SAND-data Wervik (N130p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Wervik

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 130p[/k][i]924[/i][i]925[/i][i]926[/i][i]927[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Ondertussen we veroudern. geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kene geen moeite om_

k en e
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Tes ol trekn danze doen onze koetn ee.

t es da n ze o n ze
spontane voegwoordcongruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Das zeker dn derde of de vierde kere van ik w.

da s
van ik sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En ze ging mij dat op stuurn_ benefactief sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Toetoet toetoet. do-support sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Mijn nonkel kdn honderden keern zien kom uut t huus.

k dn
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Let ip mannetje daj nie eval

da j e val
komt spontaan aan bod sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gistern gevaln et ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zenweet nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a] Let up daj nie val.[/a] hier valt negatiepartikel dus weg hoewel het eerder in exact de zelfde constructie spontaan werd gebruikt. tagging sound
informant2 [a=j] Daj nie eval.[/a]

da j e val
tagging sound
informant2 [a=j] Daj nie enval.[/a]

en val
tagging sound
veldwerker [v] Gevaln is of dase gevaln et.[/v] sound
informant2 [a] K gevaln.[/a]

k
tagging sound
informant2 [a] Ja kben gevaln.[/a]

k ben
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet nie da Marie gistern e gevaln.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet.[/v] sound
informant2 [a] Els ewil nie dansn en ze wil nie zingn ook.[/a]

e wil
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Jie wil nievers dansn ee.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 Mo jiepakgie geen notities ee.

jie pak gie
spontane verdubbeling sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant2 [a] T da niemand gewild of gekunn.[/a]

t
tagging sound
informant2 Tnes geen t an.

t n es
negatiepartikel sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] Jan oa wel wiln heel t brood ip eetn ee.[/a] tagging sound
veldwerker [a] Oa wel heel t brood wiln op eetn.[/a] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie zeggen_[/a] tagging sound
informant2 [a] Je moe nie zeggen wien das oa wiln roepen.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Da zeg moar nie_[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeg mie e keer wie das oa kunn roepn ee.[/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Zeg mie e keer wien das oa kunn roepne.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wien of da zij oa kunn roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wien of zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Krappelere mie da nog.[/a]

k rappelere
sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Jan rappeleer em dadde wel ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen_[/v] sound
informant2 [a] Na makaar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En wa doetn doar?[/v] sound
informant2 [a] Of jezzem an t wassen.[/a]

j ezz em
tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet de slang_[/v] sound
informant2 [a] Nevens em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant2 [a] Dn timmerman geen nagels bie em.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Mee.[/v] sound
informant2 [a] Ja jien geen meej jien geen nagels meej.[/a]

jie n j ie n
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v] Je geen nagels bie.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant3 [a] Erik Erik liet mie voor em voor em werken.[/a] tagging sound
informant2 [a] Jie liet mie_ voor em werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant2 [a] Johanna liet eur mee drijvn up de golvn ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] Tone bekeek em e keer goed in de spiegele.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zijn eigen.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Zijn zelven.[/v] sound
informant2 [a] Zijn zelven ja da zoenze nog gebruikn.[/a]

zoen ze
sound
informant2 [a] jie bekeek zijnzelven in de spiegel [/a]

zijn zelven
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant2 [a] eduard ken hemzelve goed ee [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zijn zelven.[/v] sound
informant2 [a] jie ken zijnzelven goed ja da zoe nog kunn gebeurn ja [/a] maar na beraad vindt men hem zelven toch beter tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant2 [a] Jee gehoord dander portretn_[/a]

j ee da n der
tagging sound
informant2 [a] Van em_ van em in d etalage stoan ee.[/a] tagging sound
informant2 [a] Portretn van em ee.[/a] sound
veldwerker [v] Van zijn zelven.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Van zijn eigen goanze nie zeggen.[/a]

goan ze
sound
informant2 [a] Neen. Portretn van em_[/a] sound
informant2 [a] Of dander_ dander portretn_[/a]

da n der da n der
sound
informant2 Kpeize bijkan dan de twee gaan w.

k peize
dan sound
informant2 [a] Datter portretn in de_[/a]

datt er
hoewel dander dan toch de voorkeur krijgt in discussie die volgt sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize da Marie geprobeerd ee om emme ne brief te schrijvn.[/a]

k peize
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Vorig jaar probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant2 [a] Of ke geprobeerd tomaatn te kweekn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Passeerde jare probeerdekege om tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Toen probeerdemege om tomaten te kweken.[/v] sound
informant2 [a] Ton eeme geprobeerd_[/a]

ee me
tagging sound
informant2 En tnee nie gelukt ee.

