SAND-data Deinze (O014p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Deinze

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarDeinze (O014); GUV [meta][k]O014p[/k][i]919[/i][i]920[/i][i]921[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 maar ie atem nen broer diet ook in t xxx woondege daar he

at em
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nog nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze wee nog nie da Marie gisteren dood is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en dasse gisteren is dood gegaan? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en dood gegaan eet? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nog nie. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nog nie _ [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Past op dae nie en valt he. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=n] T wilt niemand dansn. [/a] sound
informant2 [a=j] T en wilt niemand nie dansn. [/a] andere informanten vinden deze zin maar dubieus tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a] Els en wilt nie dansn en ze wilt ook nie zingn. [/a] sound
informant2 [a] Els en wilt nie dansn en ze wilt nie zingen ook nie. [/a] andere informanten keuren de zin nogal heftig af, en ook informant twee is op dat moment niet meer zeker. tagging sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] En ze wilt nie zingn ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant3 [a] Niemand eet da gewild of gekunn ja. [/a] tagging sound
informant2 [a] E eet da nooit ewild of ekunn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan a geheel da brood wiln op eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en op eten gewild? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel maar nie _ wie dassezij a wille roepn. [/a]

da se zij
protest van andere informanten gaat over gebruik van het woord 'vertellen' tagging sound
veldwerker [v] en wie zij a kunne roepen? [/v] sound
informant2 [a] Wie das a kunne roepn he. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a=j] Zeg mij ne keer wie das a wille roepn. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] en wie asse? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=029] en wie of ze had wille roepen? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan rappeleert em da verhaal wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet wijzn nor mallekaar. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ wijzn nor mallekaar ja _ veur de kerke. [/a] sound
veldwerker [v] en naar een of zo? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Ee wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] Dn timmerman ee geen nagels mee. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ of geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar nie e ee geen nagels bij? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zagt een slange neves em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet mij vur em werkn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Johanna liet eur op de golvn mee drijvn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] E bekeek zeneign in de spiegele. [/a]

zen eign
tagging sound
veldwerker [v] en niet emzelve? [/v] sound
informant3 [a] nee nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant3 [a] Eduard kent zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward ee gehoord dander fotos van em in d etalage staan. [/a]

dan der
tagging sound
veldwerker [v] en van emzelf? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] van zeneigen? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] K peize da Marie ja _ geprobeerd ee om nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweektekege tomaten. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger kweektegekik tomatn. [/a]

kweektege k ik
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweektegewij tomaten. [/v] tagging sound
informant3 [a=n] Vroeger kweektegemewulder tomatn. [/a]

kweektege me wulder
tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant2 [a] Azek profijtig leve levik gelijk da mijn ouders _ mijn ouders da wiln. [/a]

az ek lev ik
tagging sound
informant1 [a] Ok profijtig leve levek gelijk da mijn ouders da wiln. [/a]

o k lev ek
tagging sound
veldwerker [v] en onk profijtig leve? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en ozzekik? [/v] sound
informant1 [a] ja. Okik. Ozzekik en okik. [/a]

o k ik ozze k ik o k ik
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] Ostn nog drie jaar leeft leeftie langer of zij vadere. [/a]

ost n leeft ie
tagging sound
informant1 [a] Otie nog drie jaar leeft dan leeftie langer of zijn vadere. [/a]

ot ie leeft ie
tagging sound
informant2 [a] Osie nog drie jaar leeft _ [/a]

os ie
sound
informant2 [a] Ostjij nog drie jaar leeft _ [/a]

os t jij
sound
informant2 [a] Ostnie ja. [/a]

ostn ie
sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Osse zo gevaarlijk leeft _ [/a]

o se
tagging sound
informant3 [a] Zalse nie lange nie meer leevn. [/a]

zal se
tagging sound
informant1 [a] Ozzezij zo gevaarlijk leeft _ [/a]

o ze zij
tagging sound
veldwerker [v] en os zij zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant3 [a] Ossezij. [/a]

o se zij
sound
informant1 [a] dan leeftze nog. [/a]

leeft ze
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ost nu nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

os t lev et
tagging sound
veldwerker [v] ostet nu nog _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven dan leven jullie nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant3 [a] Asgegulder zo gevaarlijk leeft zulder nooit zo lange leven of ik. [/a]

as ge gulder zul der
tagging sound
informant1 [a] Ottegunder zo gevaarlijk leeft _ dan gategunder nooit zo gevaarlijk _ nooit zo lange leven oftekik. [/a]

ot e gunder gaat e gunder ofte k ik
tagging sound
veldwerker [v] en ogulder? [/v] sound
informant3 [a] Oegulder zo gevaarlijk leeft _ [/a]

o e gulder
sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Onze vur under werk leevn dan leevnze nie vur under kinders. [/a]

on ze leevn ze
tagging sound
informant1 [a] Onzezundre. Jaan. [/a]

