SAND-data Poperinge (N067p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03264) vertaling: M&P zien mekaar vo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03264) vertaling: Toon wast num
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03264) vertaling: d'n timmerman e gien nagels bie num
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03264) vertaling: F zag e slange nevens num
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03264) vertaling: E liet mien vo num werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03264) vertaling: J liet neur meidrieven op de golven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03264) vertaling: Toon bekeek ze zelven e ke goed in d' spegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03264) vertaling: J et in 2 minuten e pietje edroenken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03264) vertaling: deze schoen lopen gemakkelijker
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03264) vertaling: Eduard kent ze zelven goed
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03264) vertaling: W et hoort dat er portretten van num in de etalage stoan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03264) vertaling: die patatten schellen nie gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03264) vertaling: dit glas brikt at 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03264) vertaling: dokteur, leven kik wel gezoend enoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03264) vertaling: al jaren leef 'n van de erfenisse van z'n vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03264) vertaling: deze weke leeft ze op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03264) vertaling: leve 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03264) vertaling: oelange leve gieder nu ol van die erfenisse
opm.: twijfelgeval subjectdubbeling inversie
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03264) vertaling: In Bretagne leven ze vooral van 't vissen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03264) vertaling: achter 't eten goan ke gon slapen
opm.: 'gaan'-dubbeling
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03264) vertaling: zoen 'k ik dat wel kunnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03264) vertaling: e liet zien uus afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03264) vertaling: ik weten da Jan hard moe kunnen werken
komt voor: j
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03264) vertaling: ik weten da Jan hard moe kunnen werken
komt voor: j
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03264) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03264) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03264) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03264) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03264) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03264) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03264) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03264) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03264) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03264) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03264) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03264) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03264) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03264) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03264) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03264) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03264) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03264) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03264) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03264) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03264) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03264) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03264) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03264) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 4
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03264) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03264) vertaling: Jan heeft geeneen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03264) vertaling: Jan et gien boek mi
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03264) opm.: komt niet voor
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03264) vertaling: Jan e niet veel geld ne meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03264) vertaling: ik meugen niemand nie klappen over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03264) vertaling: 't meugt niemand klappen over dat probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03264) vertaling: niemand zegt dat 'n komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03264) vertaling: zitten d'r hier nouwers muzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03264) vertaling: ik geven nietn an e nander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03264) vertaling: niemand wilt er werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03264) vertaling: me wisten nie dat 'n thus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03264) vertaling: ik wisten 't oek nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03264) vertaling: e meugt mi niemand klappen over dat probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03264) vertaling: Jan wit dat 'n vor den drien dien wagen emakt moet en
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03264) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03264) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03264) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03264) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03264) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03264) vertaling: Maries otto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03264) vertaling: Marie neur'n otto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03264) vertaling: Piets otto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03264) vertaling: Piet zien otto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03264) vertaling: dien mans otto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03264) vertaling: dien mans zien otto is kapot
opm.: twijfelgeval prenominale pronomin. possessief NP-'zijn'-N ook genitief is blijkbaar verplicht
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03264) vertaling: dien otto is nie van mien mo van num
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03264) opm.: komt niet voor
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03264) vertaling: Jan is Karolien en Kristiens zien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03264) vertaling: die joens neuder velo's zien gepakt
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03264) vertaling: die zusters neuder moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03264) vertaling: dien auto is Wims
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03264) vertaling: dien velo is den mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03264) vertaling: e meugt mi niemand klappen over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03264) vertaling: ik willen niemand nie kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03264) opm.: komt niet voor
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03264) opm.: komt niet voor
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03264) vertaling: ik en nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03264) vertaling: niet'n ot en verteld en Marie begoste te krieschen
opm.: waarschijnlijk: niet'n = niets (gdv)
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03264) vertaling: goa die bestelling nu mor hoalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03264) vertaling: e werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03264) vertaling: ik verbien je om hier te komen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03264) opm.: komt niet voor
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03264) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03264) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03264) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03264) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03264) komt voor: n
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03264) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03264) komt voor: n
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03264) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03264) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03264) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03264) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03264) fragment: dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03264) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03264) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03264) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03264) fragment: lik (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03264) komt voor: n
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03264) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03264) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03264) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03264) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03264) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03264) vertaling: ik weten da je op niemand kwaad ziet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03264) vertaling: ik weten da ze op niet'n preuts is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03264) vertaling: E peist da 't nie gemakkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03264) vertaling: ik wet'n dan kik te late zien en gie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03264) vertaling: je wit toch da je gie moe werken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03264) vertaling: iedereen peist dan me wieder nor hus goan zn zieder meugen bluvn
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03264) vertaling: 't is spetig dat 'n ie komt en zie weggoat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03264) vertaling: ik peizen da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03264) vertaling: ik peizen da P & L goan trouwen
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03264) vertaling: 't doet e slapt
betekenis: bevestigend
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03264) vertaling: 't doet e slapt
betekenis: bevestigend
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03264) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03264) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03264) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03264) vertaling: 't doet e go komn
betekenis: bevestigend
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03264) vertaling: 't doet e go komn
betekenis: bevestigend
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03264) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03264) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03264) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03264) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03264) komt voor: j
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03264) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03264) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03264) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03264) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03264) fragment: wovan (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03264) fragment: wo dan (1)
opm.: voegwoordvervoeging
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03264) fragment: wo da 't (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03264) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03264) fragment: da (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03264) fragment: da (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03264) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03264) fragment: wo dan 'k (1)
opm.: voegwoordvervoeging
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03264) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03264) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03264) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03264) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03264) vertaling: wie peis ie dan 'k ik in 't ste ezien en
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03264) vertaling: hoe peis je dan ze 't opgelost en
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03264) vertaling: peist e ki hoe dan ze 't opgelost en
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03264) vertaling: Magda wit nie wie dan ze gon telefoneren
opm.: andere zin als opgave
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03264) vertaling: wit er etwien wien dan me eropen en
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03264) vertaling: wien peis je dan ke in 't ste ezien en
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03264) vertaling: peist e ki wien dan ke in 't ste ezien en
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03264) vertaling: en e zien handn ewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03264) vertaling: en e zien hemde ewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03264) vertaling: en et e hoed op zien hoofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03264) vertaling: en et e plekke op zien emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03264) vertaling: en e zien been ebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03264) vertaling: en e num zier edon
opm.: reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03264) vertaling: Marie trok de sarzen op eur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03264) vertaling: Luc wit dat er foto's van num te kope zien
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03264) vertaling: je wit ogliek nog dan me deur 't bus elopen en
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03264) vertaling: 'k weten nog dat ten otto van Marie kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03264) vertaling: ze wit dat en lik e zwien zat t' eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03264) vertaling: me weten nog wel da Jan zien boeken epakt waren mo ze wisten ni mi
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03264) vertaling: wit je nog dan me Jan ezien en op de mart
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03264) vertaling: e nen num en ogeluk ewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03264) vertaling: e voelde num deur ies zakken
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03264) vertaling: zoet en dat e kunnen doen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03264) fragment: ekunn (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03264) fragment: edon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03264) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03264) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03264) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03264) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03264) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03264) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03264) komt voor: j
opm.: dav? geen cijfer en er lijken aantekeningen in de marge gestaan te hebben die nie meegekopieerd zijn; bovendien klopt de vertaling in (iv) niet
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03264) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03264) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03264) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03264) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03264) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03264) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03264) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03264) vertaling: ik peizen dat en weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03264) vertaling: ik peizen dat en weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03264) vertaling: ik peizen dat en ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03264) vertaling: ik peizen dat en ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03264) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03264) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03264) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03264) vertaling: Marie neur koeien zien verdroenken bie de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03264) vertaling: Marie neur koeien zien verdroenken bie de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03264) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03264) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03264) vertaling: ik en al de eerste drie sommen emakt. Wuffer e je gie emakt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03264) vertaling: ik en al de eerste drie sommen emakt. Wuffer e je gie emakt
