SAND-data Strijpen (O116p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Strijpen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarStrijpen (O116) ; GUV [meta][k]O116p[/k][i]806[/i][i]807[/i][i]808[/i][i]809[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten (de personalia van inf.806 zijn niet zuiver; i.e. informant4 op de tiers)  sound
informant1 ah maar nu he is t allemaal door een he sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze wee niet da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze weet niet da Marie dood is ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze en weet nie da Marie gisteren dood is? [/v] sound
informant1 [a] Zuldere wetent nie. [/a]

zulder en weten t
derde meervoud i.p.v. enkelvoud tagging sound
informant1 [a] Zulder en wetent niet. [/a]

weten t
derde meervoud i.p.v. enkelvoud tagging sound
veldwerker [v] Nee k en e gene. [/v] sound
informant1 [a] K en e gene. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Pas op dahe nie en valt! [/a]

da he
tagging sound
veldwerker [v] en ze weet nie da Marie gisteren dood eet? [/v] sound
informant1 [a] _ dood is. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=n] Niemand wiltr dansen. [/a]

wilt dr
sound
informant2 [a=n] ja t en is geenenen die _ [/a] sound
informant1 [a=n] T en is geenenen die wilt dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze wil nie dansen maar ze wild ook nie zingen ook. [/a] sound
veldwerker [v] en ze wil nie zingen ook nie? [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekeunen. [/v] sound
informant1 [a] Niemand e wilt of en kan da. [/a] met negatiepartikels tagging sound
informant2 [a] K en e da va leven nie gekeunn. [/a] tagging sound
informant1 [a] Tn es dr geenenen die da kan _ of die da gekeunn eet. [/a]

t en
tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen opeten. [/v] sound
informant2 [a] E zou wel geheeln da brood willen op eten zeker. [/a] tagging sound
informant1 [a] E zout wiln op eten en maar ij mag niet ja. [/a]

zou t
tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunne roepn. [/v] sound
informant3 [a] Vertel maar niet das _ [/a]

da s
tagging sound
informant1 [a] _ op wien dassezij kunn roepn eet. [/a]

da ze zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertelnt ne keer op wien eesse kunn roepn. [/a]

vertel nt ee ze
als twee afzonderlijke zinnen vertaald; met epenthetische nasaal sound
informant3 [a=j] Zegnt ne keer op wie dasse zou kunn roepn en. [/a]

zeg nt da ze
tagging sound
veldwerker [v] en op wien asse kunne roepen a? [/v] sound
informant1 [a] Op wien oosse kunne roepen? [/a]

oo ze
irrealis met 'had' sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] IJ kent da vertelselke nog wel. [/a] sound
veldwerker [v] en hij bukt zich? [/v] sound
informant1 [a] IJ bukt em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] _ kijke naar een voor de kerk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kend ook dingen als mallekaar? [/v] sound
informant1 [a] Ja maar dan is da nie meer Strijps he. [/a] sound
informant2 [a] Ze kijken naar malkaar ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] Nu zoume da rapper ne keer zeggen maar vroeger? [/a]

zou me
sound
informant1 [a] Ze kenne malkanders nie ze. [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant4 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagelen bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker n ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] soms ook ee geen nagels bij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Bij em. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant4 [a] _ zoog n slang nevest _ nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mij weer werken veur em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant1 dad es azo iet da vroeger nie veel gebruikt en wiert he _ de golven. sound
informant1 k lehent gereed e k ent vergeetn.

lehe nt en t
sound
informant1 [a] Ze liet eur mee drijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] Toon bekeekt em ne keer in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunde daar zeggen hij bekeekt zeneigen? [/v] sound
informant4 [a] Da s Antwerps. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] Ee ken zeneigene goed. [/a]

zen eigene
tagging sound
informant4 [a] _ ken zijzelve goed. [/a] gezien de opmerkingen van de overige informanten en de (licht) afwijkende personalia van informant vier is dit een twijfelachtig antwoord tagging sound
informant1 [a] Maar zichzelven zeggen z in Strijpen ook niet he. Uzelve kennen? U eigene kenn! [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in de vitrine staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward ee gehoord dandr foto's van em _ [/a]

dan dr
sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant4 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] K heb mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] K e mij dor goe gehad. [/a] tagging sound
veldwerker [v=050] Zij ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant1 [a] Z en ee eur nie goe gehad op t bal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie ee proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik peize da Marie geprobeerd ee vur em ne brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] _ van em nen brief te schrijve ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger probeerdegenze tomaten te kweken zeker. [/a]

probeer dege n ze
tagging sound
informant2 [a=n] Vroeger probeerdegeke _ [/a] tagging sound
veldwerker [a] Gisteren probeerdemegen van droog thuis te geraken. [/a] sound
informant3 [a=n] _ probeerdemege _ [/a] tagging sound
informant1 [a=n] We probeerdegemewij van droog thuis te geraken. [/a]

probeer dege me wij
tagging sound
informant1 [a=n] We probeerdegeme van vroeger thuis te geraken. [/a]

probeer dege me
tagging sound
informant1 [a=n] Wij probeerdegen he. [/a]

probeer dege n
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 ze levendege nogal profijtig

leven dege
tagging sound
informant1 [a] Azzekik profijtig leefdege awel mijn ouders wildegen da ook vroeger ja. [/a]

as ek ik
tagging sound
informant1 [a] Azzekik zijnig _ allez profijtig leve _ [/a]

as ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en anekik? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Alsekikke. [/a]

als ek ikke
sound
informant3 [a] Azek profijtig leve _ [/a] sound
informant3 [a] _ levek gelijk da mijn ouders da wildegen. [/a]

leef ek
sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant3 [a] Astij nog drie jaar leeft leeftij langer of zij vader he. [/a]

ast ij leeft ij
tagging sound
informant1 [a] Astij nog drie jaar leeft leeftij langer of zijn vader. [/a]

ast ij leeft ij
tagging sound
veldwerker [v] en astn? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] verderop wel minstens één spontaan voorbeeld sound
veldwerker [v] en astieij? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=057] As zij zo gevaarlijk leeft dan leefze nie lang nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Asse zo gevaarlijk leeft leefse nie lang nie meer he. [/a]

a ze leef ze
tagging sound
informant3 [a] Assezij azo blijf leven _ [/a]

a ze zij
tagging sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu nog leef levent morgen ook nog. [/a]

as t leef ent
tagging sound
veldwerker [v] zoude daar kunne zeggen ant nu nog leeft? [/v] sound
informant4 [a] nee nee [/a] sound
veldwerker [v] Astet nu nog leeft? [/v] sound
informant3 [a] Ast nu nog leeft ja. [/a]

as t
sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant3 [a] Asgegulder azo leeft _ [/a]

as ge gulder
tagging sound
informant4 [a] _ dan leefde nooit zo lang nie ovvekikke. [/a]

leef de of ek ikke
tagging sound
veldwerker [v] en asgulder zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant2 [a] jaja asge zo blijf leevn _ [/a]

as ge
sound
informant1 [a] Asgegulder zo _ zo blijf leven _ [/a]

as ge gulder
informant één beweert even dat de combinatie 'asgulder' mogelijk is, maar slaagt er niet in ze uit te spreken... sound
informant3 a ja ma die spreke gelijkewij sound
veldwerker [v=063] Als ze voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant4 [a] Asse vur ulder werk _ [/a]

a ze
tagging sound
informant1 [a] _ leven en leveze nie voor ulder kinders. [/a]

leve ze
tagging sound
informant1 [a] Als ze voor ulder werk leven levenze nie voor ulder kinder. [/a]

leven ze
tagging sound
informant1 [a] Anze voor ulder werk leven levenze nie voor ulder kinder. [/a]

an ze leven ze
sound
informant1 [a] Anze zuldre _ [/a]

an ze
tagging sound
informant2 [a] Anzezuldre _ [/a]

an ze zuldre
sound
informant1 [a] Anzezulder dat doen _ [/a]

an ze zulder
informant drie heeft wat normatieve trekjes en betwijfelt de vorm met vervoeging. De andere twee blijven volhouden. sound
informant1 [a] Anzentzulder azo doen moetnsentzulder maar weetn. [/a]

an ze nt zulder moetn ze nt zulder
sound
veldwerker [v] en anzulder voor ulder werk leven? [/v] sound
informant1 [a] Anzezulder dat doen _ [/a]

an ze zulder
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy lief leeft _ [/a] tagging sound
informant3 [a] As Rudy nog leeft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft leefdegij langer. [/a]

as ge leef de gij
tagging sound
veldwerker [v] En adde gezond leeft? [/v] sound
informant1 [a]Asge gezond leeft _ [/a]

as ge
sound
informant3 [a] Asgegij azo blijf rookn _ [/a]

as ge gij
sound
informant1 neenee. Wij zeggeme roken ze verbaal affix -me sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig mensen van dn boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Andr zo weinig boern blijve zijn levenz allemaal van de fabriek. [/a]

an dr leven z
tagging sound
informant1 [a] Andr letter boeren zijn gaandr veel naar t fabriek moete. [/a]

an dr gaan dr
tagging sound
informant3 de Gentenaars en t hier dikwijls weeste kapot smijten ook he sound
veldwerker [v=070] As Bart e Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Marie en Bart in dn hemel zitten zit Bart en dn anderen in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] _ profijtig zijn zijme gelukkig. [/a]

zij me
tagging sound
informant1 [a] Asme profijtig zijn _ [/a]

as me
tagging sound
veldwerker [v] en amme profijtig _ [/v] sound
informant1 [a] Nee amme amme zijn ook niet. Asme. [/a]

as me
sound
informant2 [a] Amme zo blijven uit geven _ [/a]

a me
sound
informant1 [a] Ammen azo blijve voort doen dan emme nie meer tegen t einde van de maand. [/a]

a men e me
sound
informant1 [a] Asmewulder zo veel blijven uit geven zumme t einde van de maand nie meer ein. [/a]

as me wulder zu me
sound
veldwerker [v=072] Leeft eens wa gezonder Jan! [/v] sound
informant1 [a] Leeft een beetje gezonder _ Jan! [/a] tagging sound
informant1 t is gezonder datnij moe leven he.

dat n ij
discrepantie met eerder sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens wa gezonder! [/v] sound
informant1 [a] Leeft een beetje _ een beetje gezonder! [/a] tagging sound
informant3 [a] Kinders leef ne keer gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=075] K vin da alleman of dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K vinde da iedereen moet kunne zwemn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moe zwemmen kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee ook niet [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da alleman zwemme moe kunn. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] Ik weet datij zal moete were keren. [/v] tagging sound
informant1 [a] ja ja [/a] sound
informant1 [a] Van tiene negen zaltij moete were keren. [/a]

zalt ij
sound
veldwerker [v=873] Ik weet datij were zal moete keren. [/v] sound
informant1 [a] nee nee [/a] sound
veldwerker [v=874] K weet datij zal were moete keren. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet da Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a] K weet da _ da Harry morgen zal nen boterham willen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] K weet da Eddy morgen wilt bier drinken. [/v] sound
informant3 [a=j] K weet datij morgen moe bier en ja. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=j] Eddy zal moete vroeg op staan morgen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant3 [a=j] K weet da Jan moe een nieu schuur zetten ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moe naar Jef bellen. [/v] sound
informant1 awel t istij t zelfde he

ist ij
verdubbeling derde persoon onzijdig sound
informant2 [a=j] Ik vinde datjij moe naar huis bellen. [/a]

dat jij
dubbelvorm 'jij' tagging sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moe spijtig genoeg vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet datij _ datij spijtig genoeg moe vertrekken he. [/a]

dat ij dat ij
sound
informant1 [a] K weet datij moe spijtig genoeg vertrekken. [/a]

dat ij
lijkt op naäpen; later correctie sound
veldwerker [v] K weet da Jan moet misschien vertrekken. [/v] sound
informant1 awel t istij t zelfde he

ist ij
verdubbeling onzijdig subject sound
informant1 [a=n] K weet datij misschien moe vertrekken. [/a] sound
informant1 da isij ver t zelfde sound
veldwerker [v] en k weet datij moe misschien vertrekken? [/v] sound
informant4 [a=n] nee nee [/a] sound
veldwerker [v=107] K weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ah ik weet da Hans hier nie mag komen. [/a] sound
veldwerker [v=114] K wete da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a=j] K wete da da Jan wil varkens kopen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ of wilt varkens kopen. [/a] sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest dn auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] K wee da Willy zijnen auto moe verkopen. [/a] sound
informant1 zo allemaal vragen dien allemaal een beetjen aan een hangen sound
veldwerker [v=132] K peize da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant4 [a] K peize da Marie em zal moete roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Jan en ee nie veel geld xxx [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ie en ee nie veel geld nie mee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan en ee nie veel geen kluiten nie meer. [/v] sound
informant1 [a] nee nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ moe geen soep nie meer en. [/a] sound
informant1 [a=n] IJ wil geen soep nie meer. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant4 [a=j] Zitten dr ier nieverst geen muizen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] hij spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ en spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant1 [a] Zo goe en spreekekik nog geen Frans. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v] en ik spreek zo goe geen Frans? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Ik spreke nie goe Frans. [/a] eigenlijk irrelevant antwoord sound
informant1 [a] Da één woord dietr altijd tussen zit da en zeggewij nie. Of dietr achter komt. [/a]

diet dr zegge wij diet dr
lijkt op vervoegde relativa in derde enkelvoud sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wat zou da dan betekenen? [/v] sound
informant2 [a] T zijn allemaal geen stielemans zeggenze. [/a]

zeggen ze
sound
veldwerker [v=149] IJ ee overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a] E en ee overal geen vrienden. Of ij ee nievers geen vrienden. [/a] sound
informant1 t blijftij dan t zelfde he. sound
informant3 [a=j] Nee nee als gij zegt ij ee overal geen vrienden dan wilde zeggen da t nie overal is he. [/a]

wil de
meningsverschil blijft; informant drie staat alleen tagging sound
informant1 [a=n] IJ n ee overal geen vrienden he? T is dat _ ij ee nieverst geen vrienden he. [/a] meningsverschil blijft sound
informant4 [a=n] Volgens mij is da iet da wij nie en gebruiken. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van de zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] IJ wee van die zaak niet. [/a] sound
veldwerker [v] IJ weet alles van die affaire nie. [/v] sound
commentaargeen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] E ee drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor dn drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee t is weer iet datr nie bij en past. [/a]

dat dr
sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor dn drieën de wagen moe gemaakt ein. [/v] sound
informant1 [a=j] datij voor dn drieën diene wagen moe gemaakt ein. [/v]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor dn drieën diene wagen gemaakt moet ein. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor dn drieën diene wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Eë genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] Ette genoeg volk veur met t hooi t helpn _ veur t hooi binnen t halen. [/a]

et e
tagging sound
veldwerker [v] en om t hooi binnen t halen? [/v] sound
informant3 [a] veur he. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon va Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant3 [a] T was schoon van em van te komen helpen. [/a] tagging sound
informant1 jaant absoluut niet zeker van uitspraak; zou in elk geval merkwaardige vorm zijn ('n' naar Jan verwijzend en 't' naar het helpen? Of vormen beide één clitisch pronomen?) sound
informant1 [a] T was schoon van em om te komem helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur. Zout da kunnen? [/v] sound
informant2 [a] veur nie. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] T is een zware ton om te dragen. [/a] sound
informant2 [a] T is een zware ton veur te dragen. [/a] sound
informant1 [a] Da es zwaar veur te drage ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En die ton is zwaar om dragen? [/v] sound
informant1 [a] Zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
informant2 we zeggemen altijd _ sound
veldwerker [v] en ja da s goe om weten? [/v] sound
informant1 [a] Da s goed om te weten. [/a] sound
informant2 [a] Da s goed veur te weten. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] Wij hopen allemaal om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] Wij hopen van op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant2 [a=j] Wij hopen van op tijd thuis te zijn toch ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Of wij hopen veur op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant1 [a] veur op tijd thuis te zijn? Da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Da s azo zeker of één en één twee. [/a] tagging sound
informant3 [a] T is azo zeker as da één en _ één en één twee is. [/a] tagging sound
informant2 [a] T is azo zeker of één en één twee is. [/a] sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
commentaargeen antwoord  sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] Ee staat te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen w aan kwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Ak hier toe kwame regentegent. [/a]

a k regen dege nt
eerste persoon enkelvoud i.p.v. meervoud tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak groter ben ovvij. [/a]

da k of hij
tagging sound
informant2 [a] K peis dak groter ben ovvegij. [/a]

da k of e gij
fout pronomen na comparatief tagging sound
informant1 [a] _ dakik thans groter ben oftij. [/a]

da k ik oft ij
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] K gelove dassezij eerder thuis is ovvekik. Ist azo? [/a]

da ze zij of ek ik
alleen na comparatief juiste pronomen tagging sound
informant1 [a] Zij gelooft dakik eerder _ dassezij eerder za thuis zijn ovvekikke. [/a]

da k ik da ze zij of ek ikke
fout pronomen na 'dat' tagging sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dangij? [/v] sound
informant1 [a] Ge peist toch nie datij sterker is _ dakik sterker ben ovvegij. [/a]

dat ij da k ik of e gij
tagging sound
informant1 mo t en e nu toch maar ne kilometer tussen he let op negatiepartikel sound
informant1 [a] Ge peist toch niet datij sterker is ovvegije. [/a]

dat ij of e gije
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn danzezulder. [/v] sound
informant1 [a] Ze peizen damewij rijker zijn onzezuldre. [/a]

da me wij on ze zuldre
tagging sound
informant2 [a] _ ozzezulder ja. [/a]

o ze zulder
tagging sound
veldwerker [v] Zoud altijd zeggen ofzezulder of zoud ook kunne zeggen ofzulder? [/v] sound
informant2 [a] Wij zijme rijker ofzezulder ja. [/a]

zij me of ze zulder
sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt as wij of of wij. [/v] sound
informant1 [a] Wij peizen dae zo slim nie en zijt ommewij. [/a]

da e o me wij
tagging sound
veldwerker [v] dus ook ofmewij en nie ofwij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Ommewij. [/a]

o me wij
sound
veldwerker [v] me peiz_ [/v] sound
informant1 [a] We peizen. [/a] sound
informant1 [a] me peizen dant azo za zijn. [/a]

dat t
lijkt wel dubbele discrepantie: ten eerste komt als voegwoordvorm 'dant' voor; ten tweede lijkt het wel alsof het subject 'me' is, en niet 'we', terwijl de zin net dient om dat te ontkennen. Van dat laatste ben ik echter niet zeker. tagging sound
veldwerker [v=220] Gulder gelooft da nie da zulder armer zijn da gulder. [/v] sound
informant1 [a] We peizeme da niet danzezulder armer zijn omme _ ommewij _ ommewulder ja.

dan ze zulder o me o me wij o me wulder
fout pronomen na comparatief tagging sound
informant1 [a] Gulder en peist toch niet damewij rijker zijn _ [/a]

da me wij
tagging sound
informant2 [a] Wij zijn armer ofguldre. [/a]

of guldre
tagging sound
veldwerker [v] en nu zegde ofguldre en nie ofgeguldre? [/v] sound
informant2 [a] Ofguldre. [/a]

of guldre
sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft da _ ik vergeet altijd die namen _ Lisa schoonder is of of _ of Anna. [/a] tagging sound
informant4 [a] _ dasse zo schoon is of Anna. [/a]

da ze
tagging sound
informant2 [a] Z is even schoon of die andere. [/a] tagging sound
veldwerker [v] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn da Geert e Jan. [/v] sound
informant1 [a] K peize da Bart en dien anderen sterker zijn dan die ander twee. [/a] tagging sound
informant1 maar ij zitn ier geheel in de zon me zijn _ me zijn wezen he let op n op werkwoord; oorsprong is niet duidelijk sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie komen zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] Toetoet ij zal wel af komen. [/a]

t oet t oet
tagging sound
informant2 [a=j] Toetoet ij zal wel komen. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=230] En tendoet hij zal wel komen? [/v] sound
informant1 [a=n] neenee [/a] sound
informant1 [a=j] tendoet ij zal nie komen! [/a]

t en doet
informant drie heeft twijfels; informant twee is het eens en informant één herhaalt verderop het antwoord. tagging sound
veldwerker [v=231] IJ zal nie komen. [/v] sound
informant2 [a=j] Zendoet ja. [/a]

z en doet
fout pronomen; in elk geval komen vormen met persoonsmarkering zeker voor tagging sound
informant1 [a=j] Ja. Ndoeda. IJ n zal nie komen. [/a] onduidelijk of 'n' pronominaal is of negatiepartikel; ik vermoed het tweede want in alle andere uitingen na deze vraag staat ook een negatiepartikel. De 'a' is allicht een uitloop-subject. tagging sound
informant2 [a=j] Ajendoe ij kom niet. [/a]

aj en doe
'en' is allicht negatiepartikel, aangezien het in de andere zinnen ook zo voorkomt; het subject zit tussen de interjectie 'a' en dat partikel. tagging sound
informant1 [a] Aja tendoet ij en kom nie! [/a]

t en doet
tagging sound
veldwerker [v=226] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] Tndoe ze ij loopt in de lochting. [/a]

t n doe
tagging sound
veldwerker [v] En als t van een vrouw is? [/v] sound
informant1 [a=j] Awe ja sendoet. Ze loopt daar al achter of in de lochting. [/a]

s en doet
tagging sound
veldwerker [v=244] En toetoet ze loopt daar. [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet ze loopt daar al achter. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=244] Slaaptij? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja ij slaapt. [/a] sound
informant1 [a=n] Of ij n slaapt niet he. [/a] sound
veldwerker [v=245] Van mij moogde ze proberen aansteken die lamp maar branden doesse toch nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Branden en zasse toch nie doen. [/a]

za ze
sound
informant2 [a=j] Branden en doesse nie meer want z is kapot he. [/a]

doe ze
tagging sound
veldwerker [v] en ze doe nie meer branden? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
commentaardiscussie over lexicale kwesties  sound
veldwerker [v=249] Die jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De jongen die zij moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij in de kerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar danz op zaten was geverfd. [/a]

dan z
tagging sound
veldwerker [v] zoud ook kunne zeggen de bank waarop danze zaten? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=253] Op zondag ginge we met geheel de familie naar de zee wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] Op zondag gingem allemaal naar de zee en da was heel plezant. [/a]

ginge m
tagging sound
informant3 [a] De zondag _ [/a] sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant4 [a] In t dorp waar dakik woondige stond een ou kerk. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag da we aan kwamen regendeget. [/v] sound
informant1 [a] Op dn dag danw aan kwamen regendeget. [/a]

dan w regendege t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets die geheel schoon is. [/v] sound
commentaarirrelevante antwoorden  sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Die geld ee geef mij maar wat he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en? [/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisde nu wien dak in t stad gezien en? [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde nu wie dak in t stad gezien en? [/v] sound
informant4 [a=j] Wie peisde wie dak nu in t stad gezien e? [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien e. [/v] sound
informant3 [a=n] Dn derde zin is nie goed. Volgens mij is t dn eerste zin. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder hoe dasset opgelost en. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde oe danzent opgelost ein. [/a]

peis de dan ze nt
tagging sound
veldwerker [v=265] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] Oe peisdegulder oe danzent opgelost ein. [/a]

peis de gulder dan ze nt
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant4 [a] Marie trokt de sarze nor eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan ein gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoue da keune gedaan en? [/a]

zou e
sound
veldwerker [v=297] Zoute da gedaan gekund en? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoue da keune gedaan en? [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoute da ein kunnen doen? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] Zoue da kunnen doen en? [/v] sound
informant1 [a] ja [/a] sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant4 [a=n] Marie zit petonders te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] K en e geen goeste veur de koeien te voeren. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij em komen en pakken em mee. [/v] sound
informant1 [a=n] De politie kom bij em en _ en z en em mee. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peizik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daaren do peisek nie op zn. [/a]

peis ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a] Me dienen aardige gast en ek _ ek nor de markt geweest. [/a]

e k e k
negatiepartikel? sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt? [/v] sound
informant1 [a=n] Ik e d eerste sommen gemaakt. Wakene eëgij gemaakt? [/a]

e e gij
sound
veldwerker [v=323] De wavoore eddegij al weggedaan? [/v] sound
informant2 [a=n] Wakene eëgij weggedaan? [/a]

e e gij
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=n] Zukene da en etekik nie op zn. [/a]

eet ek ik
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=j] De die wel! [/a] sound
informant2 [a=j] De dieënt durvek toch nie op eten. [/a]

durf ek
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling ne keer op! [/v] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt da ne keer. K e dat dr do besteld. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Komen helpt eens ne keer! [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. Kom help ne keer. [/a] sound
veldwerker [v] Of blijven eet maar vandenavond? [/v] sound
informant4 [a] Blijf vandenavond maar eten. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zeg deze gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] K gelove diene gast _ t e nen braven. [/a] sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant4 [a=j] K wee datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
tagging sound
informant4 [a] K wee datij gisteren _ weest zwemmen eet. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant4 [a=n] K weet datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant1 [a=j] jaak [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaas en neens. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Z is toch nie gaan dansen zeker. Zoude dan kunnen antwoorden jase? [/v] sound
informant1 [a] nee nee [/a] sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas of nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoude daar iets kunnen zeggen als jaans? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] En staat da huis te koop? [/v] sound
informant4 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Kunne we nog mee met dn bus? [/v] sound
informant1 [a=j] Jom. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jamen? [/v] sound
informant2 [a] Jom. Jajom. [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr komt iemand langs. [/v] sound
informant1 [a=j] Wien da? [/v] sound
informant2 [a=j] Wien dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] K peis datr iemand die koekskes opgegeten eet _ ik weet nie wie dadde. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. K wee nie wien. [/a] sound
informant2 [a=j] K weet nie wien dadde zn. [/a] tagging sound
informant1 [a] K en weet nie hoe dadde. [/a] tagging sound
veldwerker [v=359] Me zulk weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me azo e weer kunde niet doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Gij ga me mij naar de voetbal. [/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood? [/v] sound
informant1 [a=n] IStij dood? [/a]

ist ij
sound
veldwerker [v] of en is dood. [/v] sound
informant1 [a] IJ is dood. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Me ij te werken moessezij thuis blijven. [/a]

moe ze zij
sound
informant4 [a=j] Me hij gaan te werken moestzezij thuis blijven. [/a]

moest ze zij
let op 'te'-plaatsing tagging sound
informant2 [a=j] Me hij gaan te werkene moessezij thuis blijven. [/a]

moe ze zij
sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kosteme de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a] Me de sneeuw kosteme nie buiten. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da e de man dienze _ op wien danze geroepen en he. [/a]

dien ze dan ze
tagging sound
informant1 [a] Da e dn dienen dienze gezien en ja. [/a]

dien ze
tagging sound
informant2 [a] T e dn dienen danze gezien en. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] T is dn dienen diet verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] T i dn dienen diet overal verteld eet. [/a]

