SAND-data Hooglede (N034p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Hooglede

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 034p[/k][i]810[/i][i]811[/i][i]812[/i][vw]VVH[/vw][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 Kbennekik da gewend van een beetje ABN te spreken.

k ben e k ik
gewend van sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker1 [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant2 [a] Ze weet zij da nie wè da marie gisteren dood is.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze weet zij da nie. [/a] sound
veldwerker1 [v] Ze en weet zij da niet. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet zij da niet. [/a] sound
informant3 [a] Ziedere wisten da nie. [/a] sound
veldwerker1 [v] Pas op dat je niet en valt. [/v] sound
informant1 [a] Let up da je nie en valt. [/a] man uit Gits wel negatiepartikel tagging sound
informant3 [a] Let up daje nie valt. [/a]

da je
tagging sound
informant2 [a] Ja let ip da je nie valt. [/a] sound
veldwerker1 [v] Dus nie let ip da je nie en valt?[/v] sound
informant2 [a=n] Nee neen. sound
informant1 [a] Let up da je nie en valt. [/a] sound
veldwerker1 [v] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven es of da ze gestorven heeft. [/v] sound
informant3 [a] Is.[/a] sound
informant3 [a] Ze wist nie da ze dood is hé. [/a] sound
veldwerker1 [v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant1 [a]Tis geeneen die wilt dansen. [/a]

t is
sound
informant3 [a] Tes geeneen die wilt dansen.[/a]

t es
hier twijfelachtig: misschien toch negatiepartikel aanwezig? (moeilijk hoorbaar) tnes sound
informant2 [a] Da es juist. [/a] sound
veldwerker1 [v] Maar ge kunt nie zeggen der wilt niemand nie dansen?[/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Geeneen.[/a] sound
informant2 [a] Tis geeneen die wilt dansen.[/a]

t is
sound
informant3 Voor niemand zeggen wieder geeneen. Zin met alleen vol pronomen na pv; subjectdubbeling niet verplicht sound
veldwerker1 [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant3 [a] Niemand eet da nooit willen en xxx en kostet niet. [/a]

kost et
niemand+nooit tagging sound
informant2 [a] Ja of ie eet nie gekund ja te juist. [/a]

eet t t e
tagging sound
informant3 [a] Kostet niet. [/a]

kost et
sound
informant3 [a] Maan da nie veel horen voorzeker. [/a]

m aan
maan voor me gaan sound
informant2 [a] Neeg. [/a]

nee g
sound
informant2 [a] Iejeneet nie ewild en ie kostet nie ook. [/a]

ie en eet t kost et
negatiepartikel! tagging sound
informant1 [a] Iejekostet niet en ieneet nie gewild ook. [/a]

ie jen kost et ie en eet t
negatiepartikel (ook eerste keer?) sound
veldwerker1 [v] Hij ee da gewilln of ij ee da ge euh gekunn? [/v] sound
informant1 [a] Emaar wieder gaan zeggen jie koste dadde. [/a] sound
veldwerker1 [v] Kun je ton vragen ij eet gekunn? [/v] sound
informant3 [a] Kostjegie dadde zoukik zeggen. [/a]

kost je gie zou k ik
sound
informant2 [a] A ja. [/a] sound
informant2 [a] Eejt gekunn zoukik misschien zeggen. Eejt gekunn geen d. [/a]

ee j t zou k ik ee j t
sound
informant1 [a] Ze heet gekunn.[/a]

heet t
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 Jazentoen

ja ze en doen
Als ontkenning van affirmatieve zin. sound
informant3 Mijn zeune woont ook - woont in de walen dienen. herhaling subject uitloop sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 Me gaan zwijgen sound
veldwerker1 [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a] Meuget nie verteln. [/a]

meug et
tagging sound
informant3 [a] Vertel nie wie daje ging zoekn. [/a]

da je
tagging sound
informant3 [a] Moe nie zeggen wie daje ga roepn. [/a]

da je
tagging sound
informant2 [a] Es heel goed. [/a] sound
veldwerker1 [v] Vertel et maar nie. [/v] sound
informant3 [a] Vertelde keer t is al. [/a]

vertel e
sound
informant1 [a] Wieder zoen zeggen moe niet uit een doen wie daze xxx een geropen. [/a]

da ze
uiteendoen: negatiepartikel geassimileerd? sound
veldwerker1 [v] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a] Je zou moeten zeggen _ moet nie zeggen wij. [/a] sound
informant1 [a] Moet nie zeggen wij. [/a]

moet t
sound
veldwerker1 [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
veldwerker1 [v] Zeg mij ne keer wie dat zij had kunnen roepen. [/v] tagging sound
informant3 [a=j] Wie daj a kunn zoekn.[/v]

da j
tagging sound
veldwerker1 [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] Neent. [/a]

neen t
tagging sound
veldwerker1 [v=030] Zeg mij ne keer wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Zeg mij ne keer wien _ wien as a kunn roepn. [/a]

a s
wien a ipv wie dat tagging sound
informant1 [a=n] Nee nee nee nee neen.[/a] sound
informant1 [a=n] Zeg mij ne keer wie dase _ dase a kunn roepn. [/a]

da se
tagging sound
informant3 [a=n] wien daj a kunn roepn. [/a]

da j
ook wien? (niet helemaal duidelijk) sound
veldwerker1 [v=035] Jan rappeleert hem da verhaal wel. [/v] sound
veldwerker1 [v] Jan rappeleert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan eet da nog ku rappeleren. [/a] sound
informant1 [a] Jan koste em da nog rappeleren. [/a] tagging sound
informant2 [a] Azo ook ja. [/a] sound
informant1 T is geen rappeleren t is rapleren. negatie: 't is geen sound
informant1 [a] Ie rappeleerdem ja. [/a]

rappeleerd em
sound
veldwerker1 [v] Jan bukt_ oe zegde dat ton [/v] sound
informant1 [a] _Stuiptem. [/a]

stuipt em
tagging sound
veldwerker1 [v=036] Marie en Piet wijzen _ [/v] sound
informant1 [a] No mekoar. [/a] sound
informant3 [a] Ze wijzn no mekoar. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=037] Toon wast _ [/v] sound
informant2 [a] Hij zit em te wasse. [/a] sound
informant3 [a] Ie zit em te wassen ja. [/a] sound
informant1 [a] Ie zit zijn zelven te wassen. _zijn zelven te wassen. Ie wast zijn zelven. [/a] zijn zelven = afwijkend antwoord van informant uit Gits, dus oppassen, want de Hoogledenaren zijn het er niet mee eens. sound
informant2 [a] Ze zeggn da toch nie bie, nee hector? [/a] zijn zelven = afwijkend antwoord van informant uit Gits, dus oppassen, want de Hoogledenaren zijn het er niet mee eens. sound
informant3 [a] En ot een meisje is ze zit eur te wassn. [/a]

o t
sound
informant1 [a] Ie zit em te wassen. Ja ja gauw. Ie _ ie wast em. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=039] Fons ziet een slang naast of nevenst _ [/v] sound
informant3 [a] Fons ziet een slange neffenst em. [/a] tagging sound
informant1 [a] Neffenst em. [/a] sound
veldwerker1 [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
commentaarof timmerman(en)ee: geassimileerd negatiepartikel?  sound
informant1 [a] Dn timmerman ee geen nagels mee. [/a] tagging sound
informant3 [a] Jee geen nagels mee. [/a]

ie ee
sound
informant1 Jejejaat.

je ja t
sound
veldwerker1 [v] IJ ee geen nagels bij em? [/v] sound
informant1 [a] Aja. Ienee geen nagels bie em. [/a]

ie n ee
tagging sound
informant2 [a] Alijk ja. [/a] sound
informant1 [a] Ie zou wiln timmern maar ienee geen nagels mee. [/a]

ie n ee
sound
veldwerker1 [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Ik ee gewrocht veur Erik. [/a] wrochten = werken sound
informant3 [a] Ja kee gewrocht veur Erik ja. [/a]

k ee
sound
veldwerker1 [v] Kun je t zo dichte meugelijk bij t origineel vertalen? [/v] sound
informant3 [a] Erik wrochte voor mie. [/a] sound
informant2 [a] T is omgekeerd. T is Erik die werk geeft an joen. [/a] sound
informant2 [a] Of kee bie Erik gewerkt. [/a]

k ee
sound
informant1 [a] Ie liet Erik werkn veur zijn zelven. [/a] sound
informant2 Aoten opdracht opdracht kriegt datten voor em werkt.

aot en dat en
2 x accusatiefvorm sound
veldwerker1 [v] Ja liet em veur hem wrochten of voor zijn eigen wrochten? [/v] sound
informant3 [a] Erik ee latn werkn voor em. [/a] sound
informant1 [a] Voor em ja. [/a] sound
informant1 Eigenlijk zoenmender zeggen

zoen me nder
vreemde vorm pron. sound
veldwerker1 [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur mee drievn up de golvn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a] tone keek naor zijnzelven in de spiegele [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant2 [a] Of ie eet e keer goed in de spiegele gekeekn. [/a] sound
veldwerker1 [v] Naor zijn zelven? [/v] sound
informant2 [a] Naor zijn zelven. [/a] sound
informant1 [a] Ja naor zijn zelven ja ja. [/a] sound
veldwerker1 [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] eduard kent goed zijneigen [/a]

zijn eigen
volgorde achteraan tagging sound
informant3 [a] Kent zijn eigen goed of goed zijn eigen. [/a] sound
veldwerker1 [v=046] Eduard heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward ee gehoord dat er foto's van em in d etalage staan. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Dus nie van zijn eigen. [/v] sound
informant3 [a] Nee neen. [/a] sound
informant1 [a] Van em. [/a] sound
veldwerker1 [v=003] Ik peize dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peize da Marie geprobeerd eet van noar em nen brief te schrijvn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Geprobeerd of proberen? [/v] sound
informant3 Marie ee wiln nen brief schrijvn noar eure zoone. doorbreking ww. eindgroep door direct object sound
informant1 [a] Geprobeerd ja. [/a] sound
veldwerker1 [v] En kun je die van weglaten? [/v] tagging sound
informant1 [a] Jaag ge kunt weglatn. [/a]

