SAND-data Wallon-Cappel / Waals-Kappel (N149p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Wallon-Cappel / Waals-Kappel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N149p[/k][i]950[/i][vw]HR[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
veldwerker [v=018] Elle ne sait pas que Marie a tombé hier.[/v] sound
informant [a] Ze weet niet euh e Marie euh gevaln èt gistern.[/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Personne ne veut danser.[/v] sound
informant [a] Niemand ewiln dansen.[/a]

e wiln
vreemd: vervoeging willen; negatiepartikel sound
informant [a] Tene niemand nie wiln dansen.[/a]

t en e
zegt hij niemand nie of niemand die? niet zo duidelijk, ik gok op nie, maar hou het wel bij een neutrale a-code. verderop lijkt het toch meer die te zijn. opnieuw vreemde vorm willen sound
informant [a] _die wilt_ die wilt dansen.[/a] hier toch duidelijk die sound
veldwerker [v=025] Personne na jamais voulu ou pu faire ça.[/v] sound
informant [a] Tene niemand die dat nie wilste doen.[/a]

t en e
verkeerde vertaling tagging sound
veldwerker [v] _van ze leven ewild of ekund et.[/v] sound
informant [a] Dat wiln doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan aurait voulu manger tout le pain.[/v] sound
informant [a] _gink wiln theel theel brood euh op eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Ne dites pas ce qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant [a] Je moe nie zeggen_[/a] tagging sound
informant [a] _wie euh zoejegie_euh wiln euh_[/a]

zoe je gie
informant vertaalt als hoofdzin tagging sound
veldwerker [v] Zeg mo nie wien dase hadde kunne roepe.[/v] sound
commentaarer komt geen relevant antwoord hugo blijft doorvragen  sound
veldwerker [v] En zegt dat nie.[/v] sound
informant [a] Enzeg dat nieën.[/a]

en zeg
is dit niet erg letterlijk nazeggen van de zin die hugo aanbiedt? sound
veldwerker [v=053] Si je vis euh en_ en épargnant je vis comme mes parents le veulent.[/v] sound
informant [a] Enk leefde ol spaarn_[/a]

en k
vertaald met verleden tijd. bovendien erg letterlijk naar het frans: sound
veldwerker [v] Ank gesparig leven levenkik lijk da mijn ouders wiln.[/v] sound
informant [a] Enk spaarn klevenik juist lijk e mijn ouders doen.[/a]

en k k leven ik
sound
veldwerker [v=055] Sil vit encore trois ans de plus il aura vécu plus long que son père.[/v] sound
informant [a] Etn nog drie jaar meer eleevn_ egink euh euh egink ouder kom of zijn vadere.[/a]

et n e gink e gink
werkwoordtijden kloppen niet met aangeboden zin. sound
veldwerker [v=057] Sil vit si dangereusement euh il ne vivra plus longtemps.[/v] ten onrechte met mannel. subject aangeboden sound
informant [a] Eddie leefde_[/a]

edd ie
hier vorm met ie ipv n voor mann. enkv. sound
informant [a] Eddie leef azo_ o xxx ott e nie op eletten eh ega nie lange nie meer leevn.[/a]

edd ie e letten e ga
sound
veldwerker [v=059] Si cela est encore vivant maintenant cela vivra demain aussi.[/v] sound
informant [a] Et vandage nog leevn_ morgen gaat ook nog xxx zijn.[/a]

e t
moeilijk verstaanbaar, ben ook niet zeker van et versus etten tagging sound
veldwerker [v=061] Si vous vivez si dissolument vous ne vivrez jamais si longtemps que moi.[/v] sound
commentaarinformant heeft moeite met de zin  sound
informant [a] Aajgie zo leef lijk in e_ lijk in de beeste je zoe nie je zoe zo lange nie leevn.[/a]

aa j gie
spontane verdubbeling, wel niet duidelijk of informant die als twee meervoud of enkelvoud interpreteert. tagging sound
veldwerker [v=063] Sils vivent pour leur travail ils ne vivent pas pour leurs enfants.[/v] sound
informant [a] Enze_ enze_[/a]

en ze en ze
bijna zeker van de n, maar toch niet honderd procent. deels geassimileerd? sound
informant [a] Enze leevn om te werken ze leevn nie om neu_ neur jongens.[/a]

en ze
gebruik om in tweede deel tagging sound
veldwerker [v=067] Si Rudy est encore en vie peutêtre que Léo lui aussi est encore en vie.[/v] sound
informant [a] Es Rudy nog leven theo es ook misschien nog euh leven.[/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Si tu vis sainement tu vivras plus longtemps.[/v] sound
informant [a] Eje leef zo gelukkig_euh jega lange leevn.[/a]

e je je ga
niet zeker van uitgang leef in bijzin tagging sound
veldwerker [v=069] Si si peu de gens vivent de lagriculture cela veut dire que beaucoup de gens vivent de lindustrie.[/v] sound
informant [a] E nie vele geen mensen leevn met de met de culture euh vele meer vele meer mensen leven met dindustrie.[/a] niet met als er vertaald, wel interessante negatie tagging sound
veldwerker [v=070] Si Patrique et Marie vivent dans le ciel Jean et Alphonse vivent dans lenfer.[/v] sound
informant [a] Ee Patrique et Marie leven in_[/a] is dit ee of een soort van Franse vorm die we hier horen? tagging sound
veldwerker [v=071] Si nous vivons siobrement_ sobrement nous vivons heureux.[/v] sound
informant [a] Emme leevne_[/a]

e mme
sound
informant [a] Ejje leef voorzichtig je gaat lange meer leevn.[/a]

e jje
klinkt weinig idiomatisch... tagging sound
veldwerker [v=072] Vis un peu plus sainement Jean.[/v] sound
informant [a] Leef e kitje_[/a] ik denk zonder t maar ben niet zeker tagging sound
informant [a] _e kitje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=075] Je trouve que tout le monde doit savoir nager.[/v] sound
informant [a] Ik vind ol de mensen zoen moen zoen moen kenn zwemn.[/a] met hoofdzin ipv bijzin sound
veldwerker [v] Kving da alleman moe kunn zwemn.[/v] sound
informant [a] Alleman _ xxx zoe moen kenn zwemmen.[/a] opnieuw hoofdzin maar wel vorm alleman bekend blijkbaar tagging sound
commentaarhugo blijft vergeefs proberen.  sound
veldwerker [v=077] Da alleman moe zwemmen kunn.[/v] sound
veldwerker [v=086] Je sais que Jean veut manger du pain demain.[/v] sound
informant [a=j] Ik weet e Jean euh morgen wilt een brood euh eetn.[/a] sound
veldwerker [v] Brood wilt eetn?[/v] sound
informant [a] Je zoe ton zeggen brood wil brood wilt eetn.[/a] maar het is niet duidelijk of hiermee het oorspronkelijke a=j wordt afgewezen sound
veldwerker [v=087] Eddy doit pouvoir se lever très tôt.[/v] sound
informant [a] Eddy euh moet euh_ vroeg_ vroeg euh op stoan.[/a] sound
veldwerker [v] Of vroeg kunn op staan.[/v] sound
informant [a] Vroeg kunn op stoan ja.[/a] sound
veldwerker [v] Eddy moe kunn vroeg op stoan.[/v] sound
informant [a] _moet kenn op stoan.[/a] sound
informant [a] _vroeg kenn_ vroeg_[/a] sound
informant [a] _vroeg kenn op stoan ja.[/a] hier kennelijk enkel constructie zonder doorbreking sound
veldwerker [v=088] Je sais que Jean doit bâtir une nouvelle grange.[/v] sound
informant [a] Ik weet e Jan moe euh moet e nieuw e nieuwe schure moen bouwn.[/a] door opnieuw inlassen van moeten op die plaats kunnen we wellicht afleiden dat doorbreking niet gebruikelijk is? tagging sound
informant [a] _een nieuw schure moen bouwn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=093] Je trouve que Marie doit téléphoner à Joseph.[/v] sound
informant [a] Ik ving e Marie moeten euh beln_ e Joseph.[/a] sound
informant [a] _ me Joseph xxx beln_[/a] sound
veldwerker [v=102] Je sais que Jean peutêtre doit partir.[/v] sound
informant [a] Ik wee e Jean moe misschien voorts goa goan.[/a] sound
veldwerker [v=107] Je sais que Jean ne peut pas venir.[/v] sound
informant [a] Ik weet e_ enk Jean euh kent euh kent nie komn.[/a] vorm enk? tagging sound
veldwerker [v=114] Je sais que Jean veut acheter des cochons.[/v] sound
informant [a] Ik weet enk enk Jean wil euh euh zwins zwins te koopn zwins koopn.[/a] opnieuw vorm enk?? sound
veldwerker [v=130] Je disais que Willy devait vendre sa voiture.[/v] sound
informant [a] Ik zeine e Willy zenn auto verkoo_ moe zenn auto verkoopn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Je crois que Marie devra lappeler.[/v] sound
informant [a] Ik peinze enk Marie moetne_[/a] opnieuw vorm enk! sound
informant [a] Ik peinze enk Marie gaatn moetne euh_[/a]

gaat n
sound
informant [a] Ik peins e Marie ga moetn nem euh roepen.[/a] vreemde volgorde. tagging sound
veldwerker [v=136] Jean na plus beaucoup dargent.[/v] sound
informant [a=j] Jean ene nie vele geen meer geld nie meer_ ene nie vele geen geld nie meer.[/a]

en e en e
tagging sound
veldwerker [v=137] Il ne veut plus manger de la soupe.[/v] sound
informant [a] Ewil nie meer_ geen soepe nie meer eetn.[/a] sound
veldwerker [v=140] Nyatil pas de souris ici quelque part?[/v] sound
informant [a] Ist hier geen muizn hier joaj?[/a]

is t joa j
vreemde zin sound
veldwerker [v=146] Il ne parle pas bien le français.[/v] sound
informant [a] E klapt nie wel_ nie wel euh Frans.[/a] sound
veldwerker [v=148] Pas tout le monde est un bon artisan_ou homme de métier.[/v] sound
informant [a] Ol de mensen zijn euh nie goed euh_[/a] sound
informant [a=j] Alleman zijn nie ge_ezijn geen stielmann.[/a]

e zijn
wel meervoud? tagging sound
veldwerker [v=149] Il na pas des amis partout.[/v] sound
informant [a] Ene geen vrienden overal.[/a]

en e
duidelijk woord voor woord vertaling sound
veldwerker [v=156] Jean sait quil euh devra_ avoir réparé la voiture avant trois heures.[/v] sound
informant [a] Jean weet e de auto goa moen euh edoan_euh edoan is voor drie uur.[/a] sound
informant [a] _voor drie uur den auto goa moeten edoan èn_ edoan zijn.[/a] door verspreking toch vermoeden van constructie 157 a=j? sound
veldwerker [v=453] Ils sont allés au marché.[/v] sound
informant [a=j] Zèn eweest in de in de in de markte.[/a]

z èn
tagging sound
veldwerker [v] Zèn in de markt eweest.[/v] sound
informant [a] Zèn in de markt eweest joaj.[/a]

z èn joa j
sound
veldwerker [v=459] Il a jeté la balle dans le panier.[/v] sound
informant [a] De bolle e esmeetn eweest in de in de_[/a] sound
informant [a=j] E de bolle smeetn in de_ in de_ in de panier_ comment je dirais donc_ in de mande.[/a] geen subject tagging sound
veldwerker [v=463] Il a ba_balayé le balai ainsi quil est en pièces.[/v] sound
informant [a] Et evaagd me de me dn bezemer_[/a] opnieuw geen subject sound
informant [a] _toetn ebrookn was.[/a]

toet n
sound
veldwerker [v] Enet de bezemer heel in broks gevaagd.[/v] sound
veldwerker [v=000] Il a vu lhomme.[/v] sound
informant [a] E dn_ euh e dn man ezien.[/a] geen subject tagging sound
veldwerker [v=000] Il a vu la femme.[/v] sound
informant [a] E de vrouwe ezien.[/a] sound
veldwerker [v] Il la vue_ parlant de la femme.[/v] sound
informant [a] Kesse zien.[/a]

k e sse
tagging sound
veldwerker [v=226] Jakkendoen of doedoet of toet_[/v] sound
informant [a] Neent tenis geen waar e slaapt niet.[/a]

neen t t en is
sound
veldwerker [v=232] Il ne dort pas.[/v] sound
informant [a=j] E slaapt niet toetoet e slaapt.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] E doet e slaapt.[/v] tagging sound
informant [a=j] E doet e slaapt.[/a] nagezegd of toch spontaan? tagging sound
informant [a=j] Toet et ezeid etn ging kom.[/a]

t oet et n
geen subject tagging sound
informant [a] Doet e goa kom joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v=243] Estce quil dort?[/v] sound
informant [a] Ja ieë slaapte.[/a] sound
informant [a] Neenke neenke ienslaapt niet.[/a]

neen ke neen ke ie n slaapt
vorm neenke is hier vreemd. vergelijk ook enk in drie enkv. sound
veldwerker [v=347] Je sais quil est allé nager.[/v] sound
informant [a] Is deur om te zwemn.[/a] andere constructie, bovendien geen bijzin sound
veldwerker [v] Kwete datn is gaan zwemn.[/v] sound
informant [a] Es goan zwemne.[/a] tagging sound
informant [a] Kweet enk goan goan zwemn.[/a]

k weet en k
niet relevant wel dubbel gaan sound
veldwerker [v=370] Ca cest lhomme quils ont appelé.[/v] sound
informant [a] Dat is de man_ eetne ropen.[/a]

eet ne
opnieuw wordt met hoofdzin vertaald tagging sound
informant [a] _ die eropen eweest è.[/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Ca cest lhomme que a raconté lhistoire.[/v] sound
informant [a] Dat is de man die e_ e vertellingske_[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Ca cest lhomme que je pense qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant [a] Ik peins es die man die de _ d historie_euh wiln verteln et.[/a] niet relevant tagging sound
veldwerker [v=373] Je pense que cest lhomme quils ont appelés.[/v] sound
informant [a] Ik peinze die man esse esse roopn_ die eroopn eweest.[/a] niet relevant tagging sound
veldwerker [v=380] Ca cest la maison que jai achetée.[/v] sound
informant [a] Dat is euh d huis_enke kocht_[/a]

en ke
tagging sound
veldwerker [v=795] Ca cest la maison qui est à vendre.[/v] sound
informant [a] Dat is de huis die is te die is te euh te kopen.[/a] sound
veldwerker [v=417] Peutêtre que moi je vais le faire.[/v] sound
informant [a] Ik goat misschien nog toene.[/a]

goa t
tagging sound
informant [a] Misschien_ kgoa dat toene.[/a]

k goa
geen inversie tagging sound
veldwerker [v=418] Osestu y pousser?[/v] sound
informant [a] Dorje_ dat euh_ dat doene?[/a]

dor je
tagging sound
veldwerker [v] Of der op duuwn ee.[/v] sound
informant [a] Dorje dat duuwn.[/a]

dor je
overgankelijk vertaald. tagging sound
informant [a] Dorje duuwn op dat.[/a]

dor je
tagging sound
veldwerker [v=419] Osestu linviter?[/v] sound
informant [a] Dorjene_[/a]

dor je ne
tagging sound
informant [a] Dorjene noodn?[/a]

dor je ne
tagging sound
veldwerker [v=425] Elle vit au pain sec cette semaine.[/v] sound
informant [a] Ze leevn me dro_ me brood me brood euh me droge brood.[/a] ik meen een n te horen bij leef_ als meervoud of als enkelvoudsvorm bedoeld? tagging sound
veldwerker [v] Zoe leeft_[/v] sound
informant [a] Ze leef me_[/a] tagging sound
informant [a] On dira plûtot ze leef que zoe leef.[/a] tagging sound
veldwerker [v=427] Nous ny sommes jamais allés.[/v] sound
informant [a] Mèèn doa nooit eweest.[/a]

m èèn
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie disait que nous gagnerions.[/v] sound
informant [a] Marie zegt altijd emme goan winnene.[/a]

e mme
tagging sound
veldwerker [v=429] Lui non plus il ny peut rien.[/v] sound
informant [a] Ekuntie juist niet doen.[/a]

e kunt ie
of zegt hij e kunt hier juist niet doen? ik meen toch dat het een verdubbeling is. tagging sound
veldwerker [v=430] Je pense quil viendra demain.[/v] sound
informant [a] Ik peinze etn etn goa kom morgen.[/a]

et n et n
tagging sound
informant [a] _etn morgen goa komne.[/a]

et n
tagging sound
veldwerker [v=353] Veuxtu du café Jean?[/v] sound
informant [a] Ja.[/a] tagging sound
informant [a] Ja.[/a] tagging sound
informant [a] Joat of ja altemets e keer.[/a]

joa t
voor 1 enkv. en vrouw. enkv. geen a=j tagging sound
informant [a] Noes noes wil nog euh wel nog kaffie joaj.[/a]

joa j
vorm noes; vreemde zin, lijkt weinig betrouwbaar tagging sound
informant [a=j] Joaw.[/a]

joa w
tagging sound
informant [a] Zulr joan.[/a]

joa n
joan als vorm voor drie meervoud? tagging sound
informant [a=j] In een zuk were me me kunn niet_ me kunn nie vele doen.[/a] De vraag is: avec un tel temps on ne peut pas faire beaucoup de choses sound
veldwerker [v=368] Et par le fait quil travaillait elle devait rester à la maison pendant toute la journée.[/v] sound
veldwerker [v] Me nem te goan werken meug meugzezie de_ dn heeln dag thuis blijvn.[/v] tagging sound
informant [a] Met nem te werke_ moet euh ze_[/a] spontaan of nagezegd?? tagging sound
informant [a] _heel dag euh thuis blijvn.[/a] sound
informant [a] Ettie moe goan werken euh zie moe thuis blijvn.[/a]

ett ie
sound
informant [a=n][/a] lijkt nu toch de constructie af te wijzen. maar al bij al heb ik de indruk dat de man niet goed weet waar het hier precies om gaat. sound
informant [a] Enkik moet goan werken_[/a]

en k ik
wel verdubbeling één enkv. na als (maar wel gereproduceerd, want hugo gebruikt ook verdubbeling als hij zin nogmaals aanbiedt - niet getranscribeerd. sound
veldwerker [v=387] Quand estce que nous aurons la paix dans tout le monde? [/v] sound
informant [a] Wanneer game de_[/a]

ga me
sound
informant [a] Nooit. Nooit. Nooit jamais.[/a] sound
veldwerker [v] Zegje nooit of nooit nie?[/v] sound
informant [a=n] Dat goa nooit zijn.[/a] lijkt met dit antwoord 'nooit niet' af te wijzen. sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
informant [a] Kgoane.[/a]

k goane
tagging sound
informant [a] Ik gaan.[/a] tagging sound
informant [a] Je gaan.[/a] tagging sound
informant [a] Ie gaan.[/a] tagging sound
informant [a] Nuus gaan.[/a] tagging sound
informant [a] Zulle gane.[/a] tagging sound
informant [a] Wulr euh megoan_[/a]

me goan
tagging sound
veldwerker [v=836] Je ne vais pas à lécole.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant [a] Ik goan niet in de schole.[/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Tu sais quand même aussi que ce nest pas amusant.[/v] sound
informant [a] Je weet ook dat xxx de leute nie enis.[/a]

en is
tagging sound
veldwerker [v=838] Cest quelque chose que je ne connais pas.[/v] sound
informant [a] Das een twatwat dank nie enweet.[/a]

da s dan k en weet
tagging sound
veldwerker [v=839] Il est beaucoup plus malin quil en a lair.[/v] sound
informant [a] Is vele bozer euh of atne_[/a]

at ne
sound
informant [a] Es vele bozer of atten toog.[/a]

att en
sound
veldwerker [v=840] Tu ne dois pas venir avant que je técris tai écrit.[/v] sound
informant [a] Je moe nie kom voor enk joe schreevn ee.[/a]

en k
sound
veldwerker [v=841] Je nai plus que trois boules.[/v] sound
informant [a] Kene nu moa juiste drie boln om teetn.[/a]

k en e
tagging sound
veldwerker [v=000] Notre chat ne joue plus avec la balle.[/v] verkeerde vraag sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant [a] Oeze katte speel nie meer met de bolle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Si tu ne fais pas ça tu auras beaucoup de problèmes plus tard.[/v] sound
informant [a] Eje dat nie endoen je ga vele probleemn èn v_ euh_ later.[/a]

e je en doen
tagging sound
veldwerker [v=843] Parce que Jean ne vient pas moi je dois faire tout seul.[/v] sound
informant [a] E Jean nie ekom kgaant ol allene moen doen.[/a]

e kom k gaan t
tagging sound
veldwerker [v=600] Attention que tu ne tombes pas.[/v] sound
informant [a] Je moet op letn om nie te valn.[/a] sound
veldwerker [v] Let op aj nie e_ aj nie evalt.[/v] sound
informant [a] Op letn aj nie evalt.[/a]

a j e valt
sound
veldwerker [v=000] Jai peur quil ne peut pas quil ne peut pas le faire.[/v] sound
informant [a] Enk benauw ee etn dat nie ga kunn doen.[/a]

en k et n
tagging sound
veldwerker [v=000] Je doute sil le fera.[/v] sound
informant [a] Enk peinze enk dat nie ga doen.[/a]

en k en k
vorm enk sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=000] Je nie que jai jamais dit ça.[/v] sound
informant [a] En kzeggen ken dat ook nooit ezei.[/a]

k zeggen k en
tagging sound
veldwerker [v=844] Je nai vu personne.[/v] sound
informant [a] Ik ene niemand ezien.[/a]

en e
sound
veldwerker [v=850] Je crois que je nai vu personne.[/v] sound
informant [a] Ik peinze enk niemand ezien nen.[/a]

en k n en
sound
veldwerker [v=852] Demain je vais ma_ macheter euh un nouveau vélo.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant [a] Morgen ik gaan n nieuwen velo koopn.[/a] sound
veldwerker [v=853] Je vais te commander une pinte.[/v] sound
informant [a] Ik gaan je een brood vragen.[/a] sound
informant [a] Ik gaan je n pintje vragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Si tu viens dans la magasin achète moi un journal stp.[/v] sound
informant [a] Eje kom in de winkel xxx koop me n gazette.[/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=855] Jai donné ces livres à mon frère et il les a couverts.[/v] sound
informant [a] Ek die boeken egeevn an mien broere enne_[/a] sound
informant [a] Ke tweej boeken egeevn an mien broere om e couverture te doen.[/a]

k e
sound
veldwerker [v=856] Estceque je peux me prendre une chaise?[/v] sound
informant [a] Ek meugen ne stoel neem?[/a] sound
informant [a] Meugenk een stoel neem om mien?[/a]

meugen k
tagging sound
veldwerker [v=857] Chante nous encore un une chanson.[/v] sound
informant [a] Zingt ne noes nog een_ding_euh een liegdke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Estceque je te verse encore une goûtte?[/v] sound
informant [a] Moek u nog een_ een een dreupeltje_euh gieten?[/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=859] Je lui ai acheté des euh des cigarettes dune autre marque.[/v] sound
informant [a] Ke xxx van een andere marke ekoch.[/a]

k e
sound
informant [a] Ke ekochte voor j_ voor euh nem_[/a]

k e
sound
informant [a] _een anr soorte sigarette.[/a] sound
veldwerker [v=860] Veuxtu mécrire sur une euh sur un bout de papier?[/v] sound
informant [a] Kenkun dat nie onthoudn_[/a]

k en kun
sound
informant [a] Je moet schrijvn op een papier.[/a] sound
informant [a] Schrijf mo dat om een papiere vor mien.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mon père ma fait un cendrier euh de de de fer.[/v] sound
informant [a] Men vadere et een et een cendrier gedoan vor mien.[/a] sound
veldwerker [v=862] Va au magasin et achète moi deux pains.[/v] sound
informant [a] Gaat in de_ in de winkel en koop twee broden vor mien.[/a] sound
informant [a] Eje ga in de winkel koop twee broden vor mien.[/a]

e je
sound
veldwerker [v=863] Jean euh cherche une chaise pour monsieur le curé.[/v] sound
informant [a] Jean zoekt een een stoel voor meneer de paster.[/a] sound
veldwerker [v=035] Jean se rappèle bien cet histoire.[/v] sound
informant [a] Jean euh e wel euh onthoudn van dien van dit histoire.[/v] sound
veldwerker [v=036] Me togen_[/v] sound
informant [a] Ik togen_ me mijn je me mijn_[/a] sound
informant [a] Me togen makanrs me noeze vinger.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Antoine se lave.[/v] sound
informant [a] Antoine euh euh wast en.[/a] sound
veldwerker [v] Wast nem?[/v] sound
informant [a] _wast nem joaj.[/a]

joa j
dit wel letterlijk nazeggen van wat hugo voorzegt. betrouwbaar? tagging sound
veldwerker [v=038] Le menuisier navait pas de clous chez lui_sur lui.[/v] sound
informant [a] N timmerman na geen euh_[/a]

n a
tagging sound
informant [a] _ op nem.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Alphonse voyait un serpent à côté de lui.[/v] sound
informant [a] Alphonse euh zagen_[/a] sound
informant [a] _bie nem.[/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik ma laissé travailler pour lui.[/v] sound
informant [a] Erik euh_[/a] sound
informant [a] _e me laatn euh_[/a] sound
informant [a]_me laatn werken vor mien_ voor nem. voor nem ne.[/a] sound
veldwerker [v=041] Jeanne sest laissée flotter sur les ondes.[/v] sound
commentaarnem voor vrouw? wellicht niet betrouwbaar?  sound
informant [a] Zè nem laatn euh_[/a]

z è
sound
veldwerker [v=042] Antoine regardait soi même dans le miroir.[/v] sound
informant [a] Euh Antoine keek noa zelven_[/a] opnieuw weinig geloofwaardige zin sound
informant [a] _in de spiegele.[/a] sound
informant [a] _keekn egen nem in de spiegel.[/a] voorzetsel egen? of verspreking en wordt kijken hier transitief gebruikt? sound
veldwerker [v] Bekeek zijn zelven?[/v] sound
informant [a] antoine bekeek zijnzelven in de spiegele [/a]

zijn zelven
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard connait bien soi même.[/v] sound
informant [a] Eduard kent euh kent wel euh zelve.[/a] klinkt weer erg raar sound
informant [a] ie kent em zijnzelven joaj [/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v=046] Et Eduard a entendu dire a entendu dire quilyavait des photos de lui dans létalage.[/v] sound
informant [a] Eduard et hoord edder portret van nem _[/a]

edd er
vertaald als 'dat er een foto...' tagging sound
veldwerker [v=048] La neige se fond dans le soleil.[/v] sound
informant [a] De sneeuw_[/a] tagging sound
informant [a] _smelken in de zonne.[/a] is dit nu een enkelv. pv of een meervoudige? tagging sound
veldwerker [v=188] Astu assez de gens pour récolter le foin?[/v] sound
informant [a] Eje genoeg mensene om de t hooi euh te draaien?[/a]

