SAND-data Zoutleeuw (P112p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Zoutleeuw

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P112[/k][h]675[/h][i]676[/i][i]677[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleertem da vertelselke wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders willen. [/v] sound
informant1 [a] Asich eerlijk zijn dan leefich gelijk men ouders et gewild emme. [/a]

as ich leef ich
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft heeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] As die nog drie leeft dan leefter langer as zenne pa. [/a]

leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker hee geen nagels bij em. Bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Bij em. ggg [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant1 [a] Louis liet mich ver um werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant1 [a] Die weet ni da Marie gisteren al dood was. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant1 [a] Assij zo preculoos blijft leve leefter ni mie lang of maaktset ni mie lang. [/a]

as sij leef ter maakt se t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan heeft het morgen ook nog dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu nog leeft ja dan zalt morgen ooch nog wel leve zeker. [/a]

as t zal t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee mee drijve op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Jeanne liet eur mee slepe be t water. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] toon bekeek bezag zeneige eens in de spiegel [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 Mich hemter drie of vier en oh in den auto hemich één.

hem ter hem ich
sound
informant1 [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asdergellinks zo ongezond leeft dan leefder nooitni dan leefdegellinks dan leefdergellinks nooitni zo lang asich. [/a]

as der gellinks leef der nooit ni leef de gellinks leef der gellinks nooit ni as ich
tagging sound
informant1 [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse ver hun werk leve dan leveze ni ver hun kinderen he. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant1 [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ooch nog he. [/a] tagging sound
informant1 [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da hee nooitniemandni gewild of gekunne. [/a]

nooit niemand ni
tagging sound
informant1 [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ward kent zeneige goed he [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=046] Ward Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ward hee gehoord dat dau portretten van hem in in de venster ligge. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haa t hiel brood wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asder gezond leeft leefder langer he. [/a]

as der leef der
tagging sound
informant1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/a]

leven er
sound
hulpinterviewer [a] As dau vuil mensen leve van te boere dan leve dau vuil dan leve dau vuil mensen in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] As dau zo weinig mensen van van te boere leve leve dau vuil mensen van t werk in t fabriek. [/a] tagging sound
informant1 [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in t paradijs zijn dan leve tagging sound
hulpinterviewer Rosa en Frans in d hel. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswe gerust leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Aswe eerlijk zijn dan zijn we gelukkig. [/a]

as we
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant1 [a] Leeft een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Leeft een beetje minder preculoos he mijn vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant1 [a] Ich peis da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft dadegij eerder thuios zijt asich. [/a]

da de gij as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant1 [a] Gij gelooft zeker ni dater sterker sterker is asgij? [/a]

da ter as gij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove dawie rijker zijn aszelles. [/a]

da wie as zelles
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant1 [a] Hede genoeg mensen voor hooi van het van t veld te hale? [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was lief van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant1 [a] Da vonich nu fijn zie van Jan voor te voor kome te werke. [/a]

von ich
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar ver te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] We hope allemaal dawe op tijd zulle thuis zijn. [/a]

da we
Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die kan ne keer zevere zie. [/a] sound
informant1 [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja aswe doe arriveerde regeldenet. [/a]

as we regel de n et
tagging sound
informant1 [v=215] Kgeloof da ik groter ben dan als hij. [/v]

k geloof
sound
hulpinterviewer [a] Chgeloof da ich groter zijn ashij ze. [/a]

ch geloof as hij
tagging sound
informant1 [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da geloof ich ni za da dadegijlins zo slim zijt aswij. [/a]

da de gijlins as wij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=220] Jullie gelove zeker niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gijlins gelooft zeker ni da die mensen armer zijn asgijlins. [/a]

as gijlins
tagging sound
informant1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij gelooft zeker da Lisa zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant1 [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn dan Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die gelooft da Jules da Jules en Jan sterker zijn as Pierre en Gaston. [/a] tagging sound
informant1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteen hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da manneke die zen ma gisteren hertrouwd is die stond achter mich. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de sosse no eu toe. [/a] tagging sound
informant1 [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank moezop zate was juist geverfd. [/a]

moe z op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld hee moet mich maar e wa geve he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 Mjn schoon broer die trouwde de week na os. sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant1 [a] Da mag niemandni zien en ich peis dadergijt ooch ni moog zien. [/a]

