SAND-data Aalten (M009p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Aalten

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]M009p[/k][h]190[/h][i]189[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v] Zal ie die in oens dialect wille vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
hulpinterviewer Hoede wie dat zegt.

hoe de
kan hoe dat we zijn sound
informant [a] Zie wit nog niet dat Marie gistern estorvene is. tagging sound
informant Ik vin iets beschaafder sound
hulpinterviewer dood egoan klink een beetjen _ sound
veldwerker [v] Die t wordt wel uitgesproken of niet. [/v] sound
informant [a] Ze wet niet _ sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geen mense hef dat ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had dat hele brood wel willen opetten. [/a] lexicaal of toch functioneel tagging sound
hulpinterviewer Wie gebruukt dadook haast nie meer. let op de t achter niet die wegvalt sound
informant Toen hajje nog niet zo veule soortn

ha jje
sound
hulpinterviewer Wie atten toch wel niet echt dat witte dunkt mie sound
informant _ tien jaar older ben azzie

azz ie
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Zeg maar niet wee zee had kunne roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zeg dan weet zee nie had kunne roepn. [/a]

wee t
tagging sound
hulpinterviewer wee at sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman hef geen nagels bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mie veur zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _veur um zeg ik maar ie kunt ook zich zeggen ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drievn op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zichzelf eens goed in et spiegel [/a] tagging sound
informant Moj es even int spiegel kiekn.

mo j
sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuten een glas bier edronkn. [/a] tagging sound
informant Kgleuf nie addik biertje zegge.

k gleuf add ik
sound
informant Dan wordter pils ezeg ja.

wordt er
sound
hulpinterviewer Waj zeg dat klopt altied. sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dizze schoene loopt gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hef eheurd datter fotoos van umzelf in de etalage staat. [/a]

datt er
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappels schilt niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [a] Dan zol ik zegn die aardappele loat zich niet zo makkelijk schiln. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin veur in uw dialect. Die aardappels schilt zich niet makkelijk of die aardappels loat zich niet makkelijk schiln. [/v] sound
informant [a=j] Tis owt afesprokne heb ja. [/a]

t is o w t
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da kan wel. sound
commentaarDe hulpinterviewer legt uit dat schilt zich niet makkelijk minder goed is dan laat zich niet makkelijk schillen.   sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leve leef ik zo as miene ouders dat wilt. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is het echt as ik of is het ak zuinig leve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ak zuinig leve _ [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ak zuinig leve dan levik zo as miene ouders wilt. [/a]

a k lev ik
sound
informant Ja daar haje dat weer.

ha je
e achter j is niet overtuigend sound
hulpinterviewer Wie heb werkwoorden weet in de verleden tijd precies gelieke bint aan de tegenwoordige tijd sound
hulpinterviewer Da hej daar niet goed daar hebbie tegenwoordige tijd staan.

he j hebb ie
sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hee nog drie jaar leeft leefte langer assien vader. [/a]

leeft e as sien
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As zee zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lange meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] At et nou nog leeft leeftet morgen ook nog. [/a]

a t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As ieleu zo losbandig leeft _ [/a] sound
informant [a] _ dan levie nooit zo lang azikke. [/a]

lev ie az ikke
tagging sound
informant [a] _ dan leef ieleu _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] At ze veur heur werk leeft leeft ze niet veur heure kinder. [/a] bvnw wordt aangepast aan het znw erna tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] At Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond leeft dan levie langer. [/a]

a j lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Atter zo weinig mense van de landbouw leeft dan leefter vulle mensen vannet werk in de fabriek. [/a]

at ter leeft er vann et
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] At Pieter en Liesje innet paradijs leeft dan leeft Rosa en Frans in de hel. [/a]

a t inn et
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Azze wie sober leeft leve wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denke dat Marie um zal roepen. [/a] tagging sound
informant [a] _ um zal moeten roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin veur in uw dialect. Ik denk dat Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mensen ummet hooi vannet land te hale. [/a]

he je um et van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Et was aardig van Jan um te kommen werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar um te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin in oe dialect veur. Dizze tonne laat zich zwaar dragen. [/v] sound
informant [a=j] Dat laat zich zwaar dragen dat komp wel veur ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hee kan staan zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hee steet te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toew an kwam reengenet. [/a]

toe w reengen et
tagging sound
hulpinterviewer Sommigen zeg regenet maar wie zeg ook reengenet.

regen et reengen et
sound
informant de reenge sound
informant Ik denk adit older is.

a dit
sound
hulpinterviewer In sommige gezinnen is reengene eblevene en in andere gezinnen die heb gewoon regene over enomme. sound
hulpinterviewer [v=215] k Geloof dadik groter ben dan hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Ik geleuve dak groter bunnas hee. [/a]

da k bunn as
bijna is het bunne as tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/] sound
informant [a] Ze gelooft ze dech dat sie eerder thuis is azikke. [/a]

az ikke
tagging sound
informant [a] Ze gelooft dadie eerder thuis bent azikke. [/a]

dad ie az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft allicht niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ie geloof niet dat hee sterker is azie. [/a]

az ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dadde wie rijker bunt aszee. [/a]

da de as zee
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie gelooft dat ieleu niet zo slim bunt as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ieleu geleuftoch niet dat zee armer bunt azieleu. [/a]

geleuf toch az ieleu
niet duidelijk of t bij geloof wordt uigesproken door de t van toch. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geleuft dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hee geleuft dat Louis en Jan sterker bunt as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] sound
informant [a] De jonge wier moeder gistern hertrouwd is stond achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik gebruuk waarvan de moeder gistern _ [/a] sound
informant [a] de jongen waar van de moeder gistern hertrouwd is [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De banke waar ze op zatn was pas everfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook in oe dialect veur. De banke waarop ze zatn was pas everfd. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld hef moet mie maar wat geven. [/a] tagging sound
informant [a] Wiet vulle geld hef _ [/a]

wie t
wie dat sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hee hef ziene hande ewassene. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij heeft zich de handen gewassen. [/v] sound
informant Wordt wel eens ezegd maar dat vinik niet helemaal goed.

vin ik
sound
informant [a=j] Ik zol wel weer zeggen hee hef zich de voetewassen. [/a] voete en ewassen zijn in elkaar gegroeid sound
hulpinterviewer Hij had hande smerig. Hij heef zich de hande even ewassen. sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hee hef zien hemd ewassene. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hee hef zien been ebrokkene. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok den deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geen mense maget zien dus ik vinne at iejet ook niet meugt zien. [/a]

mag et ie et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Geen mense maget zien dus ik vind dat iejet ook niet meug zien. [/a]

mag et ie et
sound
informant [a] _ niet meug zien en niet zien mag allebeide wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze eroepene hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man dennet verhaal verteld hef. [/a]

den et
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man wovan ik denke datte et verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man wovan ik denke datse um eroepene hebt. [/a]

dat se
tagging sound
informant _ datsum eroepene hebt.

dat s um
sound
hulpinterviewer [v=397] Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks mag eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijkt wel ofter eemus in den hof staat. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat veur boeke hebbie ekocht. [/a]

heb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie hefou op de kermse ezene. [/a]

hef ou
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Das een plaatje. Marie en Piet wijzen naar _ [/v]

da s
sound
informant [a] _ noar mekare. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Is ook een plaatje. Toon wast _ [/v] sound
hulpinterviewer zeg je zichzelf of zeneige tagging sound
informant [a] _ zichzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang noast zich op de banke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komp dizze zin veur in oe dialect. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal deze zin. [/v] sound
informant [a] Gistern wandeln hee doorret park. [/a]

door et
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komp dizze zin veur in oe dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
veldwerker Ik hoor u niet schudden op de band. sound
informant [a=n] Nee dit komt niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zol ie deze zin wille vertalen. [/v] sound
informant [a] Der wil geen mense dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zouj dizze zin wille vertalen. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/a] sound
informant [a] Els wil niet dansn en ze wil ook niet zingen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komp dizze zin veur in oe dialect. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zouj dizze zin wille vertalen in oe dialect. [/v]

zou j
sound
informant [a] Eddy moet vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Kom dizze zin veur in oe dialects. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Deze zin wil ik graag vertaald hebben op de manier ajjem wel gebruikt. [/v]

a j em
sound
informant [a] Hee wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kom dizze zin veur in oe dialect. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=n] Nee komp nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Willie deze zin zeggen op de manier adiejem gebruikt. [/v]

wil ie ad ie em
sound
informant [a] Zit hier nergens muize. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]M009p[/k][h]190[/h][i]189[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
informant [a] Zit hier nergens muize. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt dizze zin veur in oe dialect. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zol ie dizze zin op oewe manier oet wille spreke. [/v] sound
informant [a] Hee sprek niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt dizze zin veur in oe dialect. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ik geloof toch aw dat wel eens zegt. [/a]

a w
sound
informant [a] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Willie dezze zin vertaaln in uw eigen dialect. [/v] sound
informant [a] Iedereen is geen vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij hef nergens vrienden wel. [/a] sound
hulpinterviewer Maar addie dat denkt _ sound
informant Hij hef niet overal vrienden zo hebikket edacht.

heb ik et
sound
informant Bun ook wel vijanden. sound
informant Den hef ook nog wel vijanden. sound
informant Dan heffe der helemaal gene

hef e
sound
informant Nee vrienden zeggeme maar wie zegt ook niet vrienden. sound
hulpinterviewer [v] Miep zouj die zin wille vertalen. [/v]

zou j
sound
informant [a] Hee hef niet overal vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Kom deze zin veur in oe dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Niet zo nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep zallie deze zin ook even op oe eigen manier vertaaln wiln. [/v]

zal ie
tagging sound
informant [a] Wer denkie dak in de stad ontmoet hebbe. [/a]

denk ie da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komp dizze zin veur in oe dialect. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=n] Niet zo nee. [/a] sound
informant [a=j] Wat denke ieleu hoet zet he opelost of hoezet opelost hebt. [/a]

hoe t z et hoe z et
tagging sound
informant [a] Hoe denk ieleu datzet heb opelost. [/a]

dat z et
tagging sound
veldwerker het kan allebei dus. sound
informant Kan allebei ja. sound
hulpinterviewer [v] Zoujem ook in oe eigen dialect wille vertalen. [/v]

zou j em
sound
informant [a] Hoe denk ieleu datze et hebt opelost. [/a]

dat ze
sound
informant [a] Wat denk ieleu hoetzet opelost heb. kan allebei. [/a]

hoe t z et
sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in uw dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ik dacht wel dat wel kon. [/a]

da t
sound
hulpinterviewer [v] Miep williejet zegn op de maniere adiedat gewoonlijk zegt. [/v]

wil ie et ad ie dat
sound
informant [a] Wie denkie dak in de stad tegene komme bun. [/a]

denk ie da k
tagging sound
veldwerker Er stond wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. sound
hulpinterviewer [a] Wie denkie wiek in de stad tegene ekomme binne. [/a]

denk ie wie k
sound
hulpinterviewer Dat zegge wie ook wel. sound
hulpinterviewer [v=265] Komt dizze zin veur in oe dialect. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Da dacht ik wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denkie datzet heb op elost. [/a]

denk ie dat z et
sound
hulpinterviewer [a=j] Maar hoe denkie hoetzet heb op elost. [/a]

denk ie hoe t z et
tagging sound
hulpinterviewer zou ook misschien nog wel kunnen. sound
hulpinterviewer Dan komp dat hoe der bie tussen. sound
informant Ajjeder langer mee bezig bent.

a je der
sound
hulpinterviewer [v] Miep zeggiet ook even op de maniere adiet zol zeggen. [/v]

zeg ie t ad ie t
sound
informant [a] Hoe denkie hoetzet heb op elost [/a]

denk ie hoe t z et
sound
informant [a] En hoe denkie datze het hebt op elost. [/a]

denk ie dat ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt dize zin veur in oe dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep zollie dadook nog wille zeggen op oew manier. [/v]

zol ie dad ook
sound
informant [a] Ik heb geen zin um de beeste te voorne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in oe dialect. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep zallie dat ook in oew vertaling wille geven. [/v]

zal ie
sound
informant [a] Al de beeste van Marie bunt verdronken bie de overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb nog nooit iemus boos zien wordn op dizzen jonge. Ik zegge ik geleuve dat ze dizzen jonge allemale aardig vindt. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep willie dat ook eens even probeern te zeggen in de volgorde adiedat gewoonlijk zegt.

wil ie ad ie dat
sound
hulpinterviewer [v=331] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep willie even oewe volgorde in die zin weergeven. [/v] sound
informant [a] Ik heb heel wat elopene. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt ja ik. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zouje deze zin in oe dialect wille vertalen Miep. [/a]

zou je
sound
informant [a] Persoon a vrug wij nog koffie Jan. Jan antwoordt ja gerne. [/a]

wi j
wil je tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraagt hebbe ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep wat vindie daarvan. Komt dat veur in ons dialect jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Persoon a vrug. Heb ze al egetene. Persoon b antwoordt ja dat heb ze al. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Komt dizze zin veur in oe dialect. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep hoe zegie dat hem is dood. [/v]

zeg ie
sound
informant [a] Hee is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt dizze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel mie eens weet zee had kunnen roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer wie at sound
informant Bunk mit eens ja. sound
commentaarvertaling is reeds gegeven.   sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant Daar gaat natuurlijk umme. sound
informant [a=n] Vertel mie eens weet zee had kunnen roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Op welke maniere zeggie die zin. [/v]

zeg ie
sound
informant [a] Zol hee dat edane kunn hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dizze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Miep zal je proberen willen deze zin in de volgorde te zetten wadde wie em in ons dialect gebruikt. [/v] wadde wie sound
informant [a] Zol hee dat edane kunn hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dizze zin veur in ons dialect en hoe gebruikelijk is dit in ons dialect. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Probeer dat maar eens te vertalen Miep. [/v] sound
informant [a] Zol hee dat edane kunn hebben [/a] tagging sound
informant [a] _ ekund hebn kan beide. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt dizze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk ist in oe dialect. Ik weet dat hee is goan zwemmen. [/v]

is t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt dizze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Ik wette dat hee gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt dizze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk ist in oew dialect. Ik wet dat hee zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt dizze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Ik denke daj vulle weg zout motn gooien. [/v]

da j
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denke dajje vulle weg zolt motn gooien. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [v=495] Komt dizze zin veur in oe dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. Ik denke dajje vulle zolt wel motten gooien.[/v]

da je
tagging sound
informant [a=j] Ja ik dacht toch wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denke dajje vulle zolt moeten weg gooie. [/v]

da je
tagging sound
informant [a=j] Ja ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iederene mot kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt dizze zin veur oe dialect. Ik vinne dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik dacht eigenlijk wel. [/a] sound
hulpinterviewer Normaal is moet kunn zwemm. sound
hulpinterviewer [v=086] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik wette dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt dizze zin veur in oe dialect. Boeke hef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt dizze zin veur in oe dialect. Jan wet dat hee veur drie uur de wagen moet hebben emaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Gerepareerd. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt dizze zin veur in oe dialect. Jan wet dat heel veur drie uur de wagen moet emaakt hebben. [/v] sound
informant [a=n] Moet emaakt hebbe nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt dizze zin veur in oe dialect. Jan wet dat hee veur drie uur de wagen emaakt moet hebben. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja den wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dizze zin veur in oe dialect. Jan wet dat hee veur drie uur de wagen emaakt hebn mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vrug hee slup. Persoon b antwoordt hee dut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vrug hee slup. Persoon b antwoord et dut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vrug slupte. Persoon b antwoordt hee dut. [/v] sound
informant [a=n] Nee toch niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in oe dialect. De lamp dut nie meer brandn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindere doet hier niet voetbaln. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden duut de lampe niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja toch zeggen wie dat wel eens. [/a] sound
informant Brandn duut de lampe nie meer. tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt dizze zin veur in oe dialect. Duut Marie elke avond dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt dizze zin veur in oe dialect. Doe et brood even snien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik doe wel even de kopkes afwassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Soms zeg ze wel even ik doe wel even de kopkes afwasse. [/a] tagging sound
informant Ik weet attet veur komt maar ik zegget niet.

at et
sound
hulpinterviewer Sommige zegtet wel.

zegt et
sound
informant Der bunt meerdere van die maniere van zinsbouw _ sound
hulpinterviewer [v=319] Komt dizze zin veur in oe dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt dizze zin veur in oe dialect. Deerare jonge da bunt mit naar de markt ewest. [/v]

dee rare
sound
commentaarlater wordt de eigenlijke vraag gesteld en is het antwoord negatief.  sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Raren raan zeg ik dan. sound
informant bunnik met naar de markt ewest. sound
hulpinterviewer [v] Kant ook deze rare jonge bennik met naar de markt ewest. [/v]

kan t ben ik
sound
informant [a=n] Dan moet eigenlijk met deveur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt dizze zin veur in oe dialect. Ik heb al de eerste drie sommen emaakt. De welke hebie emaakt. [/v]

heb ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt dizze zin veur in oe dialect. De watvore of de waffere hebie al weg ebracht. [/v]

heb ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt dizze zin veur in oe dialect. A wanneer zal de wereldvrede komm. B nooit niet. [/v] sound
informant [a=j] Et kan een antwoord wezen nooit niet. [/a] sound
hulpinterviewer Zeg ze wel? sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Nooit neet tagging sound
hulpinterviewer Nooit neet ja ik geloof at inderdaad _

at t
dat het misschien sound
hulpinterviewer [v=459] Komt dizze zin veur in oe dialect. Hee hef de bal egooid in de mande. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Komt dizze zin veur in oe dialect. Et en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt dizze zin veur in oe dialect. Persoon a zegt zal ik koken. Persoon b antwoordt dadoet maar. [/v]

da doet
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt dizze zin veur in oe dialect. Dat boek belof mie dajje nooit meer zult verstopn. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dizze zin veur in oe dialect. Wat zeg mee daj ekocht hebt. [/v]

da j
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt dizze zin veur in oe dialect. Zonne vrouwe ene kunj maar beter niet teggen spreken. [/v]

zo ne kun j
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt dizze zin veur in oe dialect. Marie zie dat ie Piet een boek hebt eprobeerd te verkopen. [/v] sound
informant [a=n] Nee, probeern te verkopn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt dizze zin veur in oe dialect. Wim dacht dat ik Els hadeprobeerd een cadeau te geven. [/v]

had eprobeerd
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant dadde probeerd hadde um Els een cadeau _ sound
hulpinterviewer [v=532] Komt dizze zin veur in oe dialect. Karel wet dat ie hebt eprobeerd Marie een boek te verkopn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n] Ik had nog wel een paar vraagjes. sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
veldwerker U zei vanochtend ajje zo losbandig leeft dan levie nooit zo lang azzik. sound
veldwerker En u zei az ieleu. sound
hulpinterviewer Ie zegt azzie en ik trek et samen ajj at e

az ie a j
sound
informant Wordt beide wel gebruikt wel. sound
informant Nou hebbik dat zo dane.

heb ik
gedaan is dane sound
informant Net als met azzik en ak zegt man van informant vanuit de voorkamer sound
veldwerker [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
veldwerker U zei vanochtend aw sober leven levewie gelukkig. sound
veldwerker En u zei azzewie. sound
veldwerker [v] Dus het kan allebei. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Kan allebei. [/a] sound
informant Asse azzewie of aw.

as se azze wie a w
man van informant sound
hulpinterviewer Dat wordt hier allemaal gebruikt. sound
veldwerker Het is namelijk ook zo dat we ook nog de werkwoordsvervoeging van gaan willen weten. sound
veldwerker Ik ga naar huis jij gaat naar huis wij gaan naar huis. Hoe zou u dat vertalen. sound
informant Ik ga naar huis. sound
informant Ee gaat naar huis sound
informant Wee gaat naar huis. sound
informant Hee geet naar huis. sound
informant Jan geet naar huis. sound
informant Wie gaat naar huis. sound
informant Jullie gaat naar huis. sound
informant Ieleu gaat naar huis. sound
informant Zee gaat naar huis. meervoud sound
veldwerker En nou andersom. Ga ik naar huis. sound
informant Goa ik naar huis. sound
informant Goa ie naar huis. sound
informant Geet hee naar huis. sound
informant Geet Jan naar huis. sound
informant Goa wie naar huis. sound
hulpinterviewer Goat wie naar huis. sound
hulpinterviewer _ dan goaw naar huis.

goa w
gaan we sound
informant Goa ieleu naar huis. sound
informant Goat zee naar huis. sound
hulpinterviewer Gaj naar huis.

ga j
gaan jullie sound
hulpinterviewer Ja gaj is hetzelfde. gaj is ook ga jij sound
veldwerker Dat was het. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : n
vorm: Das zo zeker as een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woavan de moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wee't sie moeder (wie dat)
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woat ze op (waar dat)
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: Hie hef ziene hande ewasn
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: Hie hef zich de hande ewasn.
321 Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest Laat juiste hulpwerkwoord door hulpinterviewer kiezen. vorm: Met den rare jongen ben ik noa de markt eweest.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: woavan ik denke datsem eroepn heb
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wettie iets van het weer morgen?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Ie wet wel daj slim genoeg bent.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Sie hebter niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: kust mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: zatter een inbreker...
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter een
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: daj leeft leef dan
opmerking: "U kennen we niet"
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Aj gezond
opmerking: "U kennen we niet"
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Attie gezond leeft
opmerking: "U kennen we niet"
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Atse denkn datse moet goan, dan goatse maar.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Atse denkn datse moet goan, dan goatse maar.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at iedern dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at af en toe
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: atter een enkele kere...
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Aw heurt daw goan moet, dan goaw
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Aw heurt daw goan moet, dan goaw
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: Aj heurt daj nodig bint, dan goaj meteen
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: Aj heurt daj nodig bint, dan goaj meteen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: attie geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet (pronomen zit daarin)
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaw
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: atse goat
opmerking: meervoud
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaotse
opmerking: meervoud
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie gingn
opmerking: Maar informant zegt altijd 'toen'
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingie
opmerking: Maar informant zegt altijd 'toen'
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toet wie gingn (toen at)
opmerking: Maar informant zegt altijd 'toen'
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toetse gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: weeter aan de deure was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: weetse roepn heb
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: deetse
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: die ik denke
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: diet, wiet verhaal
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dasse roepn hebs
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: mot kunn zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: an het weg smijtn.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: te zitn werkn
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
opmerking: maar die andere 'te zitten werken' is beter.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: Als de verkoop rond is, kan het wel.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: leet zich met drijvn op de golven.
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich