SAND-data Gendringen (M043p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Gendringen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]M043p[/k][h]301[/h][i]302[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze wete niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wete niet dat Marie gisteren is dood gegaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da komt veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heef dit ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand het dat ooit gewild of gekund. Da klopt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan heddet heel brood wel op kunnn eetn. [/a]

hed et
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepn. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wietse had kunne roepn. [/a]

wiet se
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kan zich dat verhaal wel herinnere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heef geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers met genomn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Erik liet zich veur mien werke. [/a] Informante draait 'mij' en 'zich' om. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met deine op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Of met drijve. sound
informant Met drijve ja. sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minuutn zien bier gedronkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Jan het zich in twee minuten een biertje naar binne geslaget. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoenn lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoenn die lopenet best. [/a]

lopen et
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heef gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a] Jan het gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aarpels bint niet makkelijk te schilln. [/a] sound
hulpinterviewer Wat heb ik gezeg? sound
veldwerker Late zich niet makkelijk schillen. tagging sound
informant Die aarpels bin nie makkelijk te schilln. sound
hulpinterviewer Die aarpels late zich nie makkelijk schilln. Heb ik dan gezegd maar da is allebei goed. Da kan. sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willn. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef dan levik zoot mien ouders et graag wolln. [/a]

az ik lev ik zo t
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] At hij nog drie jaar leeft worte nog ouder as zien vader. [/a]

wort e
tagging sound
informant Of leefte _.

leeft e
sound
informant Leefte langer.

leeft e
sound
hulpinterviewer [a] _ leefier langer dan zien vader. [/a]

leef ier
sound
informant [a] _ leefte langer dan zien vader. [/a]

leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als hij zo gevaarlijk leeft _. Als zij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leefse nie lang meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/v]

leeft et
sound
informant [a] Asse nu nog leeft dan leeftse morgen ook nog. [/a]

as se leeft se
tagging sound
informant [a] As et nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

leeft et
tagging sound
informant [a] Azzet nu nog leeft leeftet morgen ook nog. [/a]

az et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Alse voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v]

als se
sound
informant [a] Asse veur hun werk leven dan leve ze niet veur de kinder. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] At Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond leef dan levie langer. [/a]

a j lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Alser zo weinig mensen van de landbouw leven dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

als er leven er
sound
informant [a] Atte zo weinig mense van de landbouw leven dan levender meer in de fabriek. [/a]

at e leven der
Laatste stuk niet helemaal letterlijk vertaald. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] Als Pieter en Marietjen innet paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/a]

in et
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wij sober leven dan leven wij gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve leve we niet lang. [/v] sound
informant [a] En as wie ongezond leven dan leven wie niet lang. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] Hulpinterviewer zegt 'bekrompen' ipv 'gevaarlijk'. sound
informant [a] Leef wat minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepn. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Mariejum zal moete roepen. [/a]

marie um
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi vannet land te halen? [/v]

van et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] heij genoeg mensen um te helpn bijt hooin. [/a]

hei j bij t
In de vorm 'hei' zit waarschijnlijk ook 'je'. Niet helemaal letterlijk vertaald. sound
hulpinterviewer [a] Hei genoeg mensn um te hooin? [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hebbie genoeg mensen veuret hooi vant land te haaln? [/v]

heb ie veur et van t
sound
informant [a=n] Hei genoeg mensen ummet hooi binn te haaln? [/a]

um et
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werken. [/v] sound
informant [a] Et was aardig van Jan um ons te koomn helpn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Het was aardig van Jan om te kome werke. Werke. Twas aardig van Jan um te kome _.

t was
sound
informant [a] _ te kome werken. Arbein. Ja of om te komen helpe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar um te beuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Deze ton is zwaar te draagn. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar um te beuren. [/a] sound
informant [a=j] Deze ton is zwaar te beuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Want normaal zou ik dan gezeg hebbn deze ton is te zwaar um te drage. sound
hulpinterviewer Deze ton is zwaar om te drage is zwaar um te beurn. Maar wij zegge dan te. sound
informant Te zwaar um te beure. sound
hulpinterviewer Want wij hebben het dan even gehad over dat van dit lijden is zwaar te drage dit lijden is zwaar te drage. Dan zegge wie niet um te drage. Dan zeggn dit lijden is zwaar te drage. Dat is heel anders als met een ton. sound
hulpinterviewer Der zit een verschil. sound
informant Ja. Het is ook een ander dragen. Dit is tilln. Ennet ander is lichamelijk dragen.

en et
sound
hulpinterviewer Geestelijk. sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hij kan staan te zeurn. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan te zeuren. Ja der staat toch te zeuren zeggie dan. Der staat toch te zeuren. [/a]

zeg ie
sound
hulpinterviewer Ja maar hij kan staan zeuren. Zeg dat eens int dialect?

in t
sound
informant [a=j] Der kan toch staan te zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeurn. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwaamn regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wi aan kwaamn wast aant regenn. [/a]

was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer Toen wi aan kwame regende het. Kannet ook zijn toen wi aan kwame regende et?

kan et
sound
informant [a] Toen wi aan kwam wast aant regene. [/a]

was t
sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben as hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dak eerder thuis bin as ee. [/a]

da k
tagging sound
informant [a] Ze geloof daddie eerder thuis bint as ik. [/a]

dad ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ie geloof zeker niet dattie sterker is as hee. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer As ee. sound
informant [a] As ee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze geloven dat wij rijker bin as hun. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wi geloven datse niet zo slim bin as wij. [/a]

dat se
Informante zegt 'se' voor 'jullie'. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat sij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie geloven jammer genoeg niet datse armer bin as wij. [/a]

dat se
tagging sound
informant [a] Jullie geloovn jammer genoeg niet datse da sij armer zijn as jullie. [/a]

dat se
tagging sound
informant [a] Jullie geloovn niet datse armer bint as jullie. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geloof dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Ze geloovn dat Louis en Jan sterker is as Geert en Peter. [/a] Informante begint zin met persoonlijk voornaamwoord 'ze' (en later met 'ik'). tagging sound
informant [a] Ik geloof dat Louis sterker is as Jan. [/a] tagging sound
informant [a] Geert en Peter. _ dat Louis en Jan sterker bin as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De jongen wie moeder gisteren getrouwd is hertrouwd is ston achter mien. [/a] tagging sound
informant [a] Der jongen wo moeder wie moeder gisteren weer van getrouwd is stong achter mi. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur in uw dialect? Ik geloof dat heur morgen ook koomn. [/v] sound
informant [a=j] Ik geloof datteur morgen ook kome ja da klopt. [/a]

dat eur
sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar zop zate was pas geverfd. [/a]

z op
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? De bank woar op ze zaten was pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet maar wat geevn. Wie geld heef moet mij maar wat geevn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wie geld het moet mi maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Die geld het moet mi maar wat geevn. [/v] sound
informant [a=n] Ja wie geld het moet mi maar wat geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hi het zien handen gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hij het zich de hande gewassen. [/v] sound
informant [a=j] Ja hi het zich de hande gewassn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij hef zich zien hande gewassen. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan. Hi het zich zien hande gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heef zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hi het zien hemd gewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hij het zich het hemd gewassen. [/v] sound
informant [a=j] Hi het zich het hemd gewassen. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij heef zich zien hemd gewassen. [/v] sound
informant [a=n] Hi het sien hemd gewasse. [/a] sound
hulpinterviewer Zich zien. sound
informant [a=n] Hij het sien hemd gewassen. Hij het niet zich sien hemd gewassen. [/a] sound
hulpinterviewer Hij het zich zien hande gewasse. Dat hadde wi net. Dat gaat wel en hij het zich zien hemd gewasse? sound
informant Nee dan zeg het zien hemd gewasse. sound
hulpinterviewer Zal dat dan kome omdat da een onderdeel van zichzelf is want het hemd is _. sound
informant Buitenstaand. sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hij het sien been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hij hef zich het been gebroke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Hij hef zich het been gebroke. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Da wil zeggn hette zelf nie gedaan.

het e
sound
informant Dat hettie nie zelf gedaan.

