdezegij uit nodige? [/v]

durf de deze gij
sound
informant [a=n] Durfdje die uit nodige? [/a]

durf dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Hedjie mich uch die brief op gestuurd? [/v]

he dje
sound
informant Hedje mich uch die brief op gestuurd. Was da?

he dje wa s
sound
informant [a=n] Hedjie hedjie mich die brief op gestuurd? [/a]

he djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Zij leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant [a=n] Ze leef op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zen wij daar nog ni geweest. [/v] sound
informant [a=n] Wie zen daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawe dawewij zulle winne. [/v]

da we da we wij
sound
informant [a=n] Marie zei dawie gaan winne. [/a]

da wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hee kan hee ooch niks aan doen. [/v] sound
informant [a=n] Hee kan daar niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ich denk dattem hij morgen dathij morgen ooch kump. [/v]

dat tem dat hij
sound
informant [a=n] Ich geloof dater morgen ooch kump. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hee hee de bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hee de bal in de bast gesmete. [/a]

h ee
tagging sound
commentaarn..v.t.  sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek belooft mich dadjie nooit meer meer zult verstoppe. [/v]

da djie
sound
informant [a=n] Beloof mich dadje da boek nooitni zult verstoppe. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dadjie Pierre eeen boek hebt geprobeerd te verkope. [/v]

da djie
sound
informant [a=n] Marie zei dadjie aan Pierre geprobeerd hebt van nen boek te verkope. [/a]

da djie
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules peist da ich Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Jules peist da ich geprobeerd haa aan Lisa ne cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel wet dadjie hebt geprobeerd Marie ne boek te verkope. [/v]

da djie
sound
informant [a=n] Karel wiet dadjie geprobeerd hebt aan marie ne boek te verkope. [/a]

da djie
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mich dadje gekoch hebt. [/v]

da dje
sound
informant Wablieft? sound
hulpinterviewer Ah. sound
veldwerker Je vraagt haar dat zij moet zeggen wat dat je gekocht hebt. sound
hulpinterviewer [a=n] Zeg mich wadje gekoch hebt. Zo. [/a]

wa dje
sound
informant Zeg mich wadje gekoch hebt. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hee danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer Hee doe? sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewij ni he. [/a]

zegge wij
sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hee zingk kan Jan dan antwoorde t doe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewij ni he. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vroeg werkhij kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v]

werk hij
sound
informant [a=n] As Jan vroeg werkter kan Jan dan antwoorde hee doeet. [/a]

werk ter doe et
sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zei hij slaap toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
informant [a=n] As Frans zei zei hij slaap toch ni kan Jan dan antwoorde _ sound
informant toe wel. [/a] sound
hulpinterviewer Toe wel ja maar toch ni toetoet. sound
informant Toetoet ni toe wel. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vroeg zalich vanavond koke kan Marie dan antwoorde da doemaar? [/v]

zal ich
sound
informant [a=n] As Frans vroeg zalich t avond koke kan Marie dan antwoorde _

zal ich
sound
hulpinterviewer Doet maar. Doet maar. sound
informant Doeda of doet maar of doet da maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie hee er drie rode. [/v] sound
informant [a=j] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/a]

hee ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan da ooch zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Robert hee drie groen appels en ja ja ja en Marie heeter ter zeggewij ter. [/a]

hee ter zegge wij
sound
informant Heeter heeter drie sound
informant rode. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb da gezeid gehad. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb da gezeid. [/a] tagging sound
informant Gehad ni he. sound
hulpinterviewer [a] Ich heb da gezeid gehad te wel ich hem da gezeid gad. [/a] sound
informant Ah ich hem da gezeid gad ja ja. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dadje ni en valt. [/v]

da dje
sound
informant [a=n] Pas op dadje ni valt. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer Die en die wordt ni xxx. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee ni meer veel geld. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan ne ander ni. [/v] sound
informant [a=n] Ich geef niks aan ne andere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand kan ni werke ni. [/a] sound
informant [a=n] Niemand kan kan ni werke. [/a] sound
informant [a] Nieman kan werke niemand kan ni werke ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie hee de auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Wie hee den auto mee genome? Niemandni ja. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker Kunt ge da zegge als antwoord? sound
hulpinterviewer Niemandni ja.

niemand ni
sound
informant Niemandni ja ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=389] Moe groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Moe wast het geld aan de bomen? Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a=n] Was rond en vierkant tegelijk? Niks. [/a]

wa s
sound
informant Die ni ni he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=391] Wa een koeien heehie gemolke? Geen enkel ni. [/v]

hee hie
sound
informant [a=n] Wa een koeien heeter gemolke? Geeneen. [/a]

hee ter
sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koeien dan ze vroeger en haa. [/v] sound
informant [a=n] Marie hee nu meer koeien as vroeger of asse vroeger haa. [/a]

as se
sound
hulpinterviewer Maar die en niet he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wa ich gekrege heb en heb. [/v] sound
informant [a=n] Hier is al wach gekrege heb. [/a]

wa ch
sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb em et gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ich hebetem gegeve. [/a]

heb et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peis dahie haa wille naar huis. [/v]

da hie
sound
informant [a=n] Marie peis dater wou thuis gaan. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia hun broerke. [/v] sound
hulpinterviewer Julia. sound
informant [a=n] Jan is het broerke van Rosa en en Julia. [/a] sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
informant [a=n] Diene auto is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Die velo is van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Me hem te werke moet zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a=n] Door da hie werke ging moet zij den helen dag thuis blijve. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Me hem te werke moessij den helen dag thuis blijve? [/v]

moes sij
sound
hulpinterviewer Nee nee. sound
informant [a=n] Da zeggewir ni be hem te werke. [/a]

zegge wir
sound
informant Door da hie werke gee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofsje ni dahie gevallenis? [/v]

geloof sje da hie gevalle n is
sound
informant [a=j] Geloofsje ni dater gevallenes? [/va

geloof sje da ter gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofsje ni dahie gevallenee? [/v]

geloof sje da hie gevalle n ee
sound
informant Geloofdje ni dater gevallenee.

geloof dje da ter gevalle n ee
sound
veldwerker Kunt ge da zegge? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer Maar het is misschien meer als wij het zo in vraag stelle gaat men eerder zegge geloofdje dater gevallenee.

geloof dje da ter gevalle n ee
sound
hulpinterviewer Ni die ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=324] Die zou ich ni durve op ete. [/v] Die in plaats van de zulke. sound
hulpinterviewer Zo ene zou ich ni durve op ete. sound
hulpinterviewer De zulke? Zo ene. sound
informant [a=n] Ah zo ene zou ich ni durve op ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De diee zou ich ni durve op ete. [/v]

die e
sound
informant [a=n] Diee zou ich ni durve op ete die den zeggewij ni. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin da Jan de dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter geroepe haa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=506] Hedjie aan Jan gezien? [/v]

he djie
sound
informant [a=n] Hedjie Jan gezien? [/a]

he djie
sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zei daar kum morgen iemand sound
hulpinterviewer langs ja daar kum morgen iemand naar hie kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant Iemand naar hie. sound
informant [a=n] As Frans zei daar kum morgen iemand naar hie kan Marie dan vraeg wie? [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Wie da ni. [/e=1] sound
veldwerker [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da boek eh zet da neer leg da neer. [/a] sound
informant Zet da boek af. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=408] Op da op da feest weter veel gedanst. [/v]

wet er
sound
informant [a=j] Op da feest wet daar veel gedanst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Kan je da ook zegge zonder er? sound
hulpinterviewer Op da feest wet wet daar veel gedanst. Daar ja. sound
informant Daar. sound
veldwerker Of gewoon wordt veel gedanst? sound
hulpinterviewer Ja. Wordt veel gedanst. Op da feest wordt veel gedanst. Da ging ooch. Da ging nog beter eigenlijk. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wet daar nu wordt daar nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a=n] Nu verkopeze nog alleen brood in die winkel. [/a]

verkope ze
Andere constructie. sound
hulpinterviewer [v=483] Asdje echt ni kunt wachte dan kom maar. [/v]

as dje
sound
informant [a=n] Asdje echt ni kunt wachte kom dan maar af. Kom dan maar. [/a]

as dje
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond daar ne vieze man in den hof. [/v] tagging sound
informant [a=j] Gisteren stond daar ne aardige man in den hof of in de warmesof. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat kan xxx zonder er. Gisteren stonder da zeggewij ni gisteren stond daar eventueel daar. [/e=1]

stond er zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=484] Da ziet maar. [/v] sound
informant [a=n] Zieda maar. [/a]

zie da
sound
hulpinterviewer [v=369] Met het met het te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/v]

koste we
sound
hulpinterviewer Door de sneeuw. sound
informant [a=n] Door de sneeuw de stad ni tui of de stad ni uit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie euren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] 's Zondag gingewe naar de zee me heel de familie en da was heel plezant. [/a]

ginge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het orp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In het dorp woe ich woon stee een oud kerkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Op den dag dawarriveerde regeldenet. [/a]

da w arriveerde regelde n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das da heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker En kun je ook zegge dat is iets die _? sound
informant Nee nee das Vlaanders. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunnen doen? [/v] sound
informant [a] Zouhie da kunne gedaan hebbe? [/a]

zou hie
sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle dadjeter ne cadeau gekoch et za. [/a]

da dje ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hes vorige week door de dokter gopereerd. [/a]

he s
tagging sound
hulpinterviewer Kan je ook zegge hij is vorige week van de dokter gopereerd worde? sound
informant Hes vorige week door den dokter gopereerd geweest.

he s
tagging sound
hulpinterviewer Dokter gopereerd geweest maaar ni ni worde. sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij wet morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeer ni gamuseerd op het bal. [/a]

z ee r
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Dje rappeleert uch toch wel dadje mich toen onder die ladder deed door lope. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich rappeleer mich nog dat iemand ons altijd riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij voeldenem door het ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marie Pietersen langs ginge. [/v] sound
informant [a] Dje rappeleert uch toch wel dawe bij langs Marie rond ginge xxx. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Hie zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappelere hun nog wel iet maar ni alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dien tijd leefde ich zo maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdeter as gelijk een beest. [/a]

leef de ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefdewij als God in Frankrijk. [/v]

leef de wij
sound
informant [a] Daar leefdewe gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdedjie gelijk ne koning. [/a]

leef de djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om even te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a] Tis misschien beter van nog e wa te wachte. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde het geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a] We haan het geluk van ter direct terug te vinge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar ware veel mensen op het feest maar eigenlijk zeggewie veel volk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Spijtig dach gisteren ni naar de verjaardag heb kunne kome. Ware was daar veel volk? [/a]

da ch
tagging sound
informant Op het feestje. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Piet wijze naar _ . [/v] sound
informant [a] Makander. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wast _ . [/v] sound
hulpinterviewer Of zen eige. sound
informant [a] Zen armen zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast _ . [/v] sound
informant [a] Tegen hem of tegen de boom? [/a] tagging sound
commentaar[v=037]   sound
hulpinterviewer Neves hem. sound
informant Tegen hem. [/e=1] sound
veldwerker [n] Kan je ook zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? sound
informant [a=018] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. We zegge de is van achter he. [/a]

gestorve n is
sound
veldwerker En zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren gestorven heeft? sound
informant [a=018] Heeft ni nee. [/a] sound
veldwerker Zeg Jan leven er eigenlijk nog veel mensen van werk in de fabriek? sound
informant [a=069] Zeg Jan levener nog veel mensen van van op het werk in de fabriek? [/a]

leve n er
sound
veldwerker En hoe zou je zegge het was aardig van Jan om te kome werke? sound
informant [a=189] Het was lief da Jan kwam werke. [/a] sound
veldwerker Zou je zou je dat ook anders kunne zegge dus met van of zeg je altijd da Jan kwam werke? sound
hulpinterviewer Het was het was aardig dater kwam werke ja.

da ter
sound
veldwerker Dus ni het was aardig van Jan om _? sound
informant Nee nee da zeggewij ni.

zegge wij
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Soms wel maar dan is da meer zo asse me vele zijn om een onderscheid te make tussen Jan en Piet of of _.

as se
sound
hulpinterviewer Maar as Jan alleen is dan _. sound
veldwerker En hoe zou je het dan zegge ast me veel is? sound
informant Het was toch lief van Jan dater koom werke zo. [/e=1]

da ter
sound
veldwerker En hoe zou je zegge we hopen allemaal van op tijd thuis te zijn? sound
informant [a=192] We hope allemaal dawe op tijd thuis zijn. [/a]

da we
sound
hulpinterviewer We hope allemaal dat xxx van op tijd we hope allemaal op tijd thuis te zijn. sound
informant Op tijd thuis te zen. sound
informant Van? Ja. sound
hulpinterviewer Nee we hope allemaal op tijd thuis te zin. sound
informant Toch ni in mijne dinges ni. [/e=1] sound
veldwerker Zou je ook kunne zegge die geld heeft moet mij maar wat geve? sound
informant [a=259] Wie wie wie geld heeft. [/a] sound
veldwerker Dus ni die? sound
informant Nee nee nee nee. [/e=1] sound
veldwerker En kan je zegge Eduard moet kunne vroeg op staan? sound
informant [a=087] Ja da hangt er van af welke betekenis he. [/a] sound
informant Eduard moet da kunne eh Pierre kan da ni maar Eduard moet da kunne. [/e=1] sound
veldwerker En da kun je ni zegge wie denk je wie ik in de stad gezien heb? sound
informant [a=262] Wie peisdje da ich in de stad gezien heb? [/a]

peis dje
sound
veldwerker En da kan je ook ni zegge Marie al haar koeien? sound
informant [a=317] Nee Marie heur koeien. [/a] sound
veldwerker En is er een verschil in betekenis tussen ik weet dat hij gaan zwemme is en ik weet dat hij zwemme geweest is? sound
informant [a=350] Nee ich peis dater gaan zwemme is ich peis dater zwemme geweest is. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer Nee ich peis dater gaan zwemme is.

da ter
sound
informant En welke zou je dan het meeste gebruike? sound
hulpinterviewer Ich peis dater gaan zwemme is. [/e=1]

da ter
sound
veldwerker En Rosa probeerde van niemand pijn te doen kan je in plaats van van nog iets anders gebruike? sound
veldwerker Voorbeeld Rosa probeerde niemand pijn te doen? sound
informant [a=399] Rosa probeerde niemand pijn te doen ja. [/a] sound
veldwerker En Rosa probeerde voor niemand pijn te doen? sound
informant Nee voor ni he. [/e=1] sound
veldwerker En het belooft weer een mooie dag te worde kan je daar iets tussen zette bijvoorbeeld het belooft weer van een mooie dag te worde? sound
hulpinterviewer [a=400] Het belooft weer ne schone dag te worde nee nee ni courant. [/a] sound
informant Ja maar ni courant. sound
veldwerker Jan is het brertje van Rosa en Julia kun je dat ook anders zegge dus Jan is Rosa en Julia hun broer of _? sound
hulpinterviewer [a=170] Nee Jan is het broertje van Rosa en Julia. [/a] sound
veldwerker Nu wordt er alleen brood verkocht in die winkel? sound
informant [a=409] Nu wod daar nu verkopeze daar alleen maar brood ni meer. [/a]

verkope ze
sound
veldwerker En zou je dat ook met worde kunne kunne zegge? sound
hulpinterviewer Nu wod daar alleen nog maar brood verkoch zo? sound
veldwerker Kunje da ook zo zegge? sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
hulpinterviewer Nu wod daar alleen maar brood verkoch. sound
veldwerker En kun je dan ook zegge nu wordt alleen maar brood verkocht? sound
informant Nee nu wod daar alleen maar brood verkoch. sound
informant Of nu verkopeze daar alleen maar brood ni meer. [/e=1]

verkope ze
sound
veldwerker In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje kan je ook zegge in het dorp waar dat ik woon staat een oud kerkje? sound
hulpinterviewer [a=255] Nee wij zegge in het dorp woe ich woon. [/a] sound
informant In het dorp woe ich woon. [/e=1] sound
veldwerker Tis misschien beter van nog even te wachte kan je daar iets anders zegge in plaats van van?

t is
sound
veldwerker Dus bijvoorbeeld tis misschien beter nog even _.

t is
sound
informant Nog e wa te wachte. sound
hulpinterviewer [a=401] Tis misschien beter nog e wa te wachte. [/a]

t is
sound
veldwerker En ni voor? sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
veldwerker We hadde t geluk om hem direct terug te vinde. sound
veldwerker Dus het was van hem direct terug te vinde kan je ook zegge we hadde t geluk _. sound
hulpinterviewer [a=402] Hem direct terug te vinge ja. [/a] sound
informant Daar zegich toch gemakkelijk van van hem direct terug te vinge.

zeg ich
sound
hulpinterviewer Ja toch wel ja. [/e=1] sound
algemene gegevens Walshoutem P212 10 oktober 2001 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waavan de mama
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wer de mama
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze zate
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: woarvan ich denk
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nergenans
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
zin: Geleuftje datter gevallen heej.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: nergens nie
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: nooit nie
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: genen ene boek
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: rook nie meej
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
vorm: Ich zal et wel krijge
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM)
705 Ze weet zij d'r niks van.
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
vorm: Meug ich
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2)
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weetjet over t weer morgen?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je wit wel datje slim genoeg zet.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Sij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: hum
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: Der ... in da skap
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: Doar zat enen inbreker in dat skap
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: doar ... in da ska
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: Tis juus of der een hond in da ska zit
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: doar ... in da skap zit
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asje vindt datje gezond leeft, leef dan surtout zo fort
zin: leeftje eigenlijk wel gezond?
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iederen dag... ben ich beter van in de kliniek te blijve.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asser maar ene keer...
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asich goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aster geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geeter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse gee
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geese
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee-et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asve goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaonve
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: As jullies goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatje
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goat direct eweg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asich gunk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungdie ooch
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Astjie gunk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunkich ooch
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginkhie ooch
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Ashie gunk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Assij gunk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunkie nie
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asset gunk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunkse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: Aswer gunke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gunk jullie ooch
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: As da wer gunk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Astjullies gunk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunke wer nie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse gunke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunkese
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Zeg mich eens werder aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat ze geroepen hebbe
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: Das de man datt verhaal verteld heej
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: woarvan ich peiz datter et verhaal verteld heej.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: woarvan ich peis da zeter geroepe hebbe
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: Iedere man hoop dassen kindere eerlijk zin
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: Iedere vrouw peist dasse haar kindere moe bescherme
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: Ich ... moet kunne zien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
vorm: plesant om de hele dag te werke.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
vorm: zal weer beginne stoan te zage.
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
vorm: stoan zage
opmerking: met te is gebruikelijker
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
vorm: gerook
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
vorm: verkoch
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
vorm: het is verkoch gewees voor zoveel miljoen..
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
vorm: Ich hebder gister tege gekome.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
vorm: Ich benter gister an tege gekome.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
vorm: Ich hebter gister an tege gekome.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: hem (hum)
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: hum
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: hum
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: hum