SAND-data Winterswijk (M013p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03382) vertaling: Jan kan zich dat verhaal wal herinneren
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03382) vertaling: Marie en Piet zeet mekare veur de karke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03382) vertaling: Toon wast zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03382) vertaling: Den timmerman hef gin spiekers bi'j zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03382) vertaling: Fons zag ne slange naost zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03382) vertaling: Erik leet mi'j veur zich warken
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03382) vertaling: Johanna leet zich metdrieven op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03382) vertaling: Toon bekeek zich 's good in 't spegel
opm.: reflexief: zich
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03382) vertaling: Jan hef in 2 minuten tieds een biertjen edronkene
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03382) vertaling: Disse schoone loopt makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03382) vertaling: Eduard kent zichzelf good
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03382) vertaling: Ward hef eheurd dat 'r foto's van um in de etalage staot
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03382) vertaling: Dee earappels schelt zich neet makkelijk
opm.: reflexief: zich
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03382) vertaling: Dit glas brek as t op de grond völt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03382) vertaling: Dokter, lèèf ik wal gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03382) vertaling: Al jaoren lèèft hee van de arfenisse van zien vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03382) vertaling: Disse waeke lèèft zee op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03382) vertaling: Lèèft ut nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03382) vertaling: Hoolange lèèft ieleu noo al van dee arfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03382) vertaling: In Bretanje lèèft ze zo veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03382) vertaling: Nao 't èèten gao 'k slaopen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03382) vertaling: Zol ik dat wal können doon
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03382) vertaling: Heeleet zien hoes afbreaken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03382) vertaling: Ik wette dat Jan had mot können warken
komt voor: j
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03382) vertaling: Ik wette dat Jan had mot können warken
komt voor: j
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03382) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03382) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03382) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03382) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03382) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 3
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 2
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 2
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03382) vertaling: Jan hef gineen book meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03382) vertaling: Jan hef gin book meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03382) vertaling: Jan heg gin beuke
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03382) vertaling: Jan hef neet völle geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03382) vertaling: D'r mag gin mense spraeken ovver dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03382) vertaling: D'r mag gin mense spraeken ovver dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03382) vertaling: Gin mense zeg dattu komp
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 3.ev.mann. pronomina
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03382) vertaling: Zit hier argens muuze?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03382) vertaling: Ik gevve niks an een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03382) vertaling: Gin mense wil warken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03382) vertaling: Wi'j wisten neet datte thoes was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03382) vertaling: Ik wist' ok neet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03382) vertaling: He mag met gin mense spraeken ovver dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03382) vertaling: Jan wet dattu veur dree uur den wagen emaakt mot hebben
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 4
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03382) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03382) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03382) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03382) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03382) vertaling: Marie eurn auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03382) vertaling: Marie eurn auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03382) vertaling: Piet zienen auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03382) vertaling: Piet zienen auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03382) vertaling: Den man zienen auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03382) vertaling: Den man zienen auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03382) vertaling: Den auto is neet van mi'j maor van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03382) vertaling: De krante van gistern lig onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03382) vertaling: Jan is ut breurken van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03382) vertaling: Dee jonges eure fietsen bunt estollene
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03382) vertaling: Do mooder van dee zusters is op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03382) vertaling: Den auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03382) vertaling: Den auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03382) vertaling: Dat is Wim zienen auto
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03382) vertaling: Dat is Wim zienen auto
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03382) vertaling: Dat is miene fietse
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03382) vertaling: Dat is miene fietse
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03382) vertaling: Dee fietse is van mien
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03382) vertaling: Dee fietse is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03382) vertaling: Hee mag met gin mense ovver dit probleem spreaken
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03382) vertaling: Ik wille gin mense zeer doon
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03382) vertaling: "t Is jammer dadde wi'j neet möcht kommen
opm.: voegwoordvervoeging
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03382) vertaling: Dat gao'k neet doon
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03382) vertaling: Ik heb neet ewarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03382) vertaling: Hee had ut nog maor net verteld of Marie begon te huulen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03382) vertaling: Gao dee bestellinge noo maor ophalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03382) vertaling: Hee warkt neet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03382) vertaling: Ik verbeed ow um hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03382) vertaling: Jan verhinderen dadde wi'j Marie belden
opm.: voegwoordvervoeging
000 (x08opm) (inf. 03382) opm. inf.: Zin j is in het Achterhoeks wat moeilijk. "verhinderen" wordt in de praktijk niet veel gebruikt. bv. Jan zorgen d'r veur dat wi'j Marie neet belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03382) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03382) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03382) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03382) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03382) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03382) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03382) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03382) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03382) fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03382) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03382) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03382) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03382) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03382) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03382) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03382) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03382) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03382) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03382) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03382) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03382) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03382) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03382) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03382) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03382) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03382) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03382) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03382) vertaling: Ik wette dat jullie op gin mense kwaod bunt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03382) vertaling: Ik wette dat zee nargens trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03382) vertaling: Els dech dat ut neet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03382) vertaling: Ik wette dat ik te late bun en i'j neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03382) vertaling: I'j wet toch dat i'j mot warken en ikke neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03382) vertaling: Iederene dech dadde wi'j naor hoes gaot en dat zee nog möcht blieven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03382) vertaling: 't Is jammer dat hee kump en dat zee weggeet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03382) vertaling: Ik denke dat Lisa zeek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03382) vertaling: Ik denke dat Pieter en Liesje gaot trouwen
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03382) vertaling: Joa, dat deut e
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03382) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03382) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03382) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03382) vertaling: Nea, he kump neet
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03382) vertaling: Nea, dat deute neet
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03382) vertaling: Nea, dat deute neet
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03382) vertaling: Nea, he kump neet