ja g kunt t
tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je tan a die van der nu nie sta _ kun je tan zeggn ik peize da Marie ee proberen em nen brief te schrijven? [/v] sound
informant3 [a=n] Ie ee geprobeerd van nen brief te schrijvn. [/a] sound
informant2 Ja t doet. vergelijken met antwoorden op t en doet t doet vragen sound
veldwerker1 [v=004] Toen probeerdekegen om tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Ton probeerdekik veur tomatn te kweekn. [/a]

probeerde k ik
tagging sound
commentaarspontaan gebruik proberen voor  sound
commentaarvragend voornaamwoord wien  sound
informant2 [a=n] Wien is die gen ton? [/a] sound
informant1 [a=n] Probeerdekik.[/a]

probeerde k ik
tagging sound
informant1 [a=n] Probeerdekik.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ton probeerekde van tomaten te kweekn? [/v] sound
informant1 [a=n] Neent. [a]

neen t
tagging sound
veldwerker1 [v] Ton probeerdeken? [/v] sound
informant1 [a=n] Da kun je mô _ diene n moet ton weg _ probeerdeke. [/a]

probeerde ke
tagging sound
veldwerker1 [v=005] Ton probeerdemegen om droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a=n] Neen. Ton probeerdnme voor droge thuis _ voor droge thuis te geraken. [/a]

probeerdn me
tagging sound
veldwerker1 [v=006] Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren wandeldne deur t park. [/a]

wandeld ne
tagging sound
informant2 [a=n] Ja gistern wandeldne _ [/a]

wandeld ne
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie wandeldiede? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee nee nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=049] Ik ee mij daar goed geamuseerd. Of kee mij daar goed gejeund. [/v] sound
informant1 [a] Kee mij daar goe gejeund. [/a]

k ee
tagging sound
veldwerker1 [v=050] Zij heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant3 [a] Seedeur nie gejeund ip t bal. T is al. Seedeur nie gejeund.[/a]

s eet eur
tagging sound
informant1 [a] Wat daj ook kunt zeggen _ Zeneedeur daar nie gejeund ip t bal.[/a]

da j ze en eet eur
sound
informant2 [a] Zeneedeur daar nie gejeund op da bal.[/a]

ze en eet eur
tagging sound
veldwerker1 [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] ok profijtig leve levek lijk of da mijn ouders da wiln.[/a]

o k leve k
tagging sound
veldwerker1 [v] Kunde ook zeggen okik profijtig leve?[/v] sound
informant3 [a] Okik ja. Ok. Of ok zegn we ook. Da ik komt daar nie bij van ons neen?[/a] Zie ook nagesprek sound
informant2 [a] Nee neent.[/a]

neen t
sound
veldwerker1 [v] Kun je ook zeggen anek profijtig leve?[/v] sound
informant1 [a] Nee neent.[/a]

neen t
sound
veldwerker1 [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant3 [a] Oje nog drie jaar leef gaje langer leven dan je vadere.[/a]

o je ga je
tagging sound
informant1 [a] Otn nog drie jaar leeft leeftn langer of zijn vadere.[/a]

ot n leeft n
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie euh oatn ottenem?[/v]

oat n ot en em
sound
informant1 [a] Neeje nieten anders. Otten.[/a] sound
veldwerker1 [v] Da s t enigste?[/v] sound
informant2 [a] Jaat.[/a]

jaa t
sound
veldwerker1 [v=057] Als ze zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant1 [a] Ose voort zo ongezond leeft gase nie lange levn.[/a]

o se ga se
tagging sound
informant1 [a] Mô wieder zoen zeggen gase nie lange mee gaan.[/a]

ga se
sound
veldwerker1 [v] Nie oasezij.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
informant2 [a] Aneen.Da nie. [/a] sound
veldwerker1 [v] Ton leeft ze nie lang meer.[/v] sound
informant3 [a] En zee ton nie lange meer geleefd.[/a]

z ee
geen negatiepartikel sound
informant1 [a] Ton leefse nie lange meer.[/a]

leef se
sound
veldwerker1 [v] En ton leefsezij nie lange meer?[/v] sound
informant1 [a] Aja ton leefsezie nie lange meer.[/a]

leef se zie
sound
informant2 [a] Ja leefsezie.[/a]

leef se zie
sound
informant1 Wiender zegn geen leven ook nie. T is levene. negatie ook niet sound
commentaarnegatie met ook niet  sound
commentaarvol pronomen  sound
informant3 Ze zegzie zo

zeg zie
sound
veldwerker1 [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant3 [a] Oj nu nog leef gaaj morgen ook nog levn.[/a]

o j ga j
leef of leeft? moeilijk hoorbaar sound
informant1 [a] Oot nu nog leeft gaat morgen ook nog levn.[/a]

oo t gaat t
tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je zegn ottet nu nog leeft?[/v] sound
informant1 [a] Neent. Neent. [/a]

neen t neen t
sound
informant2 [a] Oat nu nog leeft.[/a]

oa t
sound
veldwerker1 [v] Dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Ton levet morgen ook nog.[/a]

levet t
sound
veldwerker1 [v] Ton levetet morgen ook nog?[/v]

levet t et
sound
informant2 [a] Neeg nee.[/a]

nee g
sound
informant2 [a] Ton levet nog morgen.[/a]

levet t
sound
veldwerker1 [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Ojgieder zo ongezond leeft ga je zo lange lee _ nie leven ovvik.[/a]

o j gieder of ik
tagging sound
informant2 [a] Lijk ik.[/a] sound
informant1 [a] Of lijk ik ja.[/a] sound
informant1 [a] Ojegiedere ja.[/a]

o je giedere
giedere verzwaard vol pronomen tagging sound
veldwerker1 [v] Dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant1 [a] Dan leef je zo lange nie ovvik.[/a]

of ik
sound
veldwerker1 [v] ovvekik? oftekik?[/v]

of ek ik of t ek ik
sound
informant2 [a] Ovvekik.[/a]

of ek ik
sound
veldwerker1 [v] Oftekik?[/v] sound
informant2 [a] Neen. Ovvekik. [/a]

of e k ik
sound
veldwerker1 [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
commentaarhoofzinsorde, geen inversie  sound
informant3 [a] Osse levn veur under werk ze levn nie veur under jongens.[/a]

o se
tagging sound
informant3 [a] Osse veur under werk levn gaan ze nie levn lijk veur under jongens.[/a]

o se
tagging sound
veldwerker1 [v] Dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant1 [a] Dan leven ze nie veur under jongens.[/a] sound
informant2 In Hooglede me zeidenwieder geen meisjoenk.

zeiden wieder
geen inversie sound
informant2 Ja en doet. sound
veldwerker1 [v] Kun je ook zeggen anzezieder?[/v]

a n ze zieder
sound
informant1 [a] Mô t is ton osseziedere.[/a]

o se ziedere
sound
veldwerker1 [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
commentaariemand = entwien  sound
informant1 Ja zeg maar entwien. tagging sound
informant3 [a] O Rudy nog leeft dan leeft Mathilde ook nog.[/a] tagging sound
informant2 [a] Moste Rudy nog leve ton zou Mathilde zeker ook nog levn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Otie Rudy nog leeft?[/v]

o t ie
sound
informant3 [a] O Rudy nog leeft.[/a] tagging sound
informant2 [a] Otne.[/a]

ot ne
sound
informant1 [a] Diene Rudy _ diene Rudy laat je ton weg.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ge kunt nie zeggen otne Rudy nog leeft.[/v] sound
informant1 [a] Neen neen neen neen neen neen neen neen neen.[/a] sound
commentaarnvt spontaan gesprek  sound
informant2 Ween da ook nog gehoord van oeze gasten nee?

w een
sound
commentaarextrapositie  sound
informant1 Dakik nu moste zeggen

da k ik
spontaan gesprek tagging sound
commentaarPotentialis met dat + dubbeling  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 En ammewieder wiln zegn da den tijd zere gaat

am me wieder
ammewieder: verdubbeling na als sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 En een voor zijn rug doedeen keer een voor zijne rug ook.

doe een
gebruik werkwoord doen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant3 [a] Aser veel mensen van den boerestiel wetn _[/a]

as er
tagging sound
informant3 [a] Aotere van den boerestiel lettere euh weinig wetn gaan ze meer wetn van de fabriekn _ van t werk in de fabriekn.[/a]

aot ere
tagging sound
informant1 [a] Otter zo lettere levn van dn boere _ van dn boerestiel hé gaander gaander vele moetn levn van de fabriekn.[/a]

ot er gaan der gaan der
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie aonter?[/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker1 [v] En ook nie oster of aster?[/v] sound
informant2 [a] Neen. Aotere.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ga je dan nog een keer dan leven er kun je da nog een keer opnieuw zeggen?[/v] sound
informant1 [a] Levendere meer in de fabriekn.[/a]

leven dere
sound
veldwerker1 [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] O Bart en Liesje in de euh he in den hemele leven ton ja zitn euh oe noemn die Marie en Frans in de helle.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Mô kun je da ne keer me leven zeggn?[/v] sound
informant1 [a] Euh ton levn Marie en Frans in de helle.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je ook zeggen an of on Bart en Lieske?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] tagging sound
informant3 [a] A.[/a] sound
informant1 [a] T moet oa zijn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Neeneen. Gene n.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Omme gezond levn levenme langere.[/a]

o me leven me
tagging sound
veldwerker1 [v] En in plekke van omme kunde ook ommen gezond leven zeggen?[/v] sound
informant3 [a] Neeje.[/a] sound
veldwerker1 [v] Als we ongezond leven leven we niet lang.[/v] sound
informant3 [a] Omme nie gezond levn game nie lange levn.[/a]

o me ga me
sound
veldwerker1 [v] En kun je ook zegn leven we nie lange?[/v] sound
informant2 [a] Omme nie gezond levn levnme nie lange.[/a]

o me levn me
sound
informant1 [a] Omme nie gezond levn levnme nie lange.[/a]

o me levn me
sound
veldwerker1 [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant3 [a] Leeft n beetje gezondere nee Jan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=073] Leef wat minder ongezond kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Leef maar een beetje minder ongezond.[/a] tagging sound
commentaarspontaan negatiepartikel?  sound
informant3 Zengaan da nie verstaan neen.

