SAND-data Opglabbeek (L416p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Opglabbeek

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L416[/k][h]649[/h][i]650[/i][vw]ANS[/vw][/meta] Spontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Ja Jan herinnert zich dat verhaal he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagel bij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mich voor hem werke zeker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die liet mich voor zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne die loop gewoon mit. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet neet dat Marie gisteren gestorve is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zijneige in de spiegel [/a]

zijn eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eddy kent zijneige goed [/a]

zijn eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heet gehoord datter foto's van hem achter de venster staan. [/a]

dat ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Der is gene mens in Glabbeek die dat gewild heet of die da kos. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan die kos er weg mit. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah ja da zijn schoontjes. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [a] Die lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die haa honger Jan die haa honger die zag ze vliege die vreet bijna heel het brood op. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die schelle neet fijn. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maar as hier de zon schijnt dan is de sneeuw gauw weg. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich eerlijk leef leefich gelijk mijn ouders wille. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft Leo leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As zen pijp neet uit gaat achter drie jaar dan heeter zijn vader over leeft. [/a]

heet er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die speelt er een beetje mit. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asert vandaag nog kan houde dan haalter morgen ooch nog. [/a]

as er t haalt er
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gij zo gevaarlijk leeft asich dan trekget nooit zo lang asich. [/a]

as ich trek ge t as ich
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant Wie met vuur speelt he. sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja de moes wel wel werke voor te leve maar ni leve voor te werke he. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer Hebste geen tijd voor naar de wichter te kijke.

heb ste
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Cel nog leeft dan iser Leo ooch nog bij he. [/a]

is er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond leefs trekstet langer. [/a]

as te trek ste t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Aser zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/a]

as er leve n er
sound
informant [a] Ja aser weinig geboerd wordt dan gaan ze int fabriek werke. [/a]

as er in t
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Lisa en Pierre die hebbe een leven maar Rosa en Frans mmm daar zou ich neet wille mit thuis zijn want daar is de hel in huis. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Ja aste op de gemak leefs hebste ooch tijd om te leve. [/a]

as te heb ste
tagging sound
hulpinterviewer [a] Aste op de gemak leefs dan leefste nog gelukkig. [/a]

as te leef ste
Vraag hernomen op einde. Tagger: twijfel over clusteropdeling leefste tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aver de kerk int midden houden dan denkich toch wel dat we gelukkig zijn. [/a]

a ver in t denk ich
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Tja let een beetje op met de gezondheid. [/a] sound
informant [a] Leef wat gezonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Een beetje meer voorzichtig zijn wichter kan noots geen kwaad. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hebste genoeg volk om te gaan hooie? [/a]

heb ste
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het was toch fijn van Jan dater eens kwam kijke. [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton dees ton is zwaar om te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Die draagt zich niet gemakkelijk. [/a] sound
informant [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope datve allemaal op tijd thuis moete zijn. [/a]

dat ve
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die kan zevere. [/a] sound
informant [v=200] Toen we aan kwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
hulpinterviewer [a] Helen dag schoon weer geweest maar toen we hier kome dan regeldet. [/a]

regel de t
tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk datich groter ben asij of hij asich. [/a]

dat ich as ij as ich
tagging sound
informant [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze denkt datstich eerder thuis bis asich. [/a]

da stich as ich
tagging sound
informant [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dich geloofs toch neet datij sterker is astich he ah mijn ejong. [/a]

dat ij as tich
tagging sound
informant [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze mene dat wij rijker zijn assie. [/a]

as sie
tagging sound
informant [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We denke dat gij neet zo slim zijt aswij. [/a]

as wij
tagging sound
informant [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Zie denke toch neet dat zie armer zijn as euch ist dan zeker. [/a]

is t
tagging sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Iedereen vindt dat de zijn tschoonste is he. [/a]

t schoonste
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=222] Hij hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hij meent dat Ston en Jean sterker zijn as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die jong wie dat de moeder gisteren van hertrouwd is die stond achter mich. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] Het bankske woe ze op zate was juist geverf. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld heet moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
informant [a] Wieze heet moet mich maar get geve. [/a]

wie ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen handen gewasse. [/a]

