SAND-data Izenberge (N015p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Izenberge

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 015p[/k][i]881[/i][i]882[/i][i]883[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Die an t studeern zijn etwaar. etwaar is ergens. woordorde sound
commentaarplaatsing direct object  sound
informant1 Die moen een lijst in vuln. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Kennekik hier zo een paar.

k enn ek ik
verdubbeling sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant1 [a] Ze weet niet da Maria gistern dood gegoan is.[/a] tagging sound
informant2 [a] Of ze wiste nie dase dood woas.[/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Ze wistet nie da_da Marie gistern dood gegoan is.[/a]

wist et
sound
veldwerker [v] Zenweet nie?[/v] sound
informant2 [a=n] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant2 [a=j] Let op daj nie evalt.[/a]

da j e valt
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant1 [a] Ze weet niet da Marie gistern gevaln et.[/a] tagging sound
informant2 [a] Gevaln is.[/a] sound
informant1 [a] Gevaln et.[/a] corrigeert de is van de andere informant meteen en zij gaat akkoord met de correctie sound
veldwerker [v] Et gevaln.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
sound
informant1 [a] Tis niemand die wil dansn.[/a]

t is
sound
informant1 [a] Der zijn geen die wiln dansn.[/a] sound
informant1 [a] Tnwil niemand dansn.[/a]

t n wil
hier wel negatiepartikel sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] IJ wil nowers goan dansn.[/a] sound
informant1 [a] Ewil nowers goan dansn.[/a]

e wil
sound
informant1 [a] Ewil nowers dansn.[/a]

e wil
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Ewil nowers_ Ewil nowers nie dansn.[/a]

e wil e wil
informant krijgt echter geenszins bijval van de anderen. tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant1 [a] Tnet dat nooit niemand gewild_ of gekund.[/a]

t n et
tagging sound
informant2 [a] Of gekunn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of gekunn.[/a] sound
informant1 [a] Gekund.[/a] informant geeft dan toch voorkeur hieraan maar informant twee verkiest juist de n vorm. sound
veldwerker [v] Gewiln?[/v] sound
informant2 [a] Gewild.[/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] En hadde wel heel t brood wiln op eetn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Egink wel heel t brood op eetn.[/a]

e gink
tagging sound
informant1 [a] Hadde heel t brood wiln op eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Zeg mo nie_[/a] tagging sound
informant1 [a] Wien dase hadde kunn roepn.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Ezeg moa nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zeg gie mo nie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeg e keer wien das hadde kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wien of zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wie of dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Ekustenem dat nog rappeleern.[/a]

e kust en em
sound
informant3 [a] Jan rappeleert num dat nog.[/a] tagging sound
informant1 [a] Krappeleernmien dat nog.[/a]

k rappeleern mien
sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen puntje puntje puntje.[/v] sound
informant1 [a] Ze wijzen noa malkoars.[/a] tagging sound
informant3 [a] Makoars mekoars.[/a] sound
informant2 [a] Mekoars.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Ie zit in zijn bad. Wat doetn daar?[/v] sound
informant2 [a] Nem wasse.[/a] sound
informant2 [a] Wastnem.[/a]

wast nem
sound
informant1 [a] Wastnum in t bad.[/a]

wast num
tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet een slang puntje puntje puntje.[/v] sound
informant2 [a] Noast nem.[/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant2 [a] Ene geen nagels bie nem.[/a]

e n e
sound
informant2 [a] E geen nagels mee.[/a] sound
informant1 [a] dn timmerman henne geen nagels bie num [/a]

hen ne
tagging sound
veldwerker [v] Dn timmerman e geen nagels bie.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik_ liet mie_ vo nem werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Liet neur mee drijvn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Op de baarn.[/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] Ebekeeknum een keer goed in de spiegele.[/a]

e bekeek num
tagging sound
informant1 [a] e bekijkt e keer zijneigen goed in de spiegel [/a]

zijn eigen
tagging sound
informant2 [a] zijneigenzelven [/a]

zijn eigen zelven
tagging sound
informant1 [a] Zijn eigen zelven ja.[/a] sound
informant1 [a] Nog me meer nadruk.[/a] sound
informant2 [a] Ezoenum bekijkn_ zijn eigen zelven.[/a]

e zoe num
sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant2 [a] wardn kent zijnzelven goed w [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoej doar zeggen zijn eigen?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Ter is niemand die zijn eigen zelven goed kent.[/a] sound
informant2 [a] Esloeg zijn zelven.[/a]

e sloeg
sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant1 [a] Dander van zijn fotoos_[/a]

da n der
sound
informant1 [a] Datter portretn van num in de vitrine stondn.[/a]

datt er
tagging sound
informant2 [a] Dander portretn van num in_[/a]

da n der
sound
informant2 [a] Portretn van nem.[/a] sound
veldwerker [v] Portretn van zijn eigen of van zijn zelven.[/v] sound
informant1 [a=n][: sound
informant1 [a] Portretn van num.[/a] sound
veldwerker [v] En ook nie portretn van num zelven?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Datter portretn van em of dander portretn van em.[/v] sound
informant1 [a] Dander.[/a]

da n der
sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie geprobeerd et_ van num_ van an num een brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
informant2 [a] Van een brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a] An num.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Da Marie e probeern_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Mo je zoe wel kunn zeggen kpeizn da Marie e probeern ne brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
informant1 [a] Das e probeern een brief te schrijvn.[/a]

da s
tagging sound
informant3 [a] Tes ton zonder van ee.[/a]

t es
sound
informant1 Mo tengoa nie.

t en goa
negatiepartikel sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Toen probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant2 [a] Toen enk geprobeerd van tomaatn te kweekn.[/a]

en k
tagging sound
veldwerker [v] Ton probeerdekege van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ton probeerekde_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Probeerdeke.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Toen probeerdenke.[/a]

probeerden ke
tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandelde ie door het park.[/v] sound
informant2 [a] E wandelde gistern deur t park.[/a] tagging sound
informant1 [a] Wandeldn in t in t park.[/a]

wandeld n
tagging sound
veldwerker [v] Gistern wandeldiede in t park.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] Onk profijtig leevn_ leevnke leevnke lijk da mijn_ lijk da mijn ouders ja wildn.[/a]

on k leevn ke leevn ke
tagging sound
informant2 [a] Lijk of da.[/a] sound
informant3 [a] Lijk of da mijn ouders wiln.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ankik_[/a] sound
informant2 [a] Onkik.[/a]

on k ik
sound
informant3 [a] Je kunt dat alijk zeggen azo.[/a] sound
informant1 [a] Jaaje.[/a]

jaa je
sound
informant2 [a] Onke zoej ook zeggen.[/a]

on ke
sound
informant2 [a] Onkikke zoej nog zeggen.[/a]