niemand ni da der gij t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dieze geroepe emme. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Da is de man die het verhaal hee verteld. [/a] Vraag hernomen op einde. Dan voorkeur voor verteld hee. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Da is de man die ich peis da het verhaal hee verteld verteld hee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Das de man die ich peis dase geroepe emme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant1 [a] No tschijnt magse niks ete. [/a]

t schijnt mag se
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant1 [a] Ze mag no tschijnt niks ete. [/a]

t schijnt
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
informant1 [a] Tis juist of dau iemand in den hof sta. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wa boeken hedegij gekocht? [/a]

he de gij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of waffer boeken. [/a] sound
informant1 [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie heef euch op de kermis gezien? [/a] tagging sound
informant1 [v=162] Maries auto is kapot. Is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant1 [v=193] Dat is zo zeker als één en twee. Als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant1 [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] E zondag ginkewe be d hiel familie no de zee.

ginke we
tagging sound
hulpinterviewer Wat leuk was wat plezant was allé. [/a] tagging sound
informant1 [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp woe ich woon doe sta een oud kerkske. [/a] tagging sound
informant1 [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag dawe doe arriveerde regeldenet. [/a]

da we regeld n et
tagging sound
informant1 [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet wa schoon is he. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zouter da hebbe kunne doen. Of zouter da gedaan hemme? [/a]

zou ter
tagging sound
informant1 [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge moet em ni zegge dawe ene ene cadeau voor em hemme gekocht he. [/a]

da we
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=492] Hij is vorige week door de dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die is vorige week door den dokter gopereerd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=493] Hij wordt morgen door den dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die wordt morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] Ich hem mich dau goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant1 [a] Die hee eur ni gamuseerd op het bal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant1 [a] Ge rappeleert euch toch nog dader mich toen onder die ladder liet door lope. [/a]

da der
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant1 [a] Ich peisder nog altijd op da mich iemand os altijd riep. [/a]

peis der
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant1 [a] die voelde zeneige door het ijs gaan [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant1 [a] Da rappeleerder euch toch nog dawe bij Marieke voorbij kwampe. [/a]

rappeleer der da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant1 [a] Ze rappelere hun nog iet mo ni alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant1 [a] In dien tijd goonkech ne gang. [/a]

goonk ech
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroger leefder lijk e varken. [/a]

leef d er
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Doe leefdewe gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant1 [a] Toen leefdegij gelijk ne koning. [/a]

leef de gij
tagging sound
informant1 [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe was eens een volk op da feest. [/v] tagging sound
informant1 [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dach gisteren ni eure verjaardag kos kome. Was doe veel volk? [/a]

da ch
tagging sound
informant1 [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze no no makandere. [/a] tagging sound
informant1 [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das Toon. Die wast ze lijf. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das Fons. Die die zag een slang neve em op de bank. [/a]

da s
tagging sound
informant1 [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die staat dau te zevere. [/a] tagging sound
informant1 [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zijt toch zo ambetant ni Jef. [/a] tagging sound
informant1 [v] Na het eten ga ik slape. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Noe het ete gaanich slape. [/a]

gaan ich
tagging sound
informant1 [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das het huis dach gekocht hem. [/a]

da s da ch
tagging sound
informant1 [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maak toch zo veel lawaai ni. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
veldwerker [n] [v=053] Ik leef gezond. [/v] Extra vragen i.v.m. vertaalvragen nu al gesteld in afwachting van nieuwe informant. sound
hulpinterviewer [a] Ich leef gezond. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Weet je dat Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Weede da Marie gisteren gestorve is? [/v]

wee de
tagging sound
veldwerker [v] En zou je dan ook kunne zegge weet je dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Weede da Marie gisteren gestorve is? [/a]

wee de
sound
veldwerker [v] Weet je dat Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja da wordt ni gezegd he. [/a] sound
veldwerker [v=057] Ze leeft veel te ongezond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft vuil te ongezond. [/a] sound
veldwerker [v=059] En leeft het hondje nog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft et hondje nog? [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek ze zelve in de spiegel of Toon bekeek hem zelf in de spiegel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Toon bekeek zen eige in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent ze zelve of Eduard kent hem zelf goed of zo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] eduard kent kent hemzelf goed ja da zou nu nog kunne ma ja [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Dat er foto's van zen eige in de venster staan of foto's van ze zelve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da wordt hie ni gezegd. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had da gans brood wel op ete gewild. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ooch ni gezegd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=070] Lies en Pierre leve gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Lies en Pierre leve gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asweerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

as w eerlijk leve we
tagging sound
veldwerker [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is asgegij of zo iets? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft zeker ni dater sterker is asgij. [/a]

da ter as gij
tagging sound
veldwerker [v] En as gegij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=189] Twas vriendelijk van Jan van kome te werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] In Leeuw zoude zegge twas vriendelijk van Jan van kome te werke. [/a]

zou de t was
tagging sound
veldwerker [v] Twas twas vriendelijk van Jan te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ni gezegd nee. [/a] sound
veldwerker [v] Twas vriendelijk van Jan voor te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ooch ni. [/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zwaar zwaar ver te drage. [/a] sound
veldwerker [v] Zwaar voor drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We peise daw allemaal op tijd thuis zijn. [/a]

da w
sound
veldwerker [v] En zoude kunne zegge we peise van op tijd thuis te zijn. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zou ooch kunne. [/a] sound
veldwerker [v] En we peise op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] We peise op tijd thuis te zijn ja. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We gelove dadegijlinks ni zo slim zijt. [/a]

da der gijlinks
tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wie zijn moeder gisteren gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die ze moeder. [/a] sound
veldwerker [v] En de jongen waar van de moeder gisteren gestorve is. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Moe van da zou kunne zijn. Moe van. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De jongen moe moe van ze moeder gisteren gestorve is ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De jongen diens moeder gisteren gestorve is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ni gebruikt. [/a] sound
veldwerker [v=259] Die geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Die geld heet die moet mich maar e wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank moe op ze zate. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] De bank moe op ze zate ja da wordt wel gezegd. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank daar ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Daar zop zate? Nee. [/a]

z op
sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het niet zien moogt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich vin dadegij het ni zien moogt ja wordt ooch gezegd. [/a]

da de gij
tagging sound
veldwerker [v=371] Ist das de man die t vertelselke hee verteld of das de man die t vertelselke verteld hee? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man die t vertelselke verteld hee. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Ja dus ni da schijnt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niks te mogen ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt eigenlijk ni gezegd nee. [/a] sound
veldwerker [v=403] Tis precies of iemand in den hof staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis precies as staat doe ene in den hof. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Zonder die daar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=257] Das iet die heel schoon is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet da hiel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Ma ni die heel schoon is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=393] Niet vertelle dat je het weet he. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle daget weet. [/a]

da ge t
tagging sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week van den dokter gopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hes hes vorige week van den dokter gopereerd. [/a]

he s
tagging sound
veldwerker [v] En hijs vorige week van den dokter gopereerd geworde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ni gezegd. [/a] sound
veldwerker [v=281] Ik herinner me dat nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich rappeleer mich da nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=290] Hij voeldenem door t ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich peis da da eerder ie gebruikt wordt. Hij voeldenem door t ijs gaan. [/a]

voelde n em
tagging sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dienen tijd leefdenich gelukkig. [/a]

leef de n ich
tagging sound
veldwerker [v=224] Wees toch niet zo vervelend kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zijt toch zo ambetant ni kinder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toon wastem. [/a] [/n]

wast em
tagging sound
commentaarGeen SAND-vragen. Benefactiefsteekproef.  sound
veldwerker [v=022] Er wil niemandni danse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Doe wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich peis dader vuil moet eweg smijte. [/a]

da der
sound
hulpinterviewer [a] Ich peis dader vuil weg zult moete gooie. [/a]

da der
tagging sound
veldwerker [v] Ik denk dat je veel zult weg moete smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich peis dader vuil moet eweg smijte. [/a]

da der
sound
veldwerker [v] Tis eigenlijk of dage zou kunne zegge. Ik denk dat je veel weg zult moete smijte. Ik denk dat je veel zult weg moete smijte. Of ik denk dat je veel zult moete weg smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich peis dader vuil weg moet smijte zo as ich het den eerste keer gezegd em zo zulle wij het zegge. [/a]