die t
tagging sound
informant2 [a] t i dn dienen dat overals verteld ee. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=372] T is dn dienen diek peis dat overal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] T is dn dienen diek peis diet overal verteld eet. [/a]

die k die t
tagging sound
informant2 [a] T is dn dienen dak peize dat _ dat overal _ [/a]

da k da t da t
tagging sound
veldwerker [v=373] T is dn dienen diek peize danze gezien en. [/v] sound
informant2 [a] Da e dn dienen dak peis danze gezien en. [/a]

da k dan ze
tagging sound
veldwerker [v] en t is dn dienen diek peize dienze gezien en of dak peize dienze? [/v] sound
informant4 [a] T is dn dienen dak peize dienze gezien en. [/a]

da k dien ze
tagging sound
informant1 [a] Dienen diek peize danze gezien en. [/a]

die k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant1 [a=j] Nooit niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr mijnen auto mee gepakt? [/v] sound
informant1 [a=n] Niemand. [/a] sound
informant1 [a=j] Niemand niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nieverans. [/a] sound
informant2 [a=j] Nieverst nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] Niet. [/a] sound
veldwerker [v] Maar iets als niets nie? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Niets. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant3 [a=n] Gene. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et. [/v] sound
informant1 [a] En zeggent em nie he dae ne cadeau et! [/a]

zeg ent da e
met negatiepartikel tagging sound
informant1 [a] Nie zeggen dae ne cadeau et! [/a]

da e
sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a=j] Geloofdnt nie datij gevallen eet? [/a]

geloof d nt dat ij
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niet mag eten. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt dasse niets mag eten? [/v] sound
informant4 [a] T schijnt _ [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant4 [a] Ge gaat eerder zeggen t schijnt dasse niets mag eten. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] A ja ze probeert van niemand geen zere te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en veur niemand geen zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] _ van niemand geen zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v] of om? [/v] sound
informant4 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] _ om niemand ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a] T belooft van ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] Nee. K peize dat zal ne schonen dag worren want beloven en doemewij nie veel he. [/a]

da t doe me wij
sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter van nog efkes te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] t i misschien beter van een beetjen te wachtene. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en veur een beetjen te wachten? [/v] sound
informant1 [a] of veur een beetje ja. [/a] sound
informant2 [a] _ van een beetjen te wachten _ veur een beetjen te wachten. Ja. [/a] sound
veldwerker [v] en t is beter om nog een beetje te wachten? [/v] sound
informant1 [a] Awel t was beter om een beetjen te wachten. [/a] sound
veldwerker [v=402] w hadden t geluk van em direct weer te vinden. [/v] sound
informant1 [a=j] W hadden geluk van em direct weer te zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoude daar veur kunne zeggen? [/v] sound
informant4 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en w hadden t geluk om em direct weer te vinden? [/v] sound
veldwerker [v=403] t lijk wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T e precies of datr iemand van achter staat. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant4 [a=j] K gatekik misschien wel krijge ja. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
informant1 [a=j] Misschien zaltekik wel krijge of iet. [/a]

zal t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij em vragen? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij ulder vragen? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Istij Pol hier geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] Ee Pol ier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v] da kanij nie waar zij. [/v] sound
informant2 [a] Nee. Da kan nie waar zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe eetij Pol dat op gelost? [/v] sound
informant1 [a=n] Oe ee Pol da gevonden. [/a] tagging sound
informant1 [a] t isijt juist t zelfde. [/a]

is ijt
ben niet zeker van de 'ijt' op 'is', en al zeker niet van de 't' in die 'ijt'. In elk geval komt een 'ij' op het werkwoord ook voor elders in het interview, telkens in de uiting 't isij t zelfde', en telkens bij informant één. tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dien brief op gestuurd. [/v] sound
informant1 [a=n] xxx eddegij mij dien brief op gestuurd? [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] K endem gegeven. [/a]

en dem
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefsij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze leeft op water en brood van de weke. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze weetsij dr niet af. [/a]

weet zij
tagging sound
informant1 [a=j] Maar ze weetsij da niet. [/a]

weet zij
tagging sound
veldwerker [v=426] Marie eesij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie en eetr niet mee te zien. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij dr nog nooit geweest. [/v] zie ook nagesprek sound
informant1 [a] M en emmen dr nog nooit nie geweest. [/a] onmogelijk uit te maken of 'emmen' een verdubbelingsvorm is met verbaal affix -men of de Brabantse uitspraak van 'hebben'. tagging sound
informant3 [a=j] Me zijme dr nog nie geweest. [/a]

zij me
in nagesprek meer mogelijkheden tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kanij dr ook niets aan doen. [/v] zie ook nagesprek; kan daar wel sound
informant1 [a=n] IJ en kantr nie aan doen. [/a]

kant dr
zie ook nagesprek; kan daar wel tagging sound
informant1 Ge kunt gij dr niet aan doen. verdubbeling met initieel subject wordt tegelijkertijd ontkend en gebruikt... (weliswaar in een andere persoon) sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulder zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei damewulder zu winn. [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker [v=430] K peis datnij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] K peize datij morgen komt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zijme nor de markt geweest. [/a]

zij me
sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bal in de mande gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] Ie eet dn borstel gehelegans kapot gevoogd. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant1 [a=n] T was maar juist goed. [/a] elders negatiepartikels in 'minder negatieve' contexten. sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld? [/v] sound
informant1 [a=n] Ee Richard gebeld ja. [/a] sound
veldwerker [v=473] En past op! [/v] sound
informant1 [a=n] Past op he. [/a] sound
veldwerker [v=485] Wilekik vandenavond koken? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja. Doet da maar. [/a] sound
veldwerker [v=486] Dien boek beloof mij dache die nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant3 [a=n] Beloof mij dache dienen boek nooit nie meer gaat verstoppen. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dache gekocht et? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja wa zegde mij wa dach allemaal gekocht et. [/a]

zeg de da ch
sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week door dokter MErtens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] IJ s verlede week van dn dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ ee geopereerd geweest. [/a] let op hulpwerkwoord sound
veldwerker [v] of ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant1 [a] Nee e is geopereerd geweest. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] IJ wor morgen geopereerd. [/a] sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] K vinde da Jan beter dn dokter zou geroepen en ja. [/a] sound
veldwerker [v] en a kunne roepen of kunne roepen a? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Zou geroepen en. [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] IJ is allemaal dien kapotten brol aan t weg smijten. [/a] tagging sound
informant4 [a] Nie weg aan t smijten he. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a=j] Robert ee drie groen appels e Marie eetr drie rooie. [/a]

eet dr
tagging sound
informant1 [a=j] _ en d ander eetr drie rooie. [/a]

eet dr
sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] T ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest? [/v] sound
informant4 [a] Waren dr veel va Zottegem op t feest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Wa veur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Ah wakken boeken ehe gekocht? [/a]

e he
sound
informant3 [a] Waveur boeken ette gekocht? [/a]

et de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant4 [a] Wie ette gezien? [/a]

et de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant4 [a] Wie eetr u op der kermis gezien? [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek probere verkopen et. [/v] sound
informant1 [a] Marie zegt dae _ dae Piet proberen nen boek te verkopen et. [/a]

da e da e
sound
informant1 [a=j] Marie zegt dae Piet nen boek vergeten _ proberen te verkopen et. [/a]

da e
protest van informant drie is omdat hij meent te weten dat meewerkende voorwerpen altijd met 'aan' ingeleid worden in het Strijps, wat totaal uit de lucht gegrepen is... tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a] _ datij Els proberen eet nen boek te verkopen. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v] _ datij Els proberen eet ne cadeau te geven? [/v] sound
informant1 [a] _ geprobeerd eet ne cadeau te geven. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant4 [a=j] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In dienn tijd _ leefdegek er op los he. [/a]

leef dege k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdegenij lijk een beest. [/a]

leef dege n ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god i Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Wel ja wulder leefdegen lijk god i Frankrijk. [/a]

leef dege n
sound
informant4 [a] Ginder leefdegewe gelijk god in Frankrijk. [/a]

leef dege we
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus k vin dagij t ook nie meugt zien. [/v] sound
informant1 [a] Tn is geenenen diet mag zien en gij ook niet. [/a]

t n die t
sound
informant1 [a] K vinde daentgij ook nie moet zien. [/a]

da e nt gij
tagging sound
veldwerker [v=345] In dienen tijd leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdegehegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef dege he gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op deze feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op die feest wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] en zonder er? [/v] sound
informant2 [a=j] _ wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Dr wordt alleen nog brood verkocht in die winkel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/a]

stond dr
tagging sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan hier geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren is Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [v=506] Eddegij aan Jan gezien? [/v] sound
informant1 [a=n] Eddegij Jan al gezien? [/a]

e de gij
sound
commentaar[n] spontaan gesprek  sound
veldwerker [v=429] Ij kantrij ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Bah ij kandrij niet aan doen. [/a]

kan dr ij
tagging sound
veldwerker [v=427] W emmewulder dr nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] W en emmewulder dr nog nooit nie geweest. [/a]

emme wulder
tagging sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dasse 's zondags moesten werken. [/v] sound
informant1 [a] Ze wisten danze 's zondags moesten werken. [/a]

dan ze
tagging sound
informant2 [a]_ danzezulder 't 's zondags moeste werken. [/a]

dan ze zulder
tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant1 [a] Erik zei dandie mannen liever op café ginge zitten. [/a]

dan die
tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei da alle mannen liever op café gaan. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan alle mannen gaarne op café gaan. [/a] tagging sound
informant1 ja da blijftij ver allemaal t zelfde

blijft ij
sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant2 [a] Iedereen weet dan de dieven _ danze nie en deugen. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dandr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant1 [a] Piet zegt dandr dieven wonen in zijn straat. [/a]

dan dr
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Dirk en Bart da nie van plan waren. [/v] sound
informant4 [a] Marie peisdegen da Dirk en Bart da nie van zin waren. [/a] tagging sound
informant4 [a] Neen. Dan Dirk? T is dat. [/a] sound
veldwerker [v=836] We en gaan nie naar t school. [/v] sound
informant4 [a] We gaan nie naar t school. [/a] elders wel negatiepartikels in de hoofdzin tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/v] sound
informant1 [a] Ge weet dat nie leutig en is. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant1 [a] Da s iets dame _ dak nie en kenne. [/a]

da me da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datij er uit en ziet. [/v] sound
informant1 [a] IJ is veel leper of datrij uit en ziet. [/a]

dat r ij
tagging sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant4 [a] Ge moet nie komen voor dak geschreven e. [/a]

da k
sound
informant2 [a] _ dak geschreven en e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant1 [a] K en e maar drie spekken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als ge da nu nie en doet zulde later veel problemen en. [/v] sound
informant1 [a] Als ge t nu nie en doet ge ga achter naar problemen en. [/a] tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moet ik nu alles zelf doen. [/v] sound
informant4 [a] Om da Jan nie en komt _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant4 [a] Pas op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant4 [a] K ben schuw datijt verkeerd doet. [/a]

dat ij t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of datij da wel en gaat doen. [/v] sound
informant1 [a] k twijfel of datij za doen. [/a]

da t ij
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ontken of ik strij af _ [/v] sound
informant1 [a] Da strijkik af dak da gezeid e. [/a]

strij k ik da k
tagging sound
veldwerker [v=844] K e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant1 [a] K gelove dak niemand nie gezien en e. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] Nee k en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] Ik geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] K gelove da niemand mij gezien en eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant4 [a] K en e niemand nie gezien. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant1 [a] Nee. K en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] Ik gelove datr niemand mij gezien en eet. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=000] T isij ier niemand geweest. [/v] sound
informant1 [a] T n ee ier niemand nie geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant1 [a] Morgen gak mij ne velo kopen. [/a]

ga k
sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen. [/v] sound
informant1 [a] Ja k za u al nen demie besteln tegen da _ tegen dage komt zo gezeid ja. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=854] Als g in de winkel komt koop mij dan eens een gazet alstublieft. [/v] sound
informant4 [a] Koop mij ne keer een gazet as ge naar de winkel gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] Ik heb die boeken aan mijn broer gegeven _ en ij ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] K e die boeken aan mijn broer gegeven en ij ee ze gespassemd. [/a] sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakken? [/v] sound
informant1 [a] Awel ja mak mij ier ne stoel pakn? [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez. Zingt ons nog ne keer e lieken. [/v] sound
informant1 [a] Zing nog ne keer e lieksken. [/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog nen borrel inschenken. [/v] sound
informant1 [a] Zak u nog nen druppel in schenken. [/a]

za k
tagging sound
veldwerker [v=859] Ik heb hem de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant1 [a] K e de verkeerde sigarette gekocht. [/a] sound
informant3 [a] K e de verkeerde sigarette gekocht veur em. [/a] sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer nen brief naar de gemeente. [/v] sound
informant1 [a] Schrijf mij ne keer nen brief naar de gemeente ja. [/a] de drie overige informanten zijn het niet eens met deze zin. tagging sound
informant4 [a] Schrijf veur mij ne keer nen brief naar de gemeente. [/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij nen asbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant2 [a] Mij vader ee mij nen assenbak gemaakt. [/a] overige informanten zijn het hier niet mee eens tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel om een brood of twee. [/v] sound
informant1 [a] Ga ne keer veur mij naar de winkel achter een brood of twee. [/a] sound
veldwerker [v=863] Allez Jan haal mijnheer pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant4 [a] Haalt de paster ne stoel! [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma in rechte volgorde[/v] sound
informant1 [a] Ik ga [/a] tagging sound
veldwerker [v] kund ook zeggen ik gaan? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Ga. [/a] sound
informant4 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gaat ook. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gulder gaat. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zulder gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma in inversie. [/v] sound
informant1 [a] Morgen gakikke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoud ook kunne zeggen gaankik? [/v] sound
informant1 [a] Morgen gaankikke. [/a] ben niet zeker van de 'n' (evenmin als de informant blijkbaar...) tagging sound
informant1 [a] Morgen gaatij mee. [/a] tagging sound
informant4 [a] Morgen gadegij. [/a] tagging sound
informant1 [a] Morgen gassezij. [/a] sound
informant1 [a] gamewij. [/a] sound
informant1 [a] gaeguldre. [/a] tagging sound
informant4 [a] Gaanzezulder. [/a] sound
informant4 maar da is andr da meer of twee en zijn he. negatiepartikel in niet-ontkennende zin sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontaan gesprek (en personalia)  sound
commentaarpersonalia [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
025 Niemand heeft dat ooit gewild of gekund Vragen of er nog ander vormen mogelijk zijn van het voltooid deelwoord. vorm: Niemand eetta van ze leve gewild of gekunn.
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor?
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; ; Inverse volgorde is niet vertaald. vorm: As Pieter en Alice in dn hemel zijn dan zijn die ander twee in d helle.
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Asme _ azzeme profijtig leevn leveme gelukkig.
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Azzewe _ aswewuldre.
087 Eddy moet kunnen heel vroeg opstaan Als voorkomt, ook variant met 'erg vroeg' opvragen; ; niet doorgevraagd naar heel vroeg. komt voor : j
vorm: Eddy moe kunn wreed vroeg op staan.
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie niet doorgevraagd naar 'gegulder' vorm: Ge geloof nie danz armer zijn as gulder.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; ; statuut om onduidelijk. vorm: Wendy probeerdege van niemand zeer te doen.
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; ; statuut om onduidelijk. vorm: zero te doen.
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; ; statuut om onduidelijk. vorm: om te doen.
401 't Is misschien beter nog even te wachten vorm: T is misschien beter om nog _ van nog een beetje te wachten.
401 't Is misschien beter nog even te wachten vorm: voor te wachten.
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden; We hadden 't geluk hem direct terug te vinden. vorm: W an t geluk van em sebiet weer te vinn.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: geen neg. part.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: geen neg. part.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
zin: met neg. part.
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
zin: met neg. pert.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
opmerking: 'Jan en ekik hebben dat gedaan' lijkt ook te kunnen, maar twijfel
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
709 Is tijt al lang geleden
710 Tijt is al lang geleden.
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien?
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makanders
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: stappent af
opmerking: met epenthetische nasaal voor objectclitic
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gonge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij gongdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gongt gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongtij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gingt
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: we gongn we gongdegen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdeguldre
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongewij gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezezulder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em