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03382) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03382) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03382) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03382) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03382) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03382) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03382) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03382) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03382) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03382) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03382) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03382) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03382) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03382) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03382) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03382) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03382) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03382) fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03382) fragment: welke (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03382) fragment: omdat het (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03382) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03382) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03382) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03382) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03382) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03382) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03382) vertaling: Wee denk i'j da'k in de stad heb ezene
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03382) vertaling: Hoo denkt jullie dat ze ut hebt op e lost?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03382) vertaling: Hoo denkt jullie dat ze 't hebt op e lost?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03382) vertaling: Magda wet neet wee wi'j wilt opbellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03382) vertaling: Wet ter ene wee wi'j hebt eropene
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03382) vertaling: Wee denk i'j da'k in de stad ezene hebbe
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03382) vertaling: Wee denk i'j da'k in de stad ezene hebbe
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03382) vertaling: Hee hef ziene hande wassene
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03382) vertaling: Hee hef zien hemp ewassene
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03382) vertaling: Hee hef ne hood op de kop (of 't heuf)
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03382) vertaling: Hee hef ne vlakke op zien hemp
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03382) vertaling: Hee hef zien been ebrokkene
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03382) vertaling: Zee hef zich piene daone
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03382) vertaling: Marie trok de dèèkene naor zich too
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03382) vertaling: Luc wet datter foto's van umzelf te koop bunt
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03382) vertaling: I'j herinnert oew toch nog wal datte wi'j toen deur dat bos bunt elopene
opm.: voegwoordvervoeging reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03382) vertaling: Ik herinner mi'j dat den auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03382) vertaling: Zee herinnert zich dat hee as een varken zat te aeten
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03382) vertaling: Wij herinnert ons wal dat al Jan ziene beuke wazzen estolne maor zee herinnert zich dat neet
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03382) vertaling: Wet jullie nog dadde wi'j Jan op de markt ezene hebt?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03382) vertaling: Hee hef zich een ongeluk ewarkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03382) vertaling: Hee veullen zichzelf deur 't ies zakken
opm.: reflexief: zichzelf
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03382) vertaling: Zol hee dat hebben können doon?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03382) vertaling: Zol hee dat hebben können doon?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03382) vertaling: Zol hee dat edoane können hebben?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03382) vertaling: Zol hee dat edoane können hebben?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03382) fragment: ekönd (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03382) fragment: e daone (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03382) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03382) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03382) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03382) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03382) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03382) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03382) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03382) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03382) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03382) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03382) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03382) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03382) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03382) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03382) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03382) vertaling: Ik denke hee is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03382) vertaling: Ik denke hee is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03382) vertaling: Ik wette datte weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03382) vertaling: Ik wette datte weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03382) vertaling: Ik wette hee is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03382) vertaling: Ik wette hee is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03382) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03382) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03382) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03382) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03382) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03382) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03382) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03382) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03382) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03382) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03382) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03382) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03382) vertaling: Hee dee zich veur alsoffe net oet bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03382) vertaling: Hee dee zich veur alsoffe net oet bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03382) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03382) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03382) vertaling: In dee tied leaven ik der op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03382) vertaling: Vrogger leave ne as een bees
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03382) vertaling: Daor leaven wi'j as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03382) vertaling: Gin mense magt zeen, dus ik vinne dat i'j ut dan ok neet möcht zeen
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03382) vertaling: 't Gebeurn toen i'j weggingen
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03382) vertaling: Ik wet waor of i'j geboorn bunt
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03382) vertaling: Noo j klaor bunt, maj gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03382) vertaling: Deurdat Marie ovverlèène was, hef eur man Anna neet meer können helpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03382) vertaling: Ik wet dat hee is gaon zwemmen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03382) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03382) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03382) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03382) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03382) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03382) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03382) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03382) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03382) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03382) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03382) vertaling: Met zuk weer köj neet völle doon
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03382) vertaling: Met zuk weer köj neet völle doon
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03382) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03382) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03382) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03382) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03382) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03382) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03382) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03382) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03382) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03382) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03382) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03382) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03382) komt voor: n
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03382) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03382) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03382) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03382) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03382) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03382) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03382) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03382) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03382) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03382) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03382) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03382) fragment: waarrvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03382) vertaling: Piet dech dat Jan en Marie op gin mense kwoad bunt
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03382) vertaling: Piet dech dat Jan en Marie op gin mense kwoad bunt
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03382) vertaling: Wim dech daw nooit gin mense een pries geeft
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03382) vertaling: Wim dech daw nooit gin mense een pries geeft
betekenis: geen negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03382) vertaling: Het is waor dat ze neet met Marie möcht praoten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03382) vertaling: Het is waor dat ze neet met Marie möcht praoten
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03382) vertaling: nargens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03382) vertaling: gin mense
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03382) vertaling: as paosen en pinksteren op één dag valt
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03382) vertaling: dat besteet neet
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03382) vertaling: allemoale
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03382) vertaling: Ie mot um neet zeggen dat ik naor boeten bun ewest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03382) vertaling: Niks van zeggen da'j een cadeau veur um heb ekoch, heur!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03382) vertaling: Wet ie neet dat hee evalne is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03382) vertaling: Wendy probeern um gin mense piene te doone
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03382) vertaling: 't Lik net of ze niks mag aeten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03382) vertaling: Zee schient niks te möggen aeten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03382) vertaling: Zee probeerd al den halen dag um mekare op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03382) vertaling: 't Lik weer ne mooien dag te wodden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03382) vertaling: 't Is misschien baeter um nog effen te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03382) vertaling: Wi'j hadden 't geluk um meteene weer te vinnen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03382) vertaling: As de kippen ne valke zeet, bunt ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03382) vertaling: Asse wi'j de aerappels neet könt verkopen hebben wi'j een probleem
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03382) vertaling: A'j um neet metnemt wod ik niedig (kwaod)
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03382) vertaling: He wis 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03382) vertaling: Op dit feest wodt völle danst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03382) vertaling: Noo wodt 'r allene nog maor brood verkoch in dee winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03382) vertaling: Atte met de fietse kump, zalle wal late wezzen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03382) vertaling: A'j tied hebt, kom dan is ne keere langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03382) vertaling: A'k rieke bunne, koop ik mi'j ne duurn auto
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03382) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03382) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03382) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03382) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03382) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03382) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03382) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03382) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03382) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03382) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: Marie hef ezeg dat i'j eprobeerd hebt een versken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: Marie hef ezeg dat i'j eprobeerd hebt een versken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: Marie hef ezeg dat i'j eprobeerd hebt een versken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: Marie hef ezeg dat i'j eprobeerd hebt een versken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: Marie hef ezeg dat i'j eprobeerd hebt een versken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: Marie hef ezeg dat i'j eprobeerd hebt een versken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: "hebt" kan ook voor eprobeerd staan
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: "hebt" kan ook voor eprobeerd staan
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03382) vertaling: "hebt" kan ook voor eprobeerd staan
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03382) vertaling: Marie hef ezeg dat i'j hebt eprobeerd eur een book te gevven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03382) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03382) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03382) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03382) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03382) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03382) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03382) vertaling: Dee stadsen, dee hebt hier volle huuse bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03382) vertaling: An dat nieje water, daor zi'j gin mense meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03382) vertaling: Gistern is Jan hier ewes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03382) vertaling: Den dag dat Jan bellen was ik neet thoes
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03382) vertaling: Jef, den zol ik nooit oetneugen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03382) vertaling: Marie , dee zol zoiets nooit doon
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03382) vertaling: Bert, den drunk wal is een glas te völle
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03382) vertaling: Martha, dee zol ik wal is bi'j mi'j thoes willen oetneugen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03382) vertaling: Dat hoes, dat zo'k nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03382) vertaling: Dat hoes , dat steet daor al vieftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03382) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03382) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03382) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03382) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03382) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03382) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03382) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03382) vertaling: Hef Gunther ebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03382) vertaling: Pas op!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03382) vertaling: Kiek uut!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03382) vertaling: Kiek uut!
473 (z11b) En pas op! (inf. 03382) vertaling: Pas op!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03382) vertaling: 't Was maor net good genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03382) vertaling: Marjo hef noo meer koone dan vrogger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03382) vertaling: As Susanne had können kommen dan had ze dat edaone
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03382) vertaling: Zee is den besten dokter, dee ik kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03382) vertaling: Veur da'j wat wegsmiet, mo'j effen bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03382) vertaling: Hier is alles wa'k ekreggene hebbe
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03382) vertaling: Jan is te zuunig umme wat an ziene kindere te gevven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03382) vertaling: As of iej wat van voetballen wet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03382) vertaling: Leg neer dat book
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03382) vertaling: A'j echt neet könt wachten, kom dan maor
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'als' 2.ev.
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03382) vertaling: Ik wet dat Jan den dokter had können roopen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03382) vertaling: Hee zèè da'k ut had motten doon
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03382) vertaling: Hee is veurige weake deur dokter Mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03382) vertaling: Hee wodt morgen deur dokter Mertens e opereerd
000 (z12opm) (inf. 03382) opm. inf.: B en D niet de juiste volgorde in mijn dialect
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03382) vertaling: Ik denke da'j völle weg zölt motten gooien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03382) vertaling: Ik denke da'j völle weg zölt motten gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03382) vertaling: Ut is dom um zukke dure dingen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03382) vertaling: Ut is dom um zukke dure dingen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03382) vertaling: Hee is alle kapotte spullen an 't weggooien
positie: 2
opm.: "Het is in mijn dialect ook goed smieten ipv gooien te gebruiken."
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03382) vertaling: Hee is alle kapotte spullen an 't weggooien
positie: 2
opm.: "Het is in mijn dialect ook goed smieten ipv gooien te gebruiken."
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03382) vertaling: Ik vinne dat i'j vaker de krante zollen motten leazen of lèèzen
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03382) vertaling: Ik vinne dat i'j vaker de krante zollen motten leazen of lèèzen
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03382) vertaling: Ut is dom umme in ut donker de krante te leazen of lèèzen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03382) vertaling: Ut is dom umme in ut donker de krante te leazen of lèèzen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03382) vertaling: Hee is den helen dag an ut kranteleazen of lèèzen
positie: 3
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03382) vertaling: Hee is den helen dag an ut kranteleazen of lèèzen
positie: 3
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03382) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03382) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03382) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03382) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03382) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03382) vertaling: Robert hef eenen greunen appel weg egevvene, en noo heffe nog twee rooien
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03382) vertaling: d'r wazzen völle mensen op ut fees
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03382) vertaling: Wazzen d'r völle mensen op ut fees?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03382) vertaling: Wat veur beuke heb i'j ekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03382) vertaling: Wat veur beuke heb i'j ekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03382) vertaling: Wat heb i'j veur beuke koch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03382) vertaling: Wat heb i'j veur beuke koch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03382) vertaling: Hee wont bi'j Marietjen
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03382) vertaling: Hee wint bi'j Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03382) vertaling: Loop effen naor de bakker, Wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03382) vertaling: Wee heb i'j ezeene?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03382) vertaling: Wee hef oew ezeene?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03382) vertaling: Ha'k dat ewetten dan ha'k ut neet edaone
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03382) vertaling: 't Zol beater wezzen um nog effen te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03382) vertaling: Gelukkig had Jan den dokter ebeld en den was ter al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03382) vertaling: Loop noo toch deur, vervelende jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03382) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 1
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03382) komt voor: j
gebr.: 1
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03382) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03382) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03382) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03382) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03382) komt voor: n
000 (z17opm) (inf. 03382) opm. inf.: Soms is het moeilijk de juiste dialectklanken op te schrijven. bv. de verschillende o klanken. Neem b.v. lezen, het kan 1.lèèzen 2. laezen of 3. leazen zijn. Persoonlijk vind ik lèèzen het beste

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]M013[/k][h]097[/h][i]098[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Kum deze zin in ouw dialect veur. Gistern wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Wie wandeln gister deur t park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal deze zin. [/v] sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wet nie dat Marie gistern estorbn is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dat ze dood is. [/a] tagging sound
informant zis gister overleedn kunjook zeggn.

ze is kun je ook
sound
hulpinterviewer Hier geet da nou he watter anegeevn is. sound
hulpinterviewer [v=022] Kum deze zin in oew dialect veur. Er wil niemand nie dansn. [/v] sound
informant [a=n] Dur wil geen mense met dansn. [/a] sound
informant [a=n] Dur wil geen mense dansn.[/a] sound
hulpinterviewer Dat niet dat heurter dan niet tussn he. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal.[/v] sound
hulpinterviewer [v=023] Kum deze zin in oe dialect veur. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Els wil nie dansn en zingn wil zook nie. [/a]

ze ook
sound
hulpinterviewer Dur steet twee keer niet maar dat hoefter nietussn.

hoeft er
sound
informant [a] Els wil nie dann en zingn wil zook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand hef et ooit ewild of ekund.[/a] tagging sound
informant [a] Geen mense hef et ooit ewild of ekund. [/a] sound
hulpinterviewer Liek mie ook goed. sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant Jan heft hele brood wel oppe eetn. Nee. sound
hulpinterviewer [a] Jan hadt hele brood wel willn opeetn. Of op willn eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruukelijke is deze zin in oew dialect. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel moa niet wie zee haad willn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Willn of kunn. [/a] sound
informant Vertel moa nie dat zee haad kunn roepn. sound
hulpinterviewer [a=j] Op zich is die zin nie zo slech he. [/a] sound
hulpinterviewer Loaw moa zo laatn. kgleuf dadik da vanmorgn ok wel zeg heb.

laten we dat ik
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] vertaling is reeds gegeven sound
hulpinterviewer [v=028] Kum deze zin in oe dialect veur. Hoe gebruukelijk is deze zin in oew dialect. Vertel mie vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Vertel mie ens wiet zee haad kunn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Moa da zeggie zo nie. je moe effe gewoon denkn wajje in oe eigen taal zou zeggn.

zeg je wat je
sound
hulpinterviewer [a=n] Wee zee haad kunn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Bunt vaker ietskes veranderd en dan wil ze dus ut zuuvere dur met uut vissn. sound
informant [a] Vertel mie is wie a zee haad kunn roepn. En dat moeter uut blien. [/a] niet echt consistent tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Kum deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruukelijk is deze zin in uw dialect. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mie is wee zee haad kunn roepn. Vertel mie is wiet zee haad kunn roepn. [/a]

wie dat
zie vraag 028 tagging sound
hulpinterviewer Of kander uut he

kan er
sound
hulpinterviewer vanmorgn over ehad wan ik moes natuurlijk ok effen wietn wok_

waar ik
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich tverhaal wel. [/a] tagging sound
informant Ander dialectwoord voor herinnern. sound
hulpinterviewer Volgens mie is da goed. sound
informant Volges mien ook. sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wies noa mekare. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast_ [/v] sound
informant [a] Toon was zich in n teil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer ja moa tgeet erumme of dat zich of datter bie mot.

het gaat dat er
sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. Vertaal. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spiekers bie zich. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan dat ook zonder zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dit is zo goed he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant [a] Fons zag een slange noast zich op de bank. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mie veur zich werkn. [/a] Kan toch wel. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich metdrievn op de golvn. [/a] metdrievn of metdrieven tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf is goed int spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertj edronkn. [/a] biertje en gedronken sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertjen edronkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Deze schoene loopn makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Kum deze zin in uw dialect veur. Ward hef eheurd dater fotoos van zichzelf in de etalage stoat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja van zichzelf van um [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja van um da kan ook. [/a] sound
informant Ward hef eheurd datter fotos van zichzelf van um in detalage stoat.

dat er de etalage
sound
hulpinterviewer Kan eiglijk allebeide wel he. sound
informant Van um is iets platter. sound
informant Ward hef eheurd datter fotos van um in de etalage stoat.

dat er
sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappeln schilln niet gemakkelijk. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Die eerdappels skilt niet gemaaklijk. [/a] tagging sound
informant [a] Die eerdappele schillet niet gemaaklijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die eerappels schilt zich niet maaklijk. [/a] tagging sound
informant Ja kan ook ja. sound
veldwerker [v] En t kan dus ook met zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja, die eerappels schilt zich nie maaklijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. Vertaal. [/v] sound
informant [a] De snee smelt in de zunne. [/a] tagging sound
informant met zonder w sound
informant moa niet in de zun da kanie. sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. Vertaal. [/v] sound
informant [a] As ik zuunig leve leevik zoas mijn ollers wilt. [/a]

leef ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As heij nog drie jaar leeft leefte langer dan sien vader. [/a]

leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [a] of als zien vader. kan ook nog misschien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] was al vertaald sound
hulpinterviewer [v=057] Als ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Alzze zo geveurlijk left lefze nie langer meer. [/a]

alz ze lef ze
tagging sound
informant Hajje ook zo.

had je
sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. Vertaal. [/v] sound
informant [a] As et noe nog leeft dan leeft het morgn ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leeft dan leve jullie nooit zo lang as ikke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer heb ik ook moa zo laatn joa. sound
hulpinterviewer Ik hebter wel over nadach moa ik denk losbandig ja ik loat moa zo. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] Is al vertaald. sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kindern. [/v] sound
informant [a] Azze veur hun werk leeft dan leefze niet veur hun kindere. [/a]

als ze leeft ze
tagging sound
hulpinterviewer hun zegge wie natuurlijk ook welis ehre kindere. sound
informant [a] Alzze veur hun werk leeft dan leefze niet veur ihre kindere. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog left dan left Leo ook nog. [/a] left moet lang uitgesproken worden. tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ajj gezond leeft dan leevie langer. [/a]