da der
sound
hulpinterviewer [v=003] Ich peis da Marie heeft geprobeerd van hem nen brief te schrijve. [/v] Nieuwe informant is aangekomen. Vraag verkeerd. sound
informant2 [a=n] Ich peis da Marie geprobeerd hee van hem ne brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wilt gien gien soep ni mee ete ni. [/v] sound
informant2 [a] Hij wilt gien soep ni mee ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Die tweede ni dau achter da zeggewij ni. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte ie nieverans geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] Zitte ie nieverans gien muizen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hee spreekt ni goed gi Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Hee spreekt ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hee spreekt zo goed gi Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Hee spreekt ni goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ni hij spreek zo goed gi Frans? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Alleman is gine stielman he. [/v] sound
informant2 [a=j] Alleman is gine stielman nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hee ee overal gien vrienden. [/v] sound
informant2 [a=j] Hij ee al overal gien vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hee is alle kapotte spullen eweg aan t smijte. [/v] sound
informant2 [a] Hee is alle kapotte boel aan eweg aan t smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hee is alle kapotte boel aan t eweg smijte. [/v] sound
veldwerker [v] Eweg aan t smijte of aan t eweg smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hee is alle kapotte boel aan t eweg smijte zo zounwet zegge. [/a]

zoun we t
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet da Ward brood wilt brood ete. [/v] sound
informant2 [a=n] Ah ich weet da Ward brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Ward moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=j] Ward moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ward moet kunne eh hiel vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ward moet kunne hiel vroeg op staan da zeggewe ooch. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jong vinneze allemaal wel ne rale. [/v]

vinne ze
sound
hulpinterviewer Wie zulle nooitni zegge das een aardig meisje.

nooit ni da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da vinne da da wordt ni gezegd. Ich geloof sound
hulpinterviewer dase deze jong allemaal wel ne rale vinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Da werkwoord gaat no van achter van de zin in plek van in t middel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertelt maar ni wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da wordt gezegd. [/a] sound
informant2 [a] Vertel maar ni wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
Toch dat gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertelt mich eens sound
hulpinterviewer wie dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant2 [a=j] Vertelt mich eens wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertelt mich eens wie of zij haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ni gezegd he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertelt mich eens wie of dasij haa kunne roepe. [/v]

da sij
sound
hulpinterviewer [a=n] Das ooch iet da ni gezegd wordt. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=150] Hee weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant2 [a=j] Hee weet alles ni van de zaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=151] Hee ee altijd ginen tijd. [/v] sound
informant2 [a=j] Hee ee altijd genen tijd nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Ich weet da Jan moet een nieuwe schuur make. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich weet da Jan een nieuwe schuur moet make. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ich vin da Marie moet no Jef belle. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich vin da Marie eens no Jef moes belle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ich weet da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich weet da Jan jammer genoeg moet vertrekke zo zounwet zegge. [/a]

zoun we t
sound
hulpinterviewer [v=107] Ich weet da Henri mag ni kome. [/v] sound
informant2 [a=n] Ni mag kome. sound
informant2 Ich weet da Henri ni mag kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ich weet da Jan wilt varken kope. [/v] sound
informant2 [a=j] Ich weet da Jan wilt varken kope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schelle. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie zit stoofperen te schelle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant2 [a=g] Ja ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin da iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich weet da iedereen zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Ich vin da iedereen zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Da da kunnewe dus wel. [/a]

kunne we
sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wat ist beste. Ich vin da iedereen moet kunne zwemme of ich vin da iedereen zwemme moet kunne? [/v] sound
informant2 [a] Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan hee drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa peisder wie ich in de stad ontmoet em? [/v]

peis der
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja we zegge wie sound
hulpinterviewer ni wat. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peistge wie ik in de stad gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie peisder dach in t stad gezien em? [/a]

peis der da ch
sound
informant2 [a] Wie peisder dach xxx. [/a]

peis der da ch
sound
veldwerker [v] Wie peistge wie ik gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doe wel wel effe de sjatten af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das iet da ni gezegd wordt. [/a]

da s
sound
informant2 [a] Ich was wel eve de sjatten af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ooch ni gezegd. [/a] sound
informant2 [a] Zouter da gedaan emme? [/a]

zou ter
sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb gien goesting en en voeiere de koei. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ma das iet da xxx. Ich heb gien goesting ve de koei te voeiere he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=266] Wie peisder dach in de stad gezien em? [/v]

peis der da ch
sound
veldwerker [v] Die ich in de stad gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer Wie peisder wie dach in de stad xxx.

peis der da ch
Hulpinterviewer wordt onderbroken. Dus niet duidelijk: herhaalt hij de zin om dan ja of nee te antwoorden of gebruikt hij de constructie zelf? sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ooch ni. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=265] Hoes peisder daset daset hebbe op gelost? [/v]

peis der da se t
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Hoes peisde daset op gelost ebbe? [/a]

peis de da se t
sound
hulpinterviewer [v] Hoes peisder hoe daset ebbe op op gelost. [/v]

peis der da se t
sound
hulpinterviewer [a=n] Sta ie. Wie zegge hoes peisder daset op gelost ebbe. [/a]

peis der da se t
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dater vuir drie uren de wagen moet hebbe gemaakt. [/v]

da ter
sound
informant2 [a=n] Jan weet dater vuir drie uren de wagen moet gemaakt ebbe. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dater vuir drie uren de wagen moet gemaakt ebbe. [/v]

da ter
tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Da is dus de zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dater uir drie uren de wagen gemaakt moet emme. [/v]

da ter
sound
hulpinterviewer [a=g] Da wordt ooch gezegd. [/a] sound
informant2 [a] Gemaakt moet emme ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dater vuir drie uren de wagen gemaakt ebbe moet. [/v]

da ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ni gezegd. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En iser één van de twee beter? Moet gemaakt emme of gemaakt moet emme? [/v] sound
informant2 [a] Gemaakt moet emme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme em mee. [/v] sound
informant2 [a=n] De de polite zou bij em kome en ze neme em mee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al er koeien zijn verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Marie er koei zijn allemaal verdronke bij d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v] En Marie al er koei? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Al er koei zijn verdronke bij d overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit peisich ni aan. [/v]

peis ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewie ni wie zegge da peisich ni of doe peisich ni aan zeggewie. [/a]

zegge wie peis ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jong benich mee no de markt geweest. [/v]

ben ich
sound
informant2 [a=n] Be die vreemde jong zenich mee no de markt geweest. [/a]

zen ich
sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde jong hebich mee no de markt geweest. [/v]

heb ich
sound
informant2 [a=n] Nee das ni goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al die drie eerste sommen gemaakt. Waffer hedegij al gemaakt? [/v]

he re gij
Vraag normaal met de welke. sound
informant2 [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] En zoude ook de welke kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] De waffer heregij al weg gebracht? [/v]

he re gij
sound
hulpinterviewer [a=j] Nee die de wordt doe ni vuir gezegd. Wie zulle altijd zegge waffer heregij al weg gebracht. [/a]

he re gij
sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet dater is gaan zwemme. [/v]

da ter
sound
informant2 [a=n] Ich weet dater gaan zwemme is. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet da hij gaan zwemme is. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Da is het. [/a] sound
informant2 [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet da hij zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ni gezegd. [/a] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Rosa vraagt wildegij koffie Charel kan Charel dan antwoorde jaak? [/v]

wil de gij
sound
informant2 [a=n] Jaak? Nee. Das e woord da ni gebruikt wordt he. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Ister dood? [/v]

is ter
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Ister dood? [/a]

is ter
sound
veldwerker [v] Is hem dood? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Venie zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant2 [a=j] Venie zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde van niemand pijn te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie zegge Rosa probeerde ver niemand gien pijn te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Rosa probeerde van niemand gene pijn te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da wordt ni gezegd. [/a] sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde niemand giene pijn te doen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schonen dag te worde. [/v] sound
informant2 [a] Ja het belooft weer al van ne schonen dag te worde. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge ook zonder die van kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die van zal doe wel altijd tussen staan he. [/a] sound
veldwerker [v=417] Misschien goketekik wel krijge. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das e Vlaanderes woord. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Teirdergij op duwe? [/v]

teir de r gij
sound
hulpinterviewer [a=j] Teirdergij op duwe? [/a]

teir de r gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter ver nog effekes te wachte. [/v]

t is
sound
informant2 [a] Tis misschien beter van nog effekes te wachte ja. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook kunne zegge voor nog efkes te wachte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tis misschien beter ver ver nog effekes te wachte. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog efkes te wachte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ver zaler altijd tussen staan peisich toch. [/a]

zal er peis ich
sound
hulpinterviewer [v=402] We haan het geluk ver em direct terug te vinge. [/v] sound
informant2 [a] We haan nu het geluk van em direct terug te vinge ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En me voor ook? Voor hem direct terug te vinne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] We haan het geluk ver em direct terug te vinge ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En we hadde t geluk hem direct terug te vinne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Zouter da gedaan gekund emme? [/v]

zou ter
sound
informant2 [a=n] Zouter gedaan kunne emme? [/a]