h eet
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen hemd gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft ze been gebroke. [/v] sound
informant [a] Heet de poot over. [/a]

h eet
sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemes mag het zien dus eigenlijk vinich dat gij het ooch neet moogt zien. [/a]

vin ich
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toenste vertroks. [/a]

toens te
tagging sound
hulpinterviewer [a] Het is gebeurd wiestich vertroks. [/a]

wie stich
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woe dat gij gebore zijt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Aste fertig bis magste vertrekke. [/a]

as te mags te
tagging sound
informant [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah is da die die ze geroepe hebbe? [/a] tagging sound
informant [v=371] Dat is ooch nog de man die t verhaal verteld heet. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Oh haa hij dat verteld? [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah ja ich dacht dat die dat verteld haa. [/a] tagging sound
informant [a] Ich heb euch hore zegge dat het die man was die het verteld zou hebbe. [/a] tagging sound
informant [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah ja ich dacht zo bij mij eigen zou dat die zijn die ze geroepe hebbe. [/a] tagging sound
informant [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het schijnt dat ze neet mag ete of niks mag ete. [/a] tagging sound
informant [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah naar van den hand ich gehoord heb mag ze neet ete. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja maar kijk eens daar ich geloof dat daar ene in den hof staat. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wat boek hebste gekocht? [/a]

heb ste
tagging sound
informant [v=526] Wie heefter jou op de kermis gezien? [/v]

heeft er
sound
hulpinterviewer [a] Wie heet dich op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Ja das zo zeker as één en één twee is maar. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] Zondag gingewe met heel de familie naar de zee en da was fijn. [/a]

ginge we
Vraag hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp war ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] Ja in het dorp woe dat ich woon staat een oud kerkske. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Ja den dag dat vaan aan kome regeldet he. [/a]

v aan regelde t
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Maar dat is get schoons. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=308] Eh zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij dat gedaan hebbe? [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Niks vertelle daste voor hem een xxx. [/a]

da ste
sound
hulpinterviewer [a] De moes neet zegge daste get gekocht hebs. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van de stad hemme hier veel huizen gezet he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef die zouch noots nodige. [/a]

zou ch
tagging sound
informant [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie deed dat neet noots. [/a] sound
informant [v=446] Maar Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja Louis ja maar jong die drinkt voor twee. [/a] sound
informant [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maar zo Martha ja schoon ding die zou ich wel eens wille nodige. [/a] tagging sound
informant [v=448] Maar dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat huis daar hier op den hoek nee dat zou ich ni wille kope. [/a] tagging sound
informant [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zo lang as ich weet staat dat huis daar meer as vijftig jaar. [/a] tagging sound
informant [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Oh verleden week istij gopereerd door den dokter. [/a]

is t ij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Oh hij ja ich heb er van gehoord morgen wordt hij door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant [v=049] En ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich heb mich daar geamuseerd man. [/a] tagging sound
informant [v=050] Zij heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maar zeet zich neet gamuseerd. [/a]

z eet
tagging sound
informant [v=275] Je herinnert je toch dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wetste dat nog ich stond toen op die ladder en ich dacht laat der die maar onder door lope. [/a]

wet ste
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Oh ich weet dat nog toen xxx waster ene aant roepe. [/a]

was ter aan t
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=291] Eh u herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Gij weet dat toch nog dat we bij Marieke langs gonge. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Eh zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze wete dat nog wel maar hele gans? [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die leefdeter op los. [/a]

leef de ter
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=337] Eh vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Maar vroeger man dat was neet normaal die leefde wie de beesten. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=338] Maar daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdevij gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de vij
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefsdedich gelijk de koning. [/a]

leef sde dich
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar was veel volk opt feest. [/a]

op t
tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome warener veel mensen op het feestje? [/v]

ware n er
sound
informant [a] Eigenlijk jammer datich gisteren neet op u verjaardagsfeest kost zijn waser veel volk opt feest? [/a]

dat ich was er op t
tagging sound
informant [v=495] Ich denk dastich veel weg zuls moete gooie. [/v]

da stich
sound
hulpinterviewer [a] Dich hebs veel nest ich denk daste veel moes weg gooie. [/a]