als je leef je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mense van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. Vertaal. [/v] sound
informant [a] As er zo weinig mensn van de landbouw leeft dan leeft er vulle mensn van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Als Pietje als Pieter en Liesje in ut paradijs levt dan leeft Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. Vertaal. [/v] sound
informant [a] As wie zober levt levve wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. Vertaal. [/v sound
informant [a] Levv wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leeft wat minder bekrompen kinderen. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Levv wat minder bekrompn kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Kum deze zin in oew dialect veur. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dat iederene mot kunn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Deen wel den zin moa dur komt van die wonderlijken achteran. sound
hulpinterviewer [v=077] Kum deze zinne veur in uw dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iederene mot kunn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Denk ikke buurtn of wat dan ook of gedeeltn vant land woar ze dat andersumme zegt. sound
informant [a] Ik vin dat iederene mot zwemmn kunn. Ja kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja t is nie onmuggelijk moar t steet wel een beetje gek. sound
hulpinterviewer [v=080] Kum deze zin in uw dialect veur. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen mot kunn zwemmn. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ik vin dat iederene mot kunn zwemmn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kum deze zin in oe dialect veur. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee ik vin dat iedereen mot kunn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Kum deze zin in uw dialect veur. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Nee ik vind dat iedereen mot kunn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Kum deze zin in uw dialect veur. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Ik wet dat Eddy morgn brood wil eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie um zal mottn roepn. [/a] da of dat tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Kum deze zin in oew dialect veur. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Heij wil geen soep meer eetn. [/a] etn eetn zit er net tussenin sound
hulpinterviewer ik snap nie woar ze zoiets zegt. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=140] Kum deze zin in uw dialect veur. Zitten hier nergens geen muizen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Zit hier nerges geen muuze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Mot dat geen der wel in da. sound
hulpinterviewer [a] Zitte hier nergens muuze. [/a] sound
informant Ja kan ook. sound
hulpinterviewer Beide muglijkhede kunt he. sound
hulpinterviewer [v=146] Kum deze zin in uw dialect veur. Hij spreekt niet goed geen Frans. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Hij sprekt niet goed Frans dacht ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Kum deze zin in uw dialect veur. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das toch goed. [/a]

dat is
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=149] Kum deze zin in uw dialect veur. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] Hee hef overal geen vriendn. [/a] tagging sound
informant Overal heffe geen vriendn. heeft hij sound
hulpinterviewer tKan wel zo sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=154] Kum deze zin in uw dialect veur. Beuke hef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hef drie beuke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kum dizze zin in uw dialect veur. Jan wit dat hee veur drie uur de waagn mot hebbn emaakt. [/v] sound
informant [a] Jan wet dat heij veur drie uur n waagn kloar mot hebbn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kum dizze zin in oe dialect veur. Jan wet dat hee veur drie uur de waagn gemaakt moet gemaakt hebbn. [/v] niet in dialect sound
informant [a] Jan wet dat hee vor drie uur n waagn kloar mot hebbn. [/a] sound
veldwerker Maar als het met deze werkwoorden moet zeg maar, met moet gemaakt hebben. Kan dat dan. sound
hulpinterviewer [a=n] Alleen dat moet dat moet dan ergens anders staan. sound
informant [a=n] Jan wet dat he vor drie uur n waagn maakt mot hebbn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kum dizze zinne veur in uw dialect. Jan wet dat hee veur drie uur de wagen emaakt moet hebbn. [/a] sound
informant [a=j] Jan wet dat hee vor drie uur n waagn emaakt mot hebbn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Kum dizze zin veur in uw dialect. Jan wet dat hee veur drie uur de waagn emaakt hebbn mot. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] t Kan wel moa tis nie mooi. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hajje genoeg leu um heui vant land te hoalen. [/a]

heb je van het
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te koomn werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwoa om te dreegn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hee kan stoan drammn. [/a] tagging sound
informant Hee steet te drammn. sound
hulpinterviewer [v] Kum deze zin veur in uw dialect. Hij kan stoan te zeurn. [/v] sound
informant Hee is aant drammn. sound
informant [a=j] Hee kan zo stoan te drammn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Hee stoat te zeurn. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hee steet te drammn. [/a] tagging sound
informant hee zit te drammn. sound
informant gatverdammn hee zit te drammn sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende het. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Toen wie ankwammn begont te reegn of reegndet. [/a]

regende het
tagging sound
hulpinterviewer Het regendt toen wie ankwammn. sound
hulpinterviewer Moa soms dan hejje hier iets stoan en dan denkie hoe zou_ sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof datik groter ben dan hij. Vertaal. [/v] sound
informant [a] k Gleuve dak groter bun dan hee. [/a]

dat ik
tagging sound
hulpinterviewer of as hee sound
informant [a] k Geleuvak groter bun as hee. [/a]

geleu a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Zij gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zee gleuve dajj dadie eerder thuus was as ikke. [/a]

da j dad ie
sound
informant [a] zie geleuve dadie eerder thuus waarn as ikke. [/a]

dad ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ie geleuf toch niet dat hee sterker is as ie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Doa geet ut in dit stukk een beetjen umme. Dan of as. verbindings-n sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ze gleuf dawie rieker bunt as hun. [/a]

da wie
let op. Er komen nog meer antwoorden met net een andere uitspraak. tagging sound
informant [a] dan zee kan ook [/a] sound
informant [a] Ze gleuf dat wie rieker bun assee. [/a]

as see
tagging sound
hulpinterviewer geen dan he sound
informant [a] Sie gleuft dawwie rieker bun as hun. [/a]

da wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wie geleuft dat jullie niet zo slim bunt als wie. [/a] tagging sound
informant [a] Wie geleuv dat jullie nie zo slim bunt als wie. [/a] tagging sound
informant [a] azze wie [/a] tagging sound
informant [a] Wie geleuv dat jullie nie zo slim bun azze wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Jullie gleuv toch niet dat see armer bint as jullie as hun. [/a] tagging sound
informant [a] Jullie gleuv toch nie dat zee armer bunt azze wie as jullie as hun. [/a] nie. De e achter azze is bijna ingeslikt maar licht hoorbaar tagging sound
hulpinterviewer Da kunj uutzeukn. sound
hulpinterviewer [v] Kum deze zinne veur in uw dialect. Jullie geleuvt toch nie dat zee armer bunt dan jullie. [/v] vertaling is door hulpinterviewer gegeven. Blijkbaar wel met jullie en niet met hun. Ik heb de zin wel verkeerd laten inspreken. sound
veldwerker [v=220] Niet dat zij maar dat hun armer zijn sound
informant [a=j] Jullie gleuvtoch nie dat hun armer bunt dan jullie. Zo kant ook. [/a]

gleuv toch
gleuft toch of geleuv toch is moeilijk te onderscheiden tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer Ik weenie wadik gezeg heb heur. sound
hulpinterviewer [a] Ie geleuft tagging sound
informant Aj ntuuk_

a j
sound
hulpinterviewer U geleuft da klink eiglijk as soep moaja. sound
informant [a] Ie geleuv dat Lisa evve mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hee geleuf dat Louis en Jan sterker bunt dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
informant In plaats van zijn starker bunt. sound
hulpinterviewer [v=227] Kum deze zin veur in uw dialect. A hee slup. B hee dut. [/v] sound
hulpinterviewer A dan zeg hee slup en b zeg hee dut. [a=n] Moa da zeggen wie toch nie. Gleuvik niet he. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zeggie ja hee slup ofzo. [/a]

zeg ie
sound
hulpinterviewer [a] Of ja da deutte. [/a]

deut e
sound
hulpinterviewer [v=228] Kum deze zin veur in uw dialect. A hee slup. B ut dut. [/v] sound
informant [a=n] Hee slup. Ja da dutte. [/a] sound
hulpinterviewer Ut is heel moeilijk um dat te zeggen ajje dur niet in gleuft.

a je
sound
hulpinterviewer [v=243] Kum deze zin in uw dialect veur. A slap hee. B hee dut. [/v] sound
informant [a=n] Slup hee. Ja hee slup. [/a] sound
informant [a] Of hee dut. [/a] sound
hulpinterviewer Induttn of doen das natuuk weer een verschil.

da s
sound
hulpinterviewer Slaapt hee. Ja hee slap. sound
informant Slap hee. Ja hee slap slap of slup is moeilijk te onderscheiden. sound
hulpinterviewer [v=245] Kum deze zin in uw dialect veur. De lamp doet niet meer branden. [/v mevrouw vond het moeilijk in het dialect te zeggen_ sound
informant [a=n] Nee de lampe brendt niet. [/a] mevrouw vond het moeilijk in het dialect te zeggen_ sound
hulpinterviewer Of niet meer. sound
informant [a=n] De lampe brendt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kum deze zin veur in uw dialect. Brandn duut de lampe nie meer. [/v] sound
informant [a=n] Brandn duut de lampe nie meer. Nee. De lampe brendt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kum deze zinne veur in uw dialect. Deut Marie elke avond dansn. [/v] sound
informant [a=n] Geet Marie elke avond dansn. Maar dut Marie elke avond dansn is nie. Geet Marie elken avon dansn. [/a] let op. elken avond sound
hulpinterviewer [v=247] Kum deze zin veur in uw dialect. Doe ut brood effen snien. [/v] sound
informant [a=n] Sniet brood effen. Moa niet doe t brood effen snien. [/a] sound
informant [a] Of doe effen t brood snien. Das nog better.[/a] tagging sound
informant Snie effen t brood. sound
hulpinterviewer ja ik vin dat wel better. dat leste. sound
hulpinterviewer [v=248] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik doe wel effen de kupkes afwassen. [/v] sound
informant [a=j] Ja ik doe wel effen de kupkes afwasse. Das wel goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nou ik was wel effen de kupkes af. [/a] sound
hulpinterviewer Het kan wel moa tis nie gebruukelijk zo. sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. Vertaal. [/v] sound
informant [a] De jongn sie moede wie gister hertrouwd is stond achter mie. [/a] sound
veldwerker Ja maar dan staat de moeder achter hem he achter de ik persoon. Het gaat erom dat de jongen_ sound
informant [a] De jongn van wee de moede gistern ertrouwd is stond achter mie. Das goed. [/a] tagging sound
veldwerker U zei ook wie zun wie zun moeder. sound
hulpinterviewer [a] Wie zu moede ja. sound
informant Da kan ook. de jonge wie zu moeder_ tagging sound
hulpinterviewer [v] Zijn dur nog meer maniern om deze zin te vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Vertaal. [/v] sound
informant [a] De bank woorop ze zattn was pas everfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zijn dur nog meer maniern waarop deze zin vertaald kan worde. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ofter nog meer maniern bunt om dat_ sound
informant [a] De banke woor zop zatten was pas everfd. [/a]

z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wie geld hef moet mie moa wat geevn. [/a] tagging sound
informant [a] Wie geld hef moet mie moa wat metgevve. [/a] sound
commentaareen keer korte e in geven dan weer een lange.   sound
informant [a] Wie geld hef moe mie moa wat gevve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Kum deze zin in uw dialect veur. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkie wiek int dorp teegnkwam. [/a] sound
informant Wie denkie dadik int dorp teegnkwam. sound
informant Wee denkie dadik int dorp ezeen heb. sound
informant Wat denkie wee ik int dorp ezeen hebbe. tagging sound
hulpinterviewer t kan wel sound
hulpinterviewer [v=262] Kum deze zin in uw dialect veur. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wie denkie week int dorp ezeen hebbe. Of teegnkomme bin. [/a] tagging sound
informant Wie denkie dadik int dorp ezeen hebbe. sound
hulpinterviewer Blif hetzelfde. sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hee hef zien handn wassn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hee hef zich de hande wassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hee hef zien hemd ewassn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan dat ook met zich of nie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee da kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hee hef zien been ebrokkn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok n deken noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De dekene noa zich hen kan ook nog. [/a] tagging sound
informant trok n deken noa zich heen. sound
hulpinterviewer [v=296] Kum deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruukelijk is deze zin in uw dialect. Zou hij dat gedaan hebben gekund. Vertaal. [/v] sound
informant Sol hee dat edaan hemmn. sound
informant [a] Zol hee dat edane kunn hebn. [/a] V3-V2-V1 sound
veldwerker En t kan niet in deze volgorde. Gedaan hebben gekund. sound
informant [a=j] Zol hee dat edane hemmn ekund. Kan ook. [/a] V3-V1-V2 tagging sound
informant Sol hee dat hemm kunn edane. V1-V2-V3 sound
informant edane kunn hemmn. sound
commentaarhulpinterviewer dat 296 niet kan terwijl de informant het wel een goede zin vindt.   sound
hulpinterviewer [v=297] Kum deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruukelijk is dezen zin in uw dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Sol hee dat hemm kunn edane. [/a] sound
informant [a=n] Sol hee dat edane kunn hemm. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Kum deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruukelijk is deze zin in uw dialect. Zou hij dat doen gekund hebben. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Sol hee dat edane kunn hemm. [/a] sound
informant [a=n] Zo kant nie. Zol hee dat doen kunn hemm. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Kum deze zin in uw dialect veur. Ik heb geen zin en voeren de koeien. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin om de koene te voerne. [/a] sound
informant Ik heb geen zin um de koene te voerne. sound
hulpinterviewer [v=316] Kum deze zin in uw dialect veur. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] De politie sol biem komm ennum metnemmn. [/a]