het ie
sound
informant [a=n] Hi het zien been gebrookn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij is roekeloos gewees. Hij zit wild op de fiets en alles en nou hette zich het been gebrookn. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hette zich zien been gebrookn. [/v] sound
informant [a=j] Hette zich zien been gebrookn. [/a] tagging sound
informant [a=j] Hette zich zien been gebrookn. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij heb zich zien been gebroke. [/v] sound
informant [a=j] Hi het zich zien been gebroke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Marie trok de deken noar heur toe. [/v] sound
informant [a=j] Ja komt ook. Noar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind da jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand magget zien dus ik vin dat ee et ook nie mag zien. [/a]

mag et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Ik vin da jij het niet zien mag. [/v] sound
informant [a=j] Ja ik vin da ie et nie zien mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dit is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Dit is de man die ze geroepe hebbn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dit is de man den het verhaal het verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Dit is de man wie denk dat verhaal het verteld. [/a]

dat t
tagging sound
informant [a] Daddis de man wie denk dat t verhaal verteld het. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dasse geroepe hebbe. [/v]

da se
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Dat is de man wiese denk datse geroepen hebbn. [/a]

wie se dat se
Informante zegt 'wiese denk' terwijl er 'die IK denk' in de zin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijn datse niets mag ete. [/v]

dat se
sound
informant [a] Et schijn datse niks mag eetn. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofter iemand innen hof staat. [/a]

of ter in den
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Et lijk wel of iemand in den hof staat. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Et lijk of iemand in dhof staat. [/a]

d hof
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat veur boeken heijen gekocht? [/a]

hei jen
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heddu op de kermis gezien? [/a]

hed u
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noaret plaatje en vul de zin aan? Marie en Piet wijze noar _. [/v]

noar et
sound
informant [a] _ mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noaret plaatje en vul de zin aan. Toon wast _. [/v]

noar et
sound
informant [a] _ zich in teil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noaret plaatje en vul de zin aan. Fons zag een slang naast _. [/v]

noar et
tagging sound
informant [a] _ zich op de bank zittn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
sound
commentaar[meta][k]M043p[/k][h]301[/h][i]302[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
informant [a] Gisteren wandeldiede deuret bos. Nee park. [/a]

deur et
Onduidelijk of zin nu daadwerkelijk kan voorkomen maar volgens mij niet omdat hulpinterviewer en informante het er later (seconde 38) over hebben dat het een rare zin is. De informante zegt dat de zin 'niks voor ons' is en dat ze 'Diede' meer een naam vindt. tagging sound
hulpinterviewer Maar das toch een rare zin.

da s
sound
informant [a=n] Nee das niks voor ons. Ik vind t een naam. Gisteren wandelt Diede dooret park. [/a]

da s door et
tagging sound
veldwerker En hoe zou u het dan wel vertale? sound
informant [a=n] Gisteren wandelde hij dooret park. Gisteren wandelde hee deuret park. [/a]

door et deur et
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Das geen goeie zinsbouw. [/a]

da s
sound
informant [a=n] Der wil geen mens danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Eddy moet kunnn vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muize? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Zittn hier nergens muis? [/a] sound
informant Muizn. Zittn hier nergens geen muize? Hier zegt informante toch ineens 'nergens geen' terwijl ze aangeeft (seconde 150) dat zin niet kan voorkomen. sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij praat nie goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan. Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=j] Ja hijt overal geen vrienden. [/a]

hij t
tagging sound
informant [a] Het niet overal vriende. Ja. Hi het niet overal vriendn. [/a] Onduidelijk of 'hijt overal geen vrienden' daadwerkelijk kan voorkomen omdat informante hier (seconde 248) ineens vertaling 'het niet overal vriende' gaat benadrukken. sound
veldwerker Dus nie zoals hier? sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Wat denkie wie ik in de stad gezien heb? [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebben op gelost? [/v] sound
informant [a=j] Wat denke jullie hoe zet op gelos hebbn. [/a]

ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in uw dialect? Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Wie denkie dak in de stad gezien heb. [/a]

denk ie da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Hoe denkie dasset hebben op gelost? [/a]

denk ie da se t
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik heb geen zin in voere de koein. [/a] sound
hulpinterviewer Maar wel ik heb geen zin _. sound
informant [a=n] _ um koein te voern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronken bij de overstroming. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Al heur koein van Marie bin um gekome bi de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ik zei nog tegen heur ik geloof dasse deze jongen allemaal wel aardig vinde. [/a]

da se
sound
informant [a=n] Ik zei dus tege eur ze vinde deze jongen allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. Ik heb heel wat gedaan. Niet lopen gedaan. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja of ik heb veel geloopn. [/a] sound
informant [a=n] Nou kheb een heel eind geloopn. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] Persoon A vraag wilj nog koffie Jan? Nee. Ja zeg Jan. [/a]

wil j
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegeten? Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. Hebbe ze gegeetn? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel eens wie of zij hadde kunne roepen. [/v] Hulpinterviewer gebruikt 'zij' in het meervoud ipv in het enkelvoud. Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Vertel eens wie zij hadde kunne roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie ze hadde kunne roepn. sound
informant Vertel mien eens wie ze hadde kunne roepn. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zoudij da gedaan kunnn hebbn? [/a]

zou dij
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zulle dat gedaan kunnn hebbn? [/a]

zul e
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zulle da gedaan kunnn hebbn? [/a]

zul e
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan. Ik weet dattie is gaan zwemmen. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dattij is gaan zwemme. [/a]

dat ij
sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet datte zwemmenis gegaan. [/a]

dat e zwemmen is
tagging sound
hulpinterviewer Gegaan maar hier staat gaan. sound
informant Nee. Gegaan. sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik denk dattie veel weg zou moete gooin. [/v]

dat ie
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ik denk dattie veel weg zal moete gooin. Ja da kan. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat ij veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ja da kan. Ik denk dat je zal veel weg zal moete gooin. Ja. [/a] Onduidelijk of volgorde '...zou weg moeten gooien' nu daadwerkelijk kan voorkomen (ook al beantwoordt informante deze vraag met 'ja') omdat informante vertaling geeft die juist weer een andere volgorde heeft. Later (zie seconde 746) bij de vraag of de volgorde '...zou moeten weg gooien' voor kan komen, antwoordt informante juist weer met '...zou weg moeten gooien' dus deze volgorde kan inderdaad voorkomen. sound
hulpinterviewer [a] Kan ook. Denk ik ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat ee veel zal moete weg gooien. [/v] sound
commentaarHier zegt informante dat de zin voor kan komen terwijl ze juist volgorde '...zal weg moeten gooien' geeft (zie ook opmerking seconde 734). Informante geeft dus nergens expliciet een vertaling met de volgorde '...zou moeten weg gooien' maar ze zegt wel dat alledrie de zinnen mogelijk zijn.  sound
informant [a] Ja da kan ik denk datte veel zal weg moete _. Ja. [/a]

dat e
sound
informant Kan alledrie. Ja. sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik vin dat iedereen zal moetn kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [a=g] Ik vin dat iedereen moet kunnn zwemme. [/a] tagging sound
informant [a=g] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=j] Ja kan ook. Zul dat iedereen moet zwemmn kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme is sterker. Da lig het dichtste bi ons dialect maar et andere kan wel. sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vin dat iedereen kunnn zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo zeggen wet niet. Nee. [/a]

we t
sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vin dat iedereen zwemmn kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vin da iedereen zwemme moet kunnen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in uw dialect? Boek het Jan drie en potlooien vijf. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan. Boek het Jan drie. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet dat hi veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet dat hi veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A zegt hij slaap. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Hij doet. Nee zo kenne wij dat niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A zegt hij slaap. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A vraagt slaap hij? Persoon B antwoordt hie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Slaap hij? sound
informant Ja hij slaap. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in uw dialect? De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Doet nie meer brande da zegge wi nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=j] Da kan. De kinder doen hier nie voetballe. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in uw dialect? Doet Mariel elkenavond dansen? [/v]

elke n avond
tagging sound
informant [a=j] Ja. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in uw dialect? Doetet brood even snijde. [/v]

doet et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Gij doetet brood zij doetet brood even snijde.

doet et
sound
informant [a=n] Nee zo zegge we nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik doe wel even de kopkes af wassen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in uw dialect? Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in uw dialect? Die rare jongen ben ik met naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan. Der rare jongen bin met naar de markt gewees ja da kan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Die rare jongen bin ik met naar de markt geweest. [/a] sound
informant [a=j] Der rare jongen daar bin ik mit naar de markt gewees. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik heb al de eerste drie somme gemaak. De welke hebbie gemaak? [/v]

heb ie
sound
informant [a=n] O nee. Nee das niet de welke. Nee. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in uw dialect? Wat veur hebbie al weg gebrach? [/v]

heb ie
Informant spreekt zin verkeerd in: zegt 'wat veur' zonder 'de' ervoor. Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a] Wat veur hebbie al weg gebrach? Nee. Ie heb wat weg gebrach maar niet wat veur haai al weg gebrach. [/a]

heb ie
sound
hulpinterviewer Nee dan zou je ook nog zegge wat veur bloemen hebbie weg gebrach. Nu moe je een onderwerp.

