SAND-data Poelkapelle (N031p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. Gent5) vertaling: Jan kent nog wel heel da vertellement
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. Gent5) vertaling: M&P zie mekaar an de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. Gent5) vertaling: T wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. Gent5) vertaling: den temmerman e se nagels nie mee
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. Gent5) vertaling: F zag e slange nefns em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. Gent5) vertaling: E diej mi werken voor em
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. Gent5) vertaling: J liet eur mee op en neer gaan met de baren
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. Gent5) vertaling: T bekeek se zelven e ki goed in de spiegle
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hem
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. Gent5) vertaling: em
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hem
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. Gent5) vertaling: em
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hem
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. Gent5) vertaling: T bekeek se zelven e ki goed in de spiegle
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: hem
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. Gent5) vertaling: J ed in twie minuten e pint uutgedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. Gent5) vertaling: die schoenen tertn gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. Gent5) vertaling: W kent ze zelven goe genoeg
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. Gent5) vertaling: z'n eigen
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. Gent5) vertaling: z'n eigen
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. Gent5) vertaling: W kent ze zelven goe genoeg
opm.: reflexief: zichzelf reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. Gent5) vertaling: W e goord da t'r portretten van em in d' etalage staan
opm.: reflexief: hem reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. Gent5) vertaling: W e goord da t'r portretten van em in d' etalage staan
opm.: reflexief: hem reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. Gent5) vertaling: emzelve
opm.: reflexief: hem reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. Gent5) vertaling: emzelve
opm.: reflexief: hem reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. Gent5) vertaling: die patatn laten under nie gemakkelijk schellen
opm.: reflexief: hun reflexief: zich (?)
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. Gent5) vertaling: da glas brikt ot op de grond falt
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. Gent5) vertaling: 't is al jaren dat 'n leeft van 't deel va ze vadre
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. Gent5) vertaling: van de weke leef z' op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. Gent5) vertaling: lev et nog
opm.: merkwaardig tweede antwoord
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. Gent5) vertaling: lev et it nog
opm.: merkwaardig tweede antwoord
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. Gent5) vertaling: lev et it nog
opm.: merkwaardig tweede antwoord
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. Gent5) vertaling: lev et nog
opm.: merkwaardig tweede antwoord
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. Gent5) vertaling: oe lange teir je gieder nu al op dien deel
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. Gent5) vertaling: in Bretagne levn ze sertoe van 't vissen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. Gent5) vertaling: achter 't eten gok go slapen
opm.: gaan-dubbeling
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. Gent5) vertaling: zu kik da wel kun doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. Gent5) vertaling: je dij zn uus afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent5) vertaling: 'k wetn da Jan stief moe kun werkn
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: ook: ' 'k weet da Jan moet stief kunnen werken'
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent5) vertaling: 'k wetn da Jan stief moe kun werkn
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: ook: ' 'k weet da Jan moet stief kunnen werken'
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent5) vertaling: 'k wetn da Jan stief moe kun werkn
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: ook: ' 'k weet da Jan moet stief kunnen werken'
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 4
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. Gent5) vertaling: Jan e gienien boek mi
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. Gent5) vertaling: Jan e gien boek mi
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. Gent5) vertaling: boeken e Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. Gent5) vertaling: Jan e ni vele gin gelt mi
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent5) vertaling: 't mag niemand klappen over die affaire
opm.: expletief 'het'
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. Gent5) vertaling: komt niet voor
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. Gent5) vertaling: 't i nieman tie zegt at 'n komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. Gent5) vertaling: etwostn
opm.: twijfelgeval 'negatiepartikel': in hoeverre kan de 'n' in antwoord 2 als negatiepartikel gezien worden?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. Gent5) vertaling: zitn d'r ier etwo muzn
opm.: twijfelgeval 'negatiepartikel': in hoeverre kan de 'n' in antwoord 2 als negatiepartikel gezien worden?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. Gent5) vertaling: zitn d'r ier etwo muzn
opm.: twijfelgeval 'negatiepartikel': in hoeverre kan de 'n' in antwoord 2 als negatiepartikel gezien worden?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. Gent5) vertaling: etwostn
opm.: twijfelgeval 'negatiepartikel': in hoeverre kan de 'n' in antwoord 2 als negatiepartikel gezien worden?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. Gent5) vertaling: ik geef nietn an etwien anders
opm.: twijfelgeval negatiepartikel (antwoord 1)
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. Gent5) vertaling: niemendalle
opm.: twijfelgeval negatiepartikel (antwoord 1)
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. Gent5) vertaling: ik geef nietn an etwien anders
opm.: twijfelgeval negatiepartikel (antwoord 1)
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. Gent5) vertaling: niemendalle
opm.: twijfelgeval negatiepartikel (antwoord 1)
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. Gent5) vertaling: 't wild niemand werkn
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. Gent5) vertaling: me wistn nie dat 'n tuus wos
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. Gent5) vertaling: 'k wistn 't ik ook nie
opm.: objectclitic voor subject
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent5) vertaling: ne meug (di) me nieman klapn over di affaire
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. Gent5) vertaling: Jan wit at 'n vo dn driën den oto moe vermokt en
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. Gent5) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. Gent5) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. Gent5) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. Gent5) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. Gent5) vertaling: Mariez noto is kapot
opm.: twijfelgeval genitief-s
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. Gent5) vertaling: Marie eurn oto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. Gent5) vertaling: Piet sn oto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. Gent5) vertaling: Piet sn oto is kapot
opm.: twijfelgeval possessiefpronomen
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. Gent5) vertaling: die vint sn oto is kapot
opm.: twijfelgeval genitief-s
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. Gent5) vertaling: die vint sn oto is kapot
opm.: twijfelgeval pronominale genitief
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. Gent5) vertaling: dien oto is de min nie, mo de zien
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. Gent5) vertaling: de gazette va gisteren ligd onder de tilevizje
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. Gent5) vertaling: Jan i K&K under broertje
opm.: twijfelgeval 'hun'
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. Gent5) vertaling: se
opm.: twijfelgeval 'hun'
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. Gent5) vertaling: se
opm.: twijfelgeval 'hun'
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. Gent5) vertaling: Jan i K&K under broertje
opm.: twijfelgeval 'hun'
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. Gent5) vertaling: di joengs sin under velo's gepakt
opm.: merkwaardige woordvolgorde
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. Gent5) vertaling: die gezusters under moeder is overgekomen
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. Gent5) vertaling: dien oto is Wimsns
opm.: twijfelgeval genitief-s
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. Gent5) vertaling: die velo is de mien
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. Gent5) vertaling: die velo is fa mien
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. Gent5) vertaling: die velo is fa mien
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. Gent5) vertaling: die velo is de mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. Gent5) vertaling: ne meug me niemand klappen over die affaire
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. Gent5) vertaling: 'k willen ik niemand (gien) zeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. Gent5) vertaling: 't is jammer da me nie meugen kom
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. Gent5) vertaling: da go kik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. Gent5) vertaling: 'k e nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. Gent5) vertaling: 'n a 't nog mo juste uuteengedaan of Marie begoste te bleitn
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent5) vertaling: gon olt tie kommande nu mor op
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent5) vertaling: go ... gon ooln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent5) vertaling: go ... gon ooln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent5) vertaling: gon olt tie kommande nu mor op
185 (x08h) Hij en werkt (inf. Gent5) vertaling: ne werkt ie nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. Gent5) vertaling: 'k verbien ju van ier te komn
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. Gent5) vertaling: Jan belette da me beldn no Marie
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent5) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent5) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent5) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent5) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent5) fragment: - (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. Gent5) fragment: voor te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent5) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent5) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent5) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent5) fragment: - (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent5) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent5) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent5) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent5) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. Gent5) fragment: of dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. Gent5) fragment: of (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. Gent5) fragment: of (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. Gent5) fragment: of (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. Gent5) fragment: of (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. Gent5) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. Gent5) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. Gent5) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. Gent5) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. Gent5) fragment: als (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. Gent5) fragment: als (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. Gent5) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. Gent5) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn da j gidr op niemand kwaad zit
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn da se zie nowers preus veuren is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. Gent5) vertaling: Els peisjt at ni gemaklik is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn da 'k te late zin e gi nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. Gent5) vertaling: je wit oglik da j gi moe werkn en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. Gent5) vertaling: elkndim peisjt a me widr nor uus gaan en da ze ziedr nog meugen bluvn
opm.: subjectdubbeling 3.mv.
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. Gent5) vertaling: 't is spitig dat 'n ie komt en da ze zie deuregaat
opm.: subjectdubbeling 3.ev.vrouw in bijzin.
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. Gent5) vertaling: 'k peizn da L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. Gent5) vertaling: 'k peizn da P&L gaan trouwen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. Gent5) komt voor: j
betekenis: ontkennend
opm.: meestal met 'ja'
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. Gent5) komt voor: j
betekenis: ontkennend
opm.: meestal met 'ja'
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. Gent5) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. Gent5) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. Gent5) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. Gent5) komt voor: j
betekenis: bevestigend
opm.: meestal met 'ja' 't doet voor kinderen en zaken
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. Gent5) komt voor: j
betekenis: bevestigend
opm.: meestal met 'ja' 't doet voor kinderen en zaken
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. Gent5) komt voor: n
opm.: niet voor volwassenen
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. Gent5) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. Gent5) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. Gent5) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. Gent5) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. Gent5) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. Gent5) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. Gent5) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. Gent5) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. Gent5) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. Gent5) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. Gent5) komt voor: j
opm.: niet voor personen; als men je bewering lange tijd niet schijnt te geloven
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. Gent5) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. Gent5) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. Gent5) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. Gent5) fragment: waarvan dat zijn (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. Gent5) fragment: waar dat (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent5) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent5) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent5) fragment: dat (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent5) fragment: dat (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent5) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. Gent5) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. Gent5) fragment: dat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. Gent5) fragment: waar dat k (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. Gent5) fragment: da (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. Gent5) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. Gent5) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. Gent5) fragment: den dien die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent5) vertaling: wie peis je da 'k tegengekomen en i stad
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent5) vertaling: oe peiz je gieder da se da garangeerd en
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent5) vertaling: wit j oe da ze da garangeerd en
opm.: a is nasaal
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. Gent5) vertaling: M wit nie wi da me wiedr willen opbellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. Gent5) vertaling: wit er etwie wi da me wiedr geropen en
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent5) vertaling: wie peis je da 'k tegengekomen en i stad
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent5) vertaling: wie peis je da 'k tegengekomen en i stad
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. Gent5) vertaling: en e s'n andn gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. Gent5) vertaling: 'n e s'n emde gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. Gent5) vertaling: 'n ed en oed up s'n oofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. Gent5) vertaling: 'n ed e plek up s'n emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. Gent5) vertaling: 'n e se bien gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. Gent5) vertaling: 'n ed em zier gedaan
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. Gent5) vertaling: M trok de sarze nor eur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. Gent5) vertaling: L wit dat er potretten va zezelven te kope zin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. Gent5) vertaling: je rappeleerd je nog wel da me toen dwars deur da bos gelopen en
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. Gent5) vertaling: 'k rappeleern mi da M z'n oto kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. Gent5) vertaling: ze rappeleert eur nog dat 'n zat t' eten lik e zwin
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. Gent5) vertaling: widr rapleren us wel dad al Jan se boeken gepakt waren, mo zieder rapleren 't ulder ni mir
opm.: reflexief: ons reflexief: hun of reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. Gent5) vertaling: rapleer je 't gidr julder nog da me Jan gezien en up de mart
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. Gent5) vertaling: j' ed em e breuke gewrocht
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. Gent5) vertaling: ze zelve
opm.: reflexief: hem reflexief: zichzelf
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. Gent5) vertaling: ne voeld em deur 't is zakken
opm.: reflexief: hem reflexief: zichzelf
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. Gent5) vertaling: ne voeld em deur 't is zakken
opm.: reflexief: hem reflexief: zichzelf
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. Gent5) vertaling: ze zelve
opm.: reflexief: hem reflexief: zichzelf
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: ... hebben kunnen doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: ... hebben kunnen doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: ... hebben kunnen doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: zou hij dat kunnen gedaan hebben
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: zou hij dat kunnen gedaan hebben
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: zou hij dat kunnen gedaan hebben
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: ... gedaan kunnen hebben
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: ... gedaan kunnen hebben
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent5) vertaling: ... gedaan kunnen hebben
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. Gent5) fragment: gekun (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. Gent5) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. Gent5) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. Gent5) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. Gent5) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. Gent5) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. Gent5) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. Gent5) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. Gent5) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. Gent5) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. Gent5) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. Gent5) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. Gent5) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. Gent5) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. Gent5) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. Gent5) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. Gent5) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. Gent5) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. Gent5) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. Gent5) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. Gent5) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. Gent5) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. Gent5) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. Gent5) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. Gent5) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. Gent5) vertaling: wuffer e j' al weggedaan
komt voor: j
opm.: zonder 'de': dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. Gent5) vertaling: wuffer e j' al weggedaan
komt voor: j
opm.: zonder 'de': dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. Gent5) vertaling: zukke zoe 'k nie durven opeten
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. Gent5) vertaling: zukke zoe 'k nie durven opeten
komt voor: j
opm.: dav
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. Gent5) vertaling: de die zoe kik nie durven upeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. Gent5) vertaling: de die zoe kik nie durven upeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn da Jan no de mart gewist et
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn da Jan no de mart gewist et
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. Gent5) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. Gent5) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. Gent5) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. Gent5) vertaling: ne gaf een air dat 'n just uut se bedde kwam
opm.: twijfelgeval 'dat' i.p.v. 'alsof': relatiefzin bij 'air'
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. Gent5) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. Gent5) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. Gent5) vertaling: in dien tit e 'k er nogal een bitje up los geleefd
opm.: dav
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. Gent5) vertaling: in dn tit e leefd(n) lik e bieste
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. Gent5) vertaling: me leefdn (wiedr) do lik God i Vrankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. Gent5) vertaling: 't meug et niemant sien, ewe 'k fin ik da j' 't gi ook nie meug zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. Gent5) vertaling: 't gebeurd o' j' (gi) weggink
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn (ik) wo da j' gi geboren zit
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. Gent5) vertaling: angezien da j' gedaan et, meug je voort gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. Gent5) vertaling: metda Marie dood was, ed eurn vint Anna nie mi kunn elpn
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn dat 'n gaan zwemmen is
opm.: VT met 'hebben'
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. Gent5) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. Gent5) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. Gent5) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. Gent5) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. Gent5) vertaling: jook
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. Gent5) vertaling: jook
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. Gent5) vertaling: joos
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. Gent5) vertaling: joos
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. Gent5) vertaling: joos
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. Gent5) vertaling: joos
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. Gent5) vertaling: joot
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. Gent5) vertaling: joot
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie da
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie da
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie da
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie dade
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie dade
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie dade
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie date
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie date
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent5) vertaling: wie date
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. Gent5) vertaling: me zuk were je kun nie vele doen
komt voor: j
opm.: minder frequent dan 'kun je ...' volgens informant
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. Gent5) vertaling: me zuk were je kun nie vele doen
komt voor: j
opm.: minder frequent dan 'kun je ...' volgens informant
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. Gent5) vertaling: o 't kermes is de mensen kom buutn
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. Gent5) vertaling: o 't kermes is de mensen kom buutn
komt voor: j
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. Gent5) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. Gent5) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. Gent5) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. Gent5) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. Gent5) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. Gent5) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. Gent5) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. Gent5) vertaling: med ie te gaa weirkn moeste ze zi heel dn dag tuus bluuvn
komt voor: j
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. Gent5) vertaling: med ie te gaa weirkn moeste ze zi heel dn dag tuus bluuvn
komt voor: j
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. Gent5) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent5) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: waarvan dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent5) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. Gent5) fragment: waar dat (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent5) fragment: wie dat (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent5) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent5) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent5) fragment: dat (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent5) fragment: dat (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. Gent5) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. Gent5) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. Gent5) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: al die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: al die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: al die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: den dien die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: den dien die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent5) fragment: den dien die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: waarvan dat de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: waarvan dat de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: waarvan dat de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: wie se (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: wie se (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: wie se (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: van wie dat de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: van wie dat de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent5) fragment: van wie dat de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent5) vertaling: P peis ta J&M up niemand kwaad zin
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent5) vertaling: P peis ta J&M up niemand kwaad zin
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent5) vertaling: W peis ta me wieder nooit an etwi e pris geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent5) vertaling: W peis ta me wieder nooit an etwi e pris geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent5) vertaling: 't is waar da se ni meugen klappen me Marie
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent5) vertaling: 't is waar da se ni meugen klappen me Marie
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. Gent5) vertaling: nowers
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. Gent5) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. Gent5) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. Gent5) vertaling: nietn
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. Gent5) vertaling: geen
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. Gent5) vertaling: geen
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. Gent5) vertaling: geeneen
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. Gent5) vertaling: geeneen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. Gent5) vertaling: je meugd em nie zegn da 'k no buutn gelopen en, wi
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. Gent5) vertaling: nie verklappen da j' e kado gekocht et, wi, vor em
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. Gent5) vertaling: witsj je nie tat 'n gevallen is, de
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. Gent5) vertaling: W dij eur beste om niemand zier te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. Gent5) vertaling: 't schijnt da se zi niemendalle meugd eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. Gent5) vertaling: 't schijnt da se zi niemendalle meugd eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. Gent5) vertaling: ze perberen al giel dn dag om mekaar op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. Gent5) vertaling: 't siet er uut ta 't weer e schonen dag go zin
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. Gent5) vertaling: 't su misschien beter zin om nog e bitje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. Gent5) vertaling: m' adn sjanse da m' em sebiet were vunnen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. Gent5) vertaling: on d' en e valke zien, kom ze benoolt
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. Gent5) vertaling: o me de patatn nie kun verkopen, zit m' in de miserie, wi
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. Gent5) vertaling: ... go 'k vies komen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. Gent5) vertaling: o j' em ni meepakt, go 'k me kwaad maken
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. Gent5) vertaling: o j' em ni meepakt, go 'k me kwaad maken
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. Gent5) vertaling: ... go 'k vies komen
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. Gent5) vertaling: ne wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. Gent5) vertaling: op di fieste dansen z enogal e bitje wi
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. Gent5) vertaling: ze verkopen nu nog alleen mo brood mi in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. Gent5) vertaling: ot 'n me se velo komt, got 'n wel late zin
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. Gent5) vertaling: o j' tid et, mu j' e ki nakomen
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. Gent5) vertaling: o' k rike zin, koop m'n e dieren oto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. Gent5) vertaling: da 'k moeste rijk zijn, 'k zun e dieren oto kopen
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. Gent5) vertaling: da 'k moeste rijk zijn, 'k zun e dieren oto kopen
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. Gent5) vertaling: o' k rike zin, koop m'n e dieren oto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. Gent5) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. Gent5) vertaling: misschien ga 'k't ekik wel kriegn
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. Gent5) vertaling: misschien ga 'k't ekik wel kriegn
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. Gent5) vertaling: durf je d'r gi up duwen
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent5) vertaling: durfje gi em vragen
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent5) vertaling: durfje gi em vragen
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent5) vertaling: durf j' em vragen
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent5) vertaling: durf j' em vragen
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. Gent5) vertaling: durf je ze gi vragen
komt voor: n
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. Gent5) vertaling: durf je ze gi vragen
komt voor: n
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. Gent5) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. Gent5) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. Gent5) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. Gent5) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. Gent5) vertaling: ze leef zi up water en brood van de weke
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. Gent5) vertaling: ze leef zi up water en brood van de weke
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: M e gezeit ta j' e proberen e liedje te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... ta j' e proberen e liedjen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... ta j' e proberen e liedjen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeit ta j' e liedje geprobeerd et ezingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: M e gezeit ta j' e proberen e liedje te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeit ta j' e liedje geprobeerd et ezingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeid ta j' e liedje e proberen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: M e gezeit ta j' e proberen e liedje te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... je proberen et ...
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeit ta j' e liedje geprobeerd et ezingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeit ta j' e liedje geprobeerd et ezingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: M e gezeit ta j' e proberen e liedje te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: M e gezeit ta j' e proberen e liedje te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeid ta j' e liedje e proberen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... je proberen et ...
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeid ta j' e liedje e proberen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... ta j' e proberen e liedjen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... je proberen et ...
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeid ta j' e liedje e proberen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeid ta j' e liedje e proberen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... je proberen et ...
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... je proberen et ...
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... ta j' e proberen e liedjen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeit ta j' e liedje geprobeerd et ezingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent5) vertaling: ... ta j' e proberen e liedjen te zingen
opm.: 1 = et te zingen ? (gdv) meestal infinitief (zie 2)
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. Gent5) vertaling: Marie e gezeid ta j' eur e proberen e boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. Gent5) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. Gent5) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. Gent5) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. Gent5) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. Gent5) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 1
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 1
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. Gent5) vertaling: de die van stad komen en ier e mas uzen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. Gent5) vertaling: an d' nieuwen vaart zie j' gin mens mi
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. Gent5) vertaling: gisteren e Jan ier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. Gent5) vertaling: dn dag da Jan belde was ekik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. Gent5) vertaling: Jef (den dien) zoe 'k nooit vragen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. Gent5) vertaling: Marie (de die) zou da nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. Gent5) vertaling: Bert dn dien drinkt altemets wel e ki e pinte te vele
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. Gent5) vertaling: M zu 'k wel e ki willen tuus vragen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. Gent5) vertaling: dad uus (da) zu 'k nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. Gent5) vertaling: dad uus (da) staat er al vichtig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 1
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 1
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. Gent5) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. Gent5) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 1
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 1
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. Gent5) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. Gent5) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. Gent5) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. Gent5) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. Gent5) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. Gent5) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. Gent5) vertaling: E G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. Gent5) vertaling: let up
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. Gent5) vertaling: 't wo me juste goe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. Gent5) vertaling: M e nu mier koein dan da se vroeger adde
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. Gent5) vertaling: o S a kun kom ze zu 't gedaan (geit) en
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. Gent5) vertaling: z' is den besten dokteur da 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. Gent5) vertaling: voo da j' etwat wegsmiet moe j' iest e ki bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. Gent5) vertaling: 'l ligd ier al (wuk) da 'k gekregen en
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. Gent5) vertaling: J is te gierig om etwat te geven an ze joenges
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. Gent5) vertaling: juste lik of da j' gi daar etwat van wit van 't voetbal
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. Gent5) vertaling: da boek leg ta nere
opm.: twijfelgeval topicalisatie
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. Gent5) vertaling: o j' serieus nie ku wachten, kom tu mo
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn da J dn dokteur a kun doen komen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. Gent5) vertaling: 'k weetn da J dn dokteur koste doen komen en
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. Gent5) vertaling: ne zeij da 'k et a moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. Gent5) vertaling: ne zeij da 'k et moste gedaan (geit) en
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. Gent5) vertaling: passeerde weke is 'n geopereerd (gewist) van dokteur M
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. Gent5) vertaling: ne go morgen geopereerd zin van dokteur M
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. Gent5) vertaling: 'k pijze da j' e masse zu moeten wegspitn
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. Gent5) vertaling: 'k pijze da j' e masse zu moeten wegspitn
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. Gent5) vertaling: 't is oglik mo dom om zukke diere dingen weg te smitn
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. Gent5) vertaling: 't is oglik mo dom om zukke diere dingen weg te smitn
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. Gent5) vertaling: 'n is ol dien kapotn bucht an 't wegsmitn
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. Gent5) vertaling: 'n is ol dien kapotn bucht an 't wegsmitn
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. Gent5) vertaling: 'k peize da j' e bitsje meer de gazette zu moetn lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. Gent5) vertaling: 'k peize da j' e bitsje meer de gazette zu moetn lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. Gent5) vertaling: 't is mo dom om in den donkeren de gazette te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. Gent5) vertaling: 't is mo dom om in den donkeren de gazette te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. Gent5) vertaling: 'n is giel den dag de gazette an 't lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. Gent5) vertaling: 'n is giel den dag de gazette an 't lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. Gent5) fragment: van (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. Gent5) fragment: deur (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. Gent5) fragment: deur (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. Gent5) fragment: van (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. Gent5) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. Gent5) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. Gent5) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. Gent5) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. Gent5) vertaling: R ed ien groen appel weggegeven en et er nu nog twie roo over
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. Gent5) vertaling: 't waren e masse mensen up di feeste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. Gent5) vertaling: was t'r vele volk up di feeste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. Gent5) vertaling: wuk ... van boeken
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. Gent5) vertaling: wuk ... van boeken
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. Gent5) vertaling: wuffer boekn e j' gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. Gent5) vertaling: wuffer boekn e j' gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. Gent5) vertaling: ne weund (em) bi M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. Gent5) vertaling: ne weund (i) bi W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. Gent5) vertaling: lopt e ki no den bakre, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. Gent5) vertaling: wie(n) e j' gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. Gent5) vertaling: wie(n) et 'r ju gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. Gent5) vertaling: a 'k da geweten, 'k ging 't ni gedaan en
opm.: 2 langer geleden dan 1
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. Gent5) vertaling: a 'k da geweten adn, ging 'k et nie gedaan (geit) en
opm.: 2 langer geleden dan 1
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. Gent5) vertaling: a 'k da geweten adn, ging 'k et nie gedaan (geit) en
opm.: 2 langer geleden dan 1
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. Gent5) vertaling: a 'k da geweten, 'k ging 't ni gedaan en
opm.: 2 langer geleden dan 1
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. Gent5) vertaling: 't zu beter zin om nog e bitsje te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. Gent5) vertaling: chance da J den dokteur gebeld adde en den dien was do sebiet
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. Gent5) vertaling: mak ta j' weg sit, droeve joenges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. Gent5) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. Gent5) komt voor: j
gebr.: 2
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. Gent5) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. Gent5) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. Gent5) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 031p[/k][i]898[/i][i]897[/i][i]896[/i][i]895[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 An de kleinkinders der zijn zieder goan antwoordn in t abn ee. voegwoordcongruentie. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
commentaarderde informant komt aan.  sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant1 [a] Ze weetet nie_[/a] tagging sound
veldwerker weet et sound
informant1 [a] _da Marie gistern dood gegaan is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zen weetet nie?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant1 [a] Let up daj nie valt.[/a]

da j
tagging sound
informant3 [a] Let up daj nie valt.[/a]

da j
sound
informant1 [a] Daj nie robbelt zeiden ze.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie dase gevaln et.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Geval et of ze weet nie da Marie gistern et gevaln?[/v] sound
veldwerker [v] Da laatste?[/v] sound
informant1 [a] Da nie da nie.[/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant1 [a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
sound
informant2 [a=n] Geen niet.[/a] sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant1 [a] Ie wil nowerst dansn.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Wil nowers dansn.[/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant2 [a] Te da nooit niemand gewild of gekund.[/a]

t e
tagging sound
informant1 [a] Of gekunn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En wa zoejt meest zeggen gekund of gekunn?[/v] sound
informant1 [a] Gekunn.[/a] sound
veldwerker [v] Kun nie zeggen gewiln?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant1 [a] Jan a heel da brood wiln up eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Zeg moa nie wie dase a kunn roepn.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Zeg gij moar nie_[/v] sound
informant1 [a] Mm kpeizet nie.[/a]

k peiz et
sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant3 [a=j] Zeg e keer wie das a kunn roepen.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij eens wie of zij had kunnen roepen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij eens wie of dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant2 [a=n][/] sound
informant1 [a] Krappeleremie nog zeggenze.[/a]

k rappelere mie
maar is geen Poelkapels volgens informanten tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Ieweetet nog wel.[/a]

ie weet et
sound
veldwerker [v] Stuupn zeg je dat ier?[/v] sound
veldwerker [v] Jan bukt zich.[/v] sound
informant1 [a] Stuupt em.[/a] tagging sound
informant2 [a] Wieder stuupn nuus.[/a] sound
informant1 [a] Ie rappeleert em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen_[/v] sound
informant1 [a] Wijzn noa mekoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En ie zit in zijn bad wat doeten doar?[/v] sound
informant1 [a] Em wassen ja.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ie zit in de kuipe em te wassen.[/a] sound
veldwerker [v=039] Fons ziet de slang_[/v] sound
informant1 [a] Langst em.[/a] tagging sound
informant2 [a] Langst em.[/a] sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant3 [a] Ene geen nagels bie em.[/a]

en e
tagging sound
veldwerker [v] Die em kunje da weg laatn?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ene geen nagels mee.[/v] sound
informant1 [a] Ene geen nagels mee.[/a]

en e
tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Voar em.[/a] sound
informant1 [a] Ie deej mie werken voor em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Ze liet eur_[/a] sound
informant1 [a] Ze liet eur_[/a] sound
informant4 [a] Ze liet eur mee gaan met de de baarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] ie bekeek zijnzelven [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant1 [a] Ie bekeek zijn zelven in de spiegele.[/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant1 [a] kent goed zijnzelven [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant2 [a] kent goed zijneigen zelven [/a]

zijn eigen
tagging sound
informant1 [a] Of zijn eigen zelven da kun ook.[/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant2 [a] Ward e gehoord dander fotoos_[/a]

da n der
tagging sound
informant1 [a] Fotoos van em.[/a] tagging sound
informant1 [a] Dander fotoos.[/a]

da n der
sound
veldwerker [v] Van zijn zelven?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van zijn eigen?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van em zelve?[/v] sound
informant2 [a] Portretn van em.[/a] sound
informant1 [a=j] Van em zelven ton xxx onze doar geweldig nadruk up leggen.[/a]

o n ze
sound
informant1 [a] Neeneenee gewoonlijk zeggeme da niet.[/a]

zegge me
sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant2 [a] Ik peizen da Marie e geprobeerd_[/a] tagging sound
informant1 [a] Of geprobeerd et.[/a] tagging sound
informant1 [a] Van em een brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Da Marie geprobeerd et em een brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Van ne brief te schrijvn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Vorig jaar probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant2 [a] Ek geprobeerd van tomaatn_[/a]

e k
tagging sound
veldwerker [v] Probeerdekege van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Peseede jare probeerekde van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Toen probeerdeke van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant1 [a] Toen probeerdek_[/a]

probeerde k
tagging sound
veldwerker [v=005] Toen probeerden we om droog thuis te geraken.[/v] sound
informant1 [a] Toen emme geprobeerd_[/a]

e mme
tagging sound
informant2 [a] Voar droge thuis te geraakn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Van droge thuis te geraakn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Toen probeerdemege van droog thuis te geraken?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a] Wandeldiede?[/a] reactie is zo verbaasd dat ze als a=n kan gelden tagging sound
informant1 [a] Gistern wandeldn deur t park.[/a]

wandeld n
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant2 [a] Oak gierig leven_[/a]

oa k
tagging sound
informant1 [a] Oak bendig leve_[/a]

oa k
tagging sound
informant2 [a] Levek lijk of da mijn ou_[/a]

leve k
tagging sound
veldwerker [v] Oakik bendig leve_[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
informant1 [a] Oakik bendig leevn xxx oajgie_[/a]

oa k ik oa j gie
sound
veldwerker [v] Azzik?[/v] sound
veldwerker [v] Oankik?[/v] de vrouw uit Sint-Jan gebruikt die vorm, andere informanten niet sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Otn.[/a]

o t n
sound
informant3 [a] Otn nog drie jaar leeft leeften langer dan zijn vadere.[/a]

ot n leeft en
tagging sound
veldwerker [v] Otnie?[/v] sound
informant1 [a] Ja da kun zijn.[/a] sound
veldwerker [v] Otnie of otnem?[/v] vrouw uit Sint-Jan beweert otnem sound
informant2 [a] Otnie.[/a]

o t n ie
sound
informant2 [a] Otnem nie nee otnie.[/a]

o t n em o t n ie
sound
veldwerker [v] Ottie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant1 [a] Osse.[/a]

o sse
tagging sound
informant1 [a] Ossezie. Ossezie zo ongezond leeft

o sse zie o sse zie
tagging sound
informant2 [a] Gosse nie lange meer leevn.[/a]

go sse
tagging sound
informant1 [a] Osse zo_[/a]

o sse
sound
informant1 [a] Tis olle twee goed wè.[/a]

t is
sound
veldwerker [v] Ossie?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant2 [a] Ot vandage nog lexx goat morgen nog leevn.[/a]

o t goa t
tagging sound
informant2 [a] Ot vandage nog leef_[/a]

o t
sound
veldwerker [v] Ottet?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Oajegiedere zo ongezond leeft_[/a]

oa je giedere
tagging sound
informant2 [a] Goaj nooit zo lange leevn lijk ik.[/a]

goa j
tagging sound
informant1 [a] Oaje is meer tot één.[/a]

oa je
bedoelt dat vorm zonder giedere niet bruikbaar is voor het meervoud sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oanze_[/a]

oa n ze
sound
informant1 [a] Oanze veur under werk leevn_[/a]

oa n ze
tagging sound
informant2 [a] Levenze nie veur under_[/a]

leven ze
tagging sound
informant1 [a] Veur under jongens.[/a] tagging sound
informant1 [a] Osse zoe ook goed zijn wè.[/a]

o sse
sound
informant2 [a] xxx voor één.[/a] informante is het niet eens met inf 1 die meent dat vorm zonder n ook kan. volgens deze vrouw kan die vorm enkel in het enkelvoud. sound
veldwerker [v] Anzezieder.[/v] sound
informant2 [a] Oanzezieder veur under werk leevn_[/a]

oa n ze zieder
sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft_[/a] tagging sound
informant1 [a] Leeft Leo ook nog.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ja leef Leo ook nog ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ottie Rudy?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Oaje gezond leeft leefje langer.[/a]

oa je leef je
tagging sound
veldwerker [v] Oajegie.[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerenstiel leven dan leven er veel mensen van werk ik de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Onder zo vele mensen van de boerenstiel_[/a]

on der
tagging sound
informant2 [a] Ton leevnder vele van werk in de fabrieke.[/a]

leevn der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] On Bart_ On Bart en Liesje in_ t paradijs leevn ja toe leevn toe leevn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Toe leevn Anne Marie en Frans_[/a] tagging sound
informant4 [a] In d helle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Omme gezond xxx_[/a]

o mme
tagging sound
informant3 [a] Leevme lange.[/a]

leev me
tagging sound
informant1 [a] Omme gezond leevn goame lange leevn.[/a]

o mme goa me
tagging sound
veldwerker [v] Als we alleen leven leven we profijtig.[/v] sound
informant2 [a] En oam allene leevn leevme profijtig.[/a]

oa m leev me
sound
veldwerker [v] Ommen?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant1 [a] Leeft e keer een beetje gezonder Jan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef wat gezonder kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Leeft e keer een beetje gezondere jongens.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] tagging sound
informant1 [a] Kleevnik.[/a] tagging sound
veldwerker k leevn ik sound
informant1 [a] Kleevn.[/a]

k leevn
tagging sound
informant2 [a] Ik leve.[/a] discussie over al dan niet n achteraan. onenigheid tagging sound
informant1 [a] Kleve ja.[/a]

k leve
informant laat zich overtuigen en zegt dat er dan toch geen n staat in die volgorde tagging sound
veldwerker [v] Je leeft.[/v] sound
informant1 [a] Gie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie leeft.[/v] sound
informant1 [a] Ie leeft.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of ne leeft.[/a] tagging sound
informant1 [a] Neleeftie goed.[/a]

ne leeft ie
tagging sound
informant3 [a] Of ne goed geleefd.[/a]

n e
sound
veldwerker [v] We leven.[/v] sound
informant1 [a] Wieder leevn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of ofwel me leevn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Meleevnwiedere.[/a]

me leevn wiedere
tagging sound
informant4 [v] Jullie leven.[/v] tagging sound
informant3 [a] Gieder leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij leven.[/v] sound
informant1 [a] Zieder leven.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik?[/v] sound
informant1 [a] Levekik?[/a]

leve k ik
tagging sound
informant1 [a] Levenik?[/a]

leven ik
maar informant komt daar meteen op terug. toch geen goede vorm volgens hem. tagging sound
veldwerker [v] Leef jij?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegie.[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft ij?[/v] sound
informant3 [a] Leeftnie?[/a]

leeft n ie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij?[/v] sound
informant2 [a] Leevmewiedere?[/a]

leev me wiedere
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegiedere?[/a]

leef je giedere
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij?[/v] sound
informant2 [a] Levenzeziedere?[/a]

leven ze ziedere
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant3 [a] Zoekik da wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenkik?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Ik vinn dat iedereen zoe moetn kunn zwemn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of kvinnik.[/a]

k vinn ik
tagging sound
informant1 [a] Danz allemoale zoen moetn kunn zwemn.[/a]

da n z
sound
veldwerker [v=075] Kvinne danz allemale moen kunn zwemn.[/v] sound
informant1 [a=j] Da zeggenze wel.[/a]

zeggen ze
sound
informant1 [a=j] Kvinn danz allemoale moetn kunn zwemn.[/a]

k vinn da n z
tagging sound
veldwerker [v=077] Kvinne danz allemale moen zwemn kunn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vinne danz allemale kunn zwemn moen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vinne danz allemoale zwemn kunn moen.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vinne danz allemoale zwemn moen kunn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 Te moa t eerste die goat. die sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant3 [a] Kweetn kweetn datn morgen goa brood eetn.[/a]

k weetn k weetn dat n
sound
informant1 [a] Datn morgen brood wilt eetn.[/a]

dat n
sound
informant2 [a=j] Ik weetn dat Eddy morgen wilt brood eetn.[/a] tagging sound
informant3 [a=j] Ik weetn datn morgen zoe wiln brood eetn.[/a]

dat n
met drieledige cluster sound
veldwerker [v=087] Eddy moe kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a] Eddy moe vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Je kunt dat moa tis minder.[/a]

t is
sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a] Ie moe stijf vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant2 [a=j] Ie moe kunn stijf vroeg up stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn da Jan moe een nieuwe schure bouwn.[/a]

k weetn
tagging sound
informant1 [a] Kweetn da Jan een nieuwe_ een nieuwe schure moe kunn bouwn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a] Kweetn datn een nieuwe schure moe bouwn.[/a]

k weetn dat n
sound
veldwerker [v=093] Ik vinne da Marie moet naar Jef beln.[/v] sound
informant3 [a] Kvin da Marie noa Jef moe beln.[/a]

k vin
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant3 [a] Misschien moe vertrekn.[/a] sound
informant2 [a=n] Da moet echt gedraaid zijn.[/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a] Da Hans nie meug komm.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant1 [a] Zwins wil koopn.[/a] sound
informant3 [a=j] Kweetn da Jan wilt zwins koopn.[/a]

k weetn
tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Ik e gezeid da Willy moste zijnn auto verkoopn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Em goa moetn roepn.[/a] sound
informant2 [a] Ik peizn da Marie em goa moetn roepn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal em moetn roepn.[/v]

k peize
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie zal moetn em roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld meer.[/v] sound
informant2 [a] Jan e geen geld meer.[/a] sound
informant2 [a=j] Jan e nie vele geen geld meer.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ene nie vele geen geld meer.[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Jan e nie vele geen geld nie meer.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ie wilt geen soepe nie meer eetn.[/a] sound
informant3 [a] En wilt geen soepe meer eetn.[/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen.[/v] sound
informant1 [a=j] Zitnder hier nowerst geen muizn ja?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker zitn der sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant3 [a=j] E spreekt nie goed geen Frans.[/a] tagging sound
veldwerker [v=148] Iedereen es geen vakman.[/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is geen stielman.[/a] tagging sound
informant1 [a] Da nie iedereen even rap is in in z in zijn werk.[/a] sound
informant2 Tnes geen stielman nee.

t n es
negatiepartikel. zowat het eerste denk ik. sound
informant1 [a] Tzijn nie al geen stielmann da zeggenze meer.[/a]

t zijn zeggen ze
dat relativeert toch wel de ja van daarnet sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a] Je nievers geen vriendn.[/a]

j e
sound
informant1 [a] Je nie overal geen geen geen vriendn.[/a]

j e
vreemd zowel niet als geen sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a] Oeze Jan et drie boeken.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet gemaakt hebben.[/v] sound
informant1 [a] Zijn huiswerk moe gemaakt èn.[/a] sound
veldwerker [v=157] Moe gemaakt èn.[/v] sound
informant3 [a=j]Ja. /a] sound
veldwerker [v] Jan weet dattiij veur tn drien zijn huiswerk moe èn gemaakt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moe en.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moe èn euh gemaakt èn moe.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant3 [a] Mariesn auto e kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v=164] En at over Piet goa.[/v] sound
informant2 [a] Pietsn auto.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En at over die vent goa.[/v] sound
informant2 [a] Die ventsen auto.[/a] tagging sound
informant1 [a] Die vent zijn auto.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen.[/v] sound
informant3 [a] Ej volk genoeg voo t hooi binn t haaln?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Voo t hooi.[/a] sound
informant1 [a] Om bestaat hier niet.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a] Van te komm werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Ook van ja.[/v] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ti schone van em datn e komm werken.[/a]

t i dat n
sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a] Zwaar voe te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor te dragen of zeide voor dragen?[/v] sound
informant1 [a=j] Vo te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om dragen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die tonne e zwaar te dragen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant3 [a=j] Van up tijd thuis te zijn.[/a] sound
informant1 [a=j] Mhoopn allemale van van up tijd thuis te zijn.[/a]

m hoopn
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant1 [a=j] Je kun stoan zevern.[/a] sound
informant1 [a=j] Ie kun stoan zagen.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ne kun stoan zagen.[/a] sound
informant1 [a] Ne of je.[/a] je is dus drie enkv. sound
veldwerker [v] Ne kun stoan te zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie stoa te zagen.[/v] sound
informant1 [a] Ne stoa te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ne stoa zagen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant3 [a] Omme toe kwamm treende.[/a]

o mme t reende
geen inversie tagging sound
informant3 Tè geen keur of verstoanzezieder oes niet ee de limburgers

t è verstoan ze zieder
woordorde sound
informant3 Damewieder ook zoen moetn horten wie danzezieder zeggen.

da me wieder da n ze zieder
vorm wie met betekenis wat? sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant3 [a] Kgeloovn dak groter zijn dan ie.[/a]

k geloovn da k
tagging sound
informant1 [a] Ovvie.[/a]

ovv ie
sound
informant1 [a] Kgeloovn dak groter zijn ovvem.[/a]

k geloovn da k ovv em
tagging sound
veldwerker [v] Of kant ook zijn ovvie?[/v] sound
informant2 [a] Neeneen ovvem.[/a]

ovv em
of ie wordt nu dus afgewezen sound
informant3 [a] Je groter ovvie.[/a]

j e ovv ie
informante blijft bij haar mening dat ook ie mogelijk is. sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Ze geloof_ dajgie eerder thuis zijt o_ of_ ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
informant2 [a] Ze gelooft dajgie eerder goat thuis zijn.[/a]

da j gie
hier gelooft met t tagging sound
veldwerker [v] Of mij?[/v] sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant1 [a] Iegeloof toch zeker nie da_[/a]

ie geloof
tagging sound
informant2 [a] Datnie sterkere is of_[/a]

dat n ie
tagging sound
informant1 [a] Of gie.[/a] tagging sound
informant2 [a] Je geloof toch nie da_[/a] sound
informant3 [a] Datn sterker is euh of gie.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Zieder geloovn damewieder rijker zijn of ziedere.[/a]

da me wieder
tagging sound
informant2 [a] Ze geloovn damewieder rijker zijn of ziedere.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] Me geloovn dajgieder nie zo slim zijt of wiedere.[/a]

da j gieder
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Gieder geloof toch nie danzezieder armder zijn_ armder zijn of gieder zeker.[/a]

dan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Gie gelooft dat Lisa even schone is of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant2 [a] Enne gelooft da Bart en_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ne gelooft da_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ne gelooft da Bart en Jan sterker _ kloeker zijn of_[/a] tagging sound
informant1 [a] Da Bart en Peter_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dan Bart en Peter.[/v] tagging sound
informant1 [a] Neenee.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie slaapt.[/v] sound
veldwerker [v=226] Iendoet.[/v] sound
informant3 [a=j] Ne doet ja.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Doet endoet.[/a]

en doet
tagging sound
informant2 [a=j] Jaajedoe nie.[/a]

jaa j e doe
tagging sound
informant1 [a=j] Jaajendoet.[/a]

jaa j en doet
tagging sound
informant1 [a=j] Doetendoet ie slaapt ie niet.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Tendoet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=227] Ie doet.[/v] sound
informant1 [a] Ie doet.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ie slaapt ton wel.[/a] sound
informant1 [a] Mo wieder zoen ton zeggen toet.[/a] sound
informant3 [a] Toetoet.[/a] sound
veldwerker [v] Mo de vraag es kunje da zeggen als antwoord akkik zegge ie slaapt?[/v] sound
informant3 [a] A neeg ee.[/a]

nee g
sound
veldwerker [v=228] Akkik zegge ie slaapt kun je ton zeggen toet?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ie slaapt nie zeker?[/v] sound
veldwerker [v=230] Iendoet.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kunde ton antwoorden jaajendoet?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Alstij nie slaapt wa gaaj antwoordn?[/v] sound
informant1 [a] Neene.[/a]

neen e
sound
veldwerker [v] En at ij wel slaapt?[/v] sound
informant2 [a] Jaajdoet.[/a]

jaa j doet
sound
veldwerker [v=231] Jaajdoet.[/v] sound
informant3 [a=j] Jaajdoet.[/a]

jaa j doet
tagging sound
veldwerker [v=232] toetoet.[/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] Slaaptie?[/v] sound
veldwerker [v=243] Kunde ton antwoordn ie doet?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ja of neeje kunje zeggen.[/a]

kun je
sound
informant2 [a] Joane of neej.[/a]

joa ne nee j
sound
veldwerker [v=244] En ge kunt ook nie antwoordn toetoet.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant2 [a] Waar van da se moeder_[/a] tagging sound
informant3 [a] _hertrouwd is stond bachten mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Da zijn moeder.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die zijn moeder.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant1 [a] Waar up dase zaatn.[/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Woa juiste geverfd.[/a] sound
informant1 [a] De bank waar danz up zaatn.[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v] Waar ip danze zaatn?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] vorm wordt plots afgewezen sound
veldwerker [v] Danz up zaatn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant2 [a] Die geld et moetermie moar een beetje geevn.[/a]

moet er mie
tagging sound
informant1 [a] Die geld et.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a] Wie peisjegie dakkik in Kortrijk gezien èn.[/a]

peis je gie da kk ik
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisdjewie ik in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisdje die ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben gearrangeerd.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=j] Wuk peisjegieder oe danzet gearrangeerd en?[/a]

peis je gieder da n ze t
tagging sound
veldwerker [v] Wa peisde hoe?[/v] sound
informant2 [a=n] Neen. Oe peisdje danzet gearrangeerd_[/a]

peis d je dan ze t
vorm met wat vooraan wordt toch niet herhaald sound
veldwerker [v=265] Oe peisje oe zet gearrangeerd èn?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Marie trok de serge noar eur.[/a] tagging sound
informant1 [a] Noar eur toe.[/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant1 [a] Zoetn da kunn gedaan en?[/a]

zoet n
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoetn da kunn doen?[/a]

zoet n
sound
informant1 [a] Zoetn da kunn doen en?[/a]

zoet n
sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Zit patatn te scheln.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant3 [a] Vo de koein t eetn te geevn?[/a] sound
informant3 [a] Ken geen goeste vo de koein t eetn te geevn.[/a]

k en
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant1 [a] Ol Maries koein.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Zijn versmoord.[/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant1 [a] Do peizek nie up.[/a]

peiz ek
sound
informant1 [a] Kpeizn do nie up.[/a]

k peizn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ik ben naar de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Ken noa de markt geweest.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast enk mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Met die raarn gast enk noa de markt geweest.[/a]

en k
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij al gemaakt?[/v] sound
informant3 [a] Wukke ejgie ol gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wukke?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=323] De wa vore raad jij me aan?[/v] sound
informant2 [a] Wukke?[/a] sound
veldwerker [v] De wukke.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wuffer.[/v] sound
informant1 [a] We zeggen dat hier niet.[/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zoek nie durvn op eetn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Zukke zoek nie wiln up eetn wè.[/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker [v=325] En de die kunje da zeggen?[/v] sound
informant1 [a=j] De die zoek nie meer up eetn.[/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt een keer_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komen helpt een keer.[/v] sound
informant1 [a] Komt e keer helpn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Kzeie nog tegen eur kpeizen die gast da vinden z allemale wel nen fraain.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kzeie nog tegen eur_[/a]

k zeie
sound
informant1 [a] Kpeizen danze die gast allemale ne ne fraain vindn.[/a]

k peizen da n ze
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdekik.[/a]

leefde k ik
tagging sound
informant1 [a] Of leefdik.[/a]

leefd ik
tagging sound
informant1 [a] Lijk God in Frankrijk.[/a] tagging sound
veldwerker [v=345] In die tijd leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdjegie.[/a]

leefd je gie
tagging sound
veldwerker [v=337] Leefde ie.[/v] sound
informant2 [a] Leefdnie.[/a]

leefd n ie
sound
veldwerker [v=338] Leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdnmewieder.[/a]

leefdn me wieder
tagging sound
informant2 [a] Leeffdnzeziedere.[/a]

leefdn ze ziedere
informante geeft spontaan drie meervoud ook. tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
informant1 [a] Leefdjegiedere.[/a]

leefd je giedere
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Niemand meuget zien dus ik vin dajtgie ook nie meug zien.[/a]

meug et da j t gie
tagging sound
veldwerker [v] Dajtgie ook nie zien meug.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn dat is_ datn is gaan zwemn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
veldwerker [v=350] Kweetn datn gaan zwemn is.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=875] Ik wete dattij weest zwemn ee.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=353] Maggek nog een beetje koffie?[/v] sound
informant2 [a=j] Mo ba joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Een enkv.[/ sound
informant1 [a=j] Ba joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann.[/v] sound
informant2 [a=j] Mo ba joan.[/a]

joa n
tagging sound
informant1 [a=j] Of joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant3 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Een mv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaw.[/a]

joa w
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant3 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant2 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v=356] Dat huis da stoa nui toch nie te kope?[/v] sound
veldwerker [v] Joate?[/v] sound
informant2 [a] Mo ba toet.[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen ee.[/v] sound
informant1 [a] Kunje nie vele doen.[/a]

kun je
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Je kun nie vele doen me zuk were.[/a] sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant2 [a] Gie goa me mie noa t voetbal kijkn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant3 [a=j] Istn dood?[/a] tagging sound
veldwerker [v=367] En at over een vrouwe goa?[/v] sound
informant1 [a] Isse dood?[/a]

is se
sound
informant3 [a] Of issezie dood ja.[/a]

is se zie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Hem is dood maar van haar weet ik het niet.[/v] sound
informant2 [a] Ie is dood mo van eur weeteket nie.[/a]

weet ek et
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=366] Eur is dood_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Zie is dood.[/a] sound
informant1 [a] Zessie dood_[/a]

z es sie
sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Met em te gaan werken moesezie de heeln dag thuis blijvn.[/a]

moe se zie
tagging sound
informant2 [a] Met datnie moste_[/a]

dat n ie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Dat is de vent danze_[/a]

dan ze
tagging sound
informant1 [a] Danze geroepn en ja.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Die.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Die die klucht verteld èt.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat?[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] _ vent dakkik peizen die die grap ee verteld.[/a]

da kk ik
tagging sound
veldwerker [v] Diek peize.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[:v] sound
informant1 [a] Das de vent waar van dak peizn da_[/a]

da s da k
tagging sound
informant1 [a] Tis de vent dak peizn danze geroepn en.[/a]

t is da k dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Diek.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant2 [a] Dat is t huis dak gekocht èn.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant1 [a] Das t huus die te kope xxx.[/a]

da s
sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant2 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase nieten meugt eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a] Van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
informant3 [a] Wendy probeerde veur niemand zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Probeerde van niemand zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van niemand geen zeer te doen?[/v] sound
informant1 [a] Probeerde van niemand geen zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] hoewel ik meen dat informant drie eerder spontaan voor zei. of vergis ik me? sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a] We zeggen nie vele beloovn.[/a] sound
informant3 [a] Tziet er noar uut.[/a]

t ziet
sound
informant2 [a] Tschijnt meer van ne schoonn dag te zijn.[/a]

t schijnt
sound
informant1 [a] Tverdreigt van te regenen.[/a]

t verdreigt
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant1 [a] Ti misschien beter van te wachtn.[/a]

t i
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a] Voo nog een beetje te wachtn.[/a] nu dus toch een voor constructie sound
informant1 [a=n] Om nie.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Van of voor.[/a] sound
veldwerker [v=402] Whadn de chance om hem direct were te vindn.[/v] sound
informant1 [a] Van em_ direct were te vindn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegw.[/v] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant3 [a] Ti juiste lijk of datter etwien in in dn hof stoat.[/a]

t i datt er
tagging sound
veldwerker [v] En die er die moet er stoan?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant1 [a=j] Misschien goaketik wel krijgen.[/a]

goa k et ik
tagging sound
informant2 [a] Goanketik.[/a]

goan k et ik
hier met n tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tis moeilijk om leezn.

t is
om zonder te. verderop zegt informant echter dat dat gekuist is. hij herhaalt constructie met voor te. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tis moeilijk voo te leezn.

t is
correcte van om zonder te inf. sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant1 [a] Durfjegie der up duuwn?[/a]

durf je gie
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=419] Durfdemgie inviteern?[/v] sound
informant2 [a] Durfjegieëm inviteern?[/a]

durf je gie ëm
tagging sound
veldwerker [v=420] En durfdezegij inviteern?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfjezegie_?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
veldwerker [v=421] Istij Pol hier geweest?[/v] sound
informant2 [a] Is Pol hier geweest?[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ejgie die brief gestuurd noa mie?[/a]

e j gie
tagging sound
informant1 [a] Ejgiemie dienn brief gezondn?[/a]

e j gie mie
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven.[/v] sound
informant1 [a] Kentem gegeevn.[/a]

k en t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeleefzie_[/a]

ze leef zie
tagging sound
informant1 [a=j] Zeleefzie up water en brood_[/a]

ze leef zie
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a] Men der nog nooit geweest.[/a]

m en
tagging sound
informant1 [a=j] Menwieder doa nog nooit geweest.[/a]

m en wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewieder gingn winn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets an doen.[/v] sound
informant1 [a=j] Nekuntie doar niet an doen.[/a]

ne kunt ie
tagging sound
informant2 [a] Ie kunt doar niet an doen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Iekuntem doar nie an doen.[/a]

ie kunt em
tagging sound
veldwerker [v=430] Kpeizn datnie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn datn morgen ook komt.[/a]

k peizn dat n
tagging sound
informant1 [a=j] Datnie morgent goa komm.[/a]

dat n ie
tagging sound
veldwerker [v=453] Ze zijn geweest naar de markt.[/v] sound
informant1 [a] Zen noa de markt geweest.[/a]

z en
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Jèt de bol in de mande gesmeetn.[/a]

j èt
tagging sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant2 [a] Two moa juiste goe genoeg.[/a]

t wo
sound
informant2 [a] Twos_[/a]

t wos
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant1 [a=g] Kpeizn daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

k peizn da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize daj vele weg goa moetn smijtn.[/v] sound
informant2 [a] Neenee.[/a] sound
informant1 [a] Kpeize daj vele weg goa moetn smijtn.[/a]

k peize da j
maar geeft aan dat de volgorde weg smijtn veel gebruikelijker is. sound
veldwerker [v] Kpeize daj vele goa weg moetn smijtn.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht.[/v] sound
informant2 [a] Wukke boekn eje gekocht?[/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v] Wa vore?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wien etterjoe gezien?[/a]

ett er joe
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt proberen te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Dajgie geprobeerd et van an_[/a]

da j gie
sound
informant1 [a] Van e boek te verkoopn an Jan.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Daj e geprobeerd e boek te verkoopn an Piet.[/a]

da j
sound
informant1 [a] Geprobeerd et om an_ of van an Piet e boek te verkoopn.[/a] sound
informant1 Endoet edoet.

en doet e doet
spontane do support met negatiepartikel sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant1 [a] Voor Els.[/a] sound
informant1 [a] Geprobeerd e ne cadeau te _[/a] sound
informant3 [a] Voor Els.[/a] sound
informant1 [a] Ja da moe van achter.[/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Karel weet_[/a] sound
informant2 [a] Dajgie e geprobeerd e boek te verkoopn an _[/a]

da j gie
sound
informant2 [a] Marie moe were van achtern.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga.[/v] sound
informant1 [a] Kgoanik.[/a]

k goan ik
tagging sound
informant2 [a] Kgoan.[/a]

k goan
sound
veldwerker [v] Jij gaat.[/v] sound
informant2 [a] Gie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat.[/v] sound
informant2 [a] Ie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan.[/v] sound
informant2 [a] Wieder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan.[/v] sound
informant1 [a] Giedere goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zieder.[/v] tagging sound
informant1 [a] Goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie. sound
veldwerker [v] Ga ik?[/v] sound
informant1 [a] Goakik?[/a]

goa k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij?[/v] sound
informant2 [a] Goajgie?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij?[/v] sound
informant2 [a] Goatnie?[/a]

goat n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij?[/v] sound
informant2 [a] Goamewiedere?[/a]

goa me wiedere
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie?[/v] sound
informant1 [a] Goajgiedere?[/a]

goa j giedere
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij?[/v] sound
informant3 [a] Goanzeziedere?[/a]

goan ze ziedere
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging.[/v] sound
informant3 [a] Kgink.[/a]

k gingk
tagging sound
informant1 [a] Kgingnik.[/a]

k gingn ik
tagging sound
informant1 [a] Kgoenk.[/a]

k goenk
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging.[/v] sound
informant2 [a] Gie gink of gie goenk.[/a] sound
veldwerker [v] Hij ging.[/v] sound
informant3 [a] Ie gink.[/a] tagging sound
informant1 [a] Iegoenkie.[/a]

ie goenk ie
sound
informant2 [a] Ie goenk.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen.[/v] sound
informant2 [a] Wieder goengn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Wieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En jullie.[/v] sound
informant2 [a] En gieder gink.[/a] tagging sound
informant1 [a] Zieder goengn.[/a] sound
veldwerker [v=885] Doen verleden tijd enkelv.[/v] sound
veldwerker [v] Ik deed.[/v] sound
informant1 [a] Kdeejnik.[/a]

k deejn ik
tagging sound
veldwerker [v] Jij deed.[/v] sound
informant2 [a] Gie deejd.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of deejgie.[/a]

dee j gie
tagging sound
informant1 [a] Jedeejgie.[/a]

je deej gie
tagging sound
veldwerker [v] En hij?[/v] sound
informant1 [a] Iedeejie.[/a]

ie deej ie
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik?[/v] sound
informant2 [a] Gingekik?[/a]

ginge k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegie?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij?[/v] sound
informant2 [a] Gingtnie?[/a]

ging t n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij?[/v] sound
informant2 [a] Gingmewiedere?[/a]

ging me wiedere
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie?[/v] sound
informant2 [a] Gingjegiedere?[/a]

ging je giedere
tagging sound
veldwerker [v] En gingen zij?[/v] sound
informant1 [a] Gingzeziedere?[/a]

ging ze ziedere
tagging sound
informant1 [a] Of goengzeziedere?[/a]

goeng ze ziedere
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Mgoan goan wandeln.

m goan
dubbel gaan sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [n] [v=707] Eeteret hier een man gewoond of een vrouwe?[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant1 [a] Etter hier een vrouwmens_ tagging sound
veldwerker ett er sound
informant3 [a] Gewoond of een vent?[/a] tagging sound
informant3 [a] Etter hier.[/a]

ett er
sound
veldwerker [v=000] Terettet hier niemand geweest.[/v] sound
informant1 [a] Neeneen.[/a] sound
informant1 [a] Tet hier niemand gewoond.[/a]

t et
tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Morgen goak een nieuwe velo koopn.[/a]

goa k
sound
informant2 [a] Mij nie wè hier.[/a] sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant2 [a] Ik goa joen al een pinte besteln.[/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij een keer een gazet alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Koop mie ne keer een gazette.[/a] tagging sound
informant2 [a] Koopt een keer een gazette voor mien.[/a] krijgt de voorkeur boven benefactief sound
veldwerker [v=855] Hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] Jese gekaft voa mie.[/a]

j e se
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier ne stoel pakn?[/v] sound
informant2 [a] Meukik hier e stoel pakn?[/a]

meu k ik
sound
veldwerker [v=857] Zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant1 [a] Zing nog een keer een liedje voor oes.[/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Moet ik u nog een druppelke in schenken?[/v] sound
informant4 [a] Meugk nog e beetje schenkn voor joe?[/a]

meug k
tagging sound
informant1 [a] Meugk nog e keer schenkn voar joe?[/a]

meug k
sound
veldwerker [v=859] Ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant1 [a] Ken sigaretn gekocht voor em.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke ajewilt.[/v] sound
informant3 [a] Schrijft e keer een brieftje.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant1 [a] Mijn vadere è nen assenbak gemaakt_ voo mie.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om twee broden.[/v] sound
informant2 [a] Loopt e keer noa de winkel achter twee broodn.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal meneer pastoor ne keer een stoel.[/v] sound
informant1 [a] Voor meneer paster.[/a] navraag benefactief sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant2 [a] Danze.[/a]

da n ze
tagging sound
informant3 [a] Gingn moetn werkn.[/a] sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Bart en Jan dat niet van plan waren.[/v] sound
informant1 [a] Da Bart en Jan da nie van zins woarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op café gingen.[/v] sound
informant1 [a] Dan de ventn liever up café gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan da alle venten liever op café gaan.[/v] sound
informant1 [a] Dat ol de ventn.[/a] sound
informant3 [a] Da ol de ventn gaarn_[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant1 [a] Iedereen weet dan_ dan dievn_[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] En Piet zei dander ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant1 [a] Dander ook_[/a]

da n der
tagging sound
informant1 [a] Dievn woonn in zijn strate.[/a] sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
informant3 [a] Ik goa nie noa t schole.[/a] tagging sound
informant1 [a] Kgoa nie noa t schole.[/a]

k goa
sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant2 [a] Je weet toch ook_[/a] sound
informant3 [a] Dat nie geestig is.[/a] sound
veldwerker [v=838] Dat is iets dak nie ken.[/v] sound
informant3 [a] Da es etwat dak nie ken.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant2 [a] En i vele slimmer_[/a] sound
informant1 [a] Of datn der uut ziet.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] navraag negatie sound
informant2 [a] Moe nie komm voor dak en geschreevn.[/a]

da k
volgorde hww volt.deelw. sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant3 [a] Voor dak geschreevn en.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant2 [a] Ke moa drie snoeptjes.[/a]

k e
sound
informant1 [a] Ken der moa drie.[/a]

k en
tagging sound
veldwerker [v=844] Ke niemand nie gezien.[/v] sound
informant2 [a] Ken niemand gezien.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=850] Kpeize dak niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizen dak niemand gezien en.[/a][/n]

k peizen da k
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Goaj doar uut wijs geraakn?

goa j
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Kennik ton geopereerd geweest van ne gesprongn_ van e gesprongn appendiciet_

k enn ik
voorzetsel bij opereren sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Moeder è een jaar te bedde gelegen. te bedde sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 Zistn bezig met in bindn.

z is t n
plaatsing objectspronomen sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 En tstoat doar veel in dakkik nie enwiste.

t stoat da kk ik en wiste
een negatiepartikel sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is; Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorven
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel Vorm zich invullen bij VORM.
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Doorvragen naar weinig
162 Maries auto is kapot.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie da zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
vorm: wie dat
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
419 Durfdeme gij uitnodigen? Letten op congruentie-n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gaantik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: we weten wieder
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: me weten wieder
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ammewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: wel 'der'
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ot al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot e vrouwmens
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em