ze en gaan
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker1 [v] Kun je ook zeggen en leef ne keer nie zo ongezond jongens?[/v] sound
informant1 [a] Ge kunt dadde mô _[/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 Wiedere weunn in Hooglede wiedere: verzwaard vol pronomen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 Maan binst were voortdoen hé

m aan
sound
informant1 Ojgieder tijd eet.

o j gieder
verdubbeling na voegwoord sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 Ken je die winkel niet of zij je van sint niklaas niet? plaatsing tweede negatiepartikel sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 Volgens datten zekere peisde nee?

dat en
accusatiefvorm en sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarmoesten of moestegen? moeilijk hoorbaar / hier danze: vorm met n  sound
informant3 Danze da nie moesten ondertitelen ik zoe kverstakik daar xxx nie van hé

da n ze k versta k ik
sound
informant2 Kijk doe gie maar doe gie maar zelve. spontaan gesprek sound
commentaarimperatief met gij  sound
informant1 Zeg gie maar Bossier van Gits ie ga da wel weten. spontaan gesprek sound
commentaarna imperatief 'gij'  sound
informant3 Weundje al lange gieder in Waregem?

weun dje
spontaan gesprek sound
commentaaropnieuw doorbreking subjectdubbeling door al lange  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 En datten bie mie geze gezetn ee in dn euh in de fabrieke in dn bureau en ie was van guntere.

dat en
sound
commentaaraccusatiefpronomen na dat  sound
informant1 En keedn _ keednik ton mee getrokken_

k ee d en k ee dn ik
spontaan gesprek sound
commentaarincorporatie objectpronomen  sound
informant1 Zelfs de kiekens werden uit de kooien automatisch gehaald. spontaan gesprek sound
commentaarwoordorde  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaraccusatief pron.  sound
informant2 Maar ie is vroeger of datten vijfenzestig was nee.

dat en
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 De bazen werktegen vele neen. sound
commentaarverleden tijd werktegen  sound
informant3 Kbennik al drieëntwintig jaar in pensioen.

k ben ik
spontaan gesprek sound
commentaarenkel vol pronomen na pv  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 Ie wasem bedrijfsleider xxx

was em
vorm pronomen em sound
informant2 Ze zegzie ook Weidaege nee.

zeg zie
spontaan gesprek sound
commentaarenkel vol pronomen na pv  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 Jaaj maar ie zegt ie ga nog een beetje wachtn.

jaa j
geen inversie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker1 [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoukik da wel kunnen?[/a]

zou k ik
tagging sound
informant3 [a] Dat woordje doen game er nie bie doen neen.[/a]

ga me
sound
veldwerker1 [v] Dus ge zoet nie zeggen zoen ik dat wel kunnen?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
informant2 [a] Zoekik da lijk kunn.[/a]

zoe k ik
interessant gebruik lijk sound
veldwerker1 [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant1 [a=j] Ik vinne dat alleman moe kunn zwemmn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=077] Ik vind da alleman moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Nee nee nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=080] Ik vind da alleman kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant2 [a=n] Ook niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=082] Ik vind da alleman zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant3 [a=n] Ook niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=084] Ik vind da alleman zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant3 [a=n] Moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ik vind da alleman weg moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Weg? En oe is da ton weg?[/a] sound
veldwerker1 [v] Ik vind da alleman were moe kunnen keren.[/v] sound
informant1 [a] Ik vinne dad alleman moe kunn were kern.[/a] sound
informant3 [a] Moe kunn were keren.[/a] sound
veldwerker1 [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant3 [a=j] Kwete da dadeddy morgen wil brood eetn.[/a]

k wete dat eddy
tagging sound
veldwerker1 [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn tielijk ip staan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Eddy moe kunn vree tielijk ip staan.[/v] sound
informant2 [a=j] Eddy moe kunn stief tielijk ip staan.[/a] sound
veldwerker1 [v=088] Ik weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant1 [a=n]Tis lijk ne zin die wringt ee.[/a]

t is
sound
informant3 [a=j] Kwete da Jan moe een nieuwe schuur bouwen.[/a]

k wete
tagging sound
veldwerker1 [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef bellen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n] Ik vinde da Marie lijk moe beln no Jef.[/a] sound
informant2 [a=n]Of Marie zoe moetn no Jef beln.[/a] hier wel doorbreking eindgroep, maar andere constructie sound
informant3 [a=j] Ik vinne da Marie moe na na Je na Jef beln ja.[/a] sound
informant1 [a=j]Twring nog nie te vele.[/a] sound
veldwerker1 [v=102] Ik weet da Jan moet jammer genoeg vertrekken.[/v] sound
informant3 [a=n] Kweet da Jan spijtig moe vertrekn.[/a]

k weet
sound
veldwerker1 [v=107] Ik weet da Hans mag niet komen.[/v] sound
informant1 [a=n] Kwete da Hans nie mag komn nee.[/a]

k wete
sound
veldwerker1 [v=108] Ik weet da Hans mag nie komen,want iedereen weet dat hij het te druk heeft.[/v] sound
informant1 [a=n] Kwete da Hans nie mag komen nee.[/a]

k wete
sound
informant2 Omdatten te veel werk eet.

omdat en
accusatiefvorm pronomen sound
veldwerker1 [v=109] Ik weet da Hans mag nie komen want Marie wil het niet.[/v] sound
informant2 [a=n] Ma da da is lijk nie juist ip gesteld van da mag nie komen nee.[/a] sound
informant1 [a=n] Ik wete da Hans nie mag komn Marie moe moeter nie van wetn.[/a]

moet er
sound
veldwerker1 [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant3 [a=j] Kwete da Jan wil zwins kopn.[/a]

k wete
tagging sound
veldwerker1 [v=130] Ik zei dat Willy moest de auto verkopen.[/v] sound
informant3 [a=j] Ik ee gezeid da Willy moste zijnen auto verkopn.[/a] sound
informant3 [a=j] Ik zeie da Willy moste zijn auto verkopn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize da Marie em ga moetn roepn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ik peize da Marie zal hem moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a=n] Em zal moeten roepen nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ik peize da Marie zal moetn em roepn.[/v] sound
informant1 [a=n] Ik peize da Marie em ga moetn roepn nè.[/a] sound
informant1 [a=n] Neen tga niet.[/a]

t ga
sound
veldwerker1 [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer.[/v] sound
informant1 [a=n] Jan en ee nie veel geen geld meer ie e bijkan prutte.[/a] sound
informant3 [a=n] Ie ee gee ie ee gee soe ie ee geen kluiten meer.[/a] hier geen negatiepartikel, man uit Gits (inf. 1) wel. sound
veldwerker1 [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant1 [a=n] Ie wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant1 [a=n] Nee nee nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=140] Zitten er hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant3 [a=j] Zitn der ier nowwers geen muizn?[/a] tagging sound
informant1 Mo tgebeurt dame nievers zeggen ook wei.

t gebeurt da me
sound
informant3 Maar nog meer nowwers teenkmij. teenkmij = uitdrukking: cf. het dunkt mij sound
veldwerker1 [v=146] IJ spreekt nie goed geen Frans.[/v] sound
informant3 [a=n] Kan nie goed Frans spreekn.[/a] sound
informant3 [a=n] Koetn. Kan geen Frans koetn.[/a] sound
informant1 [a=n] Ie kan zijn Frans niet zoemewieder zeggen.[/a]

zoen me wieder
sound
veldwerker1 [v] Hij spreekt zo goed geen Frans.[/v] sound
informant2 [a] Ie spreekt geen zo goed Frans.[/a] sound
commentaarvreemde constructie  sound
informant1 [a=n] Neenee neenee da niet.[/a] sound
veldwerker1 [v] Zo goe sprekekik geen Frans.[/v] sound
informant1 [a] Zo goed mijn Frans kankik niet.[/a]

kan k ik
vreemde constructie sound
veldwerker1 [v=148] Iedereen is geen vakman.[/v] sound
informant1 [a=j] Alleman is geen stielman.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a=n] Tzijn niet al geen vrienden.[/a]

t zijn
vreemde constructie / negatie sound
informant1 [a=n] Tzijn nie al geen vrienden.[/a]

t zijn
sound
veldwerker1 [v] Mo wa wilt da ton zene?[/v] sound
informant3 [a] A datter do mensen in zitn die die die joe nie moetn een ee.[/a]

dat er
sound
informant1 [a=n]] Iejnee nie overal geen vriendn.[/a]

ie en ee
vreemde constructie, met negatie zowel voor als na universele kwantor / negatiepartikel! (spreker Gits) sound
informant3 [a=n] Tzijn nie al geen vriendn datteneet.[/a]

t zijn dat en eet
accusatiefpronomen subject sound
veldwerker1 [v=150] IJ weet er alles nie van.[/v] sound
informant2 [a=n] Tis niet alles van. IJ weeter nie nie alles van.[/a]

t is weet er
sound
informant3 [a=n] Ie weet er nie vele van.[/a] sound
veldwerker1 [v=151] IJ eeft altijd genen tijd.[/v] sound
informant3 [a=n] Ie ee nooi geen tijd.[/a] sound
veldwerker1 [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a=n] Jan eet drie broekn.[/a] sound
veldwerker1 [v=156] Jan weet datij veur ten drien den auto moet hebben gemaakt.[/v]

dat ij
sound
informant1 [a=n] Jan weet datten voor den drien den auto moe vermaakt een.[/a]

dat en
sound
veldwerker1 [v=160] Jan weet datij veur ten drien den auto gemaakt moe een.[/v]

dat ij
sound
informant1 [a=n] Ook niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=161] En Jan weet datij veur ten drien den auto gemaakt een moe.[/v]

dat ij
sound
informant1 [a=n] Nog minder.[/a] sound
veldwerker1 [v=157] Jan weet datij veur ten drien den auto moe gemaakt een.[/v] sound
informant1 [a=j] Moe gemaakt een ja.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant3 [a] Mariesn auto is er an.[/a]

maries n
tagging sound
veldwerker1 [v] Marie euren auto.[/v] sound
informant1 [a] Marie euren auto is ter an.[/a] sound
informant3 [a] Mariesnen auto is er an.[/a]

maries nen
sound
informant3 [a] Eurnen auto is er an.[/a] sound
veldwerker1 [v=164] Piets auto is kapot.[/v] sound
informant3 [a] Aja. Pietsn auto is kapot ee ja.[/a]

piets n
tagging sound
veldwerker1 [v] Piet zijnen auto.[/v] sound
informant1 [a] Piet zijnen auto is ter an.[/a] sound
veldwerker1 [v=166] Die man. Die man zijn auto die mans auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Die vent zijnen auto is ter an.[/a] tagging sound
informant3 [a]Dn auto is er an van die vent.[/a] sound
informant1 Tes al den tweeden keer datten der an is nu.

dat en
accusatief pron. subject (spreker Gits) sound
informant1 Kga ton zere ne keer gaan kijkn otn nog wil startn.

ot n
accusatief pron. subject (spreker Gits) sound
veldwerker1 [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnnen te halen.[/v] sound
informant1 [a] Eej genoeg volk vo t hooi in t halen.[/a]

ee j
tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je ook zeggen om t hooi in t halen.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee geen om.[/a] sound
veldwerker1 [v] E je genoeg mensen van t hooi int halen.[/v] sound
informant1 [a=n] Mo nog minder.[/a] sound
informant3 [a=n] Ook niet.[/a] sound
veldwerker1 [v] E je genoeg mensen t hooi binnen t halen.[/v] sound
informant1 [a=n] Neeg.[/a]

nee g
sound
informant1 [a] Om of vo nee.[/a] toch inconsistentie over om sound
veldwerker1 [v=189] Twas sympathiek van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a] Ja. Twa sympathiek van Jan vo te komn werkn.[/a]

t wa
tagging sound
informant3 [a] Twa schone van Jan datnee willn komn werkn.[/a]

t wa dat n ee
tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je ook zeggen om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a] We nie zo gauwe.[/a] hier geen a=j ondanks letterlijke betekenis omdat informant duidelijk niet zeker is van zijn stuk. sound
veldwerker1 [v] Twa schone van Jan van te komen werken.[/v]

t wa
sound
informant3 [a] Datnee komn werken.[/a]

dat n ee
sound
informant3 [a=n] Da woordje van xxx.[/a] informant zegt hier wel a=n maar volgens mij klopt dit niet met eerdere uitspraken, dus niet veel aandacht aan schenken. (zie ook vraag 003) sound
veldwerker1 [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant3 [a] Aja die ton is zwaar voor te dragn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Nie om voor te dragen.[/a] sound
veldwerker1 [v] En ook nie van te dragen.[/v] sound
informant1 [a] Nee neen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Die ton es zwaar om dragen.[/v] sound
informant2 [a] Die ton es zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a=n] Whopen allemale veur up tijd thuis te zijn.[/a]

w hopen
sound
informant3 [a] Alleman peist datten ga vr tielijk thuis zijn.[/a]

dat en
iedereen = alleman sound
veldwerker1 [v] Zoe je ook kunnen zeggen van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee neen.[/a] sound
informant3 [a=n] Nie gauwe nee.[/a] volgens mij als ontkenning dus a=n op te vatten, maar toch niet te veel aandacht aan schenken want gaat in tegen concreet taalgebruik (zie ook al v 189) sound
informant2 [a=j] Mhopen van up tijd thuis te zijn.[/a]

m hopen
tagging sound
informant3 Kzegge da woordje van es vele weggelaten van oes nee moet er keer ip letten.

k zegge
passief werkwoord = zijn; constructie: ik zegge + hoofdzin sound
veldwerker1 [v] En kun kun je der bijvoorbeeld zeggen whopen allemaal op tijd thuis te zijn.[/v]

w hopen
sound
informant3 [a=j] We peizn alleman van t van tielijk thuis te zijn.[/a] sound
veldwerker1 [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is.[/v] sound
informant2 [a] Tis zo zeker of dat één en één twee is.[/a]

t is
tagging sound
informant3 [a] Tis zeker of dat één en één twee is.[/a] sound
informant3 [a] Tis zo zeker dat één en één twee is.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v] Dat of lijk da.[/v sound
informant3 [a] Of lijk dat één en één twee is ja.[/a] sound
veldwerker1 [v] Wa zoej t meeste zeggen.[/v] sound
informant3 [a] Dat.[/a] sound
informant1 [a] Lijk lijk.[/a] sound
informant3 [a] Lijk dat.[/a] sound
veldwerker1 [v] Lijk of da.[/v] sound
informant1 [a] Neen. Lijk da.[/a] sound
informant2 [a] Tis zo zeker of dat een en een twee is.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v=198] IJ kan staan zagen.[/v] sound
informant2 [a] IJ kan staan zagen.[/a] tagging sound
informant1 [a] IJ kan staan zagen nee.[/a] sound
veldwerker1 [v] Eum kunde zeggen ie kan staan te zagen.[/v] sound
informant3 [a] Nee nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=199] En kun je ton zeggen ie sta te zagen.[/v] sound
informant1 [a] Ja da kun je zeggen.[/a] sound
informant3 [a] Ie sta te zagn jaaj.[/a]

jaa j
tagging sound
veldwerker1 [v] Die te kun je die daar weg laten.[/a] sound
informant1 [a] Neeneen neeneen neeneen die t moet daar blijvn.[/a] sound
veldwerker1 [v=200] Toen we arriveerden regende het.[/v] sound
informant1 [a] Omme toekwamen regendet.[/a]

o me regende t
tagging sound
informant1 [a] Ja oma omarriveerden regendet.[/a]

o m arriveerden regende t
sound
veldwerker1 [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v]

k geloof
sound
informant3 [a] Kpeize dak groter benne dan gij.[/a]

k peize da k
tagging sound
informant1 [a] Ovvem.[/a]

ov em
sound
informant3 [a] Dak groter ben ovvem.[/a]

da k ov em
tagging sound
veldwerker1 [v] Dantieem.[/v] sound
informant2 [a] O neen.[/a] sound
informant1 [a] Ga geen a ga geen ander moetn zoekn.[/a] sound
veldwerker1 [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant3 [a] Ze gelooft datten eerder thuis is of ik.[/a]

dat en
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie of mij.[/v] sound
informant3 [a] Neeneen. Of ik.[/a] sound
veldwerker1 [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant3 [a] Ge geloof toch nie dattenem sterker is of of of gie.[/a]

dat en em
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie ofgegie of oftegie.[/v] sound
informant2 [a] Neeneen. Of gie.[/a] sound
veldwerker1 [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant3 [a] Ik peize da willy rijker is of ik.[/a] sound
informant3 [a] Ze geloven damewiedere veel rij rijkerder zijn ovvem.[/a]

da me wiedere ov em
tagging sound
informant1 [a] Neen of ziedere.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant3 [a] We gelovn dajegie nie zo slim bent of ik.[/a]

da je gie
tagging sound
informant3 [a] Of wiedere.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ze geloven dattene al zo slim ben of wiedere.[/a]

dat ene
tagging sound
veldwerker1 [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Ge gelooft toch niet dasezieder armder zijn of ziedere.[/a]

da se zieder
tagging sound
informant3 [a] Damewiedere armder zijn of giedere.[/a]

da me wiedere
tagging sound
informant3 [a] Danzeziedere armder zijn of wiedere.[/a]

dan ze ziedere
tagging sound
informant1 [a] Mo ge gelooft toch niet dasezieder armder zijn of giedere.[/a]

da se zieder
tagging sound
veldwerker1 [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant1 [a] Gie gelooft da Lisa snelder is of Anna.[/a] niet helemaal juist vertaald: comparatief ipv even snel als tagging sound
veldwerker1 [v=222] IJ gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant3 [a] Ie gelooft datten sterker is of_ ie peist datten sterker is of die twee andere mensen daar oe noemen ze daar ja Geert en Jan.[/a]

dat en dat en
tagging sound
veldwerker1 [v=226] Marie antwoordt hij en doet.[/v] sound
informant2 [a=j] Jaajendoet.[/a]

jaa j en doet
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie ij en doet.[/v] sound
informant2 [a=n] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=227] Ie doet.[/v] sound
informant1 [a=n] Neeneeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=228] Tdoet.[/v] sound
informant2 [a=n] Jaajendoet zoemewieder zeggen.[/a]

jaa j en doet zoe me wieder
tagging sound
veldwerker1 [v] En wa wilt da ton zene?[/v] sound
informant3 [a]Tis geen waar.[/a]

t is
sound
informant1 [a] IJ slaapt niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=230] Hij en doet.[/v] sound
informant2 [a=n] Jaajedoet.[/a]

jaa je doet
sound
informant1 [a=n] Jaajedoet ie ga komn kennekik em.[/a]

jaa je doet kenne k ik
sound
veldwerker1 [v=231] Hij doet.[/v] sound
informant2 [a=j] Jaajedoet.[/a]

jaa je doet
tagging sound
veldwerker1 [v=243] Slaaptie.[/v] sound
informant1 [a=n] Neeneej ie slaapt niet.[/a]

nee j
sound
veldwerker1 [v] Kunde zeggen ie doet.[/v]

kun de
sound
informant3 Dus Marie die vraagt slaaptne.

slaapt ne
vorm subjectpronomen sound
informant2 [a=n] Jaajendoet kunje zeggen.[/a]

jaa j en doet kun je
sound
informant2 [a] Ie slaapt niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=244] En kanse zeggen toetoet.[/v]

kan se
sound
informant1 [a=n] Da ga ook niet.[/a] sound
veldwerker1 [v] Toetoet kunde da zeggen.[/v]

kun de
sound
informant1 [a] Ge kunt da zeggen. Pak nu bijvoorbeeld daje zegt nè kijk_euh_ Ie ie slaapt niet. Mo gie zit te kijkn_ toetoet ie slaapt.[/a]4

da je t oet t oet
tagging sound
informant3 [a] Tes nog een keer bevestigen dat t waar e_ toetoet.[/a]

t es
sound
veldwerker1 [v=248] Ik doe wel even de kopjes afwassen.[/v] sound
informant3 [a=n] Kga de schotels doen.[/a]

k ga
sound
informant1 [a=n] Ik doe wel even_ das toch eh een bevel.[/a] sound
informant1 [a=n] Neenee neeneen.[/a] sound
informant2 [a=n] Kgakik wel de tassen afwassen.[/a]

k ga k ik
sound
veldwerker1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij.[/v] sound
informant2 Ze stond zie bachten mie zeker. ze stond zij sound
informant1 [a] Die jongen wo van dat de moeder gisteren getrouwd is stond bachtn mie.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Diens da.[/v] sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Die da zijn moeder.[/v] sound
informant1 [a] Ook niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant3 [a] De bank woar dase up zaten was juiste geschilderd.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker1 [v] Den bank waar waar op ze zaten.[/v] sound
informant3 [a] Waar dase op zaten.[/a]

da se
sound
informant2 [a] Waar daseziedere.[/a]

da se ziedere
sound
veldwerker1 [v=253] Marie was toch gekomen wat ik heel tof vond.[/v] sound
informant2 [a] Marie was alijk gekomn.[/a] sound
informant2 [a] Dak stief goe vonde.[/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] Dak stief dak stief schone vond.[/a]

da k
sound
informant3 [a] Kvonne da schone da Marie gekomn e. [/a]

k vonne
sound
informant1 [a] Marie was toch gekomn en kvondda stief schone.[/a]

k vond da
sound
veldwerker1 [v] Wa da k stijf schoon vond was dat Marie toch gekomen was.[/a] sound
informant3 [a] Kvonne da schone da Marie gekomn was.[/a]

k vonne
sound
informant1 [a] Wat dak stief schone vond.[/a]

da k
sound
veldwerker1 [v] En kun je dat azo zeggen.[/v] sound
informant2 [a] Mindere.[/a] sound
informant1 [a] Teerste is beter.[/a]

t eerste
sound
veldwerker1 [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje.[/v] sound
informant3 [a] In de parochie woa dakik wone staat een oude kerke.[/a]

da k ik
tagging sound
informant1 [a] Woa dak wone.[/a]

da k
sound
veldwerker1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant3 [a] Die die die veel kluiten ee moe maar entwadde geven ee.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Wie veel kluiten ee.[/v] sound
informant1 [a] Wie niet_ die.[/a] sound
veldwerker1 [v=260] Wa denk je of wa peide wie ik in Kortrijk gezien heb.[/v] sound
informant1 [a=n] Ja da kan gaan. Wie peisje dak in Kortijk gezien ee. Of wie peisje dak gezien ee in Kortrijk.[/a]

peis je peis je
sound
veldwerker1 [v] En kun je ook zeggen wa peide wie ik in Kortrijk gezien eb?[/v] sound
informant1 [a=n] Da goa niet.[/a] sound
veldwerker1 [v=261] Wa peidegunder oe danzet_ oe ze_ oe danzet op gelost en.[/v] sound
informant1 [a=j] Wuk peisjegiedere oe daset ip gelost een.[/a]

peis je giedere da se t
tagging sound
veldwerker1 [v=262] Wie peide wie ik in Kortrijk gezien heb.[/v]

pei d e
sound
informant3 [a=n] Wie peisje dak in Kortrijk gezien ee.[/a]

peis je da k
tagging sound
veldwerker1 [v] En kunde zeggen wie peisde wie dak.[/v]

kun d e da k
sound
informant1 [a=n] Neeneeneeneeneeneeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=265] Hoe peide oe ze t hebben op gelost.[/v]

pei d e
sound
informant1 [a=n] Oe peisje daset ip gelost een.[/a]

peis je da se t
sound
veldwerker1 [v] Oe peisde oe da.[/v]

peis d e
sound
informant1 [a=n]Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=266] Wie peisde die ik in Kortrijk gezien heb.[/v]

peis d e
sound
informant3 [a=n] Wie peisde dak in Kortrijk gezien ee.[/a]

peis de da k
sound
veldwerker1 [v] Ja dus 't kan nie zijn wie peisde diek.[/v] sound
informant1 [a=n] Neen.[/a] sound
informant1 [a=n] Wie peisje wie dak in Kortrijk gezien ee.[/a]

peis je da k
is eigenlijk wél antwoord op 262, daar moet het antwoord dus eigenlijk a=j zijn, ipv a=n sound
veldwerker1 [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant3 [a] Marie trokt de saarge naor eur toeë.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] En kun je die toe_ kun je da la laten vallen.[/v] sound
informant3 [a] Marie trokt de saarge naor ja naor eur.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant3 [a=n] Zoeje da zelve gekund een?[/a]

zoe je
sound
informant1 [a=n] Gingken da kunn doen een?[/a]

ging k en
sound
veldwerker1 [v] Zowieso mee kunn en nie gekund?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben.[/v] sound
informant1 [a=n] Mmm peist niet.[/a] sound
veldwerker1 [v] Zou hij da gedaan kunnen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Zoen da kunn gedaan een.[/a]

zoe n
sound
veldwerker1 [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen.[/v] deze vraag wordt eigenlijk niet beantwoord, enkel irrelevante constructies gekregen sound
informant1 [a] Gingken da gingken da kunn doen.[/a]

ging k en ging k en
sound
veldwerker1 [v=502] Marie zit patatten en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Marie zit de patatten te schellen neen.[/a] niet expliciet ontkend dus geen a=n ingevoerd; ook niet doorgevraagd. sound
veldwerker1 [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien.[/v] sound
informant1 [a] Kee geen goeste vo de koein teetn te gevn.[/a]

k ee t eten
sound
veldwerker1 [v] Dus ge gaat nie zeggen ik ee geen goestinge en eetn gevn_[/v] sound
informant1 [a=n] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant3 [a=n] Maries koeien zijn allemale verdronkn in de overstrominge.[/a] sound
informant1 [a=n] Maries koein zijn al versmoord.[/a] sound
veldwerker1 [v] Kun je zegge Marie al eur koein?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee neen.[/a] sound
informant3 [a=n] Al Maries koein zijn versmoord.[/a] sound
veldwerker1 [v=318] Brood bakken ken ik niets van.[/v] sound
informant3 [a=n] Kee geen benulle veur brood te bakkn.[/a]

k ee
tagging sound
informant1 [a=n] Wel van brood bakkn ken ik niemendalle.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant1 [a=n] Kpeis daar nie ip.[/a]

k peis
sound
veldwerker1 [v] Kun je zeggen da?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Do peizek niet ip.[/a]

peis ek
sound
veldwerker1 [v] Ik ben naar de markt geweest of kee naar de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Kee naar de markt geweest.[/a] sound
veldwerker1 [v=321] Diene rare gast eek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Met die raren xxx eek no de markt geweest.[/a]

ee k
sound
informant3 [a=n] Kee no de markt geweest met diene raren do.[/a]

k ee
sound
veldwerker1 [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant1 [a=n] De welke is wuk vore nee bie oes_ wuk vore.[/a] sound
informant3 [a=n] En wuk vore eejegie gemaakt.[/a]

ee je gie
sound
informant2 [a=n] En wukke.[/a] sound
veldwerker1 [v=323] De wa vore zijn ter al besproken. Of wa vore zijn ter al besproken.[/v] sound
informant3 [a=n] Wukke_ wuk vore taartn zijnder voorbehouden.[/a]

zijn der
sound
veldwerker1 [v] En kunde zeggen de wuk vore.[/v]

kun d e
sound
informant1 [a] Neent.[/a]

neen t
sound
veldwerker1 [v=324] Mm de zulke zoek niet durven op eten.[/v]

zoe k
sound
informant2 [a=n] De die game nie meer ip eetn wij.[/a]

ga me
tagging sound
veldwerker1 [v=325] De die. Nie die zulke.[/v] sound
informant1 [a=j] De die.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=327] Gaan haalt ne keer een pintje in de kelder.[/v] sound
informant3 [a] Haal nog een keer een pintje.[/a] sound
informant1 [a] Gaat een keer een pinte gaan haln.[/a] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt een keer een pinte in de kelder ja.[a] tagging sound
informant1 [a=j]Aja we zoen da zeggen.[/a] sound
informant3 [a] Alletwee zoen ze zeggen.[/a] sound
informant1 [a]Ze zoen t alle twee zeggen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Komen helpt een keer.[/v] sound
informant2 [a] Gajemie keer helpn?[/a]

ga je mie
sound
informant3 [a] Gaje keer komen helpn.[/a]

ga je
sound
veldwerker1 [v=329] En kzegge nog tegen eur kpeize die gast vinden ze allemaal wel ne braven.[/v] sound
informant2 [a=n] Awe kzeggekik tegen eur_ das allemoale vindn dat da nen braven is.[/a]

k zegge k ik da s
sound
informant1 [a=n] Kpeize dase diene gast allemoale wel ne fraaien vindn.[/a]

k peize da se
sound
informant1 [a=n] Neen. Twringt twringt.[/a]

t wringt t wringt
sound
veldwerker1 [v=336] In dienen tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In dn tiede leefdek lijk god in frankrijk.[/a]

leefde k
tagging sound
informant3 [a] Leefdekik lijk god in Frankrijk.[/a]

leefde k ik
tagging sound
informant3 [a] Leefdekik ist.[/a]

leefde k ik
sound
informant2 [a] Tga meer da zijn.[/a]

t ga
sound
veldwerker1 [v=337] In dienen tijd leefde hij als god in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] In dienen tijd leef leefdne lijk god in frankrijk.[/a]

leefd ne
tagging sound
veldwerker1 [v=338] In die tijd leefden wij als god in frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] In dienen tijd leefdenwiedere lijk god in frankrijk.[/a]

leefden wiedere
tagging sound
informant1 [a] In dienn tijd leefdemewieder lijk god in frankrijk.[/a]

leefde me wieder
sound
veldwerker1 [v=345] In dienen tijd leefde jij als een koning.[/v] sound
informant3 [a] In dienen tijd ie leefde lijk ne koning.[/a] hoofdzinsorde! tagging sound
informant3 [a] In in dienen tijd leefdegie lijk ne koning.[/a]

leefde gie
tagging sound
veldwerker1 [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Aja tmoet da niemand zien en gij ook niet.[/a]

t moet
woordvolgorde : direct object tussen werkwoord en (thematisch) subject. sound
informant3 [a] Niemand mag het zien en gie nog min.[/a] tagging sound
informant3 [a] Tmaget niemand zien en gie nog min.[/a]

t mag et
zie 6597 sound
informant3 [a] En gie meuget ook nie zien.[/a]

meug et
sound
informant3 [a] En kvinne dajetgie nog min meug zien ja.[/a]

k vinne da je t gie
incorporatie LVpron. tagging sound
veldwerker1 [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant1 [a=n] Kwete datten wees gaan zwemmn eet.[/a]

k wete dat en
sound
informant1 [a=n] Nee neen Kwete datten wees gaan zwemmen eet. Maan maar dadde gebruiken.[/a]

k wete dat en m aan
vorm 'maan' sound
veldwerker1 [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmen is.[/v] sound
informant1 [a=j] Kwete datten gaan zwemme is.[/a]

k wete dat en
tagging sound
informant1 [a] Ja datten nu aant zwemmen is ja.[/a]

dat en aan t
sound
veldwerker1 [v=353] Wil je nog koffie, Jan?[/v] sound
informant3 [a=j] Jaok.[/a]

jao k
tagging sound
informant3 En at neent is tis neenk.

a t neen t t is neen k
hoofdzinsorde! sound
informant2 Jaaj.

jaa j
tagging sound
veldwerker1 [v] Dat is_ de gebuur voorzeker ee.[/v] sound
informant1 [a] Jaat.[/a]]

jaa t
tagging sound
veldwerker1 [v] Moekik nog iets doen voor ui.[/v]

moe k ik
sound
informant1 [a] Jaog.[/a]

jao g
tagging sound
veldwerker1 [v] At over wunder gaat.[/v]

a t
sound
informant2 [a] Jaow.[/a]

jao w
tagging sound
veldwerker1 [v] En at over gunder gaat.[/v]

a t
sound
informant2 [a] Jaos.[/a]

jao s
tagging sound
veldwerker1 [v] Aja da zijn de gebuurs.[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] At over gieder ga.[/v]

a t
sound
veldwerker1 [v] Mogen we een beetje langer blijven. [/v] sound
informant3 [a] Jaog.[/a]

jao g
tagging sound
veldwerker1 [v=354] Gaat ze dansen.[/v] sound
informant1 [a=n] Jaos.[/a]

jao s
tagging sound
informant1 [a=n] A vaneigen dadde.[/a] sound
veldwerker1 [v] En kun je ton zeggen joase.[/v]

joa se
sound
informant2 [a=n] Jejoas wij.[/a]

je joa s
tagging sound
informant1 [a=n] Tis geen joase. Tis ton joas zulle.[/a]

t is joa se t is joa s
tagging sound
veldwerker1 [v=355] Hebben ze al gegeten.[/v] sound
informant1 [a=n] Jejaos.[/a]

je jao s
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie jaonze.[/v]

jao n ze
sound
informant1 [a=n] Neen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=356] Is het huis te koop.[/v] sound
informant1 [a=n] Jejaot.[/a]

je jao t
tagging sound
veldwerker1 [v] Nie jaote.[/v]

jao te
sound
informant1 [a=n] Neeneen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=357] En gij vraagt tegen mij aja wie wie dat.[/v] sound
informant1 [a=j] Wie dadde.[/a] tagging sound
informant3 [a=j] Wie wie dadde ja.[/a] sound
veldwerker1 [v=358] Euh ik peize datter iemand al de cake ip geetn ee maar ik weet niet_[/v]

dat er
sound
informant3 [a=n] Wien.[/a] sound
informant1 [a=n] Wiene. Wiene juiste.[/a] sound
veldwerker1 [v] Dus nie wie dat?[/v] sound
informant1 [a=n] Neeneen.[/a] sound
informant2 Tni nog nie heel ip nee tligt er nog.

t n i t ligt
negatiepartikel sound
informant2 Weetjet nie meer under name. LV in uitloop sound
informant2 Nee anders ghoort da toch nie vele nee.

g hoort
hoofdzinsorde sound
informant3 Aje een kind eet die geboren is_

a je
een kind die sound
veldwerker1 [v=359] Mee zulk een weer je kun nie veel doen ee.[/v] sound
informant1 [a=n] Me zuk n were kunje nie vele doen buitn.[/a]

kun je
sound
informant1 [a=n] Azo moet zijn.[/a] Hoewel in spontane spraak toch geregeld hoofdzinsorde is gevonden waar inversie wordt verwacht in AN, dus niet helemaal betrouwbaar, deze afwijzing? sound
veldwerker1 [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant3 [a=n] Ga ne keer naar t voetbal gaan kijkn me mie.[/a] sound
veldwerker1 [v] Nie met ik?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee nee me mie.[/a] sound
informant3 [a] Of met oes.[/a] sound
veldwerker1 [v=364] Is hem dood.[/v] sound
informant2 [a=j] Istne.[/a]

is t ne
sound
informant1 [a=j] Istn dood.[/a]

is t n
tagging sound
veldwerker1 [v=367] Euh en kan je dat dan van een vrouw.[/v] sound
informant2 [a=n] Is ze dood.[/a] sound
informant1 Da wil zeggen dat gedaan is der mee. extrapositie der mee sound
veldwerker1 [v=365] Hem es dood van eur weet ik het nie.[/v] sound
informant1 [a] Ie isem dood.[/a]

is em
sound
informant3 [a=n] Ie isem dood.[/a]

is em
tagging sound
veldwerker1 [v=366] Eur is dood.[/v] sound
informant3 [a=n] Zeszie dood.[/a]

z es zie
sound
informant3 [a] En em leeft nog.[/a] hier wel eerste zinsplaats voor hem sound
veldwerker1 [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de helen dag thuis blijven.[/v] sound
informant1 [a=j] Met em te gaan werken.[/a] tagging sound
informant2 [a=n] Deur dattene ging gaan werkn zekere.[/a]

dat ene
sound
informant3 [a=n] Deur em te gaan werkn moekik ton thuis blijvn.[/a]

moe k ik
sound
veldwerker1 [v] Zoe je da kunnen zeggen mee met.[/v] sound
informant2 [a] Neeje. [/a] sound
informant2 [a] Deur dattenie.[/a]

dat en ie
concurrentie met dattene sound
veldwerker1 [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Das die vent wo das achter riepn.[/a]

da s da s
tagging sound
informant1 [a] Das die vent dase geropn een.[/a]

da s da s
tagging sound
informant3 [a] A tis die vent da dasezieder geroepen een.[/a]

t is da se zieder
tagging sound
veldwerker1 [v] Diezezudder geropen een.[/v]

die ze zudder
sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Diedase.[/v]

die da se
sound
informant1 [a] Neeneen. Nog minder.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=371] Dat is de vent die dat graptje heeft verteld.[/a] sound
informant3 [v] Das die vent diedeen kluchtje verteld eet.[/v]

da s die d een
tagging sound
veldwerker1 [v] Kun je zeggen die da.[/v] sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
informant1 [a] Gewoon die.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=372] Dat is de vent die ik peize dat da kluchtje verteld ee..[/v] sound
informant1 [a] Das de vent dak peize die da kluchtje verteld ee.[/a]

da s da k
tagging sound
veldwerker1 [v=373] Dat is de vent diek peize danze geroepen een.[/v]

die k dan ze
sound
informant3 [a]Das de vent dak peize dase geropen eet ee.[/a]

da s da k da se
tagging sound
informant1 [a] Dase geropen een.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker1 [v=380] Dat is t huis dakik gekocht heb.[/v]

da k ik
sound
informant1 [a] Das t huis dak gekocht ee.[/a]

da s da k
tagging sound
veldwerker1 [v] Dat is dat huis diek gekocht ee.[/v]

die k
sound
informant1 [a] Neent. [/a] sound
veldwerker1 [v=387] Wanneer ga t geld aan de bomen groeien.[/v] sound
informant3 [a=n] Nooit.[/a] sound
informant2 Tgeld groeit alijk an de bomen niet.

t geld
positie negatiepartikel sound
veldwerker1 [v] Kun je zeggen nooit niet.[/v] sound
informant1 [a=n] Nooit van zijn leven.[/a] sound
veldwerker1 [v] Mo nie nooit niet?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=388] Wie kanter da zeggen datij nog nooit in zijn leven ne leugen verteld eet.[/v]

kan ter dat ij
sound
informant3 [a=n] Niemand zeker.[/a] sound
veldwerker1 [v] Niemand niet.[/v] sound
informant3 [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen.[/v] sound
informant2 [a=n] Nievers.[/a] sound
informant3 [a=n] Nowers.[/a] sound
veldwerker1 [v=390] Wa ister beter dan een goe pinte bier.[/v]

is ter
sound
informant2 [a=n] Tis nie beter of een goe pintje bier.[/a]

t is
sound
informant3 [a=n] Niet da beter is.[/a] sound
veldwerker1 [v=391] Welke koeien heeft hij gemolken.[/v[ sound
informant2 [a=n] Gene nee.[/a] sound
informant2 [a=n] Geenene.[/a] sound
informant3 [a=n] Neeje. Die niet moeter nie bie kommn.[/a]

moet er
sound
veldwerker1 [v=393] Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor.[/v] sound
informant2 [a] Meugt da nie vertelln nee dat_[/a] mogen : soort van imperatief gebruik? geen subject sound
informant3 [a] Meugt da nie vertelln daje ne cadeau gekocht eet.[/a]

da je
zie ook 7671 sound
informant1 [a] Meuget tegen niemand zeggn.[/a]

meug et
zie ook 7671 sound
informant1 [a] Nie zeggn daje ne cadeau gekocht eet.[/a]

da je
tagging sound
informant2 [a] Te beter mee meugn nee.[/a]

t e
sound
veldwerker1 [v] Nie zeggn ee tegen ui moeder daje gevallen eet.[/v] sound
informant1 [a] Meuget nie zeggn.[/a]

meug et
sound
veldwerker1 [v=397] Tschijnt dase niets mag eten.[/v] sound
informant3 [a] Tschijnt dase nie mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker1 [v] Het schijnt dase niets mag eten.[/v] sound
informant3 [a] Tschijnt zemewieder.[/a]

t schijnt ze me wieder
sound
veldwerker1 [v] Da schijnt. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee.[/a] sound
informant1 [a=n] Volgens dat schijnt.[/a]

da t
sound
veldwerker1 [v] Ze schijnt dase niets mag eten.[/v]

da se
sound
informant1 [a=n] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Schijnt dase niets mag eten.[/v]

da se
sound
informant1 [a=n] Tmoet een t voren.[/a]

t moet
sound
veldwerker1 [v] Ze schijnt van niks te mogen eten.[/v] sound
informant1 [a=n] Neeneent.[/a]

nee neen t
sound
veldwerker1 [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a] O nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant1 [a=n] Wendy probeerde niemand geen zeer te doen.[/a] negatie tagging sound
veldwerker1 [v] Wendy probeerde van niemand geen zeer te doen.[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Jaat da da ga ook.[/a] sound
informant1 [a=j] Van niemand geen zeer te doene ja.[ /a] sound
informant1 [a]We laten da vele weg.[/a] Die opmerking strookt niet met hun taalgebruik. sound
veldwerker1 [v] Wendy probeerde veur niemand zeer te doen.[/v] sound
informant1 [a=n] Neeneen.[/a] sound
informant2 Da besta nie vele meer ook nie nee. negatie versterkt met ook niet sound
informant1 Zis doude van omme van ommewieder getrouwd een.

z is d oude o me o me wieder
ommewieder sound
commentaarnvt  sound
informant3 Ze zeggen alletwee t were lijk of datis nee.

da t is
lijk of da sound
informant1 En zijn wiedere doa nie bij nee. subject na pv sound
veldwerker1 [v=400] Tbelooft weer een mooie dag te worden.[/v]

t belooft
sound
informant3 [a] Tga were ne schonen dag zijn.[/a]

t ga
sound
informant3 [a] Beloven neen dat is te lang.[/a] sound
veldwerker1 [v] Mee dreigen.[/v] sound
informant1 [a=j] Tverdreigt ne slechtn dag te zijn.[/a]

t verdreigt
tagging sound
informant3 [a=j] Tverdreigt van ne schonen dag te zijn.[/a]

t verdreigt
tagging sound
veldwerker1 [v] Moe die van daar staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Ik zoe mee van pakken.[/a] sound
veldwerker1 [v] En veur.[/v] sound
informant1 [a=n] Neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=401] Tes misschien beter om nog even te wachten.[/v]

t es
sound
informant3 [a=j] Tes beter om nog een beetje te wachtn.[/a]

t es
tagging sound
veldwerker1 [v] Tis beter van nog een beetje te wachten.[/v]

t is
sound
informant1 [a] Me zoen da zelfs nog eer zeggen.[/v] sound
informant1 [a] Tis beter van nog een beetje te wachten.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v] Tis beter nog even te wachten.[/v]

t is
sound
informant2 [a=n] Ze zeggen da nie vele alhier.[/a] sound
veldwerker1 [v] Tes misschien beter voor nog een beetje te wachten.[/v] sound
informant1 [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=402] Whadden de chance om hem direct terug te vinden.[/v]

w hadden
hier geen echt antwoord gekregen sound
veldwerker1 [v] Whoan de chance van em direct te vindn?[/v] sound
informant1 [a] Neeneent.[/a] De afwijzing blijkt echter niet op de 'van' te slaan, maar op de afwezigheid van partikel 'wel': whan wel chance van... sound
informant2 [a=j] Whan wel chance wè van da rechtuit were te vindn.[/a]

w han
sound
informant1 [a] Whan wel chance van da direct were te vindn.[/a]

w han
tagging sound
veldwerker1 [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v]

t lijkt
sound
informant1 [a] Tis juiste lijk of datter ntwien in de lochting staat.[/a]

t is dat ter
tagging sound
veldwerker1 [v] Er kun je da weg laten.[/v] sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
informant1 [a] Er moet do bie komen.[/a] sound
veldwerker1 [v=408] Euhm op dit feest wordt er veel gedanst.[/v] sound
informant1 [a=j] Ip die feeste werd er vele gedanst.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Moet die er der staan.[/v] sound
informant1 [a] Jejejejejejejaot.[/a]

jao t
sound
veldwerker1 [v] Werd er veel gedanst of est er veel gedanst. [/v] sound
informant3 [a] Twordt ter vele gedanst.[/a]

t wordt
sound
informant2 [a] Of tis.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v=409] Vanaf nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel.[/v] sound
informant1 [a] Van nu voort gaan ze alleen maar brood meer verkopn in de winkele.[/a] sound
informant1 [a=j] Van nu voort werd er allene maar brood verkocht.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Vanaf nu est er alleen maar brood verkocht.[/v] sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ik word zot.[/v] sound
informant2 [a] Kommer zot van zeker.[/a]

kom er
sound
informant2 Ze zoen dikkels zeggen van twerk nee. van t werk: buiten de tang sound
veldwerker1 [v=417] Misschien gaketekik wel krijgen.[/v]

ga k et ek ik
sound
informant2 [a=n] Kgatik misschien wel krijgen.[/a]

k ga t ik
tagging sound
informant1 [a=j] Misschien gaketekik wel krijgen.[/a]

ga k et ek ik
tagging sound
informant1 [a=n] Jaja gaatekik.[/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker1 [v=418] Durfdergij op duwen.[/v]

durf der gij
sound
informant1 [a=n] Durfjeder ip duwen.[/a]

durf je der
tagging sound
informant3 [a=n] Durfje daar ip duwen.[/a]

durf je
tagging sound
informant2 [a=j] Durfder gie ip duwen.[/a]

durf der
tagging sound
veldwerker1 [v=419] Ton durfdem gij uitnodigen.[/v]

durf dem
sound
informant2 [a=n] Durfjegie em uitnodigen.[/a]

durf je gie
tagging sound
veldwerker1 [v=420] Durfdezegij uitnodigen.[/v]

durf de ze gij
sound
informant2 [a=n] Durfjegie eur uitnodigen.[/a]

durf je gie
tagging sound
informant1 [a=j] Durfjeze jezegie uitnodigen.[/a]

durf je ze je ze gie
tagging sound
veldwerker1 [v=421] Is hij Pol hier geweest?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee neen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Estet Pol hier geweest.[/v]

es t et
sound
informant1 [a=n] Ook niet. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=422] Oe eetet Pol da ip gelost?[/v]

ee t et
sound
informant2 [a=n] Ook niet.[/a] tagging sound
informant1 [a=n] Juiste Pol alleen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant2 [a=n] A neejen. Eejegie diene brief mie gezondn?[/a]

ee je gie
plaatsing indirect object na LV! tagging sound
informant1 [a=n] Eejegie mie dienn brief ip gezondn?[/a]

ee je gie
tagging sound
informant1 [a] Azo ist.[/a]

is t
tagging sound
veldwerker1 [v=424] Ik heb hem het gegeven.[/v] sound
informant1 [a=n] O ja neen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ik heb het hem gegeven.[/v] sound
informant2 [a=j] Ik eetem gegevn.[/a]

ee t em
tagging sound
informant1 [a] Tis ton an em nee.[/a]

t is
tagging sound
informant2 [a=j] Jagedoet_ ik eetem gegeven.[/a]

ja ge doet ee t em
tagging sound
informant1 [a] Ja da kun je ook.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant3 [a=n] Ze leeft up water en en brood up water en brood van de weke.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze leefsie van de week ip water en brood.[/a]

leef sie
tagging sound
veldwerker1 [v] Ze leeftzezij ip water en brood van de week.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker1 [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant3 [a=n] Meen doar nog nooit geweest.[/a]

m een
tagging sound
informant2 [a=j] We zijnwieder do nog nooit geweest.[/a]

zijn wieder
tagging sound
informant2 [a=j] Ja meenwieder do nog nooit geweest.[/a]

m een wieder
twee hulpwerkwoorden mogelijk bij zijn tagging sound
informant2 Mo we zeggn da toch daor lijk bie nee. Vreemd gebruik 'lijk' sound
veldwerker1 [v] We zijnmewe.[/v] sound
informant2 [a] Mmm.[/a] sound
veldwerker1 [a] Nee[/a] sound
veldwerker2 [v] Meenmewieder daar nog nooit geweest.[/a]

m een me wieder
sound
informant2 [a=n] Diene me kom moet doar nie bie komm.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei nog damewieder gingn winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
informant3 [a=j] Marie zei damewieder gingn winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker1 [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant1 [a=j] Iekannie do ook niet an doen nee.[/a]

ie kan ie
tagging sound
veldwerker1 [v=430] Ik denk datten morgen ook komt.[/v]

dat en
sound
informant2 [a] Kpeis datn morgen ook ga komm.[/a]

k peis dat n
tagging sound
veldwerker1 [v] Zeen geweest ee naar de markt.[/v]

z een
sound
informant1 [a] Zeen geweest.[/a]

z een
hoewel bij 8639 duidelijk twee mogelijke hulpwerkwoorden bij 'zijn' tagging sound
veldwerker1 [v=453] Zeen geweest naar de markt.[/v]

z een
sound
informant1 [a=n] Zeen na de markt geweest.[/a]

z een
sound
informant1 [a] Neeneenee neenee neenee neenee.[/a] sound
veldwerker1 [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet den bal in de mande gesmeetn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=463] IJ heeft de vaze gesmeetn helemaal kapot.[/v] sound
informant1 [a=n] Tga niet.[/a]

t ga
sound
informant1 [a=n] IJ eet de vaze heel kapot gesmeetn.[/a] sound
veldwerker1 [v=472] En ee Gunther gebeld?[/v] sound
informant2 [a=n] Ee Gunther gebeld?[/a] sound
veldwerker1 [v] En ee Gunther gebeld?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee nee neent.[/a] sound
veldwerker1 [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v]

t en was
sound
informant1 [a=n] Twoa maar juiste gepast.[/a]

t woa
sound
veldwerker1 [v] Ten woa?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant3 [a] IJ is in d andere weke deur dokter Noyer geopereerd.[/a] sound
veldwerker1 [v] Van dokter Noyer.[/v] sound
informant1 [a] Neeneent.[/a]

neen t
sound
veldwerker1 [v=493] Hij wordt morgen door dokter Noyer geopereerd.[/v] sound
informant3 [a] Morgen gaatn geopereerd zijn van Noyer.[/a]

gaat n
tagging sound
veldwerker1 [v=495] Ik peize daje vele weg zou moetn gooin.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize daje ga meugen vele weg smijtn.[/a]

k peize da je
tagging sound
veldwerker1 [v] Dus ook nie ik peize daje veel weg ga moeten smijten.[/v]

da je
sound
informant1 [a] Nee neen.[/a] sound
veldwerker1 [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan het gooien.[/v] sound
informant3 [a] IJ is bezig met al zijn slechte seulen weg te smijtn.[/a] seule = WVl. voor emmer sound
veldwerker1 [v] Ant weg smijtn of weg ant smijtn?[/v] sound
informant1 [a] Ja moar kunt s alletwee pakn ee.[/a] geen subjectpronomen sound
veldwerker1 [v] IJ is al zijne kapotten briel_[/v] sound
informant2 [a] Ant weg smijtn.[/a]

an t
tagging sound
informant1 [a] Das t beste.[/a]

da s
sound
veldwerker1 [v=517] Robert ee drie groene appels en Marie ee der drie rode.[/v] sound
informant2 [a=j] Robert eet drie groen appels en Marie eeter drie rode.[/a]

ee ter
tagging sound
informant1 [a=n] En Marie eet drie rode.[/a] sound
informant3 [a=n] En Marie eet drie rode.[/a] sound
veldwerker1 [v] Zonder er.[/v] sound
informant3 [a=n] Die er is der te veel an.[/a] sound
informant2 [a=n] Ja eet drie rode.[/a] sound
veldwerker1 [v=412] Der waren veel boeren ip t feest.[/v] sound
informant2 [a] Twaren veel boeren ip t feeste.[/a]

t waren
tagging sound
veldwerker1 [v=413] Waren er veel boeren op het feest?[/v] sound
informant3 [a] Warnter veel boern ip de feeste?[/a]

warn ter
tagging sound
veldwerker1 [v] Waren veel boeren ip de feest.[/v] sound
informant3 [a] Nee warndre veel boern.[/a]

warn dre
tagging sound
veldwerker1 [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht.[/v] sound
informant3 [a] Wukke boekn eeje gekocht.[/a]

ee je
tagging sound
informant1 [a] Wuk vore boeken eeje xxx.[/a]

ee je
sound
informant2 [a] Wukke boekn eeje gekocht Hector_ wuk vore gakik nie zeggn.[/a]

ee je ga k ik
sound
informant1 [a] Wuk vore dat is de genre van boeken.[/a] sound
veldwerker1 [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien.[/v] sound
informant3 [a] Wie eeter joe gezien op de kermisse.[/a]

ee ter
tagging sound
informant1 [a] Voilˆ tes juiste.[/a] sound
informant3 [a] Wien eetere joe gezien.[/a]

ee tere
sound
veldwerker1 [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant3 [a=n] Marie zei daje daje geprobeerd ee van ne boek te verkopn.[/a] sound
veldwerker2 da je / da je sound
informant2 [a=n] Marie zei dajegie probeerde an Piet nen boek te verkopn.[/a]

da je gie
sound
veldwerker2 [v] Marie zei dajegie Piet ne boek_[/v] sound
informant1 [a] Ee geprobeerd nen boek te verkopn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Ee geprobeerd of zoeje zeggen ee proberen te verkopen.[/v]

zoe je
sound
informant1 [a] Neeneen jee geprobeerd.[/a]

j ee
sound
informant3 [a] Eejegie geprobeerd van nenboek te verkopn an Piet.[/a]

ee je gie
sound
veldwerker2 [v] Dajegie a wiln ne boek verkopen an Piet.[/v]

da je gie
sound
veldwerker2 [v] Of dus euhm Marie ee gezeid daj dajegie Piet a wiln ne boek verkopen.[/v]

da j da je gie
sound
informant2 [a=n] Okkik wille verkopen ist an piet nee.[/a]

o k ik is t
sound
veldwerker1 [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te verkopen.[/v] sound
informant1 [a=n] Wim peisde dakik geprobeerd hadde an Els ne cadeau te verkopn.[/a]

da k ik
sound
veldwerker1 [v] Dus die Els zoejegij meer noar achtern zetn?[/v] sound
informant1 [a=n] Joan.

joa n
sound
veldwerker1 [v] Kun je zeggen Wim peisde dakik a proberen an Els ne cadeau te verkopen.[/v]

da k ik
sound
informant1 [a=n] Neeneen neeneen.[/a] sound
veldwerker1 [v=532] Karel weet dajij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v]

da jij
sound
informant1 [a=j] Karel weet dajegie geprobeerd eet an Marie nen boek te verkopn.[/a]

da je gie
tagging sound
veldwerker2 [v] En Karel weet dajegij eet proberen Marie ne boek te verkopen.[/v]

da je gij
sound
informant1 [a=n] Neeneeneen.[/a] [n] navraag benefactief sound
informant1 Morgen gaak voor mie ne ne nieuwe velo kopen.

gaa k
sound
informant2 Allee kgaan al eentje vragen voor joe.

k gaan
sound
informant1 Kga voor joe een pinte vragen.

k ga
sound
informant1 Moest je naar de winkel gaan euh koopt ton een keer een gazet vo mie. sound
informant2 Kee die boeken an mijn broer gegegen maar jeesem gekaft vor mie.

k ee j ee s em
sound
informant1 Kaften e spasiën. spasiën = kaften sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 Mak ne stoel pakken.

ma k
sound
informant3 Allee zing nog eentje. sound
informant3 Kan da nie onthouden zet dat een keer ip een papiertje.

k kan
sound
informant1 Mijn vader ee nen assenbak gemaakt uit oud ijsdere. sound
informant2 Gaat e keer vo mie achter twee broden. sound
informant2 Haalt een keer ne stoel voor meneer paster. sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant2 Ie wistie zeker dase zondagen gingn moetn werkn.

wist ie da se
sound
informant1 Erik zei dat die mannen liever niet ip café gingn. sound
informant1 Datter dieven wonen in zijn strate.

dat er
tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 Kee maar drie snoeptjes.

k ee
tagging sound
informant2 Kenee maar drie

k en ee
sound
informant2 Me gaan nie naar school. sound
informant3 Da da nie geestig is. sound
informant1 Dat e entwat dak nie kenne. tagging sound
informant1 Ie is bozer of datten der uit ziet

dat en
boos = slim, rap tagging sound
commentaarnavraaag negatie  sound
informant1 Moe nie komn voor dak geschrevn ee.

da k
tagging sound
informant1 Kee niemand gezien

k ee
tagging sound
informant1 Kpeize dak niemand gezien ee.

k peize da k
tagging sound
veldwerker1 [v=885] vervoeging gaan rechte volgorde heden sound
informant2 [a] Ik ga.[/a] tagging sound
informant2 [a] Wieder gaan.[/a] tagging sound
informant3 [a] Gij gaat.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ie gaat.[/a] tagging sound
informant3 [a] De gebuur gaat.[/a] sound
informant3 [a] Gieder gaat.[/a] tagging sound
informant2 [a] En zieder gaan.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=885] Inversie gaan heden. sound
informant1 [a] Gakik.[/a]

ga k ik
tagging sound
informant2 [a] Gajegie.[/a]

ga je gie
sound
informant2 [a] Gaatnie.[/a]

gaat n ie
sound
informant1 [a] Gamewiedere.[/a]

ga me wiedere
tagging sound
informant1 [a] Gajegiedere.[/a]

ga je giedere
tagging sound
informant1 [a] Gaanzeziedere.[/a]

gaan ze ziedere
tagging sound
veldwerker2 [v=026] Jan had heel da brood wel willn opeten.[/v] sound
informant1 [a] Jan a heel da brood willn op etn.[/a] sound
informant3 Kpeisde dajeging ook woorden vragen die in ons dialect een heel andere betekenis een.

k peisde da je ging
bijzin : hoofdzinsorde sound
veldwerker2 [v] Aje gezond leeft leefde langer.[/v]

a je leef de
sound
informant1 [a] Aje gezond leeft leefje langere.[/a]

a je leef je
sound
veldwerker2 [v] Ajegie zo blijft roken.[/v]

a je gie
sound
informant1 [a] Ajegie azo blijft smoren.[/a]

a je gie
sound
veldwerker2 [v] Akik nie op pas zal ik nie lang leven.[/a]

a k ik
sound
informant3 [a] Ak nie ip lette.[/a]

a k
sound
informant1 [a] Akik nie ip lette gaak nie lange leven.

a k ik ga k
sound
veldwerker2 [v] Ottenie nie ip past.[/v]

o t en ie
sound
informant1 [a] Ottenem nie op nie ip en let.[/a]

o t en em
negatiepartikel bij spreker Gits sound
veldwerker2 [v] Ossezie nie op past.[/v]

o se zie
sound
informant1 [a] Ossezie nie op let up let.[/a]

o se zie
sound
veldwerker2 [v] Ozie nie up let.[/v]

o zie
sound
informant3 [a] Osse nie up let.[/a]

o se
sound
veldwerker2 [v] Ojegieder nie op let

o je gieder
sound
informant3 [a] Ojegieder nie ip let.[/a]

o je gieder
sound
veldwerker2 [v] Ogieder nie op let.[/v]

o gieder
sound
informant3 [a] Ojegieder nie ip let.[/a]

o je gieder
sound
commentaarnavraag subjectdubbeling 3de persoon  sound
informant3 Tis al lange geledn.

t is
sound
veldwerker2 [v] Hij spreekt nie goe geen Frans.[/v] sound
informant1 [a] IJ kan nie goe geen Frans.[/a] sound
veldwerker2 [v] IJ slaapt al zeker. Kunde dan antwoorden me toetoet.[/v]

kun de
sound
informant1 [a] Neenee.[/a] sound
veldwerker2 [v] IJ zal nie komen zeker. Kunde dan toetoet zeggen.[/v]

kun de
sound
informant1 [a] Gie gie zegt ie sla ie slaapt nog niet en en nen an nen ander ga gaan kijkn nen ander persoon ga gaan kijken en die zegt toetoet.[/a] sound
informant1 [a] Genee geen gelijk ie slaapt al.[/a]

ge n ee
negatiepartikel spreker Gits sound
informant1 [a] Toetoet is altijd het tegenovergestelde dajegie wilt beweren.[/a]

da je gie
sound
veldwerker2 [v] IJ slaapt al zeker. Kunde dan zeggen toetoet ij loopt nog rond.[/v]

kun de
sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker2 [v] Zeenem gevoerd naar de kliniek.[/v]

z een em
sound
informant1 [a] Zeenem naar de kliniek gedaan.[/a][/n]

z een em
sound
commentaar spontaan gesprek  sound
informant2 Ze togen zieder ook ook een kaarte nee. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.'
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis?
232 A: Hij zal niet komen. B: ët doet.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
vorm: wie dat
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag Andere volgorde is wel goed beantwoord
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: eetret
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: Der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Ot een
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em