SAND-data Boutersem (P102p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Boutersem

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P102[/k][h]682[/h][i]683[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan daane daa peist da da zo is of wa. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant Zegdegaa da ni zo iet?

zeg de gaa
sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Azek eerlijk leef. [/a]

az ek
tagging sound
hulpinterviewer [a] Leefek zo as men ouders wille. [/a]

leef ek
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asem nog drie jaar leeft leeftem langer as ze vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee gien nagels bij. [/a] tagging sound
informant [a] Hee gien nagels bij hum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Bij hum ja. [/a] sound
veldwerker [v] Kan t ook gewoon bij zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja de schrijnwerker hee gien nagels bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet ma ver hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Veu hum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gistere gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gistere gestorve gestorve is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft zal ze ni lang leve.

as se
tagging sound
informant Leef ze ni lang ni mie. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan heeft dan leeft het morge ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast na nog leeft dan leeft merge ook nog. [/a]

as t leef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Jeanne Jeanne liet zich mee sleure of zo. [/a] Zich? Vraag hernomen op einde, dan haar. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon lette hemzelf ne keer goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] bezag zeneige es goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asjellie zo ongezond leeft dan leefdejellie noot zo lang ni azekik. [/a]

as jellie leef de jellie az ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse vui hun werk leve leveze ni vui hun kindere. [/a]

as se leve ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heetet ook gewild of gekunne. [/a]

heet et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Niemand heet da oot gewild of gekund. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] kent zenaage goed [/a]

zen aage
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fot's van zichzelf dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heeft heeft gehoord dater foto's van hum in de in de vitrine staan. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Warre hee hee gehoord get heeft gezegd. [/a]

g et
sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haat een haat hiel brood wel wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo weinig mense van de van de

as er
tagging sound
informant landbouw landbouw van de boerestiel leve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan levener vuil mense van werk in t fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] In den hemel leve dan leve Rosa en Frans in d hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] As we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswe stil leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asweerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

as w eerlijk leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wa gezonder Jan ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder eh gevaarlijk kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt azekik. [/a]

da gij az ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Je gelooft zeker ni datij sterker is asgij. [/a]

dat ij as gij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawelle rijker zijn as asij. [/a]

da welle as ij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dawelle rijker zijn aszijle. [/a]

da welle as zijle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hede genoeg mense. [/a]

he de
sound
informant [a] Genoeg mense vui d hooi van t land t hale. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Om d hooi van t veld t hale. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Het was lief van Jan om te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het was schoon van Jan om te kome werke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dees vat is zwaar vui te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Wij hope allemaal van op tijs van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We peise allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Van in tets thuis te zijn ja. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] He kan staan zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen w aan kwampe regerdenet. [/a]

reger de n et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Aswe toe kwame regendenet. [/a]

as we regen de n et
sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben asij. [/a]

da k as ij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dakik groter zijn asij. [/a]

da k ik as ij
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We peise. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dagelle ni zo slim zijt as welle. [/a]

da gelle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove zeker niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gelove zeker niet dawe armer zijn asgijle. [/a]

da we as gijle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij gij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn as Gaston en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Da Jules en Jan sterker zijn as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jonge wiens moeder gistere hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Daa jong ze ze moeder da da da gistere getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja daa jonge ze moeder die gistere getrouwd is. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok trok de sosse no mij. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de sosse no heur toe ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waarop ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe dasop zate was pas geverfd. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld heet moet mij mo wa geve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag het niemand mag het zien dus meugdegij het ook ni zien. [/a]

meug de gij
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man dase geroepe emme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man da da da verhaal da da vertelsel of zo hee verteld. [/a]

da s
Volgorde werkwoorden? Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de man daa t verteld heet. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Het verhaal gaan welle nootni zegge.

noot ni
sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man dak peis da da verhaal verteld heet. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man dak peis dase geroepe emme. [/a]

da s da k da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase nikske mag ete. [/a]

da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] No tschijnt mag ze niks ete. [/a]

t schijnt
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tes precies dater iemand in den hof staat. [/a]

t es dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeke heb jij heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa ve boeke hede gekocht? [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heet a op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] He staat te zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie ze had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeg mo ni wie ze haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk da Marie da Marie hee geprobeerd om een brief te schrijve. [/v] Verkeerde vraag. tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat is perfect juist. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude dan zegge hee geprobeerd of geprobeerd hee. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da Marie hee hee geprobeerd of geprobeerd heet alle twee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hee probere in plaats van geprobeerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hee geprobeerd of geprobeerd hee ma ma toch wel zo ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Do wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Do wil niemandni danse zouewelle zegge da zou t juiste zijn. [/a]

niemand ni zou e welle
sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen snoep niet meer ete niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hij wil gi snoep ni mee ete. sound
hulpinterviewer Die twee keer niet zoun wijle ni zegge zalle nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten he nieverans gin muize? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hi nieverans gin muize? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Das juist ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=495] Ik peis dage veul eweg zou moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Tis of dage zou kunne zegge dage veul weg eweg zou moete smijte sound
veldwerker dage veul zou eweg moete smijte of dage veul zou moete eweg smijte? Dus waar dage die weg eweg zou zette? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veul eweg zou moete smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] Zoude die ander twee ook kunne? [/v] sound
veldwerker [v] En ik peis dage veul zot moete eweg smijte? [/v] sound
informant [a=j] Ik peis dage veul zou moete eweg smijte ja da gaa ook. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja da kan ook wel ik peis dage veul eweg zou moete smijte. [/a]

da ge
Hulpinterviewer blijft bij eerste keuze. Zegt wel ja maar vertaling blijft bij vorige. sound
veldwerker [v] En dage veul zou eweg moete smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veul zou moete weg smijte ja da kan ook al. [/a]

da ge
Geeft nu tweede alternatief. sound
veldwerker [v] En zou weg moete smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Weg zult moete smijte ja. [/a] Besluit: Ze begrijpen het niet zo goed en ja/nee komt niet overeen met vertaling. Uiteindelijk twee volgordes spontaan gebruikt. Derde komt niet voor in vertalingen. sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed gie Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [a] Hij spreek ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a] Hij spreek zo goed gi Frans. [/a] Herhaling of antwoord? Daarom vraag opnieuw gesteld. sound
hulpinterviewer [a] Hij spreek ni goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] En hij spreek zo goed ge Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
Dus toch nee. sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Alleman is gine stielman. [/v] sound
informant [a=j] Alleman is gie stielman ja das goed. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of ni alleman is ne stielman. [/a] sound
informant [a] Nee ni alleman ja da kunde ook zegge. [/a]

kun de
sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Els wil ni danse en zinge wilse ook ni. [/a]

wil se
sound
hulpinterviewer [a=j] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. Ja en ze wil ni zinge ook ni ja das juist. Da zeggewelle. [/a]

da s zegge welle
tagging sound
informant [a=j] Awel ja das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/a] sound
commentaar n.v.t.  sound
hulpinterviewer [a] Hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee nuut genen tijd. [/a] Antwoord op [v=151]. Antwoord niet voldoende. Moet verder op doorgevraagd worden. sound
veldwerker [v] En kunde dan ook zegge hij weet alles ni van de zaak? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij weet ni alles van de zaak. Hij weet alles ni nee hij weet ni alles zoun welle zegge. Alles ni? sound
hulpinterviewer Hij weet alles ni van de zaak. Hij weet ni alles van de zaak. Ja ik denk dat alle twee toch wel kan ook zalle. Hij weet alles ni van de zaak. Hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heet overal gien kamerade. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij heet overal gien kamerade. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hijs alle kapotte misere aan t eweg smijte. [/v]

hij s
sound
hulpinterviewer [a=j] Hijs alle kapotte misere aan t weg smijte. [/a]

hij s
tagging sound
veldwerker [v] En kunde dan ook zegge weg aan t smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hijs alle kapotte misere weg aan t smijte ja. [/a]

hij s
sound
hulpinterviewer [a] Of weg aan t smijte of aan de weg smijte ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eduard wil brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet da Eduard wil brood ete ja. [/a] Vraag hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Eduard moet vroeg kunne op staan. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Moet vroeg kunne op staan da wil zegge datem vroeg moet kunne op staan ve de werk te pakke. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=j] Warre moet kunne vroeg op staan da wil zegge datem ni kan lang slape. Dat is eigenlijk ni de zelfde betekenis bij ons. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [n] [v=086] Kunde da zegge ik weet da Eduard wil brood ete. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet da Eduard wil brood ete. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jonge vinde ze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geloof dase deze gast dase deze jong allemaal vriendelijk vinde. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] Zouda ook kunne zonder die da? [/v] sound
informant [a=n] Nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
commentaar n.v.t.  sound
hulpinterviewer [v=027] Zeg ma ni wie zij haa wille roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zeg mo ni wie zij haa wille roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zeg mo ni wie dasij haa kunne roepe. [/a]

da sij
Dus ook met dat. tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Zeg mij is wie dasij haa kunne roepe. [/v]

da sij
sound
informant [a=j] Zeg mij es wie zij wie dazij zal kunne roepe. [/a]

da zij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zeg mij is wie dazij haa kunne roepe. [/a]

da zij
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Zeg mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeg mij is wie zij haa kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Met die of kanda ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee of zij of da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=030] Ah vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewelle ook ni nee. [/a]