da ste
sound
informant [v] Ich denk dastich veel zuls weg moete gooie. [/v]

da stich
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar die zin is neet juist he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Moete weg gooie. [/a] sound
informant [v] Ich denk ich denk dastich veel zuls moete weg gooie. [/v]

da stich
sound
hulpinterviewer [a=g] Ja zuls moete weg gooie ja he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge dastich veel weg zuls moete gooie? [/v] sound
informant [a=j] Ich denk dastich veel weg zuls moete gooie dat gaat ooch. [/a]

da stich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Moete weg gooie denkich dat ich denk dat dat beter is ja. [/a]

denk ich
sound
informant [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan het gooie. [/v] tagging sound
informant [v] Of hij is alle kapotte spullen aan het weg gooie? [/v] tagging sound
informant [a] Maar dat zijn twee betekenissen eigenlijk he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Aant weg gooie ja ja dat zeggewe toch ooch wel aant weg gooie. [/a]

aan t zegge we
sound
informant [a] Weg aant gooie is aant op ruime eigenlijk. [/a]

aan t
sound
informant [v=003] Ich denk het probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie is aant probere van hem nen brief te schrijve. [/a]

aan t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=027] Vertel maar neet wie zij haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel maar neet wie zij haa kunne roepe ich denk dat ver dat kunne blijve houde. [/a] tagging sound
informant [v=028] Vertel mich eens wie dat zie haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ich denk dat dat ooch juist is. [/a] sound
informant [v=029] Vertel mich eens wie of zie haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee dat wringt ooch. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Maar vertel mij eens wie of dat ze had kunne roepe dat kunde ni zegge.? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat is neet. [/a] sound
informant [a] Die of staat er te veel aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wilt niemandneet danse. [/v]

niemand neet
sound
informant [a=j] Daar wilt niemandneet danse. [/a]

niemand neet
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dat dat moet blijve he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is ich denk dat Eddy morgen wil brood ete of brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich weet dat Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
informant [a] Ja brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a] Nee Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wilt geen soep neet meer ete neet. [/v] sound
informant [a=n] ggg Hij wilt geen soep neet meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier ergens geen muis? [/v] Verkeerde vraag maar resultaat OK sound
informant [a=n] Da geen is er te veel aan zitte hier ergens muis? [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ich denk dat die zin goed is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Oh ich vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne nee das tzelfde. [/a]

da s t zelfde
tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wilt neet zinge ooch neet. [/v] sound
informant [a=n] En ze wilt ooch neet zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Els wilt neet danse en ze wilt ooch neet zinge. [/a] sound
informant [v=146] Hij spreekt neet goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreekt neet goed Frans. [/a] sound
informant [v] Hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Maar daar zit een andere betekenis in hij kan het wel een beetje maar hij spreekt zo goed geen Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Zo goed geen Frans zout ge dan kunne zegge in die betekenis? [/v] sound
informant [a=j] In den tweede zin as wij met zen twee op vakantie gaan kan ich zegge ich spreek zo goed geen Frans doet dich het woord maar. [/a] tagging sound
informant [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat zou ich ooch zo houde iedereen is gene vakman. [/a] tagging sound
informant [v=149] Hij heet overal geen vrienden geen kameraden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die heet nergens kameraden. [/a] sound
informant [v=154] Boek heet Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heet drie boek ggg. [/a] sound
informant [v=156] Jan weet dater voor drie uren de auto of de wagen moet gemaakt moet hebbe gemaakt. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a] Jan weet dat voor drie uren de wagen moet gemaakt zijn. [/a] sound
informant [v=157] Jan weet dater voor drie uren de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a] Ja ich denk dat wij zegge gemaakt zijn den auto moet gemaakt zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gemaakt hebbe. [/a] sound
informant [v=160] Jan weet Jan weet dater voor drie uren de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat er
tagging sound
informant [v=161] Jan weet dater voor drie uren de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat neet. [/a] sound
informant [a] Gemaakt moet hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gemaakt moet hebbe ja. [/a] sound
informant [v=260] Wat denkste wie ich in de stad tege gekome ben? [/v]

denk ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkste datich in de stad ben tege gekome ben tege gekome ja. [/a]

denk ste dat ich
sound
informant [v=262] Wie denkstich wie denkstich wie ich in de stad ben tege xxx? [/v]

denk stich
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee wie denkstich datich in de stad tege gekome ben? [/a]

denk stich dat ich
sound
informant [v=150] Hij weet alles neet van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die weet neet alles van de zaak. [/a] sound
informant [v=151] Hij heet altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die die heet noots tijd. [/a] sound
informant [v=266] Wie densktich datich in de stad gezien heb? [/v]

denk stich dat ich
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Wat denskte wie ich in de stad gezien heb? [/a]

denk ste
sound
hulpinterviewer [a] Wie denkste datich in de stad gezien heb? [/a]

denk ste dat ich
sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doe wel even de kopjes ah ja. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich moet wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
informant [a] Ich moet de sjatten wel efkes af wasse. [/a] sound
veldwerker [v] Maar ich doe wel efkes de sjatten af wasse? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat hebbe kunne gedaan hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja zou hij dat kunne gedaan hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb gene zin en voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb geen zin om om de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en pakke hem mit. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou em kome kome hale zeker kome mit pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Oh Marie al her koe zijn verdronke bij die overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie alle koe van Marie zijn verdronke he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja bij die overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Daar denk ich neet aan. [/v] Vraag al verbeterd. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat blijft zo he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dit denk ik niet aan daar denkich neet aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jong ben ich mit naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Ich ben met die vreemde jong naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die vreemde jong heb ich mit naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hebich? Benich mit naar de markt geweest. [/a]

heb ich ben ich
sound
informant [a] Of hebich mit gepakt naar de markt. [/a]

heb ich
sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaakt. Waffer hebstich gemaakt? [/v]

heb stich
sound
informant [a] Ich heb de eerste drie sommen al gemaakt. Waffer hebstich al gemaakt? [/a]

heb stich
sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge de waffer? [/v] sound
informant [a=n] De wat voor nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jongen vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ich geloof dat ze deze jong wel allemaal vriendelijk vinne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] De wat voore of waffere heb hebstich al weg gebracht? [/v]

heb stich
sound
informant [a=j] De de de zit er weer neet bij waffer waffere hebstich weg gebracht? [/a]

heb stich
tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat kunne gedaan hebbe? [/a] sound
informant [v=347] Ich weet ich weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ich weet dater is gaan zwemme ja. [/a]

dat er
tagging sound
informant [v=350] Ich weet dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
informant [v=351] Of ich weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Dat al zeker neet he. [/a] sound
informant [v=352] Of ich weet dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ooch neet ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

dat er
sound
informant [a=j] Dat laatste ich weet dat hij zwemme gaan is gebruikewij wel soms as wacht xxx. [/a]

gebruike wij
tagging sound
hulpinterviewer Een alibi. sound
informant [a] Ja ich weet dater toen wel zwemme gaan is dus hij was daar neet bij die dag. [/a]

dat er
sound
informant [a] Maar ich weet dat hij is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ja das normale gang dat is gewoon. [/a]

da s
sound
informant [v=353] Als Lea vraagt wilste nog koffie Jan kan Jan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggewij neet. [/a]

zegge wij
tagging sound
informant [a] Wij zegge ja. [/a] tagging sound
informant [v=364] Iser dood? [/v]

is er
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Ja iser dood ja dat blijft zo. [/a]

is er
sound
veldwerker [v] Maar ni is hem dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee iser dood? [/a]

is er
sound
informant [v=387] Wanneer zal de werled de wereldvrede de werledvrede kome? Nootsneet. [/v]

noots neet
sound
hulpinterviewer [a=j] Nootsneet eh ja de twee gebruikewer noots of nootsneet voor der kracht achter te zette. [/a]

noots neet gebruike wer
tagging sound
informant [v=399] Rosa probeerde om niemes pijn te doen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ja dat ooch Rosa probeerde niemand pijn te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=400] Het belooft weer ne schone dag te worde. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das ooch goed daar kunste niks aan verandere. [/a]

da s kun ste
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=459] Hij heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hij heet de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
informant [v=486] Dat boek beloof mich dastich noots meer zuls verstoppe. [/v]

da stich
sound
hulpinterviewer [a=n] Dich beloofs mich daste dat boek neet meer zuls verstoppe. [/a]

da ste
sound
informant [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed he ja. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=402] Wij hadde t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das ooch goed ja. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mich daste gekocht hebs. [/v]

da ste
sound
informant [a=n] Zeg mich waste gekoch hebs. [/a]

wa ste
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding heb ich nog noots gezien. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Das goed. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] En zo een zo een ding een heb ich nog nooit xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zo een ding heb ich nog noots gezien sound
hulpinterviewer die één valt weg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Eh dich bis ooch ne rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee dich bis ooch ne rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zegt dat diene Pierre e boek het probere te verkope. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En als het is dat jij Pierre een boek eh xxx. [/v] sound
hulpinterviewer Hebt geprobeerd te verkope. sound
hulpinterviewer [a] Marie zegt dastich Pierre een boek een broek een boek aan ze broek het wille lappe. [/a]

da stich
sound
informant [a] Een boek het probere te verkope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht datich Anna haa geprobeerd e cadeau te geve. [/v]

dat ich
sound
informant [a=n] Nee Julien dacht dat gij Anna e cadeau had probere te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dastich hebs geprobeerd Marie e boek te verkope. [/v]

da stich
sound
informant [a=j] Dat is juist Karel weet dastich hebs geprobeerd aan Marie xxx. [/a]

da stich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dastich geprobeerd hebs ja ja. [/a]

da stich
sound
veldwerker [v] Kunt ge het alle twee zegge dastich hebs geprobeerd en dastich geprobeerd hebs? [/v]

da stich
sound
hulpinterviewer [a=j] Dat gaat alle bei dat ligt er aan xxx. [/a] sound
informant [a] Wie daste de klemtoon xxx. [/a]

da ste
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Wij zette daar hij doet het ooch nog achter he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zal Jan antwoorde hij doetet. [/a]

doet et
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt zingter kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v]

zingt er
sound
informant [a=n] Het is ooch weer hij doe het. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zal ich zal ich dezen avond koke kan Marie dan antwoorde da doeste maar? [/v]

doe ste
Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Zou je ook kunne zegge da doe maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee doeg maar he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op daste ni en vals. [/v]

da ste
tagging sound
informant [a=j] Juist. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja die en mag hier wel weg pas op daste ni vals tis allebei in gebruik. [/a]

da ste t is
sound
informant [v=136] Jan en heet neet veel geld neet meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oh nee Jan heet neet veel geld meer. [/a] sound
informant [v=141] Ich geef niks aan een ander neet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die laatste neet eweg ich geef niks aan een ander. [/a] sound
informant [v=142] Niemes wilt neet werke neet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemes wilt werke. [/a] sound
informant [v=388] Wie heet den auto mit gepakt? Niemandneet. [/v]

niemand neet
sound
hulpinterviewer [a] Nee nieme wie heet den auto mit gepakt? Nieme. [/a] sound
informant [a=j] Ja maar niemeneet wordt ooch gezeg. [/a]

nieme neet
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat wordt ooch gezeg ja. [/a] sound
informant [v=389] Boe wast het geld aan de boom? Nergensneet. [/v]

nergens neet
sound
hulpinterviewer [a=j] Nergens. Dat wordt ooch allebei gezeg nergens of nergensneet dat hangt er ooch weer van af. [/a]

nergens neet
tagging sound
informant [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niksneet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja niks niksneet allebei. [/a] tagging sound
informant [v=391] Welke koe heeter gemolke? Geen enkele neet. [/v]

heet er
sound
hulpinterviewer [a=n] Waffer koe heeter gemolke? Geen. [/a]

heet er
sound
informant [a] Geen of geen enkel. [/a] sound
informant [v=475] Louisa heet nu meer koe dan ze vroeger en haa. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja dien en neet Louisa heet meer koe as dase vroeger haa. [/a]

da se
sound
informant [v=479] Hier is alles wat ich gekrege en heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee gekrege heb. [/a] sound
informant [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broertje. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Pol is het broerke van Rosa en Louise dat denkich dat ze eerder gaan zegge. [/a]

denk ich
sound
informant [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das mine fiets. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofste neet dater gevallenes? [/v]

geloof ste dat er gevalle n es
sound
informant [a=j] Dat vinich juist geloofste neet dater gevallenes. [/a]

vin ich geloof ste dat er gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofste neet dater gevalleneet? [/v]

geloof ste dat er gevalle n eet
sound
informant [a=n] Nee dat is neet juist. [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] Zo get zou ich ni durve op ete. De zulke. [/v] sound
informant [a] Dat is juist. [/a] sound
veldwerker [v] Maar de zulke dat kunt ge ni zegge? [/v] sound
informant De zulke? sound
hulpinterviewer [a=n] De zulke dat is hier neet he. [/a] sound
informant [a] Nee dat is zo get. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou zou ich ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De die das ooch neet zo get. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin dat Jan beter den dokter kos geroepe hebbe sound
hulpinterviewer kos hebbe hebbe geroepe kos geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Kos geroepe hebbe wel maar hebbe geroepe neet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heet drie groen appels en Marie heet drie rode. [/v] Al onmiddellijk zonder er. sound
hulpinterviewer [v] En Marie heeter hee drie rode hier staat er tussen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggewij neet Marie heet drie rode Marie heet drie rode. [/a]

zegge wij
sound
informant [a] En as Marie ooch groen haa zouver wel er tussen zette. [/a]

zou ver
sound
hulpinterviewer [a] Ja heeter ooch drie dan wel maar nu neet. [/a]

heet er
sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb het hem gegeve. [/v] Al verbeterd. sound
hulpinterviewer [a] Ja das goed he. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt dat hij haa wille naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie denkt dater naar huis zou wille. [/a]

dat er
tagging sound
informant [a] Of dater naar huis wou. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb dat gezegd. [/v] Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Ich heb dat gezegd gehad? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee gehad neet. sound
hulpinterviewer Ich heb dat gezegd. [/a] tagging sound
informant [a=j] In een discussie wordt dat wel soms gezegd. Ich heb dat gezegd gehad. tagging sound
informant Gij moet nu neet zegge dat het neet waar is ich heb dat gezegd gehad. [/a] sound
hulpinterviewer [v=330] Lopenterend kwam ich hem tege. [/v] sound
informant [a=j] Lopentere kwam ich hem tege. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt daar komt morgen iemand langs kan Maria dan vrage wie is dat wie dat staat hier. [/v] sound
informant [a=j] As Frans zegt dater morgen iemand langs komt kan Marie dan vrage wie dat?

dat er
tagging sound
informant Ja dat is juist he ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=358] Ich denk dat ieme de koekjes heet op gete maar ich weet neet wie dat. [/v] sound
informant [a=n] Dat is er te veel aan ich weet neet wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zevere. [/v] sound
informant [a] Hier staan ze overal te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=253] Marie was er ooch wat ich heel tof vind sound
hulpinterviewer vond. [/v] sound
informant [a] Marie was er ooch wat ich heel fijn vond. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is huis wat ich gekocht heb. [/v] Wat in plaats van dat. tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
informant [a] Maak eens neet zo veel lawaai. [/a] sound
veldwerker [v] En als er zou staan sound
veldwerker gevaarlijk? [/v] sound
informant [a] Zijt voorzichtig. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja zijt voorzichtig wichter kinder. [/a] sound
hulpinterviewer [v=223] Oh Jef wees toch niet zo vervelend. [/v] sound
informant [a] Dan zeggewir Jef zijg zijg neet vervelend. [/a]

zegge wir
tagging sound
hulpinterviewer [v] Eh na het eten gaan ich slape. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Na het eten gaan ich een uiltje vange. [/a] tagging sound
informant [v=408] Op dit feest wordter veel gedanst. [/v]

wordt er
sound
hulpinterviewer [a=j] Op dit feest wirter veel gedanst ja. [/a]

wirt er
tagging sound
informant [v] Op dit feest wirt veel gedanst? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ooch goed das allebei. [/a]

da s
sound
informant [v=482] Dat boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Leg dat boek neer. [/a] sound
informant [v=409] Nu wirter nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v]

wirt er
sound
informant [a=j] Dat is juis nu wirter nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wirt er
tagging sound
informant [v] Nu wirt nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ja. [/a] sound
informant [a=j] Ja die er mag weg he. [/a] sound
informant [v=483] Aste echt neet kuns wachte dan kom maar. [/v]

as te
sound
hulpinterviewer [a=n] Oh kom dan maar. [/a] sound
informant [v=414] Gisteren stonder ne rare vent in den hof. [/v]

stond er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat zou ich late. [/a] sound
informant [a] En gisteren stond ne rare vent in den hof kan ooch he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ja ja. [/a] sound
informant [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] En wat hebste gekocht? Dat. Kijk maar. Moet er een komma tussen staan. [/a]

heb ste
sound
informant [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] D één naar de andere. [/a] sound
informant [a] Naar één he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wijze naar één die wijze naar d één den andere. [/a] tagging sound
informant [v=037] Dit is Toon en Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wast wast zijneigen. [/a]

zijn eigen
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja eigenlijk zeggewij hier wast zich. [/a]

zegge wij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij wast zich ich was mich dich wast dich maar zijn eige dat wirt hier eigenlijk niet gebruikt. [/a] sound
veldwerker [v] En Toon wast hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oh hem ook niet hij wast zich. [/a] sound
informant [v=039] Dat is Fons en Fons zag een een slang neven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zag een slang langs de boom of langs zich. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=038] Eh ja de schijnwerker heeft nagels bij kunt ge ook zegge de schrijnwerker heeft geen nagels bij zich? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Bij zich zeggewij neet.

zegge wij
sound
informant Het is altijd hij heet ze bij en neet bij zich. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] En hoe zou je zegge Jeanne liet zich op de rivier drijve? [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mit drijve op de beek. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je dan kunne zegge liet heur mee drijve? [/v] sound
informant [a=n] Liet zich mit drijve. [/a] sound
veldwerker [v=018] En zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gestorvenis. [/a]

gestorve n is
sound
informant [a] Ze ze weet dat neet dat Marie gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
informant [a] Nee maar de kuns ooch zegge is gestorve in de zin van sound
informant ich heb bijvoorbeeld mijne garagist gebeld en ich wist neet dat zijn schoonmoeder gestorve was en toen zei ich tegen hem van ich wist neet dat u schoonmoeder was gestorve anders haa ich ooch neet gebeld. [/a] sound
veldwerker [v] Maar de normale volgorde is gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
veldwerker [v] En ze weet niet dat Marie gestorve heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v]

z en
sound
informant [a=n] Ze weet neet dat Marie xxx. [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek hemzelf eens in de spiegel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee bekeek zich. [/a] sound
informant [a] Of zijn eige. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zijn eige goed kunt ge ook zegge Eduard kent hemzelf goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hemzelf neet. [/a] sound
veldwerker [v] Kent zich goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is dan toch minder he. [/a] sound
informant [a] Het is altijd mijn eige. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van hem in de etalage staan zou je ook kunne zegge foto's van zijn eige? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zijn eige blijft weg. [/a] sound
veldwerker [v=043] Jan heeft zich in twee minuten een pintje gedronke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeft zich neet he die zich is er neet bij he. [/a] sound
informant [a=j] Wel maar dan dan wille we eigenlijk beklemtonen dater gulzig was die heet zich daar toch wel rap

dat er
sound
informant he twee drie pintjes achter over geschud en dan zonder te betalen der onder uit gemuisd en dan doen we het wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja voor het accent te legge. [/a] sound
veldwerker [v=044] En zou je dan ook kunne zegge deze schoenen lope zich gemakkelijk? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=047] Die aardappelen schille zich niet gemakkelijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die zich valt daar weg. [/a] sound
informant [a=j] Die eerpel die schelle zich niet gemakkelijk ich heb liever die. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] In die zin is zich daar weer wel bij. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dus dan is het niet zo zeer op het schille maar op den eerpel zelf. [/a] sound
veldwerker [v=048] En de sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
informant [a=n] Nee die smelt gewoon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=055] Hij leeft toch veel te gevaarlijk. [/v] sound
informant [a] Hij leeft toch veel te gevaarlijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=057] En leeft ze wel gezond genoeg? [/v] sound
informant [a] Leeft ze wel gezond genoeg? [/a] sound
veldwerker [v=055] Waarom leeft hij zo gevaarlijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Voor wat leeft hij zo gevaarlijk? [/a] tagging sound
veldwerker [v=061] En leve jullie gelukkig? [/v] sound
informant [a] Leeft gij gelukkig? [/a] tagging sound
veldwerker [v=067] Leeft Leo nog? [/v] sound
informant [a] Ja leeft Leo nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=059] Als het hondje nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset nu nog leeft dan leeftet morgen xxx. [/a]