on k ikke zoe j
sound
informant1 [a] Oaj nadruk legt ja.[/a] over onkik sound
veldwerker [v] Annik?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Otn.[/a]

ot n
sound
informant2 [a] Otn_ nog drie jaar langer leeft goaten langer leevn of zijn vader.[/a]

ot n goat en
tagging sound
veldwerker [v] Otnie.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Mo je kunt da toch alijk zeggen.[/a] sound
informant3 [a] Otnie nog drie jaar leeft_[/a]

ot n ie
sound
informant1 [a] Joat.[/a] nu kan het dan toch sound
veldwerker [v] Zoej ton zeggen otnie of zoej zeggen otnem?[/v] sound
informant1 [a] Otnie.[/a]

ot n ie
sound
veldwerker [v=057] Als ze zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant2 [a] Ossezie on_ zo ongezond goa blijvn leevn goase nie lange meer leevn.[/a]

o sse zie goa se
tagging sound
informant1 [a] Osse zo ongezond_[/a]

o sse
sound
informant1 [a] Goase nie lange nie meer leevn.[/a]

goa se
negatie twee keer niet sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Ot vandage nog leeft tgoa morgen ook nog leevn.[/a]

o t t goa
geen inversie tagging sound
veldwerker [v] Ottet.[/v] sound
informant1 [a] Neeje.[/a]

nee je
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant2 [a] Oajgieder.[/a]

oa j gieder
tagging sound
informant1 [a] Oajulder zo_[/a]

oa julder
tagging sound
informant1 Mezitnwieder_

me zitn wieder
spontane herhaling sound
informant2 [a] Oajgieder zo ongezond leef goaj nooit zo lange leevn ovvik.[/a]

oa j gieder goa j ovv ik
niet zeker van uitgang bij leeft. tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Oanze leevn voa nunder werk leevnze nie voa nunder jongens.[/a]

oa n ze leevn ze
tagging sound
veldwerker [v] Oanzezieder.[/v] sound
informant2 [a] Oanzezieder joan.[/a]

oa n ze zieder joa n
sound
veldwerker [v] Anzieder.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Anzieder voa nulder werk leevn_[/a]

a n zieder
sound
informant2 [a] Neenee.[/a] sound
informant1 [a] Oanziedere of oanzeziedere.[/a]

oa n ziedere oa n ze ziedere
sound
informant2 [a] Oanzieder oanzieder kunje zeggen.[/a] nu kan het dus toch sound
informant3 [a] Of oanzezieder nie ekomm_[/a]

oa n ze zieder e komm
negatiepartikel sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Otis da_ Rudy nog leeft ton _ ton leeft Nardn voor zekerst ook nog.[/a]

o t is
tagging sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft_[/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Oaj gezond leeft_[/a]

oa j
tagging sound
informant1 [a] Ton blijfje langer leevn.[/a]

blijf je
sound
informant1 [a] Ton leefjie langer.[/a]

leefj ie
tagging sound
veldwerker [v] Oajegie.[/v] sound
informant1 [a] Oajgie_ gezond leeft_[/a]

oa j gie
sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant1 [a] Onder.[/a]

on der
tagging sound
informant1 [a] Onder zo letter_[/a]

on der
tagging sound
informant2 [a] Mo letter zoenkik nie zeggen ee.[/a]

zoen k ik
sound
informant2 [a] Dan zijnder vele die leevn van de van de fabrieke.[/a]

zijn der
sound
informant1 [a] Onder zo weinig mensen van de landbouw leevn ton zijndere vele die leevn ja van t werk in de fabrieke.[/a]

on der zijn dere
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] Oan Bart en Liesje_[/a] tagging sound
informant1 [a] _in t paradijs leevn ton_ ton leevn Marie en Frans in d helle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Omme gezond leevn_[/a]

o mme
tagging sound
informant2 [a] _leevme lange.[/a]

leev me
tagging sound
informant1 [a] Of goame lange leevn.[/a]

goa me
tagging sound
veldwerker [v] Ammewieder.[/v] sound
informant2 [a] Ommewieder ja.[/a]

o mme wieder
sound
veldwerker [v] Oanwieder.[/v] sound
informant3 [a] De me staat er hoor.[/a] sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] Eleeft e keer een beetje gezonder.[/a]

e leeft
met negatiepartikel? tagging sound
informant1 Eet e keer u talloor uut. sound
informant3 En kun je ton zeggen eneet e keer ju talloor uut? sound
informant1 Nee. sound
informant1 Me zoen vechtn dat t haar stuift. dat betekent hier totdat sound
veldwerker [v=073] Tegen meerdere mensen.[/v] sound
informant2 [a] Jemoejulder een beetje gezonder leevne ne.[/a]

je moe julder
sound
informant1 [a] Joengens euh leefjulder een beetje gezonder ee.[/a]

leef julder
tagging sound
informant2 [a] Leeft e keer e_[/a] sound
informant3 [a] Jongens maak e keer een litje minder geruchte.[/a] litje is beetje sound
informant2 [a] Maakt e keer.[/a] sound
informant1 [a] Maakt e keer n beetje minder leevn.[/a] leven in betekenis lawaai sound
informant2 [a] Of goat e keer noa buutn.[/a] sound
informant1 Dn ouderdom hangt daar van veel of ee. woordorde sound
informant2 En wien zeggenkik meer?

zeggen k ik
wien voor wat sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] sound
informant1 [a] Kleevn.[/a]

k leevn
tagging sound
veldwerker [v] Jij leeft.[/v] sound
informant1 [a] Gie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft.[/v] sound
informant1 [a] E leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven.[/v] sound
informant1 [a] Me leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven.[/v] sound
informant1 [a] Gieder leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze leven.[/v] sound
informant1 [a] Zieder leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik?[/v] sound
informant1 [a] Levenkik?[/a]

leven k ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef je?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegie?[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij?[/v] sound
informant2 [a] Leeftnie?[/a]

leeft n ie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij?[/v] sound
informant1 [a] Leefsie nog?[/a]

leef sie
tagging sound
informant2 [a] Leefsezie nog?[/a]

leef se zie
tagging sound
informant1 [a] Leeftsezie nog?[/a]

leeft se zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij?[/v] sound
informant1 [a] Levenwieder?[/a]

leven wieder
tagging sound
informant2 [a] Leevme nog?[/a]

leev me
tagging sound
veldwerker [v] En kunj ook zeggen leevmewieder?[/v] tagging sound
informant1 [a] Dat zoe ook gebruikt wordn ja.[/a] sound
veldwerker [v] Leven jullie nog?[/v] sound
informant2 [a] Leefjegieder nog?[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] En leven zij nog?[/v] sound
informant2 [a] Leevnzezieder nog?[/a]

leevn ze zieder
tagging sound
informant1 [a] Zoen zoen zieder nog leevn?[/a] enkel vol pronomen na pv sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoenki da wel kunn?[/a]

zoen k i
tagging sound
commentaark van tweede pronomen niet hoorbaar of vergis ik me?  sound
informant1 [a] Zoenkik dat wel kunn doen?[/a]

zoen k ik
tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant1 [a] Kvinn dat allemale zoe moetn kunn zwemn.[/a]

k vinn
vreemd gebruik van allemaal als subject sound
informant2 [a=j] Kvinn dat iedereen moe kunn zwemn.[/a]

k vinn
tagging sound
informant1 [a] Danz allemale zoen moetn kunn zwemn.[/a]

da n z
hier normaal gebruik allemaal sound
veldwerker [v] Kvinne danz zallemale moen kunn zwemn.[/v] sound
informant1 [a] Zoen moetn kunn zwemn.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Je kunt dat zeggen.[/a] sound
informant2 [a] Das geen echt dialect nie meer ee.[/a]

da s
negatie geen plus niet sound
veldwerker [v=077] Kvinn da danz allemale moen zwemn kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvinn danz allemale kunn zwemn moetn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvinn danz allemale zwemn kunn moetn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvinn da iedereen of danz allemale zwemn moen kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Est er eenn bij waar van daj zegt allee?[/v] sound
informant2 [a=j] Kvinn danz allemale moetn kunn zwemn.[/a]

k vinn da n z
tagging sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn da_ dat Eddy morgen ga wiln brood eetn.[/a]

k weetn
tagging sound
informant1 [a] Kweetn datn morgen stuutn goat eetn_ brood goat eetn.[/a]

k weetn dat n
sound
informant2 [a=j] Datn morgen goa brood eetn.[/a]

dat n
de informanten zijn het niet eens over de volgorde sound
informant3 [a] Ik denk dat allebei kan ook zonder veel euh betekenisverschil.[/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] tagging sound
informant1 [a] Eddy moe vroeg kunn op stoan.[/a] sound
informant2 [a] Emoeïe vroeg kunn op stoan.[/a]

e moe ïe
sound
informant1 [a=j] Ja moa dat betekent nie heel t zelde wè ook were.[/a] sound
informant1 [a=n] Kgoan nie zeggen dat dat vloekt met t dialect mo_[/a]

k goan
bedenkt zich nu toch en zegt uiteindelijk dat het niet kan net als informant twee sound
informant3 [a] De de voorkeur ga naar t eerste. Ja. Zeker.[/a] sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/a] sound
informant1 [a] Moe stijf vroeg kunn op stoan.[/a] sound
informant2 [a] E moe stijf vroeg kunn op stoan.[/a] sound
informant3 [a=j] Je kunt dat zeggen mo_[/a] sound
informant3 [a] Tis niet de normale constructie.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a=j] Moet een nieuwe schure bouwn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Een nieuwe schure moe bouwn.[/a] sound
informant1 [a] Een nieuwe schure goa moetn bouwn.[/a] sound
informant2 [a=j] Kweetn datn goat een nieuwe schure bouwn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
informant3 Wiene gaoj normaal zeggen?

goa j
sound
informant2 [a] T tweede.[/a] sound
veldwerker [v] Moa dus t ander kan ook.[/v] sound
informant3 [a] Veeleer regel om het niet te doorbreken.[/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant1 [a] Kvinn da Marie noa Jef moe beln.[/a]

k vinn
sound
informant1 [a=j]]/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da Jan_[/a]

k weetn
sound
informant2 [a] Misschien goa moetn vertrekn.[/a] sound
informant1 [a] Da Jan misschien goa moetn vertrekn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ik weetn datn nie emeug komm.[/a]

dat n e meug
sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn datn wilt zwins koopn.[/a]

dat n
sound
informant1 [a=j] Da Jan wil zwins koopn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kzein_ da Willy_ moste zijn auto verkoopn.[/a]

k zein
tagging sound
informant3 [a] Kzeien da Willy zijn auto moste verkoopn.[/a]

k zeien
sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
informant3 [a] En kweetn da Jan zwins wilt koopn.[/a]

k weetn
hugo probeert ook nog eens de constructie zonder doorbreking want zelf meent hij dat die overal het frequentst is. sound
informant1 [a] Dat zoe ton altemets meer zijn tzijn geen koein datn wil koopn.[/a]

t zijn dat n
sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie num goa moetn_[/a]

k peizn
sound
informant2 [a] Da Marie num goa moetn roepn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie goa num moetn roepn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie goa moetn num roepn?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant2 [a=j] Ene nie vele geen geld nie meer.[/a]

e n e
tagging sound
informant2 [a] Jan e nie vele geen geld meer.[/a] sound
informant1 [a=j] E nie vele geen geld nie meer.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Jan ne nie vele geen geld nie meer.[/a]

n e
hier meen ik nu toch negatiepartikel te horen. tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten.[/v] sound
informant2 [a] E wilt geen soepe nie meer eetn.[/a] sound
veldwerker [v] E wilt geen soepe nie meer eetn nie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant1 Dat nie ol inwendig enis.

en is
negatiepartikel sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nowers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant1 [a=j] E klapt nie goed geen Frans.[/a] tagging sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen vakman.[/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is geen stielman.[/a] tagging sound
informant1 [a] Tzijn nie allemale geen stielmans.[/a]

t zijn
sound
informant2 [a] Elkendeen zoej ook zeggen mo geen alleman.[/a]

zoe j
sound
informant2 [a=j] Elkendeen enis geen stielman.[/a]

en is
hier met negatiepartikel. informant 1 houdt het echter op een constructie met niet en geen. tagging sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ene nie overal geen vriendn.[/a]

e n e
sound
informant1 [a] Tzijn nie ol geen vriendn datn et.[/a]

t zijn dat n
sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] En et drie boekn.[/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Ah moet gemaakt en.[/a] sound
veldwerker [v] Jan weet datn voor tn drien zijn huiswerk moet en gemaakt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=157] Dat hij voor tn drien zijn huiswerk moet gemaakt en.[/v] sound
informant1 [a=g] Moet gemaakt en.[/a] tagging sound
veldwerker [v=160] Gemaakt moet en.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=j] Tzoe uitzonderlijk kunn ne keer_ mo_ tvloekt nie.[/a]

t zoe t vloekt
sound
veldwerker [v=161] Jan weet datn voor tn drien zijn huiswerk gemaakt en moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Mariezen auto is kapot.[/a] tagging sound
informant1 [a] Marie neurn auto is kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v=164] Pietsen auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Pietsen auto.[/a] tagging sound
informant3 [a] Pierre zen auto.[/a] tagging sound
veldwerker [v=166] Die mans auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Die vent zen auto.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant1 [a] Eje ej genoeg volk_[/a]

e je e j
tagging sound
informant1 [a=j] Om t hooi in t haaln?[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voo t hooi in t haalen bajoaj.[/a]

ba joa j
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant2 [a] Twa schone van Jan_[/a]

t wa
tagging sound
informant1 [a] Datn e komm werkn.[/a]

dat n
tagging sound
informant2 [a=j] Je kunt da zeggen.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van te wiln komm werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a=j] Die tonne i zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zwaar om dragen?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Je kunt dat zeggen.[/a] sound
informant2 [a] Mo je zoe beter zeggen voo te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
informant1 [a] Om dat te dragen.[/a] Deze informant heeft toch wel voorkeur voor om. sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Mijn gedacht is is zwaar om dragen dat dat echt het oude dialect is.[/a] sound
informant1 [a] Kzoenik dat eerder gebruikn zwaar om dragen_[/a]

k zoen ik
sound
informant1 [a] Ot bijvoorbeeld is ja euh verdriet of euh_[/a]

o t
sound
informant2 [a] En etwat daj draagt is voe te dragen.[/a]

da j
sound
informant1 [a] Mo kzoen toch om gebruikn.[/a]

k zoen
sound
veldwerker [v] Geen voegwoord wel te.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a] Whoopn allemale dam op tijd goan thuis komm.[/a]

w hoopn da m
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
informant1 [a=j] Jeja van an tijden.[/a] sound
informant1 [a=j] Kpeizn van an tijdn thuis te zijn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant1 [a] Dienn kunt er nog een beetje stoan zagen wè.[/a] tagging sound
veldwerker [v] _nog een beetje stoan te zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie stoa te zagen.[/v] sound
informant1 [a] E stoater te zagen.[/a]

stoat er
tagging sound
veldwerker [v] Die te kan je die doar ton weg laatn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant1 [a] Omme doa toe kwamm tregende.[/a]

o mme t regende
geen inversie tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn dak groter zijn_[/a]

k peizn da k
tagging sound
informant2 [a] Ovvenum.[/a]

ovv e num
tagging sound
informant2 [a] _ groter zijn ovvie.[/a]

ovv ie
sound
informant1 [a] Kpeizn dak groter zijn ovvie.[/a]

k peizn da k ovv ie
tagging sound
veldwerker [v] En die ovvnum?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Dank groter zijn.[/v] sound
informant2 [a] Dank.[/a]

da n k
sound
informant2 [a] Dank groter zijn ovvie.[/a]

da n k ovv ie
sound
veldwerker [v] Dankik.[/v] sound
informant1 [a] Kgeloovn dakkik eigenlijk_[/a]

k gelooovn da kk ik
hier hoor ik toch geen dank meen ik sound
informant1 [a] Dankik.[/a]

da n k ik
sound
veldwerker [v] Kgeloovnik dankik_[/v] sound
informant2 [a] Kgeloovnik dank groter zijn ovvie.[/a]

k geloovn ik da n k ovv ie
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis zult zijn dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Ze gelooft dajgie eerder goa thuis zijn ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Ovvik of dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Ovvik.[/a]

ovv ik
sound
veldwerker [v] Of mie.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant2 [a] Je gelooft toch nie dattie sterker is of gie.[/a]

datt ie
tagging sound
informant1 [a] Datn sterker is of gie.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Ze geloovn danze rijker zijn of wiedere.[/a]

dan ze
tagging sound
informant2 [a] Ze geloovn danwewieder rijker zijn of zieder.[/a]

dan we wieder
tagging sound
informant1 [a] Dame rijker zijn.[/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] We geloovn dajgieder nie zo slim zijt of wieder.[/a]

da j gieder
tagging sound
informant1 [a] Megeloovn dajgieder nie zo slim ezijt of wieder.[/a]

me geloovn da j gieder e zijt
hier met negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v] Ofwewieder.[/v]

of we wieder
tagging sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ofmewieder.[/v]

of me wieder
tagging sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant1 [a]Geloofgieder toch niet_[/a]

geloof gieder
tagging sound
informant2 [a] _toch nie danzezieder armer zijn_[/a]

dan ze zieder
tagging sound
informant3 [a] Of gieder.[/a] tagging sound
informant1 [a] Giederegelooft toch nie danzieder armer zijn_[/a]

giedere geloof dan zieder
dan zieder_ enkel vol pronomen én voegwoordcongruentie tagging sound
informant1 [a] Of gieder.[/a] tagging sound
informant1 [a] Dan gieder.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ken met dien dan ruzie.[/a]

k en
ik heb moeite met die dan sound
informant3 [a] Daj ook altemets ne keer zo kunn dan zeggen?[/a]

da j
dan is volgens hugo de oudste vorm_ ook in Frans-Vlaanderen. vooral informant 1 lijkt dat te bevestigen want hoewel hij zelf vaak of gebruikt vindt hij dat het ergens wringt. sound
informant1 [a] Ol ist dat mie nie dat mie nie vreemde nis wè dien of.[/a]

n is
sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] U gelooft da Lisa even schoon is of of of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunj ook zeggen ofjulder?[/v] nog over vorige zin tagging sound
informant3 [a] Tis mogelijk.[/a]

t is
maar de andere informante houden het toch op gieder tagging sound
informant1 [a] Neen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant2 [a] Je gelooft da Bart en Peter sterker zijn_[/a] tagging sound
informant2 [a] E gelooft da Bart en Peter_[/a] tagging sound
informant1 [a] Da Bart en Peter_[/a] tagging sound
informant2 [a] Sterker zijn_[/a] tagging sound
informant3 [a] Of Geert en Jan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Dan Geert en Jan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Da.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij slaapt.[/v] sound
veldwerker [v=226] Iendoet.[/v]

ie n doet
tagging sound
informant1 [a] Neen e slaapt nie.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Tendoet.[/v]

t en doet
sound
informant2 [a] Jandoet.[/a]

ja n doet
tagging sound
informant1 [a] Endoet.[/a]

en doet
sound
informant3 [a] Toch niet hij doet maar alsof.[/a] sound
informant1 [a=j] Endoet.[/a]

en doet
tagging sound
informant1 [a=j] Jandoet jaja da bestaat ook.[/a]

ja n doet
tagging sound
informant1 [a] Jatendoet wacht e keer da bestaat ee.[/a]

ja t en doet
sound
informant1 [a=j] Tis een vent mee een gemakkelijke caractère. Jattendoet moetn eerst kenn.[/a]

t is ja tt en doet moet n
sound
veldwerker [v=227] Iedoet.[/v] sound
informant1 [a] Endoet zoenwieder zeggen.[/a]

en oet zoen wieder
sound
informant2 [a] Endoenie.[/a]

en doe nie
sound
veldwerker [v] Pak nui dakkik zegge ie slaapt nie en hij slaapt wel. Wa kunje doar op antwoordn?[/v] sound
informant1 [a] Edoet.[/a]

e doet
tagging sound
veldwerker [v=244] Toetoet.[/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet.[/a]

t oet t oet
tagging sound
informant2 [a=j] Toetoet. Alleszins.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] Als ik nu vraag slaapt ie. Kunje daar ook azo iets op antwoorden?[/v] sound
informant1 [a] Neen of joan.[/a]

joa n
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Kgoan e keer de schotels wassen.[/a]

k goan
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongn_ van wien dat de_[/a] tagging sound
informant2 [a] Da se moeder getrouwd is gistern stoeg achter mie.[/a] tagging sound
informant1 [a] De jongn waar van da se moedere gistern hertrouw_ hertrouwd is stoeg achter mie.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of bachtn mie ja.[/a] sound
veldwerker [v] Van wie dat de moeder.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] De jongn da se moeder_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Wiense moeder.[/a] is meer een voorstel van Hugo maar dat wordt duidelijk niet overgenomen door de twee andere informanten. ze blijven bij hun vorm waar van da se sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Waar van da_[/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] De bank waar danz op zaatn_[/a]

dan z
tagging sound
informant1 [a] Of waar op danze zaatn.[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v] Danz op zaatn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Dienn die geld et_[/a] tagging sound
informant2 [a] Moeter mo geevn.[/a]

moet er
tagging sound
veldwerker [v] Wie datter geld et?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Die geld et moe geevn.[/a] sound
informant1 [a] Joaje joaje die veel et joaje joaje.[/a]

joa je joa je joa je joa je
sound
informant2 [a] Die geld et moe geevn.[/a] sound
informant1 [a] Me goan algelijk toch eerder zeggen dienn die geld et.[/a] sound
informant3 [a] Nee wie dat is onmogelijk.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant1 [a] Wien peisdje dankik in Kortrijk gezien en.[/a]

peis d je da n k ik
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wien peisje wie ik in Kortrijk gezien e?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wien peisje wie dak in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant1 [a] Wien peisje dankik_[/a]

peis je da n k ik
sound
veldwerker [v=266] Wien peisje diek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisje hoe zet gearrangeerd en?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisdje danzet en o_ danzet op gelost en?[/a]

peis d je da n z et
sound
veldwerker [v] Oe peisje oe danzet op gelost en?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
sound
informant1 [a] Joaje.[/a]

joa je
sound
veldwerker [v=265] Oe peisje oe zet ip gelost en?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Gebruiket nooit nie meer ee.

gebruik et
negatie nooit nie meer sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant1 [a] Ze trok de serge noa neur kant.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze trok de serge noa neur.[/a] tagging sound
informant1 [a] Mo dienn toe_ nee.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Zoetnie dat kunn gedaan èn?[/a]

zoet n ie
sound
veldwerker [v=297] Zoetn da gedaan gekund èn?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoetn dat en kunn doene?[/a]

zoet n
tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant2 [a] Marie is bezig_ is bezig mè patatn schrooën.[/a] sound
informant1 [a] Mee erpels schrooën.[/a] sound
informant2 [a=j] Ze zit erpels en schrooën.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ah da weetekik nie ze.[/a]

weet ek ik
informant kent die manier van zeggen duidelijk niet. Hugo wel. sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ken geen goeste van de koein te poestern.[/a]

k en
voegwoord van sound
informant2 [a] Vo de koein t eetn te geevn.[/a] sound
informant1 [a] Of om de koein.[/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant2 [a] Ol Maries koein zijn verdronkn.[/a] sound
informant1 [a] Ol neur koein.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Kunt dat zeggen.[/a] volgens Hugo is de constructie wel mogelijk sound
informant1 [a=j] Marie ol neur koein.[/a] maar zonder veel overtuiging nog. tagging sound
informant2 [a] Jenten Kloossens_ ol zijn koein zijn uut gebrookn. [/a] een andere constructie aangeboden door Hugo. er is echter een vrij lange pauze tussen de naam en de rest zodat er evengoed een komma zou kunnen staan. het is dus niet duidelijk of het hier dan nog wel om één constituent gaat. sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Kenpeizn doa nie op.[/a]

k en peizn
sound
informant1 [a] Doa peizenkik nie op.[/a]

peizen k ik
sound
veldwerker [v] Kzijn noa de markt geweest of_ ken noa de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] Ken noa de markt geweest.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=321] Die rare kerel enk mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] Ke met die raren kerel noa de markt geweest.[/a]

k e
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Wuffer ejgieder gemaakt?[/a]

e j gieder
sound
veldwerker [v] De wuffer.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=323] De wa vore raad je mij aan?[/v] sound
informant2 [a] Wuffer.[/a] sound
informant2 [a] Wuffer raadjie an?[/a]

raad jie
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] De wat vore.[/v] sound
informant2 [a] Wuk vore.[/a] sound
informant1 [a] Je_ja.[/a] een heel aarzelende bevestiging. informant vindt wuffer beter. sound
informant2 Kegelovent nie.

k e geloven t
negatiepartikel sound
veldwerker [v=324] De zulke zoek nie durvn op eetn.[/v]

zoe k
tagging sound
informant2 [a] De die zoenk nie meer op eetn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Zukke goank nie meer op eetn.[/a]

goan k
sound
informant2 [a] Die zukke.[/a] sound
veldwerker [v] De zukke kanje ook zeggen?[/v] sound
informant2 [a=j] Kunj ook zeggen.[/a]

kun j
sound
veldwerker [v=325] De die kanj ook zeggen ee?[/v] sound
informant1 [a=j] De die ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt e keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant2 [a=j] Goan haalt e keer een pinte uut de kelder.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komen helpt een keer.[/v] sound
informant2 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Kzeie nog tegen eur kpeize die gast vindn z allemale wel ne fraaien.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Da goat.[/a] sound
informant2 [a] Joat da goat.[/a]

joa t
sound
informant2 [a] Kzeien nog tegen neur_[/a]

k zeien
sound
informant2 [a] Die gast_ kpeizen dat dat nog e_[/a]

k peizen
dus de informant slaagt er niet in om de oorspronkelijke constructie te herhalen sound
informant2 [a] E fraain is.[/a] sound
informant3 [a] Kzeien nog tegen neur kpeizen die gast dien vindn ze allemale wel nog e fraain.[/a]

k zeien k peizen
dat is de variant zoals het volgens hugo moet zijn en hiermee krijgt hij bijval. hij voegt een relativum die toe aan de aangeboden constructie. sound
informant2 [a] Ja dat ook.[/a] sound
veldwerker [v] Tis niet zo dat het moet zijn kpeize danze die gast allemale wel ne fraain vindn?[/v] sound
informant3 [a] Ik peize_ als ge die daar tussen zet dat dat mogelijk is hé.[/a] het gaat hier dus om de mening van hugo. toch mee op letten vooral omdat de andere informanten weinig actief in brengen. dat kan er op wijzen dat ze niet zo overtuigd zijn. sound
commentaar nvt  sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Kleefde lijk God in Frankrijk.[/a]

k leefde
tagging sound
informant3 [a] Kleefden lijk God in Frankrijk.[/a]

k leefden
sound
veldwerker [v=345] Leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdegie_[/a]

leefde gie
tagging sound
veldwerker [v=337] In die tijd leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdenie.[/a]

leefde n ie
sound
veldwerker [v=338] In dienn tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdnmewiedere.[/a]

leefdn me wiedere
tagging sound
informant2 [a] Leefdenwieder.[/a]

leefden wieder
tagging sound
informant1 [a] Kpeis dak okkik me moeder zoe hoorn dasie da doar nog zoe tussen zetten.[/a]

k peis da k o kk ik da sie
dasie_ enkel vol pronomen. sound
veldwerker [v] In die tijd leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdegieder.[/a]

leefde gieder
sound
veldwerker [v=338] En ton me zieder.[/v] sound
informant2 [a] Leefdnzezieder.[/a]

leefdn ze zieder
sound
informant3 [a] Leefdenzieder of leefdnzezieder.[/a]

leefden zieder leefdn ze zieder
vorm met enkel vol pronomen is hier toch redelijk ingeburgerd. tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Tmeuget niemand zien. Dus kving_[/a]

t meug et k ving
tagging sound
informant1 [a] Dus kving dajtgie ook nie emeug zien.[/a]

k ving da j t gie e meug
met negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v] Dajtgie ook nie ezien meug.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant1 [a=j] Kweetn datn is gaan zwemn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
informant2 [a] Kweetn datn gaan zwemn is.[/a]

k weetn dat n
sound
veldwerker [v=350] Kweetn datn gaan zwemn is.[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
sound
veldwerker [v=875] Kweet dattij weestn zwemn ee.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=353] Wil je nog koffie Jan?[/v] sound
informant2 [a=j] Jaak.[/a]

jaa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann. onz.[/v] sound
informant2 [a=j] Joan.[/a]

joa n
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant2 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Een meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaw.[/a]

joa w
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joans.[/a]

joa n s
tagging sound
informant1 [a] Joat.[/a]

joa t
drie enkv. onz. tagging sound
veldwerker [v=354] Allee tis nu toch nie waar dase weeral gaan dansn is ee.[/v] sound
informant2 [a] Ajoa tis waar.[/a]

t is
tagging sound
informant1 [a] Doezedoet.[/a]

doe ze doet
nieuwe vorm met do support tagging sound
veldwerker [v] Joase.[/v] sound
informant2 [a=n] Joas mo geen joase.[/a]

joa s joa se
tagging sound
veldwerker [v=356] Allee dat huis da stoa nui toch nie were te kope.[/v] sound
veldwerker [v] Joate.[/v] sound
informant1 [a] Joat.[/a]

joa t
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen hé.[/v] sound
informant2 [a=j] Me zuk were je kun nie vele uut meetn.[/a] wel aarzelend tagging sound
informant1 [a] Me zuk were kunje nie vele doen ee.[/a]

kun je
sound
informant1 [a=j] Je zoetet olle twee kunn xxx.[/a]

zoet et
sound
veldwerker [v=359] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant1 [a] Goagie me mie noa t voetbal goan kijkn.[/a]

goa gie
sound
informant2 [a] Jegoagie me mie noa t voetbal goan kijkn.[/a]

je goa gie
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood?[/v] sound
informant1 [a=j] Istn dood ja.[/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v=367] En at over een vrouwe goa?[/v] sound
informant2 [a] Isse dood?[/a] sound
veldwerker [v] Nie is eur dood?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em is dood mo van eur weeteket nie.[/v] sound
informant1 [a] Ie is dood.[/a] sound
informant2 [a] Van neur enweenketnie.

en ween k et
negatiepartikel sound
veldwerker [v=366] En alst dan met een vrouw.[/v] sound
informant2 [a] Zie.[/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Deur datnie gink goan goan werkn mostzezie heel dn dag thuis blijvn.[/a]

dat n ie most ze zie
drie keer gaan sound
informant3 [a] Mo me num te goan werken.[/a] sound
informant1 [a] Me num te goan werkn.[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Das de vent danze geroepn èn.[/a]

da s dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Die.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Das de vent die dat kluchtje verteld èt.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het dat het kluchtje heeft verteld.[/v] sound
informant3 [a] Dat is de vent dank peizn die da kluchtje verteld et.[/a]

da n k
tagging sound
informant1 [a] Ja dat kunje zeggen.[/a]

kun je
tagging sound
veldwerker [v=373] En dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Das de vent waar van dank peizn dan_ danze geroepn èn.[/a]

da s dan k dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Diek peizn danze geroepn en?[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Dat is de vent dank peizn danze geroepn en.[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] T huis dank gekoch_ dank gekocht en zekere?[/a]

da n k da n k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant1 [a] T huis die te kope stoat.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant2 [a] Nooit.[/a] sound
informant2 [a] Jamais nooit.[/a] sound
informant1 [a] Noois.[/a] sound
veldwerker [v] Noois nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Noois van ze levens.[/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant1 [a] Nowers.[/a] sound
veldwerker [v] Nowers nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase niet emeug eetn.[/a]

t schijnt da se e meug
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niet te mogen eten.[/a] sound
informant1 [a] Tschijnt dase nietn emeugt eetn.[/a]

t schijnt da se e meugt
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant2 [a] Probeerde vo niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Van niemand geen zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a] Tbelooft were van_[/a]

t belooft
sound
informant2 [a] Van een_ een schoonn dag te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Jaja.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Om een schoonn dag te zijn ook zeker?[/a] krijgt met om echter absoluut geen bijval van de anderen. sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant1 [a] Ti nog beter van een beetje te wachtn.[/a]

t i
tagging sound
veldwerker [v] Die om?[/v] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja ik zoen dat ook were zeggen.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a] Van.[/a] sound
veldwerker [v=402] Whadn t geluk om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant1 [a] Mhadn de chance_[/a]

m hadn
tagging sound
informant1 [a] Van num.[/a] tagging sound
informant1 [a] _subiet were te vindn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant1 [a] Ti juist lijk datter doar etwien_[/a]

t i datt er
tagging sound
informant2 [a] In t hovetje stoat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ti juist lijk of datter_[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] En die er da moe der stoan?[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant2 [a=j] Misschien goanketik wel krijgen.[/a]

goan k et ik
tagging sound
veldwerker [v] Goanketekik.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=418] Durfder gij op duwen?[/v] tagging sound
informant1 [a] Durfjegie der op duuwn?[/a]

durf je gie
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen?[/v] sound
informant1 [a] Durfdegie num uut xxx.[/a]

durf de gie
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjezegie_ ja uut nodigen?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
informant2 [a] Durfjegieneur_[/a]

durf je gie neur
tagging sound
informant1 [a] Durfjegieneulder_[/a]

durf je gie neulder
tagging sound
informant1 [a=j] Joa.[/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant1 [a] Ejmien dienn brief gezondn?[/a]

e j mien
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ejgiemie.[/a]

e j gie mie
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeleeftzie op water en brood.[/a]

ze leeft zie
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant2 [a=j] En mezijnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

me zijn wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Damewieder goan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
informant1 [a] Danwieder goan winn.[/a]

da n wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets an doen.[/a] sound
informant2 [a=j] Kuntie doar ook niet an doen.[/a]

kunt ie
eerste pronomen valt hier weg tagging sound
informant3 [a=j] Ekuntie doar ook niet an doen.[/a]

e kunt ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Kpeizn datnie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a=j] Kpeizn datnie morgen ook komt.[/a]

k peizn dat n ie
tagging sound
veldwerker [v=453] Zen geweest noa de markt.[/v] sound
informant2 [a] Zen geweest.[/a]

z en
sound
informant1 [a] Zen noa de markt geweest.[/a]

z en
sound
informant1 [a=j] Zen geweest noa de markt en_[/a]

z en
tagging sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Enet de bolle in de mande gegooid.[/a]

en et
tagging sound
informant1 Ryckeboer had ook nooit geen dorst ee. negatie nooit geen sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/a] sound
informant1 [a] Twos moa juiste goed genoeg.[/a]

t wos
sound
informant2 [a] Twos moa.[/a]

t wos
sound
veldwerker [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan ze vroeger had.[/v] sound
informant2 [a] Se nu vele meer geld of vroeger.[/a]

s e
sound
informant1 [a=n] Neenee. Dase vroeger hadde.[/a]

da se
sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn daj ga vele moetn weg smijtn.[/a]

k peizn da j
sound
informant1 [a] Of daj vele goa moetn weg smijtn.[/a] sound
veldwerker [v] Kpeizn daj vele goa weg moetn smijtn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] En kpeizn daj vele weg goa moetn smijtn.[/v]

k peizn da j
tagging sound
informant1 [a=j] Kpeizn daj vele weg goa moetn_[/a]

k peizn da j
sound
informant1 [a=g] Kpeizn daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

k peizn da j
tagging sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wuffer_ boekn eje gekocht?[/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wien etterjoe gistern op de kermisse gezien?[/a]

ett er joe
tagging sound
informant3 [a] Wien itterjoen op de kermisse gezien?[/a]

itt er joen
sound
veldwerker [v=530] Marie zei dajgij Piet ne boek et geprobeerd te verkoopn.[/v] sound
informant2 [a] Dajgie geprobeerd et_[/a]

da j gie
sound
informant1 [a] Dajgie geprobeerd et an Piet een boek te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
informant3 [a] Mo zoej nie kunn zeggen Marie ze_ euh Marie zei dajgie an Piet een boek et probeern te verkoopn?[/a]

zoe j da j gie
sound
informant1 [a] Joaje.[/a]

joa je
maar er zou een betekenisverschil zijn _ hoewel niet meteen duidelijk welk. echt overtuigd is informant toch niet. sound
veldwerker [v] In elk geval wat dakkik zeie_[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant1 [a] Dank geprobeerd hadde_ Els_[/a]

da nk
sound
informant1 [a] Dank geprobeerd hadde an Els_ voor Els een een cadeau te koopn.[/a]

da n k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Wim peisde dakkik voor Els a geprobeerd ne_ een cadeau te koopn.[/a]

da kk ik
met voor kan het wel. tagging sound
informant3 [a=j] Da kunje zeggen.[/a] en krijgt wel bijval van de anderen. sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Karel wiste_ dajgie ge_ geprobeerd et_[/a]

da j gie
sound
informant2 [a] _een boek te koopn voo Marie.[/a] sound
informant2 [a] Voor een boek te verkoopn an Marie.[/a] sound
informant1 [a] Of voor an Marie een boek te verkoopn da goat ook.[/a] sound
veldwerker [v] Marie een boek te verkoopn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] An Marie een boek te verkoopn.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=j] An Marie een boek te verkoopn.[/a] krijgt bijval van Hugo en later ook van de andere informant tagging sound
informant3 [a] Dajgie an Marie e probeern een boek te verkoopn.[/a]

da j gie
constructie met infinitief is volgens hugo ook mogelijk. krijgt bijval van de anderen. sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga op reis.[/v] sound
informant2 [a] Kgoan op reis.[/a]

k goan
tagging sound
informant1 [a] Kgoane op voyage.[/a]

k goane
sound
veldwerker [v] Jij gaat op reis.[/v] sound
informant1 [a] Gie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat op reis.[/v] sound
informant1 [a] E goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan op reis.[/v] sound
informant1 [a] Me goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan op reis.[/v] sound
informant2 [a] Gieder goat op reis.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan op reis.[/v] sound
informant1 [a] Zieder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik op reis?[/v] sound
informant2 [a] Goankik op reis?[/a]

goan k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goajgie?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goatnie?[/a]

goat n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij op reis?[/v] sound
informant2 [a] Goamewieder?[/a]

goa me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goajegiedere?[/a]

goa je giedere
tagging sound
veldwerker [v] En ton gaan zij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goanzezieder?[/a]

goan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging op reis.[/v] sound
informant2 [a] Kgingn op voyage.[/a]

k gingn
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging op reis;[/v] sound
informant2 [a] Eginkie op voyage.[/a]

e gink ie
is drie enkv. tagging sound
informant3 [a] Gie gink.[/a] tagging sound
informant3 [a] Of jeginkgie.[/a]

je gink gie
tagging sound
veldwerker [v] Hij ging.[/v] sound
informant1 [a] E gink.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen.[/v] sound
informant1 [a] Me gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen.[/v] sound
informant2 [a] Gieder gink.[/a] tagging sound
informant3 [a] Of jeginkgieder.[/a]

je gink gieder
tagging sound
veldwerker [v] Zij gingen.[/v] sound
informant2 [a] Zieder gingn. Of zieder goengn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gingn en goengn wordt olle twee.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goengkik?[/a]

goeng k ik
tagging sound
informant2 [a] Gingkik op reis?[/a]

ging k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingjegie?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingtnie?[/a]

ging t n ie
tagging sound
informant3 [a] Goengtnie op voyage?[/a]

gong t nie
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goengnwewieder.[/a]

goengn we wieder
tagging sound
informant2 [a] Gongmewieder op reis?[/a]

gong me wieder
tagging sound
informant2 [a] En gingmewieder ook.[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie op reis?[/a] tagging sound
informant1 [a] Goengjegieder.[/a]

goeng je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goengnzieder.[/a]

goengn zieder
tagging sound
informant3 [a] Geongnzezieder_[/a]

goengn ze zieder
tagging sound
veldwerker [n] [v=708] Kunje zeggen dat izzet al lange geleedn?[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant2 [a] Tis ol lange geleedn.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=000] Teeët al jaren nie meer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant2 [a] Tet ol jaarn.[/a]

t et
sound
veldwerker [v=421] Estet Pol hier geweest?[/v] sound
informant1 [a] E Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker [v=707] Eeteret hier een man gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant1 [a] Etter hier_[/a]

ett er
tagging sound
veldwerker [v=000] Er izzet hier niemand geweest.[/v] sound
informant2 [a] Ook nie.[/a] sound
informant3 [a] Tet hier niemand geweest.[/a]

t et
tagging sound
veldwerker [v=864] Ze wisten daze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
informant2 [a] Danze waarschijnlijk_[/a]

da n ze
sound
informant1 [a] Danze voorzekers_[/a]

da n ze
tagging sound
informant1 [a] De zondag goengn moetn werkn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat eigenlijk niet van plan waren.[/v] sound
informant3 [a] Da Bart en Jan.[/a] navraag voegwoordcongruentie sound
informant1 [a] Bart en Jan dat nie van plan ewoarn.[/a]

e woarn
wel negatiepartikel tagging sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant2 [a] Da.[/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op café gingen.[/v] sound
informant1 [a] Dan die.[/a] sound
informant1 [a] Dan die mann.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] En Marie zei da alle mannen liever op café gaan.[/v] sound
informant2 [a] Dan ol de ma_[/a] sound
informant3 [a] Dan olle ventn ee.[/a] tagging sound
informant1 [a] Op staminee goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet da dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant1 [a] Dan dievn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Geen serieuze mensen ezijn.[/a]

e zijn
negatiepartikel sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
veldwerker [v=869] Piet zei datter ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant2 [a] Piet zei dander ook dievn woonn_ in zijn strate.[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Ik goan nie noa t schole.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ik egoa nie noa t schole.[/a]

e goa
sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Dat nie geestig enes.[/a]

en es
tagging sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant1 [a] Dat is etwaxx dak nie eken.[/a]

da k e ken
tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij uit geeft.[/v] sound
informant2 [a] Enis sli_ vele slimmer of datn der uut ziet.[/a]

en is dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie komm voo dank geschreevn en.[/a]

da n k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant2 [a] Ken der moa drie.[/a]

k en
sound
informant1 [a] Ke moa drie snoepjes.[/a]

k e
sound
informant2 [a] Kene moa drie spekn.[/a]

k en e
tagging sound
veldwerker [v=876] De kat speelt met de bal.[/v] sound
informant2 [a] De katte speelt met de balle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als je da nu niet doet zal je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Ojt nu nie edoet goaj latere_[/a]

o j t e doet goa j
sound
veldwerker [v=843] Om dat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant1 [a] Om da Jan nie ekomt_[/a]

e komt
tagging sound
informant2 [a] Moenket nu ol zelve doen.[/a]

moen k et
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant2 [a] Kzijn benauwd datnt verkeerd doet.[/a]

k zijn dat n t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant1 [a] Ktwiijfeln der an otn dat goat doen.[/a]

k twijfeln ot n
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant2 [a] Kstrijent of danke dat gezeid en.[/a]

k strijen t da n ke
tagging sound
veldwerker [v=844] Moa kekkik doar niemand nie gezien.[/v] sound
informant1 [a] Kenen doa niemand gezien.[/a]

k en en
tagging sound
veldwerker [v=850] Moa kpeizn dakkik niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn pertank dank goed gekeekn e_[/a]

k peizn dan k
sound
informant2 [a] Mo kpeizn dankik do niemand gezien ee.[/a]

k peizn da n k ik
sound
informant1 [a] Gezien ene.[/a]

en e
sound
veldwerker [v=852] Morgen goak mij ne nieuwe velo koopn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Morgen goank_ goank_ goank e nieuwn velo_ velo koopn.[/a]

goan k goan k goan k
sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje besteln.[/v] sound
informant1 [a] Kgoanje wel een pintje besteln.[/a]

k goan je
wordt op het einde herhaald zonder benefactief constructie tagging sound
commentaarnavraag beenefactief  sound
veldwerker [v=854] Koop mij een keer een gazet alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Koopt e keer e gazette vo mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] En hij eese mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] Enesse vo mie gedekseld.[/a]

en e sse
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant2 [a] Meukik hier een stoel neemn?[/a]

meu k ik
sound
veldwerker [v=857] Allee toe zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant2 [a] Zing nog een liedje.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borrel in schenken?[/v] sound
informant2 [a] Zoenk nog e druppeltje geevn?[/a]

zoen k
sound
informant1 [a] Zoenk nog e druppeltje uut schenkn?[/a]

zoen k
sound
veldwerker [v=859] Ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant1 [a] Ken vo num_[/a]

k en
tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij een keer een brie_ een briefje asteblieft.[/v] sound
informant1 [a] Schrijft e keer e brieftje vo mien.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant1 [a] E vo mie.[/a] sound
informant2 [a] _ een assenbak gemaakt uut oud ijzer.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer noa de winkel om twee broodn.[/v] sound
informant1 [a] Loopt vo mie.[/a] sound
veldwerker [v=863] Haal meneer pastoor een keer een stoel.[/v] sound
informant2 [a] Haalt e keer e stoel vo meneer paster.[/a] sound
informant1 [a] Kgoan gereed e pintje besteln vo joen.[/a] [/n]

k goan
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 Kene nie anders of coca cola_

k en e
negatiepartikel sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Wiene wiljegieder do mee?

wil je gieder
constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Dakkik nog nooit nog nooit nowers gehoord e

da kk ik
nooit nowers sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Mo anwieder jongns woarn_

a n wieder
als met congruentie en vol pronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kenderik ruze mee.

k en der ik
plaats der. ruze = moeite sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Jenhoordegie van nie anders ee.

je n hoorde gie
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Van ank en beginn jongens èn te were gekeerd.

an k t e
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Je vader moeter nog zelve en moetn uut doen.

moet er
volgorde werkwoordelijke eindgroep sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat de
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
474 't En was maar net goed genoeg Eventueel vorm en positie negatiepartikel aanpassen
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): vorm: gaantik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: w
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: onwiedere
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: omwiedere
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makaars
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: nem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: e zat
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: on al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot een wijf
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL)
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) vorm: oam
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) vorm: elders: binst danwieder
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn eigen zelven
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem