SAND-data Kortrijk (N141p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03270) vertaling: Jan rappeleerd em die historie wel
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03270) vertaling: Marie en Piet zien malkaar voo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03270) vertaling: Toon wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03270) vertaling: den timmerman en he geen nagels mee
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03270) vertaling: Fons zag 'n slange nevest hem
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03270) vertaling: Erik dei mij veur hem werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03270) vertaling: Johanna liet heur mijdrijven ip de baren
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03270) vertaling: Toone bekeek ze zelve ne kier goe in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03270) vertaling: Jan ed in twee minuten 'n pintje gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03270) vertaling: dee skoen loopen gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03270) vertaling: e ken zijnzelven goe
opm.: reflexief: zichzelf of reflexief: zijn zelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03270) vertaling: Ward he choor dan der foto's van hen hem in d' etalage staan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03270) vertaling: dee patatten en schellen nie gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03270) vertaling: da glas brek ot up de grond val
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03270) vertaling: dokteur, leve 'k ik wel gezon genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03270) vertaling: al jaren leeft ie hem van den deel van zijn vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03270) vertaling: van de weke leef ze ip water en broo
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03270) vertaling: lev et nog
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03270) vertaling: leeft et nog
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03270) vertaling: leeft et nog
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03270) vertaling: lev et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03270) vertaling: hoe lange leef dje gulder nu al van denen deel
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03270) vertaling: In Bretagne, ze leven da surtout van vis
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03270) vertaling: achter 't eten 'k ga slapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03270) vertaling: zou 'k ik da wel kunnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03270) vertaling: je dei zijn uus afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03270) vertaling: 'k wete da Jan art moe keunen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03270) vertaling: 'k wete da Jan art moe keunen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03270) vertaling: 'k wete da Jan art moe keunen werken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03270) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03270) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03270) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03270) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03270) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03270) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03270) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03270) komt voor: n
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03270) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03270) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 2
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 2
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03270) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03270) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03270) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03270) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03270) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03270) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03270) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03270) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03270) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03270) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03270) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 4
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03270) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 3
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03270) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03270) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03270) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03270) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03270) vertaling: Jan en he genen enen boek me
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03270) vertaling: Jan en he genen boek me
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03270) vertaling: boeken en he Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03270) vertaling: Jan en he nie feel geld (nie) me
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03270) vertaling: 't en mag nieman nie klappen over dees probleme
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03270) vertaling: idem e
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03270) vertaling: nieman seg dat ie kom
opm.: twijfelgeval negatiepartikel
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03270) vertaling: 't en zeg nieman dat ie kom
opm.: twijfelgeval negatiepartikel
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03270) vertaling: 't en zeg nieman dat ie kom
opm.: twijfelgeval negatiepartikel
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03270) vertaling: nieman seg dat ie kom
opm.: twijfelgeval negatiepartikel
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03270) vertaling: en zitter der hier nievers geen muizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03270) vertaling: 'k en geven nieten an nen anderen
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03270) vertaling: 't en wil nieman nie werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03270) vertaling: we 'n wisten nie dat ie thuus wa
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03270) vertaling: 'k en wiste 't ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03270) vertaling: je 'n mag met nieman nie klappen over dees probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03270) vertaling: Jan wet dat ie voor den drieen den oto mo vermaakt en
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03270) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03270) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03270) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03270) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03270) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03270) vertaling: Mariets oto e kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03270) vertaling: Marie euren oto e kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03270) vertaling: Piet s'n oto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03270) vertaling: Piet senen oto e kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03270) vertaling: den oto van dene vent e kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03270) vertaling: dene vent senen otto e kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03270) vertaling: den oto en es nie van mij ma van em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03270) vertaling: de gazette van gisteren ligd onder den teevee
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03270) vertaling: Jan is 't broerke van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03270) vertaling: de jongens ulder veloots zijn gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03270) vertaling: dee zusters ulder moeder es ip bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03270) vertaling: denen oto es van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03270) vertaling: dene velo es van mij
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03270) vertaling: 'k en wille nieman nie poisseren
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03270) vertaling: 't es jammer da me nie en meugen kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03270) vertaling: dadde 'n ga 'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03270) vertaling: 'k en he nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03270) vertaling: ji 'n ha 't no ma verteld of Marie begoste te schreewen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03270) vertaling: gaat die commande nu maar halen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03270) vertaling: je 'n werk nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03270) vertaling: 'k verbie u van hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03270) vertaling: Jan makte da me Marie nie en kosten bellen
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03270) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03270) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03270) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03270) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03270) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03270) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03270) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03270) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03270) fragment: voor te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03270) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03270) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03270) fragment: voor te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03270) fragment: a (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03270) fragment: ton (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03270) fragment: ton (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03270) fragment: a (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03270) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03270) fragment: of dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03270) fragment: of (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03270) fragment: of (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03270) fragment: of (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03270) fragment: of (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03270) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03270) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03270) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03270) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03270) vertaling: 'k wete da je gulder ip nieman (nie) kwa zijt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03270) vertaling: 'k wete da s' ip nieten nie preus en es
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03270) vertaling: Els peist da 't nie gemakkelijk en es
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03270) vertaling: 'k wete da 'k te late ben en gij niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03270) vertaling: ge weet toch da je moe werken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03270) vertaling: iedereen peis da me wulder nor huus gaan en dan ze zulder nog meugen bluuven
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03270) vertaling: 'k peize da Lisa ziek es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03270) vertaling: 'k peize da Pieter en Lies gaan trouwen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03270) vertaling: jendoe
komt voor: j
betekenis: ontkennend
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03270) vertaling: jendoe
komt voor: j
betekenis: ontkennend
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03270) vertaling: jendoe
komt voor: j
betekenis: ontkennend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03270) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03270) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03270) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03270) vertaling: jojedoe
komt voor: j
betekenis: bevestigend
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03270) vertaling: jojedoe
komt voor: j
betekenis: bevestigend
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03270) vertaling: jojedoe
komt voor: j
betekenis: bevestigend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03270) vertaling: toe
komt voor: j
betekenis: bevestigend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03270) vertaling: toe
komt voor: j
betekenis: bevestigend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03270) vertaling: toe
komt voor: j
betekenis: bevestigend
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03270) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03270) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03270) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03270) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03270) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03270) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03270) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03270) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03270) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03270) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03270) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03270) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03270) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03270) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03270) fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03270) fragment: waar dan (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03270) fragment: dan (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03270) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03270) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03270) fragment: dan (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03270) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03270) fragment: wat dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03270) fragment: dat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03270) fragment: waar dat (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03270) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03270) fragment: wat dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord 'wat dat' wordt door de informant aan AN-invloed toegeschreven
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03270) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord 'wat dat' wordt door de informant aan AN-invloed toegeschreven
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03270) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord 'wat dat' wordt door de informant aan AN-invloed toegeschreven
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03270) fragment: wat dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord 'wat dat' wordt door de informant aan AN-invloed toegeschreven
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03270) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord wat dat is AN-invloed volgens de informant
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03270) fragment: wat dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord wat dat is AN-invloed volgens de informant
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03270) fragment: wat dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord wat dat is AN-invloed volgens de informant
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03270) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord wat dat is AN-invloed volgens de informant
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03270) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03270) vertaling: Wien peis dje da 'k in de stad tegengekommen he
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03270) vertaling: hoe peis dje gulder dan ze 't gedaan hen
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03270) vertaling: hoe peis dje dan ze 't gedaan hen
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03270) vertaling: Magda en weet nie wiene da me willen bellen
opm.: 'wie' draagt verbuiging
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03270) vertaling: weet er entwiene wiene da me geropen hen
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03270) vertaling: wien peis dje da 'k in de stad gezien he
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03270) vertaling: idem Y3g
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03270) vertaling: jee sen anden gewasken
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03270) vertaling: jee sen emde gewasken
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03270) vertaling: jee nen oe ip zene kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03270) vertaling: jeed een plekke ip zen emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03270) vertaling: jee zen been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03270) vertaling: jeed em zier gedaan
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03270) vertaling: marie trok de sarge nor eur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03270) vertaling: Luc weet da ter foto's van em te koop zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03270) vertaling: ge rappeleerd u toch da me ton deur dienen bos gegaan en
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03270) vertaling: 'k rappeleer me da ten oto va Marie kapot wa
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03270) vertaling: ze rappeleerd eur dat ie zat t' eten lek e zwijn
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03270) vertaling: we rappeleren ons wel dat ool Jans boeken gestolen waren ... (onvolledig)
opm.: reflexief: ons
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03270) vertaling: ... Jan zijn boeken allemaole ...
opm.: reflexief: ons
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03270) vertaling: ... Jan zijn boeken allemaole ...
opm.: reflexief: ons
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03270) vertaling: we rappeleren ons wel dat ool Jans boeken gestolen waren ... (onvolledig)
opm.: reflexief: ons
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03270) vertaling: rappeleer dju nog da me Jan ip de markt gezien en
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03270) vertaling: jeed em en ongeluk gewerk
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03270) vertaling: je voeldege hem deur 't ijs zakken
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03270) vertaling: zoudt hij da keunen doen en
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03270) fragment: gekeun (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03270) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03270) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03270) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03270) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03270) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03270) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03270) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03270) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03270) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03270) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03270) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03270) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03270) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03270) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03270) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03270) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03270) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03270) vertaling: 'k peize dat ie weg is
komt voor: j
opm.: DAV
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03270) vertaling: 'k peize dat ie weg is
komt voor: j
opm.: DAV
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03270) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03270) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03270) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03270) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03270) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03270) vertaling: 'k he al d' eeste iptellingen gemak. Welke he je gij gemak
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03270) vertaling: 'k he al d' eeste iptellingen gemak. Welke he je gij gemak
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03270) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03270) komt voor: n
opm.: zonder 'de' zou de zin wel voorkomen
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03270) vertaling: de dee en zou 'k niet durven opeten
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03270) vertaling: 'k wete da Jan na de mart geweest he
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03270) vertaling: 'k wete da Jan na de mart geweest he
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03270) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03270) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03270) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03270) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03270) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03270) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03270) vertaling: in dienen tijd 'k leefde derip los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03270) vertaling: vroeger; je leefdege lik 'n beeste
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03270) vertaling: do me leefdegen lek God i Vrankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03270) vertaling: nieman en mag 't zien, 'k vinde daaromme da je 't gij ook nie moe zien
opm.: modaal moeten i.p.v. mogen
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03270) vertaling: 't gebeurde o ge vuurtging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03270) vertaling: 'k wete waar da je geboren zijt
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03270) vertaling: nu da je gereed zijt, meug dje gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03270) vertaling: Anna en hed eure man nie me keunen helpen omda Marie doo wa
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03270) vertaling: 'k wete dat ie go zwemmen e
opm.: ik ben niet helemaal zeker van het hulpwerkwoord
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03270) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03270) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03270) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03270) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03270) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03270) komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03270) komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03270) komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03270) komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03270) vertaling: wine dade
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03270) vertaling: wine
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03270) vertaling: wine
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03270) vertaling: wine dade
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03270) vertaling: me soek were ge 'n keu nie vele doen
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03270) vertaling: me soek were ge 'n keu nie vele doen
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03270) vertaling: o 't keremesse e de mesken komen ne beuten
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03270) vertaling: o 't keremesse e de mesken komen ne beuten
komt voor: j
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03270) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03270) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03270) vertaling: ge go ge no de voetbal med ikke
komt voor: j
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03270) vertaling: ge go ge no de voetbal med ikke
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03270) vertaling: es tie hem dood
komt voor: j
opm.: DAV: wel als dubbelend subject
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03270) vertaling: es tie hem dood
komt voor: j
opm.: DAV: wel als dubbelend subject
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03270) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03270) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03270) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03270) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03270) fragment: dan (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03270) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03270) fragment: da(t) (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03270) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03270) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03270) fragment: da(t) (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03270) fragment: dan (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03270) fragment: da (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03270) fragment: da (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03270) fragment: dan (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03270) fragment: waar da (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03270) fragment: wiene da (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03270) fragment: da (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03270) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03270) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03270) fragment: da (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03270) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03270) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03270) fragment: da (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03270) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03270) fragment: die heur (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03270) vertaling: Piet peis da Jan en Marie ip nieman nie kwaad en zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03270) vertaling: Piet peis da Jan en Marie ip nieman nie kwaad en zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03270) vertaling: Wim peis da me noois nieman ne prijs geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03270) vertaling: Wim peis da me noois nieman ne prijs geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03270) vertaling: 't es waar dan ze nie en meugen klappen met Marie
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03270) vertaling: 't es waar dan ze nie en meugen klappen met Marie
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03270) vertaling: nievers (nie)
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03270) vertaling: nieman
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03270) vertaling: noois (nie)
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03270) vertaling: nieten
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03270) vertaling: geen eene
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03270) vertaling: en zegd hem nie da 'k na buten gewest he
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03270) vertaling: en vertel nie da je ne cadeau veur hem gekocht he, hé
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03270) vertaling: en weet je nie dat ie gevallen he
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03270) vertaling: Wendy probeerdege van nieman zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03270) vertaling: 't schijnt da se nieten (nie) mag eten
opm.: twijfelgeval negatiepartikel nieten zou ook niet(s) + negatiepartikel kunnen zijn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03270) vertaling: ze schijn nieten (nie) te meugen eten
opm.: twijfelgeval negatiepartikel nieten= niets + en-partikel?
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03270) vertaling: ze proberen al geel den dag malkaar op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03270) vertaling: 't beloof ne schoonen dag te werden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03270) vertaling: 't es misschien beter van nog een beetje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03270) vertaling: w' han 't geluk van hem direk were te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03270) vertaling: an de kiekens 'n valke zien, ze zijn benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03270) vertaling: a me de petatten nie en keune verkoopen, me zitten in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03270) vertaling: a je gulder hem nie meepakt, 'k woure kwa
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03270) vertaling: je wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03270) vertaling: ip die feeste t'r wer vele gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03270) vertaling: nu en verkoopen z' alleene nog maar brood in dene winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03270) vertaling: a tie met de velo kom, je zal wel late zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03270) vertaling: a je tijd he, spring tou ne keer binnen
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03270) vertaling: a 'k rike ben, 'k kope tou ne dieren oto
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03270) vertaling: miskien gaketekik wel krigen
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03270) vertaling: miskien gaketekik wel krigen
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03270) vertaling: durf dje gij derip dujen
komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03270) vertaling: durf dje gij derip dujen
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03270) vertaling: durf dje gij hem inviteren
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03270) vertaling: durf dje gij hem inviteren
komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03270) vertaling: durf dje gij z' inviteren
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03270) vertaling: e Pol ier gewees
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03270) vertaling: e Pol ier gewees
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03270) vertaling: Hoe he Pol da gedaan
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03270) vertaling: Hoe he Pol da gedaan
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03270) vertaling: he je gij mij denen brief gezonden
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03270) vertaling: he je gij mij denen brief gezonden
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03270) vertaling: 'k he 't ekik hem gegeven
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03270) vertaling: 'k he 't hem gegeven
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03270) vertaling: 'k he 't hem gegeven
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03270) vertaling: 'k he 't ekik hem gegeven
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03270) vertaling: 'k he 't hem gegeven
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03270) vertaling: 'k he 't ekik hem gegeven
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03270) vertaling: van de weke ze leef zij ...
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03270) vertaling: ze leef zij ip water en broo van de weke
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03270) vertaling: ze leef zij ip water en broo van de weke
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03270) vertaling: van de weke ze leef zij ...
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03270) vertaling: Marie he gezei da je geprobeerd he van 'n liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03270) vertaling: Marie hee gezei da je gij 'n liedje he proberen te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03270) vertaling: Marie hee gezei da je gij 'n liedje he proberen te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03270) vertaling: Marie he gezei da je geprobeerd he van 'n liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03270) vertaling: Marie he gezei da je geprobeerd he van heur nen boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03270) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03270) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03270) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03270) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03270) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03270) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03270) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03270) vertaling: de die van de stad en ier veel uizen gebou
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03270) vertaling: an de nieuwe vaar ge zie to gene mens me.
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03270) vertaling: gesteren Jan es ier gewees
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03270) vertaling: den dag da Jan beldege, 'k en wa nie thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03270) vertaling: Sef, 'k en zou den deen noois (nie) inviteren
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03270) vertaling: Marie de dee en zou zo entwa noois doe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03270) vertaling: Berta den deen drink wel ne keer 'n glas te vele
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03270) vertaling: Martha de dee zou 'k wel ne kee bij mij thuus willen inviteren
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03270) vertaling: dad uis dad en zou 'k noois nie willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03270) vertaling: dad huus da staat daar ol fiftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03270) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03270) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03270) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03270) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03270) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03270) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03270) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03270) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03270) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03270) vertaling: ee Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03270) vertaling: past up
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03270) vertaling: 't en wa mo justgoe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03270) vertaling: Marjo ee nou mier koeien of da se vroeger oo
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03270) vertaling: ha Susanne keunen kommen, ton ha se da gedaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03270) vertaling: z' es den besten dokteur da 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03270) vertaling: vo da je 'n entwa wegsmijt moe je ne kie bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03270) vertaling: dad es ool da 'k gekregen he
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03270) vertaling: Jan es te gierig om entwa an zijn kinders te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03270) vertaling: lik of da je gij entwa fa voetbal ken
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03270) vertaling: leg dienen boek nere
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03270) vertaling: o j' echt nie keun wachten kom ton mo
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03270) vertaling: 'k wede da Jan den dokteur ha keunen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03270) vertaling: 'k wede da Jan den dokteur koste geroepen hen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03270) vertaling: je zei da 'k 't ekik ha moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03270) vertaling: je zei da 'k 't ekik moeste gedaan hen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03270) vertaling: j' es passeerde weke van den dokteur Mertens gopereer
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03270) vertaling: je wer morgen van den dokteur Mertens gopereer
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03270) vertaling: 'k peize da je zou moeten vele wegsmijten
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03270) vertaling: 't es dom van zokke diere dingen weg te smijten
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03270) vertaling: j' es alle kapotte dingen aan 't wegsmijten
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03270) vertaling: 'k vinde da je meer zou moeten 'n gazette lezen
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03270) fragment: z' ee hem da probleem doen iplossen (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03270) vertaling: zok 'n ding en he 'k nog noois gezien
komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03270) vertaling: zok 'n ding en he 'k nog noois gezien
komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03270) vertaling: zok 'n vrouwe en sprikt je betre nie tegen
komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03270) vertaling: zok 'n vrouwe en sprikt je betre nie tegen
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03270) vertaling: zuk ne mens weet olsan entwa veur over te klappen
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03270) vertaling: zuk ne mens weet olsan entwa veur over te klappen
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03270) vertaling: je zijt gij ook ne raren
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03270) vertaling: je zijt gij ook ne raren
komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03270) vertaling: Robert ed eene groenen appel weggeven en nu het ie der nog twee roo
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03270) vertaling: 't er waren veel minsken ip de feeste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03270) vertaling: waren der veel minsken ip de feeste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03270) vertaling: waffer boeken he je gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03270) vertaling: je weun bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03270) vertaling: Je weun bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03270) vertaling: lopt e ke na den bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03270) vertaling: wien e je gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03270) vertaling: wiene et er u gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03270) vertaling: oo 'k da geweten 'k en oo 't nie gedaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03270) vertaling: 't zou beter zijn van nog 'n beetje te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03270) vertaling: gelukkig ha Jan den dokteur gebel en je was t'r zeere
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03270) vertaling: Ga toch weg, ambetante jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03270) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03270) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03270) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03270) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03270) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03270) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03270) komt voor: n

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 141p[/k][i]817[/i][i]818[/i][i]819[/i][i]820[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Te nie goed dadde.

t e
sound
informant3 Kzegge dattiem hier goe woont ee oenze maat.

k zegge datt ie m
sound
informant3 Makkik hier zitn?

makk ik
sound
informant2 Moejgie geen n?

moe j gie
sound
commentaarinstructie  sound
informant1 Ge moetn kenn.

moet n
sound
informant4 Waregems ga n beetje noar t Gents ol ee. constructie sound
informant1 Moa gt nog nie alles gehoord van da plat wacht moa.

g t
keuze voorzetsel extrapositie sound
commentaarinstructie  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Oe vele vraagdjegie per ure.

vraag dje gie
sound
informant4 Tnzijn geen naamn bie veurzekers ee.

t n zijn
negatiepartikel? sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant3 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven e.[/a] tagging sound
informant1 [a] Zeweetzie da nie da Mariete gistern gestorvn e.[/a]

ze weet zie
sound
informant1 Mo zezeidnzieder nooit_

ze zeidn zieder
sound
veldwerker1 [v] Ge zegt gestorvn e ge zegt nie gestorvn ee?[/v] sound
informant4 [a] Neenee.[/a] sound
informant1 [a] Das dase gestorvn e.[/a]

da s da se
sound
informant1 [a] Dase dood e.[/a]

da se
sound
veldwerker1 [v] Zenweet nie?[/v] sound
informant4 [a] Zenweetnie.[/a]

z en weet nie
tagging sound
informant1 [a] Zen_ ne geen waar ee.[/a]

z en n e
informant 1 ontkent aanwezigheid van negatiepartikel heel mooi door zelf negatiepartikel te gebruiken_ maar er is dus wel onenigheid sound
veldwerker1 [v] En aj nu zegt ik weetet nie.[/v] sound
informant1 [a] Ik weetet nie w.[/a]

weet et
sound
informant4 [a] Kweetet niet.[/a]

k weet et
hier dus ook bij inf 4 geen negatiepartikel sound
veldwerker1 [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant3 [a=j] Let ip daj nien val.[/a]

da j nie n
tagging sound
informant1 [a] Past ip daj ip u klootn nienstekxx.[/a]

da j nie n stek
stek of stekt? sound
informant1 [a] Of daj ip u klootn nienstekt.[/a]

da j nie n
sound
veldwerker1 [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant3 [a] Ter wil niemand dansn.[/a] sound
informant1 [a] Ter e nu ne keer niemand die wilt dansn.[/a] sound
informant4 [a] Tenwil niemand dansn.[/a]

t en wil
negatiepartikel sound
informant2 [a=j] Ter wil nie niemand nie dansn toetoet.[/a] sound
informant4 [a=j] Ter wil niemand nie dansn zeggnz ook.[/a]

zeggn z
tagging sound
informant1 [a] Ja mo te zonde zonder daj tweet ee zegdje die nie do tussn.[/a]

da j t weet zegd je
beide constructies zijn blijkbaar niet ongewoon sound
veldwerker1 [v] Ie wil nievers nie dansn zegde dat ook?[/v] sound
informant3 [a=j] Ja ja ie wil nievers nie dansn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ie wil nievers dansn.[/a] sound
informant4 [a] Mo kenweetnie of danze zeggn ie wil nieverans nie dansn.[/a]

k en weet nie dan ze
volgens informant is neg concord met nievers wel en met nieverans niet mogelijk_ spontane voegwoordcongruentie sound
veldwerker1 [v=023] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet.[/v] sound
informant4 [a] Els enwil niet dansn en ze wil ook nie zingn.[/a]

en wil
volgens mij enkel negatiepartikel in eerste zinsdeel_ deze informant gebruikt er wel vrij veel, blijkbaar meer dan de anderen tot nu toe sound
informant4 [a=n][/a] sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker1 [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant4 [a] Jt da nooit nie gewild of gekunn.[/a]

j t
tagging sound
informant1 [a] Tene niemand_[/a]

t en e
deze informant gebruikt in deze context blijkbaar ook wel consequent negatiepartikel _ zie ook al eerder in transcriptie sound
commentaarinformanten struikelen over de aangeboden zin_ moeite om hem te onthouden  sound
informant3 [a] Gewild.[/a] sound
informant2 [a] Gekund.[/a] hoewel informant vier spontaan ook gekunn heeft gebruikt _ zie eerder_ maar hier plots algemene consensus over gekund. sound
veldwerker1 [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant4 [a] Jan oa wel wiln heel t brood ip eetn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Oa wiln een heel brood ip eetn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Jan een heel brood wiln ip eetn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant4 [a] Zeg mo nie wien dase_ o kunn roepn.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker1 [v] En zeg moar nie?[/v] sound
informant4 [a] Zeg mo nie wien das o kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker1 [v] Zeg gij moar nie_[/v] sound
informant4 [a] Hmm.[/a] niet als bevestiging eerder als ontkenning sound
veldwerker1 [v=028] Zeg mij ne keer wie dase oa kunn roepn?[/v] sound
informant4 [a=j] Zeg mij ne keer wien das oa kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker1 [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=030] Ook nie wie of dat ze had kunnen roepen?[/v] sound
informant1 [a] Wie dase.[/a]

da se
tagging sound
informant3 [a] Wie dase.[/a]

da se
sound
veldwerker1 [v=035] Jan rappeleert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Jan gaatem da wel rappeleern.[/a]

gaat em
tagging sound
veldwerker1 [v=036] En ze wijzen naar puntje puntje[/v] sound
informant3 [a] Noar elkaar.[/a] tagging sound
informant1 [a] Noa mekoar ja.[/a] tagging sound
informant4 [a] Malkoar.[/a] tagging sound
informant4 [a] Makoar.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=037] Toon zit in zijn bad en wat doet ie doar?[/v] sound
informant1 [a] Je em bezig me wasn.[/a]

j e
sound
informant2 [a] Ie wastem.[/a]

wast em
tagging sound
informant3 [a] Of ie ezzem bezig me wasn.[/a]

ezz em
sound
veldwerker1 [v=039] Fons ziet een slang naast_[/v] sound
informant1 [a] Nevens em.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant2 [a] Ien geen nagels mee.[/a]

ie n
negatiepartikel tagging sound
informant4 [a] Bie em.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ien geen nagels mee.[/a]

ie n
negatiepartikel sound
informant4 [a] Wat eejgie bie gie zeggnze.[/a]

ee j gie zeggn ze
tagging sound
veldwerker1 [v] Wat eejgij bie.[/v] sound
informant4 [a] Wat eeje bie gie.[/a]

ee je
sound
veldwerker1 [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant4 [a] Erik mie laatn werkn veur em.[/a] tagging sound
informant1 Jmie doar n n laatn vliegn.

j mie
constructie met mie sound
veldwerker1 [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant4 [a] Johanna liet eur mee drijvn met de golvn.[/a] tagging sound
informant4 [a] Met de baarn.[/a] sound
veldwerker1 [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant3 [a] Ie keekt e keer goed in de spiegel.[/a] sound
informant1 [a] Ie keekt e keer noa zijn zelvn.[/a] sound
informant4 [a] toon bekeekt e keer goed zijnzelvn in de spiegel [/a]

zijn zelvn
tagging sound
veldwerker1 [v] Zoej zegn zijn eign?[/v] sound
informant2 [a] Zijn eign nee.[/a] sound
informant4 [a] Kijkt e keer noar u eign.[/a] sound
informant4 [a] Mo kijk e keer noar u zelvn.[/a] sound
informant1 Moeter nog iemand n.

moet er
constructie sound
informant2 Neeneeneen te t moa foto alleene.

t e t
plaatsing alleene sound
informant4 Ikendrinke nooits geen dreupels praktisch.

ik en drinke
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant3 [a] ie kent emzelve [/a] tagging sound
informant4 [a] eduard kent goed zijneign [/a]

zijn eign
tagging sound
informant3 [a] Zijn zelvn is Pottelberg.[/a] informant verklaart afwijkend antwoord door een andere Kortrijkse wijk waar hij zou vandaan komen. sound
informant3 Zezijnzieder van de chique ct.

ze zijn zieder
ct is Frans kant sound
informant2 Zie em e van_ em als subjectsvorm sound
informant2 Tne geen keure goak warm n.

t n e goa k
constructie sound
informant1 Moet weetn ee get keure.

g et
get keure betekent je hebt de keuze_ subject niet vermeld sound
veldwerker1 [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant3 [a] Dander fotoots van em in de in d etalage lign.[/a]

dan der
tagging sound
informant2 [a] Van em.[/a] sound
informant4 [a] Dander fotoos.[/a]

dan der
sound
veldwerker1 [v] Nie datter.[/v] sound
informant4 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Van zijn eign.[/v] sound
informant2 [a=n] Mmm.[/a] duidelijk ontkennend bedoeld sound
veldwerker1 [v] Van zijn zelvn.[/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant1 [a] Van em.[/a] sound
veldwerker1 [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Dase geprobeerd van em ne brief te schrijvn.[/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Da Marie geprobeerd van ne brief te schrijvn noar em.[/a] tagging sound
informant3 [a] Kpeize da Marie geprobeerd van ne brief te schrijvn noar em.[/a]

k peize
sound
veldwerker1 [v] Ee probeern van em ne brief te schrijvn?[/v] sound
informant4 [a] E geprobeerd.[/a] geldt toch wel als a=n mijns inziens sound
veldwerker1 [v=004] Ton probeerdekege_ om tomaten te kweken.[/v] sound
informant1 [a] K geprobeerd tomatn te kweekn.[/a]

k
tagging sound
informant4 [a] Ton probeerdekexx tomatn te kweekn.[/a]

probeerde ke
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Kunde probeerekde?[/v] sound
informant4 [a] Probeerdege ton van tomatn te kweekn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Moar nie probeerdeken?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=005] Ton probeerdemegen om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant4 [a] Meprobeerdegen ton_[/a]

me probeerdegen
tagging sound
informant2 [a] Mn geprobeerd om drooge thuis te komn.[/a]

m n
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Ton probeerdemegen_[/a] niet als a=j getranscribeerd omdat de zin maar n keer wordt gevormd nogal aarzelend en meteen veel tegenkanting krijgt van de anderen tagging sound
veldwerker1 [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Gistern wandeldiege deur t park.[/a]

wandeld ie ge
tagging sound
informant1 [a] Wandeldegen deur t park.[/a]

wandeldeg en
tagging sound
informant4 [a] Wandeldiege.[/a]

wandeld ie ge
tagging sound
informant3 [a] Wandeldege deur t park.[/a]

wandeldeg e
tagging sound
veldwerker1 [v=053] Als ik bendig leef, leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant4 [a] Ok bendig leve leve gelijk_ levek_ gelijk da mijn ouders wiln.[/a]

o k lev e lev ek
tagging sound
veldwerker1 [v] Okik bendig leve_[/v] sound
informant4 [a] Okik zegnze ook ee.[/a]

o k ik zegn ze
sound
informant4 [a] Okik bendig leve levek gelijk of da mijn ouders_[/a]

o k ik lev ek
sound
veldwerker1 [v] Anek.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [a] Ankik?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant4 [a] Ottie nog drie jaar langer leef_[/a]

ott ie
tagging sound
informant1 [a] Gaatie ouder zijn dan zijn vader.[/a]

gaat ie
tagging sound
veldwerker1 [v] Ottiem?[/v] sound
veldwerker1 [v] Euh ottiei?[/v] sound
informant1 [a] Ottiem nog drie jaar leef_[/a]

ott ie m
sound
informant1 [a] Otte_ Ottenem gexx over mijn vader gaakik zegn ottiem.[/a]

ott en em gaa k ik ott ie m
onverstaanbaar werkwoord heeft wellicht betekenis een complimentje geven of iets goed zeggen over _ let op de spontane alsvorm m.n. de eerste_ hier zegt informant otten ipv ottie sound
veldwerker1 [v] Leeftie nog?[/v] sound
informant4 [a] Leeftie nog ee?[/a]

leeft ie
sound
informant3 [a] Of estn dood?[/a]

est n
sound
veldwerker1 [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant4 [a] Ossezie zo ongezond leef_ gase nie lange meer leevn.[/a]

o sse zie ga se
tagging sound
informant1 [a] Os azo voortdoe.[/a]

o s
sound
informant1 [a] Oj nien weet waarover da t gaat jo mo_[/a]

o j nie n
negatiepartikel sound
informant4 [a] Osse.[/a]

o sse
sound
informant4 [a] Ossezie.[/a]

o sse zie
sound
veldwerker1 [v] Osie azo voortdoe?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant4 [a] Ot nu nog leef gaat morgn ook nog leevn.[/a]

o t
tagging sound
veldwerker1 [v] Otet nu nog leeft?[v] sound
informant1 [a] Van een vogelke gamet nie zegn. Van een kind gamet zeggen.[/a]

ga me t ga me t
sound
informant4 [a] Otet nu nog leef neent.[/a]

o t et
hoewel informant 1 aanvankelijk anders doet vermoeden blijft het toch eensgezind neen sound
veldwerker1 [v] Leeft ze nu nog?[/v] sound
informant4 [a] Leefse nog?[/a]

leef se
sound
informant4 [a] Leefsezie nu nog?[/a]

leef se zie
sound
informant3 [a] Levet nog?[/a]

lev et
sound
informant4 [a] Levet nog?[/a]

lev et
sound
informant1 [a] Leevnzezieder nog?[/a]

leevn ze zieder
sound
veldwerker1 [v] Levetet nu nog?[/v] sound
informant4 [a] Levetet nu nog?[/a]

lev et et
sound
informant1 [a] Et dat e meer over n ne een ne mens.[/a] sound
informant1 [a] Awel ja levetet nu nog?[/a]

lev et et
dubbeling met et wordt afgewezen voor min human_ wordt wel aanvaard voor plus human sound
informant1 [a] Levetem nu nog.[/a]

lev et em
rare vorm die bovendien verderop verschillende keren wordt hernomen_ maar blijkbaar bestaan dubbeling met et en em naast elkaar sound
informant1 [a] Leeftem nu nog da wijveke?[/a]

leef t em
sound
informant4 Joat. De raar ee danze da zegn em?

joa t d e dan ze
spontane voegw congruentie sound
informant2 [a] Van t ventje.[/a] sound
informant1 [a] En ot e wijveke e levetet nog.[/a]

o t lev et et
toch vreemd dat hier plots een andere mening wordt verkondigd_ blijkbaar moet het toch et zijn voor een oud vrouwtje_ nochtans zie sec. 2585 sound
veldwerker1 [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Ojgulder azo voort doe_[/a]

o j gulder
tagging sound
informant2 [a] Goaj nie lange meer leevn w.[/a]

goa j
tagging sound
informant4 [a] Ajegielder zo zo ongezond leeft_[/a]

a je gielder
tagging sound
informant4 [a] Oajegieldere.[/a]

oa je gielder
discussie over gulder vs. gielder_ blijkbaar twee vormen in omloop? tagging sound
veldwerker1 [v] Ogulder zo ongezond leeft?[/v] sound
informant4 [a] Ojegulder.[/a]

o je gulder
sound
veldwerker1 [v] Leven jullie ook zo bendig?[/v] sound
informant4 [a] Leefdjegielder ook zo bendig?[/a]

leef dje gielder
sound
veldwerker1 [v] Amai jullie leven bendig.[/v] sound
informant4 Kenzoe azo nie wiln leevn w. negatiepartikel sound
informant4 [a] Gulder leef bendig.[/a] sound
veldwerker1 [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant4 [a] Oanse veur ulder werk leevn leevnze nie veur ulder kinders.[/a]

oan se leevn ze
tagging sound
informant2 [a] Onze veur ulder werk leevn_[/a]

on ze
sound
veldwerker1 [v] Anze een beetje gezonder leevn_[/v] sound
informant3 [a] Oanze n beetje gezonder leevn ja.[/a]

oan ze
sound
veldwerker1 [v] Anzezunder?[/v] sound
informant2 [a] Joag.[/a] maar de vorm wordt nergens gerepliceerd sound
informant1 [a] Zielder.[/a] sound
veldwerker1 [a] Azielder?[/a] sound
informant1 [a] Oanze_[/a]

oan ze
geen expliciet neen maar wellicht is dat wel de correcte conclusie sound
veldwerker1 [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant3 [a] O Rudy nog leef_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ga Jules ook nog leevn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gaatn ook nog leevn.[/a]

gaat n
tagging sound
informant3 [a] O Rudy nog leef.[/a] sound
veldwerker1 [v] Otn Rudy nog leeft?[/v] sound
informant4 [a] O Rudy nog leef.[/a] sound
veldwerker1 [v] Otet Rudy nog leeft?[/v] sound
informant4 [a] Nee neent.[/a]

neen t
sound
veldwerker1 [v] Leeft Leo eigenlijk nog?[/v] sound
informant1 [a] Zoe Leo nog leevn?[/a] tagging sound
informant4 [a] En Rudy leeftiem nog?[/a]

leeft ie m
tagging sound
informant4 [a] Leeftie nog?[/a]

leeft ie
tagging sound
veldwerker1 [v] Leeft Rudy nu al een beetje gezonder?[/v] sound
informant3 [a] Leeftie al n beetje gezonder?[/a]

leeft ie
tagging sound
informant4 Onzulder da gaan af draain.

on zulder
sound
informant1 Gt benauwd van zegn.

g t
constructie sound
veldwerker1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerestiel leven dan leven er veel mensen van de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Oander_[/a]

oan der
tagging sound
informant4 [a] _zo weinig mensn van den boerestiel leevn zijnder moa weinig da_[/a]

zijn der
tagging sound
informant3 [a] Ton zijnder vele die van de fabrieke leevn.[/a]

zijn der
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie otter?[/v] sound
informant3 [a] Neenee.[/a] sound
informant3 [a] Oander zo weinig mensn van den boerestiel leevn leevnder ton vele van de fabrieke.[/a]

oan der leevn der
sound
veldwerker1 [v=070] Als Bart en Liesje in de hemel leven, dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant4 [a] O Bart en Liesje in den hemel zijn_[/a] tagging sound
informant4 [a] Oaz in den hemel zijn ee.[/a]

oa z
geen congruentie hier tagging sound
informant4 [a] Dan leevn Marie en Francien in d helle.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Oan Bart en Liesje?[/v] sound
informant1 [a] Oan.[/a] nochtans in de volledige zin geen n hoorbaar maar hier zijn de informanten wel overtuigd dat het oan moet zijn tagging sound
informant4 [a] Oan Jules en_[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Bart en Liesje leven ongezond.[/v] sound
informant3 [a] Bart en Lieske leevn ongezond.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant4 [a] Omme gezond leevn leevme lang.[/a]

o mme leev me
tagging sound
informant1 [a] Goame lange leevn.[/a]

goa me
tagging sound
veldwerker1 [v] Ommen gezond leevn?[/v] sound
informant3 [a] Oame.[/a]

oa me
sound
informant1 [a] Oamewielder gezond leevn.[/a]

oa me wielder
sound
veldwerker1 [v] Als we ongezond leven leven we niet lang.[/v] sound
informant2 [a] Oame nie gezond leevn.[/a]

oa me
sound
veldwerker1 [v] Als we alleen leven leven we niet lang.[/v] sound
informant4 [a] Oam allene leevn leevme nie lange.[/a]

oa m leev me
sound
veldwerker1 [v=072] Leef een keer een beetje gezonder Jan.[/v] sound
informant3 [a] Leefd e keer n beetje gezonder.[/a] tagging sound
informant3 Goater meer deugd van n.

goat er
geen subject sound
veldwerker1 [v=073] Leef een keer een beetje minder bendig mensen.[/v] sound
informant4 [a] Leef e keer n beetje minder bendig.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Enzijn e keer een beetje_[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant4 [a] Zoek da wel kunn doen?[/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker1 [v] Zoenk?[/v] sound
informant3 [a] Nee. Zoek.[/a]

zoe k
sound
veldwerker1 [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant4 [a] Kvinne dat iedereen zoe moetn kunn zwemm.[/a]

k vinne
tagging sound
informant1 [a] _danz allemoale zoen moetn kunn zwemn.[/a]

dan z
sound
informant1 [a=j] Moetn kunn zwemn.[/a] hoewel ze verderop echt wel aan de zouden variant vasthouden tagging sound
veldwerker1 [v=077] Ik vinne danz allemoale moen zwemn kunn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=080] Ik vinne danz allemoale kunn zwemn moen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=082] Ik vinne danz allemoale zwemm kunn moen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=084] Ik vinne danz allemoale zwemm moen kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] geen expliciet neen maar duidelijke afwijzing sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Wien dame daar n.

da me
vorm wien sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tne geen waar.

t n e
negatie sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v] Ik vinne dat hij moe kunn were komm.[/v] sound
informant3 [a] Kvinne dattie moe kunn were komm.[/a]

k vinne datt ie
tagging sound
veldwerker1 [v] Kunde die were nog ieverdanders zetn ook?[/v] ieverdanders betekent elders of ergens anders sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant1 [a] Dattie morgen brood ga wiln eetn.[/a]

datt ie
sound
veldwerker1 [v] Da Eddy morgen wil brood eetn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] let wel informanten herhalen de constructie nooit zonder het werkwoord gaan sound
veldwerker1 [v=087] Eddy moe kunn vroeg op staan.[/v] sound
informant4 [a] Moe tielijk kunn ip stoan.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Eddy moe kunn vree tielijk ip staan.[/v] sound
informant4 [a] Eddy moe vree tielijk kunn ip stoan.[/a] hier geen expliciet neen. sound
veldwerker1 [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant3 [a] Kwete da Jan een nieuwe schuure moe bouwn.[/a]

k wete
sound
veldwerker1 [v=102] Ik wete da Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant2 [a] Kwete da Jan misschien ga moen vertrekn.[/a]

k wete
sound
veldwerker1 [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant4 [a] Nie mag komm.[/a] sound
veldwerker1 [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant1 [a] Dattie zwins zoe wiln koopn.[/a]

datt ie
sound
informant4 [a=n] Neenee. Zwins wil koopn.[/a] sound
veldwerker1 [v=130] Ik zei da Willy moest zijnn auto verkopen.[/v] sound
informant4 [a] Da Willy zijnen auto zoe wiln verkoopn.[/a] sound
informant1 [a] Of moste verkoopn.[/a] sound
veldwerker1 [v=132] Ik peize dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize da Marie em ga moetn roepn.[/a]

k peize
tagging sound
veldwerker1 [v] Ik peize da Marie zal em moetn roepn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant2 [a] Jan nie veel geld meer.[/a] sound
informant3 [a=n][/a]7 sound
informant1 [a=j] N nie veel geld meer.[/a]

n
hier wel negatiepartikel tagging sound
informant4 [a] Ien nie veel geld meer.[/a]

ie n
sound
veldwerker1 [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant4 [a] Ie wil zijn soepe nie meer eten.[/a] sound
veldwerker1 [v] Hij wil niemer komm werkn nie.[/v] sound
informant1 [a] Ie wil niemer komm werkn ee.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant1 [a] Zoender hier geen muizn zitn?[/a]

zoen der
sound
informant4 [a=j] Of zitnder hier nievers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker1 [v] Te nie zitten hier nergens_[/v] sound
informant1 [a] Neeneeneeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant2 [a] Ie spreek nie goe Frans.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Hij spreekt zo goed geen Frans?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Zo goed spreek ik geen Frans.[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
informant4 [a] Zo goe spreekek ook geen Frans.[/a]

spreek ek
sound
veldwerker1 [v=148] Iedereen es gene stielman.[/v] sound
informant4 [a=j] Iedereen e gene stielman.[/a] tagging sound
informant1 [a=j][/a] sound
informant4 Kundjegij geen prise in steekn?

kund je gij
als onderdeel van verduidelijking van de betekenis. uitdrukking betekent dus inderdaad dat niet iedereen een vakman is. prise betekent stopcontact sound
informant1 [a=j] En ik ga zegn iedereen ne geen stielman.[/a]

n e
ook negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant1 [a] Ienee nievers geen vriendn.[/a]

ie n ee
sound
informant4 [a] J nievers geen maatn.[/a]

j
maten zijn vrienden sound
informant3 [a] J maatn moar ien ien nie overal geen maatn.

j ie n ie n
sound
informant3 [a=j] Moar ien precies overal geen maatn.[/a]

ie n
tagging sound
informant4 [a] Ie j nie overans geen maatn ee.[/a] toch verdeeldheid. enkel informant 3 is in staat de aangeboden constructie te reproduceren. de anderen herhalen de zin telkens met niet. sound
veldwerker1 [v=150] Hij weet er alles niet van.[/v] sound
informant4 [a] Ie weeter nie alles van.[/a]

weet er
sound
veldwerker1 [v=151] Hij heeft altijd genen tijd.[/v] sound
informant1 [a] Ie jee noois geen tijd.[/a] sound
informant2 [a] Ienee noois geen tijd.[/a]

ie n ee
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a] Jan t drie boekn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] zegt dat hij dat nog nooit gehoord heeft dus dat komt overeen met een neen. sound
veldwerker1 [v=156] Jan weet dattij veur tn drien n auto moe n gemaakt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] het is niet duidelijk of afwijzing op de volgorde betrekking heeft. mogelijk bekritiseert informant hier enkel gebruik van de actieve constructie en wil hijzelf hier de passieve variant gebruiken. cf. ook bij de volgende zinnen. deze vragen zijn bijgevolg niet zo goed beantwoord. sound
veldwerker1 [v=157] Jan weet dattie veur tn drien n auto moe vermaakt n.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=160] Jan weet dattij veur tn drien n auto gemaakt vermaakt moe n.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Da veur tn drien zijnn auto moe vermaakt zijn. sound
veldwerker1 [v] Kee em wel gezeid dattij veur tn drien n auto moe vermaakt n.[/v] sound
informant1 [a=j][/a] hoewel hierna de informanten toch weer met de passieve constructie op de proppen komen. sound
informant3 [a] Ie weet da tegen tn drien n auto moe vermaakt zijn.[/a] sound
veldwerker1 [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant4 [a=j] Eje genoeg mensn om t hooi binn te haaln.[/a]

e je
tagging sound
informant2 [a] Voa t hooin.[/a] sound
veldwerker1 [v] Veur t hooi binn t haaln.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a=j] Voa t hooi binn t haaln.[/a] informanten zijn het niet eens tagging sound
veldwerker1 [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant2 [a=j] Twa schoone van Jan om te komm werkn.[/a]

t wa
tagging sound
informant3 [a] Voa te komm werkn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Voar?[/v] sound
informant4 [a=j] Voa te komm werkn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Van te komm werkn?[/v] sound
informant2 [a=j] Ja da kan ook.[/a] sound
informant2 [a] Van te komm werkn.[/a]d de voorconstructie wordt echter gebruikelijker genoemd sound
commentaarnvt. lange discussie over voorkeur voor voor ipv om  sound
veldwerker1 [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a] E zwaar voa te draagn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Kunje daar van zegn?[/v] sound
informant1 [a=n] Neeg.[/a]

nee g
sound
informant3 [a] Voor te dragen.[/a] sound
informant4 [a] Om te draagn ook.[/a] hoewel hierover onenigheid vooral bij informant 1 sound
informant1 [a] Mo banee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Die ton e zwaar te dragen.[/v] sound
informant4 [a] Te zwaar om draagn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker1 [v] Geweun mee om en ton kun je wel om zegn.[/v] sound
informant1 [a=j][/a] sound
informant2 [a] Entwien dat in in de rouw es xxx te zwaar om draagn.[/a]

t e
volgens deze informant is deze constructie enkel in figuurlijke betekenis mogelijk sound
veldwerker1 [v=192] We peizn allemaal van ip tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a=j] We peizn allemoale van_[/a] sound
informant4 [a] Om ip tijd thuis te zijn.[/a] sound
informant3 [a] Tijdns thuis te zijn.[/a] sound
informant3 [a=j] Mepeizn allemoale van in tijdns thuis te zijn.[/a]

me peizn
tagging sound
veldwerker1 [v] Voor?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Mepeizn allemoale om ip tijd thuis te zijn.[/a]

me peizn
sound
veldwerker1 [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=j][/a] sound
informant3 [a] Voa ip tijd thuis te zijn.[/a] informant drie zegt hier dan plots toch de constructie met voor als ik me niet vergis sound
informant1 [a] Van an tijdns thuis te zijn.[/a] sound
veldwerker1 [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant3 [a] Ie kan staan zaagn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ie kan staan te zaagn?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=199] Ie sta te zaagn.[/v] sound
informant2 [a] Ie sta te zaagn w n andern.[/a] tagging sound
informant4 [a] Of ie ken wel zaagn.[/a] rare constructie sound
veldwerker1 [v=200] Toen we arriveerden regende het.[/v] sound
informant4 [a] Am aankwaamm.[/a]

a m
tagging sound
informant4 [a] Am arriveerden.[/a]

a m
sound
informant1 [a] Marriveerdegen en tregende.[/a]

m arriveerdegen t regende
tagging sound
informant4 [a] En tregendege.[/a]

t regendege
sound
informant3 [a] Mekwamm juiste toe en tregendege.[/a]

me kwamm t regendege
sound
veldwerker1 [v=215] Kpeize dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize dak groter ben ofgie.[/a]

k peize da k of gie
tagging sound
informant1 [a] Dan gie.[/a] sound
informant4 [a] Dan em.[/a] sound
informant3 [a] Kpeize dak groter benne dan em w.[/a]

k peize da k
tagging sound
veldwerker1 [v] Ovvem?[/v] sound
informant1 [a] Nee. Dan em.[/a] sound
veldwerker1 [v] Dantiem?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Dantiei?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=216] Ze peist dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant4 [a] Ze peist dattie eer thuis e_[/a]

datt ie
tagging sound
informant2 [a] Datn eer ga thuis zijn ovvik.[/a]

dat n ovv ik
tagging sound
informant1 [a] Dan ikke.[/a] tagging sound
informant4 [a] Dajgie eerder thuis zijt dan ikke.[/a]

da j gie
tagging sound
informant3 [a] Daj eer thuis ga zijn dan ik.[/a]

da j
tagging sound
informant1 [a] Dan ikke.[/a] informanten hebben ondanks het feit dat of al is gebruikt toch duidelijke voorkeur voor dan. tagging sound
veldwerker1 [v] Mij?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=217] Ge peist toch nie dat hij sterker is dan gij.[/v] sound
informant1 [a] Peist toch nie datnem sterker e dan dan gie.[/a]

dat n em
tagging sound
informant1 [a] Ge peist toch nie datnem sterker e dan gie.[/a]

dat n em
tagging sound
informant4 [a] Ge peist nie dattie sterker e_[/a]

datt ie
tagging sound
informant4 [a] Of gie.[/a] hier toch weer een spontaan of. maar de andere informant gaat dan toch weer over op dan. tagging sound
informant1 [a] Je peist dattie sterker e dan gie.[/a]

datt ie
tagging sound
informant1 [a] Dattiem sterker e dan gie.[/a]

datt ie m
sound
veldwerker1 [v] Danjegie.[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=218] Ze peizen dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Ze peizn damewielder rijker zijn dan zielder.[/a]

da me wielder
tagging sound
informant3 [a] Damewielder rijkerder zijn.[/a]

da me wielder
vorm rijkerder tagging sound
veldwerker1 [v] Danzezulder.[/v] sound
informant2 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker1 [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] Mpeizn dajgulder nie zo slim zijt danwielder.[/a]

m peizn da j gulder dan wielder
tagging sound
informant4 [a] Dajgielder nie zo slim zijt of wielder.

da j gielder
tagging sound
veldwerker1 [v] Zoet alletwee kunn soms?[/v] over dan vs. of sound
informant2 [a] Kpeize van wel.[/a]

k peize
sound
informant1 Vraag gie ne keer entwa. imperatief met subject sound
veldwerker1 [v] Of oes?[/v] sound
informant3 [a] Nee of wulder sound
informant1 Moej geen pintjen n?

moe j
met geen sound
veldwerker1 [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant3 [a] Ge peist toch nie danz armer zijn dan wulder.[/a]

dan z
tagging sound
informant4 [a] Dan gielder.[/a] tagging sound
informant3 [a] Dan oes gauw.[/a] sound
informant3 [a] Armer zijt of widder.[/a] tagging sound
informant4 [a] Of wulder.[/a] informanten hebben moeite met de persoon van het voornaamwoord na dan of of tagging sound
veldwerker1 [v] Zij zijn armer dan jullie.[/v] tagging sound
informant3 [a] Zulder zijn armer dan gulder.[/a] tagging sound
informant4 [a] Dan gielder.[/a] tagging sound
informant4 [a] Of wielderskentween.[/a] betekenis is dan wij twee sound
informant2 Kvinnekik van wel.

k vinne k ik
sound
veldwerker1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant4 [a] Ge gelooft toch nie_[/a] tagging sound
informant3 [a] Da Lisa schoonder e dan_ dan Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] En gie geloof dasezij schoonder e dan Anna.[/a]

da se zij
tagging sound
informant1 [a] Zo schone of.[/a] tagging sound
informant4 [a] Eevn schone of.[/a] tagging sound
informant1 Baa kendoe.

k en doe
do support bij n enkv. sound
veldwerker1 [v=222] Ie gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant4 [a] Ie geloof_[/a] tagging sound
informant4 [a] Dan Bart en Peter sterker zijn dan_ Geert en Jan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Nie of Geert en Jan?[/v] sound
informant2 [a] Neenee.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=226] Hij slaapt.[/v] sound
informant1 [a=j] Jaajndoe.[/a]

jaa j n doe
tagging sound
informant3 [a] Dattie nie slaapt.[/a]

datt ie
sound
informant3 [a] Te de slaper da da zeg_[/a]

t e
twee keer dat sound
informant3 [a] Jaatendoe.[/a]

jaa t en doe
tagging sound
veldwerker1 [v] Tendoet.[/v] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Da kindje pist nog altijd in zijnen doek en moeder ga zegn tendoet.[/a]

t en doet
sound
informant1 [a] Tenpist niemer in zijnen doek.[/a]

t en pist
negatiepartikel tagging sound
informant3 [a] Of jaatndoe.[/a]

jaa t n doe
tagging sound
veldwerker1 [v=227] Ie doet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Otne nieslaapt_[/a]

ot ne nie slaapt
sound
informant1 [a] En ottie slaapt_[/a]

ott ie
sound
veldwerker1 [v=231] Ie slaapt nie en in feite slaaptij wel.[/v] sound
informant4 [a=j] Jaajedoe.[/a]

jaa j e doe
tagging sound
informant3 [a] Jaaj ie slaapt.[/a]

jaa j
tagging sound
veldwerker1 [v=232] Toetoet kunde dat hier zegn?[/v] sound
informant3 [a=j] Toetoet ie slaapt.[/a]

t oet t oet
tagging sound
informant3 [a] Ie slaapt toch.[/a] sound
veldwerker1 [v=230] Ie zal nie komm zeker?[/v] sound
informant1 [a=j] Jaajndoe ie ga nie komm.[/a]

jaa j n doe
tagging sound
veldwerker1 [v=243] Ie zal ie zal wel nog komm zeker?[/v] sound
informant1 [a] A kpeistekik ook.[/a]

k peist ek ik
sound
informant1 [a] Awel jaaj.[/a]

jaa j
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 Tga nog minder gebruikt zijn w.

t ga
sound
veldwerker1 [v] Ie doet.[/v] sound
informant4 [a] Neenie.[/a]

neen ie
sound
informant1 [a] Baa jndoe goame zegn.[/a]

j n doe goa me
sound
veldwerker1 [v=244] En kunde doar zegn toetoet?[/v] sound
informant1 [a] Toetoet es een bevestiging dat dat wel euh dat zo is.[/a

t oet t oet
Hiermee is de vraag echter niet beantwoord. Het is onduidelijk of toetoet ook het antwoord op een vraag kan zijn. sound
veldwerker1 [v=248] Ik doe wel even de de tassen af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kgoakik wel af wasn.[/a]

k goa k ik
sound
veldwerker1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongn wiens moeder_[/a] tagging sound
informant1 [a] Stond juiste achter ik.[/a] sound
informant3 [a] Die jongn die jongn waar da zijn moeder gistern hertrouwd tagging sound
informant4 [a] Of stond juiste achter mie.[/a] sound
informant1 [a] Van wiene da zijn moeder getrouwd e.[/a] hierover duidelijk consensus itt andere vormen tagging sound
informant2 [a] Van wie.[/a] sound
veldwerker1 [v] Waarvan da.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] hoewel de vorm niet herhaald wordt dus toch betwijfelbaar sound
informant3 [a] Wiens moedere kunnwielder ook zegn w.[/a]

kunn wielder
ik meen te horen dat er enkel een vol pronomen na pv komt maar niet zeker sound
informant1 [a] Van wiene da zijn_[/a] sound
veldwerker1 [v] Diene jongn die zijn moeder gistern hertrouwd e?[/v] tagging sound
informant4 Hmm. wellicht gelijk aan een afwijzing sound
veldwerker1 [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant3 [a] Den bank waar danz ip zaatn_

dan z
tagging sound
informant4 [a] Waar ip dame zaatn.[/a]

da me
tagging sound
informant4 [a] Waar ip dame zaatn wa vers geschilderd.[/a]

da me
sound
veldwerker1 [v] Waar dase ip zaatn?[/v] sound
informant1 [a=j] Woar dan d ander ip zaatn_[/a] sound
commentaarspontane spraak koffiepauze  sound
informant4 Ienoa moa grote onderscheidinge in plaatse van de grootste_

ie n oa
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar een beetje geven.[/v] sound
informant4 [a] Wie geld moeter mie moar n beetje geevn.

moet er
tagging sound
informant3 [a] Wien datter geld ee_[/a]

datt er
tagging sound
veldwerker1 [v] Die geld ee_[/v] sound
informant3 [a] Dien da geld ee_[/a] tagging sound
informant4 [a] Den dien die geld _[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En wa zoej nui t meeste zegn?[/v] sound
informant3 [a] Den dien.[/a] sound
veldwerker1 [v=260] Wa peide wie dak in Kortrijk gezien ee.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Wiene peidje dak in Kortrijk gezien e.[/a]

peid je da k
sound
veldwerker1 [v=261] Wa peisde gunder hoe danzet ip gelost n.[/v] sound
informant4 [a] Hoe peisdjegie_[/a]

peisd je gie
sound
informant3 [a] Hoe peisdje danzet ip gelost n.[/a]

peisd je dan ze t
tagging sound
veldwerker1 [v=262] Wie peisde wie dak in Kortrijk gezien ee.[/v] sound
informant4 [a] Peisd e keer wien dak in Kortrijk gezien .[/a] tagging sound
informant1 [a] Kun nooit geraadn_[/a] uitdrukking betekent je kunt nooit raden sound
veldwerker1 [v=265] Hoe peisde hoe danzet ip gelost n.[/v] sound
informant1 [a] Peisd e keer hoe danzet ip gelost n.[/a]

dan ze t
sound
informant4 [a] Hoe peisdjegie danze dat ip gelost n.[/a]

peisd je gie dan ze
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=266] Wie peisde diek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant4 [a] Wie peisdje dak in Kortrijk gezien ee.[/a]

peisd je da k
sound
veldwerker1 [v=273] Marie trok de sarge naar zich toe.[/v] sound
informant1 [a] Pakteg al t deksel.[/a] sound
informant4 [a] Marie trokt de sarge noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Noar eur toe?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Hoe zoejt ton wel zegn?[/v] sound
informant3 [a] Zoetie da kunn gedaan n?[/a]

zoet ie
sound
informant4 [a] Of zoetn da kunn gedaan n?[/a]

zoet n
sound
veldwerker1 [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant4 [a] Marie schelt de patatn.[/a] sound
informant1 [a] Of zit de patatn te scheln.[/a] sound
veldwerker1 [v=309] Ik ee geen goeste en voeren de koeien.[/v] sound
informant3 [a] K geen goeste voar de koein te voern.[/a]

k
sound
informant4 [a] Ken geen goeste voar de koein teetn te geevn.[/a]

k en t eetn
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant3 [a] Mariets koein zijn verdronkn_[/a] sound
informant2 [a] Bie d overstrominge.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ol Mariets koein.[/a] sound
informant3 [a] Al de koein van Marie zijn versmoord_[/a] sound
veldwerker1 [v=319] Dit peis ik nie aan.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize doar nie ip.[/a]

k peize
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=321] Die rare kerel ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Met die rare kerel k noa de markt geweest.[/a]

k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v] Kee noa de markt geweest?[/v] sound
informant2 [a] K noa de markt_[/a]

k
sound
veldwerker1 [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant3 [a] Wa voare jgie gemaakt?[/a]

j gie
sound
veldwerker1 [v] Kunde zegn de wa voare?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=323] De wat vore raad jij mij aan?[/v] sound
informant3 [a] Wa voare raadjegie mie an?[/a]

raad je gie
sound
veldwerker1 [v=324] Mm. De zulke zoek nie durvn ip eetn.[/v] sound
informant4 [a] De die zoek nie moetn n.[/a]

zoe k
tagging sound
informant3 [a] Zukke moek niet n w.[/a]

moe k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=327] Gaan haalt nog e keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant4 [a] Haal nog e keer n pintje uut de kelder.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Of gaaj nog e keer e pintje gaan haaln?[/a]

gaa j
sound
veldwerker1 [v] Gaan haalt e keer ui vader.[/v] sound
informant3 [a] Haalt e keer u vader.[/a] sound
veldwerker1 [v] Komn helpt e keer.[/v] sound
informant3 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant4 [a] Kom e keer helpn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=329] Ik zei nog tegen haar: ik peize die gast da vinden z allemale wel ne braavn.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize danze die gast allemolle ne_[/a]

k peize dan ze
sound
informant3 [a] Danz allemolle die gast ne braavn vindn.[/a]

dan z
sound
commentaarinformanten slagen er niet in de volledige zin te reproduceren inclusief het ik zei nog tegen haar gedeelte. het tweede gedeelte herhalen ze wel maar dan in andere vorm. een expliciet a is neen wordt niet gegeven maar ik meen dat we dat hieruit wel kunnen besluiten.  sound
informant1 [a] A kpeizekik danzeziender allemoale die kerel euh ne braavn vindn.[/a]

k peiz ek ik dan ze ziender
sound
veldwerker1 [v=336] In dienn tijd leefde ik als god in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdek.[/a]

leefd ek
sound
informant1 [a] Leefdek lijk God in Frankrijk.[/a]

leefd ek
sound
informant4 [a] Leefdekik lijk God in Frankrijk.[/a]

leefd ek ik
tagging sound
veldwerker1 [v=337] In dienn tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant4 [a] Leefdegiem.[/a]

leefdeg ie m
sound
informant1 [a] Leefdegen lijk God in Frankrijk.[/a]

leefdeg en
sound
informant2 [a] Ie leefdege lijk God in Frankrijk.[/a] sound
informant2 [a] Leefdegie lijk God in Frankrijk in dienn tijd.[/a]

leefdeg ie
sound
informant2 [a] In dienn tijd ie leefdege lijk God in Frankrijk.[/a] geen inversie tagging sound
veldwerker1 [v=338] In dienn tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant4 [a] In dien tijd leefdegewielder gelijk God in Frankrijk.[/a]

leefdege wielder
tagging sound
veldwerker1 [v] Leefdegewe of leefdegeme?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=345] Toen leefde jij als een koning.[/v] sound
informant3 [a] Ton leefdegegie lijk ne koning.[/a]

leefde ge gie
tagging sound
informant1 [a] Leefdjegegie.[/a]

leef dje ge gie
tagging sound
veldwerker1 [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Tne niemand diet mag zien en ge mo en gemeugetgie ook nie zien.[/a]

t ne die t ge meug et gie
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v] Ik vinne dajegij het ook nie meugt zien.[/v] sound
informant1 [a] Ah kvinnekik dajgie da ook niet mag zien.[/a]

k vinne k ik da j gie
tagging sound
veldwerker1 [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant3 [a] Kwete dattie gaan zwemn e.[/a]

k wete datt ie
sound
veldwerker1 [v=875] Ik wete dattie weest zwemn ee?[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=353] Wil je nog koffie Jan?[/v] sound
informant1 [a=j] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker1 [v=000] paradigma van ja voor alle personen.[/v] sound
informant2 [a] Joaj.[/a]

joa j
drie enkv. tagging sound
informant3 [a] Joag.[/a]

joa g
twee enkv. tagging sound
informant3 [a] Joat.[/a]

joa t
drie enkv. onz. tagging sound
informant3 [a] Joas.[/a]

joa s
drie enkv. vrouw. tagging sound
informant3 [a] Joam.[/a]

joa m
n meervoud tagging sound
informant1 [a] Of joaw.[/a]

joa w
n meervoud tweede mogelijkheid tagging sound
informant1 [a] Joas.[/a]

joa s
drie meervoud tagging sound
informant1 [a] Joag.[/a]

joa g
twee meervoud tagging sound
veldwerker1 [v=354] Allee ze ga nui toch nie gaan dansn ee.[/v] sound
informant3 [a] Joazedoe.[/a]

joa ze doe
tagging sound
veldwerker1 [v] Joase?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=355] Ze gaan nui toch nie gaan dansn ee?[/v] sound
informant2 [a] Joasedoen.[/a]

joa se doen
tagging sound
veldwerker1 [v] Gewoon joanse? Nee da ga ook nie.[/v] sound
veldwerker1 [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen h.[/v] sound
informant1 [a] Me zulk weere kundje kundje nie vele doen.[/a]

kun dje kun dje
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant4 [a] Gegoagie me mie noar de voetbal gaan kijkn.[/a]

ge goa gie
sound
veldwerker1 [v] Met ik?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a=j] Goaj mee met ik?[/a]

goa j
hier gaat het plots wel maar mij krijgt wel de voorkeur tagging sound
veldwerker1 [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant1 [a] Estie dood?[/a]

est ie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=367] En at over een vrouwe ga?[/v] sound
informant2 [a] Ese dood?[/a]

e se
sound
veldwerker1 [v] Nie ezeur ziek?[/v] sound
informant2 [a] Neenee.[/a] sound
informant3 [a] Ese ziek?[/a]

e se
sound
veldwerker1 [v=365] Em e dood van eur weeteket nie.[/v] sound
informant1 [a=j] Em e dood.[/a] sound
veldwerker1 [v] En at ton over eur e?[/v] sound
informant1 [a] Zie e dood.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant4 [a] Met em te gaan werkn_[/a] tagging sound
informant2 [a] Moesezij thuis blijvn.[/a]

moe se zij
sound
veldwerker1 [v] Mee ij?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat e de vent danze geroopn n.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie de vent die?[/v] sound
informant1 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker1 [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant4 [a] Dat e de vent_[/a] tagging sound
informant3 [a] Die da grapke n verteld.[/a] tagging sound
informant4 [a] Die die farce verteld .[/a] farce betekent grap tagging sound
informant4 [a] Die de klucht verteld .[/a] tagging sound
informant3 Tne van geen keure dajgie zo dikke stoa robert.

t n e da j gie
negatiepartikel sound
informant4 Ah te slechter of in t parkhotel.

t e
het lijkt wel het parkhotel sound
veldwerker1 [v=372] Dat is de vent die ik peis dat het grapje verteld ee.[/v] sound
informant3 [a] Dat e de vent dak peize_[/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] Te dienn dak peize die die da verteld .[/a]

t e da k
tagging sound
veldwerker1 [v=373] Dat es de vent diek peize dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant4 [a] Kpeize dat dn dien e danze geroopn n.[/a]

k peize dan ze
tagging sound
informant4 [a] Te dn dien dak peize danze danze geroopn n.[/a]

t e da k dan ze dan ze
tagging sound
veldwerker1 [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Dat e t huis dak gekocht .[/a]

da k
tagging sound
veldwerker1 [v] Diek gekocht .[/v] sound
informant1 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker1 [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant4 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker1 [v] Nooit of nooit nie?[/v] sound
informant2 [a] Nooit.[/a] sound
informant4 [a=j] Of nooit nie.[/a] hoewel geen eensgezindheid sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=388] Wie kanter zegn dattij nog nooit in zijn leven ne leugen verteld ee?[/v] sound
informant4 [a] Geeneen.[/a] sound
informant4 [a] Geeneen kunt da zegge.[/a] sound
veldwerker1 [a] En ook nie niemand nie?[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant4 [a] Nievers.[/a] sound
veldwerker1 [v] Nievers nie?[/v] sound
informant3 [a] Nieverst.[/a] sound
veldwerker1 [v=390] Wat is er beter dan een goed pintje bier als het warm is?[/v] sound
informant4 [a] Nietn.[/a] sound
veldwerker1 [v=393] Nie zeggen daj ne cadeau veur hem gekocht et.[/v] sound
informant3 [a] Nie zegn nie zegn daj ne cadeau_[/a]

da j
sound
informant1 [a] Gemeuget niet zegn ee dak ne cadeau gekocht .[/a]

ge meug et
tagging sound
veldwerker1 [v=397] Tschijnt dase niets mag eten.[/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase nietn mag eetn.[/a]

t schijnt da se
nieten_ niet duidelijk of dit nu als niet plus negatiepartikel moet worden gezien of als nieten tagging sound
veldwerker1 [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Tschijnt dase niet mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker1 [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant4 [a] Wel ze probeerde van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Van niemand zeer te doen.[/v] sound
informant3 [a=j] Van niemand zeer te doen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Veur niemand zeer te doen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=400] Tbelooft ne schoonn dag te werdn.[/v] sound
informant2 [a=j] Tbeloof ne schonen dag te zijn.[/a]

t beloof
tagging sound
veldwerker1 [v] Tbelooft van ne schoonn dag te zijn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Tbeloof van ne schoonn dag te zijn.[/a]

t beloof
deze informant heeft nochtans weinig problemen met van ondanks de afwijzing door informant vier. er is wel niet echt discussie gevoerd dus het is niet duidelijk wat de voorkeur wegdraagt tagging sound
veldwerker1 [v=401] Tis veurzeker beter om nog een beetje te wachten.[/v] sound
informant3 [a] Te veurzeker beter voar nog n beetje te wachtn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker1 [v] Voar nog n beetje te wachtn?[/v] sound
informant3 [a=j] Voar nog n beetje te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Van nog n beetje te wachtn.[/v] sound
informant1 [a=j] Te veurzeker beters van e beetje te wachtn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker1 [v=400] W hoan chance om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant1 [a] Mn chance damn direct gevondn n.[/a]

m n da m n
sound
veldwerker1 [v] Van hem direct te vindn?[/v] sound
informant1 [a=j] Ba jaag ee van n direct te vindn.[/a]

jaa g
sound
informant3 [a] Van den_[/a] deze informant vindt de vanconstructie maar niets sound
informant1 [a] Dat e te ziene_[/a] het hangt ervan af sound
informant4 [a] Zegme nie mn chance om hem direct te vindn?[/a]

zeg me m n
sound
informant1 [a] Van.[/a] om wordt dus wel degelijk afgewezen sound
veldwerker1 [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant1 [a] Te juiste lijk datter iemand in dn hof stoa.[/a]

t e datt er
tagging sound
informant3 [a] Te juiste lijk of datter iemand in dn hof stoa.[/a]

t e datt er
ook informant n vindt lijk of da bij nader inzien beter tagging sound
veldwerker1 [v] Die er_[/v] sound
veldwerker1 [v] Kun je da weg laatn?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst.[/v] sound
informant1 [a] Ip die feeste_ ester vele gedanst.[/a]

est er
tagging sound
informant4 [a] Of wrter vele gedanst.[/a]

wr ter
sound
informant3 [a] Twr vele gedanst.[/a]

t wr
sound
veldwerker1 [v=414] Gisteren stond er een enge man in de tuin.[/v] sound
informant4 [a] Gistern stonder ne sneukelare in dn hof.[/a]

stond er
tagging sound
veldwerker1 [v=417] Misschien gaketekik wel krijgn.[/v] sound
informant1 [a=j] Misschien gaketekik wel krijgn.[/a]

ga k et ek ik
tagging sound
informant2 [a] Gatekekik.[/a]

ga t ek ek ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Misschien gaketik wel krijgn.[/v] sound
informant1 [a] Neen. Gaketekik.[/a]

ga k et ek ik
tagging sound
veldwerker1 [v=418] Durfder gij op duwen?[/v] sound
informant2 [a] Durfdjer ip duuwn?[/a]

durf dj er
tagging sound
informant4 [a] Durfdjergie ip duuwn?[/a]

durfd dj er gie
tagging sound
informant1 [a] Durfdjedergie ip duuwn?[/a]

durf dje der gie
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=419] Durfdemgij inviteern?[/v] sound
informant4 [a] Durfdjegiem iniviteern?[/a]

durf dje gie m
tagging sound
veldwerker1 [v=420] Durfdezegij inviteern?[/v] sound
informant4 [a]Durfdjezegie in_[/a]

durf dje ze gie
tagging sound
veldwerker1 [v=421] Is hij Pol hier geweest?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] E Pol hier gews?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Eetet Pol hier geweest?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=422] Hoe heeftij Pol dat op gelost?[/v] sound
informant3 [a] Oe ee Pol dat ip gelost?[/a] tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant3 [a] Ejgie dien brief ip gestuurd?[/a]

e j gie
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeleefsie ip water en brood.[/a]

ze leef sie
tagging sound
veldwerker1 [v] Ze leeftzezij ip water en brood?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=426] Marie heeft zij daar niets mee te maken.[/v] sound
informant2 [a] Marie nt doa nie mee te zien.[/a]

n t
negatiepartikel tagging sound
veldwerker1 [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a=j] Mnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

m n wieder
tagging sound
informant1 [a] Of mn doa nog nooit geweest.[/a]

m n
tagging sound
veldwerker1 [v] Wezijmewinder doa nog nooit geweest.[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zei dawieder goan winn.[/a]

da wieder
tagging sound
informant2 [a=j] Marie zei damewieder goan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker1 [v=429] Hij kannij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Iekannem doa ook nie an doen.[/a]

ie kann em
tagging sound
informant1 [a=j] Iekandem doa ook niet an doen.[/a]

ie kand em
tagging sound
veldwerker1 [v] Iekantiem.[/v] sound
informant2 [a] Neeg.[/a]

nee g
tagging sound
veldwerker1 [v=430] Ik peize dattie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize dattie morgn komt.[/a]

k peize datt ie
tagging sound
veldwerker1 [v] Dattem?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Datn?[/v] sound
informant1 [a] Datn morgn ook komt.[/a]

dat n
tagging sound
informant4 [a] Datn of dattie.[/a]

dat n datt ie
tagging sound
veldwerker1 [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a] J met dn bal gesmeetn in de mande.[/a]

j
niet helemaal relevant als antwoord omdat er geen direct object gebruikt wordt maar een bepaling van middel tagging sound
veldwerker1 [v=463] Hij ee de vaze gesmeetn helemaal kapot.[/v] sound
informant4 [a] Jt de vaze heel kapot gesmeetn.[/a]

j t
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant2 [a] Twa moar juiste goe_[/a]

t woa
sound
informant1 [a] Twa moa juiste_[/a]

t wa
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a=j] Of tenwa moa juiste ja_[/a]

t en wa
vreemd hier plots zonder slag of stoot een bevestigend antwoord ondanks eerder expliciet neen tagging sound
veldwerker1 [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan dat ze vroeger en had.[/v] sound
informant1 [a] S nu meer geld_ dan vroeger.[/a]

s
sound
informant1 [a=j] Of dase vroeger enoa.[/a]

da se en oa
tagging sound
veldwerker1 [v=477] Te dn bestn dokter die kenkenne.[/v] sound
informant4 [a] Te dn bestn dokter dak kenne.[/a]

t e da k
sound
veldwerker1 [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant1 [a] J persedeweke deur dokter Mertens geopereerd geweest.[/a]

j
tagging sound
veldwerker1 [v] van dokter Mertens?[/v] sound
informant3 [a] Deur.[/a] sound
veldwerker1 [v=495] Ik peize daj vele weg zoet moen gooin.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize daj ga vele moetn weg smijtn.[/a]

k peize da j
tagging sound
veldwerker1 [v] Kpeize daj vele zoe weg moetn smijtn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=517] Robert ee drie groene appels en Marie heeft er drie rode.[/v] sound
informant2 [a] En Marie t drie groene.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=412] Der waren veel boern op het feest.[/v] sound
informant4 [a] Ter woarn veel boern ip ip de feeste.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=413] Waren der veel_[/v] sound
informant4 [a] Woarnder veel boern_[/a]

woarn der
tagging sound
veldwerker1 [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant1 [a] Waffer boekn j gekocht?[/a]

j
tagging sound
veldwerker1 [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien?[/v] sound
informant3 [a] Wien teru ip de kermesse gezien?[/a]

t er u
tagging sound
veldwerker1 [v=530] Marie zei dajij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant4 [a] Marie zei dajgie geprobeerd van ne boek_ te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
informant1 [a] Dajgie ne boek probeern te verkoopn an Piet.[/a] sound
informant4 [a] Dajgie an Piet ne boek probeern te verkoopn.[/a]

da j gie
tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je die an weg laatn?]/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=531] Wim peisde da dat ik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Dat ik voar Els ne cadeau probeerde te verkoopn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Dajgie geprobeerd van an Marie ne boek te verkoopn.[/a]

da j gie
tagging sound
informant4 [a] Dajgie an Marie geprobeerd van ne boek te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan heden rechte volgorde sound
informant4 [a] Ik goa gie goa ie goa_ [/a] tagging sound
informant2 [a] Wieder goan.[/a] tagging sound
informant4 [a] Gie goat. Ze goan.[/a] tagging sound
informant3 [a] Zielder goan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan heden inversie[/v] sound
informant2 [a] Goakik?[/a]

goa k ik
tagging sound
informant4 [a] Goak?[/a]

goa k
tagging sound
informant4 [a] Goaje?[/a]

goa je
tagging sound
informant4 [a] Goatie?[/a]

goat ie
tagging sound
informant4 [a] Goame?[/a]

goa me
tagging sound
informant1 [a] Goatn?[/a]

goat n
tagging sound
informant4 [a] Goaje?[/a]

goa je
tagging sound
informant3 [a] Goanze?[/a]

goan ze
tagging sound
commentaar[n] navraag benefactief  sound
veldwerker1 [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
informant4 [a] Kgoamie morgn ne nieuwe velo goan koopn.[/a]

k goa mie
tagging sound
veldwerker1 [v=853] Ik zal u al een pintje besteln.[/v] sound
informant1 [a] Kgoa al een pinte besteln w.[/a]

k goa
tagging sound
informant1 [a] Of kgoa al n pinte voor u besteln.[/a]

k goa
sound
veldwerker1 [v=854] Koop mij ne keer een gazette alstublieft.[/v] sound
informant4 [a] Goajmie ne keer e gazette koopn?[/a]

goa j mie
sound
veldwerker1 [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] Jse gekaft.[/a]

j se
sound
veldwerker1 [v=856] Euh mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant3 [a] Mak ne stoel pakn.[/a]

ma k
tagging sound
veldwerker1 [v=857] Allee toe zing ons nog eens een liedje.[/v] sound
informant1 [a] Allee zing nog e keer n liedje.[/a] sound
veldwerker1 [v=858] Zal ik u nog een dreupelkje in schenken?[/v] tagging sound
veldwerker1 [v=859] Tju toch khebhem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
veldwerker1 [v=860] Schrijf mij ne keer e briefke alsteblieft.[/v] sound
informant3 [a] Schrijf e keer ne brief.[/a] sound
veldwerker1 [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant1 [a] Mien vader_ t euh nen assnbak_[/a] sound
informant1 [a] E ne cendrier gemaakt van oud ijzer.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=862] Loop mij eens naar de winkel om twee broden alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Loopt e keer noa de winkel_[/a] sound
veldwerker1 [v=863] Jantje haal meneer de paster ne keer ne stoel.[/v] sound
informant3 [a] Haalt e keer ne stoel voar meneer de paster.[/a] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
veldwerker1 [v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk 's zondags moesten werken.[/v] sound
informant1 [a] Ze wistn danze de zondag veurzekers mostn werkn.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker1 [v=865] Marie peisde dat Bart en Jan dat eigenlijk niet van plan waren.[/v] sound
informant3 [a] Dan Bart en Jan da nie gingn doen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Da. [/a] sound
veldwerker1 [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant1 [a] Dan die gastn liever ip caf gingen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=867] Marie zei dat alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant1 [a] Dan al de ventn grn ip caf gingn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=868] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant4 [a] Dan dievn geen_[/a] sound
veldwerker1 [v=869] Piet zei dat er ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant1 [a] Dander ook_

dan der
tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker1 [v=836] We gaan niet naar school.[/v] sound
informant1 [a] Megoan nie noar schole.[/a]

me goan
tagging sound
veldwerker1 [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant1 [a] Ge weet toch ook dat nie geestig e.[/va] sound
veldwerker1 [v=838] Dat es iets dak nien kenne.[/v] sound
informant3 [a] Dat es iets dak nienkenne.[/a]

da k nie n kenne
tagging sound
veldwerker1 [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant2 [a] Ie e veel slimmer of dattie der uut zie.[/a]

datt ie
sound
veldwerker1 [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant3 [a] Voar dak geschreevn en.[/a]

da k en
let op alle anderen herhalen zonder partikel dus mogelijk is op de schriftelijke vragenlijst enkel een min terecht gekomen tagging sound
veldwerker1 [v=841] Ik en heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant4 [a] Ken moar drie_[/a]

k en
tagging sound
informant2 [a] K moar drie snoepkes.

k
sound
informant2 [a] Ken der moa drie.[/a]

k en
sound
veldwerker1 [v=842] Als je dat nu niet doet zal je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Ajt nu niendoe goaj later probleemn n.[/a]

a j t nie n doe goa j
tagging sound
veldwerker1 [v=843] Omdat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant3 [a] Jan nienkomt.[/a]

nie n komt
tagging sound
informant2 [a] Nienkom.[/a]

nie n kom
sound
veldwerker1 [v=600] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant4 [a] Pas ip daj nienval.[/a]

da j nie n val
tagging sound
veldwerker1 [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant4 [a] Datn da verkeerd doe.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker1 [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant3 [a] Ktwijfele dattiet wel goa doen.[/a]

k twijfele datt ie t
tagging sound
veldwerker1 [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
veldwerker1 [v=844] Ik heb niemand niet gezien.[/v] sound
informant2 [a] K niemand nie gezien.[/a]

k
tagging sound
veldwerker1 [v=850] Ik peize dak niemand nie gezien ee.[/v] navraag negatie sound
informant3 [a] Kpeize dak niemand nie gezien n.[/a]

k peize da k n
ik ben niet zeker van partkel sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker1 [v=846] Niemand heeft me niet gezien.[/v] sound
informant4 [a] T niemand mie gezien.[/a]

t
sound
informant1 [a] Tn niemand mie gezien.[/a]

t n
tagging sound
veldwerker1 [v=847] Ik peize da niemand mij nie gezien ee.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=848] Niemand heb ik niet gezien.[/v] sound
informant1 [a] K niemand gezien.[/a]

k
sound
veldwerker1 [v=849] Niemand niet heb ik gezien.[/v] sound
informant2 [a] K niemand gezien.[/a]

k
sound
veldwerker1 [v=851] Ik peize da niemand nie mij gezien ee.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizik nie da niemand mie gezien ee.[/a]

k peiz ik
sound
informant3 [a] Kpeize nie datter mie ntwiene gezien .[/a]

k peize datt er
sound
veldwerker1 [v=708] Dat ezzet al lange geleedn.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkelvoud  sound
informant2 [a] Te lange geleedn.[/a]

t e
sound
informant2 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=000] Tezzet al jaarn nie meer gesneeuwd.[/v] sound
informant3 [a] Te al jaarn dat niemer gesneeuwd n.[/a]

t e n
negatiepartikel tagging sound
veldwerker1 [v=000] Erik eetet dat goe ip gelost.[/v] sound
informant3 [a] Et da toch goe ip gelost[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=000] Goatet Marie morgn ook mee?[/v] sound
informant1 [a] Goa Mariete ook morgn mee?[/a] navraag subjectdubbeling drie enkelvoud tagging sound
commentaarwoordorde  sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkelvoud  sound
veldwerker1 [v=717] Eetet die vlage hier ook gepasseerd gistern?[/v] sound
informant3 [a] Et die vlage hier ook gepasseerd?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=000] Eetet da beestje al eetn gehad vandage?[/v] sound
informant3 [a] Et da beestjen al eetn gehad?[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=000] Goanet Toon en Dirk da nie erg vindn?[/v] sound
informant3 [a] Goanze da nie erg vindn Toon en Dirk?[/a]

goan ze
tagging sound
veldwerker1 [v=707] Eetet hier ne vent gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant2 [a] Eteret hier ne vent gewoond of een vrouwe?[/a]

et er et
tagging sound
informant1 [a] Eterem.[/a]

et er em
toch rare vorm sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkelvoud  sound
informant1 [a] Of teret.[/a]

t er et
sound
informant1 [a] Eterem hier nu een vrouwe of ne vent_[/a]

et er em
sound
informant4 [a] Eeteret een wijfje geweest?[/a]

eet er et
sound
informant4 [a] Of terem hier ne vent geweest?[/a][/n]

et er em
hier suggereren ze dat em of et samenhangen met mannelijk of onzijdig subject tagging sound
commentaarhier is een stukje verdwenen precies maar het kan hoogstens om enkele minuten gaan want de opvraging was echt wel ongeveer afgelopen. mogelijk heb ik nogal abrupt een nieuwe minidisc in gestoken. nu volgt nog spontane spraak plus de personalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Oajtgie lees te genoeg ee.

oa j t gie t e
constructie sound
commentaarpersonalia   sound
informant2 Jacques ge moet nie gebaarn daj lees gent uwen bril nie an.

da j n t
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Moet beln a a mijn vrouwe nie thuis enes ee.

en es
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Gtgie geleezn ee.

g t gie
sound
informant2 Tne nie van belang w.

t n e
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Kzeggekik

k zegg ek ik
sound
informant2 A zijn vrouwe nie thuis ene.

en e
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant4 Oe est degrve nie?

es t
plaatsing negatie sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 Moa menn geen rechtn oanzet commercialiseern.

m en n oan ze t
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Kn nie voort gedaan.

k n
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 En hoe lange j bie madamke nie geweest?

j
woordorde sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Gengie dan nie ip geteeknd ee.

ge n gie
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 En daze direct mee zijn die gastn dat e curieus ee.

da ze
geen congruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Oakik ip stoa

oa k ik
sound
informant4 De mensn kijkn noa me sound
informant4 Binn e kwart pphoe tes an gie.

t es
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tzijn moar vuile meer dakenkenne.

t zijn da k en kenne
negatiepartikel sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens moeder da
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
709 Is tijt al lang geleden komt voor : j
vorm: istet
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : j
vorm: eeterem
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfdjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: damewielder
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: damewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: zatter
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk datter
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at een vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em