on ze zundre
'jaan' (of 'jaant'?) is een vreemde vorm: er staat namelijk geen mannelijk antecedent in de buurt. sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant2 [a] Os Rudy nog leeft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] en leeftet Rudy nog? [/v] sound
informant3 [a] Leef Rudy nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant3 [a] Osse gezond leeft leefde langer. [/a]

os e leef de
tagging sound
informant2 [a] Osge gezond leeft dan leefde langere. [/a]

os ge leef de
tagging sound
informant3 [a] Osgegij nie op en past. [/a]

os ge gij
tagging sound
informant1 [a] Ottegij nie op en past. [/a]

ot e gij
tagging sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] aster zo weinig mensen van dn boerestiele leevn dan leevnder vele van de fabriek he. [/a]

as ter leevn der
tagging sound
informant1 [a] onder zo veel mensn van dn boerenstiele leevn_ [/a]

on der
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] Os Bart en Liesken in dn hemel leevn _ dan leevn Marie en Frans in d helle. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ik zou zegn on Bart en Lieske in dn hemel leevn _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Omme profijtig leefn leveme gelukkig. [/a]

o me leve me
tagging sound
informant1 [a] ofwel ommewunder profijtig leevn. [/a]

o me wunder
tagging sound
informant3 [a] Osme profijtig leevn leveme langer. [/a]

os me leve me
tagging sound
informant3 [a] Osm allene leevn _ [/a]

os m
tagging sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant3 [a] Jan leef ne keer gezonder he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinderen leef ne keer een beetje gezonder. [/v] sound
informant2 [a] Gasten leeft e keer een beetje gezonder he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen. [/v] sound
informant2 [a] Zouke da nog wel kunn doen. [/a]

zou ke
tagging sound
veldwerker [v] en zounkik? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moe kunne zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] K vinde da iedereen zou moen kunne zwemn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moe zwemme kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemme moe kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] Moe kunne zwemn ofwel zou moen kunne zwemn. [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij nog eens zal moete were keren. [/v] sound
informant3 [a] K wee dadie nog ne keer zal moe were komn. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v] en were zal moete komen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] K weet datie nog ne keer zal were moete keren. [/v] sound
informant3 [a] _ zal moetn were keren. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant3 [a=j] K weet da Eddy morgen wilt brood eten. [/a] informant drie staat hier alleen en is ook niet volledig zeker; blijft dus een twijfelgeval tagging sound
informant2 [a=n] Nee nee nee. _ brood wilt eetn. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=n] juist hetzelfde [/a] bedoeld is dat met deze zin net hetzelfde aan de hand is als met de vorige sound
informant2 [a=n] Eddy moe vroeg kunn op staan. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant3 [a=j] K wee da Jan wilt zwijnn koopn. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Nee nee nee. _ K wee da Jan zwijnn wilt koopn. [/a] sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] K zei da Willy dienen auto moeste verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant2 [a] K peize da Marie em zal moete roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant3 [a=j] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
informant1 [a] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a] E wilt geen soepe nie meer eetn ja. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nergens geen muizen. [/v] sound
informant3 [a=j] Zitn ier nieverans geen muizn. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Zitn dr nieverans geen muizn. [/a] sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant3 [a=j] IJ spreek geen goe Frans. [/a] sound
informant2 En et da nie gezeid dr juist.

e en
negatiepartikel of accusatief subject? Beide zijn geattesteerd; het tweede wel alleen in enclise op het werkwoord sound
informant3 neenik let op gebruik 'ik' sound
veldwerker [v] en zo goe spreekik geen Frans ze. [/v] sound
informant2 [a] Zo goed en spreekekik geen Frans. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v] Ja maar ik spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen en is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Maar ij eet toch overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a] Ie ee nie overal vriendn. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] Bah nee k en weekik van die zake niet. [/a]

wee k ik
sound
informant3 [a] Ie wee nie alles van die zake. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan ee drie boekn. Ist dadde? [/a]

is t
sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor drie uur die wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant3 [a=n] Jan wee da diene wagen veur dn drieën moe gemaakt zijn. [/a] sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] Jan wee dadie veur dn drieën diene wagen moe gemaakt en. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor drie uren diene wagen gemaakt moet ein. [/v] sound
informant1 [a=n] moe gemaakt en. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datie veur drie uren diene wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant2 [a] Ehe genoeg volk vu _ vu t hooi van t land t haaln. [/a]

e he
tagging sound
informant2 [a] Ehe genoeg volk om t hooi van t land t halen. [/a]

e he
tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant3 [a] T was schone va Jan van te komn helpn. [/a] tagging sound
informant2 [a] T was schone van em om te komn helpn. [/a] wordt als iets jonger en beschaafder beschouwd tagging sound
informant3 [a] veur te komn helpn zeggem ook he. [/a]

