SAND-data Wulvergem (N125p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Wulvergem

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 125p[/k][i]868[/i][i]869[/i][i]870[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Irne klapt meer me Michle ovvik w.

ovv ik
sound
informant3 En ikke zijn ton ook nie vele buitne n. ikke of ik ezijn? niet duidelijk sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 En tgebeurt ton ook danz hier zijn danz etwaar e keer voort gaan ook e.

t gebeurt da n z da n z
voegwoordcongruentie drie meerv. sound
informant1 Jeziezegie toch meer van hier ovvik nog.

je zie ze gie ovv ik
incorporatie objectpronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 En dakket nog nie gezien enet w.

da kk et en et
niet zeker van negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Kenkijken ook nie wuk dan die mensen doa doen w.

k en kijken da n
hier zeker negatiepartikel. ook voegwoordcongruentie sound
commentaarinstructie  sound
informant3 En oanze bachtn die hage doa zijn ook nie.

oa n ze
sound
informant1 Ti nie verre n.

t i
geen negatiepartikel sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant2 [a] Ze weet niet da Marie gistern dood is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zes gestorvn of zee gestorvn?[/v] sound
informant1 [a] Zis gestorvn.[/a]

z is
tagging sound
veldwerker [v] Gestorvn es of dase is gestorvn.[/v] sound
informant2 [a] Dase gistern gestorvn .[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a=j] Let up daj nie evalt.[/a]

da j e valt
tagging sound
informant3 [a=j] Moet up letn daj nie evalt.[/a]

da j e valt
tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Tnwil niemand dansn.[/a]

t n wil
niet zeker van negatiepartikel sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Ie wil nowers dansen.[/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant2 [a]Tnet dat nooit niemand gewild of gekund zeker ee.[/a]

t n et
tagging sound
informant2 [a] Gewild of gekunn.[/a] ik meen hier gekunnen te horen maar ben niet honderd procent zeker. tagging sound
informant1 [a] Neen gewiln zeggenze nie neeneens.[/a]

zeggen ze nee neen s
sound
informant2 [a] Gekund.[/a] sound
informant1 [a] Gekund.[/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] Jan oa wel wiln heel t brood up eetn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Je moet nie zeggen_ wie daj wilt roepn.[/a]

da j
tagging sound
informant1 Tegelijkter allichte nie meer up w.

t e gelijkt er
sound
informant2 [a] Je moe nie zegge_[/a] tagging sound
informant2 [a] Wie dasezie a kunn roepn.[/a]

da se zie
tagging sound
veldwerker [v] Je moe nie zeggen wie za kunn roepn?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Dat is etwat die die nie die nie gebruikt is alhiere meiske.[/a] sound
veldwerker [v=027] Zeg mij ne keer wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=j] Zegt e keer wie das a kunne roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen.[/v] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wie of da zij a kunn roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Herinnert euh nem da verhaal wel.[/a] tagging sound
informant2 [a] Zich zeggenze nem.[/a] sound
informant1 Toet rappeleern. spontaan gebruik toet sound
informant3 Of tekun nie in joe gedacht komm.

t e kun
sound
veldwerker [v] Voor bukn?[/v] sound
veldwerker [v] Jan bukt zich.[/v] sound
informant2 [a] Jan stuupt nem.[/a] sound
veldwerker [v=036] En ze wijzen puntje puntje puntje_[/v] sound
informant2 [a] Noa mekoar.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze wijzn noa mekanders.[/a] tagging sound
informant2 [a] Noa mekoar of noa mekanders.[/a] sound
veldwerker [v=037] Hij zit in zijn bad en wat doetn doar?[/v] sound
informant2 [a] Nem wassen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zie een slange puntje puntje puntje_[/v] sound
informant2 [a] Fontn keek noar een slange lanstenem.

lanste nem
tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant2 [a] Erik euh liet mie werkn voar nem zekerst?[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant2 [a] Euh liet neur mee drijvn op de golvn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] tone bekeek zijnzelvn e keer goed in de spiegel [/a]

zijn zelvn
tagging sound
veldwerker [v] Zijn eigen?[/v] sound
informant1 [a] Neen zijn zelvn.[/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant2 [a] eduard kent zijnzelven goed [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant2 [a] Ward et gehoord dander fotoos van em in d etalage staan.[/a]

da n der
tagging sound
informant3 [a] Dander.[/a]

da n der
sound
veldwerker [v] Van zijn eigen?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Tzoe altemets gebeurn danze zeggen van em zelvn ee.[/a]

t zoe da n ze
altemets is soms sound
informant2 [a] Ti meer van zijn zelvn ee.[/a]

t i
hier plots toch van zijn zelven in plaats van van hem sound
veldwerker [v] Van zijn zelvn?[/v] sound
informant2 [a=j] Moa van zijn zelvn kunj ook zeggen.[/a]

kun j
sound
informant3 Zeg gie moar voort azo. imperatief met gij sound
informant3 Marie enis zo tere nie w.

en is
negatiepartikel sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn da Marie e_ da Marie geprobeerd et van em e brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v] Ee probeern?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdekege van tomatn te kweekn.[/v] sound
informant2 [a] Ton probeerdeke.[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=005] Ton probeerdemege om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant2 [a] Ton probeerdmewieder om dro om droge thuis te geraakn.[/a]

probeerd me wieder
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant1 [a] Gistern etn gewandeld in t park.[/a]

et n
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Gistern wandeldn deur t park.[/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant2 [a] Oak sober leevn lee_ euh lee_ levenke lijk of da mijn ouders wiln.[/a]

oa k leven ke
tagging sound
informant1 [a] Oak profijtig leevn ja.[/a]

oa k
sound
veldwerker [v] Oakik profijtig leve_[/v] sound
informant2 [a] Oakik profijtig leven_[/a]

oa k ik
sound
veldwerker [v] Ankik?[/v] sound
informant2 [a] Neeje.[/a] sound
informant3 [a] Oakik.[/a]

oa k ik
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant2 [a] Oatn nog drie jaar leeft goatne langer geleefd n of zijn vadere.[/a]

oat n goat ne
tagging sound
veldwerker [v] Oatnem.[/v] sound
informant1 [a] Dienn em latenze doar nie in.[/a]

laten ze
sound
informant2 [a] Oatnie zoenz eer zeggen.[/a]

oat n ie zoen z
sound
veldwerker [v] Oatie?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant2 [a] Oase zo ongezond voort euh leeft goase nie lange meer leevn.[/a]

oa se goa se
tagging sound
informant3 Je goa nie lange meer mee egoan oaje azo nog leeft zoenze zeggen ee.

e goan oa je zoen ze
hoor ik negatiepartikel of vergis ik me? sound
veldwerker [v] Oasezie?[/v] sound
informant2 [a] Oasezie kunje gebruikn joaje.[/a]

oa se zie kun je joa je
sound
informant1 Anders ezegje ie en.

e zeg je
vreemde scha voor zeg sound
informant1 [a] Otnie.[/a]

ot n ie
sound
veldwerker [v] Als ZIJ zo ongezond leeft_[/v] sound
informant2 [a] Oasezie zo ongezond leeft_[/a]

oa se zie
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant2 [a] Ot nu nog leeft goat morgen ook nog leevn.[/a]

o t
tagging sound
veldwerker [v] Otet?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Tengoa nie meer blijvn leevn.[/a]

t en goa
sound
veldwerker [v=061] als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant2 [a] Ajgieder zo ongezond leeft goaj nooit zo lange leevn ovvik.[/a]

a j gieder goa j ovv ik
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Oanze leevn voor te werken leevnze nie voor nudder jongens.[/a]

oa n ze leevn ze
tagging sound
veldwerker [v] Oanzezieder?[/v] sound
informant2 [a] Ze zeggen dat ook nie ee.[/a] sound
informant2 [a] Oanse nie ip eletn.[/a]

oa n se e letn
sound
informant2 [a] Je kunt dadde moa normaal zeggenzet nie.[/a]

zeggen ze t
over oanzezieder sound
informant3 Kzijnik gewone van mijn televisie luide te zetn.

k zijn ik
spontane verdubbeling met enkel vol pronomen sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant2 [a] O Rudy nog leeft leeft Leo misschien ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Oatie Rudy nog leeft_[/v] sound
informant1 [a] Dien tie moet doa nie bie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Aje gezond leeft gaaj langer leevn.[/a]

a je gaa j
tagging sound
veldwerker [v] Oajgie gezond leeft_[/v] sound
informant1 [a] Etter etwie gezonder leeft_[/a]

ett er
let op de uitspraak met e. is wellicht ouder_authentieker voor deze regio. sound
informant2 [a] Oajgie nie ip elet_[/a]

oa j gie e let
sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant2 [a] Oander zo weinig mensen van de boeren leevn goandeer vele in de fabriekn werken.[/a]

oan der gaon dere
tagging sound
veldwerker [v] Of zeg je letter?[/v] sound
informant1 [a] Weinig.[/a] sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant2 [a] O Bart en Liesje in t paradijs leven leevn euh_[/a] tagging sound
informant2 [a] Marie en Frans in d helle.[/a] tagging sound
informant2 [a] Oam Bart en Liesje in dn hemel leven.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant2 [a] Oame gezond leevn goame lange leevn.[/a]

oa me goa me
tagging sound
veldwerker [v] Oamewieder?[/v] sound
informant2 [a] Oamewieder ja.[/a]

oa me wieder
sound
veldwerker [v] Als we alleen leven euh gaat de tijd traag voor bij.[/v] sound
informant2 [a] Oam allene leevn euh goa dn tijd trage_[/a]

oa m
sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant1 [a] Goa moen e beetje gezonder leevn ee Jan.[/a] tagging sound
informant3 [a] Neej.[/a] imperatief lukt niet. sound
veldwerker [v=073] Leef wat gezonder kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Je goa moetn e beetje gezonder leevn euh jongens. tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] sound
informant2 [a] Ik leven.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij leeft.[/v] sound
informant2 [a] Gie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] De gebuur leeft.[/v] sound
informant2 [a] Ie leeft.[/a] tagging sound
informant2 [a] Zie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven.[/v] sound
informant2 [a] Wieder leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven.[/v] sound
informant2 [a] Gieder leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij leven.[/v] sound
informant2 [a] Zieder leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik?[/v] sound
informant2 [a] Levekik?[/a]

lev ek ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij?[/v] sound
informant2 [a] Leefjegie?[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij?[/v] sound
informant2 [a] Leeftnie?[/a]

leeft n ie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij?[/v] sound
informant2 [a] Leefsezie?[/a]

leef se zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij?[/v] sound
informant2 [a] Leevmewieder?[/a]

leev me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie?[/v] sound
informant2 [a] Leefjegieder?[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij?[/v] sound
informant2 [a] Levenzezieder?[/a]

leven ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoeke dat wel kunn doen?[/a]

zoe ke
tagging sound
informant1 [a] Of zoekik dat kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenkik?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Euh_ danz allemale zoen moetn kunn zwemm.[/a]

da n z
sound
informant2 [a] Dat alleman zoe moetn kunn zwemm.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik vinne dat alleman moe kunn zwemn.[/v] sound
informant2 [a=j] Kvin dat alleman moe kunn zwemn.[/a]

k vin
tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vinne da alleman moe zwemm kunn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vinne da alleman kunn zwemm moe.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vinne da alleman zwem kunn moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vinne da alleman zwemm moe kunn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik vind dat hij moet kunnen weg lopen.[/v] sound
informant2 [a] Kvin datn zoe moen kunn weg loopn.[/a]

k vin dat n
tagging sound
informant2 [a] Kvin datn moe kunn weg loopn.[/a]

k vin dat n
tagging sound
veldwerker [a] Ik vinne datn weg moe kunn loopn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Kvinne datn weg moe kunn loopn baja.[/a]

k vinne dat n
toch niet overtuigd en andere informant herhaalt meteen andere volgorde. sound
informant1 [a] Kvinn datn moe kunn weg loopn.[/a]

k vinn dat n
tagging sound
informant2 [a=g] Kvinn datn moe kunn weg loopn.[/a]

k vinn dat n
sound
veldwerker [a] Kvinne datn moe weg kunn loopn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Kvinn datn moe kunn weg loopn.[/a]

k vinn dat n
sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn dat Eddy morgn zoe wiln brood eetn.[/a]

k weetn
sound
informant2 [a=j] Kweetn dat Eddy morgen wilt brood eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a] Eddy moe vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant1 [a] Eddy moe vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Eddy moe kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a] Eddy moe kunn stijf vroeg up stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jan een nieuwe schure moe bouwn.[/a]

k weetn
sound
informant3 [a=j] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schure bouwn.[/a] dit klinkt wel erg nagezegd van het AN origineel vind ik. dat blijkt ook uit de afwezigheid van werkwoordvervoeging. ik zou hier niet te veel belang hechten aan de ja_ er is verder niet meer op doorgevraagd jammer genoeg. tagging sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kvinn da Marie moe noar Jef beln.[/a]

k vinn
tagging sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jan misschien moe vertrekn.[/a]

k weetn
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a] Ik weet da Hans nie emeug komm.[/a]

e meug
negatiepartikel sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn da Jan wil zwins koopn.[/a]

k weetn
tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Ken gezeid da Willy zijn auto moste verkoopn.[/a]

k en
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn datn Marie ga moetn roepn.[/a]

k peizn dat n
rare volgorde tagging sound
informant2 [a] Marie die nem roept.[/a] sound
informant2 [a] Kpeizn da Marie nem ga moetn roepn.[/a]

k peizn
sound
veldwerker [v] Ik peize da Marie zal em moetn roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik peize da Maria zal moetn hem roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant2 [a=j] Jan en nie vele geen sou meer.[/a]

en
tagging sound
informant2 [a=j] Jan en nie vele geen sou nie meer.[/a]

en
tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Hij wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nowers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
informant3 [a] Tzijn hier nowers geen muizn.[/a]

t zijn
sound
informant1 [a] Tzitn hier voorzekers nowers geen muizn.[/a]

t zitn
sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant2 [a=j] Ie klapt nie goed geen Frans.[/a] tagging sound
informant3 [a=j] Ie kun nie goed geen Frans.[/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman.[/v] sound
informant1 [a=j] Alleman nes geen stielman ja.[/a]

n es
tagging sound
informant2 [a] Da nie iedereen euh een goedn stielman is ee.[/a] sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a] Ene nowers geen vriendn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Nuuzn Jan et drie boekn.[/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Jan weet datn voor tn drien zijn huiswerk moe gemaakt n.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=157] Moe gemaakt een.[/v] sound
informant1 [a=g][/a] sound
veldwerker [v] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk moe n gemaakt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moe n.[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja dat zoe kunn. Datn gemaakt moet n moa_[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij voor tn drien zijn huiswerk gemaakt n moe.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Mariezen auto is in panne.[/a]

marie zen
tagging sound
veldwerker [v=164] Piet zijn auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Pietsen auto is in panne.[/a]

piet sen
tagging sound
veldwerker [v=166] Die vents auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Zenn auto i kapot.[/a] sound
informant2 [a] Die ventsen auto i kapot.[/a]

vent sen
tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant2 [a] Ej volk genoeg voo t hooi te vergaarn?[/a]

e j
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Eneddie al_ alle jare_

en edd ie
verdubbeling mann. enkv. sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant2 [a=j] Ej volk genoeg voo t hooi te vergaarn ja.[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Om?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n] Dat zeker nie ze gaan nog eer t ander zeggen.[/a] doelt hiermee op om. informanten geven dus aan dat om wel enigszins mogelijk is ook verderop nog. sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant2 [a] Two schone van Jan voo te komm werken.[/a]

t wo
tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Om te komm werken kunje zeggen moa ze gaan eer zeggen twa schone van Jan voo te komm werken.[/a]

kun je t wa
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van te komm werken dat zoet eer gaan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a=j] Die ton is zwaar om te dragen.[/a] sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant2 [a=j] Om te dragen of voo te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die tonne is zwaar te dragen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die ton is zwaar om dragen?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Oaj omme gebruikt joaje.[/a]

oa j joa je
sound
veldwerker [v] Voor dragen?[/v] sound
informant2 [a] Voo te dragen.[/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a] Whoopn ol danme an tijdn gaan thuis zijn.[/a]

w hoopn da n me
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] We peizn ol van euh van an tijdn thuis te zijn.[/a] sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant2 [a=j] Kunt dadde_ tis veeleer van danze gaan gebruiken.[/a]

t is da n ze
sound
informant2 [a=j] We peizn allemale voor an tijdn thuis te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En om?[/v] sound
informant2 [a=j] Om da gaat ook nog.[/a] maar de constructie wordt dus niet herhaald met om sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant2 [a] Hij kan nog e beetje staan zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie kan e beetje staan te zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie sta te zagen.[/v] sound
informant2 [a] Ie sta nog e beetje te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie sta nogal e beetje zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant2 [a] Oame toe kwamm regendet.[/a]

oa me regende t
tagging sound
informant3 [a] Oame toe kwamm tregende.[/a]

oa me t regende
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn dak groter zijn of gie.[/a]

k peizn da k
sound
informant2 [a] Kpeizn dak groter zijn ovvie.[/a]

k peizn da k ovv ie
tagging sound
veldwerker [v] Ovvem?[/v] sound
informant2 [a] Ovvie.[/a]

ovv ie
sound
veldwerker [v] Oftnie?[/v] sound
informant2 [a] Neeje.[/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Ze gelooft dajgieder_ dajgie eer ga thuis zijn ovvik.[/a]

da j gieder da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mie?[/v] sound
informant2 [a] Neeje. Neens.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvekik?[/v] sound
informant2 [a] Neens.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant2 [a] Jegeloof toch nie datnie sterker is of gie.[/a]

je geloof dat n ie
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Ze geloven damewieder rijker zijn of zieder.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Ofzezieder?[/v] sound
informant1 [a] Mo baneens.[/a] sound
veldwerker [v] Dan?[/v] sound
informant2 [a] Neeje.[/a] sound
informant2 [a] Da ne nie gebruikt hier.[/a]

n e
negatiepartikel sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] Megeloven dajegieder zo slim nie ezijt ofwieder.[/a]

me geloven da je gieder e zijt of wieder
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] giedere gelooft toch niet danze euh armer zijn of gieder. [/a]

dan ze
negatiepartikel? of hoort de schwa aan gieder geschreven te worden? tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Gie gelooft da Lisa even schoon is of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Nie lijk Anna?[/v] sound
informant2 [a] Neeje. Of.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant2 [a] Gie gelooft da Bart en Peter sterker zijn of Geert en Jan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=226] Ie slaapt.[/v] sound
veldwerker [v] Iee sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=j] Ndoet dat zoenze nog zeggen hier ee. Ndoet hij slaapt nie.[/a]

n doet zoen ze n doet
tagging sound
informant1 [a] Dat geen waar i.[/a] sound
veldwerker [v] Ie slaapt nie maar ie slaapt wel.[/v] sound
veldwerker [v=231] Iedoet.[/v] sound
informant2 [a] Tdoen hij slaapt wel.[/a]

t doen
tagging sound
veldwerker [v=232] Tdoen?[/v] sound
informant1 [a=j] Ja tdoene.[/a]

t doene
tagging sound
informant3 Tengoa nie breekn w.

t en goa
negatiepartikel sound
veldwerker [v=244] Toetoet.[/v] sound
informant2 [a=j] Tetoet.[/a] tagging sound
informant1 [a] Oat waar is.[/a]

oa t
sound
informant2 [a] Oanze zeggen tnis geen waar_[/a]

oa n ze t n is
negatiepartikel sound
informant2 [a] Kzegge toetoet tis waar.[/a]

k zegge t oet t oet t is
tagging sound
veldwerker [v] Ze zal niemer komen zeker?[/v] sound
informant2 [a] Batoet ze ga voorzeker nog komm.[/a]

ba t oet
tagging sound
veldwerker [v] Ze zal nog wel komm.[/v] sound
veldwerker [v] Zendoet?[/v] sound
informant2 [a] Neeje.[/a] sound
veldwerker [v] Tendoet.[/v] sound
informant2 [a] Neeje.[/a] sound
veldwerker [v] Slaapt ie?[/v] sound
informant2 [a] Neen e slaapt nie.[/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Kgoanik wel de zatn af wassen.[/a]

k goan ik
sound
informant3 Wieder enze weg gesmeetn in de vuilzak.

en ze
volgorde sound
informant1 Wiedereneetn dat nie.

wieder en eetn
negatiepartikel sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant2 [a] Die jongn da se moeder gistern hertrouwd is stoeg bachtn me.[/a] tagging sound
informant2 [a] Of die jongn waar van da zijn moeder gistern hertrouwd is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Die jongn die se moeder_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] Dn bank waar danz up zaatn wa juist geschilderd.[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v] Dn bank waar up danze zaatn_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Dn bank das op zaatn_[/v] sound
informant2 [a] Dn bank waar up danze zaatn_[/a]

da n ze
hier lukt het dus toch ondanks aanvankelijke ontkenning sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant2 [a] Die geld t moetermie moar een beetje geevn.[/v]

moet er mie
tagging sound
informant3 Oaj geen ene je kun gene geevn.

oa j en e
negatiepartikel _ geen inversie in tweede zinsstuk sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb.[/v] sound
informant2 [a] Wie peisdje dak in Kortrijk gezien e.[/a]

da k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant2 [a] Oe peisdje danzet up gelost n?[/a]

peisd je da n ze t
sound
veldwerker [v] Wa peisdje oe danzet_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisdje wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Wie peisdje dak in Kortrijk gezien e.[/a]

peisd je da k
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebben geregeld?[/v] sound
informant2 [a] Oe peisdje danzet geregeld n?[/v]

peisd je da n ze t
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Marie trok de serge noa neur.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En die toe kun je dat daar bij zeggen?[/v] sound
informant2 [a] Nee. Da zeggenze normaal niet der bie.[/a]

zeggen ze
volgorde sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Zoutn dat kunn gedaan n?[/a]

zout n
sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoetn dat n kunn doen?[/a]

zoet n
tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zit patatn te scheln.[/a] sound
veldwerker [v] Marie zit patatn en schroon.[/v] sound
informant2 [a=j] En schroon joat dat zoe nog gaan.[/a] sound
informant2 [a=j] Marie zit patatn en schroon tagging sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant2 [a] Kene geen goeste van de koein t eetn te geevn.[/a]

k en e
sound
informant2 [a] Of voo.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant2 [a] Ol Maries koein zijn versmoord bie d overstroming.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant2 [a] Daar epeizek nie up zeker?[/a]

e peiz ek
negatiepartikel sound
informant1 [a] Kpeizen doa nie up.[/a]

k peizen
sound
informant1 Die niet te boos enis azo.

en is
negatiepartikel sound
informant1 Ten i moar een tjootn.

t en
negatiepartikel. tjootn is rare keerel sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] Met diene raarn sander k noa de markt geweest.[/a]

k
sound
informant2 [a] Met die raarn sander zijnk noa de markt geweest.[/a]

zijn k
informant bevestigd dat zowel hebben als zijn mogelijk is sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=322] De welke ejgij gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Wuk ene ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
sound
informant2 [a] Wuk voor ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wuk vore?[/v] sound
informant2 [a=j] De wuk vore kunj ook.[/a]

kun j
tagging sound
informant2 [a=j] De wuffer.[/a] krijgt de voorkeur boven wuk voor sound
informant2 [a] De welke niet_ de wuffer.[/a] sound
veldwerker [v=323] De wuffere raad je mij an?[/v] sound
informant2 [a] Wuk ene i de beste?[/a] sound
informant2 [a] Wuffer een i de beste?[/a] sound
informant2 Doeje.

doe je
spontane do support sound
informant2 [a] Wuffere.[/a] sound
informant1 [a] Wuffer zoek mee doen?[/a]

zoe k
sound
veldwerker [v] De wuffer?[/v] sound
informant2 [a] En aj moar n moet en goaj zeggen de wuffer moek mee doen.[/a]

a j goa j moe k
blijkbaar kan enkel een lw worden toegevoegd als het om n taart gaat. sound
veldwerker [v=324] De zukke zoek niet durvn op eetn.[/v] sound
informant2 [a] Zuk ene zoeke nie durvn up eetn.[/a]

zoe ke
sound
informant3 [a] Kegoaze nie meer up eetn.[/a]

k e goa ze
negatiepartikel sound
informant2 [a] Zukke.[/a] sound
informant2 [a] Zukke zoek nie durvn up eetn.[/a]

zoe k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=325] De die zoek nie durvn op eetn.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja de die ook.[/a] sound
informant1 [a=j] De die zoeke nie meer up eetn.[/a]

zoe ke
tagging sound
veldwerker [v] Nie die?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje in de kelder.[/v] sound
informant2 [a=j] Gaan haalt e keer e pinte in de kelder.[/a] tagging sound
informant2 [a] Haalt e keer e pinte in dn kelder.[/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt e keer.[/v] sound
informant2 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Kzeie nog tegen eur ik peize die gast vindn zallemale wel ne braavn.[/v] sound
informant2 [a] Kzeien nog tegen neur kpeizen danze diene gast allemale e fraain vindn.[/a]

k zeien k peizen da n ze
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] In dienn tijd leefdekik lijk God in Frankrijk.[/a]

leefde k ik
tagging sound
veldwerker [v=345] In die tijd leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] In die tijd leefdjegie als God in Frankrijk.[/a]

leef dje gie
tagging sound
veldwerker [v=337] In die tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdenie als god in Frankrijk.[/a]

leefd en ie
tagging sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/a] sound
informant2 [a] In die tijd leefdemewieder als God in Frankrijk.[/a]

leefde me wieder
moeilijk verstaanbaar die werkwoordsvorm tagging sound
veldwerker [v] In die tijd leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdjegieder_[/a]

leefd je gieder
tagging sound
veldwerker [v] In die tijd leefden zij_[/v] sound
informant2 [a] Leefdnzezieder_[/a]

leefdn ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Tmeuget niemand zien dus je moet gie ook nie zien.[/a]

t meug et
sound
informant2 [a] Kvind dajtgie ook nie emeug zien.[/a]

k vind da j t gie e meug
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v] Zien meug.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Kweet ndatn gaan zwemn .[/a]

k weetn dat n
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Irne kkrijgenik een droge kele antwoordt gie e keer een beetje.

k krijgen ik
sound
informant1 Aj peist dam halfwege zijn megoan de tassen boven haaln.

a j me goan
geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Nie zo vele geen koffie. negatie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kenedn nie vele nodig voo te klapn w.

k en ed n
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Kne nooit geen gebruikt.

k n e
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En doar egen zegmewi_ doar tegen

zeg me wi
vorm egen is mogelijk authentiek en niet zomaar een verspreking _ zit ook in Frans Vlaanderen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Moar ot de partie azo nie gelijkig enis_

en is
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Wieder woarn an t bietn uut rijdn ton. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Oatn nie thuis enis jegasie moetn gaan raapn dan.

oat n en is je ga s ie
geen inversie tweede stuk sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Kzeggen vent je goa geen geld genoeg en om nuus te betaaln.

k zeggen
hier spontaan om sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En zenadn niet.

ze n adn
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 En kenzagge niet meer.

k en zagge
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Da was alijk benauwd w constructie betekent dat was toch wel angstaanjagend sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Twas ol water die je zag.

t was
relativum sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En binst dank an t blaazn zijn tbegint ommekeer dondern en reegn.

dan k t begint
hoor ik hier n in dank? niet zeker. ook rare constructie na beginnen. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Men nie vele geen regen gehad passeerde weke wiedere n.

m en
negatie met niet veel geen. herhaling wiedere sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Menen da toch lange nie gehad.

me n en
constructie en negatiepartikel. sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=353] Mag ik nog een zatje kaffie en?[/v] sound
informant1 [a=j] Jejoaje.[/a]

je joa je
tagging sound
veldwerker [v] Ja ik.[/v] sound
informant1 [a=j] Jejoak.[/a]

je joa k
tagging sound
veldwerker [v] Ja hij.[/v] sound
informant1 [a=j] Mo bajoane.[/a]

ba joa ne
tagging sound
veldwerker [v] Ja zij.[/v] sound
informant1 [a=j] Jejoas.[/a]

je joa s
tagging sound
veldwerker [v] Ja jullie.[/v] sound
informant1 [a=j] Jejoaj.[/a]

je joa j
tagging sound
veldwerker [v] Ja wij.[/v] sound
informant2 [a=j] Jejoaw.[/a]

je joa w
tagging sound
veldwerker [v] Ja zij.[/v] sound
informant1 [a=j] Mo bajaans.[/a]

ba jaa n s
tagging sound
veldwerker [v=356] Allee da kan nu toch nie da dat huis te kope sta?[/v] sound
veldwerker [v] Joate?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Tetoet te wel te kope.[/a]

t e
tagging sound
informant2 [a] Ah joat tis te kope.[/a]

joa t t is
tagging sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen h.[/v] sound
informant3 [a=j] Zukken were je kun nieten doen.[/a] sound
informant2 [a] Of in zuk were kun je niet doen.[/a] sound
informant3 [a] Me zukken were kan je nieten doen.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] nu plots ontkenning en die strookt toch ook wel met het merendeel van de antwoorden die hier worden gegeven. sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant2 [a] Je goa me mie noar t voetbal gaan kijkn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood?[/v] sound
informant2 [a=j] Istn dood?[/a]

ist n
tagging sound
informant2 [a] Istnie dood?[/a]

ist n ie
sound
veldwerker [v=367] Is haar ziek?[/v] sound
informant2 [a] Isezie ziek?[/a]

is e zie
sound
veldwerker [v=365] Em is dood van haar weet ik het niet.[/v] sound
informant2 [a] Ie is dood moar van neur enweetiket niet.[/a]

en weet ik et
negatiepartikel sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Enizzie dood.[/a]

en izz ie
sound
veldwerker [v=366] Haar is dood.[/v] sound
informant2 [a] Zie is dood.[/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Met datnem ga gaan werken moesezie heel dn dag thuis blijvn.[/a]

dat n em moe se zie
sound
veldwerker [v] Met hem te gaan werken.[/v] sound
informant2 [a] Me nem te gaan werken ja.[/a] tagging sound
informant1 [a] Joat tkun gaan moa ja ze gaant nie vele gebruikn w.[/a]

joa t t kun gaan t
sound
veldwerker [v] Met hem en nie met hij.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Danze geroepn n.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] Te diene vent die de_[/a]

t e
tagging sound
informant2 [a] Dienn klucht of die farce e verteld.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] Dat i de vent dak peizen die euh die een klucht verteld t.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat i de vent dak peizn danze geroepn en.[/a]

da k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant2 [a] Dat is t huis dak gekocht e.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant2 [a] Dat is t huis die te koop i.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien.[/v] sound
informant3 Da blijft lijk of dat is. lijk of dat sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Da goed ekomt nooit meer.

e komt
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Van nuze eigen tarwe deenme daar van bloeme maakn.

deen me
constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Oakik noar t schole ginke en oak gingke noar hulles achter e brood twa veertien frank.

oa k ik oa k t wa
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v] Nooit of nooit nie?[/v] sound
informant2 [a] Nooit van ze levens.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant1 [a] Nowers.[/a] sound
veldwerker [v] Nowers of nowers nie?[/v] sound
informant1 [a] Nowers.[/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase niet emeugt eetn.[/a]

t schijnt da se e meugt
negatiepartikel. tagging sound
veldwerker [v] Het schijnt?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerd om niemand geen zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van niemand geen zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerde niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Het belooft een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a] Het belooft een schoonn dag te zijne n.[/a] sound
informant2 [a] Of t oogt een schoonn dag te zijn. tagging sound
informant1 [a] Of t oogt om ne schoonn dag te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Bajoaje. Joaje da zoe gaan.[/a]

ba joa je joa je
maar de constructie wordt wel niet herhaald. sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Dat zoenz ook wel kunn.[/a]

zoen z
eerder wordt de zin spontaan geproduceerd door informant 1 sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant2 [a] Ti misschien beter van nog e beetje te wachten.[/a]

t i
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Dat goa beter joat.[/a]

joa t
sound
veldwerker [v] Geen voegw.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=402] M hadn de chance om hem direct terug te vindn.[/v] sound
informant2 [a] Moan chance damn direct were vondn n.[/a]

m oan dam n
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant2 [a] Ti juist lijk datter etwien in de lochting stoat.[/a]

t i datt er
tagging sound
veldwerker [v] Lijk of datter.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst.[/v] sound
informant2 [a] Up die feeste ister vele gedanst.[/a]

ist er
tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stond er een rare man in de tuin.[/v] sound
informant1 [a] Gistern stonder een raarn vent in de in de lochting.[/a]

stond er
tagging sound
informant1 [a=j] Stonder.[/a]

stond er
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant2 [a=j] Misschien goaketik wel krijgen.[/a]

goa k et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij ip duwen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjergie ip duuwn.[/a]

durf j er gie
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjenegie vragen?[/a]

durf j ene gie
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjezegie uit_[/a]

durf je ze gie
tagging sound
informant1 [a=j] Of durfjezegieder vragen?[/a]

durf je ze gieder
tagging sound
veldwerker [v=421] Is hij Pol hier geweest?[/v] sound
informant2 [a] Is Pol hier geweest?[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Eetet Pol?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Eedat Pol_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [v=422] Hoe heeft hij Pol dat op gelost?[/v] sound
informant2 [a] Oe e Pol dat up gelost?[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant2 [a] Ejgiemie dienn brief up gezondn?[/a]

e j gie mie
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven.[/v] sound
informant2 [a] Ik entnem gegeevn.[/a]

en t nem
tagging sound
informant2 [a] Neenee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a] Ze leeft ip water en brood van de weke.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Zeleefsie up water en brood van de weke.[/a]

ze leef sie
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant2 [a=j] Mezijnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

me zijn wieder
tagging sound
informant2 [a=j] Of menenwieder doa nog nooit geweest.[/a]

me n en wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewieder ging winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Ekuntie doar ook niet an doen.[/a]

e kunt ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk dattie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn datn morgn ook ga komm.[/a]

k peizn dat n
tagging sound
veldwerker [v] Datnie?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=453] Ze zijn naar de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] Ze zijn noa de markt geweest.[/a] sound
informant2 [a] Of zen noa de markt geweest.[/a]

z en
sound
veldwerker [v] Zen geweest noa de markt.[/v] sound
informant2 [a=j] Zen geweest noa de markt joaje.[/a]

z en joa je
tagging sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant2 [a] Enet de bal in euh de mande gesmeetn.[/a]

en et
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant2 [a] Two moa juiste goed genoeg.[/a]

t wo
sound
informant2 [a=n][/a] merkwaardig want verder komen er tal van negatiepartikels voor sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant2 [a] Eni passeerde weke deur do dokter Mertens geopereerd geweest.[/a]

en i
tagging sound
informant2 [a] Eni passeerde weke geopereerd geweest van d euh van dokter Mertens.[/a]

en i
sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizen daj vele zoe moetn weg smijtn.[/a]

k peizen da j
tagging sound
veldwerker [v] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien?[/v] sound
informant2 [a] Neej.[/a]

nee j
sound
veldwerker [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode.[/v] sound
informant2 [a] Robert et drie groene appels en Marie et drie rode appels.[/a] tagging sound
informant2 [a] Of et drie rode.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=412] Er waren veel mensen op het feest.[/v] sound
veldwerker [v] Er waren veel vrouwen op het feest.[/v] sound
informant2 [a] Twaarn vele vrouwmensen_ up de feeste.[/a]

t waarn
tagging sound
veldwerker [v=413] Waren er veel vrouwen op het feest?[/v] sound
informant2 [a] Warender vele vrouwmensen up die feeste?[/v]

waren der
tagging sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wuffer boekn ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant2 [a] Wien etterjoen up de kermisse gezien?[/a]

ett er joen
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zei euh da dajgie euh e probeern e boek te verkoopn an Piet.[/a]

da j gie
sound
veldwerker [v] Die an Piet_[/v] sound
informant2 [a] Komt ol achtern.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Wim peisde dakik geprobeerd hadde van e cadeau te verkoopn an Els.[/a]

da k ik
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Karel weet euh dajgie geprobeerd et van e boek te verkoopn an Marie.[/a]

da j gie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga.[/v] sound
informant2 [a] Ik goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat.[/v] sound
informant2 [a] Gie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat.[/v] sound
informant2 [a] Ie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan.[/v] sound
informant2 [a] Wiedere goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan.[/v] sound
informant2 [a] Giedere goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan.[/v] sound
informant2 [a] Ziedere goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik?[/v] sound
informant2 [a] Goakik?[/a]

goa k ik
vreemd dat hier geen n hoorbaar is tagging sound
veldwerker [v] Ga jij?[/v] sound
informant2 [a] Goajgie?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij?[/v] sound
informant2 [a] Goatnie?[/a]

goat n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat zij?[/v] sound
informant2 [a] Gasezie?[/a]

ga se zie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij?[/v] sound
informant2 [a] Gamewieder?[/a]

ga me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie?[/v] sound
informant2 [a] Goajegieder?[/a]

goa je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij?[/v] sound
informant2 [a] Goanzezieder.[/a]

goan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging.[/v] sound
informant2 [a] Ik gingke.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij ging.[/v] sound
informant2 [a] Gie gingke.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij ging.[/v] sound
informant2 [a] Ie gingke.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen.[/v] sound
informant2 [a] Wieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen.[/v] sound
informant2 [a] Gieder gingk.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gingen.[/v] sound
informant2 [a] Zieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik?[/v] sound
informant2 [a] Euh gingkekik?[/a]

gingk ek ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegie?[/a]

ging je gie
sound
veldwerker [v] Ging hij?[/v] sound
informant2 [a] Gingtnie?[/a]

gingt n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij?[/v] sound
informant2 [a] Gingmewieder?[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij?[/v] sound
informant2 [a] Gingzezieder?[/a]

ging ze zieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegieder?[/a]

ging je gieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma doen verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik deed.[/v] sound
informant2 [a] Ik djn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij deed.[/v] sound
informant2 [a] Gie dj.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij deed.[/v] sound
informant2 [a] Ie dje.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij deden.[/v] sound
informant2 [a] Wieder djn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie deden.[/v] sound
informant2 [a] Gieder dde_ gieder dje.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij deden.[/v] sound
informant2 [a] Zieder djen.[/a] tagging sound
commentaar[n] spontane spraak  sound
informant1 Kmoenik ton een half ure mijn televisie doen gaan_

k moen ik
constructie met causaal doen sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant2 [a] Ze wistn danze_ veurzeker zondag gingn moetn werken.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat niet van plan waren.[/v] sound
informant2 [a] Marie peisde dan Bart en Jan dat nie_[/a]

da n
sound
informant2 [a] Danze dat nie beschikt ewaarn.[/a]

da n ze e waarn
beschikt is van plan. negatiepartikel sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant2 [a] Erik zei dan die euh dan die mann liever euh_

da n da n
tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dat alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant2 [a] Marie zei danz allemale_[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant2 [a] Alleman weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/a]

da n
tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dat er ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant2 [a] Piet zei dander ook dieven in zijn strate woonn.[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v=836] We gaan niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant2 [a] Megoan nie noar t schole.[/a]

me goan
tagging sound
veldwerker [v] Ik ga niet naar school.[/v] sound
informant2 [a] Ik egoan nie noar t schole.[/a]

e goan
sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant2 [a] Je weet toch ook dat nie geestig en.[/a]

en e
tagging sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant2 [a] Dat e etwat dakik nie ekenne.[/a]

da k ik e kenne
tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant2 [a] En veel slimmer of datn der uut ziet.[/a]

en dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant2 [a] Moe nie komm voor dak geschreevn e.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant2 [a] Kene moa drie snoepkes.[/a]

k en e
tagging sound
veldwerker [v=872] De kat speelt met de bal.[/v] sound
informant2 [a] De katte speel met de balle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als je dat nu niet doet zul je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Oajt nu niedoet goaj later vele rooi n.[/a]

oa j t nie n doet goa j
tagging sound
veldwerker [v=843] Om dat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant2 [a] Om da Jan niekom moeket ol zelve doen.[/a]

nie kom moe k et
tagging sound
veldwerker [v=600] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a] Let up daj nievalt w.[/a]

da j nie valt
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant3 [a] Kzijn benauwd dajt verkeerd goat doen.[/a]

k zijn da j t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant2 [a] Ktwijfeln otn dat wel goat doen.[/a]

k twijfeln ot n
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant2 [a] Kennik dat nie gezeid.[/a]

k enn ik
sound
informant2 [a] Kliegent of dak dat gezeid .[/a]

k liegen t da k
tagging sound
veldwerker [v=844] Ik heb niemand niet gezien.[/v] sound
informant2 [a] Kennik niemand gezien.[/a]

k enn ik
sound
veldwerker [v=850] Ik geloof dat ik niemand niet gezien heb.[/v] sound
informant2 [a] Kgeloovn dak niemand gezien e.[/a]

k geloovn da k
sound
veldwerker [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant2 [a] Kgoa morgen ne nieuwen velo goan kopen.[/a]

k goa
sound
veldwerker [v] Kgoa mij morgen ne nieuwe velo gaan koopn?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=853] Kzal u al een pintje besteln.[/v] sound
informant2 [a] Kgoan u e pinte besteln.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij eens een gazet.[/v] sound
informant2 [a] Koopt e keer e gazette voo mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant2 [a] En ie ese gedekseld.[/a]

e se
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant2 [a] Meugk geen stoel pakn?[/a]

meug k
sound
veldwerker [v=857] Zing ons nog eens een liedje.[/v] sound
informant2 [a] Zingt e keer e liedje.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borrel in schenken?[/v] sound
informant2 [a] Meugk nog e druppel schenkn?[/a]

meug k
sound
veldwerker [v=859] Ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant2 [a] Ken de verkeerde sigaretn gekocht der voorn.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens een briefje alstublieft.[/v] sound
informant2 [a] Schrijft e keer e brieftje asjeblieft.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn vader heeft mij een asbak gemaakt uit oud iijzer.[/v] sound
informant2 [a] Mijn vader nen_ cendrier gemaakt voo mien uut oud ijzer.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel.[/v] sound
informant2 [a] Goat e keer noa de winkel voa mie.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal mijnheer pastoor eens een stoel.[/v] sound
informant2 [a] Jantje haalt e keer n stoel voo mijnheer paster.[/a] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
veldwerker [v=708] Dat ezzet al lange geleden.[/v] sound
informant1 [a] Dat is ol lange geleedn w.[/a] sound
informant2 [a] Neen da gebruikeme niet.[/a]

gebruike me
sound
veldwerker [v=000] Tee et al veel jaren nie meer gesneeuwd in oktober.[/v] sound
informant2 [a] T ol vele jaren nie meer gesneeuwd in oktober.[/a]

t
tagging sound
veldwerker [v=707] Eeteret hier een vent gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant2 [a] Etter hier een vent gewoond of e vrouwmens?[/a]

ett er
tagging sound
veldwerker [v=000] Er izzet hier niemand geweest.[/v] sound
informant2 [a] Tnet hier niemand geweest.[/a]

t n et
negatiepartikel tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Daj geen echt geen Vlaams en nie nie echt geen Frans enkoet.

da j en koet
constructie met geen. negatiepartikel.koeten is praten. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Daset nie enhoort w daj dat zegt.

da s et en hoort da j
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En anze vroegen oe veel beesten dajenoa_

an z e da je n oa
negatiepartikel in ongebruikelijke context sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 Moa dat e nie vele geen verschil w. niet veel geen sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Moa kenwilde nie gaan noa t college.

k en wilde
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 Oeioei ge zijt een oorlogskind gie. herneming subject sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Ikkenkun nooit mijne gsm onthoudn.

ikk en kun
negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Ik en een brieftje der bachtn gesteekn. woordorde sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Mee joe gsm_ ze zitn der in ee ook. geen inversie sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Mn gewrocht in dn toebak en mijne vent i goan werken noa de xxx.

m n
constructie woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Lijk me zoon i goan woonn noa Machelen. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Kgoant brengn noa dn notaris.

k goan
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 J hanget ol der an ee.

hang et
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En is advocaat geleern. voltooid deelwoord sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Frans Vlaanderen ee danze zeggen ee.

da n ze
sound
informant3 Dikwijls komn al hier ton te voete n.

kom n
constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Die zoe commandeern ook an een andern. voorzetsel aan sound
commentaarspontane spraak[/n]  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen.
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel Vorm zich invullen bij VORM.
038 De timmerman heeft geen spijkers bij zich In Brabant: kan 'zich' ook weggelaten worden?
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
149 Hij heeft overal geen vrienden Weliswaar een [a=n], maar tegelijjk hebben de informanten enkel als antwoord een andere betekenis gegeven: en e nowers geen vriendn.
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet "Redelijk chaotisch; niet alle vragen (do-support) zijn expliciet, zoals in de vragenlijst aan bod gekomen; daarom is alles voornamelijk tussen neutrale a-codes getranscribeerd."
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet "Redelijk chaotisch; niet alle vragen (do-support) zijn expliciet, zoals in de vragenlijst aan bod gekomen; daarom is alles voornamelijk tussen neutrale a-codes getranscribeerd."
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet "Redelijk chaotisch; niet alle vragen (do-support) zijn expliciet, zoals in de vragenlijst aan bod gekomen; daarom is alles voornamelijk tussen neutrale a-codes getranscribeerd."
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop da
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
347 Ik weet dat hij is gaan zwemmen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden
430 Ik denk dattem/datten/dattie hij morgen ook komt Enkel datnie aangeboden; terwijl datnem wellicht wel kan.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gaanik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ammewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: nem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at een vrouwmens
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem