SAND-data Geraardsbergen (O228p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Geraardsbergen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarGeraardsbergen (O228); GUV & VVH [meta][k]O228p[/k][i]803[/i][i]804[/i][i]805[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 den deen died ons opleidigen _ men en dr drie maand opleiding gehad sound
informant1 en de mensen he xxx dien beln _ sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Z en weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze weet nie da Marie gisteren gestorven eet? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] Tr en wil nieman nie dansn. [/a] tagging sound
informant2 [a] T wil geenenen dansn. [/a] sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Z en wil nie dansn en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
informant2 [a=j] Z en wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Nieman nieten eet dat va ze leven gewild of gekunnen. [/a]

niet en
tagging sound
informant2 [a] Dat en ee niemand gewild of gekunn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel wiln op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan ou geheel da brood wiln op eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En Jan had geheel da brood op eten gewild? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] En vertel nie wie dassezij ou kunne roepen he. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie dazij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Zeg maar ne keer _ [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Wie das ou kunne roepen. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] en wie as ou kunne roepen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Wie das ou _ [/a]

da s
sound
veldwerker [v=029] Of wie of z ou kunne roepen? [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Nee. Wie da. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleerd em da vrouwmens he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant3 [a] Ze wijzen naareen. [/a]

naar een
sound
informant1 [a] Ze wijzen naareen in de kerk. [/a]

naar een
tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] IJ wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] Ne schrijnwerker en ee geen nagele bij em he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Of zoud ook gewoon kunne zeggen ij ee nagels bij. [/v] sound
informant2 [a] Bij em. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang nevest zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang _ een slang nevest em he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] A Erik _ a liet mij vur em werken he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] A liet em mee drijven op de golven. [/a] tagging sound
veldwerker [v] T is een vrouw he. [/v] sound
informant1 [a] Liet eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goe in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] IJ bekeek zij zelve. [/a] sound
informant1 [a] bekeek zijzelven eens goed in de spiegel he [/a]

zij zelven
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant2 [a] IJ ken zeneigen goe. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's va zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Ward ee gehoord dater fotos van em in de vitrine staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] K heb mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] K e mij daar goe geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=050] Z ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant1 [a] Z en eed eur nie goe geamuseerd op t bal he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peize da Marie ee gepr _ ee geprobeerd _ ee geprobeerd van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] _ geprobeerd eet van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus k peis da Marie ee geprobeerd van en nen brief te schrijven? [/v] sound
informant2 [a] geprobeerd eet. [/a] sound
informant1 [a] geprobeerd eet ja da. [/a] sound
informant3 [a] geprobeerd eet. [/a] sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdekege van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger probeerdegek vor topmaten te kweken. [/a]

probeerdege k
tagging sound
informant2 [a] _ van tomaten te kweken ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren probeerdegeme van _ van droog thuis te geraken. [/a]

probeerdege me
tagging sound
veldwerker [v=053] Ak profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtig leven dan levek gelijk da mijn ouders da wiln. [/a]

az ek lev ek
tagging sound
informant2 [a] Azekik nu profijtig leef _ [/a]

az ek ik
tagging sound
informant1 [a] A nee azekik nu profijtig leve trekik op mijn ouders he. [/a]

az ek ik trek ik
tagging sound
veldwerker [v] en anekik profijtig leef? [/v] sound
informant1 [a] Azekik profijtig leve _ [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v=055] Astij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Astaa nog drie jaar leeft dan leeftij _ dan leeftij zo lang as zijn vader. [/a]

ast aa leeft ij leeft ij
verderop spontaan astjaa (dus waarschijnlijk met verdubbeling) tagging sound
veldwerker [v] en astn nog drie jaar leeft? [/v] sound
informant1 [a] Asta. [/a]

ast a
verderop wel spontaan 'leeftn' sound
veldwerker [v=057] Assezij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Azezij zo dangereus leeft leefse nie nie lang nie meer. [/a]

a ze zij leef se
tagging sound
informant1 [a] Asse zo dangereus leeft _ [/a]

a se
tagging sound
informant1 da t nieman nie anders en is. tagging sound
informant3 [a] dassezij of astieij. [/a]

da se zij ast ie ij
tagging sound
informant2 [a] Of astjaa. [/a]

ast ie aa
tagging sound
veldwerker [v] en zoud ook kunnen zeggen assij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/a]

as t lev et
tagging sound
informant1 [a] Dan levent morgen ook nog. [/a]

leve nt
tagging sound
veldwerker [v] en ant nu nog leeft? [/v] sound
informant1 [a] Ast nu _ [/a]

as t
sound
informant2 [a] Asij nu nog leeft leeftn morgen ook. [/a]

as ij leeft n
mannelijk i.p.v. onzijdig subject sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant2 [a] Asgeguir _ [/a]

as ge guir
tagging sound
informant1 [a] Askeguir zo dangereus leeft _ [/a]

as ke guir
tagging sound
informant1 [a] _ zo lang nie _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ azzekik. [/a]

az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en asguir zo dangereus leeft? [/v] sound
informant1 [a] Askeguir. [/a]

as ke guir
sound
informant3 da was om danz ier in den tijd as t sneeuwdigen he

dan z
vervoegd voegwoord en n-preteritum in derde enkelvoud sound
informant3 en a beldegen he n-preteritum sound
veldwerker [v=063] Asse vur ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinder. [/v] sound
informant1 [a] Asse veur uir werk leven leveze nie voor eur kinders. [/a]

a se leve ze
tagging sound
informant1 [a] Assezuir _ assezuir ja. [/a]

a se zuir a se zuir
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft leef Leo ook nog he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Aske _ [/a]

as ke
sound
veldwerker [v] en adde gezond leeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Askegij gezond leeft _ [/a]

as ke gij
tagging sound
veldwerker [v=069] aster zo weinig mensen van dn boerenstiel leven dan leveder veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] aster zoveel mensen van dn boerenstiel leven_ [/a]

as ter zo veel
tagging sound
informant1 [a]_ dan levender veel van de fabriek. [/a]

leven der
sound
veldwerker [v] en ander zo weinig van dn boer leven? [/v] sound
informant2 [a] aster. [/a]

as ter
sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Bart en Liesken _ [/a] tagging sound
informant1 [a] Dan leven Marie en _ in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Azzeme profijtig leven dan leveme gelukkig. [/a]

azze me leve me
tagging sound
informant2 [a] Asmewuir _ [/a]

as me wuir
tagging sound
informant1 [a] Azzemewuir _ [/a]

azze me wuir
tagging sound
informant1 [a] Azzem alleen leve _ [/a]

azze m
tagging sound
veldwerker [v] en azzemen alleen leven? [/v] sound
informant2 [a] Azzem alleen leven _ [/a]

azze m
sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder! [/v] sound
informant2 [a] Leefd eens e wa beter! [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leefd eens wa gezonder! [/v] sound
informant1 [a] Kinders leefd eens e wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=075] K vin da alleman moe kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] K vin dad iedereen _ moe kunne zwemm. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] K vinde dad alleman moe kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moet zwemme lunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunne zwemmen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=872] K weet datij zal moete were keren. [/v] sound
informant1 [a] K wete data zal moete were keren. [/a]

dat a
tagging sound
veldwerker [v=873] K wete datij were zal moete keren. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=874] K wete datij zal were moete keren. [/v] sound
informant1 [a] Nee. Da en wor nie gezeid. [/a] tagging sound
commentaareerdere gematigd positieve reacties blijken hier uit een fout begrip voor te vloeien  sound
informant2 [a] Nee. Zo nie. [/a] sound
informant1 tr wonen Vlamingen sound
informant3 k en weekik nie oe vroeg daegij op café gink ze.

wee k ik da e gij
sound
veldwerker [v=086] K weet da Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=j] K wete dad Eddy _ wilt brood eten. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] _ morgen wilt brood etn. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] Eddy moe vroeg kunnen op staan. [/a] sound
informant1 [a=j] aster druk op staat. Dus. A za moete vroeg op staan. [/a]

as ter
sound
veldwerker [v] en hij zal moeten geheel vroeg op staan? [/v] sound
informant2 [a] A za geheel vroeg moeten op staan. [/a] sound
informant1 [a] A za moete geheel vroeg op staan. [/a] sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant1 [a=j] K wete da Jan moet een nieuw schuur bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik vinne da Marie naar Jef moe telefoneren. [/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet da Jan moet spijtig genoeg vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] Ja k wete da Jan spijtig genoeg moe vertrekken. [/a] sound
veldwerker [v=107] K weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet dad Hans nie en mag komm. [/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet da Jan varkens wilt kopen. [/a] sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest dn auto verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet da Willy zijnen auto moest _ wil verkopen. [/a] sound
informant2 [a=n] _ of datij zijnen auto moest verkopen. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=132] Ik peis da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant2 [a] K peist da Marie em zal _ [/a]

peis t
tagging sound
informant1 [a] _ em zal moete roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan en ee nie veel geld ne meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan en ee nie veel geen geld nie meer? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] A n wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten dr ier nieverst nie geen muizen. [/a] drievoudige negatie tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] A n spreek nie goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v] en zo goe spreekekik geen Frans zn. [/v] sound
informant1 [a] Zo goed en spreekek geen Frans. [/a]

spreek ek
sound
veldwerker [v] en ik en spreek zo goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a] Ik en spreek zo goed geen Frans. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant3 [a=j] Alleman en is gene stielman. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Iedereen en is gene stielman. [/a] sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=j] A en eed overal geen vrienden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=150] IJ weet van de zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] A en weet nie van de zaak. [/a] sound
informant1 [a] Ah a weet van die zaak nie. [/a] sound
veldwerker [v] en ij weet alles van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] A en weet nie alles van die zaak. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan heeft drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor den drieën die wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] gemaakt ein. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor dn drieën die wagen moe gemaakt ein. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan weet dat die _ data die wagen moe gemaakt ein veur dn drieën. [/a]

dat a
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij veur dn drieën die wagen gemaakt moet ein. [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Nee. Moe gemaakt ein. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij veur dn drieën die wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant1 [a] Ehe genoeg mensen om t hooi van t land _ t hooi van t land t halen. [/a]

e he
tagging sound
informant2 [a] om of vur. [/a] sound
informant1 [a] _ vur t hooi van t land t halen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van? [/v] sound
informant2 [a] Vur. Nee. [/a] 'neen' slaat op aangeboden 'van' sound
veldwerker [v=189] T was schoon va Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was schoon van Jan vur te komen _ vur te komen helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van te komen helpen? [/v] sound
informant2 [a] Vur. [/a] sound
veldwerker [v] of om te komen helpen? [/v] sound
informant2 [a] Da s al beschaafd. [/a] sound
veldwerker [v] en vur t helpen te komen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar vur te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus nie zwaar om te drage. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En die ton is zwaar om dragen? [/v] sound
informant2 [a] Dad e nen beschaafde Giesbergenaar dadde. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a=j] W hopen allemaal van intijds thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Van intijds thuis te zijn allez. [/a] sound
veldwerker [v] W hopen voor intijds thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Of om intijds thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] T is azo zeker as één en één twee. [/a] tagging sound
informant1 [a] T is azo zeker as één _ as dat één twee is. [/a] sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] IJ kan staa zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] A staat te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regende t. [/v] sound
informant1 [a] Azzeme toe kwampen regendeget. [/a]

azze me regendege t
tagging sound
informant3 ammewuir in de café azo babbelen drinkewuir intijds ne keer he Lucien. zin zonder subjectverdubbeling op werkwoord sound
informant2 maar iemand die das nen omweg maakt let op relatiefconstructie sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant2 [a] K peis dak groter ben asjaa. [/a]

da k asj aa
tagging sound
veldwerker [v] Als hij of asem? [/v] sound
informant2 [a] asjij [/a]

asj ij
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] k geloof dassezij eerder thuis is azzekikke. [/a]

da se zij az ek ikke
tagging sound
informant2 [a] Of dagij eer thuis zijt. [/a]

da gij
tagging sound
informant1 [a] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt assekikke. [/a]

da gij as ek ikke
tagging sound
veldwerker [v] Of zoud ook kunne zeggen asik? [/v] sound
informant2 [a] Azzekikke. [/a]

az ek ikke
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant2 [a] Ge gelovet nie. [/a]

geloof et
sound
informant2 [a] Ge gelovet nie datij sterker is asgij. [/a]

gelov et dat ij as gij
tagging sound
informant1 [a] asgegij _ asgegij zeggew _ wordt ook gezeid ja. [/a]

as ge gij as ge gij zegge w
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant2 [a] Ze peizen damewuir rijder zijn azuir. [/a]

da me wuir as zuir
tagging sound
veldwerker [v] Zoude daar ook assezuir kunne zeggen? [/v] sound
informant1 [a] Assezuir wordt ook gezeid. [/a]

as se zuir
sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] We geloven daeguir nie zo slim zijt as wuir. [/a]

da e guir
tagging sound
informant1 [a] azzemewuir. [/a]

azze me wuir
tagging sound
informant2 [a] Azzemewuir ja. Maar minder. [/a]

azze me wuir
tagging sound
veldwerker [v] Zoude daar kunne zeggen me peizen? [/v] sound
informant2 [a] We peizen. [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof nie dazulder armer zijn da gulder. [/v] sound
informant1 [a] Guir geloof niet dassezuir armer zijn as wuir. [/a]

da se zuir
tagging sound
informant1 [a] Aswuir ja. [/a] sound
informant2 [a] den dieë zal eer zeggen askewuir. [/a]

as ke wuir
informant probeert taalgebruik van laaggeschoolden na te doen; dit zoud dan wel een vreemde vorm zijn; een afleiding van iets als 'asgewuir' tagging sound
informant1 [a] _ dassezuir armer zijn as guir. [/a]

da se zuir
tagging sound
informant2 [a] Askeguir. [/a]

as ke guir
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ azo schoon is. [/a] tagging sound
informant3 [a] _ azo schoon is as Martha of _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn da Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] _ sterker zijn as _ as Geert en Jan. [/a] tagging sound
informant3 [a] A peist datn _ da Bart en Peter sterker zijn as _ [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=231] IJ zal nie kome zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] A doe a doet. [/a] tagging sound
informant3 juje of jajaan. nominatief en accusatief clitisch pronomen komen naast elkaar voor als clitic op 'ja' sound
veldwerker [v=232] En toet of toetoet? [/v] sound
informant1 [a] Toetoet ij za komen. [/a]

t oet t oet
tagging sound
informant2 [a] Da s een andere betekenis zunne. Dr is iemand die iets verteld en dn anderen zegt da s nie waar zeker. Toetoet zeggen ze. [/a] sound
informant3 [a] Toetoet t is wel waar. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=230] IJ en doet. [/v] sound
informant2 [a=n] Neenee. Asge zeet ij zal nie komen zeker. Dan zulde gij zeggen neej. [/a]

as ge zul de
sound
veldwerker [v=226] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] A en doet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=228] En tendoet of toetoet? [/v] sound
informant1 [a] Toetoet is een bevestiging he. [/a] vorm bestaat dus maar niet in deze context sound
informant3 [a] Tn doet tn doet. T en is nie waar. [/a]

t n t n
bedoelt is dat de vorm wel bestaat maar niet in deze context voorkomt tagging sound
veldwerker [v=243] Slaaptij? [/v] sound
veldwerker [v] Toet of tndoet? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=245] Van mij moogde ze proberen aan steken maar branden doesse toch nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Brannen en doet die lampe nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en die lamp doe nie meer branden. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens een keer die tassen afwassen. [/v] sound
informant3 [a=n] Maar ik waske ze altijd zelf af zulle. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De jongen van wie datte moeder hertrouwd is stond achter mij. [/a]

dat e
tagging sound
veldwerker [v] En de jongen die zijn moeder hertrouwd is? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank waar das op zaten was juist geverfd. [/a]

da s
tagging sound
informant3 [a] De bank waarop dasse zaten _ [/a]

waar op da se
tagging sound
informant3 da mee danwuir al een pintjen drinken zeker

dan wuir
vervoegd voegwoord voor vol pronomen sound
veldwerker [v=253] Op zondag gingewe met geheel de familie naar de zee wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] s Zondaags gingeme naar de zee _ [/a]

ginge me
sound
informant1 [a] _ en da was neig plezant. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nie wat da heel plezant was. [/v] sound
informant1 [a] We ginge naar de zee wat da geheel plezant was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] Awe ja in t dorp waar dakik woon staat een ou kerkske xxx. [/a]

da k ik
tagging sound
informant3 [a] a ja waar dak wonen. [/a]

da k
eerste persoon op -en en op -0 komen allebei voor sound
veldwerker [v=256] Op dn dag daw aan kwamen regende t. [/v] sound
informant1 [a] Op dn dag dame toe kompen _ toe kwampen _ toe kwampen _ regendeget. [/a]

da me regendege t
tagging sound
informant2 [a] Of arriveerdegen. [/a] sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa geheel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets geheel schoon da. [/a] sound
informant1 [a] Iets dat heel _ [/a] sound
veldwerker [v=258] Da s iets diek nie gaarne doe. [/v] sound
informant2 [a] Da is iet dak nie gaarne en doen ja. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld eet moe mij maar e wa geven he. [/a] tagging sound
informant2 [a]_ moeter mij maar e wa geven. [/a]

moet er
sound
informant1 [a] Die geld eet _ [/a] sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde nu wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant3 [a=n] Wie peisde nu dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde nu diek in t stad gezien en. [/v] sound
informant2 [a=n] Wie peisde nu dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisde gulder oe dasset opgelost en? [/v] sound
informant2 [a=n] Oe peisdeguir dasset op gelost en. [/a]

peis de guir da se t
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe peisdeguir oe dasset op gelost en? [/v] sound
informant1 [a=n] Oe peisdeguir da _ dasset op gelost en. [/a]

peis de guir da se t
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Ze trok ze naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoute da gedaan en gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoue da kunnen gedaan en? [/v]

zou e
sound
informant2 [a=n] Zoudje da kunne gedaan en. [/a]

zoudj e
sound
veldwerker [v=297] Zoute da gedaan gekund ein? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoute da ein kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zoude da kunn doen ein? [/a]

zou de
klinkt als tweede persoon sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant1 [a] Ze zit ginder patatten aan t schillen. [/a] merkwaardige zin die blijkbaar door informant2 afgekeurd wordt sound
informant2 [a=n] _ zit patatten te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] K heb geen goeste en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] K en e geen goeste vur koeien te voeden. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij em komen en pakken em mee. [/v] sound
informant3 [a=n] De sjampetters zijn gekomen en z en em mee gepakt. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie ammel eur koeien zij verdronken bij d overstroming. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Bij d overstroming zij Marie ammel eur koeien verdronken. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peisik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Dat en peizik nie ze. [/a]

peiz ik
sound
informant2 [a=n] Dor en peisik nie op. [/a]

peis ik
sound
veldwerker [v=321] Diene rare gast ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met die rare gast _ rare gast ek nor de markt geweest. [/a]

e k
sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie somme gemaakt. De welkste eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] K en al d eerste drie somme gemaakt. Wakene eëgij gemaakt. [/a]

e e gij
sound
veldwerker [v] Maar nie de welkste? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=323] De waffeure eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant1 [a=n] Wakene eëgij al weg gedaan? [/a]

e e gij
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant2 [a=n] Azode zouk nie willen eten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v]

zou k
tagging sound
informant2 [a=j] De dieë zok nie _ [/a]

zo k
sound
informant1 [a=j] De die en zouk nie durven op _ [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestellinge ne keer op! [/v] sound
informant2 [a] Haalt die bestelling ne keer. [/a] sound
informant2 [a] Komen helpt eens! [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Gaan helpt u broer eens! [/a] tagging sound
veldwerker [v] Blijven eet maar vandenavond! [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik gelove dat die gast ook nen braven is. [/a] sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet datn gaa zwemmen is. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=875] en k weet datn weeste zwemmen is? [/v] sound
informant1 [a] K weet datn geweest zwemmen eet. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=347] K weet datn is gaa zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een pintje? [/v] sound
informant3 [a=j] Bah jaek. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoude dan kunne zeggen jase? [/v] sound
informant1 [a] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaans? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Asse me meer zijn dan zulleze zeggen jaans. [/a]

a se zulle ze
tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Kunne we nog mee met de bus? [/v] sound
informant2 [a] Jom. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jamen? [/v] sound
informant1 [a] Jom. [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja? Wie a? [/a] sound
informant1 [a=j] Wie dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] K peize datr iemand de koekskes op gegeten eet maar k weet nie wie dadde. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet nie wie dadde. [/a] tagging sound
veldwerker [v=359] Me azo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=n] Me azo e weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken me ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Gadegij nu me mij naar de voetbal kijken? [/a]

ga de gij
sound
veldwerker [v=364] Istn dood? [/v] sound
informant2 [a=j] Istn dood ja? [/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v] Istnaa dood? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Isem dood? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En is dood. [/v] sound
informant2 [a] IJ is dood. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaa werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=j] Me jij te gaa werken moeste zuir geheel dn dag thuis blijven. [/a] tagging sound
informant1 [a] Me jij gaan te werken _ [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe t stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a] Met de sneeuw kostew uit t stad nie. [/a]

koste w
sound
informant1 [a=j] Me t sneeuwen kosteme de stad nie uit. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] sound
informant3 [a] Da es de man dieze geroepen en ja. [/a]

die ze
tagging sound
informant3 [a] Da es de man _ dienze geroepen ein. [/a]

dien ze
tagging sound
informant2 [a] Of danze geroepen ein. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s den deeën diet verteld eet. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] en da s den deeën dat verteld eet? [/v] sound
informant2 [a] Dn deeën dievet verteld eet. [/a]

die v et
tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis dat da verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da es de man dak peizen _ diet verteld eet. [/a]

da k die t
tagging sound
veldwerker [v] en de man diek peizen? [/v] sound
informant1 [a] dak peizen. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man diek peizen danze geroepen ein. [/v] sound
informant1 [a] Da es de man dak peizen dieze geroepen en. [/a]

da k die ze
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant3 [a=j] Ah nooit nie he. [/a] tagging sound
informant3 [a] Nooit. [/a] sound
informant2 [a=j] Ja maar ja maar we zeggen eer nooit nie. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr dien auto mee gepakt? [/v] sound
informant1 [a=n] Niemand. [/a] sound
informant1 [a=j] Nieman niet. [/a] tagging sound
informant3 [a] Of geenenen ook ja. [/a] sound
informant2 [a=j] Of nieman niet ne meer. [/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=n] Nieverans. [/a] sound
informant3 [a=j] Nieverans nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa istr rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] Ah niks. [/a] sound
veldwerker [v] Maar zoude dan kunne zeggen niks nie. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant1 [a=n] Ah geenene. [/a] sound
veldwerker [v] en ah geeneen nie? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et zen. [/v] sound
informant1 [a] En zegget niet dae ne cadeau vur em gekocht et he. [/a]

zeg et da e
tagging sound
informant2 [a] Nie vertellen he! [/a] sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a=j] Geloofde nie datn gevaln eet? [/a]

geloof de dat n
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niks en mag eten. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt dasse niet mag eten? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerdege van niemand zere te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en probeerde van niemand gene zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en om niemand zeer te doen? [/v] sound
informant2 [a] Van niemand zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v] veur niemand zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] _ van iemand zere te doen. [/a] sound
veldwerker [v] of gewoon zonder iets? [/v] sound
informant1 [a] Nee. van niemand _ [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant2 [a=j] T beloof van ne schonen dag te worren ja. [/a] tagging sound
informant3 [a] T schijnt van ne schoonn dag te worren. [/a] sound
informant1 [a=n] t belooft is nogal deftig he. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant3 [a] T is best damme nog e wa wachten. [/a]

da me
sound
informant2 [a=j] of van nog e wa te wachtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en veur nog e wa te wachten? [/v] sound
informant3 [a=j] _ vur nog e wa te wachten he. [/a] sound
veldwerker [v] en t is best om nog e wa te wachten. [/v] sound
informant2 [a] Daar ist vur. [/a]

is t
sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct weer te vinnen. [/v] sound
informant1 [a] W hadden chance _ [/a] tagging sound
informant2 [a=j] van em direct were te vinn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] vur em direct weer te vinn. [/v] sound
informant2 [a] Van. [/a] sound
veldwerker [v] of om? [/v] sound
informant1 [a] Van. [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T is precies dater iemand in dn hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=407] Hij wistent. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ wistet. [/a]

wist et
sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=j] Misschien zaketkik wel krijgen. [/a]

za k et k ik
tagging sound
veldwerker [v] en misschien zatekik wel krijgen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Dad is _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant2 [a=n] Durfdegij em uit nodigen? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant2 [a=j] Awel durfdezegij uit nodigen. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v] maar is da dan een vrouw of meer mensen of kan da alle twee? [/v] sound
informant2 [a] Alle twee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Istij Pol ier geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] Is Pol ier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v] T isij nie goe geregeld. [/v] sound
informant1 [a] T en is nie goe geregeld. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetij Pol dad op gelost? [/v] sound
informant2 [a=n] Oe ee Pol dad op gelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief opgestuurd? [/v] sound
informant3 [a=n] Eddegij mij nen brief op gestuurd? [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em het gegeven. [/v] sound
informant3 [a=n] K ent em gegeen. [/a]

en t
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef za op water en brood van de week. [/v] sound
informant2 jaag jaag let op vorm 2de persoonsclitic sound
informant1 [a=j] Ze leefsij van de week op water en brood. [/a]

leef sij
tagging sound
veldwerker [v] en ze leefsezij op water en brood van de week? [/v] sound
informant1 [a] Die ze dad is toch _ Ze zulle meer zeggen. Ze leefsij op water en brood. [/a]

leef sij
tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eetor niks mee te maken. [/a]

ee tor
tagging sound
informant2 [a=j] Marie en eessa dr niks mee te maken. [/a]

ee sa
weliswaar schijnbaar pauze tussen 'Marie' en 'en', maar dat zou impliceren dat de eigenlijke zin met het negatiepartikel zou beginnen. Dat is niet onmogelijk, wel opmerkelijk. In elk geval is het geen vraag. tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wuir daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Wuir zijn dor nog nooit geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Wuir en zijn wuir dr nog nooit nie geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wuir en zijme wuir dr nog nooit geweest? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en wuir zijme daar nog nooit geweest? [/v] sound
informant2 [a] Wuir zijn daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewuir zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei damewuir zoue winn. [/a]

da me wuir
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kan ij dor ook niets aan doen. [/v] sound
informant2 [a=j] A kajij dor ook niets aan doen. [/a]

ka jij
tagging sound
informant2 [a=j] A kandera ook niets aan doen. [/a]

kan der a
tagging sound
informant1 [a=j] A katerja ook niets aan doen. [/a]

ka ter ja
tagging sound
veldwerker [v=430] K peizen datnaa morgen ook komt. [/v] sound
informant2 [a=n] T past datn morgen ook komt. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v] datn en nie datnaa. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] We zijn nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ eet dn bal in de mand gesmeetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ eet dn borstel gehelegans kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld? [/v] sound
informant2 [a=n] Ee Richard gebeld ja? [/a] sound
informant1 [a] En ee Richard nie gebeld? [/a] sound
veldwerker [v=473] En past op manneken! [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Past op manneken! [/a] sound
informant1 [a] En zeg et em nie. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant2 [a=j] T en was maar juist goe genoeg. [/a] tagging sound
veldwerker [v=485] Wilekik vandenavond koken? [/v] sound
informant2 [a=n] Bah ja. Doechij maar. [/a]

doe gij
sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij dache nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant2 [a=n] Beloof mij dache dieën boek nooit nie mer zul weg steken. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dade gekocht et? [/v] sound
informant2 [a=n] Wad ehe gekocht zegde? [/a]

e he zeg de
sound
informant1 [a=n] Of wa zegde dahe gekocht et. [/a]

zeg de da he
sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] E is passeerde week deur dn dokter geopereerd. [/a] tagging sound
informant2 [a] Nie van. Deur. [/a] sound
informant2 [a] IJ is passeerde week geopereerd geweest ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij is passeerde week geopereerd geworden? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Ja a wor _ ij wor morgen deur _ deur _ deur dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepen ein. [/v] sound
informant1 [a] K vinne da Jan beter nen dokter zou geroepen ein. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] A kostja dn dokter geroepen ein. [/a]

kost ja
sound
informant2 [a] Maar dan zulleze eerder zeggen. IJ ou beter _ ij ou beter dn dokter kunne roepm. [/a]

zulle ze
sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] IJ is allemaal t kapot gerief aan t weg smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ij is da weg aan t smijten? [/v] sound
informant3 [a] Aan t weg smijtn. [/a] sound
informant2 [a] Toet. IJ is _ ij is t weg aan t smijten. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ is bezig _ ij isxx bezig me em weg aan t smijten. [/a]

is xx
lijkt mij bizarre zin; zou gecheckt moeten worden; klank op 'is' kan zowel 'e' als 'en' als 'em' zijn; eventueel ook een geluid zonder betekenis sound
informant3 [a] Jaant ja. [/a] lijkt op dubbel clitic op 'ja' sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant2 [a=n] Robert eet drie _ drie groen appels en Marie eet drie rooie. [/a] sound
informant2 [a=n] Geen er. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr waren veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] Dr ware veel mensen op de feeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op de feeste? [/v] sound
informant2 [a] Waren dr veel mensen op de feest ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Wa boeken. Wafeur nie. [/a] sound
informant3 [a] Waveurn boeken edde nu gekocht. [/a]