zegge m
tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant3 [a] Die ton is zwaar veur te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En die ton is zwaar om dragen? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a=j] M hoopn allemaal van op tijd thuis te zijn ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en K hope veur op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en om op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] Van. Wij gebruikn veel meer de van as de om. [/a] sound
informant3 [a] W hopn op tijds thuis te zijn ja. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] T is zo zeker of da één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] Ie mag staan zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant3 [a] Ie sta weeral te zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant3 [a] Omme toe kwame regendeget. [/a]

o me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K peis dak groter ben of em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en of jij? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze peist dagij vroeger thuis zijt dantekikke. [/a]

da gij dant ek ikke
let op afwezigheid subjectverdubbeling na voegwoord tagging sound
informant3 [a] K peize dagij vroeger thuis zijt of ik. [/a]

da gij
verkeerd pronomen in hoofdzin; let op afwezigheid subjectverdubbeling na voegwoord tagging sound
veldwerker [v] en of mij? [/v] sound
informant1 [a] K peis niet dame da zegn. [/a]

da me
verderop wel spontaan voorbeeld sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterkek is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge peist toch niet datie sterker is dantui. [/a]

dat ie dant ui
tagging sound
informant3 [a] Ge peist toch nie datie sterker of gij. [/a]

dat ie
tagging sound
informant1 [a] dantegij. [/a]

dant e gij
tagging sound
informant2 [a] dadie sterker is of ui. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant2 [a] Ze peizen damewulder rijker zijn of zulder. [/a]

da me wulder
tagging sound
informant3 danzezulder rijker zijn of ons

dan ze zulder
let op accusatief sound
informant3 [a] _ damewulder rijker zijn of uldre. [/a]

da me wulder
dit is derde persoon volgens de informanten tagging sound
veldwerker [v] en we zijn beter ofzezuldre? [/v] sound
informant3 [a] Of zuldre. [/a] sound
informant1 [a] K peize wel da t zou kunn. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant2 [a] Me peizen daegulder zo slim nie en zijt of wulder. [/a]

da e gulder
tagging sound
veldwerker [v] en ofmewuldre? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] of ons? [/v] sound
informant3 [a] Da zou ook kunnen. [/a] andere informanten spreken dit tegen; eerder één spontane attestatie bij informant drie sound
informant2 [a] Me geloven da niet. [/a] sound
veldwerker [v=220] Julllie geloven zeker niet dazij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant2 [a] Gulder en geloof zeker niet danzezulder armder zijn of wulder he. [/a]

dan ze zulder
fout pronomen na comparatief tagging sound
informant2 [a] Ze zijn armder of guldre. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ofgegulder? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en of ulder? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a] Ge zij armder of mij. [/a] hier wel accusatief in eerste enkelvoud sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant3 [a] Gij gelooft da Lisa _ zo schoon is of _ of Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant2 [a] Jij gelooft _ [/a] tagging sound
informant3 [a] Ee gelooft _ [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en _ sterker zijn dan Geert en Jan. [/a] fout pronomen in hoofdzin tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen ze. [/v] sound
informant2 [a=j] Toetoet ie zal nog wel komn. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] En ja je doet? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja ie doet. Ie zal nog komn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=230] En jajendoet? [/v]] sound
informant2 [a=n] Nie in die _ in die context denkek. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v=226] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] Nee ie en doet. [/a] ook vorm zonder persoonsmarkering is mogelijk (zie nagesprek) tagging sound
informant3 [a=j] Ja ie en doet. Ie e og wakkere. [/a] gebruik 'ja' en 'neen' is hier blijkbaar louter persoonsgebonden tagging sound
veldwerker [v=244] Toetoet? [/v] sound
informant2 [a] Toetoet ie slaapt al. [/a]

t oet t oet
informant bedenkt zich verderop tagging sound
informant3 [a=n] dan zeggeme nie toet he. [/a]

zegge me
sound
veldwerker [n] [v=226] en tendoet? [/v] sound
informant2 [a=j] T n doet. Ie slaap nog nie. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=244] Slaapt hij? Kunde dan antwoorden met toet of _ [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] Diene jongen die zij moeder gisteren getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] Dn bank waar danz op zatn was juist geverfd. [/a]

dan z
tagging sound
veldwerker [v] of de bank waar op danze zaten? [/v] tagging sound
informant3 [a] Ja da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was daar ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] Marie waster ook_ en da was geestig. [/a]

wast r
tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staatr een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] In de gemeente waar dakik wone _ [/a]

da k ik
tagging sound
informant2 [a]_ waar dakik wone staader een oud kerkske. [/a]

da k ik staa der
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag daw aan kwame regendet. [/v] sound
informant3 [a] Dn dag dame toe kwamn regendeget. [/a]

da me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets die wreed schoon is. [/v] sound
informant3 [a] Da s iets die wreed schoon is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da s iets da schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=258] Da s iets diek nie gaarne doe. [/v] sound
informant3 [a] Da s iets diek nie gaarne en doe. [/a]

die k
wordt goedgekeurd door informant twee, maar die slaagt er niet in om de zin te herhalen sound
informant1 [a] Da s iets dak nie gaarne en doe. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie dader geld ee moe mij maar wa geevn. [/a]

da der
tagging sound
informant3 [a] Die geld ee moe mij maar wa geevn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien heb. [/v] tagging sound
informant3 [a] Wa peisdegij wie dak in t stad gezien e. [/a]

peis de gij da k
wordt verderop bijgesteld; deze constructie wordt ook door de anderen afgekeurd. tagging sound
informant1 [a=n] T begin van die zinne da kloptege dus nie he. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde nu wie dak in t stad gezien e. [/v] sound
informant3 [a=n] Ge keunt nie peizn _ [/a] sound
veldwerker [v] en wie peisde dak in t stad gezien heb? [/v] sound
informant2 [a] Wij gaan da nie zegn. [/a] sound
veldwerker [v=265] Oe peisde dasset op gelost en. [/v] sound
informant3 [a] Oe peisde danzet op gelost en. [/a]

peis de dan ze t
tagging sound
veldwerker [v] en oe peisde nu oe danzet op gelost en? [/v] sound
informant2 [a=n] da gaan wij nie zeggen he. [/a] sound
veldwerker [v=261] En wa peisde nu oe danzet op gelost en? [/v] sound
informant3 [a=n] Oe peisde danzet nu op gelost en. [/a]

peis de dan ze t
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant3 [a] Marieke trekt t deksel nor eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] Zoujij da kunn gedaan en. [/a]

zou jij
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoutij da hebben kunnen doen? [/v] sound
informant3 [a] Zoudjij da kunn doen en? [/a]

zou d jij
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie zit patatten te schiln. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant3 [a=n] K e geen goeste veu de koein eetn te geevn. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie al eur koein zijn versmoord. [/a] tagging sound
veldwerker [v=319] Dit peizek nie aan. [/v] sound
informant3 [a=n] Dor op en peizekik nie. [/a]

peiz ek ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bennek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Me dienen raarn bennekik nor de markt eweest. [/a]

ben ek ik
sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant3 [a] K e al d eerste drie somme gemaakt. De welke eëgij gemaakt. [/a] wordt ingetrokken sound
veldwerker [v] de welke? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant3 [a=n] En welke eë hemaakt. [/a]

e e
sound
veldwerker [v=323] De wavoore eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant2 [a] Dr stondn hier vijf zakken. Dr staan dr maar vier nie meer. Wa veur eenn eëgij weg gedaan? [/a]

e e gij
sound
informant1 [a] Of wa enen eëgij weg gedaan? [/a]

e e gij
sound
veldwerker [v] en astr twee zijn? [/v] sound
informant1 [a] Wa een ettegij weg gedaan? [/a]

et e gij
sound
informant3 [a] Wulken eëgij weg edaan? [/a]

e e gij
sound
veldwerker [v] en waveurene eddegij weg gedaan? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a] Zukke zouk nie durvn op eetn. [/a]

zou k
sound
informant3 [a=n] De zulke nie. [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eetn. [/v] sound
informant2 [a=j] De die en zouk nie durvn op eetn. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan helpt uw broer eens. [/v] sound
informant2 [a=j] Gaan helpt e keer ui broere. [/a] tagging sound
veldwerker [v] komen helpt ne keer. [/v] sound
informant1 [a] Komt mij ne keer helpn. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die jongen vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant2 [a=n] K gelove danze diene jongen allemaal _ nen braven vinn. [/a]

dan ze
sound
veldwerker [v=350] K weet datie gaan zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] K wee dadnie gaan zwemmen is. [/a]

dat n ie
tagging sound
informant3 [a] K wee datie gisteren weest zwemn ee. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Dadie gaan zwemmen is. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een beetje koffie? [/v] sound
informant1 [a=j] Jak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Enz al gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaans. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop. [/v] sound
informant1 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jate? [/v] sound
informant3 [a] Nee da en zeggeme nie. Jaa t sta te kope. [/a]

zegge me
tagging sound
informant2 [a] Toete. [/a] let op sjwa-toevoeging tagging sound
informant3 [a] Neente. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jake? [/v] sound
informant2 [a] Gewoon jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is hij hier al geweest? [/v] sound
informant2 [a] Jaajie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Mogen we nog mee met den bus? [/v] sound
informant1 [a] Jaag. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Vindegulder dat goed weer is buiten? [/v] sound
informant3 [a] Jaat. [/a] eerste reactie is unaniem 'jaat' bij de drie informanten; allicht heeft dat te maken met de aard van de vraag. tagging sound
informant1 [a] Jom. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant3 [a] Ja wiene? [/a] sound
informant2 [a=j] Ja wien dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand de koekskes opgegeten heeft maar k weet nie wien dadde. [/v] sound
informant2 [a=n] K peiz dader enen de koekskes op gegeetn ee maar k en wee nie wiene. [/a]

da der
sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=n] Me zo e were kunde nie vele doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Gij gaat me mij nor de voetbal gaan kijkn. [/a] gaan-dubbeling sound
veldwerker [v=364] Istn dood. [/v] sound
informant1 [a] Istee dood. [/a] sound
informant2 [a] Istie dood? [/a] eerder in interview wel attestaties accusatief 'en' (in andere omgevingen?), maar weinig en alleen bij informant twee sound
veldwerker [v] of iestieem al dood? [/v] sound
informant3 [a] Istjij al dood. [/a]

is t ij
sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij heel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Mejij te gaan werkn moestzezij geheel dn dag thuis blijvn. [/a]

me jij moest ze zij
tagging sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] Om dat sneeuwdege _ kosteme nie buiten of _ [/a]

da t koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant3 [a] Dienn dienze geroepn e. [/a]

dien ze
tagging sound
informant3 [a] Ofwel dn dienn danze geroepn e ja. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] T is de man die t verhaal verteld ee. [/v] sound
informant3 [a] Da i dn diene vent die da verteld ee. [/a] let op voorkomen van én lidwoord én aanwijzend voornaamwoord tagging sound
informant1 [a] T is dn dienn da da verteld ee. [/a] voor alle informanten lijkt de 'die' toch veel frequenter voor te komen tagging sound
informant3 [a] Dn dienn da gisteren getrouwd is. [/a] voor alle informanten lijkt de 'die' toch veel frequenter voor te komen tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de vent diek denk dat da verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da gamewulder azo nie zegn he. [/a]

ga me wulder
tagging sound
informant3 [a] Da i die vent diek peize da da verteld ee ja. [/a]

die k
lijkt naäpen, hoewel er al wat tijd verstreken is. Verderop zeggen alle drie de informanten dat ze moeite hebben met de hele constructie. tagging sound
informant2 [a] maar k peize damewulder dien zinsbouw omme draain. [/a]

da me wulder
tagging sound
informant3 [a] ja [/a] sound
veldwerker [v=373] Da s de vent diek peis dasse geroepen en. [/v] sound
informant3 [a] Da s dn dienent dak peis danze _ geroepn en. [/a]

da k dan ze
lijkt naäpen, hoewel de zin niet letterlijk nagezegd wordt. Verderop zeggen alle drie de informanten dat ze moeite hebben met de hele constructie. tagging sound
informant2 [a] K peize dat da die vent is _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant1 [a] Da s t huis dakik gekocht e. [/a]

da k ik
tagging sound
informant1 [a] Da s t huis diek gekocht e. [/a]

die k
tagging sound
informant2 maar t hingterij nog een schoontje

hingt er ij
verdubbeling onzijdig subject sound
informant2 waarom en etet ui nie gekocht?

et e t
sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in heel de wereld. [/v] sound
informant2 [a=j] Ah nooit nie he. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Nooit of nooit nie. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie istr ier jenever aan t drinken. [/v] sound
informant2 [a=j] Ah niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant3 [a] Nievers. [/a] sound
informant2 [a] Nieverans. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant3 [a] Niets. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr ier rond de tafel. [/v] sound
informant3 [a] Gene. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau gekocht et voor em zn. [/v] sound
informant1 [a] Nie zegn dajem ne cadeau gekocht et. [/a]

da j em
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevaln eet. [/v] sound
informant2 [a=j] Geloofde niet datie gevaln eet. [/a]

geloof de dat ie
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eetn. [/v] sound
informant3 [a] T schijnt dasse niets mag eetn ja. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt? [/v] sound
informant1 [a] Neen. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant3 [a] Nee. T schijnt dasse niets mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a] Wendy probeerdege _ [/a] sound
informant3 [a=j] _ om niemand zeer te doen. [/a] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerdege niemand zere te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Wendy probeerdege van niemand zere te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Wendy probeerdege veur niemand zere te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] T beloof weer van ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant1 [a=j] T belooft va weer ne schoonn dag te worn. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Of veur weer ne schoonn dag te worn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en om ne schonen dag te worden? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant2 [a=j] T belooft were ne schonen dag te worn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a] T is misschien beter om nog een beetje te wachtn. [/a] informant één is het hier niet mee eens, en ook informant twee lijkt eerder voor de andere mogelijkheden gewonnen als hij ze hoort. tagging sound
informant1 [a=j] Nee. Veur nog een beetje te wachtn. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] T is misschien beter nog een beetje te wachtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van nog een beetje te wachten? [/v] sound
informant3 [a] Ja da zeggem ook. [/a]

zegge m
sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct terug te vinn. [/v] sound
informant2 [a=j] W an t geluk van em sebiet were t e vinn. [/a] tagging sound
informant1 [a] of veur em sebiet were te vinn. [/a] overige twee informanten hebben moeite met 'voor' tagging sound
veldwerker [v] en om em _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en w an chance em sebiet weer te vinn. [/v] sound
informant1 [a] Nee. Van em zeggeme meer he. [/a]

zegge me
sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant3 [a] T is juist gelijk dader iemand in den hof sta. [/a]

da der
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gatekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=j] Misschien zaltekik wel krijgn. [/a]

zal t ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en nie zaktekik wel krijgen? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a=j] K gatekik misschien wel krijgn. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen. [/v] sound
informant3 [a=j] Durfdergij op duwen? [/v]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij em uit nodigen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant2 [a] Durfdegij eur uit nodigen. [/a]

durf de gij
informant twee heeft als enige last met aangeboden zin, zowel in vrouwelijke als meervoudige interpretatie van 'ze' tagging sound
informant3 [a=j] Durfdezegij uit nodigen. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Istijt Pol ier geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] Es Pol ier geweest. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] Of ee Pol ier geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetijt Pol da op gelost? [/v] sound
informant1 [a=j] Oe eejij Pol dat op elost. [/a]

ee jij
informant staat alleen maar verandert niet van mening tagging sound
informant2 [a=n] De Gentenaars zeggen dat. Oe eejij. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=421] Eejij Pol ier geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] Ee Pol ier geweest. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=423] Ejemegij dien brief op gestuurd. [/v] sound
informant3 [a=n] Ettegij mij dien brief op gestuurd? [/a]

et e gij
tagging sound
veldwerker [v=424] K ebemet gegeven. [/v] sound
informant3 [a=n] K etem gegeevn. [/a]

e t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leeft zij op watere. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze leefzezij op water en brood? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=426] Marie eezij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant3 [a=j] Marie eezij dr niets mee te maakn. [/a]

ee zij
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a] W en dr nog nooit eweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Me zijn wulder dr nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en we zijmewulder dr nog nooit geweest? [/v] sound
informant1 [a=j] Me zijmewunder dr nog nooit eweest. [/a]

zij me wunder
tagging sound
veldwerker [v] en wulder zijme? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=429] IJ kanij dr ook nie aan doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ie kanderjij ook nie aan. [/a]

kan der jij
tagging sound
informant2 [a=j] Ee kanderjij ook nie aan doen ja. [/a]

kan der jij
tagging sound
veldwerker [v] en ee kantrjem ook nie aan doen? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] wel ergens soortgelijk spontaan voorveeld in spontaan materiaal sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulder zulle winnen. [/v] sound
informant3 [a=j] Marie zei damewulder zulle winn ja. [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker [v=430] K peizen datjij morgen ook komt. [/v] sound
informant3 [a=j] K peis dadjij morgen ook komt. [/a]

dat d ij
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 e moestie op stage gaan _

moest ie
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z en nor de markt eweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] E ee dn bal in de mande gesmeetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] Ie ee dn bezem helemaal kapot gevaagd. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant3 [a] T was maar juist goe genoeg. [/a] sound
veldwerker [v] en t en was? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. T was. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant3 [a] Ie is geopereerd geweest van dokter Martens. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ie is verleden weke geopereerd van dn dokter Martens. [/a] sound
veldwerker [v] en geworden? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. Niet geworden. [/a] informant lijkt zich onmiddelijk hierna te bedenken, maar dat gaat over 'geweest' sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] Ee wordt morgen van dn dokter geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen hebben. [/v] tagging sound
informant2 [a] K peize da Jan beter dn dokter geroepen a he. [/a] sound
informant2 [a=j] Ie kost em geroepn e maar ie en eet nie gedaan he. [/a]

ee t
sound
veldwerker [v=495] K peis dache veel zult moete weg smijten. [/v] sound
informant1 [a] K peis dae vele gaat moetn weg smijtn. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v] en vele weg gaat moeten smijten? [/v] sound
informant1 [a] _ gaat moetn weg smijtn. [/a] sound
veldwerker [v] en zult weg moets smijten? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant2 [a] Ja e is al t kapot gerief aan t weg smijtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a] Robert ee drie groen appels en Marie ee drie rooie. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant3 [a] T waarn veel boern op die feest. [/a] tagging sound
informant2 [a] Dr waarn veel boern. [/a] tagging sound
informant3 [a] Tr waarn veel boeren op die feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a] warender veel boern op die feeste? [/a]

waren der
tagging sound
veldwerker [v=520] Waffer boeken edde gekocht? [/v] sound
informant3 [a] Wakken boekn eë gekocht. [/a]

e e
tagging sound
informant3 [a] Wa boekn eë gekocht. [/a]

e e
sound
informant1 [a] Of waveurn boekn eë gekocht. [/a]

wa veur n e e
sound
veldwerker [v=524] Wien eje gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wie eëgij gezien. [/a]

e e gij
tagging sound
informant3 [a] Wien niet. [/a] sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wien eederui op de kermisse ezien. [/a]

ee der ui
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei daegij Piet proberen nen boek te verkoopn et. [/a]

da e gij
zin klinkt moeizaam en niet natuurlijk, maar wordt wel drie keer uitgesproken; zie ook nagesprek tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a=n] da ga niet. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] Karel weet daegij geprobeerd et Marie nen boek te verkoopn. [/a]

da e gij
tagging sound
veldwerker [n] [v=530] K weet dadjij da proberen doen eet. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet dadjij da proberen doen ee. [/a] [/n]

da d jij
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik erop los. [/v] sound
informant3 [a] In dienn tijd leefdegek gelijk _ lijk god in Frankrijk. [/a]

leefdege k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger leefdegie lijk een beeste. [/a]

leefdeg ie
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant3 [a] Dor leefdegemewulder lijk god in Frankrijk. [/a]

leefdege me wulder
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand maget zien he. K vinde daetgij ook nie moog zien. [/a]

mag et da e t gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefde jij of leefde gij als ne kluizenaar. [/v] sound
informant2 [a] Jaarn geleden leefdegegij als ne kluizenaar. [/a]

leefdege gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant3 [a=j] Op da feeste wordter vele gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en wor veel gedanst? [/v] tagging sound
informant3 [a] da kan ook. [/a] mogelijkheid met 'er' wordt uiteindelijk als te beschaafd beoordeeld sound
informant3 [a] meer beschaafd. [/a] sound
informant1 [a=j] wordter veel. [/a]

wordt er
sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v]

wordt er
sound
informant3 [a=j] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en ook zonder er? [/v] sound
informant1 [a] K peist nie. [/a]

peis t
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder nen aardigaard in den hof. [/v]

stond er
sound
informant3 [a=j] Gisteren stonder ne raarn in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
informant1 [a=j] stonder ne raarn ja. [/a]

stond er
sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] Gisteren is Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse s zondags moeste werken. [/v] sound
informant2 [a] Ze wistn danze de zondag moestn werkn. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant2 [a] Marie dacht da Jan en Bart da nie van plan waarn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant1 [a] Erik zei dan die mann liever op café gingn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op café gaan. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan alle mann _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ liever op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant3 [a] Iedereen wee dan dievn geen eerlijke mensn zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant1 [a] Piet zei_ dander ook dievn waren in under straat of in zijn straat. [/a]

dan der
tagging sound
veldwerker [v=870] K peis dan die vent zen ouders dood zijn. [/v] sound
informant3 [a] K peize dan die vent zijn ouders dood zijn ja. [/a] tagging sound
commentaaralleen antwoorden van informant drie; informant twee kan nooit voegwoorden vervoegen (of geeft het niet toe). Informant twee twijfelt aan deze zin.  sound
veldwerker [v=871] K peis dan die kinders ulder moeder dood is. [/v] sound
informant3 [a] K peis da die kinders ulder moeder dood is. [/a] eerste vertaling is zonder flectie-n. Verderop beweert informant drie echter dat de vorm met n ook kan in deze zin, zonder echter een volledige vertaling te voorzien. Van de andere informanten zijn er geen bruikbare antwoorden, alleen veel getwijfel. tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie valt. [/v] sound
informant1 [a] Past op _ dahe nie en valt. [/a]

da he
tagging sound
veldwerker [v=836] K en ga nie naar t school. [/v] sound
informant1 [a] K ga nie naar schole. [/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/v] sound
informant1 [a] _ da t nie geestig en is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en kenne. [/v] sound
informant3 [a] Da s iets dak nie en kenne ja. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant3 [a] Ja ie es veel slimmer of daderij uit zie. [/a]

da der ij
sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en e. [/v] sound
informant3 [a] Ge moet nie komn veur dak geschreevn e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekn. [/v] sound
informant3 [a] K e maar drie spekn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] De kat en speelt met dn bal. [/v] sound
veldwerker [v=842] Als ge da nu nie en doet zulde later veel problemen krijgen. [/v] sound
informant1 [a] Otet nu nie en doet gate later veel miserie en. [/a]

o te t ga te
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetek alles zelf doen. [/v] sound
informant3 [a] Om da Jan nie en komt moek alles zelve doen. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=845] K en e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K e niemand nie gezien. [/a] sound
informant2 [a] K en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] K geloof datij niemand nie gezien en eet. [/v] sound
informant2 [a] K gelove datie niemand nie gezien en ee. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant1 [a] K e niemand ezien. [/a] sound
veldwerker [v=000] T istijt al lang geleden. [/v] sound
informant1 [a] T is al lang geleden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] T eetijt al jaren nie meer gesneeuwd. [/v] sound
informant2 [a] T en ee al jaarn nie meer gesneeuwd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Eetret ier ne vent gewoond of een vrouw. [/v] sound
informant2 [a] eederet ier ne vent gewoond? [/a]

ee der et
sound
informant3 [a] eederet ier ne vent of een vrouw gewoond. [/a]

ee der et
tagging sound
informant2 maar t en zijn dr nie vele nie meer me chocolade he. sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant2 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo koopn. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] K zal u al een pintje besteln. [/v] sound
informant2 [a] K zal ui een pintje besteln. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant1 [a] Koop mij ne keer een gazette. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] IJ eezemij gekaft. [/v] sound
informant2 [a] E eesse gekaft voor min. [/a]

ee se
let ook op casus pronomen sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakn? [/v] sound
informant3 [a] Mak mij ne stoel pakn. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens een liedje. [/v] sound
informant2 [a] Zingt ons nog ne keer een liedje. [/a] naäpen? Wordt ingetrokken na protest informant drie. tagging sound
veldwerker [v=858] Willek u nog nen druppel in gieten? [/v] sound
informant2 [a] Moek ui nog nen druppel in gietn. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=859] K heb em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant3 [a] K e em de verkeerde sigaretn gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer nen brief naar de gemeente. [/v] sound
informant2 [a] Schrijf gij ne keer dien brief voor mij. [/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakken gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant3 [a] Mij pa ee mij twee cendriers gemaakt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant1 [a] Ga mij ne keer achter een brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Jan haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant2 [a] Haalt e keer ne stoel vur de pastoore. [/a] sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma ott [/v] sound
informant1 [a] K gae. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Hij gae. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zij gae. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gamen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
informant2 [a] Gulder gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zulder gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Morgen gaek. [/a]

gae k
tagging sound
informant1 [a] Morgen gaegij naar Gent. [/a]

ga e gij
elders wel overte flectie-t in tweede persoon van monosyllabische werkwoorden tagging sound
informant1 [a] Morgen gaadee. [/a]

gaat ee
tagging sound
informant1 [a] Morgen gaasse. [/a]

ga se
tagging sound
informant1 [a] en as t onzijdig is. Morgen gaat. [/a]

ga t
tagging sound
informant1 [a] Morgen game. [/a]

ga me
tagging sound
informant2 [a] Morgen gaeguldre. [/a]

ga e guldre
tagging sound
informant1 [a] Morgen gategulder. [/a]

gaat e gulder
tagging sound
informant1 [a] Morgen gategunder. [/a]

gaat e gunder
tagging sound
informant1 [a] of morgen gaanze. [/a]

gaan ze
tagging sound
veldwerker [v=885] ovt-paradigma van doen [/v] sound
informant3 [a] Ik dee [/a] sound
informant1 [a] Gij deed. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ee dee. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zij dee. [/a] tagging sound
informant3 [a] Wulder deen. [/a] eerder genasaleerde vocaal dan echte n tagging sound
informant1 [a] Gulder deet. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zulder deen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gisteren deek. [/a]

dee k
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deeëe [/a]

dee ee
tagging sound
informant2 [a] Gisteren deedie em zere. [/a]

dee die
tagging sound
informant1 [a] Deesse. [/a]

dee se
tagging sound
informant2 [a] _ deemewulder ons _ [/a]

dee me wulder
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deedulder zere. [/a]

deet e ulder
tagging sound
informant1 [a] _ deenzunder zere. [/a]

deen z under
tagging sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leefdegunder nog
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: rijker zijn danzezundere
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waar van dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar op dat ze
258 Dat is iets wat ik niet graag doe. Da s iets dakik nie gaarne en doe.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: eetrtet
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : j
vorm: t istet
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : j
vorm: eedrtet
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: Pol eedieem
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: Pol eejij
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: Marie eezezij
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: Marie en Pol enzezunder
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: Da kindje eetet
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: Niemand eetet
716 Is-zij Marie hier al geweest? Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: informant beschouwt dit als archaïsch; bij oudere mensen zou het wel voorkomen
717 Is-hij dat onweer hier al gepasseerd? Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: informant beschouwt dit als archaïsch; bij oudere mensen zou het wel voorkomen
718 Zijn-zij Pol en Marie hier al geweest? Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: informant beschouwt dit als archaïsch; bij oudere mensen zou het wel voorkomen
719 Erik wist dat-hij Pol dat niet zou weten. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: informant beschouwt dit als archaïsch; bij oudere mensen zou het wel voorkomen
720 Erik wist dat-zij Marie dat niet zou weten. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: informant beschouwt dit als archaïsch; bij oudere mensen zou het wel voorkomen
721 Erik wist dat-hij dat kindje dat niet zou weten. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: informant beschouwt dit als archaïsch; bij oudere mensen zou het wel voorkomen
722 Erik wist dat-zij Pol en Marie dat niet zouden weten. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: informant beschouwt dit als archaïsch; bij oudere mensen zou het wel voorkomen
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: tiejem
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: jij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: tiejij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wunder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: o iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: o een
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: os een
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: okik ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: oëgij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik nie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtjij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ostjij gingt
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ossezij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget nie
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ost ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ommewunder gingn gingdegunder ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ottegunder gingt gingemewunder nie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: onze gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
opmerking: twijfel bij informant
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: twijfel bij informant
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: twijfel bij informant
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em