SAND-data Tildonk (P021p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03291) vertaling: jan rapeleid em dei istoure wel
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03291) vertaling: M en P zien mekandere veu de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03291) vertaling: T wastem
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03291) vertaling: de schraanwerker e gien noagels baa
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03291) vertaling: F zag en slang nefen em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03291) vertaling: E liet mae veu om wereke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03291) vertaling: J liet eur meidreiven ub de goleve
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03291) vertaling: T bekeek zen aige es goot in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03291) vertaling: T bekeek zen aige es goot in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03291) vertaling: T bekeek zen aige zelve es goot in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03291) vertaling: T bekeek zen aige zelve es goot in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03291) vertaling: J eed up twie meneute e pinke gedrunke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03291) vertaling: deis schoens da lupt gemakkelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03291) vertaling: E kint sen aige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03291) vertaling: W e guud tat er fotoos fan zen aige in detalaasj stoan
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03291) vertaling: de petaate dee schelle ni gemakkelaik
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03291) vertaling: dees glas brekt astup de gront falt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03291) vertaling: menier dokteur leve kik wel gezont genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03291) vertaling: al joare left em van derfenis fan ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03291) vertaling: deis week left sup woater en bruut
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03291) vertaling: levet nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03291) vertaling: ulank levde gaale na al van dei erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03291) vertaling: im bretagne leve ze sertoe van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03291) vertaling: noe teite gonek sloupe
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03291) vertaling: zakik da wel kune doen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03291) vertaling: zakik da wel kune doen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03291) vertaling: zak da wel kune doen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03291) vertaling: zak da wel kune doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03291) vertaling: e dei sen ois afbreike
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet hard kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet hard kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet kunnen hard werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet kunnen hard werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet kunnen hard werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet kunnen hard werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet kunnen hard werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: ik weet da J et mut kunne wereke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: ik weet da J et mut kunne wereke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: ik weet da J et mut kunne wereke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: ik weet da J et mut kunne wereke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: ik weet da J et mut kunne wereke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet hard kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet hard kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03291) vertaling: dat Jan moet hard kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03291) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03291) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03291) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03291) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03291) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03291) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03291) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03291) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03291) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03291) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03291) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03291) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03291) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 2
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03291) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03291) vertaling: Jan ei gienienem boek nemie
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03291) vertaling: Jan en ei gienem boek nemie
opm.: oud
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03291) vertaling: boeken ei Jan der gien
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03291) vertaling: Jan en hei ni veul gelt nemie
opm.: oud
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ni ouver deis probleim
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ni ouver deis probleim
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ouver deis probleim
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ouver deis probleim
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ouver deis probleim
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ouver deis probleim ni
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ouver deis probleim ni
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03291) vertaling: do mag nieman spreke ouver deis probleim
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03291) vertaling: do zeg niemant datem komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst gien moize ni
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst gien moize ni
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst gien moize ni
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst gien moize
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst gien moize
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst gien moize
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst ni gien moize
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst ni gien moize
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03291) vertaling: zitten ie nieveranst ni gien moize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03291) vertaling: ik geif niks on enander
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03291) vertaling: ik geif niks on enander ni
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03291) vertaling: ik geif niks on enander ni
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03291) vertaling: ik geif niks on enander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03291) vertaling: do wilt nieman werke ni
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03291) vertaling: do wilt nieman werke
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03291) vertaling: do wilt nieman werke
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03291) vertaling: do wilt nieman werke ni
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03291) vertaling: waele em wisten ni daettem tois was
opm.: oud
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03291) vertaling: ik wist et ouk ni
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: ei mag me nieman ni spreke ouver deis probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: ei mag me nieman spreke ni ouver deis probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: ei mag me nieman spreke ni ouver deis probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03291) vertaling: ei mag me nieman ni spreke ouver deis probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03291) vertaling: Jan wet dattem veu dra ure den otto moet gemokt emme
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03291) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03291) komt voor: j
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03291) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03291) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03291) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03291) komt voor: n
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03291) vertaling: Marie euren otto es kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03291) vertaling: Piet zennen otto es kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03291) vertaling: dane vent zennen otto es kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03291) vertaling: danen otto es ni fan mae, es fan eum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03291) vertaling: de gazet van gistere...
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03291) vertaling: Jan es K en K eule bruurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03291) vertaling: de joenges eule vlos zen gepikt
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03291) vertaling: dei zusters eule moeder es up bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03291) vertaling: die auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03291) vertaling: die auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03291) vertaling: Wim de zijne
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03291) vertaling: Wim de zijne
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03291) vertaling: de mijne
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03291) vertaling: van mij
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03291) vertaling: van mij
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03291) vertaling: de mijne
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03291) vertaling: Hij mag met niemand niet spreken over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03291) vertaling: Ik wil niemand niet kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03291) vertaling: tes spaeteg dame ni komme en meuge
opm.: oud
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03291) vertaling: tes spaeteg dame ni en meuge komme
opm.: oud
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03291) vertaling: tes spaeteg dame ni en meuge komme
opm.: oud
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03291) vertaling: tes spaeteg dame ni komme en meuge
opm.: oud
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03291) vertaling: da en gennek ni toen
opm.: oud
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03291) vertaling: ik heb niet gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03291) vertaling: nog ma just atem et vertelt en M begost al te blete
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03291) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03291) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03291) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03291) fragment: voor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03291) fragment: van (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03291) fragment: van (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03291) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03291) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03291) fragment: voor te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03291) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03291) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03291) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03291) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03291) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03291) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03291) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03291) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03291) fragment: as dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: gelijk (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: gelijk als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03291) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03291) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03291) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03291) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03291) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03291) fragment: dat (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03291) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03291) fragment: asdat (1)
opm.: tweede antwoord oud
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: tweede antwoord oud
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: tweede antwoord oud
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03291) fragment: asdat (1)
opm.: tweede antwoord oud
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: t (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: t (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: t (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: t dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: t dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: t dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03291) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03291) fragment: of (t) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03291) fragment: of (t) dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03291) fragment: of (t) dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03291) fragment: of (t) (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03291) vertaling: ik weet da gaelen up nimani koot se
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03291) vertaling: ik weet da sup nikske (ni) fier es
opm.: dubbele negatie
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03291) vertaling: ik weet da sup nikske (ni) fier es
opm.: dubbele negatie
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03291) vertaling: ik weet da se fier es up nikske (ni)
opm.: dubbele negatie
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03291) vertaling: ik weet da se fier es up nikske (ni)
opm.: dubbele negatie
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03291) vertaling: els paast dat ni gemakkelaik es
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03291) vertaling: ik weet dakik te loat sen en gae ni
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03291) vertaling: ge wet toch da gae moet wereke en ike ni
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03291) vertaling: aleman paast da waele nor ois gon en da zaele nog meuge blaive
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03291) vertaling: tes spaeteg dadei komt en dasae oangoat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03291) vertaling: ik paas da liza ziek es
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03291) vertaling: ik paas da liza ziek es
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03291) vertaling: ik paas azda liza ziek es
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03291) vertaling: ik paas azda liza ziek es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03291) vertaling: ik paas azda P en L gon traave
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03291) vertaling: ik paas azda P en L gon traave
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03291) vertaling: ik paas da P en L gon traave
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03291) vertaling: ik paas da P en L gon traave
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03291) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03291) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03291) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03291) vertaling: toetoet
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03291) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03291) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03291) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03291) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03291) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03291) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03291) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03291) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03291) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03291) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03291) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03291) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03291) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03291) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03291) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03291) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03291) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: waardat de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: waardat de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: waardat de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: dans ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: dans ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: dans ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: waar de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: waar de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03291) fragment: waar de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: dat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: dat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: dat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: waardat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: waardat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03291) fragment: waardat (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03291) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03291) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03291) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: diene (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: diene (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: diene (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: diene dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: diene dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03291) fragment: diene dat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03291) fragment: waardat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03291) fragment: waardat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03291) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03291) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03291) fragment: diedat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03291) fragment: diedat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03291) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03291) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde dak in t stat sen tege gekomme
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03291) vertaling: oe paasde gaele dase t upgelost emme
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03291) vertaling: M wet ni wie da waele wille telefonere
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde dak in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde dak in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde dak in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde diek in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde diek in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde diek in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde diedakk in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde diedakk in t stat zen tegegekomme
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03291) vertaling: wie paasde diedakk in t stat zen tegegekomme
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03291) vertaling: ei sen anne gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03291) vertaling: ei sen um gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03291) vertaling: ei nen oet up sene kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03291) vertaling: ei dem plek up sen um
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: eid e bien gebrouke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: eid e bien gebrouke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: eid e bien gebrouke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: eid e bien ouver
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: eid e bien ouver
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: eid e bien ouver
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: ei sem bien gebrouke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: ei sem bien gebrouke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03291) vertaling: ei sem bien gebrouke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03291) vertaling: ei dem zier gedoan
opm.: reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03291) vertaling: Marie trok de sosje noa eur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03291) vertaling: L wet datter fotoos van zen aige te koup zen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03291) vertaling: L wet datter fotoos van zen aige te koup zen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03291) vertaling: L wet datter fotoos van zen aige zelve te koup zen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03291) vertaling: L wet datter fotoos van zen aige zelve te koup zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03291) vertaling: gae rapeleida toch wel dame toen deu danem bos deu gelupe zen
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03291) vertaling: ik rapeleir me dat den otto van M kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03291) vertaling: ze rapeleid eur dattem lak e verke zat ete
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03291) vertaling: waele rapeleiren ons wel da al Jan zen boeke gepikt woare mo zaele rapeleiren et eule ni
opm.: reflexief: ons reflexief: hun
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03291) vertaling: rapeliede gaele ale nog dame Jan up de met gezien emme
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03291) vertaling: ei dem en ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03291) vertaling: ei vuldenem deu tais zakke
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03291) vertaling: zou hij dat kunnen doen hebben
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03291) fragment: gekost (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03291) fragment: gedoan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03291) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03291) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03291) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03291) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03291) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03291) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03291) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03291) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03291) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03291) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03291) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03291) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03291) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03291) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03291) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03291) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03291) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03291) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03291) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03291) vertaling: M al eur koeie zen verdroenke bae douverstruming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03291) vertaling: M al eur koeie zen verdroenke bae douverstruming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03291) vertaling: keis moake weitek niks fan
komt voor: j
opm.: gemarkeerd
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03291) vertaling: keis moake weitek niks fan
komt voor: j
opm.: gemarkeerd
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03291) vertaling: Jan zen ek mei na de met gewesit
komt voor: j
opm.: gemarkeerd
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03291) vertaling: Jan zen ek mei na de met gewesit
komt voor: j
opm.: gemarkeerd
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03291) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03291) vertaling: waffere ede gae al weggebrocht
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03291) vertaling: waffere ede gae al weggebrocht
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03291) vertaling: zokn zak ik ni teiren up eite
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03291) vertaling: zokn zak ik ni teiren up eite
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03291) vertaling: de dei zak ni...
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03291) vertaling: de dei zak ni...
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03291) vertaling: kweit da Jan no de met geweist et
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03291) vertaling: kweit da Jan no de met geweist es
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03291) vertaling: kweit da Jan no de met geweist es
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03291) vertaling: kweit da Jan no de met geweist et
000 (y06opm) (inf. 03291) opm. inf.: de sommigte generisch gebruikt, maar oud
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03291) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03291) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03291) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu hoe dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu hoe dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu hoe dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu hoe dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu of dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu of dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu of dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03291) vertaling: ei deidem veu of dattem just uit se bet kwamp
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03291) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03291) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03291) vertaling: in dain taet levden ekik erup los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03291) vertaling: vruuger levden a lak az een biest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03291) vertaling: vruuger levden a lak een biest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03291) vertaling: vruuger levden a lak een biest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03291) vertaling: vruuger levden a lak az een biest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde waele lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde waele lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde waele lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde me waele lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde me waele lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde me waele lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde me lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde me lak (as) got in frankraik
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03291) vertaling: doa levde me lak (as) got in frankraik
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03291) vertaling: niemant mag et ni sien dus vinek da gae da ouk ni meug zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03291) vertaling: et es gebeurd as gae oangoenk
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03291) vertaling: ik weit wo ge geboure zet
opm.: waar dat - ja
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03291) vertaling: ik weit wo da ge geboure zet
opm.: waar dat - ja
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03291) vertaling: ik weit wo da ge geboure zet
opm.: waar dat - ja
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03291) vertaling: ik weit wo ge geboure zet
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03291) vertaling: naa dage geriet set meugd' oangoen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03291) vertaling: metta M duut was ei deu vent A nemie kunne eulpe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03291) vertaling: metta M duut was ei deu vent A nemie kunne eulpe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03291) vertaling: me M duut te zain ei deu vent A nemie kunne eulpe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03291) vertaling: me M duut te zain ei deu vent A nemie kunne eulpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03291) vertaling: ik weit dattem gon zwemmen es
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03291) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03291) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03291) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03291) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03291) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03291) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03291) vertaling: jaat
komt voor: j
opm.: expressief
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03291) vertaling: jaat
komt voor: j
opm.: expressief
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03291) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03291) vertaling: jaat
komt voor: j
opm.: expressief
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03291) vertaling: jaat
komt voor: j
opm.: expressief
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03291) vertaling: wiedatte
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03291) vertaling: wiedatte
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03291) vertaling: me zu e weer ge kunt ni veul doen
komt voor: j
opm.: alleen met pauze en expressieve betekenis
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03291) vertaling: me zu e weer ge kunt ni veul doen
komt voor: j
opm.: alleen met pauze en expressieve betekenis
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03291) vertaling: ast kermes es de mense koume boute
komt voor: j
opm.: alleen met pauze en expressieve betekenis
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03291) vertaling: ast kermes es de mense koume boute
komt voor: j
opm.: alleen met pauze en expressieve betekenis
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03291) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03291) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03291) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03291) vertaling: om is duud
komt voor: j
opm.: alleen met contrastaccent op hem
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03291) vertaling: om is duud
komt voor: j
opm.: alleen met contrastaccent op hem
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03291) vertaling: esem duud
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03291) vertaling: esem duud
komt voor: j
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03291) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03291) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03291) vertaling: me ae te wereke must zae den ielen dag tois blaive
komt voor: j
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03291) vertaling: me ae te wereke must zae den ielen dag tois blaive
komt voor: j
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03291) komt voor: n
000 (y11opm) (inf. 03291) opm. inf.: bij j en k moet het pronomen beklemtoond zijn
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: diedat (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: diedat (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: diedat (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: die (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: die (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: die (1)
opm.: de stapelvormen zijn ouder
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: dat (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: dat (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: dat (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: diedat (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: diedat (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: diedat (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: diene (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: diene (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03291) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: diene (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03291) fragment: diene (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: waardat (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: waardat (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: waardat (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: dat (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: dat (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03291) fragment: dat (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: die (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: die (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: dat (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: dat (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: dat (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03291) fragment: dat (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: datdat ongrammaticaal twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: diedat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: diedat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03291) fragment: diedat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03291) fragment: dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: diene dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: diene dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: diene dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: die dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: die dat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03291) fragment: die dat (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: die haar (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: die haar (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: die haar (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: die dat haar (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: die dat haar (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: die dat haar (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: waar (dat) de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: waar (dat) de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03291) fragment: waar (dat) de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03291) vertaling: P paast da J en M up niemani koot zen
betekenis: negative concord
opm.: niet is hier verplicht
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03291) vertaling: P paast da J en M up niemani koot zen
betekenis: negative concord
opm.: niet is hier verplicht
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut ni niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut ni niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut ni niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive ni
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive ni
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive ni
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive ni
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03291) vertaling: W paast dame nuut ni niemanni giene prais geive
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03291) betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03291) vertaling: niveranst ni
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03291) vertaling: nimani
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03291) vertaling: nuut ni
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: nikske
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: nikske
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: nikske
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: nikske ni
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: nikske ni
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03291) vertaling: nikske ni
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03291) vertaling: gien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03291) vertaling: zegdem ni dak boute geweist ben
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03291) vertaling: zegdem ni dak boute geweist ben
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03291) vertaling: zegdem ni dak boute geweist em
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03291) vertaling: zegdem ni dak boute geweist em
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03291) vertaling: ni vertelle dage ne kado veu om gekocht et zenne
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03291) vertaling: wete ni dattem gevallen es
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03291) vertaling: Wendy probeide van niemani gien zier te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03291) vertaling: t schent dase niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03291) vertaling: ze schent niks tete
opm.: maar 1 infinitief mogelijk
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03291) vertaling: ze probeiren al den ielen dag mekandere te telefoneire
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03291) vertaling: da belouft wei ne schunen dag te weure
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03291) vertaling: tes meschien beter van nog efkes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03291) vertaling: matte geluk van em direkt trug te vinne
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03291) vertaling: az de kikkes ne valek sien emme ze schrik
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03291) vertaling: az de kikkes ne valek sien emme ze schrik
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03291) vertaling: az de kikkes ne valek sien dan emme ze schrik
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03291) vertaling: az de kikkes ne valek sien dan emme ze schrik
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03291) vertaling: asme de petaate ni kunne verkuepe dan zitte win de probleime
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03291) vertaling: asme de petaate ni kunne verkuepe dan zitte win de probleime
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03291) vertaling: asme de petaate ni kunne verkuepe zitte win de probleime
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03291) vertaling: asme de petaate ni kunne verkuepe zitte win de probleime
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03291) vertaling: as gaelen em ni meinemt weurek koot
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03291) vertaling: as gaelen em ni meinemt dan weurek koot
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03291) vertaling: as gaelen em ni meinemt dan weurek koot
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03291) vertaling: as gaelen em ni meinemt weurek koot
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03291) vertaling: ei wistet
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03291) vertaling: up deis fiest weuter veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03291) vertaling: nau weuter allien nog mo bruut verkocht in dane winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: komtem mette vlo dan...
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: komtem mette vlo dan...
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: komtem mette vlo dan...
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: asem met de vlo komt dan zalem wel te loar saen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: asem met de vlo komt dan zalem wel te loar saen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: asem met de vlo komt dan zalem wel te loar saen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: asem met de vlo komt zalem wel te loar saen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: asem met de vlo komt zalem wel te loar saen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03291) vertaling: asem met de vlo komt zalem wel te loar saen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03291) vertaling: asge taet et komt dan es af
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03291) vertaling: azek raek zen dan kuepek nen dieren otto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03291) vertaling: azek raek zen dan kuepek nen dieren otto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03291) vertaling: azek raek zen kuepek nen dieren otto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03291) vertaling: azek raek zen kuepek nen dieren otto
000 (z06opm) (inf. 03291) opm. inf.: de als-zinnen kunnen ook beginnen met de pv, behalve i. dit is expressiever, maar in die gevallen is dan verplicht.
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03291) komt voor: j
opm.: enkel a
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03291) vertaling: messchien gonekedik wel kraige
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03291) vertaling: messchien gonekedik wel kraige
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03291) vertaling: teidergaa up daave
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03291) vertaling: teidergaa up daave
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03291) vertaling: teidemgaa inviteire
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03291) vertaling: teidemgaa inviteire
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03291) vertaling: teidezegaa inviteire
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03291) vertaling: teidezegaa inviteire
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03291) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03291) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03291) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03291) vertaling: kememt gegeive
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03291) vertaling: kememt gegeive
komt voor: j
opm.: oud en gemarkeerd
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03291) vertaling: ze leeft zae up woater en bruet deis week
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03291) vertaling: ze leeft zae up woater en bruet deis week
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae e lieke probeire te zinge et
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae e lieke probeire te zinge et
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae e lieke probeire te zinge et
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae ed e lieke probeire te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae ed e lieke probeire te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae ed e lieke probeire te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae e lieke et probeire te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae e lieke et probeire te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03291) vertaling: da gae e lieke et probeire te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae geprobeid et van eur nen boek te geive
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae eur nen boek probeire geive et
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae eur nen boek probeire geive et
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae eur nen boek probeire geive et
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae eur nen boek et probeire geive
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae eur nen boek et probeire geive
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae eur nen boek et probeire geive
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae geprobeid et van eur nen boek te geive
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03291) vertaling: da gae geprobeid et van eur nen boek te geive
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03291) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03291) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03291) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03291) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03291) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03291) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03291) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03291) vertaling: dei van t stat dei emmen ie veul oize gebaat
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03291) vertaling: on dei nuu foot da ziede giene mens nemie
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03291) vertaling: gistere es Jan ie geweist
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03291) vertaling: gistere es Jan ie geweist
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03291) vertaling: gistere dan es Jan ie geweist
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03291) vertaling: gistere dan es Jan ie geweist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03291) vertaling: den dag da Jan telefoneide warekik ni tois
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03291) vertaling: Jef, dane zaak nuut ni inviteire
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03291) vertaling: Marie, dee za zuiet nuut ni toen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03291) vertaling: Berre, dane drinkt weles em pint teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03291) vertaling: Martha, dee zaak wel es baa mae tois willen inviteire
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03291) vertaling: da dois da saak nuut ni wille kuepe
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03291) vertaling: da dois da stoat doa al fefteg joart
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 4
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03291) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03291) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03291) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03291) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03291) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03291) komt voor: j
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03291) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03291) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03291) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03291) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03291) komt voor: j
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03291) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03291) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03291) vertaling: ee Gunther getelefoneit
473 (z11b) En pas op! (inf. 03291) vertaling: pazup
473 (z11b) En pas op! (inf. 03291) vertaling: pastup
473 (z11b) En pas op! (inf. 03291) vertaling: pastup
473 (z11b) En pas op! (inf. 03291) vertaling: pazup
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03291) vertaling: t was mo just goe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03291) vertaling: M ei naa mier koeie az da se vruger aa
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03291) vertaling: as susanne kunne komme aa dan aa se da gedoan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03291) vertaling: as susanne kunne komme aa aa se da gedoan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03291) vertaling: as susanne kunne komme aa aa se da gedoan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03291) vertaling: as susanne kunne komme aa dan aa se da gedoan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03291) vertaling: zae ez den besten doktoor da ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03291) vertaling: zae ez den besten doktoor da ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03291) vertaling: zae ez den besten doktoor die ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03291) vertaling: zae ez den besten doktoor die ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03291) vertaling: veu giet wegsmeit moet effekes telefoneire
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03291) vertaling: veu da giet wegsmeit moet effekes telefoneire
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03291) vertaling: veu da giet wegsmeit moet effekes telefoneire
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03291) vertaling: veu giet wegsmeit moet effekes telefoneire
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03291) vertaling: iezalles dak gekreigen em
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03291) vertaling: iezalles wak gekreigen em
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03291) vertaling: iezalles wak gekreigen em
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03291) vertaling: iezalles dak gekreigen em
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03291) vertaling: Jan es te gierig veu iet on zen kindere te geive
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03291) vertaling: precies dagaa iet van sjotte wet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03291) vertaling: leg daanem boek nei
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03291) vertaling: as gecht ni kunt wachte komt dan mo
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03291) vertaling: kwet da Jan den doktoor kunne roepen aa
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03291) vertaling: ei zaa dakik et moete doen aa
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03291) vertaling: ei es vlei week van doktoor M gopereit
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03291) vertaling: ei weut merege van...
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03291) vertaling: ik paas dage veul zot moete wegsmaite
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03291) vertaling: ik paas dage veul zot moete wegsmaite
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03291) vertaling: tes stoem van zuun dier zooke weg te smaite
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03291) vertaling: tes stoem van zuun dier zooke weg te smaite
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03291) vertaling: ei es alle kapotte kweddelle ont wegsmaite
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03291) vertaling: ei es alle kapotte kweddelle ont wegsmaite
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03291) vertaling: ik fin dage mier de gazet zot moete leize
positie: 1,2,3
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03291) vertaling: ik fin dage mier de gazet zot moete leize
positie: 1,2,3
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03291) vertaling: tes stoem van in den doenker de gazet te leize
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03291) vertaling: tes stoem van in den doenker de gazet te leize
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03291) vertaling: ei es den ielen dag de gazet ont leize
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03291) vertaling: ei es den ielen dag de gazet ont leize
positie: 1
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03291) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03291) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03291) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03291) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03291) vertaling: R eed iene grunen appel weggegeive en naa eetem nog twie ruue
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03291) vertaling: doo woare veul mensen up t fiest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03291) vertaling: woaren er
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03291) vertaling: waffeur boeken eede gaa gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03291) vertaling: ei woent bae Marieke
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03291) vertaling: ei woent bae Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03291) vertaling: good efkes noe den bekker wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03291) vertaling: wie erre gezien
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03291) vertaling: wie edde gezien
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03291) vertaling: wie edde gezien
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03291) vertaling: wie erre gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03291) vertaling: wie edda gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03291) vertaling: aak da geweite dan aak et ni gedoan
opm.: het tweede antwoord is expressiever
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03291) vertaling: aak da geweite dan aak et ni gedoan
opm.: het tweede antwoord is expressiever
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03291) vertaling: aak da geweite kaat ni gedoan
opm.: het tweede antwoord is expressiever
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03291) vertaling: aak da geweite kaat ni gedoan
opm.: het tweede antwoord is expressiever
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03291) vertaling: tsaa beiter zaen van nog efekes te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03291) vertaling: gelukkeglek aa Jan noa den doktoor getelefoneit en dane was er ...
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03291) vertaling: got na toch vuuts ambetante joenges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03291) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03291) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03291) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03291) komt voor: j
gebr.: 5
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03291) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03291) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03291) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Tildonk

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Tildonk