zou ter
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules peisde da ich Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
informant2 [a=n] Jules peisde da ich geprobeerd em Lisa ne cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Charel weet dadegij dadergij het geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da de gij da der gij
sound
informant2 Charel die peisde da ich xxx. sound
hulpinterviewer [a=n] Charel weet dader geprobeerd heet Marie nen boek te verkope. [/v]

da der
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mich dade gekocht het. [/v]

da de
sound
informant2 [a=j] Wa zeg dadegij gekocht het. [/a]

da de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doe et? [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Hij doet? [/v] sound
informant2 [a=n] Hij doe et ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt he zingt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a] He doe et. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ni toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans zegt hij werkt kan Jan dan antwoorde ie doe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ie doet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das iet da ni gebruikt wordt. [/a]

da s
sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zal ich van avond koke kan Marie dan antwoorde doet da ma? [/v] Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En da doe mo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da doe maar? Ah nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge en Marie heet drie rode? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hee drie rode? Heeter drie heeter drie zullewe altijd zegge. [/a]

hee ter zulle we
sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb da gezegd gad. [/v] sound
informant2 [a=j] Ich hem da gezegd gad ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
informant2 [a] Past op dare ni en valt. [/a] Twijfel of informant zegt ni en valt of ni in valt? sound
hulpinterviewer [a] Ja ja ie zeggeze pas op dage ni valt die en staat doe normaal ni. [/a]

zegge ze da ge
sound
hulpinterviewer [a] Ni en valt zeggewe ni he. [/a]

zegge we
Twijfel. sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia hun broerke. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Diene auto is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
informant2 [a=n] Die velo is is menne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Be hee te werke moessij den helen dag thuis blijve. [/v]

moes sij
sound
informant2 [a=j] Be hee te werke moessij den hielen dag thuis blijve. [/a]

moes sij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Be hem te werke moesse den hielen dag thuis blijve. [/v]

moes se
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe dus ni we zegge be hee te werke. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofder ni dater gevallenes? [/v]

geloof der da ter gevalle n es
sound
informant2 [a=j] Geloofder ni dater gevallenes? [/a]

geloof der da ter gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofder ni dater gevallenee? [/v]

geloof der da ter gevalle n ee
sound
hulpinterviewer [a=n] Geloofder ni dater gevallenes. [/a]

geloof der da ter gevalle n es
sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ich ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ma da woord dawie ni gebruike. Wie zoune zegge die zouch ni durve op ete. [/a]

da wie zou ch
sound
hulpinterviewer [v=325] En de die zou ik ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe dus ook ni. Wie zegge die zouch ni durve op ete. [/a]

zegge we zou ch
sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin da Jan beter den dokter kos geroepe emme eh kos ebbe geroepe sta ie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ma wie zegge dus ich vin da Jan beter den dokter geroepe haa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] Er komt morgen iemand langs. Kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja wie da. Wie da of wie dan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Ich peis da iemand de koekske heet op gete mo ich weet ni wie. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Ich peis da iemand de koekskes op gete hee ma ich weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich heb da woord vergete. Ich weet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewie ni he nee. [/a]

zegge wie
sound
hulpinterviewer [v=419] Teidemgij uit nodige. [/v]

tei de m gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Da wordt ie dus ni gezegd. Teirder teirdergij uit nodige. [/a]

teir der teir der gij
Dit zonder 'hem'. tagging sound
veldwerker [v] Durf je hem uit nodige. [/v] sound
informant2 [a] Teirdergij hem uit nodige. [/a]

teir der gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Teirderzegij uit nodige. [/v]

teir der ze gij
sound
informant2 [a=n] Teirdergijze uit nodige. [/a]

teir der gij ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heregij diene brief op gestuurd? [/v]

he re gij
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Heregij die brief op gestuurd? [/a]

he re gij
tagging sound
veldwerker [v] En hedemegij diene brief op gestuurd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft op water en brood. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze leeft zij op water en xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah ze leeft zij op water en brood? Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn wij doe nog nooitni geweest. [/v]

nooit ni
sound
informant2 [a=n] Wij zijn doe nog nooitni geweest. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawewij zulle winne. [/v]

da we wij
sound
informant2 [a=n] Marie zei dawij zulle winne. [/a]

da wij
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ja die tweede die één we die wordt ni uit gesproke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hee kos doe ooch niks aan doen. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Hee kos doe ooch niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij kan hij hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hee kan doe ooch niks aan doen. Die tweede hij wordt nooitni uit gesproke. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ich denk datemij ooch kump. [/v]

dat em ij
sound
informant2 [a=n] Ich peis datem morgen ooch kump. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hee de bal in de bast gegooid in de bast. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij hee de bal in de bast gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek belooft mich daje nooit dader nooitni mie zult verstoppe. [/v]

da je da der nooit ni
sound
informant2 [a=n] Die boek belooft mich daderda ni mie zult verstoppe. [/a]

da der da
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei da dadegij Pierre e boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da de gij
sound
informant2 [a=n] Marie zei daregij em e boek het probere te verkope. [/a]

da re gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni mee ni vuil geld ni mee. [/a] sound
informant2 [a=n] Jan hee ne mie vuil geld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich geef niks aan een ander. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
informant2 [a=n] Niemand wilt ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant2 [a=j] Wie hee den auto mee genome? Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Woe wast het geld op de bomen? Nieveransni. [/v]

nieveranst ni
sound
informant2 [a=j] Woe wast het geld op de bomen? Ich peis nieveransni. [/a]

nieverans ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Was rond en vierkantig tegelijk? Niksni. [/v]

wa s niks ni
sound
informant2 [a] Was rond en vierkantig tegelijk? [/a]

wa s
sound
informant2 [a=n] Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Want niksni zeggewe ni. [/a]

niks ni zegge we
sound
hulpinterviewer [v=391] Waffer koei heeter gemolke? Geen enkele ni. [/v]

hee ter
sound
informant2 [a=n] Waffer koei heeter gemolke? Gien één van allemaal. [/a]

hee ter
sound
hulpinterviewer [a] Ja gien één of gien één van allemaal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee meer koei dan ze vroeger en had. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie hee meer koei as dase vroeger haa. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Ie is alles wach gekrege en heb. [/v]

wa ch
sound
informant2 [a=n] Ie is alles wat ich gekrege heb. [/a] sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb et em gegeve. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Ich emetem gegeve. [/a]

em et em
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich hem um et gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peist dahij haa wille non huis. [/v]

da hij
sound
hulpinterviewer [a=n] Dahee na huis haa gewild zo zullewet zegge he. [/a]

da hee zulle we t
tagging sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek legt legt daal. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Legt die boek daal. [/a] sound
informant2 [a] Legt die boek daal ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dees feest wordt vuil gedanst. [/v] sound
informant2 [a=j] Op dees feest wordt vuil gedanst. [/v] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge op dees feest wordter vuil gedanst? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ma die er wordt doe ni tussen gehaald. [/a] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Na wordt doe nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant2 [a=j] Nu wordter maar alleen brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] En zonder de er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Asder echt ni kunt wachte kom dan maar he. [/v]

as der
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Ja arecht ni kunt wachte kom dan maar af. [/a]

a r echt
sound
veldwerker [v] En dan kom maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zo zeggewij da ni. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ene aardige ene aardige man in den hof. [/v]

stond er
sound
informant2 [a=j] Gisteren stonderie nen aardige man in den hof he jong. [/a]

stond er ie
tagging sound
veldwerker [v] En gisteren stond nen aardige man in den hof? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich peis stonder stonder. [/a]

stond er
sound
hulpinterviewer [v=484] Da let maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dan zeggewie ni da let maar. [/a]

zegge wie
sound
hulpinterviewer [a] Let maar zonder da er voor. [/a] sound
informant2 [a] Of let eens. [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/v]

koste we
sound
informant2 [a=n] Be de sneeuw kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
sound
veldwerker [v] Dus ni be het te sneeuwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=004] Ich probeerdekegen tomate te kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich probeerde tomate te kweke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=006] En gisteren wandeldiede dui t park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandeldeter door t park. [/a]

wandel de ter
tagging sound
algemene gegevens Zoutleeuw P112 22 april 2002 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
266 Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: zult weg moeten gooien
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: zult moeten weg gooien
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni mee
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: ich t
opmerking: enkel ch zal ich mogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wee
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekandere
zin: vorm met één onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
zin: zonder pronomen onmogelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asder dader leeft moete
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go der
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: der gij got
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goder
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hee gee
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee ter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gee
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gee
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wij gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellings got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go de ga
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zijllings gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging der gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: der gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: der gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hee gink
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gink
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging zij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gijllings
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: steeds 'toen' of 'als'
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: der gijllings gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: um
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em