bie m en um
sound
hulpinterviewer [v=317] Kum deze zin in uw dialect veur. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] De kone van Marie bin allemaal verdronkn bie de overstroming. [/a] sound
informant [a] Marie siene kone bint verdronkn bie de overstroming. sound
informant [a=n] Alle kone van Marie bunt verdronkn bie de overstroming. [/a] sound
informant Al heure kone bunt verdronkn bie de overstroming. sound
hulpinterviewer [v=319] Kum deze zin in uw dialect veur. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Hier denk ik nie an. [/a] sound
informant [a=n] Doa denk ik nie aan. [/a] doa of doar sound
hulpinterviewer [v=321] Kum deze zin in uw dialect veur. Den jonge bun ik met noar de markt ewes. [/v] sound
informant [a=n] Met den jongn bin ik nao de markt ewes. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Kum dezen zin in uw dialect veur. Ik hatte al de eerste drie sommn emaakt. Welke hebie emaakt. [/v] sound
veldwerker Niet met de welke. sound
informant [a=n] Nee. sound
hulpinterviewer [v=323] Kum deze zin in uw dialect veur. De watvore heb jij al weggebracht. [/v] hulpinterviewer vond lastig deze zin in dialect te zeggen. sound
informant [a=n] Welke hebbie al wegebrach. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kum deze zin in uw dialect veur. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb nog nooit iemand kwaod zien worden op dizzen jonge. Ik gleuf dezen jonge vindt ze allemaal wel aardig. kGleuf dazze dieze jonge allemaal wel aardig vind. [/a]

k gleuf da ze
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal [/v] sound
hulpinterviewer [v=331] Kum deze zin in uw dialect veur. Ik heb heel wat lopen gedaan. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat afeloopn. [/a] sound
hulpinterviewer Of ik heb heel wat eloopn. sound
commentaar[meta][k]M013[/k][h]097[/h][i]098[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
informant [a] ik heb heel wat afeloopn of ik heb heel wat eloopne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Geen mense mag het zeen dus ik vin dadie het ook nie mag zeen. [/a]

dad ie
tagging sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Ik vin dadie het ook niet zeen mag. Kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Kum deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruukelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. Vertaal. [/v] sound
informant Hee is goan zwemmn. [a=j] Ik wet dathee is goan zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Kum deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruukelijk is dezze zin in uw dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Ik wet dat hee is goan zwemmn. [/a] sound
veldwerker [v] En niet gaan zwemmen is. Dat kan niet. [/v] sound
informant [a=n] Ik wet dat hee is goan zwemmn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Kumt deze zin in uw dialect veur. Hoe gebruukelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Ik wet dat ee is goan zwemmn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kum deze zin in uw dialect veur. Wil je nog koffie Jan. Jaak. [/v] Kum of kump is lastig te onderscheiden. sound
informant [a=n] Wijj nog koffie Jan. Ja astublief. [/a]

wi j
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan zeggn wie. Ja da wik wel. [/a]

wil ik
tagging sound
hulpinterviewer Da had ekund moa niet zonder dat. sound
hulpinterviewer [v=355] Kumt deze zin in uw dialect veur. Hebben ze gegeten. Jaanse. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Heb ze gete. Ja ze hebbe geetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat heb ze of zoiets dergelijks. [/a] tagging sound
informant Heb ze eetne. Heb ze geetne. Ja dat heb ze sound
hulpinterviewer [v=365] Kumt deze zin in uw dialect veur. Hem is dood. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Hee is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Kum deze zin in uw dialect veur. Haar is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Nee zee is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal [/v] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Dadis de man wie ze roepn hebt. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [a] of die ze hemmn roepn. [/a] tagging sound
informant [a] Ja dats de man die ze hemm roepne. [/a]

dat s
tagging sound
informant kunt ze allebeide. sound
informant Dat is de man die ze roepn heb. tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant Deen man hef verhaal verteld. tagging sound
informant [a] Das de man dee tverhaal hef verteld. [/a]

da s t verhaal
tagging sound
informant Das de man wee t verhaal hef verteld.

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat der man het verhaal hef verteld. [/a] tagging sound
informant [a] Ik denk dat den man het verhaal hef verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik gleuve dat den man het verhaal verteld hef. sound
veldwerker Want dat is de man die ik denk dat kan niet. sound
informant Nee sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man wie ze roepn heb. [/a]

dad is
tagging sound
informant [a] Ik denk dat dat de man is wie ze roepn heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Kumt deze zin in uw dialect veur. Wanneer zal de wereldvrede kommn. Nooit niet. [/v] sound
informant [a=j] Ja, wanneer zal de wereldvrede komm. Nooit niet. [/a] sound
informant Nooit niet da zeg ze ook wel. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag eten. Vertaal. [/v sound
informant [a] t Skien dat ze niks mag ettn. [/a] tagging sound
informant Of hajjet nog anders

ha je t
sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijk wel of er iemand in de tuin staat. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Tliek wel of er ieman in de tuin steet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Het kan niet zonder er. [/v] sound
informant [a=n] Nee da kanie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kumt deze zin in uw dialect veur. Hee hef de bal egooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hee hef de bal in de mand egooid. [/a] d van mand wordt als d uitgesproken tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Kumt deze zin in uw dialect veur. Ten was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] En twas moar net goed genog. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kum deze zin in uw dialect veur. A. Zal ik koken. B dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Zal ik kokken. Dadoej moa. [/a]

da doe j
sound
informant [a] Ie doot moa kan ook sound
hulpinterviewer of doo da moa. 4 sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=486] Kum deze zin in uw dialect veur. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Toch geen goeie zin. sound
hulpinterviewer [a] Beloof mie dajj da boek nooit meer zult verstoppn. [/a] sound
informant [a] Belof mien belof mie dajj da boek nooit meer zult verstoppn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kumt deze zin in uw dialect veur. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Zeg mie wajjekoch heb. [/a]

wa je koch
of wa j ekoch sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruukelijk is dezze zin in uw dialect. Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. Vertaal op zoveel mogelijk maniere. [/v] sound
hulpinterviewer Ja woa dat weg moet stoan. sound
informant Ik denk dajje vulle_. Gooi zo vulle mogelijk weg. sound
informant [a] Ik den daj zo vulle mogelijk weg mot gooin. [/a] sound
informant [a] Ik den daj vulle weg mot gooin. [/a] sound
veldwerker zou sound
hulpinterviewer [a] zou moeten gooin is het dan. [/a] sound
informant [a] Ik den dajj vulle weg zul motn gooin. [/a]

da j
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dadis ut meest gebruukelijk. [/a] sound
veldwerker En die andere op de andere plaatsen. sound
informant [a] Ik denk dajj vulle zult motn weg gooin. Zo kant ook nog. [/a]

da j kan t
tagging sound
hulpinterviewer Moa die andere maniere geet niet. sound
hulpinterviewer [v=513] Kum deze zin in uw dialect veur. Zo een vrouw een kun je maar beter niet tegenspreken. [/v] niet in dialect, maar dat was ook moeilijk voor hulpinterviewer omdat de zin in het dialect ongrammaticaal is. sound
informant [a=n] Zonne vrouw kanje moa beter nie teggnsprekn. [/a] kan je kanj kaj is moeilijk te onderscheiden. Zit er tussenin sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wat veur beuke hajj ekoch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wee hajj ezene. [/a]

had je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wie hef ou op de kermis ezene. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Kum deze zin in uw dialect veur. Marie zei dat ie Piet een boek heb probeerd te verkoopn. [/v] sound
informant Marie zie dadie Piet een boek heb probeern te verkoopn. tagging sound
informant Piet hef ou probeerd een boek te verkoopn. sound
veldwerker Nee dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. En niet dat Piet jou maar dat jij Piet sound
informant [a=n] Marie zei dadie Piet een boek probeern te verkoopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Kum deze zin in uw dialect veur. Wim dach dadik Els had eprobeerd een cadeau te gevvn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer Wim dach dadik eprobeerd hadde sound
informant Els een cadeau te gevvn. sound
hulpinterviewer [v=532] Kum deze zin in uw dialect veur. Karel wet dat ie heb eprobeerd Marie een boek te verkoopn. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das voor ons. Hier is da goed zo. [/a] sound
hulpinterviewer Da ie eprobeerd hebt Marie een boek te verkoopn. sound
veldwerker [n] Ik had nog wel een paar vraagjes. [v=530] Bij die vijfhonderddertig he. Marie zei dat jij Piet een boek hebt proberen te verkopen zeiden jullie. Maar met geprobeerd kan dat ook nog. [/v] sound
informant [a=n] Nee da kanniet. [/a] sound
veldwerker [v=156] De wagen moet hebben gemaakt. Zou dat kunnen zo. [/v] sound
veldwerker en dit kan echt niet sound
informant [a=n] Nee moet hebbn gemaak kannie. sound
veldwerker [v=157] En moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker bin of binne dan zij. [/v] sound
informant [a] Zee geleuft dat wie rieker bunt as see. [/a] tagging sound
informant k Vond het wel best wel intresant. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
148 Iedereen is geen vakman komt voor : n
vorm: niet iederene is een goeie vakman
149 Hij heeft overal geen vrienden komt voor : n
vorm: hee hef nergens vriende
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
vorm: Jan wet datte veur drie uur de wage moet hebbenemaakt.
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland vorm: as een en ene twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: van wie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: wie zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: woar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: woarop
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
vorm: Hoe denkn jullie datset hebbe opelost
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: hee hef ziene handewassene
opmerking: zonder zich is beter
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: hee hef zich de handewassene
opmerking: zonder zich is beter
371 Dat is de man die het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie vorm: den dat verhaal verteld hef
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: woarvan ik denk dassem eroupen hebt
opmerking: die ik denk is raar
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
opmerking: met de betekenis van: hoe laat begint het. Anders niet.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: dadde wie ook evroagd bunt
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: dadde wie ook evroagd bunt
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: wettie
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: je wit
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daj
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bunt
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
opmerking: Komt wel voor, maar mevrouw vindt het niet goed.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: assu daj leeft leef dan vooral zo witter.
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: asse denkn dasse moeten gaan, dan gaan ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: asse denkn dasse moeten gaan, dan gaan ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elken dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as af en toe
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asene enkele kere
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: assewie hoort daw moet goan dan goawe
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: assewie hoort daw moet goan dan goawe
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: Aj hoort daj nodig bunt goaj meteen
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: Aj hoort daj nodig bunt goaj meteen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assik goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaoj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaoit
opmerking: u is heel raar eigenlijk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goanu
opmerking: u is heel raar eigenlijk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asset geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
opmerking: meervoud
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
opmerking: meervoud
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn wie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: weeter aan de deure was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die
opmerking: die is goed, wie is ook goed
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wie
opmerking: die is goed, wie is ook goed
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: denk ik die het verhaal...
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: denk ik
opmerking: die ik denk wordt denk ik
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het weg smijten
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aant weg smietn
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: te zitn werken
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: stoan te dramn
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich