SAND-data Overijse (P133p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Overijse

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P133[/k][h]612[/h][i]613[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=035] _ herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan rappeleertem da nog wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen nagelen bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Louis liet mij voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich meedrijve op de golven. [/v] sound
informant ggg sound
informant [a] Jeanne liet her mee gaan op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Maria gisteren gestorvenis. [/v]

gestorve n is
sound
informant [a] Ze weet ni da Maria gisteren gestorvenis. [/a]

gestorv n is
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zeggen ze en weet ni da Marie gisteren _ . [/v] sound
informant Ja da mag ook ze wet ni. sound
veldwerker Maar ze en wet ni da ni? sound
hulpinterviewer Ze wet ni da Maria gisteren gestorvenis.

gestorve n is
sound
informant [a=n] Nee. Nee. Die en da komter bij ons ni tussen in ons dialect. Ja. [/a]

komt er
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Hoeilaart heeft da al. sound
veldwerker [v] En kan je ook zeggen ze weet ni da Marie gisteren is gestorven? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ze weet ni da Maria gisteren gestorvenis. [/a] [/e=1]

gestorve n is
sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek hemzelf ne keer goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kint zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] kint zeneige goed ggg [/a]

zen eige
tagging sound
informant Of kint zen eige goed. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord datter foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat ter
sound
informant [a] Ward hee goord datter foto's van hem in de vitrine staan. [/a]

dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet da nooit ni gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of gekost. [/a] tagging sound
veldwerker Kunt ge nog iets anders zegge dan gekund? Voorbeeld gekunne of zo? sound
hulpinterviewer Ge kost da ni. sound
informant Gekost. Ja. xxx sound
hulpinterviewer Nee. In feite ni. Gekund. Ja. sound
informant Nee. Gekund. Gekost? Ja. sound
informant Nee. Gekund. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
veldwerker Ja. sound
informant [a] Jan hada heel brood wel willenop ete. [/a]

ha da wille n op
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Asekik eerlijk leef dan leefek gelijk da mijn ouders da gewild hemme. [/a]

as ek ik leef ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asn nog drie jaar leeft dan leeftem langer as ze pa. [/a]

as n leeft em
tagging sound
hulpinterviewer Als zij _ . [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk blijf leve, dan leefze ni meer lang of dan heeze ni meer veel te goed. [/a]

as se leef ze hee ze
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer Als het nu nog _. [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset nu nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
hulpinterviewer Oei oei. [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As galle zo gevaarlijk blijft leve dan zalde nooit zo lang leve as kik. [/a]

zal de k ik
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Iemand da zo voor ze werk leeft die leeft echt ni voor zen kinderen. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan moet Leo ook nog leve. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leeft je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo weinig mensen van de landbouw leve of van den boer leve awel dan moeter veel van t fabriek leve. [/a]

as er moet er
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve tagging sound
informant dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leven leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] As wop ons gemak leve dan leveme goed. [/a]

w op leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant Ja. sound
informant [a] Aswe eerlijk leve dan leveme gelukkig. [/a] [/e=1]

as we leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leefdeen beetje gezonder he Jan. [/a]

leefd een
tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leefdeen beetje minder gevaarlijk kinderen. [/a]

leefd een
tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik peis da Marie em zal moete gaan roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] ggg sound
informant [a] Heere werkvolk genoeg voor t hooi van t land tale? [/a]

her re t ale
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Twas vriendelijk va Jan van te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Die ton _ . Een ton ist he? [a] Da vat is zwaar voor te drage. [/a]

is t
tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wel. Waale hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer Zage. sound
informant Ja zage. [a] Hij kan staan zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende et. [/v] sound
informant [a] As waan gekome zen dan wast aant regene. [/a]

w aan was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Kgeloof dak groter zen as ij. [/a]

k geloof da k
tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zeggen dakekik groter zen as ij? [/v] sound
informant [a] Nee. Dakekik ook ni. [/a] sound
informant Daar zen misschien mensen diet zulle gebruike.

die t
sound
hulpinterviewer Ja. Kgeloof dak groter zen as ij. [/e=1] Zie 216. sound
informant Maar toch weinig bij ons. Nee. Ja. sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dakik vroeger zal thuis zijn asgij. [/a]

da k ik as gij
Andere persoon. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/:v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] Ge gelooft toch ni datij sterker is asgij he. [/a]

dat ij as gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] Ze peize da wijle rijker zen as zijle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da gijle ni zo slim zet as wijle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer Gijle gelooft _. Ja. sound
informant [a] Gijle gelooft toch ni da zijle armer as gijle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Bart en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Bart en Jan sterker zen as _. tagging sound
hulpinterviewer Greet en Peter. tagging sound
informant Greet en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gistern hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jongen waar van dat de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar dase op zate was juist geverfd. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge de bank waar op ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] De bank waarop _ . Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Waarop ze zate. Das juist. Waarop dase zate. Ja. [/e=1]

da s da se
tagging sound
informant [a] Waarop ze zate. Maar wij zegge gewoonlijk waarop dase zate. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie da geld heeft moeter mij maar wa van geve. [/a] Vraag hernomen op 729 sec tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar heer toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Kan je ook zeggen? [v=259] hernomen sound
hulpinterviewer Die geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Kunt gook zegge? Diene da geld heet moeter mij maar een beetje van geve. [/a]

moet er
sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag da zien dus ik peis da gij datook ni moogt zien. [/a]

dat ook
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man dase geroepenemme. [/a]

da se geroepen emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man da _ da da verhaaltje hee verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man dak peis da da verhaaltje hee verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man dak peis dase geroepenemme. [/a]

da se geroepen emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] t Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] t Schijnt dase niks en mag ete. [/a]

da se
Dubbele negatie. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te mogenete. [/a]

moge n ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant Tis _ . [a] Das juist dater iemand in den tuin in den hof staat. [/a]

t is da s dat er
tagging sound
veldwerker [v] Kan je die er ook weg late? Dus _ . [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] t Lijkt wel dat er iemand in de tuin staat. [/a] sound
hulpinterviewer Tis precies dater_ .

t is dat er
sound
informant Ja. Tis precies dater iemand in den hof staat he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa soort boeken herre gekocht? [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] Ik peis dage veel zout moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen wag aan het gooien. [/v] sound
informant [a] Hij is al zenne kapotten brol eweg aant smijte. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heetu op de kermis gezien? [/a]

hee t u
tagging sound
hulpinterviewer Komen de volgende zinnen voor in het dialect van Overijse. Zo ja hoe zeg je ze? sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijven. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n ]Da zegge wijle ni. [/a] sound
informant [a] Ik peis da Maria hee geprobeerd van em nen brief te schrijve. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=022] Er wil niemand ni dansen. [/v] sound
informant [a=j] Daar wil niemand ni danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Vertel maar ni _ . [v=027] Vertel maar ni wie zij ad kunne roepe. [/v] [a=n] [/a] Nee blijkt uit discussie. tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wie dasaa kunne roepe. [/v]

da s aa
tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij eens of zij ha kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge wijle ni. [/a] tagging sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens of da zij ha kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo iet zegge wijle ook ni. [/a] Die of is der te veel aan bij ons. sound
informant Ni. Die of valt er bij ons af. Ja. sound
veldwerker [v] En welke zegt ge t meeste? Vertel maar niet wie zij had kunne roepe? Of vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe? [/v] sound
informant [a] Vertel mij eens wie da zij wie da zij ha kunne roepe. Wie da zij. Ja. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da wet gezeit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg opstaan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat is ook juist. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a=n] Ik probeerde tomaten te kweke. Maar die kegen die _ . [/a] Vraag niet gesteld. Onmiddellijk antwoord op [v=004]. sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet da Jan moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=093] Ik vind da Maria moet naar Jef belle. [/v] tagging sound
informant [a=j] Knikt ja. sound
hulpinterviewer [v=102] Ik weet da Jan moet spijtig genoeg vertrekke. [/v] sound
informant [a=n] Spijtig genoeg moet vertrekke. [/a] sound
veldwerker [v=093] Maar ge kunt wel zegge ik vind da Marie moet naar Jef belle? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vind da Marie moet naar Jef belle. [/a] tagging sound
informant Ja. Ik vind da Marie moet naar Jef _. sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet dat Henri mag ni komme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge we ni. Ni mag komme. [/a] sound
informant Ni mag komme. sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet da Jan wil varkens kope. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da wel. [/a] sound
informant Mmm. sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schille. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da ni. [/a] sound
informant Marie? sound
hulpinterviewer Stoofperen te schelle. sound
informant Te schelle. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Da zegge we. [/a] sound
informant Ja. Ik vin da. Ik vin da ook. sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin da iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge we ni. [/a] sound
informant Ni. Kunne zwemme. sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen sound
hulpinterviewer kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant Moet kunne zwemme. sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete niet ni. [/v] sound
hulpinterviewer Da zegge we ni. Punt. sound
informant [a=n] Nee. Hij wil geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nieverans geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zitten hier nieverans gee muizen? Ja. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer Da wort ni gezegd. sound
informant [a=n] Nee. Hij spreekt ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed geen Frans? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij spreekt zo goed geen Frans? Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door t park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat is juist. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heet overal geen vrienden. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Of kameraden. Vrienden of kameraden. sound
informant [a=j] Das goed he. [/a] Vrienden of kameraden.

da s
sound
hulpinterviewer En. [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge we ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan heet drie boeken. [/a] sound
informant Heet drie boeken. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datem voor drie uur de wagen moet hemme gemaakt. [/v]

dat em
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet datem voor drie uur

dat em
sound
informant Jan weet datem voor drie uur sound
hulpinterviewer de wagen of den auto ja den auto sound
informant of den auto sound
hulpinterviewer zal moete gemaakt hemme. [/a] Of moet gereed hemme. [/e=1] sound
informant xxx Of moet gereed hemme. sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet datem voor drie uur den auto moet gemaakt emme. [/v]

dat em
sound
informant Ja sound
hulpinterviewer Datest.

dat es t
sound
informant [a=g] Ja. Ja. Moet gemaakt hemme. [/a] tagging sound
commentaar  sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datem voor drie uur den auto gemaakt moet emme. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Nee. Wijle zegge altijd moet gemaakt hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datem voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggeme zeker ni. [/a]

zegge me
sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=260] Wa peisde dakik in t stad gezien em? [/v]

peis de da kik
sound
informant Ja. Das goed.

da s
sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge wa denk je wie ik i de stad gezien heb? [/v] sound
hulpinterviewer Wa denk je wie ik in de stad ontmoet heb? sound
informant [a=j] Wa peisde wie dak in de stad gezien hem ist dan he. [/a]

da k is t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie peisde wie ik in de stad ontmoet em? [/v]

peis de
sound
informant xxx. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Die wie staat daar ne keer te veel in. [/a] sound
informant Nee. Ja. sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel efkes de sjatten afwasse. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zout hij da goed gekund hemme. [/v] Maar hebben gekund ni. sound
informant Nee. Gekund hemme. sound
veldwerker [v] Maar ni zou hij da gedaan hemme gekund? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Nee. Zeker en vast ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij wit alles ni van de zaak. [/v] 1 antwoord voor de twee vragen. sound
hulpinterviewer [v=151] Hij eet altijd genen tijd. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Nee. Ja. sound
informant [a=j] Hij wit alles ni van die affaire want hij et altijd genen tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wa peisde gijle hoe daset zijle emmenop gelost? [/v]

peis de da se t emme n op
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Ja. Ja. sound
informant Ge kunt misschien nog anders. Wa peise gijle hoe da zijle da emme op gelost. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij da gedaa gekund emme? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Nee. Zou ij da gekund emme? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik em geen goesting en voeiere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. Das ook iet ni.

da s
sound
informant [a=n] Nee. Ik em geen goesting de koeien ete te geve. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. Ik em geen goesting _ . [/e=1] sound
informant [a] Ik em geen goesting voor de koeien ete te geve. [/a] sound
hulpinterviewer De politie _ . sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em komme en nemenem mee. [:v]

neme n em
sound
hulpinterviewer En em mee neme. sound
informant [a=n] De politie zou bij um komme en um mee neme. [/a] Um. Um mee neme. sound
hulpinterviewer [v=317] Maria al er koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. Das _ .

da s
sound
informant [a=j] Ja. Maria al der koeien zen verdronke bij d overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] Vraag niet gesteld onmiddellijk antwoord op [v=319]. sound
hulpinterviewer [a] Daar peis ik ni aan. [/a] sound
hulpinterviewer Ik denk _ . sound
informant [a] Daar peis ik ni op. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Daar peis ik ni op. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=321] Diene rare jong ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Met diene rare jong zen ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer Mmm. Ja. sound
hulpinterviewer [v] Diene rare jong hem ik mee naar de markt geweest? [/v] sound
hulpinterviewer xxx. Nee. Ja. sound
informant [a=n] Nee. Me diene rare jong. Me [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=322] Ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke herre gij gemaakt? [/v]

her re
sound
hulpinterviewer Da zegge wijle. Ja. sound
informant [a=j] Ja. Ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke herre gij gemaakt of gedaan? [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jong vinne ze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
informant [a=n] Ik geloof dase deze jong wel allemaal vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De wat voore waffere heb jij al weg gebracht? [/v] Da verstaan ik ni. sound
informant [a=n] Nee. Da zen woorden die wij ni begrijpe. Wat vooore en waffere. [/a] sound
informant [a] Waffere wel. Waffere da is de welke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Wafferen herregij weg gebracht? Ja.

her re gij
sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant De welke. De waffere. Maar da wet zo veel ni meer gebruikt. sound
hulpinterviewer Nee. We verstaan da nog. sound
informant We verstaan da nog maar _. De welke. sound
hulpinterviewer De welke gaan we nu eerder zegge. Vroeger zout wel de waffere geweest emme.

zou t
Dus [a=j] Constructie geweest emme. sound
informant _ de waffere geweest emme. Ja. Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat ij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik weet datenes is gaan zwemme. [/a] Ik weet daten is gaan zwemme.

dat en es
tagging sound
hulpinterviewer Wel ja. [v=350] Ik weet dat ij gaan zwemmenes. [/v]

zwemme n es
sound
informant [a:=n] Ik weet daten gaan zwemmenes. [/a]

dat en zwemme n es
tagging sound
hulpinterviewer Nee. [v=352] Ik weet dat ij zwemme gaan es. [/v] sound
informant [a=n] Ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As gijle vraagt wille nog koffie Jan? Kan Jan dan antwoorde jak? [/v] sound
hulpinterviewer Jak. Ni. sound
informant [a=n] Jak. Maar das van ons streek ni. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Wilt een sjat koffie Jan. Dan zeitem ja ik wil. [/e=1]

zei t em
sound
hulpinterviewer [v=364] Es um dood? [/v] sound
hulpinterviewer Esn dood?

es n
sound
informant [a=j] Esn dood? [/a] Esn dood? tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede komme? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer Wanneer zal de wereldvrede komme? Nooitni.

nooit ni
sound
informant Ja. da blijft he. sound
informant [a=j] Nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand zeer te doen. [/v] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Of pijn te doen. Geen om. sound
informant [a=n] Rosa probeerde voor niemand zeer of pijn te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] t Beloof weer ne schone dag te werre. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Oei. Oei. [v=417] Misschien ga ket ik wel krijge. [/v] [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Da zegge wijle _ . Misschien gonek da krijge.

gon ek
sound
informant Misschien ga ik et wel krijge. Misschien gonekik da wel krijge. Gonekik da wel krijge. Ja wel krijge. [/e=1]

gon e kik
sound
hulpinterviewer [v=418] Teidergij op duwe? [/v]

tei der gij
sound
informant Durfdergij op duwe ist da? [a=j] Teidergij op duwe. [/a]

durf der gij is t tei der gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Teidemgij uit nodige? [/v]

tei dem gij
sound
hulpinterviewer Uit nodige. sound
informant [a=j] Teidengij uit nodige. Ja. [/a]

tei den gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog e beetje te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Da blijft. sound
veldwerker Kunt ge dan ook zegge voor nog een beetje te wachte? sound
informant Voor? Tis nog _.

t is
sound
hulpinterviewer Tis nog misschien beter voor nog e beetje te wachte. Ja. [/e=1]

t is
tagging sound
informant Ja. Voor nog e beetje te wachte. sound
hulpinterviewer [v=402] We adde de chance om em direkt vrum te vinne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da blijft. [/a] sound
veldwerker [v] En kunt ge daar ook zegge voor? [/v] sound
hulpinterviewer We adde. Vrum te vinne. [/e=1] sound
informant [a] Nee. Wemme de chance gad van em direkt vrum te vinne. [/a]

w emme
tagging sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdeze gij uitnodige? [/v]

durf deze
sound
hulpinterviewer Durfdeze gij uitnodige? Nee.

durf de ze
tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. Leest mee op blad. sound
informant Durfdegij deze uit_ . Durfdegij diene uit nodige.

durf de gij
sound
hulpinterviewer Ja. Da wel. sound
informant Durfdegij dien uit nodige. Maar tis dien he. [/e=1]

durf de gij t is
sound
hulpinterviewer [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd? [/v]  sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Herregijmij diene brief op gestuurd? [/e=1]

her re gij mij
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
informant Ze leeft op water en brood. sound
hulpinterviewer [v=427] Wijle zen wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
hulpinterviewer xxx sound
informant [a=n] Wijle zen daar nog nooitni geweest. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Maria zei da we wij zulle winne. [/v] sound
hulpinterviewer Maria zei da wijle zon winne. sound
informant [a=n] Maria zei da wijle _ . Of da wijle gaan winne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
informant Hij kan hij daar ook niks aan doen Hij kan hij daar ook niks aan doen sound
hulpinterviewer [v=430] Ik peis datem hij morgen ook komt. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer Ik peis daten morgen ook komt.

dat en
sound
informant [a=n] Ik peis daten morgen ook komt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heet den bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij heet den bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof mij da ge nooit ni meer zult verstoppe. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] We begrijpe de zin er ni van. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zegt mij dage gekocht het. [/v]

da ge
sound
informant Die wat daar tussen he. sound
hulpinterviewer Wa zegde mij dage _ .

zeg de da ge
sound
informant [a=n] Wa zegde mij dage gekocht het. [/a] sound
hulpinterviewer gekocht het. Ja. sound
informant Wa zegde mij wa wa dage gekocht het gekocht het. [/e=1]

zeg de da ge
sound
hulpinterviewer [v=530] Maria zei dagij Pierre nen boek het geprobere te kope. [/v]

da gij
sound
informant [a=n] Marie zeit dagij aan Pierre geprobeerd het van nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=531] Julie peisde dakik Anna had geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da kik
sound
informant [a=n] Julie peisde dakik Anna geprobeerd ha ne cadeau te geve. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=532] Karel wit dagij het geprobeerd Maria nen boek te verkope. [/v]

da gij
sound
informant Awel ja. [a=n] Karel wit dagij geprobeerd het Maria nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zeit hij slaapt. Kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer Hij doet. Nee. sound
informant Of daten slaapt. Hij doet as of.

dat en
sound
informant Da gaat ge in t Hoeilaarts terug vinde. In t oud Hoeilaarts. sound
informant [a=n] As Frans zeit hij slaapt. Kan Jan dan antwoorde ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zeit hij slaapt. Kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Ja. Toet. Wort voor ja gebruikt. Ja. Ja. Toet wort voor ja gebruikt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt slaapt hij slaapt hij. Kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
informant Toetoet. sound
informant [a=n] Nee. Toet of _ . [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zeit hij slaapt toch ni. sound
hulpinterviewer Kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v]

t oet t oet
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zal ik vana_ deze avond koke? Kan Maria dan antwoorde da doe maar? [/v] [a=n] [/a] Uit wat volgt blijkt antwoord nee. sound
hulpinterviewer Dat doe maar. tagging sound
hulpinterviewer Dat doe maar. Ja. Ja. sound
informant Wel daar komde weer op diene doet van Hoeilaart. sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar _ . [/v] sound
hulpinterviewer Naar één. sound
informant [a] Naar één. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Naar elkaar is naar één. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=037] Dat is Toon. Toon wast _ . [/v] sound
informant En dat is? sound
hulpinterviewer Wast um. tagging sound
informant [a] Wast um he. Ni wast zichzelf he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] En dat is Fons. Fons zag een slang nevest _ . [/v] sound
hulpinterviewer Nevest um. Ja. sound
informant [a] Fons zag een slang nevest um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heet ni veel geld ni meer. [/v] Jan en heet ni veel geld ni meer. Jan en heet ni veel geld ni meer. Op 2930 sec vraag hernomen. sound
informant [a=j] Jan en hee ni meer veel geld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer Diene ni is te veel. sound
informant [a=n] Ik geef niks aan een ander. Diene nier ni bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Diene ni is weer te veel. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
informant Daar woder die t gebruikte. Roger Reynders gebruikte da nog altijd. Da moe wel vroeger bestaan hemme want Roger die gebruikte da nog. [/e=1] sound
hulpinterviewer Mmm. [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nieveranstni. [/v] ggg

nieveranst ni
sound
informant [a=j] Nieveranstni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat is rond _ . [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
hulpinterviewer Niks. Niks zegge wijle. Maar hier staat niks ni. Diene ni is weer te veel. sound
informant [a=n] Niks. Niksni. Diene ni daar ni bij. [/a]

niks ni
sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Geen enkel. Geen enkel niet. [/v]

heet em
sound
hulpinterviewer [a=n] Diene niet staat weer te veel. Geen enkel. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa hee nu meer koeien dan ze vroger ha en had. [/v] sound
hulpinterviewer Staat hier. sound
informant Ja. Louisa hee meer koeien dan ze vroeger haa. sound
hulpinterviewer Nee en niet. sound
informant Nee. sound
veldwerker En en ha? sound
informant Daar zen wel oudere mensen gebruikte da en ha nog zenne. sound
hulpinterviewer Da ze vrogere en ha. sound
informant Die hemme da nog gebruikt. Da ze vroeger en ha. sound
hulpinterviewer Ja. Pas op. Das juist wa dage zegt. As ge da zag

da s da ge
sound
hulpinterviewer Asge terug gaat he.

as ge
sound
hulpinterviewer [a=j] Louisa hee nu meer koeien dan ze vroeger en haa. [/a] tagging sound
informant Ja. En had. sound
hulpinterviewer En ha. Ja. sound
informant Dus die twee zijn even goed. En ha mag er bij. Ja. [:e=1] sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wa dakik gekregenenem. [/v]

da kik gekrege n en em
sound
hulpinterviewer Of gekregenem.

gekrege n em
sound
informant Hier is alles wa dak gekrgenem.

da k
sound
veldwerker En em ook? sound
informant [a=j] En em? Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Vroeger jaren. Da zegt ons nog altijd iets. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant xxx. Tis eigenlijk de twee zouk toch zette. [/e=1]

t is zou k
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant Ja. Ni meer he. sound
hulpinterviewer Jan en heet ni veel geen geld ni meer. sound
informant [a=n] Jan en hee ni veel geld ni meer of Jan en hee geen geld ni meer. [/a] tagging sound
informant Ge kunt de twee ebbe. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=472] En hee Gerard gebeld? [/v] sound
hulpinterviewer En heet Gerard gebeld? sound
informant [a=j] En hee Gerard gebeld? [/a] tagging sound
veldwerker En hee? sound
algemene gegevens Twijfel. Misschien en pauze hee Gerard gebeld? sound
hulpinterviewer [v=473] En pas op. [/v] [a=n] [/a] Nee blijkt uit wat volgt. Wat wel voorkomt is en pauze pas op maar niet met negatiepartikel. sound
hulpinterviewer En pas op he. sound
informant En pas op. Ja. En pas op. En pas op he mannetje. sound
hulpinterviewer [v=476] As Susanne en had kunne komme dan had ze da gedaan. [/v] sound
hulpinterviewer As Susanne aa kunne komme dan aazeda gedaan. Diene en _ .

aa ze da
sound
informant [a=n] As Susanne aa kunne komme dan aazeda gedaan. [/a] sound
veldwerker Dus ni sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
informant Nee. sound
veldwerker en aa kunne komme? sound
hulpinterviewer [v=477] Zij is den besten dokter dakik en ken. [/v]

da kik
sound
hulpinterviewer Diene en _ . sound
informant [a=n] Zij is den besten dokter dakik kin. Ja. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer Voor [v=478] Voor dagiet en weg smijt _ . [/v]

da g iet
sound
hulpinterviewer Diene en staat daar. Voor dagiet eweg smijt moerre moerre _ .

da g iet moe re
sound
hulpinterviewer [a=n] Voor dagiet eweg smijt moerre telefonere. [/a]

da g iet moe re
sound
hulpinterviewer Hier is alles watakik gekrege em.

wa ta kik
Vraag niet gesteld. Onmiddellijk antwoord op [v=479]. sound
hulpinterviewer [a=n] En em ni he. Hier is alles watakik gekrege em. [/a]

wa ta kik
sound
informant Nee. Gekregenem.

gekrege n em
sound
informant Get weer t zelfde. Een generatie vroeger ist nog en em.

is t
sound
informant Kem da nog hore gebruike maar zelf ni meer gebruikt. sound
hulpinterviewer [v=480] Jan en is te gierig om iets aan zen kinderen te geve. [/v] sound
hulpinterviewer Jan. Ja. En is te gierig. Ja. sound
informant [a=n] En is te gierig. Maar as we zegge en is te gierig nu in ons ding vervangta Jan. [/a]

vervang ta
sound
hulpinterviewer Ja. En is te gierig. Ja. sound
informant Da vervangt Jan. Hij is te gierig. En is te gierig voor iet aan zen kinderen te geve. sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Dan vervangtet al Jan.

vervangt et
sound
informant Nee. Nee. [/e=1] sound
veldwerker Dus ni Jan en is te gierig? sound
hulpinterviewer [v=481] As of gij iet van voetbal en wit. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Of da gij iet van voetbal kint he. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=226] As Julien zeit hij slaapt. Kan Lisette dan antwoorde hij en hij en doet? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. Ja hij slaapt. sound
informant [a=n] Nee. Ja. Hij slaapt. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] t En was maar juist genoeg. [/v] Ja. Ja. sound
informant [a=n] t Was maar juist genoeg. [/a] t Was maar juist genoeg. sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broer. [/v] sound
hulpinterviewer Heule broer. sound
hulpinterviewer [a=j] Pol is Rosa en Louise heule broer. [/a] Heule broerke. tagging sound
informant Paul? sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto is Jans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] Jans? sound
hulpinterviewer [v=174] Die Diene velo is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Die fiets me mijns daar onder te zien is de mije. [/a] sound
informant Diene auto is den uve. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=368] Me hij te werke moeszij den helen dag thuis blijve. [/v]

moes zij
tagging sound
informant [a=j] Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Of me ij te gaan werke te werke ja. Te werke of te gaan werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Me um te werke moesij den helen dag thuis blijve. [/v]

moes zij
sound
informant [a] Ja. Me ij. [/a] sound
informant Um is ij. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdege ni datij gevallenes? [/v]

geloof de ge dat ij gevalle n es
sound
hulpinterviewer Geloofdege ni datij gevallenes?

geloof de ge dat ij gevalle n es
sound
informant [a=j] Geloofdegij ni datij gevallenes? [/a]

geloof de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni datij gevalle heeft. [/v] [a=n] Da zegge we ni. [/a]

geloof de dat ij
sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke de zukken zaakik ni durvenopete. [/v]

zaa kik durve n op ete
sound
informant [a=j] De zukken zaakik ni teirenopete. [/a]

zaa kik terire n op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=325] De die zaakik ni teirenopete. [/v] Da zegge wook.

zaa kik teire n op ete w ook
sound
informant Ja. sound
informant [a=j] De die die zaakik ni teirenopete. [/a]

zaa kik teire n op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon emme geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer Ik vin dat Jan beter den dokter _ . Ja. sound
informant [a=n] Ik vin da Jan beter den dokter ha geroepe he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=506] Herregij aan Jan gezien? [/v]

her re gij
sound
informant [a=n] Herregij Jan gezien? [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groene appelen en Marie of Maria heeter drie rode. [/v]

hee t er
sound
informant [a=j] Robert hee drie groene appelen en Maria heeter drie rode. [/a]

hee t er
tagging sound
informant Ja. Heeft er. sound
veldwerker [v] En kunt ge die er ook late weg valle? Hee drie rode? [/v] sound
hulpinterviewer Maria heeft heeter drie. [/e=1]

hee t er
sound
informant [a=n] Nee. xxx [/a] sound
hulpinterviewer Ik _ . [v=424] Ik em um et gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer Ik emetum _ .

em et um
sound
informant [a=n] Ik emetum gegeve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Maria peist datij ha wille naar huis. [:v]

dat ij
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Maria peist datij naar huis wilt. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Wilt of zou wille. [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] Vraag hernomen op 3663 sec. sound
informant [a] Maries heuren auto is kapot. [/a] Maries hier een naam en niet Marie s. tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is he. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] ggg sound
informant [a] s Zondags zen we me heel de familie naar de zee geweest en t was er plezant. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oude kerk. [/v] sound
hulpinterviewer Pardon. Kzen mis. In het dorp waar ik woon staat een oude kerkje.

k zen
sound
informant [a] In t dorp waar dak woon staat een oud kerkje. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwamen regende et. [/v] sound
informant [a] Op den dag dame aan gekomme zen regendet. [/a]

da me regende t
tagging sound
hulpinterviewer Das _. [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v]

da s
sound
informant [a] Datis iet watdat heel schoon is. [/a]

dat is wat dat
tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen? [/v] sound
informant [a] Zoudijda emme kunne doen? [/a] Zoudijda emme kunne doen?

zoud ij da
tagging sound
informant [a] Of kunne doen emme. Zoudijda kunne doen emme? [/a]

zoud ij da
sound
informant Emme kunne doen. Ja maar ik denk toch da kunne doen emme meer is. [/e=1] sound
veldwerker En hebbe kunne doen ook? sound
hulpinterviewer [v=164] Piets auto is kapot. [/v] sound
informant Piet zenne _ . Pierre zenne. Ja. [a] Piet zenne auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=166] Die mans auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Die man zenne auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [a] Marie haren auto is kapot he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=163] Zegt ge Marie haren auto is kapot of Maries haren auto is kapot? [/v] sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle dage ne cadeau voor um et gekocht. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij is verleden week door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zeggen van den dokter? [/v] sound
informant Van den dokter? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Wijle gebruike door den dokter. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of van den dokter verleden week. [/a] sound
informant Ja van den dokter gopereerd. Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant We gebruike de twee. Maar ik voor mij zal meest door gebruike maar ander gaan misschien van gebruike. sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge hij is vorige week door de dokter gopereerd worde? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Nee. Nee. Nee. Hij is verleden week door den dokter gopereerd. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wot morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hij wet morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ik emmij daar goed gamuseerd. [/a]

em mij
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeet er op da bal ni gamuseerd. [/a]

z eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleeta toch dage mij toen onder die ladder late door lope et. [/a]

rapeleet a da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ik rappeleer me nog dat iemand ons altijd riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
hulpinterviewer Hij voeldenem door t ijs _ . Ja. sound
informant [a] Hij voelde zich door t ijs zakke. [/a] Da weet ik nog wadata is. Kem et ook gad.

wa da ta k em
tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge zowel zegge hij voelde zich as hij voelde em door t ijs zakke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voeldenem. Hij voeldenum. [/a]

voelde n em voelde n um
sound
informant Nee. Nee. Nee. sound
veldwerker Wa zegt ge hem of zich? sound
hulpinterviewer Um. Hem. sound
informant Hem he. sound
hulpinterviewer Em. Um. sound
informant Hij voelde _. Hier ist hij voelde zich door t ijs zakke. Hij voeldenum door t ijs zakke. [/e=1]

is t voelde n um
sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleeta toch wel dame langs bij Marieke ginge. [/a]

rappeleet a da me
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappelereneule nog iet maar ni alles ni meer. [/a]

rappelere n eule
tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In diene tijd leefdekerik op los. [/a]

leefde k er ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant Vroeger leefdenij _. [a] Vroeger leefdenij lijk een beest. [/a]

leefde n ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefde wijle gelijk God in Frankrijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefde gij gelijk ne koning. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Daar ware _. [a] Daar was veel volk op t feest. Daar ware veel mense op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon komen. sound
informant [a] Spijtig dak gisteren a verjaardag ni kunne kommenem.

da k kommen em
tagging sound
hulpinterviewer Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant Warener veel mensen op t feest? Waser veel volk op t feest? [/a]

waren er was er
tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie herre daar gezie? [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ik heb da gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=j] Ik em da gezeid gad. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt er komt morgen iemand langs. Kan Marie dan vragen wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant As Frans zeit daar komt morgen iemand allee. Kan Marie dan vrage wie? sound
hulpinterviewer [a=j] Of wie da. Da blijft t zelfde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
informant [a=j] Op op tees feest werter veel gedanst. [/a]

wert er
tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge die er late weg valle? [/v] sound
informant [a=j] Op tees feest. Wet veel gedanst. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker Wordt veel gedanst? sound
hulpinterviewer Alle twee. [/e=1] sound
informant Of worter is ook goed he.

wort er
sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a=j] Nu werter nog alleen maar brood verkocht in diene winkel. [/a]

wert er
tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge hier die er late valle? [/v] sound
informant [a=n] Er ziter tussen in he. [/a] [/e=1]

zit er
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonter ene rare man in de tuin. [/v]

stont er
sound
informant [a=j] Gisteren stonter ne rare vent in den tuin of ne rare man. [/a]

stont er
tagging sound
hulpinterviewer Ja. In den hof. Ja. [/e=1] sound
informant In den hof. In den hof. sound
hulpinterviewer [v=482] Dat boek leg neer. [/v] sound
informant [a=n] Legt diene boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Als je echt niet kunt wachte dan dan kom maar. [/v] sound
informant [a=n] As gecht ni kunt wachte komt dan maar. [/a]

g echt
sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat kijk maar. Das ook zo iets dak ni ni begrijp.[/a]

da s da k
sound
veldwerker Dan moogt ge naar de volgende gaan. sound
hulpinterviewer [v=369] Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit. [/v] sound
informant Me ah ja. [a=j] Met metet sneeuwe koste we ni uit de stad. [/a]

met et
tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk dat iemand de koekjes heeft op gegeten maar ik weet niet wie dat. [/v] sound
informant [a=n] Ik peis dater iemand de koeken eet op geten maar ik weet ni wie. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer ggg Hernemen van 057. sound
veldwerker [n] [v=057] En hoe zou je dan zegge as zij nog drie jaar leeft leeft ze langer dan haar moeder? [/v] sound
informant [a] Asse nog drie jaar leeft leeft ze langer as er ma. [/a]

as se
tagging sound
veldwerker [v=063] En als zij nog drie jaar leve leve ze langer dan Jean. [/v] Hernemen van 063 sound
informant [a] As zijle nog drie jaar leve leve ze langer as Jean. [/a] tagging sound
veldwerker [v=067] Als Leo zo gevaarlijk leeft leeft hij leeft Leo niet lang meer. [/v] Hernemen van 067. sound
informant [a] As Leon nog zo gevaarlijk blijft leve dan leeften ni meer lang. [/a] [/n]

leef en
tagging sound
veldwerker Eh. sound
informant Da wast. was-t sound
veldwerker Da wast. sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
algemene gegevens Overijse P133 1 augustus 2001 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort ne mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: K zak et ik
opmerking: Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: haa
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: waale
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makandere
zin: vorm met één onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: steeds daar
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asnen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ek goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa re
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat en
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa g et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: me goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa me
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa re gaale
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az ekik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gingk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging kik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink haa
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa gink
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink de gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa gink
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: waale ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gaale
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: steeds 'als'
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke waale
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: werken steeds zonder zitten
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: um
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em