t n ee
negatiepartikel sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a] Jewandelde_ jewandelde in _ deu_ deur t park.[/a]

je wandelde je wandelde
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant2 [a] Oaxx bendig leve zeggenze_ ah kleve lijk of da mien ouders euh da zoen wiln.[/a]

zeggen ze k leve
geen inversie tagging sound
informant2 [a] Ook wille bendig leevn_ ook wille_[/a]

oo k oo k
sound
veldwerker [v] Onk.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Oakik bendig leve_[/v] sound
informant2 [a] Ookik bendig leve_[/a]

oo k ik
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant2 [a] Ootn nog drie jaar leef_ leeftn_ gaatn langer geleefd n of zijn vader.[/a]

oot n leeft n gaat n
tagging sound
veldwerker [v] Ootnie nog drie jaar leeft_[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] En ootnem.[/v] sound
informant2 [a] Ootnem nog drie jaar ga leevn_[/a]

oo t n e m
sound
veldwerker [v=057] Als ze zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant2 [a] Oosse zo ongezond goa leevn ze ga_ ze ga nie lange mee gaan.[/a]

oo sse
geen inversie tagging sound
veldwerker [v] Ossezie.[/v] sound
informant2 [a] Oosezie ja.[/a]

oo se zie
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant2 [a] Oot nu nog leef tgoa morgn ook nog leevn.[/a]

oo t t goa
tagging sound
veldwerker [v] Ootet.[/v] sound
informant2 [a] Neenee oot.[/a]

oo t
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant2 [a] Oojegieder zo ongezond ga leevn_[/a]

oo je gieder
tagging sound
informant2 [a] Ton goaje nooit zo lange leevn ovvikke.[/a]

goa je ovv ikke
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Oonze voor udder werk leevn ze leevn nie voor udder jongens.[/a]

oo n ze
tagging sound
veldwerker [v] Oanzezieder.[/v] sound
informant2 [a] Oonzezieder peinzen_[/a]

oo n ze zieder
sound
veldwerker [v] Onzieder.[/v] sound
informant2 [a] Oonzezieder.[/a]

oo n ze zieder
sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant2 [a] Oo Rudy nog leef leef euh Leo ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Oatet Rudy nog leef_[/v] sound
informant2 [a] Nee nee.[/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Ooje gezond leef_[/a]

oo je
tagging sound
informant2 [a] Je ga lange leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ajgie.[/v] sound
informant2 [a] Oojegie gezond ga leevn goaj tenminste lange leevn ee.[/a]

oo je gie goa j
sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant2 [a] Oonder zo letter mensen van_[/a]

oon der
tagging sound
informant3 [a] Oander zo weinig boern goanze zeggen ee_[/a]

oan der goan ze
tagging sound
informant2 [a] Oonter zo lettere mensen goan leevn ah ja van t geboerte zoenze zeggen ee_[/a]

oon ter zoen ze
tagging sound
informant2 [a] Ton leevnder vele mensen van t werk in de fabrieke.[/a]

leevn der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant2 [a] Os_[/a] tagging sound
informant2 Tes om dat moeilijke voornamen zijn voor wieder.

t es
voor wieder sound
informant2 In dienn tijd jenhoorde nie koetn van Liesje ee.

je n hoorde
negatiepartikel. geen inversie sound
informant2 [a] Os Berten_[/a] tagging sound
informant2 [a] Oos Berten en Liezebeth ee peizen danze lange goan leevn bijvoorbeeld ze zijn der nevens ee.[/a]

da n ze
tagging sound
informant2 [a] Oe Berten en_[/a] tagging sound
veldwerker [v] On Bert_[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant2 [a] Omme gezond leevn meleevn xxx.[/a]

o mme me leevn
tagging sound
veldwerker [v] Ommewieder.[/v] sound
informant3 [a] Ommewieder nie zoen ip letn_[/a]

o mme wieder
pas na lang doorvragen. informant twee staat eerder weigerachtig tegen de gedubbelde vorm. sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] Je moe n beetje gezonder leevn.[/a] sound
informant2 [a] Leef e keer n beetje gezonder ee euh_[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef e keer n beetje gezonder kinders.[/v] sound
informant2 [a] Ja leef e keer n beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef goed.[/v] sound
informant2 [a] Kleve goed.[/a]

k leve
tagging sound
informant2 [a] Meleevn goed ee.[/a]

me leevn
een meervoud zonder dubbeling. vorm wordt verder enkel met dubbeling herhaald. sound
veldwerker [v] Jij leeft goed.[/v] sound
informant2 [a] Gie leef goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft goed.[/v] sound
informant2 [a] Jeleefem goed.[/a]

je leef em
tagging sound
veldwerker [v] Zij leeft goed.[/v] sound
informant2 [a] Zeleefsie goed.[/a]

ze leef sie
tagging sound
veldwerker [v] Wij leven goed.[/v] sound
informant2 [a] Meleevnwieder goed.[/a]

me leevn wieder
tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven goed.[/v] sound
informant2 [a] Geleefgieder goed.[/a]

ge leef gieder
tagging sound
veldwerker [v] Zij leven goed.[/v] sound
informant2 [a] Zeleevn goed.[/a]

ze leevn
tagging sound
informant2 [a] Kleve.[/a]

k leve
nog eens check om te zien of er een n volgt of niet. sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik goed?[/v] sound
informant2 [a] Levekik goed?[/v]

leve k ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij goed?[/v] sound
informant2 [a] Leefjegie goed?[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij goed?[/v] sound
informant2 [v] Leeftnem goed?[/v]

leeft n em
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij goed?[/v] sound
informant2 [a] Leefsezie goed?[/a]

leef se zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij goed?[/v] sound
informant2 [a] Leevmewieder goed?[/a]

leev me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie goed.[/v] sound
informant2 [a] Leefjegieder goed?[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij goed?[/v] sound
informant2 [a] Levenzezieder goed?[/a]

leven ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoekik da wel kunn doene?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenkik?[/v] sound
informant2 [a] Zoekik.[/a]

zoe k ik
sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant4 [a=j] Kvinne danz ol moetn kunn zwemn.[/a]

k vinne da n z
tagging sound
informant2 [a=j] Kvinne danz ol zoen moetn kunn zwemne.[/a]

k vinne da n z
tagging sound
informant2 [a=j] Kvinne da iedereen moe kunn zwemn.[/a]

k vinne
sound
veldwerker [v=077] Kvind da iedereen moet zwemmen kunnen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvind dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvind dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvind dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zegjegunder iedereen of alleman?[/v] sound
informant2 [a] Alleman.[/a] sound
informant2 [a] Of allemale.[/a] sound
informant2 [a] Alleman zoe moetn zijn verstand gebruikn.[/a] in het voorbeeld van de vragenlijst vinden informanten allemaal geschikter als vervanger voor iedereen. in constructie als bovenstaande is alleman het best op zijn plaats. sound
informant2 [a] Alleman zoe meer zijn verstand moetn gebruikn.[/a] hier geen clusterdoorbreking sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a=j] Ik wete dat Eddy morgen wil brood eetn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a=j] Eddy moe kunn tielijk ip stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eddy moe kunn stijf tielijk op staan.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja Eddy moe kunn stijf tielijk ip stoan.[/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a=j] _moe een nieuwe schure bouwn ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=093] Kvinne dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja kvinne da Marie moe noa Jozef beln ee.[/a]

k vinne
tagging sound
veldwerker [v=102] Kweet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant2 [a] Kwete da Jean misschien ga moetn vertrekn.[/a]

k wete
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Jean mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a] Kwete da Jean nie meug komm.[/a]

k wete
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jean wil varkens kopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kwete da Jean zoe wiln zwins koopn ja.[/a]

k wete
sound
informant2 [a=j] Kwee da Jean wil zwins koopn ja.[/a]

k wee
tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a] K gezeid da Willy zijnn auto moe verkoopn.[/a]

k
sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze da Marie em goa moetn roepn.[/a]

k peinze
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal em moetn roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal moetn em roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld meer.[/v] sound
informant2 [a=j] Jean n nie vele geld meer ee.[/a]

n
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v] En nie vele geld nie meer.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Ieneem nie vele geld meer.[/a]

ie n ee m
tagging sound
veldwerker [v] Ie nee nie vele geen geld meer.[/v] sound
informant2 [a=j] Ien nie vele geen geld meer.[/a]

ie n
tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant1 [a] Wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant2 [a=j] Zijnder hier nievers geen muizn?[/a]

zijn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt nie goe geen Frans.[/v] sound
informant2 [a=j] Jekoet nie goe geen Frans ee.[/a]

je koet
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 _eentwa dakik zei in t werviks_

da k ik
sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman.[/v] sound
informant2 [a=j] Tzijn ol geen stielmann.[/a]

t zijn
tagging sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a=j] Iejee overalstn geen maatn.[/a]

ie jee
tagging sound
informant2 [a] Iejee nie overalsten geen maatn.[/a]

ie jee
sound
informant2 [a=n][/a] informant zegt nu dat ook niet noodzakelijk is en gaat daarmee in tegen zijn eerste ja antwoord. sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Jjem drie boekn ee.[/a]

j j em
sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Jean weet datn voor tn drien zijn huiswerk moe gemaakt n.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v] Jean weet datn voor tn drien zijn huiswerk moet en gemaakt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Jean weet dat hij voor tn drien zijn huiswerk gemaakt moet n.[/v] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=161] Jean weet dat hij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt en moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=157] Tes allene dat ander da kan ee.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja. Ja.[/a] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Mariesn auto e der an ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Marie eurn auto.[/v] sound
informant2 [a] De generatie der achter goat da zeggen.[/a] deze vorm zou dus jonger zijn. sound
veldwerker [v=164] En at over Piet goa.[/v] sound
informant2 [a] Pierre zijnn auto e der an ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=166] Die mans auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Die vent zijnn auto e der an ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen.[/v] sound
informant2 [a] Ej genoeg volk voo t hooi binn t binn t haaln ee.[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant2 [a] Twoa schone van Jean voo te komm werken.[/a]

t woa
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voo te komm werken.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a] De nieuwere generatie.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a] Die tonne e zwaar voe te dragen.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voe te dragen ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die tonne es zwaar te dragen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die tonne e zwaar om dragen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a=j] Mepeinsdegn ollemale van ip tijd thuis te zijn.[/a]

me peinsdegn
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant2 [a] Ie kun zagen w.[/a] sound
informant2 [a] Nee stoan zagen nee.[/a] sound
veldwerker [v=199] Ie stoa te zagen.[/v] sound
informant2 [a] O je der al een heel ende bezig mee zagen.[/a]

j e
sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant2 [a] Om arriveerden_[/a]

o m
tagging sound
informant2 [a] _tbegoste te regenen of tregende.[/a]

t begoste t regende
tagging sound
informant2 [a] Omme toe kwamm_[/a]

o mme
sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze dak groter ben ovvem.[/a]

k peinze da k ovv em
tagging sound
veldwerker [v] Ovvie.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dan em.[/v] sound
informant2 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker [v] Kpeizen dankik groter benne ovvem.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze dakkik groter benne_[/a]

k peinze da kk ik
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Ze geloof dak eerder euh thuis benne_[/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] Ze geloof dajgie eerder goa thuis zijn of_ ekik_ ovvekik.[/a]

da j gie ek ik ovv ek ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mie.[/v] sound
informant2 [a] Ovvik.[/a]

ovv ik
sound
informant4 [a] Dan ik ee.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant2 [a] Ge peinst toch nie datn sterker es of gie.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v] Datnie sterker is of gie.[/v] sound
informant2 [a] Datnem.[/a]

dat n em
sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Ze peinzn damewieder rijker zijn of zieder;[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] Megeloovn damewieder nie zo slim zijn of_[/a]

me geloovn da me wieder
tagging sound
informant2 [a] Of gieder ee.[/a] tagging sound
informant2 [a] We geloovn dajgieder nie zo slim zijt of wieder.[/a]

da j gieder
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Je peinst toch nie danzezieder armder zijn of gieder.[/a]

dan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Je geloof da Lisa evene schoon es of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Berten en Pierre sterker zijn dan Jean en Louis.[/v] sound
informant2 [a] Jepeinsem danze sterker zijn of_[/a]

je peins em da n ze
tagging sound
informant2 [a] Je geloof da Berten en Pierre sterker zijn dan Jean en Louis.[/a] niet zeker da of dan? tagging sound
veldwerker [v] Da?[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dan.[/v] sound
informant2 [a] Neen. Da Berten_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Pak nui dattie nie slaapt.[/v] sound
veldwerker [v=226] Iendoet.[/v] sound
informant2 [a] Mo ieslaapem nie w.[/a]

ie slaap em
sound
veldwerker [v] Jaajendoet ie slaapt nie.[/v] sound
informant2 [a] Neeneeneeneeneen ie slaapt nie.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Tendoet.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij slaapt nie.[/v] sound
veldwerker [v=230] Jaajedoet.[/v] sound
informant2 [a] Jomaar toetoe goame zeggen.[/a]

goa me
sound
informant2 [a] Ja toetoe toetoe jie slaapt.[/a] sound
veldwerker [v] Toene.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Jakkedoe.[/v] sound
informant2 [a] Mo batoet a vaneigens goame zeggen.[/a] sound
veldwerker goa me sound
informant2 [a] Batoek zeggen ze toch ee.[/a]

ba toe k
ik meen hier een k te horen maar niet erg duidelijk. dat zou dan een variant van doe-ik moeten zijn. sound
informant2 [a] Jaakendoe.[/a]

jaa k en doe
nu blijkt die vorm toch te kunnen. sound
informant2 [a] Jaatendoe w.[/a]

jaa t en doe
context is niet helemaal duidelijk. is het reactie op negatieve of affirmatieve mededeling? sound
informant2 Ienezzem nie stout.

ie n ezz em
negatiepartikel sound
veldwerker [v] Joagendoet;[/v] sound
veldwerker [v] Joajendoet.[/v] sound
veldwerker [v] Ie doet.[/v] sound
informant2 [a] Jedoem zeggenze jedoem wj.[/a]

je doe m je doe m
opgepast, zie verder! sound
veldwerker [v] En wanneer zoej da ton zeggen?[/v] sound
informant2 [a] Wel jedoem een beetje in t vlas zeggenze.[/a]

je doe m
is dus totaal niet relevant! sound
informant2 [a] Neenee wilder gebruikn da nie.[/a] en hiermee is de do-support kwestie definitief van de baan. sound
informant2 [a] Neenee want wieder lachen daar mee ee.[/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Kgazekik wel of wassen.[/a]

k ga ze k ik
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant2 [a] Die jongn_ da zijn moeder gistern hertrouwd es_ ie stond achter mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Waar van dat de moeder.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die zijn moeder.[/v] sound
informant2 [a] Da zijn moeder[/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] Dn bank woar ip danze zaatn wa juiste geschilderd.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v] Waar danz ip zaatn.[/v] sound
informant2 [a] Woar danzezieder ip zaatn.[/a]

da n ze zieder
sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant2 [a] xxx geld moetermie moar een beetje geevn ee.[/a]

moet er mie
sound
informant2 [a] Die geld _[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant2 [a][ Peinst e keer wien dak in Kortrijjk_[/a]

da k
sound
veldwerker [v] Wa peisje wiek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wie peisje dak in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant2 [a] Wien zoeje kunn peizn dak in Kortrijk tegen gekomm of gezien .[/a]

zoe je da k
sound
veldwerker [v] Wie zoej kunn peizn wiek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
veldwerker [v=266] Wie zoej kunn peizn diek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben gearrangeerd?[/v] sound
informant2 [a] Oe peisjegie danzet gearrangeerd n?[/a]

peis je gie da n ze t
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] En wa peisjegie oe danzet gearrangeerd n?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=265] Oe peisje oe zet gearrangeerd n?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Marie trokt de serge naar eur.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze gaan nie zeggen naar eur toe.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a=j] Zoetn dat n kunn doen?[/a]

zoet n
tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zit patatn en scheln ee.[/a] tagging sound
informant2 [a] Kben bezig me patatn scheln zegj ook ee.[/a]

k ben zeg j
sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant2 [a] Ke geen goeste_[/a]

k e
sound
informant2 [a] Voo de koein t eetn te geevn ee.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie ol eur koein zijn verdronkn ja.[/a] tagging sound
informant2 [a] Deur d overstr_[/a] sound
informant2 [a] Of me d overstrominge.[/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizne doa nie ip.[/a]

k peinze
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [a] Kben noa de markt geweest of k noa de markt_[/v] sound
informant2 [a] K.[/a]

k
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast k mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] K met diene raarn noa de markt geweest ja.[/a]

k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Da zijn gastn dien averechts koetn ee.

die n
dien sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=322] De welke ejgij al gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Wukke ej ol gemaakt?[/a]

e j
sound
veldwerker [v] De wukke?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=323] De welke zouje mij an raadn?[/v] sound
informant2 [a] Wukke zoejemie an raadn ee?[/a]

zoe je mie
sound
informant2 [a] Wuk zoejemie an raadn?[/a]

zoe je mie
enkvelvoud sound
veldwerker [v] De wukke.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] En wuffer?[/v] sound
informant4 [a] Neent.[/a]

neen t
sound
veldwerker [v] Wuk fer.[/v] sound
informant4 [a] Ook niet.[/a] sound
informant2 [a] Wuk vore joa ge zoet da nog hoorn w in Wervik.[/a] sound
informant2 [a] Wuk vore goajgie pakn?[/a]

goa j gie
sound
veldwerker [v] De wuk vore.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=324] Mm de zulke zou ik nie durvn op eetn.[/v] sound
informant2 [a] Kzoe de die nie moetn n w.[/a]

k zoe
sound
veldwerker [v] De zukke.[/v] sound
veldwerker [v] Of zukke.[/v] sound
informant2 [a] De die ee.[/a] sound
informant2 [a] De die zoek nie meer wiln eetn.[/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker [v=325] De die.[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Zukke.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt e keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant2 [a] Haal e keer.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Gaan haalt e keer ui vader.[/v] sound
informant2 [a] Haal e keer papa.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt e keer.[/v] sound
informant2 [a] Kom e keer helpn.[/a] sound
informant2 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant2 [a] Kom help e keer.[/a] sound
veldwerker [v=329] Kzeie nog tegen eur kpeize die gast vindenz allemale wel ne fraain.[/v] sound
informant2 [a] Das een rare zinne dadde.[/a]

da s
sound
informant2 [a] Kzeie nog tegen eur_[/a]

k zeie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize danze die gast allemale wel ne fraain vindn.[/v] sound
veldwerker [v] Zoet da beter goan?[/v] sound
informant2 [a] Kzeie tegen eur_ kpeinze danze_ lijk nog allemale emme ne fraain_euh ne fraain euh vindn.[/a]

k zeie k peinze da n ze
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Kleefdeg in dienn tijd lijk God in t Fransche.[/a]

k leefdeg
tagging sound
informant2 [a] Leefdekik.[/a]

leefde k ik
sound
veldwerker [v=337] Leefde hij.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegenem ee.[/a]

leefdeg en em
sound
informant2 [a] Ieleefdegem_[/a]

ie leefdeg em
sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegenwe.[/a]

leefdegen we
tagging sound
informant2 [a] Meleefdegen.[/a]

me leefdegen
tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefde jij als een koning.[/v] sound
informant2 [a] Toen leefdjegie_[/a]

leefd je gie
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Tmagget niemand zien_[/a]

t magg et
tagging sound
informant2 [a] Kvinne dajtgie ook nie meug zien.[/a]

k vinne da j t gie
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Datn goan zwemn es.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v] Dus de volgorde es anders.[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=875] Kwete dat hij weest zwemn et.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een beetje koffie?[/v] sound
informant2 [a] Ba jaak.[/a]

jaa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann.[/v] sound
informant1 [a] Ba joan.[/a]

joa n
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant2 [a] Ba joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant2 [a] Ba joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant2 [a] Ba joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Een meervoud.[/v] sound
informant2 [a] Ba jaam.[/a]

jaa m
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant2 [a] Ba joans.[/a]

joa n s
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen ee.[/v] sound
informant2 [a] Je kun nie vele doen me zuk een were.[/a] sound
informant2 [a=j] Me zuk een were je kun lijk_ je kun lijk_ je kun lijk nie vele doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant2 [a] Je goa me mie noa dn voetbal kijkn.[/a] sound
informant2 [a=j] Of me ik.[/a] sound
informant2 [a=j] Je goa me ik noa dn voetbal goan kijkn ee.[/a] ik variant zou het authentiekst zijn. tagging sound
veldwerker [v=364] Is em dood?[/v] sound
informant2 [a=j] Estn dood ee?[/a]

est n
tagging sound
veldwerker [v=367] Is haar ziek?[/v] sound
informant2 [a] Esse ziek?[/a]

es se
sound
informant2 [a] Sessie ziek.[/a]

s es sie
sound
veldwerker [v=365] Em es dood moar van haar weeteket nie.[/v] sound
informant2 [a] Em es dood moa van zie enweetek_ kenweetet nie.[/a]

en weet ek k en weet et
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v=366] Eur is dood.[/v] sound
informant2 [a] Zie es dood.[/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Mee em te goan werken mostezezie heel dn dag thuis_ blijvn ee.[/a]

moste ze zie
tagging sound
veldwerker [v] Met hij.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat es de man danze geroepn en ee.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de man die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] Dat es de man_[/a] tagging sound
informant2 [a] Die diene klucht verteld ee ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] Dat es dn dienn dak peinze da da komieksje verteld ee.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat es dn dienn dak peinze danze geroepn n.[/a]

da k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] T huis dak gekocht ee.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant1 [a] Dat is dat huis die te kope stoa.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant2 [a] Nooit en.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] sound
informant2 [a=n] Nooit goat zijn tout court w.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Nooit van ze leevn.[/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant2 [a] Nievers.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant2 [a] Tschijn dase nie meug eetn.[/a]

t schijn da se
tagging sound
informant2 [a] Dase nietn meug eetn.[/a]

da se
sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Probeerde om_ om niemand_ zeer te doen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Je probeer van niemand zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Ze probeerde van niemand geen zeer te doen.[/v] sound
informant2 [a] Zeprobeerdezie van niemand geen zeer te doen ja.[/a]

ze probeerde zie
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] maar zie verder. sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
informant2 [a] Voe niemand zeer te doene.[/a] nu kan voor wel! tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=j] Ze probeerde niemand geen zeer te doen.[/a] geen is blijkbaar wel verplicht dan. tagging sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant2 [a] Tgoa schoon were zijn.[/a]

t goa
sound
veldwerker [v] Zoejt nie zeggen mee beloven?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ogen? Toogt ne schoonn dag te worden.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Verdreigen.[:v] sound
informant2 [a] Nie in die betekenisse.[/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant2 [a] Te beter van nog e beetje te wachtn.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=402] We hadden t geluk om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant2 [a=j] Mhadn chance om hem direct were te vindn.[/a]

m hadn
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Mhadn chance van em direct were te vindn.[/a]

m hadn
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant2 [a] Te juiste lijk of datter entwien in dn hof es.[/a]

datt er
tagging sound
veldwerker [v] Die er zoe da kunn weg valn?[/v] sound
informant3 [a] Datter?[/a]

datt er
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant2 [a=j] Misschien goaketekik wel krijgn.[/a]

goa k et ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfjergie ip duuwn?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjedergie ip duuwne?[/a]

durf je der gie
tagging sound
informant3 [a] Durfjegie der ip duuwn?[/a]

durf je gie
tagging sound
informant2 [a=j] Of durfjedergie ip duuwn?[/a]

durf je der gie
oudere informant toch meer geneigd naar a=j tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij inviteern?[/v] sound
informant2 [a] Durfjegiem invit_?[/a]

durf je gie m
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij inviteern?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjezegie inviteern?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ejgie diene brief ip gezondn?[/a]

e j gie
tagging sound
informant2 [a] Ejgiemie diene brief ip gezondn.[/a]

e j gie mie
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ktekikem gegeevn.[/a]

k t ek ik em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a] Ze leef xxx water en brood.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Zeleefzie me water en brood ja.[/a]

ze leef zie
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant2 [a] Mn doar nog nooit geweest.[/a]

m n
tagging sound
informant2 [a=j] Menwieder doar lijk nog nooit geweest.[/a]

m en wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewieder gingn winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets an doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Iekunnem doar ook nie an doen ee.[/a]

ie kunn em
tagging sound
informant3 [a] Iekunterem ook nie an doen.[/a]

ie kunt er em
tagging sound
veldwerker [v=430] Kpeizn datnem morgen ook goa komm.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn datn morgen ook goa komm.[/a]

k peizn dat n
tagging sound
informant2 [a=n][/a] vorm nochtans eerder al geattesteerd sound
veldwerker [v=453] Ze zijn geweest naar de markt.[/v] sound
informant2 [a] Zn noa dn markt geweest.[/a]

z n
sound
informant2 [a=n][/a] nochtans al eerder extraposities gehoord. sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant2 [a=j] Jt de bolle gesmeetn in de mande.[/a]

j t
tagging sound
veldwerker [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant2 [a] Two moa juiste goed genoeg.[/a]

t wo
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze daj vele zoe moetn weg smijtn.[/a]

k peinze da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeizn daj vele weg goa moetn smijtn.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Kpeinze daj vele goa weg moetn smijtn.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft drie rode.[/v] sound
informant2 [a] Robert t drie groen appels en Marie_ drie roode.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En Marie eeter drie rode.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=412] Er waren veel boeren op het feest.[/v] sound
informant2 [a] Twaarn vele boern op de feeste.[/a]

t waarn
tagging sound
veldwerker [v=413] Waren er veel boeren op het feest?[/v] sound
informant2 [a] Waarnder vele boern ip de feeste?[/a]

waarn der
tagging sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wukke boekn eeje gekocht?[/a]

ee je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant2 [a] Wien terjoe ip de kermisse geziene?[/a]

t er joe
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zei_ daje_ geprobeerd een boek te verkoopne an an an Pierre.[/a]

da je
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant2 [a] Wim peinsde dakke_ euh_[/a]

da kke
sound
informant2 [a] Tgoa were zijn lijk mee Pierre ee.[/a]

t goa
sound
veldwerker [v] Els vlieg noar van achtern?[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
informant2 [a] _te koopn voor Els.[/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Karel weet daj geprobeerd ee_ een boek te verkoopn an Marie.[/a]

da j
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga weg.[/v] sound
informant2 [a] Kga voort.[/a]

k ga
tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat weg.[/v] sound
informant2 [a] Gie gaat deure.[/a] niet zeker van t tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat weg.[/v] sound
informant2 [a] Iegawem weg.[/a]

ie ga wem
tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan weg.[/v] sound
informant2 [a] Megaan weg.[/a]

me gaan
tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan weg.[/v] sound
informant2 [a] Gieder ga weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan weg.[/v] sound
informant2 [a] Ze gaan weg.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik weg?[/v] sound
informant2 [a] Goakik deure goan?[/a]

gao k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij weg?[/v] sound
informant2 [a] Goajgie deure?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gaatnem deure?[/a]

gaat n em
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gaanwewieder deure?[/a]

gaan we wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie weg?[/v] sound
informant2 [a] Goajgieder deure?[/a]

goa j gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gaanzezieder deure?[/a]

gaan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging weg.[/v] sound
informant2 [a] Ik ginge voors.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij ging weg.[/v] sound
informant2 [a] Gie gienk voors.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij ging weg.[/v] sound
informant2 [a] Em gingt deure.[/a] niet zeker van die t tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen weg.[/v] sound
informant2 [a] Wieder gingn deure.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen weg.[/v] sound
informant2 [a] Gieder gingt deure.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gingen weg.[/v] sound
informant2 [a] Zieder gingn deure.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingekik weg.[/a]

ginge k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegie deure?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingtnem deure?[/a]

gingt n em
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingmewieder deure?[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegieder deure?[/a]

ging je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij weg?[/v] sound
informant2 [a] Gingnzezieder deure?[/a]

gingn ze zieder
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Owwewieder non naar de frres gongn_

o wwe wieder
dubbeling met als en 1 meervoud, wat eerder werd ontkend. gongen als verleden tijd van gaan. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Ze gongn ton naar t fransche noa t schole. Zhadn geen pak der ip ee.

z hadn
gongen. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En oj nie veel plekke miek.

o j
verleden tijd miek sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [n][v=852] Morgen goak mij ne nieuwen fiets koopn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant2 [a] Morgen gaak een nieuwn velo koopn.[/a]

gaa k
sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant2 [a] Kgoa ol een pintje besteln.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij ne keer een gazet.[/v] sound
informant2 [a] Koop ne keer e gazette voo mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant2 [a] En jessem gedekt.[/a]

j es s em
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant2 [a] Meugekik hier een stoel pakn?[/a]

meug ek ik
sound
veldwerker [v=857] Allee toe zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant2 [a] Allee zingt nog een keer een liedje n.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borreltje in schenken?[/v] sound
informant2 [a] Moej nog een dreupeltjen n.[/a]

moe j
sound
veldwerker [v=859] Tju ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant2 [a] K sigaretn gekocht van een ander merk.[/a]

k
sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij een keer een briefke.[/v] sound
informant2 [a] Schrijf mie een keer n brieftje ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant2 [a] Mie vader ne cendrier gemaakt van ou_ van oud ijzer.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer noa de winkel om twee broden.[/v] sound
informant2 [a] Loop e keer noa de winkel voo mie achter twee broodn.[/a] sound
informant2 [a] Of voor ik.[/a] sound
veldwerker [v=863] Haal meneer pastoor een keer een stoel.[/v] sound
informant2 [a] Goa ne keer een stoel goan haaln voo meneer paster.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=864] Ze wisten da ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie.  sound
informant2 [a] Ze wistn danze de zondag mostn werken.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Bart en Jan dat niet van plan waren.[/v] sound
informant2 [a] Marie zegt danzezieder da nie van plan waarn.[/a]

da n ze zieder
sound
informant2 [a] Da Berten en Jean da nie_[/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant2 [a] Erik zei dan die mann liever ip caf gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] En Marie zei dan alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant2 [a] Dan ol de mann liever up caf goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant2 [a] Iedereen weet toch dan dieven geen serieuze mensen zijn ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dander ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant2 [a] Pierre zei dander ook dievn woonn in zijn strate.[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant2 [a] Kgoa nie noa schole.[/a]

k goa
tagging sound
informant2 [a] Kegoa nie noa schole.[/a]

k e goa
maar daarna wordt het niet meer herhaald. telkens zin zonder negatiepartikel. twijfelachtige opgave volgens mij. tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant2 [a] Je weet toch ook dat nie geestig e.[/a] sound
veldwerker [v=838] Dat is iets dat ik niet ken.[/v] sound
informant2 [a] Dat es entwat dak nie kenne.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant2 [a] Je slimmer of datn der uut zie.[/a]

j e dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie komm voor dak geschreevn .[/a] sound
veldwerker [v=841] Kheb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant2 [a] K maar drie karamels.[/a]

k
sound
informant2 Ken moa.

k en
sound
informant2 [a] Ken der moa drie.[/a]

k en
tagging sound
informant2 [a] Oej karamels weg laat.[/a]

oe j
sound
veldwerker [v=844] Ke niemand nie gezien.[/v] sound
informant2 [a] K niemand gezien.[/a] sound
informant2 [a] Ken niemand gezien.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=850] Kpeize dak niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze dak niemand gezien .[/a]

k peinze da k
sound
veldwerker [v=707] Eeteret hier een man gewoond of een vrouw.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant2 [a] Eter hiere ne man gewoond of_[/a]

t er
tagging sound
veldwerker [v=000] Terestet hier niemand geweest.[/v] sound
informant2 [a] T hier niemand geweest.[/a][/n]

t
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
004 Ik probeerdekegen om tomaten te kweken Alternatieve variant: 'probeerekde'
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
130 Ik zei dat Willy moest de auto verkopen.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
366 Haar is ziek Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
367 Is haar ziek? Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Constructie met beloven of een verwant ww (ogen, verdreigen) is niet bekend.
402 We hadden 't geluk hem direct terug te vinden Variant zonder voegwoord niet aangeboden.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven geen expliciet a=n.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatekik
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: gajtgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ammewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: on al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: o een vrouwmens
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: jem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em