zegge welle
sound
veldwerker [v] En wat is nu t beste. Zeg mij ne keer wie ze haa kunne roepe of vertel mij ne keer wie dase haa kunne roepe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeg mij is wie dazij haa kunne roepe. Alle zeg maa da ne keer wie dazij zou kunne bij gaan roepe emme. Wie da ja wie da zoun wijle zegge ja. [/a]

da zij
tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet da da Jan een nieuw schuur moet moet zette. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge ik weet da Jan moet een nieuw schuur zette? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Ik weet da Jan moet. Een nieuw schuur moet zette. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ik vind da Marie moet no Jef belle. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja zo iet he. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of ik vind da Marie no Jef moet belle da zouw ook zegge. Misschien nog iet eerder nee? [/a]

zou w
sound
hulpinterviewer [a] Ik vin da Marie moet no Jef belle of ik vind da Marie ni Jef moet belle. [/a] sound
informant [a] T laatste he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Mo t eerste is dan mier in de betekenis van dase ruzie hemme en da Marie de stap moet zette en in t tweede ist mier zo vo iet normaal te vertelle. [/a]

da se is t
sound
hulpinterviewer [v=102] Ik weet da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet da Henri mag ni kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Mag ni kome nee. Ni mag kome. Ik weet da Henri ni mag kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet da Jan wil varkens kope ja da kan toch ook zalle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Jan varkens wil kope is toch juister. [/a] sound
veldwerker [v] Tzou eventueel kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Jan varkens wil kope. [/a] sound
informant [a] Da peis ik eerder. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofpere schille. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee Marie zit zit stoofpere te schille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vin dqat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [a] Ik vin dat alleman zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewelle ni. [/a]

zegge welle
sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. Dat kan maar één manier gezegd worde. [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Zwemme kunne moet da zeggeze niet he. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=154] Boeke heeft Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heet drie boeke. [/a] sound
veldwerker [v=260] Zoude ook kunne wa peisde wie wie dak in t stad gezien hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie peistge wie dakik in t stad gezien hem? [/a]

peist ge da k ik
Spontaan constructie 262. Later nee. tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie peistge dak in t stad gezien em. [/a]

peist ge da k
tagging sound
veldwerker [v] En wa peistge wie dak gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie peistge wie dak gezien hem nee nee. [/a]

peist ge da k
Constructie 262 nu nee. sound
veldwerker [v] En wa peistge wie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wa ni wie peistge dak in t stad gezien em. [/a]

peist ge da k
sound
informant [a=j] Wa peisde na wie dak in t stad gezien hem zo zoun we da zegge. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v] Dus ge zou wel kunne zegge wa peistge wie dak gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] Tegengestelde meningen. sound
informant [a=j] Ja wa peisde wie dak gezien em. [/a]

peis de da k
tagging sound
informant Nee? sound
hulpinterviewer [a] Ma wa peistge na dak gezien em dan et iet gezien nen hond zien over lope ma ne persoon wie peistge dak gezien em. [/a]

peist ge da k
tagging sound
informant [a] Wie peisde na dak gezien em. [/a]

peis de da k
Informant geeft toe. tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doen wel efkes de sjatte af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [a] Ik zal efkes de sjatte wasse. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zoutem da gedaan emme gekund? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee zou hij da gekunne emme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voeiere de koeie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik heb geen goesting om de koeie om de koeie te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij vui drie ure den auto moet gereed moet gemaakt emme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] [/a] sound
veldwerker [v=156] En datem den auto moet emme gemaakt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee minder toch he. Ik weet datem vui drie ure den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme em mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De gendarme zou bij em kome en neme hem mee. [/a] sound
informant [a] Vui hem mee te neme. [/a] sound
veldwerker [v] Zoude da zo kunne zegge en neme hem mee? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] En neme hem mee da zouewe wel zegge ma zou bij bhum kome da zeggewe ni. [/a]

zou e we zegge we
sound
informant [a] De gendarme zou bij hum kome vui hum mee te neme. [/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet datem vui drie ure den auto gemaakt moet emme? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet datem vui drie ure den auto moet gemaakt emme. Gemaakt moet emme? Moet gemaakt emme. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v=161] En gemaakt emme moet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al er koeie zijn verdronke met bij d overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al er koeie zijn verdronke be d overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Doo peisek ni aan. [/v]

peis ek
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Dees peisek ni aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee doo peisek ni aan. [/a]

peis ek
sound
hulpinterviewer [v=321] Me deine vreemde jong zenek no de markt geweest. [/v]

zen ek
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En daane vreemde jong zenek mee no de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee deine vreemde me daane vreemde jong zenek mee no de markt geweest. Die met zettewelle der voor zettewelle der bij. [/a]

zen ek zette welle
sound
veldwerker [v] Die vreemde jong hemek mee no de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hemek ni das Leuvens mier wijle niet. Zenek mee no de markt geweest. [/a]

hem ek da s zen ek
sound
hulpinterviewer [v=322] Ik hem d eerste drie sommekes al gemaakt. Welke hedegij al gemaakt? [/v] sound
informant [a] Ik hem ik hem die drie eerste somme al gemaakt. Wat een wat een hedegij gemaakt? [/a]

he de gij
sound
veldwerker [v] De welke da zoude ni kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee welke de welke ni. Wat een. Welke misschien ma da kan. Wat een hedegij gemaakt ja. [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=323] Waffere hedegij weg gedaan. [/v]

he de gij
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggewelle he. [/a]

zegge welle
sound
veldwerker [v] En en de waffere? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk het ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Datem ik weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v] En datem is gaan zwemme? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet datem is gaan zwemme? Nee ik weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
Zin 350 niet opgevraagd maar uit 347 volgt [a=j]. sound
hulpinterviewer [v=353] As Rosa vraagt wilde nog koffie Charel kan Charel dan antwoorde jaak? [/v]

wil de
sound
hulpinterviewer [a=n] Jaak zeggewelle ni he. [/a]

zegge welle
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Esem dood? [/v]

es em
sound
hulpinterviewer [a=j] Esem dood ja. [/a]

es em
tagging sound
commentaar n.v.t.  sound
hulpinterviewer [v=387] Wannier zal de wereldvrede kome? Nuutni. [/v]

nuut ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nuutni da zeggewelle wel. [/a]

nuut ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa Rosa Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Probeerde om niemand zeer te doen of Rosa probeerde niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En van? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja Rosa probeerde van niemand zeer te doen ja das misschien nog beter. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde vui niemand zeer te doen. [/v] sound
informant [a=j] Vui niemand zeer te doen da zeggewe ook he. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne goeie dag te wedde. [/v] sound
informant [a=j] Het belooft wee ne goeie dag te wedde ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Het belooft wee van ne goeie dag xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Het belooft wee van ne goeie dag te wedde ook eve zeer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien goketekik wel krijge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Misschien gonekiket wel krijge gonekiket. [/a]

gon ek ik et
tagging sound
veldwerker [v] Ma ni goketekik [/v] sound
commentaar n.v.t.  sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=418] Durfder gij op duwe? [/v]

durf de r
sound
hulpinterviewer [a] Teidegij der op duwe? [/a]

tei de gij
tagging sound
veldwerker [v] Teidergij op duwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Teirdergij op duwe? Nee teidegijder op duwe. [/a]

teir de r gij tei de gij der
tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Teidegij tem uit nodige? [/v]

tei de gij
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Teidemgij uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee teidegij tem uit nodige. [/a]

tei de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Durfdezegij uit nodige? [/v]

durf de ze gij
sound
informant [a=n] Teidegij ze uit nodige. [/a]

tei de gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Hedemegij dien brief op gestuurd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=425] Zij leeft op water en brood. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant Ja. sound
veldwerker [v] En ze leef zij op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ocharme zij leef zij op water en brood da zouwe wel zegge. In da geval wel. [/a]

zou we
Enkel bij nadruk. tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Welle zijn do nog nuutni geweest. [/v]

nuut ni
Verkeerde vraag. sound
informant [a] We zijn do nog nuutni geweest. [/a]

nuut ni
tagging sound
veldwerker [v] En we zijn welle do nog nuutni geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] We zijn welle nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hoe hoe kunne wij da nu wete we zijn welle do nog nuutni geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dan weer wel. [/a] Enkel bij nadruk. tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zeit dawelle zulle winne. [/v]

da welle
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En Marie zei dawewelle zulle winne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan do ook niks aan doen. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En hij kan hij do ook niks aan doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] In da geval dan wee wel ja ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik peis datem merge ook komt. [/v]

dat em
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En ik peis datemij merge ook komt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis datem merge ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij eet den bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Heet de bal in de mand gesmete. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Daa boek beloof mij dagem nuutni mee zult weg steke. [/v]

da ge m nuut ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Beloof mij dage daan boek nuutni mee zult eweg steke. [/a]

da ge nuut ni
sound
commentaar n.v.t.  sound
informant [a=n] Daan boek zo wetet ni gezegd he. [/a]

wet et
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei mij dagij Pierre nen boek het wille verkope. [/v]

da gij
sound
hulpinterviewer [a] Marie zeit dagij Pierre nen boek hee probere te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=j] Tis misschien beter om nog e wa te wachte. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Tis misschien beter van nog e wa te wachte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tis misschien nog beter van e wa te wachte. [/a]

t is
sound
informant [a] Ja da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] En tis misschien beter ve nog e wa te wachte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tis misschien beter vui nog e wa te wachte. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog e wa te wachte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tis beter nog e wa te wachte ook ja. [/a]

t is
sound
informant [a] Ja ge kunt da allemaal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] Wemme het geluk gad om hem direct terug te vinde. [/v]

w emme
sound
hulpinterviewer [a=j] Wemme het geluk gehad om om om hem direct terug te vinge. [/a]

w emme
sound
veldwerker [v] En wemme het geluk gad hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wemme het geluk gad om hem direct terug te vinge. [/a]

w emme
sound
veldwerker [v] En wemme het geluk gad van hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wemme het geluk gad van hem direct tergu te vinge ja. [/a]

w emme
tagging sound
veldwerker [v] En wemme het geluk gad vui hem direct terug te vinge. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Vui toch geloof ik ni nee. [/a] sound
veldwerker [v=531] Jules peisde dak Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Charel weet dagij geprobeerd het Marie nen boek te verkope. [/v]

da gij
tagging sound
informant [a=j] Ja as da zo is ja. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge Charel weet dagij et geprobeerd Marie ne boek te xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Charel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
informant [a] Zo ist. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [a] Aan Marie nen boek te verkope zouwelle dan toch zegge za. [/a]

zou welle
sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dage gekocht et. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewelle ni. [/a]

zegge welle
sound
hulpinterviewer [a] Zeg me ne keer wage gekocht et. [/a]

wa ge
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch niet kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v]

t oet t oet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da wel. [/a] sound
informant Toetoet?

t oet t oet
sound
informant [a=n] Hemek nog nuutni goord za. [/a]

hem ek nuut ni
sound
hulpinterviewer [a] He toetoe hij slaap wel nee gij peis ni dawe da zegge. [/a]

da we
sound
informant [a=n] [/a] Hulpinterviewer en informant zijn het niet eens. sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt werkt hij kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vaagt zalek vanavond koke kan Marie dan antwoorde da doe maar. [/v]

zal ek
sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant [a] Doeget mo da kunde wel zegge he. [/a]

doe g et kun de
sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rooi. [/v]

heet er
sound
informant [a=j] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rooi ja. [/a]

heet er
tagging sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge en Marie heet drie rooi. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hee drie rooi ni. Heeter drie rooi. [/a]

heet er
sound
hulpinterviewer [v=002] Ik heb dat gezegd gad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik em da gezegd gad. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
commentaar n.v.t.  sound
informant [a=j] Pas op dage ni en valt. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a] Pas op dage ni en valt ja zeggewe. [/a]

da ge zegge we
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan ei ni veul geld mie. Jan ei ni veul geld ni mie. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Jan ei ni veul geld ni mie ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En Jan en ei ni veul geld ni mie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan en ei ni veul nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik ik geef niks aan een ander. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Ik geef niksni aan een ander. Ik geef niks aan een ander. [/a]

niks ni
tagging sound
veldwerker [v] En ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geef niks aan een ander ni? Nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemand wil ni werke nee die ni zettewe giene tweede keer. [/a]

zette we
sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggewe identiek. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=389] Woe groeit het geld aan de bome? Nieveransni. [/v]

nieverans ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Woe wast het geld aan de bome? Nieveransni. [/a]

nieverans ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niks. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En niksni zoude da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koei welke koeie heetem gemolke? Gien één. [/v]

heet em
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En gien één ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gien één ni nee ni gezegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee na meer koeie dan ze vroeger had. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En dase vroeger en haa? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hee is alles wak gekrege em. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Hee is alles wak gekrege en em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wak gekrege en em? Nee. [/a]

wa k
sound
hulpinterviewer [v=424] Ik emetem gegeve. [/v]

em et em
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Ik em em et gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik em em et gegeve ik em um et gegeve? Ikemetum gegeve. [/a]

ik em et um
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peist datij nar huis wou. Datij had wille naar huis. [/v]

dat ij
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie peist datij nar huis wou. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v] Dus ni Marie peist dahij haa wille no huis. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en en Julia hun broer. [/v] sound
informant [a=n] Jan is Rosa en Julia hun broer. Heur broer. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan is de broer van Rosa en Julia. [/a] sound
hulpinterviewer [v=173] Daan auto is van Jef. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En daan auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee daan auto is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Daa fiets is van mij. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En daa velo is mijns? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
informant [a] Das mijne velo ja da kunde ook zegge. [/a]

da s kun de
sound
hulpinterviewer [v=368] Met hij te werke moet zij den hielen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a=j] Met hij te werke moet zij den hielen dag thuis blijve ja das goed he. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] En kande dan ook me hem te werke moest zij den hielen dag thuis blijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me hum te werke is asge me iemand same werkt. Me hum te werke is moeilijk. Ma me hij me hij. sound
hulpinterviewer Omda hij gaa werke moet zij thuis xxx. Me hij te werke ja me hij te werke ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdegij ni datem gevalle es? [/v]

geloof de gij dat em
sound
hulpinterviewer [a=j] Geloofde ni dahij gevalle is? [/a]

geloof de da hij
tagging sound
informant Zo ja zo ist.

is t
sound
veldwerker [v] Geloofde ni datem gevallen ee? [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zaakik ni ni durve op ete. [/v]

zaa k ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Dees dees zoukik ni teire op ete. [/a]

zou k ik
sound
informant [a] Die zoukik ni teire op ete za. [/a]

zou k ik
sound
veldwerker [v] En ni de zulke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De zulke nee. [/a] sound
veldwerker [v=325] En de die? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dees gewoon. Dees zoukik ni teire op ete. [/a]

zou k ik
sound
hulpinterviewer [v=494] Ik peis da Jan beter den dokter haa geroepe. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En ik vin da Jan beter den dokter eh kost emme geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Kost hemme geroepe nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] Als Jan zegt er komt morge iemand langs kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Frans zegt merge komter iemand en dan kan Marie dan vrage wie ma wie dat ni. Ja wie dat? [/a]

komt er
sound
informant [a=j] Wie dat. Wie dat dan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Alle twee waarschijnlijk wel wie dat of wie. [/a] sound
veldwerker [v] Of wie da? [/v] sound
informant [a=j] Wie da. Wie da ni wie dat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hijs dood. [/a]

hij s
sound
veldwerker [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haar is ziek nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zij is ziek. [/a] sound
veldwerker [v=367] En is heur ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Issij ziek? [/a]

is sij
sound
hulpinterviewer [v=358] Ik peis dat iemand de koekskes op gete heet mo kweet ni wie. [/v]

k weet
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Kweet ni wie da? [/v] sound
informant [a] Ik peis dat iemand de koeke op gete heet zo zoun wet zegge. [/a]

we t
Andere volgorde werkwoorden. sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis dat iemand de koekskes op gete heet mo kweet ni wie da. Mo kweet ni wie. [/a]

k weet
sound
informant [a=n] Kweet ni wie. [/a]

k weet
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet ni wie da ni ik weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Legt da boek nee. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Dus ge kunt ni zegge da boek leg nee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee legt de boek nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dees feest weter veul gedanst. [/v]

wet er
tagging sound
informant [a=j] [/a] Informant knikt ja. sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge op dees feest wet veul gedanst? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja wet veul gedanst of weter veul gedanst. Alle tween he. [/a]

wet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=409] Nu weter alleen nog ma brood verkocht in daa winkel. [/v]

wet er
sound
hulpinterviewer [a=j] Na weter alleen nog ma na weter alleen nog ma brood verkocht in daa winkel. [/a]

wet er
tagging sound
veldwerker [v] Na wet nog alleen brood verkocht in daa winkel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da zou ook wel kunne denkek. Ik denk da die twee die twee kunne ja. [/a]

denk ek
sound
hulpinterviewer [v=483] Asge echt ni kunt wachte komt dan mo. [/v]

as ge
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge asgecht ni kunt wachte dan kom mo. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=414] Gistere stonder ne vieze vent in in den hof. [/v]

stond er
sound
hulpinterviewer [a=j] Gistere stonder ne vieze in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] Gistere stond ne vieze in den hof. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Stonder ne vieze in den hof. [/a]

stond er
sound
hulpinterviewer [a=n] Stond ne vieze in den hof nee. Stonder stonder ne vieze ja. [/a] sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=484] Da zie mo of zo iets. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zie do is. [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dui t sneeuwe kostewe de stad ni me uit. [/a]

koste we
sound
veldwerker [v] En me het te sneeuwe? [/v] sound
informant [a=j] Me het te sneeuwe hemmewelle hie xxx geraakt zogezegd. [/a]

hemme welle
tagging sound
informant [a] Ah ja met het te regene zegde toch ook. [/a]

zeg de
sound
commentaarGeen SAND-vragen. Benefactiefsteekproef.  sound
veldwerker [n] [v=041] Jeanne liet heur mee gaan op de golve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Liet heur mee gaan op de golve ja ja. Zich ni da zouewelle ni zegge. [/a]

zoue welle
Inconsistentie met interview. tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da wel of Jan herinnertem da wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan herinnertem da wel. [/a]

herinnert em
tagging sound
hulpinterviewer [a] En herinnere is na wel e woord dawelle weinig gebruike ma hem zounwe wel zegge ni zich. [/a]

da welle zoun welle
sound
veldwerker [v=053] Azekik eerlijk ben. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Azekik zeggewelle. Azekik eerlijk leef of ben. [/a]

az ek ik zegge welle
tagging sound
veldwerker [v] Dan levekik zo as man ouders da wille. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dan levekik ekik ja. [/a]

lev ek ik
sound
veldwerker [v=055] Asenij nog drie jaar leeft. [/v]

as e nij
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En dan leeftemij langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gistere is gestorve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da Marie gistere gestorve is. Da Marie gistere is gestorve nee gestorve is zeggewelle toch mier. [/a]

zegge welle
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet ni da Marie gistere dood eh gestorve heeft. [/v] sound
informant [a=n] Gestorve heeft nee da goo ni he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zen weet ni da Marie gistere gestorve is. [/v] sound
informant [a=n] Zeggeze hie nit. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v=057] En assezij zo gevaarlijk leeft. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Assezij nee assij. [/a]

as se zij as sij
tagging sound
veldwerker [v] En dan leefzezij ni lang ni meer. [/v] sound
informant [a] Dan leefse ni lang ni mie. [/a]

leef se
sound
hulpinterviewer [a=n] Zezij nit he zij. [/a]

ze zij
sound
veldwerker [v=061] Asgegijle zo ongezond leeft. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asgegijle nee asgelle. [/a]

as ge gijle as gelle
tagging sound
veldwerker [v] Dan leefdegelle nooit zo lang azekik. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Leefdegelle nuut zo lang ni azekik. [/a]

leef de gelle az ek ik
sound
veldwerker [v=063] Assezij voor hun werk leve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Assezij nee assij. [/a]

as se zij as sij
sound
veldwerker [v] Dan levezezij ni voor hun kindere. [/v] sound
informant [a=n] Dan leveze ni ve hun kindere. [/a]

leve ze
sound
veldwerker [v=045] Eduard kebnt ze zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En Eduard kent hemzelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ni asem van zen aage klapt ni. [/a]

as em
sound
veldwerker [v=046] Foto's van zen eige. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] fotos van zenaaage ja [/a]

zen aage
tagging sound
informant [a] Van hum ook. Foto's van hum. tagging sound
informant [a] van zenaage [/a]

zen aage
tagging sound
veldwerker [v=026] En zoude ook kunne zegge Jan had da gans brood wel op ete gewild. [/v] sound
informant [a=n] Nee Jan haa da gans brood wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] En asgegij gezond zijt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asgegij nee asgij gezond zijt. [/a]

as ge gij as gij
tagging sound
veldwerker [v] Dan leefdegij langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dan leefdegij dan leefdegij langer ja. [/a]

leef de gij
sound
veldwerker [v=189] Twas schoon van Jan van te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggeze in Leuven um te kome werke um te kome werke. [/a]

zegge ze
Later wel gebruikt. sound
veldwerker [v] En twas schoon van Jan vor te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Twas schoon van Jan om te kome werke van te kome werke van te kome werke misschien nog juister dialect ja van te kome. [/a]

t was
Nu wel van. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Twas schoonder vui te kome. [/a]

t was
sound
veldwerker [v] Van en voor alle twee? [/v] sound
informant [a=j] Ja ge kunt ze alle twee gebruike. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge twas schoon van Jan te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Twas schoon van Jan te kome werke nee twas schoon van Jan om te kome werke vui te kome werke. [/a]

t was
sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge twas schoon van Jan vo kome te werke. [/v] sound
veldwerker [v] En twas schoon van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Twas schoon van Jan om kome te werke ja da kunde ook zegge. [/a]

t was kun de
tagging sound
hulpinterviewer [a] Twas schoon van Jan van kome te werke ja da zeggewe ook he. [/a]

t was zegge we
sound
veldwerker [v=190] Da vat is zwaar om te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vui te drage zoukik op ze dialect zegge. Da vat is zwaar vui te drage. [/a]

zou k ik
sound
veldwerker [v] En da vat is zwaar te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En da vat is zwaar vo drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En wope allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wope allemaal om op tijd om op tijd thuis te zijn zounwijle zegge. [/a]

w ope zoun wijle
sound
veldwerker [v] En voor op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wope allemaal ve om vui op tijd vui op tijd te zijn ja misschien nog beter. Om op tijd thuis te zijn vui op tijd thuis te zijn ja alle twee. [/a]

w ope
sound
veldwerker [v=215] En ik geloof dakik groter ben asenij. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asij. [/a]

as ij
sound
veldwerker [v] En dakik da zoude wel kunne zegge. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dakik groter zijn asij ja asij of asem. [/a]

da k ik as ij as em
sound
veldwerker [v=249] De jongen wie ze moeder gistere gestorve is. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ma op ze dialect de jong wie ze moeder gistere gestorve xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jonge woe van de moeder gistere gestorve xxx. [/a] sound
veldwerker [v] De jong woe van dat de moeder gestorve is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Woe van dat de moeder gistere gestorve woe van dat zou nog juister dialect zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jong die ze moeder gestorve is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En de jongen diens moeder gestorve is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank woe op dase zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De bank woe op dase woe op dase zate ja. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] De bank daar daar dasop zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee woe dasop zate. [/a]

da s op
tagging sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik denket ni. [/a]

denk et
sound
veldwerker [v=259] Die geld heet moe mij ma wa geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] Daane da geld heet moet mij mo geve. [/a] sound
veldwerker [v] Die da geld heet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat gij t ni moogt zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik vin dagij et ni moog zien. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] Dagij het ni zien moogt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=371] En ist das de man die da verteld hee of das de man die da hee verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man daan t verteld heet. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] xxx Ook wel alle twee zegge ja. Daan t verteld heet en daane die t heet verteld. [/a] tagging sound
veldwerker [v=397] En da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee het schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=398] En ze schijnt niks te moge ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze schijnt nee. [/a] sound
veldwerker [v=403] En zoude ook kunne zegge tis precies of iemand in den hof staat. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dater. [/a]

dat er
Reactie op of of dat. sound
veldwerker [v] Tis precies dat iemand in den hof staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tes precies dater iemand. [/a]

t es dat er
sound
veldwerker [v=084] En ik vin dat alleman zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat alleman moet kunne zwemme. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=474] Ten was ma juist genoeg. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee twas ma juist genoeg. [/a]

t was
sound
veldwerker [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem gekocht hebt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni zegge dage gekocht het vui hem. Ni zegge dage vui hum ne cadeau gekocht het. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zee zich zee der ni gamuseerd op het bal. [/a]

z ee
tagging sound
veldwerker [v] Zoude ook kunne zegge zee der eige ni gamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze herinnere zich nog iets ma ni alles. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunde dan ook zegge ze herinnere hun of heule of xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ze herinnere heule nog iet ja. [/a] tagging sound
informant [a] Ze misse aale. [/a] sound
veldwerker [v=413] Jammer dat ik gistere nietr naar je verjaardag kon kome. Warener veel mense op het feestje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jammer dak gistere na na na t feestke ni hem kunne kome hem kunne kome. Ware warener veel mense op t feestje. [/a]

da k waren er
tagging sound
veldwerker [v=036] Da zij Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze no. [/v] sound
hulpinterviewer [a] No makander. [/a] sound
informant [a] Ze wijze no malkander. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En das Toin. Toin wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toin wastem. [/a]

wast em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Want zen aage dat is eigenlijk ni da zeggewelle ni nee. [/a]

zegge welle
sound
veldwerker [v=039] En das de Fons. En Fons zag een slang neffe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neffenem. [/a]

neffen em
tagging sound
commentaarBoutersem P 102 31 juli 2002  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
151 Hij heeft altijd genen tijd. komt voor : n
vorm: nooit genen tijd
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jongen zen moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
opmerking: de banke waar dat ze op zaten; de banke waarop dat ze zaten
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
opmerking: de banke waar dat ze op zaten; de banke waarop dat ze zaten
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
opmerking: dat is de man dat ik pense dat ze geropen hebben
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
486 Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen! komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: Nee
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
zin: Nee
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: twijfelgeval tussen niks en niks niet, informant vindt beide wel goed
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smout nie meer
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: weet ge al dat ge ook naar het feest mag komen
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: weten gijle al dat gijle ook naar het feest magt komen
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
opmerking: zelfs hij kan dat nie oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: moge we weten of wijle ook gevraagd zin
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijle
zin: moge we weten of wijle ook gevraagd zin
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weete gij iets over het weer morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: ge weet dat ge slim genoeg zijt
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: liever met er
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: az ge past dat ge gezond leeft leef dan zo maar verder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: azzem
opmerking: voor ne keer dat een dokter moet gebeld worden vind ik dat niet erg; azzem verjaart kom ik ook
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az ik goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ge
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : n
opmerking: geen u vorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: azzem goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az ze goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: azt goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az gijle gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade gijle
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat onmiddelijke weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: az hij ging
opmerking: geen u
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde hij ook
opmerking: geen u
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: azzem ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et nie
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen/az et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen az wijle gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingde gijle ook
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen az
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen az gijle gingen
opmerking: toen az
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wijle niet
opmerking: toen az
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wel
opmerking: kan wel voorkomen met voegwoord
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wel dat
opmerking: kan wel voorkomen met voegwoord
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
opmerking: Jan leit em/zen eigen meedrijven op de golven
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eigen
opmerking: Jan leit em/zen eigen meedrijven op de golven
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
opmerking: Toon bezag zen eige in de spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
opmerking: Eduard kent zen eige goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
opmerking: naar em toe