e je
tagging sound
informant [a] _ om t hooi binnen te doen?[/a] sound
veldwerker [v=189] Cétait bien gentil de Jean de venir travailler.[/v] sound
informant [a] Dat is wel van te kom van te wiln kom werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Ce tonneau est lourd pour porter.[/v] sound
informant [a] Da tonne is is zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=192] Nous espérons de_ dêtre chez nous bien à temps.[/v] sound
informant [a] Me peinzen emme emme tijd gaan zijn thuis.[/a]

e mme e mme
sound
veldwerker [v=199] E stoat do were te zagen.[/v] sound
informant [a] E staat daar weer om te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je zeggen ze stoan doar en klappen?[/v] sound
informant [a] En ze stoan doar om te klappen.[/a] sound
informant [a] Ze staan daar zo vele tijden te klappen.[/a] sound
veldwerker [v=502] Metje zat erpels en schrooën.[/v] sound
informant [a] Is bezig me schro_ met erappels te schr_ te pelen.[/a] sound
informant [a=n][/a] sound
veldwerker [v=215] Je crois que je suis plus grand que toi.[/v] sound
informant [a] Ik peinzen enk groter zijn of joen.[/a]

en k
tagging sound
informant [a] Of gie ook.[/a] sound
veldwerker [v=216] Elle pense que tu seras à la maison plus tôt que moi.[/v] sound
informant [a] Ze peinzen eje enk goa vroeg zijn thuis of gie.[/a]

e je en k
geen natuurlijke zin; bovendien niet correct vertaald tagging sound
informant [a] Ek peins enk je je je ga thuis zijn euh_ vor mie ou quoi.[/a]

en k
vorm enk? sound
veldwerker [v=217] Tu ne crois quand même pas quil est plus fort que toi.[/v] sound
informant [a] Je peinst alijk niet edne_[/a]

ed ne
tagging sound
informant [a] _edn kloeker is of joen.[/a]

ed n
tagging sound
veldwerker [v=218] Ils croient que nous sommes plus riches queux.[/v] sound
informant [a] Ie peinst amme rijker zijn of nem.[/a]

a mme
vertaald als enkv ipv meerv tagging sound
informant [a] _que nulr.[/a] sound
informant [a] _emme rijker zijn of of of of of zulr.[/a]

e mme
sound
veldwerker [v=219] Nous croyons que vous autres nêtes pas si malin que nous.[/v] sound
informant [a] Ik peinze ejje zo boos nie enz_ of wulr.[/a]

e jje en z
tagging sound
veldwerker [v=220] Vous croyez quand même pas quils sont plus pauvres que vous autres.[/v] sound
informant [a] Je peinst alijk niet enze_ schameler zijn of julr.[/a]

en ze
tagging sound
veldwerker [v=221] Tu crois que Lisa est aussi belle que Anne.[/v] sound
informant [a] Je peinst e Lisa zo schone is zo schone is of Anne.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Il croit que Albert et Pierre sont plus fort que Gérard et Jean.[/v] verkeerde vraag sound
informant [a] Il peinze que_[/a] tagging sound
informant [a] E gelooft e_ e Pierre e_[/a] maar informant parafraseert toevallig toch met voornaam die met p begint. tagging sound
informant [a] _e Jean zijn kloeker of euh Gérard en_[/a] tagging sound
veldwerker [v=249] Le garçon dont la mère a remarié hier se trouvait derrière moi.[/v] sound
informant [a] De kind_ e de moeder vertrouwn gistern e was bachten me rik.[/a] klinkt opnieuw helemaal niet natuurlijk tagging sound
veldwerker [v=250] Le banc sur lequel ils se sont assis venait dêtre peint.[/v] sound
informant [a] Het bankje woa je woa je ezit zijn_[/a] tagging sound
informant [a] _è juiste vervarven eweest.[/a] sound
veldwerker [v=259] Qui a de largent peut en donner quelq_ un peu à moi.[/v] sound
informant [a] Die geld èt_ e kun mien e kun mien een kietje geevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Qui pensestu que jai rencontré dans la ville?[/v] sound
informant [a] Wie peinsje enkme_ enke_ enke ezien en enk ezien ene in t leger_ in de stede.[/a]

peins je en k me en ke en ke en k
sound
veldwerker [v=261] Comment pensestu quils ont résolu ce problème?[/v] sound
informant [a] Wien peinsje e dat probleem_[/a]

peins je
verkeerde vertaling (wie denk je dat dat probleem...) sound
veldwerker [v=273] Euh Marie euh tirait euh la cover_ la couverture vers elle.[/v] sound
informant [a] Marie trek de serge euh op nem nee op euh op neur.[/a] hier ook eerst met mann. refl. pronomen vertaald, maar wel spontane rechtzetting deze keer. tagging sound
veldwerker [v=317] Tous les vâches de Marie se sont noyés par euh_[/v] sound
veldwerker Ó sound
veldwerker [v] _linondation.[/v] sound
informant [a] Ol de koein van Marie èn verdronkt eweest van de van dinondation quoi. [/a] sound
veldwerker [v] Ol Marie neur koein.[/v] sound
informant [a=n][/a] sound
informant [a] Maries koein.[/a] sound
veldwerker [v=321] Ce vieux fermier_ euh cest avec lui que que jai allé que je que jai été au marché.[/v] sound
informant [a] Tis met dien oudn boer enke eweest è noa de markte.[/a]

t is en ke
sound
informant [a] Dien oudn boer tis met nem enk in de markte eweest è.[/a]

t is en k
tagging sound
veldwerker [v=322] Lesquels estceque tu as fait?[/v] sound
informant [a=j] De wuk ejgie edoan?[/a]

e j gie
tagging sound
veldwerker [v] Wuffer ejgie gedoan?[/v] sound
informant [a] Wa voar additions ejgie edoane?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt e keer n pintje uut de kelder.[/v] sound
informant [a] Gaan e pintje gaan xxx zoeken in de kelder.[/a] sound
informant [a=j] Gaan haalt e keer n pi n pintje in de kelder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=397] Elle semble quelle ne peut manger rien.[/v] sound
veldwerker [v] Il parait_[/v] sound
informant [a] _esse nieten nie meer kent eetn.[/a]

e sse
sound
informant [a] Ken hoorn zeggene_[/a]

k en
sound
veldwerker [v=399] Willy a essayé de ne faire mal à personne.[/v] sound
informant [a] Et bezien van euh geen kwaad te doen egen niemand.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Ca promet de devenir une belle journée.[/v] sound
informant [a] Tbeloof et ne schoon dag ga zijn.[/a]

t beloof e t
tagging sound
veldwerker [v=401] Peutêtre que cest mieux dattendre un peu.[/v] sound
informant [a] Tis misschien beter van een klein litje te beien.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=402] Nous ont eu la chance de le retrouver directement.[/v] sound
informant [a] Mèn chancen had_[/a]

m èn
tagging sound
informant [a] Van te rechtuut te_[/a] sound
informant [a] Van ne euh were te zien.[/a] tagging sound
veldwerker [v=403] Ca a lair quilya quelquun dans le jardin.[/v] sound
informant [a] Ik peinze etter ettiemand is in de _ den koolhof.[/a]

ett er
tagging sound
veldwerker [v=474] Ce nétait que justement assez.[/v] sound
informant [a] Ti mo juiste genoeg.[/a]

t i
sound
veldwerker [v=518] Il y avait beaucoup de monde sur la fête.[/v] sound
informant [a] Twas vele_ vele mensen in de feeste.[/a]

t was
sound
veldwerker [v=519] Avait il beaucoup de monde sur la fête?[/v] sound
informant [a] Wasser vele mensen?[/a]

was er
sound
veldwerker [v=520] Quels livres que tu as achetés?[/v] sound
informant [a] Wa voor boek ejgie ekocht?[/a]

e j gie
tagging sound
veldwerker [v=526] Qui as tu vu à la kermesse?[/v] sound
informant [a] Wie eje ezien in de kermisse?[/a]

e je
verkeerde vertaling tagging sound
veldwerker [v=532] Charles sait que tu as essayé de vendre un livre à Marie.[/v] sound
informant [a] Charles weet ejegie een boek wil verkoopn egen Marie.[/a]

e je gie
spontane verdubbeling op e sound
veldwerker [v=408] Sur cette fête euh on y danse beaucoup.[/v] sound
informant [a] Op die feeste me dansen stijf.[/a] sound
informant [a] Tis vele dansen.[/a]

t is
sound
informant [a] Me goan noa die feeste om vele te dansen.[/a] sound
veldwerker [v=409] Maintenant on ne vend du pain que seulement que dans ce magasin.[/v] sound
informant [a] Nu me verkoopt juiste brood in die winkel.[/a] klinkt weer erg gemaakt sound
veldwerker [v=414] Hier il y avait un homme euh dangereux dans le jardin.[/v] sound
informant [a] Gister twa een man euh dangereuse in den koolhof.[/a]

t wa
sound
veldwerker [v] Kun je zeggen tstoegt doar.[/v] sound
informant [a] Jamais entendu non.[/a] sound
commentaareinde interview  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Wallon-Cappel / Waals-Kappel