SAND-data Sint-Truiden (P176p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Sint-Truiden

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P176[/k][h]614[/h][i]615[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
commentaarTest.  sound
hulpinterviewer Dus gie zeget in t Sint-Truidens he Tuur?

zeg et
sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan rappeleert hem da wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen nagel bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gestorven is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=018] [v] Reageert op vraag of ze en weet niet ook voorkomt. [/v] sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet eur mee drijve wacht mee gaan met de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bezag hem hem eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Da hee nooit niemand gewild of gekunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gekunne? Gekund? Gekost. [/e=025] sound
informant [a] Gekost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard die kent hemzelf goed. [/a] tagging sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer Zen eige goed. Eduard kent zen eige. [/e=025] Vraag op einde herhaald, dan enkel zijn eigen mogelijk. sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward Ward hee goord dat daar foto's van hem in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haa heel da brood wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee geen één van de twee. [/a] [/e=026] [v] Reageert op vraag of ook gewild opeten of opeten gewild mogelijk zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] As ich eerlijk leef eerlijk leef leef ich gelijk mijn ouders da wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] In vragenlijst als in plaats van dan. sound
informant [a] Aser nog drie jaar langer leeft dan leefter langer as zenne pa. [/a]

as er leeft er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As die zo lang as die zo lang gevaarlijk blijft leve leeft die ni meer lang. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset aset nu nog leeft _.

as et
tagging sound
informant Dan leeft da morgen nog he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asdjie zo gevaarlijk blijft leve dan leefde ni zo lang as ich. [/a]

as djie leef de
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leveze voor hun kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan leeft Louis ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefdje langer. [/a]

as ge leef dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As daar zo veel mensen leve van den ding van de boerenstiel dan leve dan leve daar meer mensen nee dan leve daar meer mensen van de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre in de in t paradijs leve dan leve Rosa en Pierre in d hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe gerust gerust leve dan levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Nee as weerlijk leve dan levewe gelukkig. [/a] [/e=071]

w eerlijk leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Tuur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kinderen leeft een beetje minder op heur eigen of zo iets. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk da Marie hem zal roepe hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedje genoeg mensen om d hooi om het hooi van t land af te hale? [/a]

hed je
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Da was fijn van hem dater kwam werke. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton die is te zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wope allemaal van op tijd thuis te zen. [/a]

w ope
tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan hij kan dan zage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen waan kwame regelde het. [/a]

w aan
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als dan zeker dan hij ggg. [/v] sound
informant [a] Ich geloof dak groter ben asij. [/a]

da k as ij
tagging sound
informant [a] Asem ja. [/a] [/e=215]

as em
tagging sound
hulpinterviewer Eh [a] Hij staat te zage. [/a] Onmiddellijkantwoord op [v=199]. sound
hulpinterviewer [v=216] Zij gelooft dat jij eerder thuis bent dan als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dadjie eerder thuis zijt dan asem asich. [/a]

da djie as em as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Dje gelooft toch ni da dater sterker is asdjij. [/a]

dat er as djij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] In vragenlijst als. sound
informant [a] Ze gelove da dawee rijker zin aszij. [/a]

da wee as zij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zij of zijlies. [/a] tagging sound
informant Of zijlies. [/e=218] sound
hulpinterviewer [v=219] Wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij wij gelove tagging sound
informant dat djillies niet zo slim zijt aswij. [/a]

as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Djillies gelooft toch ni da die _. tagging sound
hulpinterviewer Dazij.

da zij
sound
informant Dazij armer zen aswij.

da zij as wij
tagging sound
hulpinterviewer As as djillies. sound
informant As djillies. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer As Anna. sound
informant [a] Djij gelooft da Anna even schoon is as as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn dan Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer As Gaston en Pierre. sound
informant [a] Hij gelooft da Jules en Jan Jules en Jan sterker zen as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jong die zen ma gisteren hertrouwd is stond achter _. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die jong die zen ma gisteren hertrouwd is die stond achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Van wie dat de moeder da ging ook maar die das meer Sint-Truidens die zen die zen ma gisteren xxx. [/a] [/e=249]

da s
sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woesop zate was juist geverfd. [/a]

woe s op
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] xxx nee. [/a] [/e=250] [v] Reageert op vraag of op ook nog op een andere plaats kan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld hee moet mich maar een beetje geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja die die geld hee da gaat ook. [/a] [/e=259] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Naar heur op aan. [/a] [/e=273] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mooget zien dus vinich dadjie het ook ni moog zien. [/a]

moog et vin ich da djie
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=339] [v] Reageert op vraag of zien moog ook mogelijk is. [/v] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Da is de man dieze geroepe hemme. [/a]

die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Da is de man die het verhaal die het vertelsel hee verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Da is de man dak denk dak denk da het verteld hee. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man die ik denk dase geroepe hemme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] 't Schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase niks moog ete. [/a]

da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase niks moog ete. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel dat er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Het dunkt mich da daar iemand in den hof sta. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of daar zeggewij he of daar iemand in den hof sta. [/a] [/e=403]

zegge wij
[v] Reageert op vraag of er kan wegvallen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? sound
informant [a] Wa voor wa voor boek hedje gekocht? [/a]

hed je
sound
hulpinterviewer [a] Of wa boek. [/a] sound
informant Wa boek. sound
hulpinterviewer [a] Wa soort boek zou ich zegge. [/a] [/e=520] sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heede op de kermis gezien? [/a]

hee de
Verkeerd antwoord. tagging sound
hulpinterviewer Ja nu zeg ich een zin in t plat Sint-Truidens en Tuur dan moetdje zien of of da of die volgorde juist is.

moet dje
sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk dadje veel weg zult moete gooie. [/v]

da dje
sound
informant [a] Ich denk dadje zult veel weg moete gooie. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [a] Ich zou zegge moete weg gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zult moete weg gooie. [/a] sound
informant [a] Ich denk dadje veel zult moete weg gooie zult moete weg gooie. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zult weg moete gooie? [/v]

da dje
sound
informant [a=n] Nee ich denk dadje veel zult weg moete gooie? [/a]

da dje
sound
informant Ich denk dadje veel zult zult moete weg gooie.

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zou zout moete weg gooie? [/v]

da dje
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat is dan xxx wij het zegge. [/a] [/e=495] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte zaken weg aant gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a] Hij is al de kapotte zaken weg aant gooie. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte zaken aan het weg gooie? [/v] sound
informant [a=j] Hijs al de kapotte zaken aant aant weg gooie. [/a] [/e=497]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk da Marie geprobeerd hee van hem nen brief te schrijve. [/v] Verkeerde vraag dus hernomen op einde. sound
informant [a=n] Ich denk da Marie geprobeerd hee van hem van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=004] Ich probeerdekege om tomaten te kweke te kweke. [/v]

probeer de ke ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Ich probeerde tomaten te kweke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wilt niemand ni danse. [/v] sound
informant [a=j] Daar wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wiezaa kunne roepe. [/v]

wie z aa
sound
informant [a=n] Vertel maar ni wie wie dasaa _. [/a]

da s aa
tagging sound
hulpinterviewer Wie dasaa kunne roepe. sound
hulpinterviewer xxx dat wij daar nen dat tussen zette. [/e=027] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertelt maar eens wie dasaa kunne roepe. [/v]

da s aa
sound
informant [a=g] Vertelt maar eens wie wie dasaa _. [/a]

da s aa
tagging sound
hulpinterviewer Haa kunne roepe. [/e=028] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertelt maar eens wie of zaa kunne roepe. [/v]

z aa
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie of nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertelt maar eens wie of dasaa kunne roepe. [/v]

da s aa
sound
hulpinterviewer [a=n] Diene of zeggewij daar nooitni tussen wie dasaa kunne roepe. [/a]

zegge wij nooit ni da s aa
sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wilt gene snoep ni meer ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Hij wilt gene snoep gene snoep ni meer ete. [/e=137] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muis? [/v] sound
informant [a=j] Zitten hier nergens geen muis? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed geen Frans? [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt niet zo goed Frans. [/a] [/e=146] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij hee overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Hij hee nergens geen vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eduard brood wilt ete of wilt brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Eduard brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=j] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar ge kunt toch ook zegge moet vroeg kunne op staan. [/a] [/e=087] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wilt ni zinge ze wil ni danse en ni zinge ook ni. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja dat gaat. /a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van die zaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die weet ni alles van die zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij hee altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij hee nooit genen tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Ich weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwe. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Jan een nieuwe schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ich vin da Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da Marie naar Jef moet belle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ich weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ich weet da Henri moog ni kome. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet da Henri ni moog kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ich weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich weet da Jan sound
informant da Jan een varken wil sound
informant kope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schelle. [/v] sound
informant [a=n] Marie is stoofperen aant schelle. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandeldeter door het park. [/v]

wandel de ter
Onmiddellijk antwoord op [v=006] sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [a] Ich vin da iedereen zwemme moet kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nee moet kunne zwemme. [/e=075] sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin da iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zou ook nog wel gaan he ggg. [/a] sound
veldwerker [v] Wa zou je het meeste zou gebruike ik vind iedereen moet kunne zwemme of ik vind dat iedereen zwemme moet kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het eerste denk ich ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] [/e=084] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Hee Jan drie boeken? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan hee drie boeken ofwel zeggewij van boeken hee Jan ter drie. [/a] [/e=154]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dater voor drie uren den auto moet hebbe gemaakt. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Jan weet dater voor drie uren den een auto moet gemaakt hebbe. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dater voor drie uren den auto moet gemaakt hebbe. [/v]

dat er
sound
informant [a=g] Jan weet dater voor drie uren den auto moet gemaakt hemme. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datij voor drie uren den auto gemaakt moet hebbe. [/v]

dat ij
sound
hulpinterviewer [a=j] Den auto gemaakt moet hebbe. Moet gemaakt zijn of gemaakt moet zijn da gaat ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar moet gemaakt hebbe is beter. [/e=160] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dater voor drie uren den auto gemaakt hebbe moet. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkdje wie ich in de stad gezien heb? [/v]

denk dje
sound
informant Wa denkje wie ich in de stad gezien heb?

denk je
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Gewoon wie denkdje da da ich in de stad gezien heb? [/a]

denk dje
sound
informant Ah ja. [/e=260] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkdje wie ich in de stad gezien hem? [/v]

denk dje
sound
informant [a=n] Wie denkje da ich in de stad gezien hem? [/a]

denk je
sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ich gaan straks den afwas doen. [/a] sound
hulpinterviewer Ich gaan straks de sjatten af wasse. [/e=248] sound
hulpinterviewer [v=296] Zouter da gedaan hebbe gekost? [/v]

zou ter
sound
informant [a=n] Zouter da gekunne hebbe zouter da gekost hebbe? [/a]

zou ter
sound
hulpinterviewer [a] Zouter da hebbe kunne doen? [/a] [/e=296]

zou ter
sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb geen goesting en voeiere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb geen goesting van van de koeien te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich heb geen goesting voor. [/a] sound
informant Voor de koeien te voeiere. [/e=309] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bijtem kome en

bij tem
sound
hulpinterviewer neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bij em kome en hem mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie her koeien zen allemaal verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Al Marie her koeien zen verdronke da gaat ook he. [/a] [/e=317] sound
hulpinterviewer [v=319] Da denk ich ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ich ni aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jong ben ich mee naar de markt gewees. [/v] sound
informant [a=n] Be die rare _. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare jong heb ich mee naar de markt gewees? [/v] sound
informant [a=n] Be die rare jong ben ich naar de markt gewees. [/a] [/e=321] sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaak. sound
informant [a=n] Ich heb al de drie eerste sommen gemaak. sound
hulpinterviewer Ja de welke hedjij gemaak? [/v]

he djij
sound
hulpinterviewer Waffer zeggewij waffer hedjij gemaak?

zegge wij he djij
sound
informant Waffer waffer hedjij gemaak? [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof die jong vinneze allemaal wel lief. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ich geloof dase die jong allemaal wel lief hebbe. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De ja die de waffer hedjij al weg gebracht? [/v]

he djij
sound
hulpinterviewer [a=n] Of waffere hedjij al weg gebrach? [/a]

he djij
sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet dater is gaan zwemme. [/v]

da ter
sound
informant [a=n] Ich weet dater zwemme gegaan is. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet dater gaan zwemmenis. [/v]

da ter zwemme n is
sound
informant [a=j] Ich weet dater gaan zwemmenis. [/a]

da ter zwemme n is
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet dater zwemme gaan is. [/v]

da ter
sound
informant [a=g] Ich weet dater zwemme gaan is. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer Dater zwemme is zonder gaan.

da ter
sound
veldwerker [v] En welke zou je het meeste gebruike? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich zou zegge het laatste. [/a] [/e=352] sound
hulpinterviewer [v=353] Wildje nog koffie Jan? Ja ich. [/v]

wil dje
sound
hulpinterviewer [a=n] Wildje nog koffie Jan? Ja ja zeggewij gewoon. [/a]

wil dje zegge wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Is hem dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ister dood zeggewij gewoon. [/a]

is ter zegge wij
sound
informant Ister dood ja. [/e=359]

is ter
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanner zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nooitni he nooitni da zeggewij. [/a]

nooit ni zegge wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde voor niemandni voor niemand pijn te doen. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=n] Probeerde van niemand pijn te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Van niemandni pijn te doen. [/a]

niemand ni
sound
informant Van niemandni pijn te doen. [/e=399] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schonen dag te weidde. [/v] sound
informant [a=n] Het belooft van ne goede dag te gaan weidde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Het belooft weer eens ne schone dag te weidde. [/a] [/e=400] sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien gaan ich et wel krijge. [/v] Vraagstelling niet helemaal correct. sound
informant [a=n] Misschien krijg ich het wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Misschien gaan ich et wel krijge da gaat ook he. [/e=417] tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Teidergij? [/v]

tei de r gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das Zoutleeuw. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Teirdemjie uit nodige? [/v]

teir de m jie
sound
informant [a=n] Teidjie em uit nodige? [/a]

tei djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Teirdezegijdjie uit nodige? [/v]

teir deze gij djie
sound
informant [a=n] Teirdjiedie uit nodige? [/a]

teir djie die
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Hedjie mich djie die brief geschikt? [/v]

he djie
sound
informant [a=n] Hedjie mich die brief geschikt? [/a]

he djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Wij zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant [a=n] Wij zijn daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawij dawij dawijwij zulle winne. [/v]

da wij da wij wij
sound
informant [a=n] Marie zei dawij wel wij wel zulle winne. [/a]

da wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=n] Hij kan daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk dat dateeee morgen ook kum. [/v]

dat ee ee
sound
informant [a=n] Ich denk dater morgen ook kump. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hee de bal gegooid in de bast. [/v] sound
informant [a=n] Hij hee de bal in de bast gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Die boek belooft mich dadje nooit meer dadje nooitni meer nooit meer zult weg steke. [/v]

da dje nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Ich denk dawij gewoon beginne me belooft dadje diene boek nooitni meer zult weg steke. [/a]

da wij da dje nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg zeg mich dadje gekocht het? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wa zegdje dadje gekocht het? [/a]

zeg dje da dje
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dadjie Pierre ne boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da djie
sound
informant [a=n] Marie zei dadjie Pierre ne boek het wille verkope. [/a]

da djie
sound
hulpinterviewer Het probere te verkope. sound
hulpinterviewer [a] Ofwel dadjie geprobeerd het van Pierre ne boek te verkope da gaat ook. [/a] [/e=530]

da djie
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules dacht da ich Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da ich geprobeerd haa Lisa ne cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dadjie het geprobeerd Marie ne boek te verkope. [/v]

da djie
sound
informant [a=n] Karel weet dadjie geprobeerd het van van Marie ne boek te verkope. [/a]

da djie
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij slaap kan Jan dan antwoorde hij doe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee as Frans zei hij slaap dan kan Jan alleen antwoorde ja of nee ggg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] En as Frans zegt hij slaap hij slaap ten t doet? [/v] sound
hulpinterviewer Nee nee. sound
informant [a=n] Ten doet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] En en ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das allemaal iet dawij ni zegge. [/a]

da s da wij
sound
hulpinterviewer [v=244] Hij slaapt toch niet? Eh toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das ook Westvlaams. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=485] As eh Frans zei zal ich deze avond koke? sound
hulpinterviewer En dan zou Marie kunne antwoorde da doe maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee doe da maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee hee drie groen appel en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
tagging sound
informant [a=j] Robert hee drie groen appel en Marie twee. sound
hulpinterviewer Heeter drie rode ggg.

hee ter
sound
informant Heeter drie rode. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeter drie ter zeggewij dan altijd. [/a] [/e=517]

hee ter zegge wij
[v] Reageert op vraag of het ook zonder er kan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb het em gegeve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denk dahij haa wille thuis. [/v]

da hij
sound
hulpinterviewer Dahij wille thuis gaan.

da hij
sound
informant [a=n] Marie Marie denk _ thuis gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb da gezeid gad. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Ich heb da gezeid gad. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni meer ni ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee geen geld ni meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a=n] Ich geef niks aan ne andere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Niemand wil wilt ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie hee den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Wie hee den auto mee genome? Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Boe wast het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Boe boe wast het het geld aan de bomen? Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer Nieveransni. [/e=389]

nieverans ni
sound
informant [a] Nieveransni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant [a=j] Wa is rond en vierkantig tegelijk? Niks. Niksni. [/a]

niks ni
tagging sound
hulpinterviewer Niks of niksni da gaat alle twee. [/e=390]

niks ni
sound
hulpinterviewer [v=391] Wa voor koeien heeter gemolke? Geen enkele ni. [/v]

hee ter
sound
informant [a=n] Wa koeien heeter gemolke? Wa koeien heeter gemolke? Geen. [/a]

hee ter
sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koeien dan ze vroeger dan ze vroeger en haa. [/v] sound
informant [a=n] Marie hee nu meer koeien asdase vroeger haa. [/a]

as da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wa ich gekrege en hem. [/v] sound
informant [a=n] Hier is alles wak gekrege heb. [/a]

wa k
sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia hun broerke. [/v] sound
informant [a=j] Jan Jan is Rosa en Fina heur broer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hun broerke. sound
informant Ah ja. [/e=170] sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
informant [a=n] Van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Die velo is van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Be em te werke moes zij den helen dag thuis te blijve. [/v] sound
informant [a=n] Om da hij werke moes issij thuis gebleve. [/a]

is sij
sound
hulpinterviewer [v] Be tem te werke da gaat toch ook of zeggewij be hij te werke? [/v]

zegge wij
sound
informant [a=j] Bij hij te werke moessij thuis blijve. [/a]

moes sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdje ni dahij gevallenis? [/v]

geloof dje da hij gevalle n is
sound
informant [a=j] Geloofdje ni dahij gevallenis? [/a]

geloof dje da hij gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofdje ni dahij gevalle hee? [/v]

geloof dje da hij
sound
informant [a=n] Dater gevallenis. [/a] [/e=395]

da ter gevalle n is
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja de zulke? Van die zeggewij zou ich ni durve op ete. [/a]

zegge wij
Onmiddellijk antwoord op [v=324] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ich ni durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Van die. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die of van die. [/a] [/e=325] sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin da Jan beter den dokter kos hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=506] Hedjij aan Jan gezien? [/v]

he djij
sound
hulpinterviewer Hedjij iet aan Jan gezien?

he djij
sound
informant [a=n] Hedjij iet aan Jan gezien? [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] As daar ene zei daar kum iemand langs sound
hulpinterviewer kan dan zen vrouw antwoorde wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie da ja of wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=408] Op da feest wit daar veel gedanst. [/v] sound
informant [a=j] Op da feest wet veel gedanst. tagging sound
informant Wet daar wet daar veel gedanst. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wet veel gedanst ook alle twee. [/a] [/e=408] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wit daar nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a=j] Nu wet daar maar alleen wet daar maar alleen brood verkocht in die winkel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ich zou toch daar zegge. [/a] [/e=409] [v] Reageert op vraag of het ook zonder er kan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond daar ene vieze man in den hof. [/v] sound
informant [a=j] Gisteren stond daar e vies e vies man in den hof. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Altijd be daar of zonder daar? sound
hulpinterviewer Daar. [/e=414] sound
hulpinterviewer [v=482] Die boek leg daar. [/v] sound
informant [a=n] Leg die boek daar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Asdje echt ni kunt wachte dan kom maar. [/v]

as dje
sound
informant [a=n] Asdje echt ni kunt wacht kom dan maar. [/a]

as dje
sound
hulpinterviewer [v=484] Da ziet maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich denk dawe da heel anders onmschrijve da ziet maar. [/a]

da we
sound
hulpinterviewer [v=369] Be het te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/v]

koste we
sound
informant [a=n] Be die sneeuw kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
sound
hulpinterviewer [v=358] Ich denk da iemand de koekjes heet op gete maar ich weet ni wie da. [/v] sound
informant [a=n] Maar ich weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer Ah nu gewoon vertale. sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één vijf is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] Op de zondag gonkewe me heel de familie naar de zee wa heel plezant was. [/a]

gonke we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In het dorp waar ich woon staat een oud kerkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Op den dag waar dawaan kwame relde het. [/a]

da w aan
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of den dag dawaan kwame da gaat ook he zonder den op den dag dawaan kwame. [/a] [/e=256]

da w aan
sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das da iet heal heel schoon is. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Ah das iets die heel schoon is nee nee. [/a] [/e=257]

da s
Reageert op kaartje. sound
hulpinterviewer Eh. [v=308] Zouter da hebbe kunne doen? [/v]

zou ter
sound
informant [a] Zouter da hebbe kunne doen? [/a]

zou ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle dadje ne boek voor em gekocht het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hijs verleden week door dokter Mertens gopereerd. [/a]

hij s
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=492] [v] Reageert op vraag of geopereerd worden ook mogelijk is. [/v] sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij wet morgen door dokter Mertens gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Eh ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Keb mich daar heel goed gamuseerd. [/a]

k eb
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zee heur ni gamuseerd op het bal. [/v]

z ee
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Je herinnert uch toch dadje mich toen onder die ladder late door lope het. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich rappeleerde mich da daar iemand ons riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij voeldenem door het ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marie Pietersen langs ginge. [/v] sound
informant [a] Dje herinnert uch toch nog dawe dawe bij Marie bij Marie _. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer Dawe tot bij Marie Pietersen gonke denk ich dawij zegge. [/e=291]

da we da wij
sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappelere hun nog iet maar ni alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dien tijd leefdenich ter op los. [/a]

leefde n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdenie gelijk gelijk een beest. [/a]

leefde n ie
tagging sound
informant [a] As een beest. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Leefdeter gelijk een beest. [/a]

leefde ter
sound
informant Leefdeter gelijk een beest. [/e=337] sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdewij gelijk God in Frankrijk. [/a]

leefde wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een kluizenaar. [/v] sound
informant [a] Toen leefdejie as ne kluizenaar. [/a]

leefde jie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Gelijk ne kluizenaar. [/a] sound
informant Gelijk ne kluizenaar. [/e=345] tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a] Tis misschien beter voor nog even te wachte. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde het geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a] Waan t geluk van hem terug te vinge direct terug te vinge. [/a]

w aan
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Eh er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar was daar was veel volk op het feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je naar je verjaardag kon kome. sound
informant [a] Spijtig dach gisteren ni naar uwe verjaardag heb kunne kome.

da ch
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of kos kome. [/a] tagging sound
informant Kos kome. sound
hulpinterviewer Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant Ware daar veel mensen op het feest? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hedje gezien? [/a]

he dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen Marie en Piet. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant [a] Makandere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Das Toon. Toon wast _ [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Wast hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Das Fons. Fons zag een slang neven _. [/v]

da s
sound
informant [a] Neven hem. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=018] Kan je ook zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer Ze weet ni da Marie gisteren is gestorve da Marie gisteren gestorve _? sound
hulpinterviewer Gestorvenis.

gestorve n is
sound
informant [a=n] Gestorvenis. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zen eige goed kunt ge ook zegge Eduard kent hem zelve goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die kent zen eige goed. [/a] sound
informant Die kent zen eige goed. sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. Wa gebruik je voor gekund? Gekunne of gekost? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand hee da ooit gekost. [/a] tagging sound
informant Niemand hee da gekost gekost. sound
informant [a] Gekunne? Daar zender die da zegge za gekunne. [/a]

zen der
tagging sound
veldwerker [v] En hoe zou je zegge ze leeft gevaarlijk? [/v] sound
informant [a] Ze leeft gevaarlijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=061] En hoe zou je zegge jullie leven gevaarlijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Djieles leeft gevaarlijk zeggewij eigenlijk ni zo he. [/a]

zegge wij
Discussie gaat hier over gevaarlijk. sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? Kun je daar nog iets anders gebruike in plaats van om? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hedje genoeg mensen voor voor. [/a]

he dje
tagging sound
hulpinterviewer Daar gebruikewij alleen voor. [/e=1]

gebruike wij
sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke, kan je daar iets anders zegge dan om? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het was lief van Jan van te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer En voor ook ni het was lief van Jan voor te kome werke? Nee het was lief van Jan van te kome werke. sound
veldwerker [v=398] Het schijnt kun je daar ook zegge schijnt dat ze niets mag ete zonder iets voor? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Of ze schijnt niks te moge ete da zegdje eigenlijk ook wel ze schijnt niks te moge ete. [/a]

zeg dje
tagging sound
veldwerker [v=003] Je kan zegge ik denk da Marie geprobeerd heeft van hem een brief te schrijve maar kan je ook zegge ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve? [/v] sound
informant [a=n] Ik denk da Marie hee hee geprobeerd voor _ . [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hem nen brief hee probere te schrijve. tagging sound
veldwerker [v=492] Kan je ook zegge hij is vorige week van de dokter geopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Hij is deze week door den dokter _. [/n] sound
algemene gegevens Sint-Truiden P176 14 september 2001 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: die
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijllies
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
zin: pronomen steeds noodzakelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: a djie got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got dje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie gi
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie ter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gie
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wij gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djielles got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got dje
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonkt djie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hee gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonk djielles
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djielles gonke
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: soms
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: enkel wanneer huis bij herhaling verkocht wordt
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em