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03264) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03264) vertaling: de zukke zoen 'k nie durven opeten
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03264) vertaling: de zukke zoen 'k nie durven opeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03264) vertaling: de die zoen 'k nie durven opeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03264) vertaling: de die zoen 'k nie durven opeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03264) vertaling: ik weten da Jan no de mart ewist et
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03264) vertaling: ik weten da Jan no de mart ewist et
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03264) vertaling: al lopen kwam ke num tegen
komt voor: j
opm.: dav twijfelgeval adverbiaal gebruikt tegenwoordig deelwoord
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03264) vertaling: al lopen kwam ke num tegen
komt voor: j
opm.: dav twijfelgeval adverbiaal gebruikt tegenwoordig deelwoord
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03264) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03264) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03264) vertaling: e dei num voorn lik of dat en juste ut zien bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03264) vertaling: e dei num voorn lik of dat en juste ut zien bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03264) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03264) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03264) vertaling: in dien tiet leefde 'k erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03264) vertaling: vroeger leefde ie lik e bieste
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03264) vertaling: do leefden we lik God in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03264) vertaling: niemand meug et zien, dus ik vieng gie ook nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03264) vertaling: 't gebeurde a je weggienk
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03264) vertaling: 'k weten wo da je eboren ziet
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03264) vertaling: nu da je gereed ziet, meug je gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03264) vertaling: deur da Marie dood was e neur man Anna nie mi kunn epen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03264) vertaling: 'k weten dat 'n is gaan zwemmen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03264) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03264) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03264) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03264) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03264) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03264) vertaling: ja'k
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03264) vertaling: ja'k
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03264) vertaling: joaz
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03264) vertaling: jons
opm.: 'ja ze' (bI) = 'ja ze' (c) niet ingevuld maar blijkt duidelijk uit vertaling
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03264) vertaling: jaat
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03264) vertaling: wien dat
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03264) vertaling: me zuk were, je ku nie vele doen
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03264) vertaling: me zuk were, je ku nie vele doen
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03264) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03264) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03264) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03264) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03264) vertaling: en is dood
komt voor: j
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03264) vertaling: en is dood
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03264) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03264) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03264) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03264) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03264) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03264) fragment: dan (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03264) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03264) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03264) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03264) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03264) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03264) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03264) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03264) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03264) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03264) fragment: wo dan (1)
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03264) vertaling: nauwers
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03264) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03264) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03264) vertaling: nieten
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03264) vertaling: ginne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03264) vertaling: zeg num nie dan 'k no butten ewist en
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03264) vertaling: nie vertellen da je e cadeau vo num ekocht et, wi
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03264) vertaling: wit je niet dat 'n evoln is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03264) vertaling: W probeerde vo niemand zier te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03264) vertaling: 't schient da ze niet'n meugt eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03264) opm.: komt niet voor
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03264) vertaling: ze proberen al heel den dag om makkanger te beln
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03264) vertaling: 't belooft were e schoen dag te zien
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03264) vertaling: 't is misschien beter om nog e bitje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03264) vertaling: z' adden sjonse van nem direct were te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03264) vertaling: an d' enn e valke zien, zien ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03264) vertaling: an me de patatten nie munn verkopen, zitten m' in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03264) vertaling: a je num ie meinimt gon ke kwaad komen
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03264) vertaling: e wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03264) vertaling: op dit feeste wordt er vele edanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03264) vertaling: nu verkopen ze allene mo nog brood in dien winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03264) vertaling: at 'n me zien velo komt goat en wel late zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03264) vertaling: a je tied et, goa je toen e ki komen
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03264) vertaling: an ke rieke zien, kopen 'kik e dieren oto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03264) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03264) vertaling: misschien goan kik dat wel kriegen
komt voor: j
opm.: dav
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03264) vertaling: misschien goan kik dat wel kriegen
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03264) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03264) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03264) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03264) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03264) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03264) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03264) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03264) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03264) vertaling: Marie e 't ezeit da je het eprobeert e liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03264) vertaling: Marie et ezeit da je proberen et e liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03264) vertaling: Marie e 't ezeit da je het eprobeert e liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03264) vertaling: Marie et ezeit da je proberen et e liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03264) vertaling: Marie et ezeit da je neur het proberen e boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03264) komt voor: j
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03264) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03264) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03264) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03264) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03264) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03264) komt voor: j
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03264) vertaling: de die van 't stad, de die en vele huzen ebouwd
opm.: twijfelgeval N-ellipsis met 'die' + 'van'-PP
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03264) vertaling: an die nieuwn voart, do zie je gien mens mi
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03264) vertaling: gisteren es Jan ier ewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03264) vertaling: d' dag da Jan belde was kik nie thus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03264) vertaling: Jef zoen ke nooit uitnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03264) vertaling: Marie zoe dat nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03264) vertaling: Bert dien drinkt wel e ki e glas te vele
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03264) vertaling: M de die zoen 'k wel be mien thus willen uutnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03264) vertaling: dat uus dat zoen kik nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03264) vertaling: dat uus da staat doar al fiftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03264) komt voor: j
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03264) komt voor: j
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03264) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03264) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03264) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03264) komt voor: j
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03264) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03264) komt voor: j
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03264) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03264) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03264) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03264) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03264) komt voor: j
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03264) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03264) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03264) vertaling: e G ebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03264) vertaling: let op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03264) vertaling: 't was mo juste goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03264) vertaling: M e nu mier koeien dan dat ze vroeger odde
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03264) vertaling: adde S kunn komn toen adde ze dat edoan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03264) vertaling: z' is 'n besten dokteur dan ke ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03264) vertaling: vo da je etwat wegsmiet moe je ierst bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03264) vertaling: hier is alles dan kik ekregen en
opm.: twijfelgeval relatiefpronomen na 'alles': dat of voegwoorden na 'alles'
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03264) vertaling: Jan is te gierig om etwat an zien joens te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03264) vertaling: juste lik of da je erwat wan foetbaln wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03264) opm.: komt niet voor
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03264) vertaling: a je echt nie ku wachten, kom toen mo
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03264) vertaling: 'k weten da Jan den dokteur adde kunn roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03264) vertaling: 'k weten da Jan den dokteur kuste eroepen en
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03264) vertaling: e zei dan kik dat hadden moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03264) vertaling: e zei dan kik dat moesten gedaan en
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03264) vertaling: en is verleden weke deur dokteur Mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03264) opm.: komt niet voor
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03264) positie: 1,3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03264) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03264) positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03264) positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03264) positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03264) positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03264) fragment: door (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03264) fragment: (daar) (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 03264) fragment: (daar) (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03264) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03264) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03264) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03264) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03264) vertaling: R et ien groenen appel weggegeven en nu et en nog twee roe
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03264) vertaling: 't waren vele mensen op 't fiest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03264) vertaling: waren der vele mensen op 't fiest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03264) vertaling: wuffer boeken e je gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03264) vertaling: e weunt bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03264) vertaling: e weunt be Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03264) opm.: komt niet voor
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03264) vertaling: wien e je ezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03264) vertaling: wien et er joen ezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03264) vertaling: an ke dat eweten tun an ke dat nie edon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03264) vertaling: 't zoe beter zien om nog e bitje te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03264) opm.: komt niet voor
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03264) vertaling: lopt e ke deure, ambetante joens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03264) komt voor: j
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03264) komt voor: j
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03264) komt voor: j
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03264) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03264) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03264) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03264) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03264) komt voor: n

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 067p[/k][i]858[/i][i]859[/i][i]860[/i][i]861[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Das wel moeilijke n.

da s
eind schwa sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Kenken doa_ kenne doa niets van.

k en ken
begint met negatiepartikel maar herneemt zonder_ als ik het goed hoor. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Kentik gebakn w.

k en t ik
spontane subjectdubbeling. objectpronomen voor subjectspronomen. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Wuk fer weer eej gehad al komm?

ee j
spontaan wuk fer voor wat voor sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Euh oake doare_ euh ja oankik ton komm van Anzegem en doar ton noar Waregem moetn goan_ ja ik zoeke verloorn loopn w.

oa ke oa n k ik
spontane voegwoorden. En keer met congruentie en dubbeling en n keer zonder. Vreemde woordorde algemeen. Opvallend veel schwa_s ook. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Menwieder nog e keer_

m en wieder
spontane subjectdubbeling een meervoud sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 _danze gingn op goan.

da n ze
spontane voegwoordcongruentie drie meerv. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Wuk moeke doen?

moe ke
schwa sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Dame_ een ballon gingn op laatn.

da me
voegwoord met n meervoud sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 En keweetn dat die gast enet ton gekomm en enet op gegaan ook.

ke weetn en et en et
ke hier wellicht weer gewoon toegevoegde schwa want negatiepartikel komt niet te pas toch? vreemde constructie ook met toevoeging pronomen na die gast. sound
informant1 Moar emostie alle momente beln noar Brussel - keweetnie noa wuffern dienst om te vraagn otn mocht op gaan.

e most ie k e weet nie ot n
subjectdubbeling drie enkv. mogelijk negatiepartikel of weer een schwa? sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Anze doar nog azo rond droein.

a n ze
voegwoordcongruentie drie meervoud na als sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Want te nog geweest danwieder op reize gingn met dn Palfina_

t e da n wieder
voegwoordcongruentie n meervoud enkel met vol pronomen_ als ik het goed hoor. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Dam ook nog nooit gezien ne.

da m n e
hoor ik hier negatiepartikel? niet zeker sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie en spontane spraak  sound
informant2 Kgoan e beetjen asemen ik.

k goan
herneming ik na infinitief sound
commentaarinstructie en spontane spraak  sound
informant1 Twos niet te vele gediscuteerd of geklapt bie nuus .

t wos
vorm met het ipv er. persoonlijk voornaamwoord nuus. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Atter moste vele gediscuteerd zijn gingkik nie. Euh kdeejent schriftelijk_

att er ging k ik k deejen t
constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant3 [a] Ja ze weetet nie da Marie gistern dood is zekers?[/a]

weet et
tagging sound
veldwerker [v] Zenweetet nie?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ander meerdere zijn_[/a]

a n der
congruentie sound
informant2 [a] Zis gestorvn xxx wordt niet gezegd.[/a]

z is
sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant4 [a=j] Let op daj nie evalt w.[/a]

da j e valt
tagging sound
veldwerker [v] Gestorven is of gestorven ee?[/v] sound
commentaarinformanten antwoorden met dood zijn  sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant3 [a] Tis geeneen die wilt dansn.[/a]

t is
sound
informant1 [a] Tzijn al geen dansers ene.[/a]

t zijn
negatie_ variant van het zijn allemaal geen vakmannen. sound
informant2 [a] Tnes geeneen die wilt dansn.[/a]

t n es
negatiepartikel sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen?[/v] sound
informant2 [a] Enwil nowers dansn.[/a]

en wil
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant2 [a] Niemand e dat nooit gewild of gekund.[/a] antwoord met nooit tagging sound
informant3 [a] Gekunn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ekunnene ee zegnze.[/a]

zegn ze
tagging sound
informant4 [a] Ekund nie_ ekunn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a=j] Enhadde heel t brood kunn op eetn.[/a]

en hadde
tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg moar nie wien ase kuste roepn.[/a]

a se
tagging sound
informant2 [a] Wien dase kuste roepn.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] En zeg moar nie_[/v] sound
informant3 [a=j] E zeg moar nie_[/a] het is echter niet duidelijk of dit een partikel of een voegwoord is sound
veldwerker [v] Zeg gij maar nie wie da zij had kunnen roepn.[/v] sound
informant4 [a] Gie moe nie zeggen wien dasezie a kunn roepne n.[/a]

da se zie
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant3 [a=j] Verteld e keer wien ase kuste roepn.[/a]

a se
tagging sound
informant2 [a] Wie dase.[/a]

da se
informanten ontkennen hier dat ze ook wien zeggen. dat is nochtans een aantal keren heel duidelijk hoorbaar. tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij eens wie of zij had kunnen roepen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij eens wie of dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Janne rappeleert zich die vertellinge wel.[/a] tagging sound
informant1 [a] Rappeleerdnem die vertellinge wel.[/a]

rappeleerd nem
tagging sound
informant1 [a] Nem. Nem moeter wel bie.[/a]

moet er
sound
veldwerker [v=039] Fons ziet een slang puntje puntje_[/v] sound
informant4 [a] Noastn nem.[/a] tagging sound
informant4 [a] Langstn nemme n.[/a] sound
veldwerker [v=037] Dus Toon_ sound
informant2 [a] Ewastnem.[/a]

e wast nem
tagging sound
veldwerker [v=036] En ze wijzn_[/v] sound
informant1 [a] Noa mekoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant4 [a] Dn timmerman ne geen nagels_ ne geen nagels bie nemme n.[/a]

n e n e
negatiepartikel? niet zeker tagging sound
veldwerker [v] Dn timmerman ee geen nagels bie.[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Bie nem.[/a] sound
informant4 [a] Ene geen nagels.[/a]

en e
sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant2 [a] Euh liet me voor nem werkn .[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant2 [a] Liet neur mee drijvn op de baarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant4 [a] noa zijnzelvn in de spiegel [/a]

zijn zelven
sound
informant4 [a] Bekeeknem goed in de spiegel.[/a]

bekeek nem
sound
informant4 [a] ie bekijkt zijnzelvn in de spiegel [/a]

zijn zelvn
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant1 [a] eduard kent goed zijnzelvn [/a]

zijn zelvn
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant2 [a] _dander foto's van em in d etalage staan.[/a]

da n der
tagging sound
informant1 [a] Dander_[/a]

da n der
sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant4 [a] Ik peizn da Marie geprobeerd et van em ne brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdekege om tomaten te kweken.[/v] sound
informant4 [a] Ton enke probeerd om tomaatn te kweekn.[/a]

en ke
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ton probeerekde om tomaten te kweken.[/v] sound
informant4 [a] Probeerdenke tomaatn te kweekn.[/a]

probeerden ke
tagging sound
informant3 [a] Probeerdeke van tomaatn te kweekn.[/a]

probeerde ke
tagging sound
veldwerker [v=005] Ton probeerdemegen om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant2 [a] Mn geprobeerd om t_ om droge thuis te geraakn.[/a]

m n
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Of ton probeerdeme_[/a]

probeerde me
tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a] Gisteren wandeldn door t park ee.[/a]

wandeld n
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant2 [a] Oanke gesparig leevn leevnke lijk da mijn ouders da wildn.[/a]

oan ke leevn ke
tagging sound
informant2 [a] Lijk of da mijn ouders da wildn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Oankekik_[/v] sound
informant1 [a] Oankik gesparig leevn_[/a]

oa n k ik
sound
informant1 [a] Goanke leevn_[/a]

goan ke
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Otn nog drie jaar leeft goatn langer leevn of zijn vader.[/a]

ot n goat n
tagging sound
veldwerker [v] Otnie?[/v] sound
informant4 [a] Otnie nog drie jaar leeft_[/a]

ot n ie
sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer. sound
informant1 [a] Ja oase zo ongezond leeft gase nie lange meer leevne n.[/a]

oa se ga se
tagging sound
veldwerker [v]Oasezie?[/v] sound
informant3 [a] Oasezie.[/a]

oa se zie
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant3 [a] Ot nu nog leeft_[/a]

o t
tagging sound
informant4 [a] Goat morgen ook nog leevn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ost nu nog leeft goat morgn ook nog leevn.[/a]

os t
hoewel hierna onmiddellijk ontkend wordt _ na mijn expliciete vraag naar de mogelijkheid van vorm ost_ dat ost mogelijk is tagging sound
veldwerker [v] Otet?[/v] sound
informant3 [v] Otat nu nog leeft_[/v]

ot at
andere informanten zijn echter niet akkoord sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant4 [a] Oajgieder zo ongezond leeft_

oa j gie
tagging sound
informant2 [a] _ gaaj nooit zo lange leeven lijk ik ee.[/a]

gaa j
tagging sound
informant2 [a] Oagieder.[/a]

oa gieder
ik meen toch geen j te horen_ maar als ik expliciet de vorm oagieder aanbied wordt ie wel afgewezen. tagging sound
informant1 [a]Lijk ik.[/a] sound
veldwerker [v] Lijk mij?[/v] sound
informant1 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant3 [a] _ leevnze nie veur nudder jongens.[/a]

leevn ze
sound
informant4 [a] Oanze moa voor nunder werk leevn leevnze nie voor nudder jongens.[/a]

oa n ze leevn ze
tagging sound
informant1 [a]Oanze moar voor nudder werk eleevn.[/a]

oa n ze e leevn
ik meen hier een negatiepartikel te horen sound
informant2 [a] Oanzezieder moar voor nudder werk eleevn_[/a]

oa n ze zieder e leevn
ook hier negatiepartikel? tagging sound
veldwerker [v] Oanzieder?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant2 [a] Oa Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ottie Rudy nog leeft_[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant3 [a] Oaj gezond leeft_[/a]

oa j
tagging sound
informant1 [a] _gaje langer leevn.[/a]

ga je
tagging sound
veldwerker [v] Oajegie gezond leeft_[/v] sound
informant3 [a] Oajgie_[/a]

oa j gie
sound
veldwerker [v] Oagie?[/v] sound
informant2 [a] Oagie.[/a]

oa gie
sound
informant1 [a] Soms gaat dat wel gezegd wordn.[/a] sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerestiel leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant2 [a] Als er zo weinig mensen van dn boerestiel leevn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Oander_[/a]

oan der
tagging sound
veldwerker [v] Nie otter?[/v] sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
informant2 [a] Oander zo weinig mensen boeren_[/a]

oa n der
sound
informant1 [a] Dan leevnder vele mensen van de fabrieke.[/a]

leevn der
sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant2 [a] Als Bart en Liesje in dn hemel leevn dan leevn euh d ander twee doar in d elle.[/a] tagging sound
informant3 [a] Oa Bart en Liesje_[/a] tagging sound
veldwerker [v] An Bart en Liesje_[/v] sound
informant1 [a]Nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Oame gezond leevn goame lange leevn xxx n.[/a]

oa me ga me
je zou denken dat je onder de xxx een soort herneming van het subject n meervoud kan verstaan_ maar dat is wel erg onzeker. tagging sound
informant4 [a] Oamewieder gezond leevn goamewieder lange leevn.[/a]

oa me wieder goa me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Als we alleen leven zijn we niet zo gelukkig.[/v] sound
informant3 [a] Oam allene leevn_[/a]

oa m
sound
informant2 [a] Oame allene leevn_[/a]

oa me
sound
veldwerker [v] Oamen allene leevn?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant4 [a] Jan je moet e beetje gezonder leevne n.[/a] sound
informant2 [a] Of leeft e keer n beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef wat minder ongezond kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Leeft e keer een beetje minder ongezond.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven rechte volgorde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik_[/v] sound
informant2 [a] Ik leevn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Kleevn.[/a]

k leevn
tagging sound
veldwerker [v] Gie.[/v] sound
informant4 [a] Gie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij.[/v] sound
informant4 [a] Ie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij.[/v] sound
informant2 [a] Wieder leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
veldwerker [v] Zij[/v] sound
informant2 [a] Zieder.[/a] sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik?[/v] sound
informant2 [a] Leevnkikke?[/a]

leevn k ikke
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij?[/v] sound
informant3 [a] Leefjegie?[/a]

leef je gie
tagging sound
informant2 [a] Leefdegie.[/a]

leef de gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij?[/v] sound
informant2 [a] Leeftnie?[/a]

leeft n ie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij?[/v] sound
informant2 [a] Leevmewieder.[/a]

leev me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Jullie?[/v] sound
informant4 [a] Leefjegieder?[a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij?[/v] sound
informant2 [a] Leevnzezieder.[/a]

leevn ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoekik da wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
informant2 [a] Zoenkik da kunn doen?[/a]

zoen k ik
deze vorm krijgt duidelijk het meeste bijval tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant2 [a=j] Moe kunn zwemm.[/a] sound
informant1 [a=j] Kvind dat iedereen moe kunn zwemm.[/a]

k vind
tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moe zwemm kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vinne dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vinne dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vinne dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik vinne dattij moe kunn were komm.[/v] sound
informant3 [a] Kvin datn moe kunn were komm.[/a]

k vin dat n
tagging sound
veldwerker [v] Dattie moe were kunn keern.[/v] sound
informant4 [a] Joaje.[/a] sound
informant4 [a] Kvinn datn were moe kunn keern.[/a]

k vinn dat n
tagging sound
informant1 [a] Kunn were keern.[/a] Na een heel lange poging tot uitleg waarin de nuance schuilt waardoor de twee opgegeven volgordes verschillen besluiten informanten toch dat enkel de volgorde moet kunnen weer keren mogelijk is. sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant1 [a] Jamoar meetn nie vele geen brood tzijn al stuutne n.[/a]

m eetn t zijn
niet veel geen sound
informant3 [a] Te geen broode n.[/a]

t e
toch opvallend die schwa sound
informant3 [a=j] Kweetn dat Eddy morgn wilt stuutn eetn.[/a]

k weetn
tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant4 [a=j] Eddy moe kunn vroeg op staan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen stijf vroeg op staan.[/v] stijf is erg sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn stijf vroeg op staan.[/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jan een nieuwe schure moe bouwen .[/a]

k weetn
sound
informant1 [a=j] Da Jan moet een nieuwe schure bouwn ja.[/a] tagging sound
informant4 [a=g] Moe bouwn.[/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Marie noar Jef moe beln.[/a]

k weetn
sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jan misschien moe vertrekkn.[/a]

k weetn
sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant1 [a] Datn nie meug koomm.[/a]

dat n
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da da Jan zwins wil koopn.[/a]

k weetn
sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a]Ik zeie da Willy zijn auto moeste verkoopn.[/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn da Marie num ga moetn roepn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v] Ik peize da Marie zal hem moetn roepn?[/v] sound
informant2 [a] Nem ga moetn roepn.[/a] sound
veldwerker [v] Ik peize da Marie zal moeten hem roepen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant1 [a] Jan nie vele geen sou.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Iene nie vele geen sou nie meer.[/a]

ie n e
hoewel niet zeker van negatiepartikel. mogelijk ook en e nie vele geen sou nie meer. dan is en gewoon pronomen. tagging sound
informant1 [a=j]Jan e nie vele geen sou nie meer.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan en ee nie vele_[/v] sound
informant2 [a] Ene nie vele geen geld.[/a]

en e
hier dus duidelijk gn negatiepartikel sound
informant4 [a] Jan ene nie vele geen geld nie meer.[/a]

en e
hier zeker wel negatiepartikel. de twee zijn dus toch mogelijk. sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant3 [a] En wilde geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant3 [a] En wilde geen soepe nie meer eetn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nowers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant4 [a=j] IJ spreekt nie goe geen Frans.[/a] tagging sound
informant4 [a=j] Of ie kun nie goed geen Frans.[/a] sound
informant4 [a=j] Ie klapt nie goed geen Frans.[/a] sound
informant3 [a=j] En kun nie goed geen Frans w.[/a] sound
veldwerker [v] IJ kan zo goed geen Frans.[/v] sound
informant2 [a=j] IJ kun zo goed geen Frans.[/a] wel na aanvankelijke ontkenning sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen vakman.[/v] sound
informant1 [a] Tzijn nie al geen stielmanne n.[/a]

t zijn
sound
informant2 [a=j] Iedereen en geen stielman.

en
negatiepartikel tagging sound
informant3 [a]Tzijn allemale geen stielmann.[/a]

t ziijn
hier meer consensus omdat men niet voor het woord iedereen is. heb sowieso de indruk dat de variant mt niet couranter is. sound
informant2 [a] Ant foefelaars zijn_[/a]

a n t
congruentie sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a] Ene nie overal geen vriendn.[/a]

en e
sound
veldwerker [v=150] Hij weet er alles niet van.[/v] sound
informant2 [a] Ieweeter nie alles van.[/a]

ie weet er
sound
veldwerker [v=151] Hij heeft altijd genen tijd.[/v] sound
informant1 [a] Nooit geenn tijd.[/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a] Jan et drie boekne n.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn uis_ zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Eweet datn zijn huiswerk moet gemaakt n voor tn drien .[/a]

e weet dat n
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moet n.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Dat zoeme meer kunn zegn .[/a]

zoe me
sound
informant1 [a=j] Gemaakt moet n.[/a] sound
veldwerker [v=161] Zijn huiswerk gemaakt n moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=157] Dattij zijn huiswerk moe gemaakt n.[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
informant3 [a=g] Datn zijn huiswerk moet emaakt n.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant4 [a] Marie neurn auto is kapot.[/a] tagging sound
informant3 [a] Iedoet.[/a]

ie doet
spontane do support. sound
informant3 [a] Mariesn auto.[/a] wel minder gebruikelijk blijkbaar. sound
veldwerker [v=164] En at over Piet zoe gaan?[/v] sound
informant1 [a] Pietsen auto.[/a]

piet sen
tagging sound
veldwerker [v=166] Die man.[/v] sound
informant4 [a] Dienn zijn auto.[/a] sound
informant3 [a] Die vent zijn auto.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant2 [a=j] Ej genoeg volk om t hooi binn t haaln.[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Veur?[/v] sound
informant2 [a=j] Ej genoeg volk vo t hooi_ [/a]

e j
sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Twas schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant2 [a=j] Twa schone van Jan om te koom werkn.[/a]

t wa
tagging sound
informant3 [a] Vo te komm werkn.[/a] sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant2 [a=j] Van te komm werkn ook.[/a] tagging sound
informant1 [a] Tga meest om zijn.[/a]

t ga
sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a=j] Om te dragen ja.[/a] tagging sound
informant2 [a] Vo te dragen.[/a] sound
informant4 Ost is_

os t
hier ook variant met s sound
veldwerker [v] Die tonne es zwaar te dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant1 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Van?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a=j] Mhoopn van an tijdn_[/a]

m hoopn
tagging sound
veldwerker [v] Voor?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=j] Mhoopn an tijdn thuis te zijn.[/a]

m hoopn
sound
informant4 [a] Kzoen wiln van an tijdn thuis te zijn.[/a]

k zoen
vreemde formulering. sound
veldwerker [v=193] Dat is zo zeker als n en n twee is.[/v] sound
informant2 [a] Tis zo zeker lijk of dat n en n twee is.[/a]

t is
tagging sound
informant1 [a] Tis zo zeker of dat n en n twee is.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant2 [a] Enkun staan fretn w.[/a]

en kun
sound
informant4 [a] Moa dat staan goanwe misschien weg laatn w.[/a]

goan we
Hoewel de constructie met staan wl mogelijk is zoals ze meteen hierna nog eens bevestigen. sound
informant2 [a] Enkun zagen.[/a]

en kun
sound
informant2 [a] Enkunt uurn stoan kijkn.[/a]

en kunt
tagging sound
veldwerker [v] Ie kan staan te zagen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Hij sta te zagen.[/v] sound
informant1 [a] Enstoa te zagen.[/a]

en stoa
tagging sound
veldwerker [v] Te weg laatn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant1 [a] Treend amme toe kwamme n.[/a]

t reend a mme
tagging sound
informant2 Oame toe kwamm reendet.[/a]

oa me reend et
sound
informant2 [a] Oam arriveerdn jaaje.[/a]

oa m jaa je
sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant2 [a] Kgeloven dakke groter zijn ovvie.[/a]

k geloven da kke ovv ie
tagging sound
veldwerker [v] Oftnem?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dan?[/v] sound
informant1 [a] Nee te meest ovvie.[/a]

t e ovv ie
sound
informant2 [a] Ovvenem. Kzijn groter ovvenem.

ovv en em k zijn ovv en em
maar blijkbaar minder gangbaar sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Zegelooft dajgie rapper ga thuis zijn ovvik.[/a]

ze gelooft da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Nie of mij?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvekik?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant2 [a] Jegelooft toch niet datn sterk datn sterker is of gie.[/a]

je gelooft dat n dat n
tagging sound
veldwerker [v] Oftegie?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ofgegie?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Ze geloovn damewieder rijker zijn of zieder.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Ofzezieder?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] Megeloovn dajgieder zo slim nie ezijt of wieder.[/a]

me geloovn da j gieder e zijt
ik meen hier negatiepartikel te horen maar niet zeker tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Giederegelooft toch nie danzieder armer zijn of gieder.[/a]

giedere gelooft dan zieder
dat plus vol pronomen met congruentie. negatiepartikel_ of gewoon een schwa? tagging sound
informant2 [a] Danzezieder.[/a]

dan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/a] sound
informant1 [a] Je gelooft of gie gelooft dat Lisa al zo schoon is of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant2 [a] Ie gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan euh_[/a] aanvankelijk meent n informant dat dan bart en peter mogelijk is_ maar na discussie wordt iedereen het erover eens dat enkel da mogelijk is. tagging sound
informant4 [a] Ie gelooft da_[/a] tagging sound
informant4 [a] Dan Bart en Peter.[/a] uiteindelijk vinden informant drie en vier de vorm met n toch mogelijk. tagging sound
veldwerker [v=226] Ie slaapt zeker. En die die der neffies zit zegt_ Iendoet.[/v] sound
informant1 [a=j] Enoet.[/a]

en oet
er is geen d aanwezig. tagging sound
informant4 [a=j] Endoet w.[/a]

en doet
tagging sound
informant4 [a=j] Endoede.[/a]

en doede
zelfs hier schwa tagging sound
informant2 [a] Neen hij slaapt nie.[/a] dat is de betekenis van endoet of enoet sound
veldwerker [v=243] Pak nui dattie zegt_ Ie slaapt nie moar ie slaapt eigenlijk wel. Wa zoej ton antwoordn?[/v] sound
informant2 [a=j] Edoet.[/a]

e doet
tagging sound
informant2 [a] Of toetoet.[/a] sound
informant4 [a] Toet. Toet e slaapt.[/a] sound
veldwerker [v=232] Ik zegge van te nie waar en gij zegt toetoet.[/v] sound
informant3 [a=j] Toetoet ti waar.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] Iedoet kunde da zeggen?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] En jaajedoet.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant4 [a] Edoet of enoet.[/a]

e doet en oet
tagging sound
veldwerker [v] En ijdoet is_[/v] sound
informant2 [a] Is toch wel.[/a] sound
veldwerker [v] En enoet is_[/v] sound
informant2 [a] Ontkennen ja.[/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Kgoa ne keer de de zatn af wasn.[/a]

k goa
zatte is kopje sound
informant4 [a] Kwassenik de zatn af en.[/a]

k wassen ik
sound
informant4 Ent kleintjes zijn.

e n t
vorm voegwoord. goed gehoord? sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant2 [a] Waar van zijn moeder gistern hertrouwd is stoeg achter me.[/a] sound
informant2 [a] Stoeg bachtn me.[/a] sound
informant4 [a] De jongn waar van da zijn moeder hertrouwd is gistern.[/a] tagging sound
informant2 [a] Moar alskik da nienweet.[/a]

als k ik nie n weet
negatiepartikel. voegwoord wel erg nederlands sound
veldwerker [v] De jongen die zijn moeder?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant3 [a] Dn bank waar op danze zaatn wa juiste geschilderd.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v] Waar dase op zaatn?[/v] sound
informant2 [a=j] Waar danz op zaatn ee.[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v=253] Marie was toch gekomen wat ik sympathiek vond.[/v] sound
informant4 [a] Kvond dat schone.[/a]

k vond
tagging sound
veldwerker [v] Wat dak schone vond was da Marie gekomen wa.[/v] sound
informant2 [a] Wuk dak schone vond.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant2 [a] Dn dienn die geld et moe mie moar e beetje geevne n.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Die geld et?[/v] sound
informant3 [a] Die geld et.[/a] Wordt wel minder goed bevonden dan de constructie met den dienen. tagging sound
veldwerker [v] Wie geld et?[/v] sound
informant2 [a] Wie datter geld et ton.[/a]

datt er
sound
informant2 [a] Wien datter geld et.[/a]

datt er
tagging sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant4 [a] Wien peisdje dak ik Kortrijk gezien ?[/a]

peis dje
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant4 [a] Oe peisdje daze dat geregeld n?[/a]

peis dje da ze
sound
informant4 [a] Danze dat geregeld n.[/a]

da n ze
hier wel congruentie n sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=j] Wuk peisje oe danzet op gelost n?[/a]

peis je da n ze t
met hoe dat kan het wel. tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisje wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wie peisdje wie dak in Kortrijk gezien heb.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant4 [a] Oe peisdje danzet op gelost en?[/a]

peis dje da n ze t
sound
veldwerker [v] Oe peisdje oe danzet op gelost en?[/v] sound
informant4 [a=j] Eventueel ja.[/a] sound
informant4 [a=j] Oe peisdje oe danzet op gelost n.[/a]

peis dje da n ze t
met hoe dat lukt het wel tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Marie trok de dekkinge noar neur toe.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Die toe kun je dat eventueel weg laatn?[/v] sound
informant4 [a] Joaje trok de dekkinge noar neur.[/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant4 [a] Zoe ie dat gekund n?[/a] sound
informant2 [a] Zoetn da kunn gedaan n?[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant4 [a] Schroot patatn.[/a] schroon is schillen sound
veldwerker [v] Nie en schroon?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant2 [a] Ke geen goest om de koein te voern.[/a]

k e
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Om teetn te geevn .[/a]

t eetn
sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koein zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant4 [a] Al Maries koein zijn ver zijn verdronkn bie d in d overstrominge n.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=318] Brood bakken ken ik niets van.[/v] sound
informant2 [a] Knkenne niet van brood bakn.[/a]

k n kenne
niet zeker van negatiepartikel sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant4 [a] Kpeizn doa nie op.[/a]

k peizn
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant4 [a] Keek met die raarn noa de markt geweest.[/a]

kee k
hoewel begin van de zin moeilijk verstaanbaar. sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kzijn noar de markt geweest of kn noar de markt geweest?.[/v] sound
informant2 [a] Kzijn noa de markt geweest en ke noa de markt geweest.[/a]

k zijn k e
sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Wuffer ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
sound
informant3 [a] Wuk fer.[/a] Alle anderen wijzen wuk fer af maar de vrouw blijft er bij dat zij het zo zegt. sound
veldwerker [v=323] De wat vore raad je mij aan?[/v] sound
informant4 [a] Wuffer zijn de beste?[/a] sound
informant3 [a] Ik zegge wuk fer.[/a] sound
veldwerker [v] De wuk fer of de wuffer?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=324] Mm. De zulke zou ik niet durven op eten.[/v] sound
informant2 [a] Of zukke zoek nie meer durvn op eetn.[/a]

zoe k
sound
informant3 [a] De die.[/a] tagging sound
veldwerker [v=325] De die.[/v] sound
informant3 [a=j] De die.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ge kunt nie zeggen de zukke?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant1 Als dn helft der nie up e staat wuk goajgie ton morgen were keern?

goa j gie
negatiepartikel sound
commentaarwisseling minidisc  sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt ne keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant1 [a] Haalt e keer n pintje.[/a] sound
informant2 [a=j] Gaan haalt een keer n pintje.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan haalt een keer uw broer.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Dat zoeje kunn zeggen.[/a]

zoe je
sound
informant2 [a] Tgoa meest zijn haalt e keer u broere.[/a]

t goa
sound
veldwerker [v] Komen helpt e keer.[/v] sound
informant2 [a] Komt e keer helpn.[/a] sound
informant1 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant2 [a] Komt helpt e keer.[/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zei nog tegen haar ik peize die gast vinden ze allemaal wel een brave.[/v] sound
commentaarzin is erg problematisch om te reproduceren  sound
informant2 [a] Danzen allemale gingn fraai vindn.[/a]

da n ze n
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdek lijk God in Frankrijk en.[/a]

leefd ek
tagging sound
veldwerker [v] Leefdekik?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=337] In die tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Leefdnie.[/a]

leefd n ie
sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdemewieder.[/a]

leefde me wieder
tagging sound
informant2 [a] Leefdnmewieder.[/a]

leefdn me wieder
tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefde jij als een koning.[/v] sound
informant2 [a] Toen leefdegie lijk een koning en.[/a]

leef de gie
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Niemand meuget ziene en gie ook nie.[/a]

meug et
tagging sound
informant2 [a] En kvind dajtgie ook niemeug zien.[/a]

k vind da j t gie nie meug
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v] Kvind dajgijt ook nie zien meugt?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn datn gaan zwemn is.[/a]

k weetn dat n
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=875] Ik weet dattij weestn zwemmn eet.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=353] Ik vrage tegen ui wilde nog een beetje kaffie?[/v] sound
informant2 [a=j] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant2 [a=j]Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie mann. enkv.[/v] sound
informant2 [a=j]Joan.[/a]

joa n
tagging sound
informant4 [a] Joan of joane.[/a]

joa n joa ne
sound
veldwerker [v] Ester een verschil tussen joan en joane?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] En mv.[/v] sound
informant4 [a=j] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
veldwerker [v] Joaw?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Joame.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant4 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant4 [a] Joans.[/a]

joa n s
tagging sound
veldwerker [v=356] Dat kan nu toch niet zijn dat da huis te kope staat?[/v] sound
informant2 [a] Joat.[/a]

joa t
tagging sound
veldwerker [v] Joate.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=355] Zn nu toch nog nie gegeetn ee?[/v] sound
informant2 [a] Joans.[/a]

joa n s
tagging sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen .[/v] sound
informant3 [a] Me zuk were kunje nie vele doen.[/a]

kun je
sound
informant2 [a] Of je kun nie vele doen me zuk were.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant2 [a] Gie goa me mie noar t voetbal.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant4 [a=j] Istn dood?[/a]

ist n
tagging sound
informant4 [a] Istnie dood?[/a]

ist n ie
sound
informant3 [a] Of isezie dood?[/a]

is e zie
sound
veldwerker [v=367] Is eur ziek?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em is dood van haar weet ik het niet.[/v] sound
informant1 [a] Ie is dood w moa van eur weeteket nie.[/a]

weet ek et
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=366] Eur es dood.[/v] sound
informant2 [a] Zie is dood.[/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Me nem te goan werken moestenzie euh moestnzezie heel dn dag thuis blijvn.[/a]

moesten zie moestn ze zie
tagging sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant4 [a] Tis die vent danze geroepn en.[/a]

t is dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Die ze?[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant4 [a] Tis dn dienn die da kluchtje verteld t.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant4 [a] Dank peizn_[/a]

da n k
tagging sound
veldwerker [v] Tis diene vent diek peize_[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] tagging sound
informant1 [a] Kpeizn dat die vent is die t kluchtje verteld .[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v=373] Tis diene vent die ik peiz dase geroepen hebben.[/v] sound
informant4 [a] Kpeizn dat diene vent is_ Kpeizn dat diene vent is danze geroopn n.[/a]

k peizn k peizn da n ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant4 [a] Tis dat huis dakik gekocht n.[/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v] Diek gekocht heb?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant2 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit of nooit niet?[/v] sound
informant1 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v=388] Wie kan er zeggen dat hij nog nooit in zijn leven een leugen verteld heeft?[/v] sound
informant2 [a] Niemand.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant1 [a] Nowers.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=390] Wat ester beter dan een goe pintje bier als t warm is?[/v] sound
informant1 [a] Niemendalle n.[/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien heeft hij al gemolken?[/v] sound
informant4 [a] Nog geen.[/a] sound
informant2 [a] Of geeneen.[/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant3 [a] Tschijnt dase nieten emeugt eetn.[/a]

t schijnt da se e meugt
emeugt_ negatiepartikel? of hoort schwa nog bij nieten? tagging sound
informant2 [a] Tschijnt dase nieten emeugt eetn.[/a]

t schijnt da se e meugt
sound
veldwerker [v] Het schijnt?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten?[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt.[/a]

t schijnt
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerd om niemand zeer te doen nee?[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Om niemand geen zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Ze probeerde van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Vo niemand zeer te doen ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=j] Dat kunj ook zeggen.[/a]

kun j
sound
informant4 [a=g] Wendy peisde van niemand geen zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant2 [a] Tbelooft van ne schoonn dag te zijn.[/a]

t belooft
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=j] Ja dat kun je zeggen.[/a] sound
informant2 [a=j] Tbelooft een schone dag_[/a]

t belooft
tagging sound
informant4 [a=g] Tbelooft van_[/a]

t belooft
sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog een beetje te wachten.[/v] sound
informant2 [a] Tis misschien beter van een beetje te wachtn.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van een beetje te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=j] Ti beter voor euh voor e beetje te wachtn.[/a]

t i
tagging sound
informant4 [a=j] Tzoet ook kunn gaan.[/a]

t zoet
sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant3 [a=j] Om e beetje te wachtn.[/a] tagging sound
informant2 [a=g] Van.[/a] sound
veldwerker [v=402] We hadden het geluk om hem direct terug te vinden.[/v] tagging sound
informant2 [a] Van.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Tkan.[/a]

t kan
sound
veldwerker [v] Voor.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a] Tkunt ook.[/a]

t kunt
sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat;.[/v] sound
informant2 [a] Tis juiste lijk of datter etwien in dn hof euh in t hoovetje stoat.[/a]

t is datt er
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant2 [a=j] Misschien gaanketik wel krijgen.[/a]

gaan k et ik
tagging sound
informant2 [a] Gaanketik.[/a]

gaan k et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfder op duwen?[/a]

durf d er
tagging sound
informant2 [a] Durfjegieder op duuwn?[/v]

durf je gie der
tagging sound
informant2 [a=n][/a] nu toch ontkenning hoewel eerder de constructie werd nagezegd. blijkbaar louter nazeggen dus. sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij inviteern?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Durfjenem inviteern?[/a]

durf je nem
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij inviteern?[/v] sound
informant4 [a] Durfjeneur inviteern?[/a]

durf je neur
tagging sound
informant4 [a] Durfjenulder ja.[/a]

durf je nulder
tagging sound
veldwerker [v=421] Is hij Pol hier geweest?[/v] sound
informant4 [a] Is Pol hier geweest?[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=422] Hoe heeft hij Pol dat op gelost?[/v] sound
informant2 [a] Oe e Pol dat op gelost?[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd.[/v] sound
informant4 [a] Ejgiemien dien brief op gezondn?[/a]

e j gie mien
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant3 [a] Ze leeft ip water en brood van de weke.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
commentaarvreemd dat dit niet kan. nog enkele pogingen om de constructie toch uit te lukken mislukken.  sound
veldwerker [v=426] Marie heeft zij daar niets mee te maken.[/v] sound
informant4 [a] Enet doa nie mee te maakn.[/a]

en et
negatiepartikel tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Eetet?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a=j] Menwieder ginter nog nooit geweest.[/a]

m en wieder
ginter is daar tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewieder gingn winn ee.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Enkunnie doar ook nieten an doen ee.[/a]

en kunn ie
tagging sound
informant2 [a] Ie kunt er ook nieten an doen ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk dattie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn datn morgen ook komt.[/a]

k peizn dat n
tagging sound
veldwerker [v] Datnem morgen ook komt?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a=j] Of dattenie morgen komt.[/a]

datt en ie
tagging sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant2 [a] Enet de bol in de mande gegooid en.[/a]

en et
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=463] Hij heeft de vaas gesmeten kapot.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Enet de vaze kapot gesmeetn.[/a]

en et
sound
veldwerker [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a] Two mo juiste goed genoeg.[/a]

t wo
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan ze vroeger en had.[/v] sound
informant2 [a] Z nu vele meer geld of vroeger.[/a]

z
sound
informant2 [a=j] Of dase vroeger enhadde.[/a]

da se en hadde
tagging sound
veldwerker [v=477] Zij is de beste dokter die ik en ken.[/v] sound
informant2 [a] Zie e dn bestn dokteur dakke ken.[/a]

da kke
ik denk toch dat het niet om een negatiepartikel gaat. sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant2 [a] Eni Enis passeerde weke deur dokteur deur dokteur Mertens opereerde n.[/a]

en i en is
tagging sound
veldwerker [v] Hij is van?[/a] sound
informant4 [a] Joaj van dokteur Martens.[/a] sound
informant1 [a=g] Kpeizn daj meest van zoe gebruikn.[/a]

k peizn da j
sound
veldwerker [v=493] Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant3 [a] Engoa morgn geopereerd zijn.[/a]

en goa
tagging sound
informant3 [a] Van dn dokteur.[/a] sound
informant4 [a] Engoa morgn geopereerd zijn deur dokteur Mertens da ga ook.[/a]

en goa
tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant4 [a] Daj vele ga moetn weg smijtn.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize daj vele weg ga moetn smijtn?[/v] sound
informant1 [a] Joaje dat kunde ook zegn.[/a]

joa je kun de
sound
informant2 [a] Daj vele weg ga moetn smijtn.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize daj vele ga weg moetn smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Dat zoet ook gaan.[/a] sound
informant4 [a=g] Weg smijtn tegaoar houdn.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wuffer boekn eje gekocht?[/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant2 [a] Wien ettermien gezien ip de kermisse?[/a]

ett er mien
sound
informant2 [a] Wien etterjoen gezien op de kermisse?[/a]

ett er joen
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Dajgie Piet e boek et probeern te verkoopne n.[/a]

da j gie
tagging sound
veldwerker [v] Hebt geprobeerd?[/v] sound
informant2 [a] In dezelfde volgorde niet.[/a] sound
informant2 [a] Daje geprobeerd et e boek te verkoopn.[/a]

da je
sound
informant4 [a] Daj geprobeerd et van Piet e boek te verkoopn.[/a]

da j
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant4 [a] Dak geprobeerd hadde an Els e cadeau te_[/a]

da k
sound
informant1 [a] Wim peisde dank geprobeerd hadde van e cadeau te verkoopn an Els.[/a]

da n k
niet zeker van de congruentie n sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant4 [a] Karel weet daj geprobeerd et_[/a]

da j
sound
informant1 [a] Van an Marie e boek te verkoopn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant1 [a] Kgoan.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v] Gie.[/v] tagging sound
informant2 [a] Goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie.[/v] sound
informant1 [a] Ie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wieder.[/v] sound
informant2 [a] Goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Gieder.[/v] sound
informant2 [a] Gieder goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zieder.[/v] sound
informant2 [a] Zieder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik.[/v] sound
informant2 [a] Kgingk.[/a]

k gingk
tagging sound
veldwerker [v] Gie.[/v] sound
informant1 [a] Gie gingk.[/a] tagging sound
informant1 [a] En ton ie gingk.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wieder.[/v] sound
informant2 [a] Wieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zieder.[/v] tagging sound
informant2 [a] Gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En gieder.[/v] sound
informant2 [a] Giedere ging.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gieder gingk.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik?[/v] sound
informant1 [a] Goakik?[/a[

goa k ik
tagging sound
informant1 [a] Goajegie?[/a]

goa je gie
tagging sound
informant2 [a] Goatnie?[/a]

goat n ie
tagging sound
informant2 [a] Goamewieder?[/a]

goa me wieder
tagging sound
informant2 [a] Goajegieder?[/a]

goa je gieder
tagging sound
informant2 [a] Goanzezieder?[/a]

goan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
informant2 [a] Gongnkik?[/a]

gongn k ik
tagging sound
informant1 [a] Gingkik.[/a]

ging k ik
tagging sound
informant2 [a] Gingjegie?[/a]

ging je gie
tagging sound
informant1 [a] Gingtnie?[/a]

gingt n ie
tagging sound
informant2 [a] Gingnmewieder?[/a]

gingn me wieder
tagging sound
informant1 [a] Gingjegiedere?[/a]

ging je giedere
tagging sound
informant2 [a] Gingenzieder?[/a]

gingen zieder
enkel vol pronomen. tagging sound
commentaar[n] navraag benefactief  sound
veldwerker [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
informant4 [a] Morgen gaank e nieuwn velo koopn.[/a] sound
informant2 [a] Goanke vo mie.[/a]

goan ke
sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant1 [a] Kgoan e pintje betaaln voor u.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet alstublieft.[/v] sound
informant2 [a] Koopt e gazette vo mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant2 [a] En ie se vo mien gekaft.[/a]

se
sound
informant1 Dekseln. kaften sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant3 [a] Meugk e stoel neem?[/a]

meug k
sound
veldwerker [v=857] Zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant4 [a] Zing nog e keer e liedje.[/a] sound
informant4 [a] Vor uus.[/v] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borreltje in schenken?[/v] sound
informant1 [a] Moenke nog e druppeltje schenkn vor je.[/a]

moen ke
sound
veldwerker [v=859] Kheb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant1 [a] Kn sigaretn van e verkeerd merk gekocht.[/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij een keer een briefke.[/v] sound
informant2 [a] Schrijvet e keer op e brieftje.[/a]

schrijv et
sound
veldwerker [v=861] mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant2 [a] Mn vader een assenbak gemaakt van oud ijzer_ vo mie.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer noar de winkel achter twee broodn.[/v] sound
informant2 [a] Goat e keer noar de bakkerie achter twee broodn.[/a] sound
veldwerker [v=863] Haal meneer pastoor een keer een stoel.[/v] sound
informant2 [a] Jantje haalt e keer e stoel vo meneer pastoor.[/a] sound
veldwerker [v=864] Ze wisten danze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant1 [a] Ze wistn danze voor zeker zondag gingn moetn werkn.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat eigenlijk niet van plan waren.[/v] sound
informant1 [a] Da.[/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant4 [a] Dan die mann liever op caf_.[/a]

da n
tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dat alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan al de ventn liever op caf gingn.[/a]

da n
tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant2 [a] Iedereen weet dan dieven nie eerlijk enzijn.[/a]

da n en zijn
negatiepartikel tagging sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
veldwerker [v=869] Piet zei datter ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant4 [a] Piet zei dander ook dievn in zijn strate woonden.[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v=836] We gaan niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant2 [a] Megoan nie noar t schole.[/a]

me goan
tagging sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant1 [a] Je weet alijk ook dat niet leutig enis.[/a]

en is
tagging sound
informant2 [a] Of nie geestig is.[/a] sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant4 [a] Das etwat dak nie kenne.[/a]

da s da k
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant2 [a] Vele slimmer of datn der uit ziet.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie komm voor dak geschreven .

da k
mogelijk negatiepartikel maar ik denk toch van niet sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant3 [a] Ken moar drie bons.[/a]

k en
tagging sound
informant3 [a] Kene moa joaj.[/a]

k en e joa j
sound
veldwerker [v=842] Als je dat nu niet doet zul je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Oajt nu niedoet goaj later veel miserie n.[/a]

oa j t nie doet goa j
tagging sound
veldwerker [v=843] Omdat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant2 [a] Omda Jan nie komt_[/a] sound
veldwerker [v=600] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a] Let op daj nievalt.[/a]

da j nie valt
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant2 [a] Datnt goa verkeerd doen.[/a]

dat n t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant2 [a] Ktwijfeln der an datnt goat doen.[/a]

k twijfeln dat n t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant2 [a] Kgoant of strijdn dak dat gezeid ee ja.[/a]

k goan t da k
tagging sound
veldwerker [v=844] Ik heb niemand niet gezien.[/v] sound
informant1 [a] Ke niemand gezien.[/a]

k e
sound
veldwerker [v=850] Ik geloof dat ik niemand niet gezien heb.[/v] sound
informant2 [a] Kgeloovn dak niemand gezien .[/a]

k geloovn da k
sound
veldwerker [v=708] Dat es et al veel jaarn geleden.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant1 [a] Tis al veel jaarn geleedn.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=000] Tee et al veel jaarn nie meer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant3 [a] Tet al.[/a]

t et
sound
veldwerker [v=719] Erik wist zeker dat et Pol daar niets mee te maken had.[/v] sound
informant1 [a] Erik wiste da Pol daar mee nie te doene hadde.[/a] sound
veldwerker [v=422] Erik eetet da goe ip gelost.[/v] sound
informant1 [a] Erik t goed op gelost.[/a]

t
tagging sound
veldwerker [v=000] Freddy wistet da nie.[/a] sound
informant1 [a] Freddy ewistet nie zeker?[/a]

e wist et
negatiepartikel tagging sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv. [/n]  sound
veldwerker [v=000] Goatet Marie morgen ook mee?[/v] sound
informant1 [a] Goa Marie ook mee morgen?[/a] tagging sound
veldwerker [v=717] Eetet die vlage hier ook gepasseerd gistern?[/v] sound
informant2 [a] Et die vlage hier ook gepasseerd gistern?[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Eetet da beestje al eetn gehad vandage?[/v] sound
informant3 [a] Et da beestje al teetn geha?[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Goanet Toon en Dirk dat erg vindn?[/v] sound
informant1 [a] Goan Toon en Dirk dat erg vindn?[/a] tagging sound
veldwerker [v=707] Eetet hier ne vent gewoond vroeger of een vrouwe?[/v] sound
informant3 [a] Etter hier?[/a]

ett er
tagging sound
veldwerker [v=000] Erezzet hier niemand geweest.[/v] sound
informant2 [a] Tet hier niemand geweest.[/a]

t et
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Twoarn ton moar viere.

t woarn
het waren zonder er sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Ken ton in e winkel e beetje gewerkt.

k en
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Ja moeje geen pintje n?

moe je
gebruik geen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 T nog geweest over boltra.

t
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is informanten weigeren ww sterven te gebruiken
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis?
038 De timmerman heeft geen spijkers mee
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM.
190 Deze ton is zwaar om dragen
192 We hopen allemaal om op tijd thuis te zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
318 Kaas maken weet ik niets van.
368 Met hij/ hem te werken, moest zij de hele dag thuis blijven.
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven 'Els' moet voor en 'een cadeau' moet achter 'geprobeerd/proberen' staan
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina?; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: elders: objectspronomen 'nem'
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ammewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaars
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: nem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ant al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at een wijf
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
vorm: ook: te staan en kijken
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
vorm: wel: staan en zagen
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem