SAND-data Ieper (N072p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Ieper

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 072p[/k][i]900[/i][i]899[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Mo van eur tis de ding allee_

t is
geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kun geen weg ee. betekent je kunt geen kant uit sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Gekrijgetgie allemale voo niet.

ge krijg et gie
integratie objectspronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ah kmoenik nie anders doen hier of loopn.

k moen ik
spontane verdubbeling sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En kzijn nie ver hier van de ding wè.

k zijn
woordvolgorde sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Mariete gistern dood is.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze weet nie da Mariete dood is gistern.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zen weet nie.[/v] sound
informant1 [a] Ze weetet nie.[/a]

weet et
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a=j] Moet up letn daj nie evalt ee.[/a]

da j e valt
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant1 [a] Da Marie gistern gevaln et.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Et gevaln.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Tenzijn geen compagnons.[/a]

t en zijn
wel negatiepartikel sound
informant1 [a] Tenwil niemand dansn.[/a]

t en wil
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Oftewel iene geen aantrek.[/a]

ie n e
sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant1 [a] Ewilt nowerst dansn.[/a]

e wilt
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant1 [a] Teneet dat nooistn niemand gewiln of gekunn.[/a]

t en eet
nooit niemand_ herhaling subject_ vorm gewillen tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant1 Ba toet ee. spontane do support sound
informant1 [a] Jan a heel t brood wiln up eetn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Jan a heel t brood wiln up eetn.[/a] sound
veldwerker [v] Op eetn gewild?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Zeg maar nie achter wien assezie a kunn roepn.[/a]

a sse zie
verderop wordt vorm wien asse ontkend. misschien niet goed gehoord? tagging sound
veldwerker [v] E zeg maar nie.[/v] sound
informant1 [a=j] Ezeg maar nie.[/a]

e zeg
oppassen _ zie verderop sound
informant1 [a] De e van en.[/a] informant bedoeld wellicht het voegwoord. oppassen dus met de ja sound
veldwerker [v] Zeg gij maar nie.[/v] sound
informant2 [a=j] Ezeggie moar nie.[/a]

e zeg gie
sound
informant1 [a] Wien das a kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Zeg mie ne keer.[/a] sound
informant1 [a=j] Wien das a kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] Wien asse a kunn roepn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] En wie of dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Wel Jan rappeleert dat.[/a] sound
informant1 [a] Jan rappeleer wel die vertellinge.[/a] sound
veldwerker [v] En kunj ook zeggen Jan rappeleert em da?[/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleert em wel ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan bukt zich.[/v] sound
informant1 [a] Jan stuipt em.[/a] tagging sound
informant1 [a] Meug u nie bukn.[/a] sound
informant1 [a] Jan stuipt. Jan stuipt em.[/a] sound
informant1 [a] Jan rappeleert em dat nog. krijgt expliciet de voorkeur sound
informant2 [a] E rappeleert dat nog.[/a] spontaan toch veeleer de niet reflexieve variant is mijn indruk sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen_[/v] sound
informant1 [a] Noa mekoar.[/a] sound
informant1 [a] Ze wijzn noa mekoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En wat doetn doar?[/v] sound
informant2 [a] E bezig met em wassn.[/a] geen te infinitief tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet de slang_[/v] sound
informant1 [a] Langst em zitn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Eziter nevenst zoem ook zegge wè moar hier in dat geval est langst em.[/a]

e zitt er zoe m
sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant2 [a] Ene geen nagels bie nem.[/a]

en e
staat hier nu een negatiepartikel of niet? n kan ook gewoon deel zijn van pronomen sound
informant1 [a] Dn timmerman ene geen nagels bie nem.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dn timmerman ne geen nagels bie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Ene geen nagels mee.[/a]

e n e
sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik liet me voor em werkn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur mee_[/a] tagging sound
informant1 [a] Johanna liet eur mee sleepn met de baarn.[/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] e bekeek zijnzelvn in de spiegel [/a]

zijn zelvn
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed.[/v] sound
informant1 [a] ward kent zijnzelvn goed [/a]

zijn zelvn
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant1 [a] Wardn et gehoord datter fotoos van em in d etalage stoan.[/a]

datt er
tagging sound
informant2 [a] Dander fotoos in de vitrine stoan.[/a]

da n der
sound
informant1 [a] Van em ja.[/a] sound
veldwerker [v] Zijn zelven?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zijn eigen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van em zelven?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Van em.[/a] sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie gepro_ da Marie geprobeerd et van em een brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Toen probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant1 [a] Passeerde jare ek geprobeerd van tomaatn te kweekn.[/a]

e k
tagging sound
veldwerker [v] Toen probeerdekege om tomaten te kweken.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Probeerekde?[/v] sound
informant1 [a] Probeerdekik.[/a]

probeerde k ik
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Probeerdeke.[/a]

probeerde ke
tagging sound
informant2 [a] Ken e probatie gedaan.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=005] Toen probeerden we om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant1 [a] Men geprobeerd om droge thuis te geraakn.[/a]

m en
tagging sound
veldwerker [v] Toen probeerdemege om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Probeerdme.[/a]

probeerd me
tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant1 [a] _wandelden deur t park.[/a]

wandelde n
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] Oske.[/a]

os ke
tagging sound
informant1 [a] Ozzek.[/a]

ozz ek
tagging sound
informant1 [a] Okke gesparig leevn_ aja ok gesparig leevn_[/a]

o kke o k
tagging sound
informant1 [a] Levek lijk of da mijn ouders wiln.[/a]

lev ek
tagging sound
veldwerker [a] Oske gesparig leve.[/a]

os ke
tagging sound
informant2 [a] Oske.[/a]

os ke
sound
informant1 [a] Ozzeke.[/a]

ozz eke
tagging sound
veldwerker [v] Okkik.[/v] sound
informant1 [a] Okkik.[/a]

o kk ik
sound
informant2 [a] Oske de keur e_[/a]

os ke
als ik de kans krijg sound
informant1 [a] Ossekik.[/a]

oss ek ik
sound
veldwerker [v] Annik.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Ankik.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Ostn nog drie jaar leeft leeftn langer of zijn vader.[/a]

ost n leeft n
tagging sound
veldwerker [v] Ostnie.[/v] sound
veldwerker [v] Ostnem.[/v] sound
informant1 [a] Ostnie nie up enpakt_[/a]

ost n ie en pakt
sound
veldwerker [v] Ottie.[/v] sound
informant2 [a] Kgoa u zegn otn nog drie jaar mee gaat.[/a]

k goa ot n
sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant1 [a] Osse_ zo ongezond leeft goase nie lange meer mee gaan.[/a]

os se goa se
tagging sound
veldwerker [v] Ossezie.[/v] sound
informant1 [a] Neeneen. Osse.[/a]

os se
sound
informant1 [a] Osse nie up elet_[/a]

os se e let
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Ost nu nog leeft goat morgn ook nog leevn.[/a]

os t
tagging sound
informant1 [a] Of ot nu nog leeft_[/a]

o t
tagging sound
veldwerker [v] Ottet nu nog leeft_[/v] sound
informant1 [a] Nee ot.[/a]

o t
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Ojegieder zo ongezond leeft goaj nooit zo lange leevn ovvik.[/a]

o je gieder goa j ovv ik
ben niet zeker van uitgang leeft met of zonder t? tagging sound
informant2 [a] Ojegiender.[/a]

o je giender
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Onze voor nulder werk leevn leevnze nie voor nulder jongens.[/a]

o n ze leevn ze
tagging sound
veldwerker [v] Onzezieder.[/v] sound
informant1 [a] Onzezieder.[/a]

o n ze zieder
sound
informant2 [a] En onzeziender hier_[/a]

o n ze ziender
sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft awel leef Leo ook misschien_misschien ook nog.[/a]

misschien misschien
tagging sound
veldwerker [v] Ottie.[/v] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Oj gezond zijt_ Oj gezond leeft blij_ blijf je lange leevn.[/a]

o j o j
tagging sound
informant1 [a] Ojgie gezond leeft_[/a]

o j gie
niet zeker van uitgang t bij leeft tagging sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Osser zo weinig mensen_[/a]

oss er
tagging sound
informant1 [a] Van de boerenstiel leevn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Osser of oster.[/a]

oss er os ter
tagging sound
informant1 [a] Ton leevnder nog vele meer mensen die in de fabrieke werken.[/a]

leevn der
tagging sound
informant2 [a] Onder zo vele mensen werken in de fabrieke_[/a]

on der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] Os Bartje en Liesje in dn hemel leevn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ton leevn Mariete en_[/a] tagging sound
informant1 [a] En Frans in d helle.[/a] tagging sound
veldwerker [v] On.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=070] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Omme.[/a]

o mme
tagging sound
informant1 [a] Omme gezond leevn leevme lange.[/a]

o mme leev me
tagging sound
veldwerker [v] Amme allene leevn leevwe bendig.[/v] sound
informant1 [a] Om allene leevn_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Asw allene leevn?[/v] sound
informant1 [a] Om.[/a]

om
tagging sound
veldwerker [v=072] Leeft e keer een beetje gezonder Jan.[/v] sound
informant1 [a] Leeft e keer een beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef wat gezonder kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Leef gieder e keer n beetje gezonder.[/a] tagging sound
informant2 [a] Leef giender e beetje gezonder.[/a] sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] sound
informant1 [a] Kleevn.[/a]

k leevn
sound
informant1 [a] Kleevnik goed.[/a]

k leevn ik
tagging sound
veldwerker [v] Je leeft goed.[/v] sound
informant1 [a] Gie leeft goe.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft goed.[/v] sound
informant1 [a] E leef goed.[/a] niet zeker van uitgang leef tagging sound
informant1 [a] E leeft goed ene.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze.[/v] sound
informant1 [a] Ze leevn goed.[/a] slaat uiteraard op 3 meerv. tagging sound
informant1 [a] Ze leeft goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven goed.[/v] sound
informant1 [a] Wieder leevn goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven goed.[/v] sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik goed.[/v] sound
informant1 [a] Levek goed.[/a]

leve k
tagging sound
veldwerker [v] Levekik goed.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Leef jij goed.[/v] sound
informant1 [a] Leefjegie goed.[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij goed.[/v] sound
informant1 [a] Leefzezie goed ene.[/a]

leef ze zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij goed.[/v] sound
informant1 [a] Leevmewieder goed.[/a]

leev me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie goed.[/v] sound
informant1 [a] Leefjegieder goed.[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij goed.[/v] sound
informant1 [a] Levenzieder goed.[/a]

leven zieder
tagging sound
informant1 [a] Levenzezieder goe kunj ook zeggen.[/a]

leven ze zieder kun j
krijgt uiteindelijk zelfs de voorkeur tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoekik dat wel kunn?[/a]

zoe k ik
tagging sound
informant1 [a] Zoekik dat wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
informant1 [a] Geen zoenk ee.[/a]

zoe n k
sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Kvinn dat alleman moe_[/a]

k vinn
sound
informant1 [a=j] Kvinnik dat iedereen moe kunn zwemn.[/a]

k vinn ik
tagging sound
informant1 [a=j] Kvin dat alleman moe kunn zwemn.[/a]

k vin
tagging sound
veldwerker [v=077] Kvinne da alleman moe zwemn kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvinn da alleman kunn zwemn moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvinn da alleman zwemn kunn moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvinn da alleman zwemn moe kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] tagging sound
informant1 [a] Kweetn_[/a]

k weetn
sound
informant1 [a] Kweetn dat Eddy morgen_[/a]

k weetn
sound
informant1 [a=j] Kweetnik dat Eddy wilt_ da morgen Eddy morgn wilt brood eetn.[/a]

k weetn ik
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a] Moe morgen vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a] Eddy moe stijf vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant1 [a=j] Kweetn da Jan moet een nieuwe schure bouwn.[/a]

k weetn
tagging sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant1 [a] Kvin da Marie euh moe beln noa Jef.[/a]

k vin
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da Jan misschien moe vertrekn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kweetn dat Hans nie emeug komm.[/a]

k weetn e meug
negatiepartikel sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da Jan zwins goa koopn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Kzein da Willy zijn auto moste verkoopn.[/a]

k zein
sound
informant1 [a=j] Da Willy moste zijn auto verkoopn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie em goa moetn roepn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v] Ik denk dat Marie zal hem moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik denk dat Marie zal moeten hem roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant1 [a=j] Jan ene nie vele geen kluitn meer.[/a]

en e
tagging sound
veldwerker [v] Jan ene nie vele kluitn nie meer.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant1 [a] E wilt geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen.[/v] sound
informant1 [a] Zitnder hier nowers muizn?[/a]

zitn der
sound
informant1 [a=j] Nowers_ zitnder hier nowers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant1 [a=j] Spreekt nie goed geen Frans.[/a] tagging sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene vakman.[/v] sound
informant1 [a] Tenzijn nie al geen stielmann.[/a]

t en zijn
sound
commentaarnegatiepartikel  sound
informant2 [a=j] Tzijn al geen stielmann.[/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Hij ee overal geen vriendn.[/v] sound
informant1 [a] En è nie overal geen_ geen maatjes.[/a] sound
commentaarzowel niet als geen  sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant1 [a] Jan eet drie boekn.[/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet gemaakt hebben.[/v] sound
informant1 [a=j] Datn zijn huiswerk voor dn drien moet gemaakt en.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=156] Jan weet dattij voor tn drien zijn huiswerk moet en gemaakt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dattij voor tn drien zijn huiswerk gemaakt moe en.[/v] sound
informant1 [a=n] Moet gemaakt en.[/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij voor tn drien zijn huiswerk gemaakt en moe.[/v] sound
veldwerker [v] Zeker nie.[/v] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Mariete_ Marietesen auto is kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Mariete eurn auto.[/v] sound
informant1 [a] Marietesen auto.[/a] sound
informant2 [a] Diene ventsen auto.[/a] sound
veldwerker [v=167] Die vent zijn auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Die ventsen auto_[/a] tagging sound
informant1 [a] Die ventsen auto is kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v=164] Piet zijn auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Pietensen auto is kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen.[/v] sound
informant1 [a=j] Ej genoeg volk om t hooi in_ o o o om t hooi in t haaln.[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a] Om.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a=j] Twa schone van Jan om noa zijn werk te koom.[/a]

t wa
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n] Om.[/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant1 [a] Die ton is te zwaar om te dragen.[/a] sound
informant1 [a=j] E zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] We zeggen alsan om te dragen wieder ee.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die ton e zwaar om dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a] Me zijn ol content van thuis te zijn.[/a] sound
informant1 [a=j] Mepeizn allemale van an tijden thuis te zijn.[/a]

me peizn
tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant1 [a] E kun goed zagen.[/a] sound
informant1 [a] E kun stoan zagen. Of nee mezoen dat anders zeggen. E stoa were te zagen dat zoeme zeggen.[/a]

me zoen zoe me
sound
informant1 [a] Kweenie omme dat zoen zeggen_ kun stoan zagen.[/a]

k wee nie o mme
sound
commentaarheeft nochtans geen moeite om te reproduceren. statuut van de zin is dus onduidelijk.  sound
veldwerker [v] Ie kan stoan te zagen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie stoa te zagen.[/v] sound
informant1 [a] Stoa te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie stoa zagen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant1 [a] Omme toe kwamm tregende.[/a]

o mme t regende
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn dak groter zijn of gie.[/a]

k peizn da k
tagging sound
veldwerker [v] Kgeloof dak groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kgeloovn dak groter zijn ovvem.[/a]

k geloovn da k ovv em
sound
veldwerker [v] Ovvij?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dan em.[/v] sound
informant1 [a] Ovvem.[/a]

ovv em
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze gelooft dajgie eerder thuis zijt ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mij.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant1 [a] Je peist toch nie datn sterker is of gie.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Ze geloovn damewieder rijker zijn of zieder.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] We peizn dajgieder zo slim nie ezijt of wieder.[/a]

da j gieder e zijt
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant1 [a] Je peist toch zeker niet danzieder armer zijn of gieder.

dan zieder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant1 [a] Je gelooft toch nie da Lisa schoonder is of Anna.[/a] tagging sound
informant1 [a] Zo schoon is of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] E gelooft da da Bart en Peter sterker zijn dan_ of_ sterker zijn of Geert en Jan.[/a] tagging sound
informant1 [a] En gelooft dan Bart_ dan Bart en Peter_[/a] tagging sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt. Kundegij ton antwoordn iendoet.[/v] sound
informant1 [a] Ba tendoet.[/a]

t en doet
sound
veldwerker [v] Wa wilt da ton zeggen?[/v] sound
informant1 [a] Ba neen.[/a] sound
informant1 [a] E slaapt niet.[/a] sound
informant2 [a] Ba doet.[/a] sound
informant1 [a] Ba tendoet.[/a]

t en doet
sound
commentaarontkent hiermee de vorm ba doet van informant twee in deze context  sound
informant1 [a] Ja toet is jawel.[/a] sound
informant1 [a] Otn nie eslaapt ba tendoet.[/a]

ot n e slaapt t en doet
met negatiepartikel sound
veldwerker [v] Hij slaapt kunde ton zeggen ba doet.[/v] sound
informant1 [a] Otn wel slaapt ba toet.[/a]

ot n
sound
informant1 [a] Ojegie zoe zeggen e slaapt niet. Ba toet.[/a]

o je gie
sound
veldwerker [v=228] Batoet.[/v] sound
informant1 [a] E slaapt. Joan.[/a]

joa n
sound
informant1 [a] De vrage moe ton zijn e slaapt nie.Ton zeg je ja toet.[/a]

t oet
sound
veldwerker [v] Toet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Jattendoet.[/a]

ja tt en doet
sound
veldwerker [v] Akkik nui zegge ja hij slaapt nie.[/v] sound
informant1 [a] Toetoet.[/a]

t oet t oet
tagging sound
informant1 [a] Of jatoet.[/a]

ja t oet
tagging sound
veldwerker [v=227] Hij doet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ie doet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Slaapt hij?[/v] sound
veldwerker [v=244] Toet.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Joan.[/a]

joa n
sound
veldwerker [v] Ge kunt nie zeggen ie doet of toet toet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant1 [a] Kgoa wel de zatn laatn verwassen.[/a]

k goa
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongen wiense moedere_[/a] tagging sound
informant1 [a] _wiense moeder gistern getrouwd is stond achter mie.[/a] sound
veldwerker [v] Da zijn_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] De jongen dase moeder gistern getrouwd is_[/a]

da se
aanvaardt de vorm dan toch als mogelijk tagging sound
veldwerker [v] Die zijn moeder.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Waar van da zijn moeder.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant1 [a] Waar danz up zaatn.[/a]

da n z
tagging sound
informant1 [a] De bank waar danz up zaatn wa juiste geschilderd.[/a]

da n z
sound
veldwerker [v] Waar ip dase zaatn.[/v] sound
informant1 [a] De bank waar up danze zaatn.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v] Dn bank das ip zaatn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant2 [a] Die geld eet.[/a] sound
informant2 [a] Die soun eet moe moar geevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wie soun eet?[/v] sound
informant1 [a] Die.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a] Wien peisde dak gezien en in Kortrijk?[/a]

peis de da k
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisdje danzet gearrangeerd èn?[/a]

peisd je da n z et
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisdje wiek in Kortrijk gezien e?[/v] sound
informant1 [a] Wien peisdje dak gezien en in Kortrijk?[/a]

peisd je da k
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het gearrangeerd hebben?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisdje danzet gearrangeerd en?[/a]

peisd je da n z et
sound
veldwerker [v] Oe peisdje oe danzet_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisdje diek in Kortrijk gezien e?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant1 [a] Mariete trok de serge over eur.[/a] tagging sound
informant1 [a] Noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Noar eur toe?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Noa neur.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant1 [a] Zoe ie dat gekunn èn?[/a] sound
informant1 [a] Zoetn dat gekunn èn?[/a]

zoe t n
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoetn dat en kunn doen?[/a]

zoe t n
tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant2 [a] Mariete è bee me me me patatn schelne.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant1 [a] Ke geen goeste om de koein t eetn te geevn.[/a]

k e
sound
informant1 [a] Ken e geen goeste_[/a]

k en
met negatiepartikel sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant1 [a] Ol de koein van Marie_ zijn verzoopn_ bie d overstrominge.[/a] sound
informant1 [a] Ol Marietese koein.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant1 [a] Doar epeizek nie up.[/a]

e peiz ek
sound
commentaarmet negatiepartikel  sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik ben naar de markt geweest of ik ee naar de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Kzijn noa de markt geweest.[/a]

k zijn
sound
informant2 [a] Ke noa de markt geweest.[/a]

k e
sound
informant1 [a] Ke noa de markt geweest e t meest t meest t meest gebruikelijke.[/a]

k e
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ek mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Ken met die raren kadee noa de markt geweest.[/a]

k en
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij al gemaakt?[/v] sound
informant1 [a] Wuk fer ejgie ol gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wuk fer.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Wukke.[/a] sound
veldwerker [v=323] De wat vore raad je mij aan?[/v] sound
informant1 [a] Wukke zijnder de beste?[/a]

zijn der
sound
informant1 [a] Of wuk fer zijnder de beste?[/a]

zijn der
sound
informant1 [a] Wukke raadjemien an?/a]

raad je mien
sound
veldwerker [v] De wuk fer?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wat vore of de wa vore?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=324] Mmm de zulke zoek nie durvn op eetn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] De die.[/a] tagging sound
veldwerker [v=325] De die.[/v] hoort de schwa bij die of is het een negatiepartikel? niet duidelijk sound
informant1 [a] De die ezoek nie up eetn.[/a]

e zoe k
tagging sound
informant1 [a] Zukke zoek nie up eetn.[/a] sound
veldwerker zoe k sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant1 [a=j] Goan haalt e keer n pintje uut de kelder ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komen helpt e keer.[/v] sound
informant1 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zeie nog tegen eur ik peize die gast da vindenz allemale wel ne braavn.[/v] sound
informant1 [a] Kzeie nog tegen eur_[/a]

k zeie
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kpeizen danze dienn allemale e fraain vindn.[/a]

k peizen da n ze
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In dien tijd leefdekik_[/a]

leefde k ik
tagging sound
informant1 [a] _lijk God in Frankrijk.[/a] tagging sound
veldwerker [v=345] In die tijd leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Jeleefdegie toen_[/a]

je leefde gie
sound
informant1 [a] Leefdjegie lijk God in Frankrijk.[/a]

leefd je gie
tagging sound
veldwerker [v=337] In die tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdenie.[/a]

leefde n ie
sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdenwieder.[/a]

leefden wieder
tagging sound
informant1 [a] Leefdmewieder.[/a]

leefd me wieder
tagging sound
veldwerker [v] In die tijd leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdjegieder.[/a]

leefd je gieder
sound
veldwerker [v] In die tijd leefden zij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdnzezieder.[/a]

leefdn ze zieder
sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Tmeuget niemand zien dus_[/a]

t meug et
tagging sound
veldwerker [v] Ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Kvinn dajtgie ook nie meug zien.[/a]

k vinn da j t gie
tagging sound
veldwerker [v] Kvin dajtgie ook nie zien meug.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn datn goan zwemn is.[/a]

k weetn dat n
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=350] Maar wel ik weet dat hij gaan zwemmen is.[/v] sound
informant1 [a=j] Datn goan zwemn is.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=875] Ik weet dat hij weest zwemn eet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=000] Paradigma van ja.[/v] sound
veldwerker [v] Maggekik nog een beetje koffie?[/v] sound
informant1 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v=353] Wiljegij nog een beetje koffie?[/v] sound
informant1 [a=j] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann.[/v] sound
informant1 [a=j] Joan.[/a]

joa n
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant1 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v]Twee meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Een meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joans.[/a]

joa n s
tagging sound
veldwerker [v=354] Ze goa nui toch nie goan dansn ee vanavond?[/v] sound
veldwerker [v] Joase.[/v] sound
informant1 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen ee.[/v] sound
informant2 [a] Me zukken were kunje niet doen.[/a]

kun je
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Enkunje nie vele doen.[/a]

en kun je
negatiepartikel sound
veldwerker [v=363] Gij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant1 [a] Gie goa me mie noar t voetbal goan kijkn.[/a] dubbel gaan sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Me mien.[/a] sound
veldwerker [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant1 [a=j] Istn dood?[/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v=367] En is ze dood.[/v] sound
informant1 [a] Isse dood?[/a]

is se
sound
veldwerker [v] Is eur dood.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em is dood maar van eur weeteket nie.[/v] sound
commentaarnegatiepartikel  sound
informant1 [a] Ie is dood moar van neur eweeteket nie.[/a]

e weet ek et
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=366] Eur is dood_[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Zie is dood moar van em enweeteket nie.[/a]

en weet ek et
negatiepartikel sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant1 [a] Om datnie_[/a]

dat n ie
sound
informant1 [a] Goa goan werken moesezie heel dn dag thuis blijvn.[/a]

moe se zie
sound
veldwerker [v] Met em.[/v] sound
informant1 [a] Met em te goan werken joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Dat is de vent danze geroepn èn.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Die ze.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Dat is dn dien die da die da vertellingsje verteld et_ da kluchtje verteld et.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat da.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat da kluchtje verteld è.[/v] sound
informant1 [a] Dat es de vent waar van dak peizn datn een kluchtje verteld et.[/a]

da k dat n
tagging sound
veldwerker [v] Diek peizn.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] De vent dak peize.[/v] sound
informant1 [a] Dak peize da kunj ook zeggen.[/a]

da k kun j
tagging sound
veldwerker [v] Dak peize dat da kluchtje verteld ee?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Dat is de vent dak peizen danze geroepen en.[/a]

da k dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Diek peize.[/v] sound
informant1 [a] Dak peizen.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis dak gekocht en.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis die te kope stoat.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant1 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Jamais noois.[/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase nie emeugt eetn.[/a]

t schijnt da se e meugt
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant1 [a] Wendy probeerde om niemand geen zee_ geen zeer te doen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Om niemand geen zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=j] Niemand geen zeer te doen joaje dat kunje zeggen.[/a]

joa je kun je
tagging sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a=j] Het belooft een schoonn dag te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant1 [a] Ti misschien beter nog n beetje te wachtn.[/a]

t i
tagging sound
informant1 [a] Ti misschien beter om nog n beetje te wachtn.[/a]

t i
sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=j] Om kunje zeggen.[/a]

kun je
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja da kunj ook zeggen.[/a]

kun j
sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=402] We hadden het geluk om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant1 [a] Dam direct were vondn en.[/a]

da m
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Men de chance gehad van em direct were te vindn.[/a]

m en
tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant1 [a] Ti juiste lijk of datter etwien in in dn hof stoat.[/a]

t i datt er
tagging sound
veldwerker [v] Kunje die er kunje dat doar weg laatn?[/v] sound
informant1 [a] Datter.[/a]

datt er
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant1 [a=j] Misschien goaketik wel krijgen.[/a]

goa k et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duuwn?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfjedergie up duuwn?[/a]

durf je der gie
tagging sound
informant1 [a=j] Of durfjergie up duuwn.[/a]

durf j er gie
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij inviteern?[/v] sound
informant1 [a] Durfjegieëm_.[/a]

durf je gie ëm
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegie inviteern?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfjezegie inviteern?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd.[/v] sound
informant1 [a] Ejgiemien dien brief op gezondn?[/a]

e j gie mien
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant1 [a] Ze leeft van de weke up water en brood.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a] Mezijn doa nog noois geweest.[/a]

me zijn
tagging sound
informant1 [a=j] Mezijnwiender.[/a]

me zijn wiender
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei damewieder goan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant1 [a] Ikenkunn doar ook nieten an doen.[/a]

ik en kunn
tagging sound
informant1 [a] Ieëkunt der ook niet an doen.[/a]

ie ë kunt
tagging sound
informant1 [a=j] Ekunternie ook niet an doen.[/a]

e kunt er n ie
plaatsing er tagging sound
informant1 [a] Ekunterie.[/a]

e kunt er ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datnie morgen ook komt.[/v] sound
informant1 [a=j] Kpeizn datnie morgen goa komm.[/a]

k peizn dat n ie
tagging sound
veldwerker [v=453] Zèn geweest noa de markt.[/v] sound
informant1 [a] Zèn noa de markt geweest.[/a]

z èn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a] Eneet de bol in de paander gesmeetn.[/a]

en eet
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a] Two moa juiste goed genoeg.[/a]

t wo
sound
informant1 [a=j] Tenwos moa juiste goed.[/a]

t en wos
tagging sound
veldwerker [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan dat ze vroeger had.[/v] sound
informant1 [a] Ze nu meer kluitn of vroeger.[/a]

z e
sound
informant1 [a] Of dase vroeger had.[/a]

da se
sound
veldwerker [v] Of dase vroeger enhad.[/v] sound
informant1 [a] Vroeger had.[/a] sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant1 [a] Enis een weke van te voorn geopeerd geweest van dokter van dokt van dokteur Mertens.[/a]

en is
tagging sound
informant1 [a] Van.[/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant1 [a] Kpein daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

k pein da j
sound
informant1 [a] Kpein daj vele zoe moetn weg smijtn.[/a]

k pein da j
tagging sound
veldwerker [v] Ik peize daj vele weg zoe moetn smijtn.[/v] sound
veldwerker [v] Kpeize daj vele zoe weg moetn smijtn.[/v] sound
veldwerker [v] Alleen kpeizn daj vele zoe moetn weg smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Ja dat es de juiste uitdrukkinge.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht.[/v] sound
informant1 [a] Wukke boekn ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
informant1 [a] Wuk fer boekn ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wien ej gezien ip de kermisse?[/a]

e j
sound
informant1 [a] Wien etterjoen op de kermisse gezien?[/a]

ett er joen
tagging sound
informant1 [a] Wien etterjoen gezien up de kermisse?[/a]

ett er joen
sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Mariete zei da dajgie et e boek e probeern te verkoopn_ daje geprobeerd et een boek te verkoopn.[/a]

da j gie da je
sound
informant1 [a] Mariete zei daje e boek e probeern te verkoopn an Piet.[/a]

da je
sound
veldwerker [v] Da moe vanachter stoan?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant1 [a] Wim peisde dakkik geprobeerd en e k_ cadeau te koopn voor Els.[/a]

da kk ik
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Karel weet dajgie geprobeerd et om e e e boek te verkoopn an Marie.[/a]

da j gie
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga.[/v] sound
informant1 [a] Kgoan.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat.[/v] sound
informant1 [a] Gie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat.[/v] sound
informant1 [a] Ie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan.[/v] sound
informant1 [a] Wiender goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan.[/v] sound
informant1 [a] Gieder goat.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ginder of gieder.[/a] sound
veldwerker [v] Zij gaan.[/v] sound
informant1 [a] Zinder of zieder.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik?[/v] sound
informant1 [a] Goakik?[/a]

goa k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij?[/v] sound
informant1 [a] Goajgie?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij?[/v] sound
informant1 [a] Goatenie?[/a]

goat en ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij?[/v] sound
informant1 [a] Goamewieder?[/a]

goa me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie?[/v] sound
informant1 [a] Goajgieder?[/a]

goa j gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij?[/v] sound
informant1 [a] Goanzezieder?[/a]

goan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging.[/v] sound
informant1 [a] Kgingn.[/a]

k gingn
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging.[/v] sound
informant1 [a] Gie gink[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij ging.[/v] sound
informant1 [a] Ie gink.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen.[/v] sound
informant1 [a] Wieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen.[/v] sound
informant1 [a] Gieder gink.[/a] tagging sound
informant1 [v] En zieder gingn.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik?[/v] sound
informant1 [a] Gingekik.[/a]

ginge k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij.[/v] sound
informant1 [a] Gingjegie.[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij?[/v] sound
informant1 [a] Gingtnie.[/a]

ging t nie
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij.[/v] drie meervoud sound
informant1 [a] Gingzieder.[/a]

ging zieder
tagging sound
informant1 [a] Gingmewieder.[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie.[/v] sound
informant1 [a] Gingjegieder?[/a]

ging je gieder
tagging sound
informant1 [a] Gingzezieder.[/a]

ging ze zieder
tagging sound
veldwerker [n][v=708] Dat izzet al lang geleden.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant1 [a] Mmm.[/a] sound
informant1 [a] Tis ol lange geleedn.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=000] Teeët al jaarn nie meer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant1 [a] Tet ol jaarn nie meer gesneeuwd.[/a]

t et
sound
veldwerker [v=421] Istet Pol hier geweest?[/v] sound
informant1 [a] Is Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe eetet Pol dat gearrangeerd?[/v] sound
informant1 [a] Oe e Pol dat gearrangeerd?[/a] tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen gaak mij ne nieuwe fiets koopn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Morgen goak een nieuwn velo koopn.[/a]

goa k
sound
informant2 [a] Morgen goakik e nieuwe velo koopn.[/a]

goa k ik
sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Kgoa je nog een pinte betaaln.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij ne keer een gazette alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Koop mie ne keer een gazette ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] Ik heb die boeken aan mijn broer gegeven en hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] En enes in omslagen gedaan ja.[/a]

en e s
sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij ne stoel pakken?[/v] sound
informant1 [a] Meuk e stoel pakn?[/a]

meu k
sound
veldwerker [v=857] Allee toe zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant2 [a] Zingt e keer een vooistje.[/a] sound
informant1 [a] Zingt e keer nog een liedje.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een dreupelke in schenken?[/v] sound
informant1 [a] Meuk nog een druppeltje in schenkn?[/a]

meu k
sound
veldwerker [v=859] Tju. Kheb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant1 [a] Ken sigaretne van een verkeerd merk gekocht voor em.[/a]

k en
tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke.[/v] sound
informant1 [a] Schrijf mien e keer een brieftje asjeblieft.[/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn vader heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant1 [a] Mijn vader e mien een assenbak_ een assenbak gemaakt in oud ijzer.[/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel om twee broden.[/v] sound
informant1 [a] Loop mien e keer noa de winkel achter twee broodn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Alle Jantje haalt meneer pastoor een keer een stoel.[/v] sound
informant1 [a] Haalt e keer een stoel voor de pastere.[/a] sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegworodcongruentie  sound
informant1 [a] Danze_ Ze wistn danze waarschijnlijk de zondag mostn werkn.[/a]

da n ze da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat niet van plan waren?[/v] sound
informant1 [a] Marie peisde da Bart en Jan da nie van plan waarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op café gingen.[/v] sound
informant1 [a] Erik zei dat die mann liever up café zijn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Erik zei dan die mann.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei da alle mannen liever op café gaan.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan al de ventn liever up café goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant1 [a] Dat dievn geen eerlijke me_[/a] sound
veldwerker [v=869] Piet zei danter ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant1 [a] Datter dieven woonn_[/a]

datt er
tagging sound
informant1 [a] Dander ook dievn_[/a]

da n der
sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Ik egoa nie noa t schole.[/a]

e goa
tagging sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant1 [a] Je weet toch ook dat nie plezant enes.[/a]

en es
tagging sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant1 [a] Da is etwat dakkik nie ekenn.[a]

da kk ik e kenn
tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant1 [a] Eni veel slimmer of datn der uut ziet.[/a]

en i dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant1 [a] Moe nie komm voor dak geschreevn e.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant1 [a] Kene moa drie knuistn.[/a]

k en e
tagging sound
veldwerker [v=876] De kat speelt met de bal.[/v] sound
informant1 [a] De katte speel met de bolle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als je dat nu niet doet zul je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Ojt nu nie endoet ge goa later veel of zien.[/a]

o j t en doet
tagging sound
veldwerker [v=843] Om dat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant1 [a] Om dat Jan nie ekoste moe_ moekikket nu ol zelve doen.[/a]

e koste moe k ikk et
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant1 [a] Keen benauwd dajt verkeerd doet.[/a]

k een da j t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant1 [a] Ktwijfeln der an o ostie dat wel goa kunn.[/a]

k twijfeln os t ie
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant1 [a] Ik liegen dat of.[/a] sound
informant1 [a] Ik liegen of dajgie da gezeid et.[/a]

da j gie
tagging sound
veldwerker [v=844] Ik heb niemand niet gezien.[/v] sound
informant1 [a] Ken niemand gezien.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=850] Ik geloof dat ik niemand niet gezien heb.[/v] sound
informant1 [a] Kgeloovn dak niemand gezien en.[/a] [/n]

k geloovn da k
sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 Schrijfet mo der up.

schrijf et
woordorde sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ik woa de secretaris der van ee. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Da e de schole dakkik geweest èn.

da kk ik
relativum ipv waar_ of zelfs met als? moeilijk hoorbaar. sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
154 Boeken heeft Jan drie
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet Vragen naar gebruikelijkheid van voorkomende volgordes.
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar danze
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gaantik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : j
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgieder (mv.)
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: m
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ommewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: nem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot een vrouwmens
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em