SAND-data Brussel (P065p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Brussel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P065[/k][h]640[/h][i]641[/i][i]642[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan weet nog da verhaaltje toch. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jean rappeleertem die historie wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant1 [a] Asek eerlijk leef dan leefek gelijk as da mijn ouders da gewild emme. [/a]

as ek leef ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als mijn vader als zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer as ze pa. [/v]

as em leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker heet geen nagels bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Louis Louis liet ma voor em werke. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet neet da Marie gisteren gestorvenes. [/a]

gestorve n es
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant1 [a] Asem zo dangereus leeft zalem ni lang ni meer leve. [/a]

as em zal em
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu nog leeft zalt morgen ook nog leve. [/a]

as t zal t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna liet zich mee gaan op de golven. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] toon bezag zeneige in de spiegel of bezag zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant1 [a] As gaale zo ongezond blijft leve gaade nooit zo lang ni leve askik. [/a]

gaa de as k ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant1 [a] Asse vui heule werk leve leveze ni vui heule kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit zo gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Niemand heet da nooitni gewild of gekost. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja gekost he juist. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] ward die kent zeneigezelve goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord datter foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat ter
sound
informant1 [a] ward hee goord datter fotos van zeneigezelf in de vitrine staan [/a]

dat ter zen eige zelf
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou eerder zegge datter foto's van hem. [/a]

dat ter
sound
informant1 [a] Of van hem in de vitrine staan ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jean haa graag het heel brood op gete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft gaaje langer leve. [/a]

as ge gaa je
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Aser zo weinig mensen van den boer moete leve of van de grond moete leve

as er
tagging sound
informant1 zullener veel meer moete gaan werke in t fabriek. [/a]

zullen er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant1 [a] As Rosa en Pierre in den hemel leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Aswe kalm leve leveme leveme gelukkig. [/a]

as we leve me
tagging sound
informant1 [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
hulpinterviewer [a] Asmeneerlijk leve leveme gelukkig. [/a]

as me n eerlijk leve me
sound
informant1 [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
informant1 [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft een beetje minder dangereus kinderen. [/a] tagging sound
informant1 [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik peis da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
informant1 [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze peist dage vroeger gaat thuis zijn askik. [/a]

da ge as kik
tagging sound
informant1 [v=217] Ge gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft toch ni datem sterker is asgaa. [/a]

dat em as gaa
tagging sound
informant1 [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove da waale rijker zijn as zijle. [/a] tagging sound
informant1 [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heeje genoeg mensen vui t hooi van t land tale? [/a]

hee je t ale
tagging sound
informant1 [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het was vriendelijk het was gentil nee het was vriendelijk van Jan van te kome werke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=190] Deze ton is zwaar om drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die ton is zwaar vui te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wenope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a]

we n ope
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die kan nogal zage. [/a] sound
informant1 [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswaan kwame regendenet. [/a]

as w aan regende n et
tagging sound
informant2 [a] Asme toe kwame. [/a]

as me
sound
informant1 [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als jij. [/v]

k geloof
sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dakik groter zijn dan gaa. [/a]

da k ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waale gelove da gaale ni zo slim zijt as waale. [/a] tagging sound
informant1 [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft toch neet dazijle armer zijn as gaale? [/a]

da zijle
tagging sound
informant1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaa gelooft da Lisa zo schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant1 [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft da Jules en Jean sterker zijn as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
informant1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteren ge hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De mama van de jongen die gisteren getrouwd is die stond juist achter maa. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok t deksel no heu. [/a] tagging sound
informant1 [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woe dasop zate was juist geschilderd. [/a]

da s op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [v=259] Wie geld heeft moet maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dien die geld heet die moet maar een beetje geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget ni zien dus vinik dagetgaa ook ni moog zien. [/a]

mag et vin ik da ge t gaa
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dase geroepe emme. [/a]

da s da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal verteld heeft. [/v] sound
commentaarVraag hernomen op einde.  sound
informant1 [a] Das de man die die roman verteld heet. [/v]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dak peis die de roman verteld heet. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Das de man van wie dak peis dase geroepe emme. [/a]

da s da k da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten. [/v]

t schijnt
sound
informant1 [a] Ze peist dase niks mag ete. [/v]

da se
sound
informant1 [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant1 [a] Tis precies of datter iemand in den hof staat. [/a]

t is dat ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wa boeken heeje gekocht? [/a]

hee je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie heeter aan aa op de kermis gezien? [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ik peis da Marie hee probere van hem een briefke te schrijve. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee ik peis da Marie geprobeerd heet van hem een briefke te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant1 [a=j] Ja daar wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij wil geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zittenier nieveranst geen muizen? [/a]

zitte n ier
sound
informant1 [a=j] Zijn hier nieveranst geen muizen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik peis dage veel weg zul moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant1 [a] Ik peis dage zult veel weg moete smijte. [/a]

da ge
Nadien blijkt [a=g] sound
hulpinterviewer [v] Ik peis dage veel zot weg moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant1 [a=g] Dage veel weg zult moete smijte. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v] Ik peis dage veel zot moete weg smijte. [/v]

da ge
sound
informant1 [a=j] Dage veel zul moete weg smijte da peisek. [/a]

da ge peis ek
sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veel weg zot moete smijte vui maa is da goed. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veel zot weg moete smijte das ook goed. [/a]

da ge da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik peis dage veel zot moete weg smijte das ook goed he. [/a]

da ge da s
tagging sound
veldwerker [v] En en is er ene bij dage zegt van die xxx? [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Een voorkeur? Voor mij den eerste en voor hem den tweede als ik het goed berepen hem. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij spreek za Frans ni goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Das tweede keer tzelfde hij spreek za Frans ni goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] xxx Hij spreek zo goed as geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant1 [a=j] Alleman is gene stielman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heet overal geen kameraden. [/v] sound
informant1 [a=j] Overal heetem geen kameraden. [/a]

heet em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij heet overal geen kameraden. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee ni overal kameraden. [/a] sound
informant1 [a] Ge kun ge kunet in twee dingen zegge he overal heetem geen kameraden ofwel kameraden hee heetem ni overal he. [/a]

kun et heet em
sound
hulpinterviewer [v=497] Hij es alle kapotte bazaar weg aan te smijte. [/v] sound
informant1 [a=j] Awel hijs alle kapotte bazaar weg aant smijte. [/a]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte bazaar aan het weg smijte. [/v] sound
informant1 [a=g] Hij es bezig alle kapotte bazaar aant weg smijte. [/a]

aan t
tagging sound
veldwerker [v] En is er één dage meer zou zegge?

da ge
sound
veldwerker Weg aant smijte of aant weg smijte? [/v]

aan t
sound
informant1 [a] Of aant weg smijte hij is bezig hijs bezig al zenne kapotte bazaar aant weg smijte. [/a]

aan t hij s
sound
hulpinterviewer [a] Aant weg smijte das de voorkeur. [/a]

aan t da s
sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eduard wil brood ete. [/v] sound
informant1 [a=n] Ah ja ik weet dat Eduard wil brood ete sound
informant1 of ik weet dat Eduard brood wilt ete das beter zelfs. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=087] Eduard moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=j] Eduard moet kunne vroeg op staan of hij moe kunne vroeg op staan Eduard. [/a] tagging sound
informant1 [a] Nu moeje zien wa betekenis dage daar aan wilt geve. [/a]

moe je da ge
sound
hulpinterviewer Daar zijn twee mogelijkheden Eduard moe kunne vroeg op staan of Eduard moet vroeg kunne op staan. sound
informant1 Hij moe kunne vroeg op staan vui op da werk te zijn. sound
informant1 Maar hij moe vroeg kunne op staan vui dat de vuilkar passeert. sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook kunne zegge Eduard moe kunne erg vroeg op staan? [/v] sound
informant1 [a=n] Moet erg vroeg op staan? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof die gamin vinneze allemaal aardig. [/v]

vinne ze
sound
informant1 [a] Die gamin vinneze allemaal tof. [/a]

vinne ze
sound
veldwerker [v] En asge daar ik geloof voor zou zegge? [/v]

as ge
sound
informant1 [a=n] Ik geloof dase diene gamin allemaal tof vinne dan est helemaal anders he. [/a]

da se es t
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar neet wie dat ze kunne roepe. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [a] Ja vertel maar ni wie dasaa kunne roepe. [/a]

da s aa
[v=028] dus [a=g] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel maa eens wie of zij haa kunne roepe. [/v] sound
veldwerker Tis in dezelfde betekenis als vertel vertel mij ne keer wie ze haa kunne roepe maar sommige kunne daar

t is
sound
veldwerker of nog tussen zette wie of ze haa kunne roepe. sound
informant1 [a] Wadatter wel is dage kunt in die zin asge zegt van wie of wat

wa dat ter da ge as ge
tagging sound
informant1 maar hier ni hier zie ik die of ni tussen. [/a] Verkeerd begrepen maar duidelijk [a=n] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel maa eens wie of dasij haa kunne roepe. [/v]

da s ij
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar dien of zettewijle daar ni tussen. [/a]

zette wijle
sound
informant1 [a] Nee vertel maa eens wie dase zou kunne geroepe hemme. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik peis dat iedereen moe kunne zwemme. [/v] sound
informant1 [a=g] Ja ik peiskik da ook ik peiskik dat iedereen moe kunne zwemme he. [/a]

peis kik
tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moe zwemme kunne. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik vin dat alleman zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik vin dat alleman moe kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Awel ik vin dat alleman zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat alleman zwemme moe kunne. [/v] sound
informant1 [a=n] Das tzelfde he ik vin dat alleman zou moete kunne zwemme he. [/v]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Drie boeken hee Jan. [/a] sound
informant1 [a] Hij heet drie boeken Jan heet drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa peisde wie dak in de stad tege gekome zijn? [/v]

peis de da k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wa peisde dak in de stad tege gekome zijn? [/v]

peis de da k
Andere vraag. sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in de stad tege gekome zijn? [/a]

peis de da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie peisde wiek in de stad tege gekome zijn? [/v]

peis de wie k
sound
informant1 [a=j] Wie peisde wie dak in de stad tege gekome zijn? [/a]

peis de da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Ja ik doen wel even de sjatten af wasse. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zal gauw wel de sjatten af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hemme gekund? [/v] sound
informant1 [a] Zou hij da kunne gedaan hemme? [/a] sound
informant2 Zou hij da kunne gedaan hemme? sound
hulpinterviewer [v=309] Das ne zin dak gewoon ni begrijp ik heb geen zin en voere de koeien? [/v]

da s
sound
veldwerker [v] In plaats van ik heb geen goesting voor de koeien te voere. [/v] sound
informant1 [a=n] Ah ik ik hem kik geen goesting voor die koeien voor die koeien te voeiere za. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datem voor drie uren sound
hulpinterviewer den auto moet hemme gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] Jean weet datem voor drie uren den auto moet gemaakt zijn. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=157] Jean weet datem voor drie uren

dat em
sound
hulpinterviewer den auto moe gemaakt hemme. [/v] sound
informant1 [a=g] Awel Jean weet datem voor drie uren den auto moe gemaakt hemme. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Jean weet datem voor drie uren den auto gemaakt moet hemme. [/v]

dat em
sound
informant1 [a=n] Jean weet da voor drie uren den auto moe gedaan moe gemaakt zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jean weet datem voor drie uren den auto gemaakt hemme moet. [/v]

dat em
sound
informant1 [a=n] Jean weet datem voor drie uren den auto moe gemaakt hemme. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en pakke hem mee. [/v] sound
informant1 [a=n] De politie zou bij em kome voor em mee te pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marei al eu koeien zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja Marie al eu koeien zen verdronke bij de overstroming. [/a] tagging sound
informant1 [a] Of al de koeien van Marie zen verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Da peisek ni aan. [/v]

peis ek
sound
informant1 [a=n] Daar peisek ni aan. [/a]

peis ek
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare kadee ben ik mee naar de markt gegaan. [/v] sound
informant1 [a=n] Me die rare kadee benek naar de markt gegaan. [/a]

ben ek
sound
hulpinterviewer [v] Die rare kadee benekik mee naar de markt gegaan. [/a]

ben e kik
sound
informant1 [a=n] Ik ben ik ben naar de markt gegaan me diene rare kadee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heejegaa gemaakt? [/v]

hee je gaa
sound
informant1 [a=j] Ik em de eerste drie sommen gemaakt. Welke de welke heejegaa gemaakt? [/a]

hee je gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=322] De wat voore heb jij al mee gevbracht? [/v] sound
hulpinterviewer [v] De waffere of de waveuken heddegij al weg gedaan? [/v]

hed de gij
sound
informant1 [a=j] Nee nee de waffere heeje de waffere heejegaa al weg gedaan? [/a]

hee je hee je gaa
sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v]

dat em
sound
informant1 [a=n] Ik weet datem gaan zwemmenes. [/a]

dat em zwemme n es
sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet datem gaan zwemmenes. [/v]

dat em zwemme n es
sound
informant1 [a=g] Ik weet datem gaan zwemmenes. [/a]

dat em zwemme n es
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet datij zwemme gaan es. [/v]

dat ij
sound
informant1 [a=n] Da bestaat ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet datem gaan zwemmenes. [/a]

dat em zwemme n es
sound
hulpinterviewer [v=353] As Rooske vraagt wilde nog koffie Karel kan Karel dan antwoorde jak? [/v]

wil de
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja. Jak. Jak da bestaat in Brussel ni jak. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dan antwoort Karel ja of nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant1 [a=j] Isem dood? [/a]

is em
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de werledvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant1 [a=j] Nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rooske probeerde om niemand zeer te doen. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] Rooske probeerde niemand niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schone dag te wedde. [/v] sound
informant1 [a=j] Tbeloof ne schone dag te wedde. [/a]

t beloof
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien gonekiket wel krijge. [/v]

gon e kik et
Al verbeterd. sound
informant1 [a=n] Misschien zaleket wel krijge. [/a]

zal ek et
Vorm komt wel spontaan voor. tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge misschien zaleketik wel krijge? [/v]

zal ek et ik
sound
informant1 [a] Misschien zalekiket wel krijge. [/a] tagging sound
veldwerker zal-e-kik-et sound
hulpinterviewer [v] Ni zaleketik? [/v]

zal ek et ik
sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=418] Teidegaader op duwe? [/v]

tei de gaa der
Verkeerde vraagstelling. sound
informant1 [a] Teidegaa der op stoempe? [/a]

tei de gaa der
tagging sound
veldwerker [v] En kunde ook zegge teidergaa op stoempe? [/v]

kun de tei d er gaa
sound
informant1 [a=j] Teirdergaa op stoempe? [/a]

teir der gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Teidemgaa invitere? [/v]

tei d em gaa
sound
informant2 [a=n] Teidegaa em invitere? [/a]

tei de gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Teidedezegaa invitere? [/v]

tei de deze gaa
sound
informant2 [a=n] Teidegaa diene invitere? [/a]

tei de gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heddegaamaa die brief opgestuurd? [/v]

hed de gaa maa
Verkeerde vraagstelling. sound
informant2 [a] Heejegaamaa diene brief op gestuurd? [/a]

hee je gaa maa
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hedemaagaa diene brief op gestuurd? [/v]

hed de maa gaa
Verbeterde vraag. sound
informant2 [a=n] Heddegaamaa die brief op gestuurd? [/a]

hed de gaa maa
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leef ze leef zij op water en brood. [/v] sound
informant2 [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die tweede zij zette wijle daar ni tussen he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn wijle daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=j] We zijn wijle daar nog nooitni geweest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawewijle zulle winne. [/v]

da we wijle
sound
informant2 [a=n] Marie zei dawe wel zulle wille winne. [/a]

da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant2 [a] Hij kan daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja maar we kunne ook wel zegge hij kan hij daar ook xxx. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datem hij morgen ook komt. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat es zeker ni goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dien hij is daar teveel aan. [/a] sound
informant2 [a] Ik peis datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heet den bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij heet den bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof me dageda nooitni meer zult weg stoppe. [/v]

da ge da
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a=n] Beloof ma dage die boek nooitni meer zult weg stoppe. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei sound
hulpinterviewer dagaa Pierre nen boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da gaa
sound
informant2 [a=n] Marie zei ma dage aan Pierre nen boek probere te verkope het. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Jules peisde dak Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k
sound
informant2 [a=n] Jules peisde dakik geprobeerd haa aan Marie e cadeauke te geve. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dage het geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da ge
sound
informant2 [a=n] Karel weet dak geprobeerd hem aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zei ma dage gekocht het. [/v]

da ge
sound
veldwerker Bijvoorbeeld as Marie is naar de winkel geweest en hare man vraagt dan? sound
veldwerker Dus en hij wil wete wa dase mee brengt.

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Dus in feite zeg ma wa dage gekocht het. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij danst kan Jean dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer Hij doetet hij doetet.

doet et
sound
hulpinterviewer [v] As Frans zegt hij danst kan Jean dan antwoorde hij doetet? [/v]

doet et
Hulpinterviewer heeft vraag veranderd. sound
veldwerker [v] Maar ni gewoon hij hij doe? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee hij doeget. [/a]

doe g et
sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hij zingt kan Jean dan antwoorde sound
hulpinterviewer t doet? [/v] sound
informant2 [a=n] Ja hij doeda. [/a]

doe da
sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt werktem

werkt em
sound
hulpinterviewer kan Jean antwerpe antwoorde hij doeget? [/v]

doe g et
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a=n] Hij doeget. [/a]

doe g et
sound
hulpinterviewer [v=244] A Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jean dan antwoorde toetoet? [/v]

t oet t oet
tagging sound
informant2 [a=j] Ja da blijft ook tzelfde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zalek dezen avond koke koke kan Marie dan antwoorde da doeje maar. [/v]

zal ek doe je
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a=n] Doeda maar. [/a]

doe da
sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
informant1 [a=n] Robert hee drie groen appels groen appels en Marie hee drie rode. [/a] sound
informant2 [a=j] En Maire heeter drie rode he. [/a]

heet er
sound
hulpinterviewer [a] Meer met de er er bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=002] Ik eb da gezegd gad. [/v] sound
informant2 [a] Ik em da gezegd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar er zijn er ook die zegge ik em da gezegd gad maar dat es al van buiten Brussel he. [/a] sound
informant2 [a=j] Ja kem da ne keer gezegd gad maar das lang geleden za. [/a]

k em da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
informant2 [a=j] Pas op dage ni en valt. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jean en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant2 [a=n] Jean hee ni veel geld ni meer diene en ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik geef niks aan nen andere ni meer. [/a] tagging sound
informant2 [a] Of ik geef niks aan een ander. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant2 [a=n] Niemand wil ni meer werke of niemand werk ni meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee gepakt? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant2 [a=j] Wie heet den auto mee gepakt? Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Woe groeit het geld aan de bomen? Nieveranstni. [/v]

nieveranst ni
sound
informant2 [a=j] Woe groeit het geld aan de bomen? Nieveranstni meer. [/a]

nieveranst ni
sound
informant2 [a] Nieveranstni. [/a]

nieveranst ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wat iser rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

is er
sound
informant2 [a=j] Wat ister rond en vierkant tegelijk? Niks ni niksni. [/a]

is ter niks ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Geen enkel ni. [/v]

heet em
sound
informant2 [a=j] xxx Koeien heetem gemolke? Geen één ni. [/a]

heet em
tagging sound
informant2 [a] Of geen één maar geen één ni zoukik zegge. [/a]

zou kik
sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koeien dan ze vroeger en haa. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie hee nu meer koeien as dase vroeger haa. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a] Dien een zeggewijle daar ook ni in die zin he. [/a]

zegge wijle
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wa dak gekregen en hem. [/v]

da k
sound
informant2 [a=n] Hier is alles wa dak gekregen em. [/a] sound
hulpinterviewer [v=424] Ik ememet gegeve. [/v]

em em et
sound
informant2 [a=n] Ik emetem gegeve. [/a]

em et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie peist datij haa wille naar huis. [/v]

dat ij
sound
informant2 Das alles?

da s
sound
informant2 [a=n] Marie peist datij zou wille naar huis gaan. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Marie peist datij naar huis wou. [/a]

dat ij
sound
informant2 [v=472] En heeft Gerard gebeld? [/v] sound
hulpinterviewer [a] En hee Gerard getelefoneerd? [/a] En hier geen negatiepartikel maar en, heeft Gerard getelefoneerd. sound
informant2 [v=473] En pas op. [/v] sound
hulpinterviewer [a] En pas op. [/a] En hier geen negatiepartikel. sound
informant2 [v=476] As Susanne en haa kunne kome dan haaze da gedaan. [/v]

haa ze
sound
hulpinterviewer [a=n] As Susanne haa kunne kome dan haaze da gedaan. [/a]

haa ze
sound
informant2 [v=477] Zaa es den besten dokter dakik ken

da kik
sound
informant2 dakik en ken. [/v]

da kik
sound
hulpinterviewer [a=n] Ze is den besten dokter dak ken. [/a]

da k
sound
informant2 [v=478] Voor ge iet en weg smijt sound
informant2 moeje efkes belle. [/v]

moe je
sound
hulpinterviewer [v] Voor dage iet iet en weg smijt moeje efkes telefonere. [/v]

da ge moe je
sound
hulpinterviewer [a=n] Voor dage iet weg smijt moeje ne keer belle. [/a]

da ge moe je
sound
hulpinterviewer [v=479] Ja hier is alles wa dakik gekregen en em. [/v]

da kik
sound
informant2 [a=n] Hier is alles wa dakik gekregen em. [/a]

da kik
sound
hulpinterviewer [v=480] Jan en is te gierig voor iet aan zen kinderen te geve. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan es te gierig voor iet aan zen kinderen te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=481] Precies of dagaa iet van voetballen en weet. [/v]

da gaa
sound
informant2 [a=n] Precies of dagaa iet van voetbal weet. [/a]

da gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=226] As Jan zegt hij slaapt kan Elisa dan antwoorde hij en doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij slaap ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Ten was maar net genoeg. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Het was het was maar juist genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Jean es Rosa en Julia heu broerke. [/v] sound
informant2 [a=j] Da blijft tzelfde he Jean is Rosa en Julia eu broerke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jean is het broerke van Julia en Rosa. [/a] sound
veldwerker [v] Maar t ander zou ook kunne? sound
veldwerker Eh Jean is Julia en Rosa eu broerke? [/v] sound
informant2 [a=j] Da gaat ook das ook goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=173] Dien auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dien auto is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
informant2 [a=n] Die velo is van maa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Me hem te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
informant2 [a=j] Me hem te gaan werke blijft zij den helen dag thuis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Door dat hij ging werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar me hij te werke moest zij den helen dag thuis blijve is ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofde ni datem gevallenes. [/v]

geloof de dat em gevalle n es
sound
informant2 [a=j] Peisde ni datem gevallenes. [/a]

peis de dat em gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni datem gevalleneet. [/v]

geloof de dat em gevalle n eet
sound
informant2 [a=n] Nee geloofde ni datem gevallenes. [/a]

geloof de dat em gevalle n es
sound
hulpinterviewer [v=324] Zukkene zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
informant2 [a] Ja das goed he. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook kunne zegge de zukkene? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De zukkene? Ja. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee nee da gaan we zukkene zukkene zoukik ni durve op ete. [/a]

zou kik
sound
hulpinterviewer [v=325] De die zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
informant2 [a=n] Die zouk ni durve op ete. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [v=494] Nee ik vin da Jean beter den dokter kost hemme geroepe. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik peis da Jean beter den dokter zou geroepe hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik vin da Jean beter den dokter zou kunne geroepe hemme. [/a] sound
informant2 [a] Jean haa beter den dokter kunne roepe of Jean haa beter den dokter geroepe de twee zijn goed. [/a] sound
veldwerker [v=506] Heejegaa aan Jan gezien? [/v]

hee je gaa
sound
informant2 [a] Heejegaa Jan gezien? [/a]

hee je gaa
sound
hulpinterviewer [a=j] Heejegaa heejegaa aan Jean gezien da zeggewijle. [/a]

hee je gaa zegge wijle
tagging sound
hulpinterviewer [v=507] Zemme aan em late lache. [/v]

z emme
sound
informant2 [a=n] Zemme em late lache. [/a]

z emme
sound
hulpinterviewer [a] Zemme em doen lache. [/a]

z emme
sound
veldwerker [v] En zemme aan em doen lache? [/v]

z emme
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=509] Zemme aan hem late valle om datem za werk ni goed dee. [/v]

z emme dat em
sound
informant2 [a=n] Zemme hem late valle om datem ze werk ni goed dee. [/a]

z emme dat em
sound
hulpinterviewer [v=509] Zeet da probleem aan em late op losse. [/v]

z eet
sound
informant2 [a=j] Zeet aan hem late op losse zeet da probleem aan hem late op losse. [/a]

z eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=510] Heddegaa aan mijne portefeuille gezien? [/v]

hed de gaa
sound
informant2 [a=n] Nee heejegaa mijne portefeuille gezien? [/a]

hee je gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=511] Kem gisteren nog aan Jean-Luc op TV gezien. [/v]

k em
sound
informant2 [a=n] Ik em gisteren Jean-Luc op TV gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt daar komt morgen iemand langs kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant2 [a=n] As Frans zegt daar komt morgen iemand kan Frans dan vrage wie dat es? [/a] sound
veldwerker [v] En gewoon wie da? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ook. [/a] sound
informant2 [a] Kan Marie dan vrage wie da? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie of wie da. [/a] sound
veldwerker [v] En as as mevrouw zou zegge der komt hier morgen iemand hoe zou u daar dan op antwoorde? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie heel kort wie. [/a] sound
veldwerker [v] En ni wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ni wie da. [/a] sound
informant2 [a] Ik zou da misschien zegge wie da. [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leget neer. [/v] Vraag al verbeterd. sound
informant2 [a=n] Legt dien boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op da feest weter veel gedanst. [/v]

wet er
sound
informant2 [a=j] Op da feest weter veel gedanst. [/a]

wet er
Vraag hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja da blijft tzelfde nu wordt er nog alleen brood verkocht in die winkel. [/a] Vraag hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=483] As ge echt ni meer kunt wachte dan komde maar. [/v]

kom de
Vraag al verbeterd. sound
informant2 [a] Awel dan komde maar he. [/a]

kom de
sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge dan kom maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan kom maar? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne vieze pe in den hof. [/v]

stond er
sound
informant2 [a=j] Gisteren stonder maar ne vieze pe in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dus die er zeggewij der bij. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=484] Daar bezie maar. [/v] Vraag al verbeterd. sound
informant2 Ja. sound
veldwerker [v] En da zie maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Zie maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Me te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/v]

koste we
Vraag al vebeterd. sound
informant2 [a] Me dat gesneeuwd heet kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
sound
hulpinterviewer [a] Maar gelijk as dat hier staat ist goed he me te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/a]

is t koste we
sound
veldwerker [v] Me het me het te sneeuwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee me het te sneeuwe me te sneeuwe. [/a] sound
informant2 [a=j] Of me het te sneeuwe me het te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/a]

koste we
tagging sound
informant2 [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den auto van Marie is kapot. [/a] tagging sound
informant2 [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as da één en één twee es. [/a]

da s
tagging sound
informant2 [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] 's Zondags ginkewe me heel de familie naar de zee wa neig plezant was. [/a]

ginke we
tagging sound
informant2 [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp woe dak woon staat een oud kerkske. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [v=256] Op den dag dat we aan kwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag dame aan gekome zijn regendenet. [/a]

da me regende n et
sound
informant2 [a] Op den dag dame toe gekome zijn regendenet. [/a]

da me regende n et
tagging sound
informant2 [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet da neig schoon is. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant2 [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij da kenne doen emme? [/a] sound
informant2 [a] Zou hij da kunne gedaan emme? [/a] sound
informant2 [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertelt hem neet dage e cadeautje voor hem gekocht het zenne. [/a]

da ge
tagging sound
informant2 [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs verleden week door den dokter gopereerd. [/a]

h ijs
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant2 [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wet morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant2 [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik em me daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
informant2 [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeet eu ni gamuseerd op het bal. [/a]

z eet
tagging sound
informant2 [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge rappeleert aa toch dage maa toen onder die ladder doen door lope et? [/a]

da ge
tagging sound
informant2 [v=281] Ik herinner me dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik rappeleer me nog datter ons toen iemand riep. [/a]

dat ter
tagging sound
informant2 [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voeldenem door tijs zakke. [/a]

voelde n em t ijs
tagging sound
informant2 [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge rappeleert aa toch nog wel dawe bij Marieke moeste gaan. [/a]

da we
tagging sound
informant2 [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze rappelere eule nog iet maar alles ni. [/a] tagging sound
informant2 [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dien tijd leefdenek er op los. [/a]

leef de n ek
tagging sound
informant2 [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenij as een beest. [/a]

leef de n ij
tagging sound
informant2 [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdewe as God in Frankrijk. [/a]

leef de we
tagging sound
informant2 [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dien tijd leefdegegaa as ne koning. [/a]

leef de ge gaa
tagging sound
informant2 [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/v] tagging sound
informant2 [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaar verjaardag kon kome. Warener veel mensen op het feestje? [/v]

ware n er
sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dak gisteren ni naar aa verjaardagsfeest kunne kome zijn warener veel mensen op aa feest? [/a]

da k waren er
tagging sound
informant2 Bekijk het prentje. Ik lees een zin voor in het dialect. Maak de zin af in het dialect. sound
informant2 [v=036] Das zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Malkandere. [/a] tagging sound
informant2 [v=037] Das Toon. Toon wast. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Wast em in zan bad. [/a] tagging sound
informant2 [v=039] Das Fons. Fons zag een slang nevest. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Em op de bank. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=018] Zout ge ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus ni is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeft? Zeker ni. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge kunne zegge ze en weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
informant2 [a=n] Ze en weet neet nee nee das geen Brussels. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Assij zo dangereus leeft dan leeft ze ni lang ni meer. [/a]

as sij
tagging sound
veldwerker [v=059] Als het eh als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aset nu nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
veldwerker [v=041] En zout ge ook kunne zegge Jeanne liet eur mee drijve op de golven? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jeanne liet eu mee drijve op de golven ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook kunne zegge liet zich mee drijve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee het woordje zich bestaat niet in het Brussels. [/a] sound
veldwerker [v=061] Hoe zou je zegge als jullie zo ongezond leve dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As gaale zo ongezond leeft dan leefde gaale nooit zo lang ni askik. [/a]

leef de as k ik
tagging sound
veldwerker [v=026] En zout ge ook kunne zegge Jean had het ganse brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jean haa heel het brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] En hoe zou je zegge leef je niet te gevaarlijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leefde ni te dangereus? [/a]

leef de
tagging sound
veldwerker [v=069] En hoe zou je zegge er leve toch zoveel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leve toch zoveel mensen van t werk op t fabriek. [/a]

zo veel
tagging sound
veldwerker [v] En hoe zou je zegge levener veel mensen van den boerenstiel? [/v]

leve n er
sound
hulpinterviewer [a] Levener veel mensen van den boer? [/a]

leve n er
sound
veldwerker [v=189] Het was vriendelijk van Jan van te kome werke zou je ook kunne zegge het was vriendelijk van Jan voor te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Het was vriendelijk van Jeanne van Jean van te kome werke voor te kome werke zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v=190] En da vat is zwaar voor te drage zou je ook kunne zegge da vat is zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da vat is zwaar da vat is zwaar voor t drage. [/a] sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn zou je ook kunne zegge wope allemaal op tijd thuis te zijn? [/v]

w ope
sound
hulpinterviewer [a=j] Wenope allemaal op tijd thuis te zijn ja he. [/a]

we n ope
tagging sound
veldwerker [v=215] Ik ben groter dan hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik ben groter asij. [/a]

as ij
tagging sound
veldwerker [v=249] En eh hoe zou je zegge de jongen wiens moeder gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja eh de jongen van wie dat de mama gestorve is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Of die jongen ze mama is gestorve. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge de jongen wie da ze ma? [/v]

zou de
sound
hulpinterviewer [a=j] De jong wie da ze ma gestorve is ook al. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jongen die ze ma? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Die ze ma gestorve is ook goed. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jongen die da ze ma gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De jongen die da ze ma gestorve is ik zie dat ook zitte ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jongen diens moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zekerst neet da zekerst neet. [/a] sound
veldwerker [v] En de jong waar van dat de ma? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waar van dat de mama gestorve is. [/a] sound
informant2 [a=j] De jongen waar van dat de mama gestorve is ook ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd zou je ook kunne zegge sound
veldwerker de bank waar op ze zate was pas gevrfd? [/v] sound
informant2 [a=n] De bank woe dasop zitte is pas geverfd is juist geverfd. [/a]

da s op
tagging sound
veldwerker [v=403] Tis precies datter iemand in den hof staat zout ge ook kunne zegge tis precies dat iemand in den hof staat? [/v]

t is dat ter
sound
informant2 [a=n] Tis precies dat daar iemand in den hof staat tis precies datter iemand in den hof staat. [/a]

t is dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [a] Die er moet daar bij he. [/a] sound
veldwerker [v=199] Hoe zou je zegge hij staat te zage. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij staat te zage he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel mij eens wie ze had kunne roepe zou je sound
veldwerker dat ook kunne zegge zonder dat dus ni vertel me eens wie dat ze had kunne roepe maar vertel me wie ze had kunne roepe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel maa wie dasaa kunne roepe. [/a]

da s aa
tagging sound
veldwerker [v] En vertel ma wieze haa kunne roepe. [/v]

wie ze
sound
hulpinterviewer [a] Wie zaa kunne roepe? [/a]

z aa
tagging sound
hulpinterviewer [a] Vertel ma wie zaa kunne roepe en vertel ma wie dasaa kunne roepe. [/a]

z aa da s aa
tagging sound
hulpinterviewer [a] Da zen tweelei goed zenne kind. [/a] tagging sound
veldwerker [v=365] Zou je ook kunne zegge hem is dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=366] Haar is ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] hulpinterviewer schudt nee sound
veldwerker [v=367] En is haar ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=023] Mmm eh zou je kunne zegge Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Els wil ni danse en ze wilt ook ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=150] En zout ge kunne zegge hij weet alles ni van de affaire? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=151] En hij heet altijd genen tijd. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=265] En zout ge kunne zegge hoe peisde hoe daset hemme op gelost? [/v]

peis de da s et
sound
hulpinterviewer [a] Hoe peisde daset emme op gelost. [/a]

peis de da s et
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hoe peisde daset op gelost emme? [/a]

peis de da s et
tagging sound
veldwerker [v] En hoe peisde hoe daset op gelost emme? [/v]

peis de da s et
sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe peisde hoe daset nee da zeggewe ni da doen we ni. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde niemand zeer te doen zou je ook kunne zegge Rosa probeerde voor niemand zeer te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde van niemand zeer te doen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ni voor niemand zeer te doen oh ja ook Rosa probeerde voor niemand xxx. [/a] sound
informant2 [a=j] Voor niemand gene zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] En kunt ge ook zegge het belooft weer van ne schone dag te worde? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja tbelooft van ne schone dag te wedde. [/a]

t belooft
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leef zij op water en brood. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze leeft op water en brood ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Maar de vraag zegde ook ze leef zij op water en brood? [/v]

zeg de
sound
hulpinterviewer [a] Ni uit te sluite. [/a] tagging sound
veldwerker [v=408] Zout ge ook kunne zegge op da feest wordt veel gedanst? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Op da feest wet veel gedanst. [/a] tagging sound
veldwerker [v=409] En nu wordt alleen maar brood verkocht in die winkel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nu weter alleen maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wet er
sound
veldwerker [v] En nu wet alleen brood verkocht in die winkel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nu wet alleen brood verkocht in die winkel ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Da zoude ook kunne zegge? [/v]

zou de
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=257] En zout ge ook kunne zegge dat is iets die heel schoon is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das iet da neig schoon is ja. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=401] Hoe zou je zegge eh tis misschien beter om nog even te wachte? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tes misschien beter van nog een beetje te wachte. [/a]

t es
tagging sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge tis misschien beter nog efkes te wachte? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=j] Tes misschien beter een beetje te wachte ja. [/a]

t es
sound
veldwerker [v] En tis misschien voor nog een beetje te wachte? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tes misschien betere van nog een beetje te wachte. [/a]

t es
sound
hulpinterviewer [a] Vui van. [/a] sound
informant2 [a] Van of vui nog een beetje ja. [/a] sound
veldwerker [v=402] En we hadde t geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We haan de chance van hem direct weer te vinde. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En we hadde de chance hem direct weer te vinde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] We haan de chance die van moet er bij we haan hem direct nee nee we haan de chance van hem direct weer te vinde. [/a] sound
veldwerker [v=358] Ik denk dat iemand de koekjes heeft op gegete maar ik weet niet wie dat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis dat iemand de koekskes op gete heet maar ik weet ni wie. [/a] sound
veldwerker [v=492] Zout ge kunne zegge hij is vorige week van de dokter gopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hijs verleden week van den dokter gopereerd? Door den dokter. [/a]

hij s
sound
veldwerker [v] En zout ge kunne zegge hij is vorige week door de dokter gopereerd worde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hijs verleden week door den dokter gopereerd gewerre nee nee. [/a]

hij s
sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagaa het ook ni zien moog? [/v]

mag et da gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Niemand maget zien dus ik vin dagaa dat ook ni moogt zien. [/a]

mag et da gaa
sound
veldwerker [v=371] Zout ge kunne zegge das de man dat vertelselke verteld heet? [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Das de man die t vertelselke verteld heet. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=004] Ik pro pro probeerdekegen om tomaten te kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik probeerdege tomate te kweke ja. [/a]

probeer de ge
tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
veldwerker [v] Ge zie nu iemand over straat lope en ge zegt tegen u vrouw gisteren wandeldiede door t park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandeldediene door t park. [/a]

wandel de diene
tagging sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
algemene gegevens Brussel P065 januari 2002 sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da se op
324 De zulke zou ik niet durven opeten. komt voor : n
vorm: zukkene
opmerking: wel: zukkene, maar niet mogelijk met de
357 A: Er komt morgen iemand langs.; B: Wie dat? komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: optioneel
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: en onmogelijk
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
opmerking: ekik één geheel ; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: waa
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: waale
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: malkander, elkander
zin: vorm met één onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) opmerking: constructie komt niet voor
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: em goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa g et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat gaale
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: kik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gink
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink ik
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginkekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging haa
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging da gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: waale ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gaale
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaale ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke waale
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em