wa veur n e de
tagging sound
informant3 [a] Waffer boeken eje nu gekocht ja. [/a]

wa fer e je
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant3 [a] Wie ehe gezien? [/a]

e he
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie eeter ou op de kermis_ op de kermis gezien? [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei da gij Piet nen boek e proberen te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] _dage geprobeerd et van a Piet nen boek te verkopen. [/a]

da ge
sound
informant1 [a=j] _ proberen te ferkopen et. [/a] niet doorgevraagd naar volledige zin sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a=n] Wim dacht dakik geprobeerd ou van Els ne cadeau te geven. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v] Maar gelijk datrij ier staat? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] Karel weetj dajgij geprobeerd et van o Marie nen boek te verkopen. [/a]

da j gij
tagging sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In diën tijd leefdegek er op los. [/a]

leefdege k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij gelijk een beest. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdege gelijk een beest. [/a]

leefdeg e
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant2 [a] Dor leefdegewuir gelijk god i Frankrijk. [/a]

leefdege wuir
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Awel ja tr mag et niemand zien dus moogdetgij ook nie zien. [/a]

moog de t gij
sound
informant1 [a] Ik vinne daet ook nie en meug zien ja. [/a]

da e t
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant3 [a] Jaren geleden leefdegegegij _ [/a]

leefdege ge gij
tagging sound
informant2 [a] IJ ee geleeft gelijk ne kluizenaar he xxx. [/a] sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op die feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en kunde daar de er weg laten? [/v] sound
informant2 [a=j] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant2 [a=j] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht_ [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en zoude daar de er kunne weg laten? [/v] sound
informant2 [a=j] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stonter nen aardigaard in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
informant1 [a=j] De er moeter bij he. [/a]

moet er
sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Gisteren is Jan ier geweest. [/a] sound
informant3 [a=j] Gisteren die is Jan eens geweest. Maar nee _ hoogst zelden. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Asge zegt gisteren die is Jan ier geweest. Dan wilde _ wilde zeggen dan ist nie nen anderen t is _ [/a]

as ge wil de wil de is t
sound
veldwerker [v=506] Eddegij aan Jan gezien? [/v] sound
informant2 [a=n] Edde Jan gezien? [/a]

e de
sound
veldwerker [n] [v=000] We gon nie naar t school. [/v] sound
informant3 [a] Wur en gaan nie naar school. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wuir en gaan nie naar school he. [/a] sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook dat nie plezierig en is. [/v] sound
informant2 [a] Ge weet toch ook dat nie plezierig en is. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets wak nie en ken. [/v] sound
informant3 [a] Da s iets dak nie en ken. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant2 [a] A is slimmer as daterij uit ziet. [/a]

dat er ij
sound
informant1 [a] A is veel slimmer as daterij uit en ziet ja. [/a]

dat der ij
tagging sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant2 [a] Ge moe nie komen voor dak geschreven en. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant2 [a] K en e maar drie spekken. Da s t zelfde. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] De kat en speel met dn bal. [/v] sound
informant1 [a] Nee. De katte speel met dn bal. [/a] sound
veldwerker [v=842] Asge da nu nie en doet zulde later veel problemen en. [/v] sound
informant2 [a] Asget nu nie en doet zulde later veel problemen xxx. [/a]

as ge t zul de
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetik nu alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] Om dade Jan nie en komt moek nu alles zelve doen e. [/a]

moe k
dade kan verwaard 'dat' zijn of 'dat + de' tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Ziet dache nie en valt. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant3 [a] Ik e gruwel dahet verkeerd doet. [/a]

da he t
verkeerd pronomen (2de persoon) sound
veldwerker [v=000] K twijfel of datij da wel en gaat doen. [/v] sound
informant2 [a] K twijfel eraan of datn dat wel gaat doen. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=000] K strijn t af dak da gezegd en heb. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=844] K e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K en e nieman nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak nieman nie gezien en heb. [/v] sound
informant2 [a] K gelook dak nieman nie gezien en en. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik geloof datij niemand nie gezien en eet. [/v] sound
informant3 [a] K gelove datij nieman nie gezien en eet. Ja. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] T en ee mij nieman nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Ik en e niemand gezien. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant3 [a] K gelove dater mij niemand nie gezien en eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk 's zondags moeste werken. [/v] sound
informant2 [a] Ja. Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/a] sound
informant3 [a] A ja danze ja danze. [/a]

dan ze dan ze
tagging sound
veldwerker [v] of ze wisten danzezuir t zondags moeste werken? [/v] tagging sound
informant2 [a] Ook. [/a] sound
veldwerker [v] en danzuir t zondags moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] Neenee. Danzezuir. [/a]

dan ze zuir
sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart e Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant1 [a] Da. [/a] sound
informant3 [a] Da. [/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant2 [a] Dat die manne liever op café gingen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant2 [a] Dat alle mann. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant2 [a] Dat dieven geen xxx. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Piet zei dan dr ook dieve wonen in zijn straat. [/v] sound
informant1 [a] dater ook_ [/a]

dat er
sound
veldwerker [v=000] Da kantsja nie. [/v] sound
informant2 [a] Da kan nie. [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant2 [a] K go mij morgen ne nieuwe velo kopen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=853] K zal u al e pintjen bestellen. [/v] sound
informant2 [a] K zal u een pint besteln da wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Asg in de winkel komt koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant2 [a] Koop mij eens een gazet ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] K en die boeken aan mijn broer gegeven en ij ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] A ee ze mij gespaast. Da wil zegge vur mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakken? [/v] tagging sound
informant2 [v=856] Magek mij ier ne stoel pakken? [/v]

mag ek
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingd ons nog ne keer e lieken. [/v] sound
informant2 [a] Zingd ons nog eens e lieke ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zalek u nog nen borrel in schenken? [/v] sound
informant2 [a] Zalek ou nog nen druppel _ schenken. Nie in schenken. [/a]

zal ek
tagging sound
veldwerker [v=859] K en em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant1 [a] K en em de verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente alstublief. [/v] sound
informant2 [a] vur mij. [/a] sound
informant1 [a] Schrijf mij eens nen brief vur de gem_ a ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij nen assenbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant2 [a] E ee ma van oud ijzer nen assenbak gemaakt. [/a] tagging sound
informant3 Wuir en zeggewuir genen assenbak.

zegge wuir
zin met 2 volle pronominale subjecten sound
veldwerker [v=862] Loop sound
informant1 [a] Gaat eens naar de winkel achter een brood vor mij. [/a] sound
informant2 [a] vur mij. [/a] sound
informant2 [a] Of ga ma eens om xxx [/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Jan haal mijnheer pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant2 [a] Nee. Vur mijnheer pastoor. [/a] sound
informant1 [a] Haal mijnheer de paster ne keer ne stoel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Da s gewoon van het woord gaan eigenlijk alle vormen. [/v] sound
informant2 [a] Ik goë [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik goon. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wuir goon. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gij _ [/v] sound
informant2 [a] Gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gaat. [/a] alleen mannelijk; vrouwelijk 3 enk. niet gevraagd sound
informant3 [a] Zij gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Guir gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] en nu eens omgekeerd dus_ sound
informant2 [a] Morgen gakik. [/a]

ga k ik
tagging sound
veldwerker [v] Kund ook zeggen gaankik? [/v] sound
informant2 [a] Gookik. [/a]

goo k ik
tagging sound
informant2 [a] Gootjaa. [/a]

goot jaa
derde mannelijk enkelvoud tagging sound
informant1 [a] en goossezij. [/a]

goo se zij
tagging sound
informant2 [a] en morgen gamewuir. [/a]

ga me wuir
tagging sound
informant2 [a] en morgen gonzezuir. [/a]

gaan ze zuir
tagging sound
informant2 [a] Gajeguir. [/a]

ga je guir
tweede enkelvoud niet bevraagd tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 en die kwamp uit de Limburg let op p-uitgang sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 om dan de mensen xxx in vroeger jaren veel minder contact hadden tegen nu he vervoeging voegwoord woor lexicale NP sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 jamaar jamaar. Tr zijn laat ons zeggen enorm veel kinderspelen die nie meer gedaan en worren he. initieel 'tr' i.p.v. 'dr' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 zegten tege Jas.

zegt en
VSO-zin met accusatief subject sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 ja were beneden let op pronomen derde persoon sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 danne was da geld voor ue 2 pronomina die met sjwa versterkt zijn sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 wuir en nog geweest dam op state speeldegen sound
informant2 en azzeme dad hoorden he jonge sound
informant3 de kunst was dan die paarden alle acht gelijk trokken sound
informant3 wa datnaa met diën doek en ammel die mensen rond _

dat n aa
sound
informant3 een vrouw diet me nen doek voor d ogen sound
informant1 jak sound
informant3 t stonder dor een pomp aan de deure

stond er
twee expletieven sound
commentaarspontaan geprek  sound
informant1 dien band wiert rood over het wiel gelegd let op flectie-t sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 weetsjegaa _ sound
informant3 zoudje mij ook nog rechte kunne krijgen? sound
informant3 Neenik Elodieke zeitn. K en kan ou nooit nie me rechte krijgen want k en zan ou nooit nie mer heet genoeg krijgen. sound
commentaarpersonalia [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leefdeguir
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Pieter en Lies leevn
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : j
vorm: ja ij doet
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar danz op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop da ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: danz op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan en rookt nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zakik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wuir
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: malkander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: de
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: guir gingt
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zuir gingen
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
opmerking: twijfel
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijzelven
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijzelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em