SAND-data Lummen (P051p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Lummen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]P051[/k][h]651[/h][i]652[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Hier zie Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan herinnert zich die historie wel. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich eerlijk leef. [/a]

as ich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Leef ich. [/a] tagging sound
informant [a] Zo as mijn ouders het zoun wille of het graag hemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asie nog een jaar of drie leeft. [/a]

as ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan leeftem as zenne pa. [/a]

leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Die schrijnwerker heet geen nagels bij zalle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Die Louis die laat het mich maar op knappe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Louis die liet mich maar voor hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ah ge wist ni da Marie gisteren gestorve was. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Zeg as da zo gevaarlijk blijft dure bij hem dan leefter ni meer lang. [/a]

leeft er
sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan duurt het ni meer lang bij heur. [/a]

as se
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan kant morgen misschien ooch nog leve. [/a]

as t kan t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan leeftet morgen ooch nog ja. [/a]

leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mee balancere op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jeanne liet zich mee drijve he op de golven. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] De Toon haa hem eens goed bekeekt in de spiegel. [/a] tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo ongezond leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As gij zo ongezond blijft leve dan gaadegij nooit zo lang ni leve asich. [/a]

gaa de gij as ich
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse alleen maar voor hun werk leve dan leveze zeker ni voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Ja as Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah ja as Marcel nu nog leeft dan moet Leo ooch nog leve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand heet dat oots gewild of gekund of gekunne. [/v] tagging sound
informant [a] Gekunne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gekunne denkich gekunne zulleze meer zegge as gekund. [/a]

denk ich zulle ze
sound
veldwerker [v] Of dage ook zou kunne zegge gekos? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat bestaat hier niet nee. [/a] sound
informant [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ward die kent zijneige heel goed [/a]

zijn eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=046] ward heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in den etalage staan [/v] sound
hulpinterviewer [a] ward heet gehoord datter portretten van zijneige in de vitrine staan [/a]

dat ter zijn eige
sound
hulpinterviewer [a] ward heet gehoord datter portretten van hem eh portretten van hem of van zijneige in de vitrine staan [/a]

dat ter zijn eige
tagging sound
informant [v=026] En Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] En Jan die haa het brood wel hele gans willenop ete. [/a]

wille n op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft dan leefder langer. [/a]

as ge leef der
tagging sound
informant [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

leve n er
sound
hulpinterviewer [a] Aster zo weinig mensen van het boere leve van het boeren. [/a]

as ter
tagging sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig mensen hunne kost verdiene met het boeren dan moetener wel veel mensen zijn die int fabriek gaan werke. [/a]

as er moeten er in t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=070] En als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre tagging sound
hulpinterviewer in het paradijs leve ja dan leve Rosa en Pierre wel in de hel. [/a] tagging sound
informant [v=071] En als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asvie gerust leve dan levewe veel langer. [/a]

as vie leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eeuwig leve dan levewe gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeft eens een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Kinder leef minder gevaarlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Leeft e wa minder gevaarlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ich denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ich geloof dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dadegij eerder thuis zijt asich. [/a]

da de gij as ich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dage eerder thuis zijt asich ja das juist. [/a]

da ge as ich da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge denkt toch ni datie sterker is asegij. [/a]

dat ie as e gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Nu geloveze toch dat wie rijker zijn asgij. [/a]

gelove ze as gij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Assij. [/a]

as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Heddegij genoeg volk voor t hooi vant land tale? [/a]

hed de gij van t t ale
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was lief van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Hij waar ni van plan van kome te werke. [/a] tagging sound
informant [a] Het waar heel schonn van Jan van kome te werke. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Zeg die ton is e wa zwaar voor te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wie denke toch datve op tijd zulle thuis zijn. [/a]

dat ve
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die kan toch staan te zage he. [/a] sound
informant [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen wie aan kwame toen regerdenet. [/a]

regerde n et
tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich geloof toch dach groter zijn ashie. [/a]

da ch as hie
tagging sound
informant [v=219] En wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie gelove dage ni zo slim zijt aswie. [/a]

da ge as wie
tagging sound
informant [v=220] En jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij gelooft toch ni zeker dat die armer zijn asgij. [/a]

as gij
tagging sound
informant [v=221] En u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij gelooft dus da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Jules en Jan sterker zijn als Gaston en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hie gelooft da Jules en Jan sterker zijn as Gaston en Pierre. [/a] tagging sound
informant [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da da manneke waar van de ma gisteren hertrouwd is da stond juist achter mich. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eh Marie die trok de saring naar heur toe. [/a] tagging sound
informant [v=250] De bank waar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woe dasop zate die waar juist geverfd. [/a]

da s op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=259] En wie geld heeft moet mij maar e wa geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah die geld hemme die moete mich maar e wa geve he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Daar is gene ene die het moog zien he tagging sound
informant maar ik denk dadegij het ooch ni moogt zien. [/a]

da de gij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Zeg das die vent dieze geroepe hemme. [/a]

da s die ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Die kadee heet da verhaal verteld zie. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat die man da verhaal verteld haa. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Ja nu denkich dat het die vent is dieze bij geroepe hebbe. [/a]

denk ich die ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase ni meer moog ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja of dase niks moogt ete he. [/a]

da se
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase ni moog ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Zeg das krek of daar enen in den hof staat. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Zeg wa boeken heder gekoch? [/a]

he der
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie haa euch op de kermis gezien? [/a] tagging sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das nu ich zijn daar zo zeker van as da één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=253] Ja op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] 's Zondags dan gonkewe met de heel familie naar zee en da waar heel fijn. [/a]

gonke we
Hernomen na [v=493] tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Int dorp waar da ich woon daar staat nog een heel oud kerkske. [/a]

in t
tagging sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die dag dave aan gekome zijn toen regerdenet he. [/a]

da ve regerde n et
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das nu iets zie das heel schoon zie. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou hie da kunne gedaan hemme? [/a] sound
informant [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eh ni zegge he dage ne cadeau voor em gekocht het he. [/a]

da ge
tagging sound
informant [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eh hie is verleden week door den dokter gopereerd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=493] En hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] En hie wirt morgen wirtem door den dokter gopereerd. [/a]

wirt em
tagging sound
informant [n] [v=253] Marie was er ook wat ik heel tof vond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie waar der ooch en da vondich heel fijn. [/a] [/n]

vond ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/a] sound
informant [a] Zie maar daar hebich mich goed gamuseerd. [/a]

heb ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Die haa eur toch ni echt gamuseerd op het bal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Wetegij nog wel dage mich onder die ladder deed door lope? [/a]

wete gij da ge
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ja ich herinner mich da nog daze os altijd riepe. [/a]

da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Zeg die die voeldenem door tijs zakke. [/a]

voelde n em t ijs
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Gij herinnert euch toch nog davie bij Marieke langs gonke. [/a]

da vie
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] We herinnere os nog iet maar ni al. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In die tijd leefdenich der nogal op los za. [/a]

leef de n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdenie gelijk een beest. [/a]

leef de n ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] En wie leefde gelijk God in Frankrijk. [/a] sound
informant [a] Daar leefdewie gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] En in die tijd leefdenegij gelijk ne koning. [/a]

leef de n e gij
tagging sound
informant [v=412] Er ware veel mesen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar ware veel mensen opt feest. [/a]

op t
tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Warener veel mensen op het feestje? [/v]

ware n er
sound
hulpinterviewer [a] Tis zonde dach gisteren ni naar eur verjaardagsfeest kos kome. Wareter veel volk opt feest? [/a]

t is da ch ware ter op t
tagging sound
informant [v=036] Dit is Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Naar makandere. [/a] tagging sound
informant [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wast zich in bad. [/a] Vraag hernomen. tagging sound
informant [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Langst hem op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk dat Marie heet probere hem van hem ne brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich denk dat heet probere dave da ni zegge maar davie gaan zegge geprobeerd het. [/a]

da ve da vie
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a] Daar wilt gene ene danse. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Daar wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hie wilt geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die ni valt eweg he. [/a] sound
informant [a] Hie wilt geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens geen muis? [/v] sound
informant [a] Zitte hier geen muis nieveranstni? [/a]

nieveranst ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Zitte hier nieveranst geen muis? [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk dage veel weg zot moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a] Ich denk dage veel gaat moete eweg gooie. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ich denk dage veel weg zot moete gooie. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dage veel zot weg moete gooie. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggewie toch ni ich denk dage veel zult weg moet gooie. [/a]

zegge wie da ge
sound
informant [a] Ich denk dage veel moet gaan eweg gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dage veel zot moete weg gooie. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=g] Ja ich denk dat dien derde beste is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hie spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hie spreek ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hie spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=j] Maar hie spreekt zo goed geen Frans. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Das wel juist ja hie spreekt zo goed geen Frans. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=148] Alleman is gene stielman. [/v] sound
informant [a=j] Ah iedereen is gene stielman he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hie heet overal geen vriend. [/v] sound
informant [a=j] Hie het overal geen vriend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hie is alle kapotte nest weg aant gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a] Hie is alle oude nest aant voort gooie. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Voort aant gooie ja. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hie is alle kapotte tuchel aant weg gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a=g] Da zoun wie zegge hie is alle kapotte tuchel aan eweg gooie. sound
informant Wie hange het dik zo wa rapper aan één he. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Ward wilt brood ete. [/v] sound
informant [a=j] Ja ich weet da Ward wilt brood ete. Vraag hernomen na [v=087]. tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Ward moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=j] Die Ward die moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja vroeg kunne op staan moet kunne vroeg op staan? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja dan denkich dat Ward moet kunne vroeg op staan dan zou ich toch nog eerder zegge Ward die moet vroeg kunne op staan wiltem da werk hemme. [/a]

denk ich wilt em
sound
hulpinterviewer [a] In de betekenis van asem de de de morgenpost moet gaan make dan moetem kunne vroeg op staan. [/a]

as em moet em
sound
veldwerker [v] En eh zout ge dat dan ook zegge met erg vroeg? Ward die moet kunne erg vroeg xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja Ward moet moet kunne heel vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer Om datem moet werke gaan.

dat em
sound
veldwerker [n] [v=086] En eh die vorige zin da kunt ge zegge ik weet da Ward wilt brood ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ich weet da Ward brood wilt ete. [/a] [/n] sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof dees manneke vinneze allemaal wel lief. [/v]

vinne ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geloof dase da manneke allemaal wel aardig zoun vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=027] Zeg maar ni wie ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zeg maar ni wie dase haa kunne roepe. [/v] Andere vraag. sound
informant [a=j] Ja zeg maar ni wie ze haa kunne gaan roepe dat is goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Zeg mich eens wie dase wie dase haa kunne gaan roepe. [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=g] Zeg mich eens wie dase haa kunne gaan roepe.

da se
tagging sound
hulpinterviewer Zeggewe ooch. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=029] Zegt mich eens wie of zij haa kunne gaan roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Maar da zeggewe zeker ni die of zeggewe zeker ni. [/a]

zegge we
sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Zegt mich eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggewe ook niet. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v] Wa zout ge het meeste gebruike vertel maar ni wie ze haa kunne gaan roepe of vertel mij eens wie da ze haa kunne gaan roepe? [/v] sound
veldwerker [v] Of dage eerder zou zegge wie ze had kunne roepe of wie dat ze xxx? [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Wie da. Wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wil ni zinge ooch ni. [/v] sound
informant [a] Els wilt ni danse of ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja en ze wilt ooch ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] En die ooch ni zullewij herhale en ze wilt ooch ni zinge ooch ni. [/a]

zulle wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=150] Hie weet alles ni van de zaak he. [/v] sound
informant [a=j] Ja hie weet alles ni van de zaak he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=151] Hie heet altijd genen tijd. [/v] sound
informant [a] Hie heet noots genen tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Hie heet altijd gene tijd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja da zeggewe hie heet altijd genen tijd he. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ja ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin dat alleman moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggeze ni. [/a]

zegge ze
sound
informant [a] Da zeggeze ni. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin dat alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewe ooch ni das over de volgorde van de woorden he. [/a]

zegge we da s
sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin dat alleman zwemme kunne moet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zeker ni. [/a] sound
informant [a=n] Ooch ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin dat alleman zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ooch ni moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heet Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] De Jan heet drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkdegij wie ich in de stad tege gekome zijn? [/v]

denk de gij
sound
hulpinterviewer [v] Wie denkdegij wie ich in de stad tege gekome zijn? [/v]

denk de gij
Herhaalt vraag maar anders gesteld. sound
informant [a=n] Wie denkdegij datich int stad int stad tege gekome zijn? [/a]

denk de gij dat ich in t
sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkdegij wie ich int stad tege gekome zijn? [/v]

denk de gij in t
sound
informant [a] Wa da zeggewir ni wie. [/a]

zegge wir
sound
veldwerker [v] En wie denkdegij wie xxx? [/v]

denk de gij
sound
hulpinterviewer [a] Maar dan gaan we nog eerder zegge wie denkdegij dach int stad tege gekome zijn? [/a]

denk de gij da ch in t
tagging sound
veldwerker [v] Zout eventueel kunne met die tweede keer wie of zout altijd zijn wie denkdegij xxx? [/v]

denk de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ich denk dat we in plek van die wie ooch meer dat zulle zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ich was de sjatten wel efkes af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hie da gedaan hemme gekund? [/v] sound
informant [a=n] Nee zou hie da kunne gedaan hemme? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich hem geen goesting en voeiere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat is zeker niet da zoude ze hier zelfs niet verstaan denk ik met moeite. [/a] sound
hulpinterviewer [v=266] Wie denkdegij die ich int stad gezien hem? [/v]

denk de gij in t
sound
hulpinterviewer [a=n] Die die gaan we ni zegge dach int stad gezien wie denkder wie denkder dach int stad gezien hem. [/a]

da ch in t denk der
sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hie gedaan kunne hemme? [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Zou hie da kunne gedaan hemme? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hie da gedaan kunne hemme zou hie da kunne gedaan hemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datem voor drie uren den auto moet hemme gemaakt. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Jan weet datem den auto gemaakt moet hemme voor drie uren. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet datem voor drie uren de wagen moet gemaakt hemme. [/v]

dat em
sound
informant [a=g] Ja. [/a] sound
informant [a] Datem voor drie uren moet gemaakt zijn. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datem voor drie uren den auto gemaakt moet hemme. [/v]

dat em
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datem voor drie uren den auto gemaakt hemme moet. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zeker niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet datem voor drie uren den auto moet gemaakt hemme ja we gaan altijd de moet eerst zette. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v] En en zout ge honderd zestig ook kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe zeg je honderd zestig? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme em mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De politie zou bij em kome en em mee neme. [/a] sound
informant [a] En em mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koe zijn verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a] Alle koe van Marie zen verdronke bij die overstroming of bij die overstroming verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al her koeien Marie al her koeien zeggewe toch he. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Al al Marie her koeien gaan we toch al ni zegge. [/a] sound
informant [a] Marie her koeien. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja Marie al her koeien Marie al her koeien zijn verdronke bij de overstroming. [/a] sound
informant [a] Alle koeien van Marie zijn verdronke bij d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ge zout wel kunne zegge Marie al her koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al her koeien ja Marie al her koeien. [/a] sound
veldwerker [v] Maar beter alle koeien van Marie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Alle koeien van Marie zijn verdronke Marie al her koeien da zeggewe toch ooch za. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denkich ni aan. [/v]

denk ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Dit? Daar denkich ni aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [a] Daar aan denkich ni. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jong zenich mee naar de markt geweest. [/v]

zen ich
sound
informant [a=n] Be be die vreemde jong. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Be die vreemde jong of wel die vreemde jong daar zenich be mee geweest naar de markt. [/a]

zen ich
sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde hemich mee naar de markt geweest. [/v]

hem ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee geen één van de twee. [/a] sound
informant [a] Mee naar de markt genome. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Be die vreemde jong zenich mee naar de markt geweest of wel die vreemde jong daar zenich be mee naar de markt geweest. [/a]

zen ich
sound
hulpinterviewer [v=322] Ich hem al de eerste drie optellingen gemaakt. Waffer heddegij gemaakt? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [a] Want de welke da zeggeze hier waffere. [/a]

zegge ze
sound
informant [a] De de drie eerste optellingen hemich gemaakt en waffer heddegij gemaakt? [/a]

hem ich hed de gij
sound
veldwerker [v] Zout ge ook kunne zegge de waffer heb jij xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee nee waffer heddegij gemaakt. [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [v=323] De waffer heddegij al weg gebracht? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [a=j] Das tzelfde he waffer heddegij al weg gebracht? [/a]

da s t zelfde hed de gij
sound
informant [a] Waffer heddegij al weg gebracht? [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet dat hij is gaan zwemme. [/v] Later blijkt [a=j]. sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet datie gaan zwemmenes. [/v]

dat ie zwemme n es
Later blijkt [a=n]. sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet datie zwemme gaan is. [/v]

dat ie
Later blijkt [a=j]. sound
hulpinterviewer [a=j] Ich weet datie zwemme geweest is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [a] Ich ich weet datie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [a] Ich weet datem is gaan zwemme maar dan weetich het ni meer. [/a]

dat em weet ich
sound
informant [a] Datem zwemme geweest is da weetich nog. [/a]

dat em weet ich
sound
hulpinterviewer [a] Dus we gebruike de zevenenveertig en den tweeenvijftig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Rosa vraagt wildegij nog koffie Karel Charel is da he kan Charel dan antwoorde jaak? [/v]

wil de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Jaak dat is West-Vlaams natuurlijk dat gebruikewe hier niet. [/a]

gebruike we
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=j] Isem dood ja. [/a]

is em
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nootsni. [/v]

noots ni
sound
veldwerker [v] Ge zou kunne zegge nootsni? [/v]

noots ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nootsni. Nooitniet he. Nooit is noots en nootsni. [/a]

noots ni nooit niet
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde voor niemand geen pijn te doen. [/v] Al onmiddellijk ander voegwoord. sound
hulpinterviewer [a] Of Rosa probeerde van niemand geen pijn te doen. [/a] tagging sound
informant [a] Das goed. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook kunne zegge Rosa probeerde niemand geen pijn te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eh Rosa probeerde niemand geen pijn te doen van niemand geen de van zeggewir toch rap der bij za. [/a]

zegge wir
sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne schone dag te werde. [/v] sound
informant [a=j] Das goed het belooft weer ne schone dag te werde. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien gaanechet wel krijge. [/v]

gaan ech et
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Misschien gaanechet wel krijge. [/a]

gaan ech et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hier staat nu gak gaketik wel krijge. [/v]

ga k ga k et ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Dus dien ik komt er ni bij misschien gaanichet wel krijge. [/a]

gaan ich et
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Teidergij op duwe? [/v]

tei de r gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Da kennewe ni. [/a]

kenne we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Teidegijder op duwe? [/a]

tei de gij der
tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hie hie is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zij is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is heur ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee isse ziek? [/a]

is se
sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter van nog efkes te wachte dus om nog efkes te wachte maar wie zegge van nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Tis misschien beter om nog efkes te wachte nee he. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] En zout ge kunne zegge tis misschien beter voor nog efkes te wachte? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien beter nog efkes te wachte. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=402] Wie haan t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar dien om zeggewe ooch ni we haan t geluk hem direct tergu te vinne of we haan t geluk van hem direct terug te vinne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee gene voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=419] Teirdemgij uit nodige? [/v]

teir de m gij
sound
hulpinterviewer [a] Teirdegij hem he. [/a]

teir de gij
tagging sound
informant [a=n] Teirdegem uit nodige? [/a]

teir de g em
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Teirdezegij uit nodige? [/v]

teir deze gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Teirdegijdeze uit nodige. [/a]

teir de gij deze
tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heddegij mich gij die brief op gestuurd? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee heddegij mich die brief op gestuurd? [/a]

hed de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Zij leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant [a=n] Die die tweede gij ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Wie zijn wir daar nog nootsni geweest. [/v] sound
informant [a=n] Wie zijn daar nog nooitni geweest maar ene keer vie. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei davie vie zulle winne. [/v]

da vie
sound
hulpinterviewer [a=n] Ene keer wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hie kan hie daar ooch niks aan doen hie kan hie daar ooch niks aan doen. [/v] sound
informant [a=n] Hie kan daar ooch niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ich zeg ni dach da nootsni gehoord hem za hie kan hie daar ooch niks aan doen he bestaat wel in dien hie hie kan hie daar ooch niks aan doen. [/a]

da ch noots ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Da komt sporadisch voor maar misschien dat we dan xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ast empathisch is. [/a]

as t
tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ich denk datemhie morgen ooch komt. [/v]

dat em hie
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja die hie valt weg ich denk datem morgen ooch komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hie heet de bal gesmete in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hie heet de bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek belooft mich daget nootsni meer zult verstoppe. [/v]

da ge t noots ni
Verkeerde vraag maar onmiddellijk verbeterd. sound
hulpinterviewer [v] Die boek belooft mich dage noots meer zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Die boek belooft mich dage hem noot meer zult verstoppe want wie zette daar die hem tussen. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Die boek belooft mich dagem ni meer nootsni meer zult verstoppe. [/a]

da ge m noots ni
sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dage Pierre ne boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Marie zei dage Pierre geprobeerd het ne boek te verkope. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Dage geprobeerd het Pierre nen boek te verkope nog beter he. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=531] Jules dacht datich Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

dat ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Jules dacht datich geprobeerd haa Lisa ne cadeau te geve. [/a]

dat ich
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagij het geprobeerd Marie ne boek te verkope. [/v]

da gij
sound
hulpinterviewer [a] Marie nen boek te verkope. [/a] sound
informant [a=n] Dagij geprobeerd het nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zegt mich dage gekocht het. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zegt mich wage gekocht het. [/a]

wa ge
sound
hulpinterviewer [v=227] As Jan as Frans zegt hie danst kan Jan dan antwoorde hie doet? [/v] sound
informant [a=n] Da klop ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hie zingt kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
informant [a=n] Ooch ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt werktem kan Jan dan antwoorde hie doet? [/v]

werkt em
sound
informant [a] Das toch beter maar hoe zoudegij het xxx? [/a]

da s zou de gij
Geen antwoord. sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die toetoet kennewe ni he. [/a]

kenne we
sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zalich tavond koke kan Marie dan antwoorde dat doe maar? [/v]

zal ich t avond
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dan doedegij da maar of zo iet. [/a]

doe de gij
sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heet drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
sound
hulpinterviewer [a=j] Jan heet drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan het ooch zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Robert heet drie groen appels en Marie heet drie rode beter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ich hem da gezegd gad. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Pas op dage ni valt. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heet ni veel geld ni meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dien en weer weg he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan heet ni veel geld ni meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan nen andere ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ooch weer die ni weg. [/a] sound
informant [a] Nee ich geef niks aan nen andere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Niemand wilt ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggewe wel he wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/a]

zegge we niemand ni
sound
informant [a] Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Woe wast het geld aan de bomen? Wa zoudegij zegge? Nergensni? [/v]

zou de gij nergens ni
sound
informant [a=j] Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Was ter zelfder tijd rond en vierkantig? Niksni. [/v]

wa s niks ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewe wel ni niks zullewe dan zegge niks. [/a]

zegge we zulle we
sound
hulpinterviewer [v=391] Waffer koe heetem gemolke? Geen één ni. [/v]

heet em
sound
hulpinterviewer [a=n] Geen één alleen he zonder de ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie heet nu meer koe dan dase vroeger en haa. [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] En weg. Dan ze vroeger haa. [/a] sound
informant [a] Zeeter nu meer asdase vroeger haa. [/a]

z eet er as da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wa ich gekrege en hem. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dien en weer weg he hier is alles wach gekrege hem hem. [/a]

wa ch
sound
hulpinterviewer [v=424] Ich hememet gegeve. [/v]

hem em et
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ich hememet gegeve zeggewe ooch ni ich hemetem gegeve. [/a]

hem et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt dat hie haa wille naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Daar zullewie Marie Marie denkt datie naar huis zou wille gaan. [/a]

zulle wie dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dahie naar huis haa gewild. [/a]

da hie
tagging sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosa en Julia heur hun broerke. [/v] sound
informant [a] Jan is de broer van Rosa en Julia. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Das Rosa en Julia hun broerke toch. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zeggewe Jef zenne. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Dien auto is Jef zenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mennes. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewe ni die velo das de menne. [/a]

zegge we da s
sound
informant [a] Das menne velo. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=368] Bij hie te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da zeggewe wel denkich. [/a]

zegge we denk ich
sound
hulpinterviewer [v] Be hem te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zeggewie bij hie te werke of bij hem te werke? [/v]

zegge wie
sound
hulpinterviewer [a=j] Bij hem he. [/a] tagging sound
informant [a] Bij hem. [/a] sound
veldwerker [v] Me hij misschien ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Minder nee nu dak het hoor zeg ik nee. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofdegij ni da hie gevallenes? [/v]

geloof de gij gevalle n es
sound
hulpinterviewer [a=j] Geloofdegij ni dahie gevallenes ja. [/a]

geloof de gij da hie gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofdegij ni dahie gevallenet? [/v]

geloof de gij da hie gevalle n et
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee he da kunnewe ni he gevallenet zeggewe ni. [/a]

kunne we gevalle n et zegge we
sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ich ni durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Da da wirt hier toch ni gebruikt. [/a] sound
informant [a] Die deze sound
informant dees dees. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De zulke dan zoun we zegge zoeter. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zoeter zouch geen durve zo zou ich der geen durve op ete. [/a]

zoe ter zou ch
sound
hulpinterviewer [v=325] De die zouch ni durve op ete. [/v]

zou ch
sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dawe da kunne gebruike. [/a]

da we
Gaat over die niet de die. sound
informant Da kan gezegd zijn. sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ni de die maar die zou ich die. [/a] sound
informant [a] Dees zouch ni durve op ete. [/a]

zou ch
sound
hulpinterviewer [a] Dees of die zou ich ni durve op ete en de de er niet bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin da Jan beter den dokter kost hemme geroepe. [/v] sound
informant [a] Haa geroepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne roepe dat ist haa kunne roepe. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=506] Heddegij aan Jan gezien? [/v]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Heddegij Jan gezien? [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt daar komt morgen iemand langst kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant [a=j] Wie da ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek legt daal. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Legt die boek daal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest werter veel gedanst. [/v]

wert er
sound
informant [a=j] Ja op dat feest werter veel gedanst. [/a]

wert er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Op da feest wert veel gedanst kant ooch zonder zo? [/v]

kan t
tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] We gebruike de twee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu werter nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v]

wert er
sound
informant [a=j] Daar wert nog alleen brood verkocht in die winkel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Nu werter nog alleen brood verkocht in die winkel. [/a]

wert er
sound
hulpinterviewer [v] En dan nu wert nog alleen brood verkocht in die winkel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Nu wert nog alleen brood verkocht in die winkel das ooch goed he. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=483] As ge echt ni kunt wachte dan komt maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Komt dan maar he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond ne arige mens in de hof. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar hier denkich daver der er bij zette gisteren gisteren stonder ne ne arige mens in den hof. [/a]

denk ich da ver stond er
sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ken ik ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zieder maar eens heen zieder maar eens heen. [/a]

zie de r
sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe kostewe de stad ni uit. [/v]

koste we
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja nee we gaan me het te. Aswe zegge nu be da sneeuwe he be da sneeuwe be da regene kostewe ni buiten kome. [/a]

as we koste we
sound
hulpinterviewer [a] Dus met het te wordt hier met dat sneeuwen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=358] Ich denk dat iemand de koekjes heet opgete maar ich weet ni wie da. [/v] sound
informant [a=n] Maar ich weet wie dien dat er af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=380] Da ist huis da ich gekocht hem. [/v]

is t
sound
hulpinterviewer [a] Da is het huis da ich gekocht hem. [/a] tagging sound
veldwerker [v=224] Wees toch niet zo gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Doet toch ni zo gevaarlijk jong. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wees toch een beetje voorzichtig kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zijt toch een beetje voorzichtiger jung. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=223] [/v] [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef da is juist. [/a] Onmiddellijk antwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v] [/v] [a] Na het ete gaanich slape. [/a]

gaan ich
Onmiddellijk antwoord. tagging sound
veldwerker [n] [v=035] Zout ge ook kunne zegge Jan herinnertem da vertelselke wel? [/v]

herinnert em
sound
hulpinterviewer [a=n] Jan die herinnert zich da vertelselke toch wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Herinnertem ni he. [/a]

herinnert em
sound
hulpinterviewer [a] Hie herinnertem da ni dan wel aswet in die zin zegge hie herinnertem da ni meer. [/a]

herinnert em as we t
tagging sound
veldwerker [v] En hoe zout ge zegge Jan vergist zich dikwijls? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja Jan vergist zich dikwijls. [/a] sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
informant [a=n] Hie wist ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet ni da Marie gisteren gestorven heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeft? Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v]

z en
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zen weet nee ze weet ni en weg. [/a]

z en
sound
veldwerker [v=057] Leeft ze wel gezond genoeg? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft ze wel gezond genoeg he? [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Jeanne liet zich mee drijve zout ge ook kunne zegge Jeanne liet eur mee drijve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Liet er mee drijve ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dave eerder er zegge. [/a]

da ve
sound
veldwerker [v=061] Jullie leve veel te gevaarlijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij leeft veel te gevaarlijk. [/a] tagging sound
informant [a] Ge leef veel te gevaarlijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Leve jullie wel gelukkig? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leefdegij wel gelukkig? [/a]

leef de gij
sound
veldwerker [v=067] En leeft Ward nog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft Ward nog? [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zijn eige goed kunt ge ook zegge Eduard kent hemzelf goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=026] Zout ge ook kunne zegge Jan had het hele brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=069] Levener hier veel mensen van de landbouw? [/v]

leve n er
sound
informant [a] Leveter wel veel mensen van de landbouw? [/v]

leve ter
tagging sound
veldwerker [v=189] Het was vriendelijk van Jan eh voor te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da waar vriendelijk van Jan voor te kome werke nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Van te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of niks he da waar vriendelijk van Jan te kome werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Bij voorkeur van. [/a] sound
veldwerker [v] En eventueel ook het was vriendelijk van Jan te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Het waar vriendelijk van Jan te kome werke ja dat bestaat maar minder denk ik dan die van. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Deze ton is eh zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zout ge kunne zegge deze ton is zwaar voor drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] We hope allemaal op tijd thuis te zijn met of zonder van. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen waar van dat de moeder gisteren hertrouwd is zout ge ook kunne zegge de jongen wie dat zijn moeder gisteren hertrouwd is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die jong die da zijn moeder gisteren hertrouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wie da zijn moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de jongen diens moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Die da. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woe dasop zate. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] De bank woe op dase zate. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] De bank daar da xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate? [/v]

da s op
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld heet moet mich maar e wa geve wie geld heet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zeggewe wie of die? [/v]

zegge we
sound
informant [a] Die. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die geld heet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie zegge ni wie. [/a] sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ni zien moogt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ich denk dawe alleen ich vin dagij het ni moogt zien. [/a]

da we da gij
sound
veldwerker [v=370] Das de man dat ze geroepe hebbe? [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En dat is de man wat ze geroepe xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das de man dieze geroepe hemme. [/a]

da s die ze
tagging sound
veldwerker [v=371] En hoe zou je zegge dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man diene da het verhaal verteld heet. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=372] En dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das die die man die ich denk dat het gezegd heet. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=373] En en dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dien ich denk dase geroepe hemme. [/a]

da s da se
tagging sound
veldwerker [v=397] Dat schijnt dat ze niks mag ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee het schijnt en ni dat schijnt. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niks te moge ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich denk da wel ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar toch voorkeur voor de vorige za. [/a] sound
veldwerker [v=403] Tis krek of iemand in in den hof staat? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tis krek of datter iemand in den hof staat. [/a]

dat ter
tagging sound
veldwerker [v] Tis krek of dat iemand in den hof xxx? [/v]

t is
sound
informant [a] Of datter. [/a]

dat ter
sound
hulpinterviewer [a] Datter altijd er. [/a]

dat ter
sound
veldwerker [v=257] Dat is iets die heel schoon is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das iet da heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week van de dokter gopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee door den dokter. [/a] sound
veldwerker [v] Hij is vorige week door den dokter gopereerd geworde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hijs gopereerd geworde door den dokter ja geworde minder toch. [/a]

h ijs
tagging sound
informant [a] Gebruike wij da ooch geworde. [/a] sound
informant [a] Geworde das das dialect he. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=275] Je herinnert je niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge herinnert euch ni alles he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich zout ge ook kunne zegge Toon wastem? [/v]

wast em
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja Toon wastem ni alle dag. [/a]

wast em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zelfs met voorkeur denk ik. [/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil geen één ni danse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die niet ni he. [/a] sound
veldwerker [v] Daar wilt niemand xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemandni danse voorkeur? [/a]

niemand ni
sound
veldwerker [v=400] Tbelooft weer van ne schone dag te worde? [/v]

t belooft
sound
hulpinterviewer [a] Tbelooft ne schone dag te worde da zou toch de voorkeur hebbe. [/a]

t belooft
sound
veldwerker [v=004] Ik probeerdekege voor tomaten te kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee achter die probeerde komt niks he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wandeldiede? Nee. [/a] [/n]

wandel die de
tagging sound
algemene gegevens Lummen P051 11 februari 2002 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woe dat de ma van
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: moe da se op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: moe op da se
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
opmerking: Zelfde vorm als 701, geen onderscheid tussen enkelvoud en meervoud.
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : j
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
725 Magekik daar ook van proeven? komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
opmerking: volgens informant maar één vorm mogelijk.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
opmerking: volgens informant maar één vorm mogelijk.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
zin: zonder pronomen onmogelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa der
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hem git
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: git em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze git
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: git ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t git
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: git et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de gij
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk de gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gonk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gonkt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk te gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonk de gij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gonkt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: steeds die da
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: zonder dat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
opmerking: ook: die da ik denk
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em