heb ie
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in uw dialect? Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt nooit niet. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan. Nooit niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in uw dialect? Hij heef de bal gegooid in de bin. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Het de bal in de bin gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A vraagt zal ik koke? Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Ja. Is juist. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in uw dialect? Da boek beloof mi dajie nooit meer zult verstoppn. [/v]

da ie
sound
informant [a=n] Nee dat is niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in uw dialect? Wat zeg mien dajje gekocht heb? [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in uw dialect? Marie zei dat ee Piet een boek geprobeerd heb geprobeerd te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer Marie zei daj Piet _.

da j
sound
informant _ een boek hadden probeern te verkoopn. Ja. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in uw dialect? Wim dach daddik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in uw dialect? Karel weet dat ee heb geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=040] Kan u nog eens vertale. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik laat zich veur mi arbeiden. [/a] tagging sound
veldwerker Maar tis omgekeerd.

t is
sound
informant [a] Hij laat zich veur mien arbeiden. [/a] tagging sound
veldwerker Nu zegt u het terug omgekeerd. Nu zegt u hij laat zich voor mij arbeide. sound
informant [a] Erik laat mien veur zich werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Kan u nog eens vertale. Jan heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Jan het gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Zou u kunne zegge Jan het gehoord datter fotoos van zien eige in detalage staan? [/v]

dat er d etalage
sound
informant [a=n] Nee. Nie van zich eige. Zo zegge wi zo nie. Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En zou u kunne zegge Jan het gehoord datter fotoos van um _. [/v]

dat er
sound
informant [a] Umzelf. Van umzelf. [/a] sound
informant [a] Van zichzelf. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar van zichzelf wi zegge dan altijd van um. Zelf. Van umzelf. [/a] sound
informant Jan het gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan.

dat er
tagging sound
veldwerker [v] En nie Jan het gehoord datter fotoos van umzelf in de etalage staan? [/v]

dat er
sound
informant [a=j] Van umzelf. Ja ik zou zegge van umzelf. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja van umzelf. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan het gehoord datter fotoos van hum eiges in detalage staan? [/v]

dat er d etalage
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Zou u nog eens kunne vertale. Heb je genoeg mense ommet hooi vannet land te halen? [/v]

om et van et
sound
informant [a] Hebbe jullie genoeg mensn umt hooi um te helpe hooin. [/a]

um t
Informante vertaalt met 'jullie' terwijl er 'je' in de zin staat. tagging sound
informant [a] _ ummet hooi binnen te halen. [/a]

um et
sound
veldwerker [v] Zou u ook kunne zegge heb je genoeg mense veuret hooi binne te hale? [/v]

veur et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hebbie nog hebbie nog lui hebbie nog lui um hebbie genoeg lui ummet hooi binne te haaln? [/a]

heb ie um et
sound
veldwerker [v] En heb je genoeg lui veuret hooi binnn te haaln? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee veuret hooi niet. Zeker niet. [/a]

veur et
sound
hulpinterviewer [v=217] Kan u nog eens vertale? Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ee geloof zeker niet dat hij sterker is as ee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] Kan u nog eens vertale. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
commentaarInformante begint de zin met 'ik' ipv 'wij'.  sound
informant [a] Ik geloof dat jullie niet zo slim bin as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Der jongen wiens moeder gisteren getrouwd is stong achter mien. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jongen wo van de moeder gisteren hertrouwd is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Der jongen woot moeder gisteren van hertrouwd is stong achter mien. [/a]

wo t
tagging sound
veldwerker [v=259] Kan u nog eens vertale? Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mi maar wat geve. [/a] sound
veldwerker [v] En kan u daar ook die gebruike in plaats van wie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Die geld het moet mi maar wat geve. [/v] Onduidelijk of deze zin nu kan of niet omdat hulpinterviewer en informante later (vanaf seconde 1764) stellen dat zin met 'die' wel kan, maar dan als de zin een bepaalde klemtoon heeft. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Zal nog wel een keer kunne der geld het kan mi wel wa geevn. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja die kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=271] Nog eens over het gebroken been. Hij het zien been gebroke. Das gewoon hij is gevalle _. [/v] sound
informant Met de fiets da moe van uut gaan. sound
veldwerker En alsij nu een hamer genomen heeft en zijn been kapot geslagen heeft wa kunne we dan zegge?

als ij
sound
informant [a] Hij het zichzelf zien been gebroke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoude we dan wel kunne zegge ij het zich et been gebroke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Want dan hettet zelf gedaan. [/a]

het e t
sound
veldwerker [v=373] Kan u nog eens vertale dat is de man die ik denk datse geroepe hebbe. [/v]

dat se
sound
informant [a] Dat is de man wie ik denk dasse geroepen hebben. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=140] Kan u nog eens vertale. Zitte hier nergens geen muize? [/v] sound
informant [a=j] Zittenier nergens geen muize? [/a]

zitten ier
tagging sound
veldwerker Das een goeie zin?

da s
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik zou zeggn zittn hier nergens geen muis? [/a] tagging sound
veldwerker [v=262] Wa vindt u van de zin wie denk je wie ik in de stad gezien heb? [/v] sound
informant [a=n] Wie denkie dak in de stad gezien heb? [/a]

denk ie da k
sound
veldwerker Maar we zegge iets klein beetje anders nu. U zegt wie denkie dak in de stad gezien heb maar ik zeg wie denk je wie ik in de stad gezien heb. Wie denk je wie ik in de stad gezien heb.

denk ie
sound
informant [a=n] Nee zeker niet. Nee da zegge we nie. [/a] sound
informant [a=n] Wie denkie dak in de stad gezien heb? [/a]

denk ie da k
sound
veldwerker Wie denk je wie ik in de stad gezien heb? sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja kan toch wel. Wie denkie wie ik inne _. Wie denkie wie ik inne dorp gezien heb. [/a]

denk ie in e
sound
informant [a=n] Wie denkie daddik in de stad gezien heb. [/a]

denk ie dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja wie. Wie denkie wie ik in de stad gezien heb. [/a]

denk ie
tagging sound
informant Ik zou zeggn wie denkie dak gezien heb. Ik ben naar Doetinchem geweest wie denkie dak daar gezien heb.

denk ie da k
sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe zet op gelost hebbe? [/v]

ze t
sound
informant [a=n] Hoe denkie dast op gelost hebbe. [/a]

denk ie da s t
tagging sound
veldwerker En hoe denkie hoe zet op gelost hebbe?

denk ie ze t
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee denk het nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee das een vraag. [/a]

da s
sound
informant [a=n] Hoe denkie dast op gelos hebbe. [/a]

denk ie da s t
sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denkie dasset op gelos hebbe. [/a]

denk ie da se t
sound
veldwerker Nie met twee keer hoe? sound
informant [a=n] Nee. Hoe denkie dasset op gelos hebbe. Niet twee keer hoe. [/a]

denk ie da se t
sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=j] Marie al heur koeien bin verdronken bij de overstroming. [/a] tagging sound
veldwerker Is dat een goeie zin? sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Deze jongen vinze allemaal wel aardig. [/a]

vin ze
sound
veldwerker Kan daar ik geloof voor? Dus ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. sound
informant [a] Kan wel. Ik geloof. Ik geloof dasse deze jongen allemaal wel aardig vinde. [/a]

da se
sound
veldwerker Maar nu zegt u het weer een beetje anders. U zegt ik geloof dasse deze jongen maar ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig.

da se
sound
informant [a=j] Ik geloof deze jongen vindeze almaal wel aardig. Ja. Ik geloof deze jongen vindeze allemaal wel aardig. [/a]

vinde ze
tagging sound
veldwerker [v=029] Kan u nog eens vertale. Vertel mij eens wie of ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel mien eens wie ze hadde kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker En ik zeg daar nog een woordje of tusse. Kan u dat ook? Ik zeg vertel mi eens wie of ze had kunne roepe. sound
informant [a=j] Ja da kan. Vertel mi eens wie of ze hebbe kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=495] De zin ik denk dat je veel zal moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=j] Ik denk daj veel zal moete weg gooien. [/a]

da j
tagging sound
veldwerker Is dat een goeie zin? sound
hulpinterviewer [a=j] Ja natuurlijk. [/a] sound
informant [a] Ja. Ik denk daj veel heb _. [/a]

da j
sound
informant [a] Ik denk dasse veel hebbn moetn weg gooin. Moete weg gooie. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] Ik denk dat je veel zal moete weg gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk daj veel weg zult moete gooie. [/a]

da j
sound
veldwerker U verandert de volgorde een klein beetje. Want ik geef dus een iets andere volgorde. Ik denk dat je veel zal moete weg gooie. sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk daj veel weg zult moete gooie. [/a]

da j
sound
informant [a=n] Ja ik denk da veel weg zal moete gooien. [/a] sound
veldwerker En diegene die ik aan bied? sound
informant [a=n] Nee dat zeg ik nie zo. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee wi zegge dat anders. [ Niet helemaal duidelijk of volgorde '...zou moeten weg gooien' kan voorkomen. In eerste instantie zegt informante dat de zin voorkomt, maar later (seconde 2106) lijkt ze hier toch op terug te komen. De hulpinterviewer is volgens mij van mening dat de zin met die volgorde niet voor kan komen. sound
veldwerker [v=323] Over die wat veuren hejie al weg gebracht hebbie al weg gebracht. [/v]

he ie heb ie
Ook veldwerker spreekt zin zonder 'de' in! sound
veldwerker Dus hier staat wat voore heb jij al weg gebracht? Dus stel u voor dat hier een aantal flessen op tafel stonde en u weet dat ik er heb weg genome kan u aan mij dan vrage wat veure heb jij al weg gebracht? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nou dan zeg welke flesse hei weg gebrach? [/a] sound
veldwerker Maar u kan nie zegge wat veuren _? sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dan moetet onderwerp achter aan. [/a]

moet et
sound
hulpinterviewer [a=j] Wel als je et er al over gehad heb als jet over bome gehad heb en je zegt dan wat veure heb je wat veure heije dan weg gebrach. Die rood die groene of die rooien dan weet je waar et over gaat. [/a]

je t hei je
sound
veldwerker Dan kan het wel? sound
hulpinterviewer [a=j] Dan kannet wel als wij dus nou laat maar zeggn er zijn almaal boomn. Je heb diverse soorte boomn en die hebbet al over gehad dan je bent er mee bezig en op een gegeven moment dan zou je nog kunne zegge maar wat veuren hebbie dan weg gebrach? [/a]

kan et heb et heb ie
sound
veldwerker [v] En kannu nu wa hier op dat blad staat gewoon die lijstjes ook nog eens vertale innet dialect? [/v]

kan u in et
sound
informant [a] Ik gaat. Hee geet. Ee gaat. Jan gaat. Wee gaan. Jullie gaan. Zij gaan. [/a] Informante draait volgens mij de vormen voor 'jij gaat' ('ee gaat') en 'hij gaat' ('hee geet') om. tagging sound
informant [a] Ga ik? Ga ee? Geet hee? Geet Jan? Gaan wij? Gaan jullie? Gaan zij? [/a] tagging sound
informant [a] Ging ik? Ging ee? Ging hee? Ging Jan? Gingen wij? Gingen jullie? Gingen zij? [/a][/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park komt voor : j
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
opmerking: geen vervoeging gehoord
149 Hij heeft overal geen vrienden Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
222 Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren;; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. opmerking: geen vervoeging gehoord
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
247 Doe het brood even snijden! komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daarop dat
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? komt voor : n
zin: nee
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wette
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ei wet
opmerking: Nee (geen enkele andere vorm mogelijk)
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daj
opmerking: Nee (geen enkele andere vorm mogelijk)
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bent
opmerking: Nee (geen enkele andere vorm mogelijk)
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: aje daj leeft leef
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assn
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa k
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ei goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ei
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ei goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goa ei
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht e
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan wie
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ei ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ei ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ei
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : n
opmerking: inf zei dat deze zin niet kon in dialect, omdat het gaat een heel andere betekenis heeft: dan klopt het "soort gaan" niet meer
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
opmerking: moet de foto kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het weg smijten
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich