SAND-data Leuven (P088p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03499) vertaling: Jan rappeleit em doë istoure nog wel
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03499) vertaling: M en P zien malkander vei de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03499) vertaling: T wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03499) vertaling: de schraënwerker ee gien nogels boë
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03499) vertaling: F zag neffen em een slang
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03499) vertaling: E liet me vei em werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03499) vertaling: J liet eir meidraëven up de golve
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03499) vertaling: T bekeik zen aëgen es gued in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03499) vertaling: Jan eit in twie meniete e pinke gedrunke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03499) vertaling: dees scheune zen gemakkeloëk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03499) vertaling: E kint zen aëge gued
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03499) vertaling: W ei geud dat er portretten van zen aëgen in de vitrine ston
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03499) vertaling: doë petate sjelle es ni gemakkelaëk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03499) vertaling: da gelas brekt as t'up de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03499) vertaling: doktour, leef ik wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03499) vertaling: al joore lieeft em van d'erfenis van zenne pa
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03499) vertaling: deis wieek lieeft z'up wooter en brued
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03499) vertaling: lieeft et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03499) vertaling: eu lank lieefde goële naa al van doë erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03499) vertaling: in bretagne lieeve ze sertou van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03499) vertaling: noo t' eite gonek sloope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03499) vertaling: zaak da wel kinne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03499) vertaling: ae liet zen oeis afbreike
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03499) vertaling: ik weit da Jan et moet kinne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03499) vertaling: ik weit da Jan et moet kinne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03499) vertaling: ik weit da Jan et moet kinne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03499) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03499) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03499) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03499) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03499) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03499) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03499) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03499) vertaling: Jan iee gienen ieen buk ne mie
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03499) vertaling: Jan ie gienen buk ne mie
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03499) vertaling: buken iee Jan ni
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03499) vertaling: Jan iee ni veil geld nemie
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03499) vertaling: niemand mag spreken ouver da probleim
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03499) vertaling: niemand zieet dattem komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03499) vertaling: zitten ie nieveranst gien moeeze
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03499) vertaling: ik geif niks on een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03499) vertaling: niemand wil werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03499) vertaling: me wisten ni dattem toës was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03499) vertaling: ik wist et uek ni
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03499) vertaling: ae mag mei niemand spreike ouver da probleim
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03499) vertaling: Jan wet datem vei droë ieere den otto moet gemokt emme
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03499) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03499) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03499) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03499) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03499) vertaling: Marie euren otto es kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03499) vertaling: Marie euren otto es kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03499) vertaling: Piet zennen otto es kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03499) vertaling: Piet zennen otto es kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03499) vertaling: doëne man zennen otto es kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03499) vertaling: doënen otto es ni van moë moo van em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03499) vertaling: de gazet van gistere leet onder den TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03499) vertaling: Jan es t brikke van K en K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03499) vertaling: doë junges enne velo es gepikt
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03499) vertaling: de meuder van de zisters es up bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03499) vertaling: doënen otto es van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03499) vertaling: das moëne velo
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03499) vertaling: ae mag mei niemand spreiken ouver da probleim
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03499) vertaling: ik wil niemand ni zieer duun
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03499) vertaling: t' es spaêteg da me nie meige koume
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03499) vertaling: da gonek ni duen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03499) vertaling: k em ni gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03499) vertaling: ae aa t nog moo zjust gezeid of M begon te jenke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03499) vertaling: goot de commande naa moo oole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03499) vertaling: ae werkt ni
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03499) vertaling: ik verbee eu van ie te koume
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03499) vertaling: Jan belette ons van Marie te belle
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03499) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03499) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03499) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: voor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: van (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: van (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: voor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: van (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: voor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: van (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: voor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03499) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03499) fragment: voor te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03499) fragment: um (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03499) fragment: um (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03499) fragment: voor te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03499) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: voor (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: voor (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: voor (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: voor (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03499) fragment: van (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03499) fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03499) fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03499) fragment: dat (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03499) fragment: dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03499) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03499) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03499) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03499) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03499) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03499) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03499) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03499) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03499) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03499) fragment: da (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03499) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03499) fragment: dat (maar zonder of: ae deig dat em eir ni zag) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03499) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03499) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03499) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03499) fragment: dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03499) vertaling: kweit da goëlen up niemand koot zoët
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03499) vertaling: kweit da z'up niks fieer es
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03499) vertaling: Elspaast dat ni gemakkeloëk es
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03499) vertaling: ik weit da'k te laot zen en goë ni
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03499) vertaling: ge wet toch dage moet werke en ik ni
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03499) vertaling: alleman paast da me naa oees gon en da zoële nog meige bloëve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03499) vertaling: 't es spaeteg dat ae komt en da zoë weggoot
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03499) vertaling: ik paas da lisa ziek es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03499) vertaling: ik paas da P en L gon traave
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03499) vertaling: joo, aë slopt
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03499) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03499) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03499) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03499) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03499) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03499) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03499) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03499) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03499) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03499) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03499) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03499) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03499) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03499) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03499) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03499) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03499) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03499) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03499) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03499) fragment: woovan dat de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03499) fragment: wooup (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03499) fragment: woo (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03499) fragment: da (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03499) fragment: da (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03499) fragment: woo (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03499) fragment: woo up (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03499) fragment: wat dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03499) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03499) fragment: woo dak (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03499) fragment: da (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03499) fragment: dak (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03499) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03499) fragment: wie da (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03499) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03499) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03499) fragment: wie da (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03499) vertaling: wie paasde dak in t stad teige gekoume zen
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03499) vertaling: oe paasde goële da ze dat upgelost emme
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03499) vertaling: oe paasde da ze dat emme upgelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03499) vertaling: M wet ni wie da woële wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03499) vertaling: wet iemand wie da woële gereupen emme
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03499) vertaling: wie paasde dak in t stad teige gekoume zen
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03499) vertaling: wie paasde dak in t stad teige gekoume zen
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03499) vertaling: aë ei zen anne gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03499) vertaling: aë ei zen im gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03499) vertaling: aë ei zennen ued up zenne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03499) vertaling: aë eit n plek up zen im
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03499) vertaling: aë ei ze bien gebrouke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03499) vertaling: aë ei t em zieer gedon
opm.: reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03499) vertaling: M trok de sois noo ei
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03499) vertaling: L wet dat er portrette van em te kuep zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03499) vertaling: ge rappeleid eu toch zeker da me teun dei den bos zen geluepe
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03499) vertaling: ik rappeleir me dat den otto van M kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03499) vertaling: ze rappeleit ei dat em zat teite gelak e verreke
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03499) vertaling: woële rappeleiren ons nog da al de buke van jan sestoule woore moo zoële rappeleiren et eule ni
opm.: reflexief: ons reflexief: hun
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03499) vertaling: rappeleid aale nog da me Jan up de met gezien emme
opm.: reflexief: je (twijfel)
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03499) vertaling: aë eit em en ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03499) vertaling: aë vulden em dei taës zakke
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03499) vertaling: zaa aë dat kinne gedon emme
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03499) fragment: gekinne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03499) fragment: gedon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03499) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03499) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03499) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03499) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03499) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03499) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03499) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03499) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03499) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03499) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03499) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03499) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03499) vertaling: wa moete noa de sjie en voejere de koeje
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03499) vertaling: wa moete noa de sjie en voejere de koeje
komt voor: j
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03499) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03499) vertaling: ik paas dat em eweg es
komt voor: j
opm.: DAV
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03499) vertaling: ik paas dat em eweg es
komt voor: j
opm.: DAV
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03499) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03499) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03499) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03499) vertaling: de polis zaa bei em koume en neimen em mei
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03499) vertaling: de polis zaa bei em koume en neimen em mei
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03499) vertaling: Marie al eir koejen zen verdroenke boë d'ouverstrouming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03499) vertaling: Marie al eir koejen zen verdroenke boë d'ouverstrouming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03499) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03499) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03499) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03499) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03499) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03499) vertaling: die zaak ni tere upeite
komt voor: j
opm.: dav
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03499) vertaling: die zaak ni tere upeite
komt voor: j
opm.: dav
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03499) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03499) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03499) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03499) vertaling: ik wed naa mieg, dan aaf ik er moo mei up
komt voor: j
opm.: DAV
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03499) vertaling: ik wed naa mieg, dan aaf ik er moo mei up
komt voor: j
opm.: DAV
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03499) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03499) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03499) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03499) vertaling: in daënen taëd leefdik er moo up los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03499) vertaling: vrugger leiefden em gelak n biest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03499) vertaling: doo lieefde me gelak ne god in vrankraëk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03499) vertaling: niemand mag et zien, dus meide gaë et uek ni zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03499) vertaling: 't gebeide teun da ge weggink
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03499) vertaling: ik weit woo da ge geboure zaët
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03499) vertaling: na da ge geried zoët mei de gon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03499) vertaling: deida Marie
opm.: IPP: n.v.t.
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03499) vertaling: ik weit dat em gon zwimmen es
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 4
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03499) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03499) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03499) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03499) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03499) vertaling: wie da
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03499) vertaling: wie da
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03499) vertaling: mei zakken wieer kinde ni veil deun
komt voor: j
opm.: DAV
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03499) vertaling: mei zakken wieer kinde ni veil deun
komt voor: j
opm.: DAV
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03499) vertaling: ast kermis es koume de minse baete
komt voor: j
opm.: DAV
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03499) vertaling: ast kermis es koume de minse baete
komt voor: j
opm.: DAV
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03499) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03499) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03499) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03499) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03499) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03499) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03499) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03499) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03499) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: da (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: da (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: da (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die da (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die da (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die da (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die da (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die da (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die da (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die da (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die da (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die da (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03499) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: da (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03499) fragment: da (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03499) fragment: woomei dak (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03499) fragment: woomei dak (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03499) fragment: (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03499) fragment: mei wie dak (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03499) fragment: mei wie dak (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03499) fragment: (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03499) fragment: dak (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03499) fragment: die dat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03499) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03499) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03499) fragment: die dat (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03499) fragment: dak (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03499) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03499) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03499) fragment: wie dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03499) fragment: wie dat (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03499) fragment: woorvan (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03499) vertaling: Pie paast dat J en M up niemand ni koot zen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03499) vertaling: Pie paast dat J en M up niemand ni koot zen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03499) vertaling: W paast da me neut niemand ne praës geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03499) vertaling: W paast da me neut niemand ne praës geive
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03499) vertaling: 't es woo da ze meige ni mei Marie babbele
betekenis: modaal > negatie
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03499) vertaling: 't es woo da ze meige ni mei Marie babbele
betekenis: modaal > negatie
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03499) vertaling: nieveranst
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03499) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03499) vertaling: noot ni
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03499) vertaling: da kan ni
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03499) vertaling: gieen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03499) vertaling: zegt em ni da'k noo boeete zen geweist
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03499) vertaling: ni ze dage ne kado vei em gekocht et e
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03499) vertaling: wette ni dat em gevallen es
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03499) vertaling: W probeide van niemand paën te duen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03499) vertaling: t schent da ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03499) vertaling: ze schent niks te meigen eite
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03499) vertaling: al den ielen dag probeire ze malkander up te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03499) vertaling: t ziet er out dat ne schuenen dag zal wedde
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03499) vertaling: t es mesjien bieeter van nog efkes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03499) vertaling: maamen et geluk em direct terig te vinge
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03499) vertaling: as de kieke ne kootvougel zien, emme ze schrik
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03499) vertaling: as me de petate ni kinne verkeupe zitte m'in de probleime
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03499) vertaling: as gaëlen em ni meinemt wud ik koot
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03499) vertaling: aë wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03499) vertaling: up da fiest wed er veil gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03499) vertaling: naa wed er nog allieen moo breud verkocht in daëne winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03499) vertaling: as em mei de velo komt, zal em wel loot zaën
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03499) vertaling: as ge taët et, passeit dan ne kiee
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03499) vertaling: as ek raëk zen, kuep ik nen dieren otto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03499) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03499) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03499) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03499) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03499) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03499) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03499) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03499) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03499) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03499) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03499) vertaling: Marie ei gezeid da ge geprobeid et e lieke te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03499) vertaling: M ei gezeid da ge geprobeid et e lieke te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03499) vertaling: Marie ei gezeid da ge geprobeid et e lieke te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03499) vertaling: M ei gezeid da ge geprobeid et e lieke te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03499) vertaling: M ei gezeid da ge geprobeid et eir nen buk te geive
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03499) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03499) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03499) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03499) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03499) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 4
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03499) vertaling: daë van t stad emmen ie veil oeeze geboud
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03499) vertaling: on de nief voot zie de giene mins ne mie
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03499) vertaling: gisteren es Jan ie geweist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03499) vertaling: den dag da jan belde was ek ni toees
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03499) vertaling: k zaa noot de Jef enviteire
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03499) vertaling: Marie zaa zueiet noot ni deun
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03499) vertaling: den Bert drinkt al es e gelas te veil
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03499) vertaling: k zaa M baë maë toees wel es willen enviteire
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03499) vertaling: dat oees zaa'k noot ni wille kuepe
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03499) vertaling: dat oees da stoot doo al faftig joor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03499) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03499) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03499) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03499) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03499) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03499) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03499) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03499) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03499) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03499) vertaling: ei Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03499) vertaling: pas up
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03499) vertaling: t was moo just geu genug
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03499) vertaling: M ei mieer koeje dan ze vrigger aa
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03499) vertaling: aa S kinne komme dan aa ze da gedon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03499) vertaling: z'es den besten doktour da'k kin
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03499) vertaling: vei da g'ieet ewegsmet, moette efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03499) vertaling: ie es alles watdak gekreigen em
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03499) vertaling: Jan es te giereg vei iet on zen kindere te geive
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03499) vertaling: presies of gaë wet iet van futballe
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03499) vertaling: legt daënen buk nei
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03499) vertaling: as gecht ni kint wachte, komt dan moo
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03499) vertaling: k weit da Jan den doktour aa kinne ruepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03499) vertaling: k weit da jan den doktour kost geruepen emme
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03499) vertaling: aë zaa dak et aa moette duen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03499) vertaling: aë zaa da'k et moest gedon emme
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03499) vertaling: aë es veurige wieek dei doktour M gopereid
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03499) vertaling: aë wed merrege dei doktour M gopereid
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03499) vertaling: ik paas da ge veil zot moette eweg smaëte
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03499) vertaling: ik paas da ge veil zot moette eweg smaëte
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03499) vertaling: t es stoem vei zokken dieer zooken eweg te smaëte
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03499) vertaling: t es stoem vei zokken dieer zooken eweg te smaëte
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03499) vertaling: aë es alle kapotte zooken on 't eweg smaëte
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03499) vertaling: aë es alle kapotte zooken on 't eweg smaëte
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03499) vertaling: ik ving da ge mieer de gazet zot moette leize
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03499) vertaling: ik ving da ge mieer de gazet zot moette leize
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03499) vertaling: t es stoem vei in den donker de gazet te leize
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03499) vertaling: t es stoem vei in den donker de gazet te leize
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03499) vertaling: aë leist den ielen dag de gazet
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03499) fragment: dei (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03499) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03499) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03499) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03499) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03499) vertaling: R ieet ienen grienen appel weggegeive en naa ieet em er nog twiee rue
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03499) vertaling: do was veil vollek up t fiëst
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03499) vertaling: was er veil vollek up t fiëst
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03499) vertaling: wa buken hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03499) vertaling: wa buken hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03499) vertaling: wad edde gekocht van buke
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03499) vertaling: wad edde gekocht van buke
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03499) vertaling: aê woent baë Marieke
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03499) vertaling: aë woent baë Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03499) vertaling: go d'efkes noo den bekker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03499) vertaling: wat edde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03499) vertaling: wie iet au gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03499) vertaling: aa'k da geweite dan aa'k da ni gedon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03499) vertaling: t zaa beeter zaën vei nog efkes te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03499) vertaling: gelukkig aa jan den doktour gebeld en daëne was rap doe
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03499) vertaling: goo veuh, ambetante junges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03499) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03499) komt voor: j
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 4
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03499) komt voor: j
gebr.: 4
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03499) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03499) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03499) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P088[/k][h]666[/h][i]667[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan weet nog wa dater gebeurd is. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Askik eerlijk leef leefek lijk as men ouders da wille. [/a]

as k ik leef ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer dan zenne pa. [/a]

as em leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan da zegde in t Leuvens ni. [/a]

zeg de
sound
informant [a] As zenne pa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman hee geen nagels baa em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De schrijnwerker hee geen nagels baa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Louis liet maa ve em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft zal ze ni lang ni mie leve. [/a]

as se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset nu nog leeft dan zalet morgen ook nog leve. [/a]

as et zal et
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jeanne liet eur. [/a] sound
informant [a] Liet eur mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer En gaa zijt pertang meer gewoon van Leuvens te klappe asekik. sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goe din de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekijkte zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asgaale zo ongezond leeft. [/a]

as gaale
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan zulde noot zo lang leve asekik. [/a]

zul de as ek ik
tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse asse veu hun werk leve dan leveze ni veu hun kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand hee da nootni gewild. [/a]

noot ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of gekind. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de warre kent zeneige goed [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de warre hee goord dater fotos van zeneige in d etalage staan [/a]

dat er zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haa heel het brood wel wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig mensen van de landbouw leve. [/a]

as er
tagging sound
informant [v] Dan leve levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

leven er
sound
hulpinterviewer [a] Levener veel mensen van werk in de fabriek. [/a]

leven er
sound
informant [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve. [/a] tagging sound
informant [v] Dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dan leve Rosa en Frans in d hel. [/a] tagging sound
informant [v=071] Als we rusitg leven leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asme rustig leve dan leveme gelukkig. [/a]

as me leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswe eerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
sound
hulpinterviewer [a] Nee das ni goed. Asme. [/a]

da s as me
sound
informant [a] Asmeerlijk leve leveme gelukkig. [/a]

as m eerlijk leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef eens een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of leeft e wa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder gevaarlijk kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik peis da Marie hem zal moete roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dagaa eerder thuis zult zijn askik. [/a]

da gaa as k ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft zeker ni datem sterker is asgaa. [/a]

dat em as gaa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawaale rijker zijn aszijle. [/a]

da waale as zijle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen mensen om hooi van t land te hale? [/v] sound
informant [a] Hede genoeg mensen om het hooi van t land t hale? [/a]

he de
sound
hulpinterviewer [a] Vui. [/a] sound
informant [a] Vui het hooi. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hede genoeg mensen vui het hooi van t land t hale? [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was lief van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas lief van Jan om te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [a] Vui in t Leuvens. Twas lief van Jan vui te kome werke. [/a]

t was
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Die ton is zwaar vui te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Mope allemaal dame op tijd zulle thuis zijn. [/a]

m ope da me
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=188] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa kan nog al zevere. [/a] sound
informant [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asme toe kwampe of asmarriveerde regendenet. [/a]

as me as m arriveerde regende n et
tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dakik dak groter zijn asaa. [/a]

da k ik da k as aa
tagging sound
informant [a] Asem. [/a]

as em
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Me gelove dagaale ni zo slim zijt aswaale. [/a]

da gaale as waale
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=220] Jullie geloven zeker niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaale gelooft zeker ni dazijle armer zijn as aswaale ah asgaale dan. [/a]

da zijle as waale as gaale
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft da Lisa zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa gelooft da x en y sterker zijn dan z en a. [/a] tagging sound
informant [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jong die ze die ze moeder gisteren tagging sound
hulpinterviewer hertrouwd is stond achter maa. [/a] tagging sound
informant [v] De jongen wie dat zijn moeder de jongen wie die dat zijn moder en de jongen diens dat moeder? [/v] sound
informant [a=n] Dat ni diens moeder. [/a] sound
informant [a=j] En de jongen wie da zen moeder. [/a] tagging sound
informant [v] De jongen waar van? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ik vin da da nog t beste is de jong die zen moeder. [/a] sound
informant [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de sosse naa eur toe. [/a] sound
informant [a] Naa eur. [/a] tagging sound
informant [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woe dasop zate was nog moe juist geverfd. [/a]

da s op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie da geld heet moet maa ma wa geve. [/a] tagging sound
informant [v] Die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Die geld heet ja. [/a] sound
informant [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa staat te te zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Dus gaa mooget ook ni zien. [/a]

moog et
sound
hulpinterviewer [a] Dus ik vin dagaa het ook ni moog zien. [/a]

da gaa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de man dieze geroepe emme. [/a]

die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die het verhaal hee verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegge das de man die d historie verteld heet. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man diek peis die d historie hee verteld. [/a]

da s die k
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man diek peis dase geroepe emme. [/a]

da s die k da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zout ook zo zegge das de man woe van dak peis. [/a]

zou t da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dasem geroepe emme. [/a]

da se m
Ó tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moegn ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das ne zin dawaale ni zegge vinkik. [/a]

da s da waale vin k ik
sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
informant [a] Tis zo precies dater iemand in den hof staat. [/a]

t is dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Er weg late? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da kunde ni weg late. [/a]

kun de
sound
hulpinterviewer [v=520] War voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat een soort boeken hedegaa gekocht? [/a]

he de gaa
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja of waffer boeken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heetaa op de kermis gezien? [/a]

heet aa
tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het hus dat ik gekocht heb. [/v] sound
informant [a] Das t huis dak gekocht hem. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maakt toch zo geen lawaai kinderen. [/a] Hernomen na zin 223. tagging sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=224] Wees toch niet zo vervelend kinderen. [/v] sound
informant [a] Zijt toch zo ambetant ni kind kinderen. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slape. [/v] sound
informant [a] Na het eten goonek slape. [/a]

goon ek
tagging sound
hulpinterviewer [a] Na men eten. [/a] tagging sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie herren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as dat één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=253] Op zondag ginge we met de heel ginge we met heel de familie naar zee. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De zondag gonkeme me heel de familie noe de zee. [/a]

gonke me
tagging sound
informant [v] Wat heel leuk was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da was plezant. [/a] Vraag hernomen na zin 493. tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp woe dak woon staat een oud kerkje kerkse. [/a]

da k
tagging sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag dame damarriveerde regendenet. [/a]

da me da m arriveerde regende n et
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet dat heel schoon is. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=308] Zou hij dat hebbe kunnen doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou zoum da kunne doen emme? [/a]

zou m
sound
informant [v=393] Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle dage ne cadeau vui em gekocht het he. [/a]

da ge
tagging sound
informant [v=492] Hij is de vorige week door de dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haas gepasseerde week dui den dokter gopereerd. [/a]

haa s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa wordt morgen dui den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant [n] [v=253] Marie was er ook wat ik heel tof vond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie waser ook en da vonkek da vonkek tof heel tof. [/a] [/n]

was er von k ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Kem me doe goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeeter ni gamuseerd op het bal. [/a]

z eet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert u toch wel datik toen. [/a]

dat ik
sound
informant [a] Onder die ladder het late dui lope. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dageme toen onder de ladder het late dui lope ja das goed. [/a]

da ge me da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik rappeleer me nog dat iemand ons altijd riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa voeldenem dui het ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert u wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat we bij Marieke langs gingen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge rappeleert u zekers wel dame ba Marieke passeerde. [/a]

da me
sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappeleerde zich nog iet moe ni alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ni akkoord. Ze rappeleerdenen. [/a]

rappeleer de n en
sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In daanen tijd leefdeniker moe op los. [/a]

leef de n ik er
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdenem lijk as een beest. [/a]

leef de n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Doe leef doe leefdeme as God in Frankrijk. [/a]

leef de me
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegaa as ne koning. [/a]

leef de gaa
tagging sound
hulpinterviewer Mo ik zeg da nootni toens.

noot ni
sound
informant [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisteren na ure verjaardag ni kost kome. [/a]

da k
tagging sound
informant [v] Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Warener veel mensen op t feest? [/v]

waren er
tagging sound
informant [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wijze na elkander he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Doe zijn er ook die malkander malkander gaan zegge he. [/a] sound
informant [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa wast zeneige. [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=039] Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haa zag een slang neffenem. [/a]

neffe n em
tagging sound
informant [v=003] Ik peis da Marie hee geprobeerd van em nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis da Marie geprobeerd heet em nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus ni hee probere. [/v] sound
informant [a=n] Heeft probere? Nee. [/a] sound
informant [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Doe wil niemandni danse ja. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant [v=137] Haa wil geen soep ni mie ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa wil geen soep ni mie ete moet het zijn. [/a] sound
informant [a] Daa ni daa laatste daa valt eweg he. [/a] sound
informant [v=140] Zitte ie nieveranst geen muizen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=495] Ik peis dage veel zult moete weg smijte. [/v]

da ge
sound
informant [a=j] Ik peis dage veel zul moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] Ik peis dage veel weg zul moete smijte? [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veel eweg zul moete smijte. [/a]

da ge
sound
informant [a] Ik peis dage veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v] Tgaat er om of dat weg zout moete smijte zout weg moet smijte of zout moete weg smijte? [/v] sound
informant [a] Ik geloof da we ze alle drie gebruike zonder dawet wete. [/a]

da we t
sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veel weg zult moete smijte das de normale volgorde peiskik.

da ge da s peis kik
tagging sound
hulpinterviewer Ik zou de andere ni ni notere. [/a] Hulpinterviewer en informant zijn het niet eens. Zie verslag. sound
informant [v=146] Haa spreek ni goed gi Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oei oei nee das ni goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Haa spreek ni goed Frans. [/a] sound
informant [v] Haa spreek zo goed gi Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ah da kunde zegge haa spreek zo goed as gi Frans. [/a]

kun de
sound
informant [v=148] Iedereen is is gene gene is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou eerder zegge niet iedereen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niet iedereen is ne stielman. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ni iedereen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
informant [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] En ze wilt ook ni zinge. [/a] sound
informant [v=149] Haa heet overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa hee nee da zeggewaale ni. [/a]

zegge waale
sound
informant [a] Haa hee nieveranst vrienden. [/a] sound
informant [v=497] Haa is alle kapotte spullen weg aan t smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Haas alle kapotte xxx eweg aan t smijte. [/a]

haa s
tagging sound
informant [v] Haa is alle kapotte spullen aan t weg smijte. [/v] tagging sound
informant [a] Ja da zeggeme ook he aan t weg smijte. [/a]

zegge me
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin van ni. [/a] sound
informant [a] Ja wel ik zeg da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik zeg da ni. [/a] Hulpinterviewer en informant zijn het niet eens. sound
informant Da zegdegaa.

zeg de gaa
sound
informant [v=086] Ik weet dat Eduard wil brood ete. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=329] Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis dase allemaal deze deze jong sympathiek vinne. [/a]

da se
sound
informant [a] Ik geloof dase dase deze deze deze gast sympathiek vinne ja. [/a]

da se
sound
informant [v=027] Vertel moe ni wieze wieze wieze had kunne roepe. [/v]

wie ze
sound
hulpinterviewer [a] Zeg moe ni wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
Vraag hernomen na zin 030. tagging sound
informant [v=028] Vertel me ne keer wieze haa kunne roepe. [/v]

wie ze
sound
informant [v] Vertel me eens wie dat ze had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel me ne keer wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
tagging sound
informant [v=029] Vertel eens wie of ze haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Was da vui zever. [/a]

wa s
tagging sound
veldwerker [v=030] Wie of dase haa xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=027] Vertel me ne keer wieze haa kunne roepe zonder die dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vui maa moeter daane dat dat baa kome. [/a] tagging sound
informant [v=088] Ik weet dat Jan een nieuw schuur moet bouwe. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Jan een nieuw schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ni moet een nieuwe schuur bouwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee za God den heer. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Moe misschien kunde vui het te benadrukke. [/a]

kun de
sound
informant [a=j] Ja ik weet da jan moet een nieuw schuur bouwe. [/a] Twijfel. Misschien mogelijk bij nadruk. tagging sound
informant [v=093] Ik vin da Marie moet na Jef belle. [/v] sound
informant Hie is t zelfde. sound
informant [a=j] Ja da kanekik zegge. Ik vin da Marie moet na Jef belle. [/a]

kan ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] Het ken. Het kan baa nadruk. [/a] sound
informant [v=102] Ik weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Jan spijtig genoeg moet vertekke ja. [/a] sound
veldwerker [v] Ik weet da Jan moet spijitg genoeg vertrekke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da in geen geval. [/a] sound
informant [v=107] Ik weet dat Henri mag ni kome. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet da Henri ni mag kome. [/a] sound
informant Ó sound
informant [a=n] Nee das das ni juist he. [/a]

da s
sound
informant [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet da Jan wil varkens kope ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=501] Marie zit te stoofperen schille. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit nee. [/a] sound
informant [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Moet kunne zwemme ja. [/a] tagging sound
informant [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hulpinterviewer schudt nee. sound
veldwerker [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Moet kunne zwemme he. [/a] tagging sound
informant [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan hee drie boeken. [/a] sound
informant [v=260] Wa peisde wa peisde wie dak in de stad tege gekome ben zijn? [/v]

peis de da k
sound
hulpinterviewer [a] Wie peisde dak in in t stad tege gekome zijn? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v] Wa peisde wie dak in t stad tege gekome zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee wie peisde dak in t stad gezien hem. Daan tweede wie kan doe ni baa. [/a]

peis de da k
sound
informant [v=248] Ik zal wel efkes de sjatten af wasse. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Ik doe wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=296] Zou zou haa da gedaan hemme gekind? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zoum da gedaan kunne emme. [/a]

zou m
sound
hulpinterviewer [a] Of zoum da kunne gedaan emme. [/a]

zou m
sound
informant [v=309] Kem geen goesting vui de koeien te voeiere. [/v]

k em
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Kem goesting en voeiere de koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oei nee. [/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. sound
hulpinterviewer Wie peisde dak in t stad gezien em? [/a]

peis de da k
sound
informant [v=157] Jan weet datem vui drie uren den auto moet gemaakt emme. [/v]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=156] Moet emme gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee moet gemaakt emme. [/a] sound
veldwerker [v=160] En Jan weet datem vui drie drie uren den aut o gemaakt moet emme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Da gaat ook. [/a] sound
informant [v=161] Gemaakt hebbe moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] En wa zout beste zijn datem voor drie uren den auto moet gemaakt emme of datem voor drie uren den auto gemaakt moet emme. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gemaakt moet emme. [/a] sound
informant [v=316] De politie zou baa em kome en neme em mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De politie zou baa em kome en em mee neme. [/a] sound
informant [v=317] Marie al er koeien zijn verdronke baa d overstroming. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dan ist goed he. [/a]

is t
sound
informant [v=319] Dit sound
informant denk denkik ni aan. [/v]

denk ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Hie peisek ni aan. [/a]

peis ek
sound
informant [v=321] Daane vreemde jongen ben ik mee noe de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me daane vreemde jong zijnek noe de markt geweest. [/a]

zijn ek
sound
informant [v] Daane vreemde jongen hemek mee noe de markt geweest. [/v]

hem ek
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat dat is dat is das gie Leuvens he. [/a]

da s
sound
informant [v=322] Kem al d eerste drie sommen gemaakt. De welke hedegaa gemaakt? [/v]

k em he de gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Kem de drie eerste sommen gemaakt. Welke hedegaa gemaakt? [/a]

k em he de gaa
sound
veldwerker [v] De welke zoude da xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee welke. [/a] sound
informant [v=323] De wat voore heb jij al weg gebracht? [/v] sound
informant [a] Wat ene hedegaa al weg gebracht? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Welke hedal weg gezet? [/a]

he d al
sound
informant [a] Of wa vui ene da zoumook zegge. [/a]

zou m ook
sound
veldwerker [v] En waffere? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Waffere dat is dan vui meer as ene he. Waffer auto's hede weg gezet? [/a]

he de
sound
veldwerker [v] En de waffer? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Wildegaa misschien ne keer ruile?

wil de gaa
sound
informant [v=347] Ik weet datem dat hij is gaan zwemme. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
sound
informant [v=350] Ik weet dataa dat dat dataa gaan zwemme is. [/v]

dat aa
sound
hulpinterviewer [a=g] Ik weet datem gaan zwemme is ik kan het ni anders zegge. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=352] Ik weet dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=353] As Rosa vraagt wilde nog koffie Karel. sound
informant Kan Karel dan antwoorde kan Karel dan zegge jaak? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=364] Esem dood? [/v]

es em
sound
hulpinterviewer [a=j] Isem dood ja. [/a]

is em
tagging sound
informant [v=387] Wannie zal de wereld wereldvrede kome? Nootni. [/v]

noot ni
sound
informant [v] Nootni. [/v]

noot ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Wannie zaler wereldvrede kome? Nuuntni. [/a]

zal er nuunt ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Nuunt of te jamais. [/a] sound
informant [v=399] Rosa probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=400] Het belooft wee ne schonen dag te worde. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
veldwerker [v=417] Misschien gooketekik wel krijge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah misschien goonekiket wel krijge. [/a]

goon ek ik et
tagging sound
veldwerker [v] Ma ni gooketekik? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [v=418] Durfdergaa op duwe? [/v]

durf de r gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Teidegaader op duwe? [/a]

tei de gaa der
tagging sound
veldwerker [v] Ma ni teidergaa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oe nee. [/a] sound
informant [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa is dood. [/a] sound
informant [v=366] Haar is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zis ziek. [/a]

z is
sound
informant [v=367] Is haar ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Esse ziek? [/a]

es se
sound
informant [v=401] Tes misschien beter om nog efkes te wachte. [/v]

t es
sound
hulpinterviewer [a] Vui efkes te wachte. Tis misschien vui nog efkes te wachte ja. [/a]

t is
vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=402] Mane de chance vui em direct terug te vinge. [/v]

m ane
sound
hulpinterviewer [a=j] Chance vui em driect terug te vinge. [/a] tagging sound
informant [a] Mane de chance em direct terug te vinge is het meer he. [/a]

m ane
Vraag hernomen op einde. sound
veldwerker [v=419] Teidemgaa invitere? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Teidegaa em invitere? [/a]

tei de gaa
tagging sound
informant [v=420] Durfdezegaa invitere? [/v]

durf de ze gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Durfdegij. Durfdezegij? Nee teirdegaa ze zinvitere? [/a]

durf de gij durf de ze gij teir de gaa z invitere
tagging sound
veldwerker [v=423] Hedemegaa daan brief op gestuurd? [/v] sound
informant [a=n] Hedemegaa? Nee. [/a]

he de me gaa
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hedegaamaa daane brief op gestuurd? [/a]

he de gaa maa
tagging sound
informant [v=425] Ze leeft op water en brood. [/v] sound
informant [v] Ze leeft zaa op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
informant [v=427] Waale zijn we zijn waa doe nog nuut geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] We zijn doe nog nuutni geweest. [/a]

nuut ni
tagging sound
veldwerker [v] Dus ni we zijn walle doe nog nuutni geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niet. [/a] sound
informant [v=428] Marie zei dawe zulle winne. [/v]

da we
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dame zulle winne. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v] Damewaale zulle winne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [v=429] Haa kan haa haa kan haa daar ook niks doe ook xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa kan doe ook niks aan doen. [/a] tagging sound
informant [v=430] Kpeis datemaa morgen ook komt. [/v]

k peis dat em aa
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
informant [v=459] Haa eet den bal gemsete in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. Haat den bal in. Haat haat den bal in de korf of in de mand gesmete he. [/a]

haa t
tagging sound
informant [v=486] Daane boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Beloof me dage daane boek nuutni mie zult verstoppe. [/a]

da ge nuut ni
sound
informant [v=530] Marie zei dagaa Pierre nen boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei dagaa geprobeerd et nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer Tes opzettelijk vuit moeilijk te make.

t es vui t
sound
informant [v=531] Jules peisde dak Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k
sound
hulpinterviewer [a=n] Jules peisde dak geprobeerd haa Lisa ne cadeau te geve. [/a]

da k
sound
informant [v=532] Karel weet dagaa het geprobeerd Marie nen boek te kope. [/v]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Dagaa geprobeerd et Marie nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
informant [v=487] Wa zegdemaa dage daget gekocht? [/v]

zeg de maa da ge da g et
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Wa zegdeme dage gekocht et? [/a]

zeg de me da ge
sound
veldwerker [v] Wa zeg maa dage gekocht et? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=227] Als Frans zegt haa danst kan jan dan antwoorde haa doe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa doetet. [/a]

doet et
sound
veldwerker [v] Haa doe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee haa doetet. [/a]

doet et
sound
informant [v=228] Als Frans zegt haa zingt kan Jan dan antwoorde het doetet? [/v]

doet et
sound
hulpinterviewer [a=n] Haa doetet. [/a]

doet et
sound
informant [v=243] Als Frans vraagt werktem kan Jan dan antwoorde haa doet? [/v]

werkt em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee haa doetet. [/a]

doet et
sound
informant [v=244] As Frans zegt haa slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Toetoet ja ja das goed. [/a]

t oet t oet da s
tagging sound
informant [v=485] As Frans vraagt zalek zalek dezen avond

zal ek
sound
informant koke koke kan Marie dan antwoorde da doe moe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja doedamoe. [/a]

doe de moe
sound
informant [v=517] Robert heet drie groen appelen en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=002] Kem da gezegd gad. [/v]

k em
sound
hulpinterviewer [a=j] Kem da gezegd gad das goed. [/a]

k em da s
tagging sound
informant [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=j] Past op dage ni en valt ja. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a] Past op dage ni valt ja da gaan wook zegge. [/a]

da ge w ook
Optioneel dus. sound
informant [v=136] Jan en hee ni veel geld ni mie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan hee ni veel geld ni mie. [/a] sound
informant [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geef niks aan een ander. [/a] sound
informant [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemand wil ni werke. [/a] sound
informant [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=389] Woe groeit het geld aan de bomen? [/v] sound
informant [v] Nieveranstni. [/v]

nieveranst ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant [v=390] Wat wat is rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant [v] Niksni. [/v]

niks ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niks. [/a] sound
informant [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Heetem gemolke? Geen enkel ni. [/v]

heet em
sound
hulpinterviewer [a=n] Gien zouk zegge. [/a]

zou k
sound
informant [v=475] Marie hee nu meer koeien dan ze vroger haa en had. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie hee nu meer koeien as dase vroger haa. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] En ni en haa? [/v] sound
informant [a=n] En had? Nee. [/a] sound
informant [v=497] Hie is alles wak gekrege en heb. [/v]

wa k
sound
hulpinterviewer [a=n] Hie is alles wak gekrerge em. [/a]

wa k
sound
informant [v=424] Kememet gegeve. [/v]

k em em et
sound
hulpinterviewer [a=n] Kemetem gegeve. [/a]

k em et em
tagging sound
informant [v=001] Marie peist dat dataa haa wille ner huis. [/v]

dat aa
sound
informant [a=n] Datem ner huis wou gaan of datem ner huis haa wille gaan. [/a]

dat em
tagging sound
informant [v=170] Jan is Rosa en Julia heule broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zenne. Jan ist broerke van. [/a]

is t
sound
informant [v=173] Daane auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee das das Jef zenne auto. [/a]

da s
sound
informant [v=174] Daane velo is mijn maan maans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das maane velo. [/a]

da s
sound
informant [v=368] Me hij haa te werke moets zaa den helen dag thuis blijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah mee dat hem gaa werke moet zaa den helen dag thuis blijve. [/a] sound
informant [v] Me hem te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee me datem. [/a]

dat em
sound
informant [v=395] Geloofde datem dataa gevallenes. [/v]

geloof de dat em dat aa gevallen es
sound
hulpinterviewer [a=j] Geloofde ni datem gevallenes ja. [/a]

geloof de dat em gevallen es
tagging sound
informant [v] Dataa gevalle eet? [/v]

dat aa
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=324] De zulke zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
hulpinterviewer [a=n] Die zouk ni wille op ete. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [a] Of zo een. [/a] sound
informant [a] De die. [/a] tagging sound
informant [v=325] De die zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Of de die ja. [/a] sound
informant [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon emme geroepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Kost geroepe emme. [/a] sound
informant [v=357] Doe passert niemand. [/v] sound
veldwerker [v] Iemand. [/v] sound
informant [v] Kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ni wie dat he. [/a] sound
informant [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee legt daanen boek nene. [/a] sound
informant [v=408] Op dees feest wordter veel gedanst. [/v]

wordt er
sound
hulpinterviewer [a=j] Op dees feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
informant [v] Kan het zonder zonder er? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=409] Nu wordter alleen nog moe brood verkocht in daane winkel. [/v]

wordt er
sound
hulpinterviewer [a=j] Nu wordter alleen nog moe brood verkocht in daane winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
informant [v] Nu wordt alleen nog moe xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zonder er da kan ni nee da kan ni. [/a] sound
informant [v=483] As ge echt ni kunt wachte komt dan moe. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Asgecht ni kunt wachte komt dan moe. [/a]

as g echt
sound
veldwerker [v] En dan kom moe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
informant [v=414] Gisteren stonder ne vieze man in den hof. [/v]

stond er
sound
hulpinterviewer [a=j] Gisteren stonder ne vieze man xxx. [/a]

stond er
tagging sound
informant [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee baa ons moet er er altijd baa. [/a] sound
informant [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ze ziet doe eens. [/a] sound
informant [v=369] Met het te sneeuwe konde kostewe de de stad ni mie uit. [/v]

koste we
sound
hulpinterviewer [a=n] Me de sneeuw kosteme t stad ni uit of ni in. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v] En me het te sneeuwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=004] Ik probeerdekege tomate te kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede det park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandeldenaa in t park. [/a]

wandel de n aa
tagging sound
veldwerker [n] [v=035] Jan rappeleert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan rappeleertem daa historie wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gisteren is is gestorve? [/v] sound
informant [a] Ja ze weet ni da Marie gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Gestorve es. [/a] sound
informant [a] Gestorve es. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze weet ni da Marie gisteren gestorve eet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet ni da Marie gisteren gestorve es? [/v] sound
informant [a=n] Zen weet ni? Nee. [/a]

z en
sound
veldwerker [v=057] Leeft ze niet te gevaarlijk? [/v] sound
informant [a] Leefse ni te gevaarlijk? [/a]

leef se
tagging sound
veldwerker [v=059] Leeft het hondje nog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef et hondje nog? [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek hem zelf of hem of ze zelve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haa bekeek zen eige in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v=061] Leven jullie wel gezond genoeg? [/v] sound
informant [a] Leefdegaale wel gezond? [/a]

leef de gaale
tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gekos of gekost of xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niemand eet da van ze lven gekinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent hem goed of kent ze zelve goed? [/v] sound
informant [a=n] Haa kent zen eige goed. [/a] sound
veldwerker [v=046] Foto's van zen eige zout ge ook kunne zegge van hem zelf van hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jean haa da gans brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee da zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dadegij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dagij. Dagaa. [/a]

da gij da gaa
tagging sound
veldwerker [v] Ni dadegij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Asekik? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Asekik ja. [/a]

as ek ik
sound
veldwerker [v=217] Asgegaa? [/v] sound
informant [a=j] Asgaa. [/a]

as gaa
sound
veldwerker [v=218] Aszezijle? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=189] Twas vriendelijk van Jan van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Van te kome werke ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Twas vriendelijk van Jan te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vriendelijk van Jan te kome? Nee da gaa ni. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan van kome te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee niet. [/a] sound
informant [a] Twas vriendelijk van Jan van kome te werke? [/a]

t was
Informant twijfelt. sound
veldwerker [v=190] En eh da vat is zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da vat is zwaar vui te drage. [/a] sound
veldwerker [v] En da vat is zwaar voor drage? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Vui te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Mope allemaal van op tijd thuis te zijn ja. [/a]

m ope
tagging sound
veldwerker [v] Wope allemaal op tijd thuis te zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja mope allemaal op tijd thuis te zijn ook. [/a]

m ope
sound
veldwerker [v=215] Dakik zout ge da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik peis dakik groter zijn asgaa. [/a]

da k ik as gaa
tagging sound
veldwerker [v=219] We peise dagegaa? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dagaa. [/a]

da gaa
tagging sound
veldwerker [v] Ni zo slim zijt aswewaale? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ni zo slim zijt aswaale. [/a]

as waale
sound
veldwerker [v=220] Gaale peist toch ni dasesijle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Armer zijn asgegaale? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Armer zijn asgaale. [/a]

as gaale
sound
veldwerker [v=250] De bank waar op ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De bank woe dasop zate. [/a]

da s op
sound
hulpinterviewer [a] Nee nee waar op da kennewaale niet. [/a]

kenne waale
sound
veldwerker [v] En de bank daar dasop zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Neet. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [a] De bank woe woe dasop zate. [/a]

da s op
sound
veldwerker [v=339] En ik vin dagaa et ook ni zien moogt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moogt zien. [/a] sound
commentaarTechnisch probleem: plots veel stiller, dit laatste deel hernomen in P088 Leuven deel 2.  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: optioneel
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
opmerking: ekik één geheel; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: haa
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: waale
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makandere
zin: vorm met één onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: der
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) opmerking: met 'de' vertaald.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de gaa
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat het
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: me goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa me
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de gaale
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaale goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan zaale
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ekik gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk te gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gonkt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gonkt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging haa
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: waale gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonk te gaale
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale gonk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke waale
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: toch twijfel, die beter
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken onmogelijk
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
opmerking: constrcutie steeds met 'aan'
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
opmerking: twijfel
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em