as et leeft et
tagging sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo gevaarlijk leeft dan leeft ze neet lang meer. [/a]

as sij
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leveze neet voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te drage zou je ook kunne zegge deze ton is zwaar voor te drage? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat wordt ooch gezegd die ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En deze ton is zwaar te drage? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Das meestal lijd wat zwaar te drage is. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=189] En eh hoe zou je zegge het was vriendelijk van Jan om te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik vond dat fijn van Jan dater kwam werke. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v] En zou je dat ook kunne zegge met het was fijn van Jan voor te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee voor neet het was fijn van Jan voor te kome werke om te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van nee. [/a] sound
veldwerker [v] En het was het was fijn van Jan te kome werke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Te kome werke nee daar moet get bij. [/a] sound
veldwerker [v=188] En eh zou je ook kunne zegge heb je genoeg mensen voor hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a=j] Ja hebste genoeg volk voor t hooi van t land te hale? [/a]

heb ste
tagging sound
veldwerker [v=071] Als we op ons gemak leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As wop ons gemak leve levever gelukkig. [/a]

w op leve ver
tagging sound
veldwerker [v=073] Hoe zou je zegge leef wat minder gevaarlijk kinderen? [/v] sound
informant [a] Ja leef wat minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] En leef je gelukkig? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leefste gelukkig? [/a]

leef ste
tagging sound
veldwerker [v=070] Els en Jan leve in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Els en Jan leve in Frankrijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Leve ze graag in Holland? [/v] sound
informant [a] Wone die graag in Holland? [/a] tagging sound
veldwerker [v=069] En als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

leve n er
sound
hulpinterviewer [a] Aser veel mensen van van van de boerderij leve. [/a]

as er
tagging sound
informant [a] Dan leveter veel van in xxx. [/a]

leve ter
tagging sound
hulpinterviewer [a] Aser neet veel van de boerderij leve levener veel van de fabriek. [/a]

as er leven er
sound
veldwerker [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] Nadien blijkt [a=n] sound
veldwerker [v] En we hope allemaal op tijd thuis te zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Oh den eerste keer was van op tijd thuis te zijn we hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant [a] Van moet weg. [/a] sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dat ik rijk ben. [/v] sound
veldwerker [v=221] En hoe zou je zegge u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft dat Lisa of gij meent dat Lisa even schoon is as Anna even schoon as. [/a] tagging sound
veldwerker [v=267] Hij heeft zich de handen gewasse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zich valt weg. [/a] sound
veldwerker [v=339] En zou je kunne zegge ik cind dat jij het niet zien moogt? [/v] sound
informant [a=n] Nee ich vin dastet neet moogs zien. [/a]

da ste t
sound
veldwerker [v=259] Die geld heeft moet mij maar wat geve? [/v] sound
informant [a=j] Ja die geld heet moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wie dat de moeder gisteren van getrouwd is zou je ook kunne zegge de jongen die zijn moeder gisteren getrouwd is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De jong die zijn moeder getrouwd is of hertrouwd is. [/a] tagging sound
informant [a] Ja dat wirt gezegd. [/a] sound
veldwerker [v] Das de jongen wie zijn moeder gestorve is? [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En das de jongen diens moeder gestorve is? [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Diens moeder? Ich geloof neet dat ze die woorden hier allemaal gebruike. [/a] sound
veldwerker [v] En de jongen waar van dat de moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Woe dat de jong van die jong woe dat de moeder van gestorve is dat zou ooch wel kunne woe dat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] En dan eh de bak waar ze op zate was juist geverfd zou je ook kunne zegge de bank waar dat ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Woe ze op zate. sound
hulpinterviewer De bank woe dat ze op zate. De bank woe ze op zate. [/a] tagging sound
informant [a=n] Woe ze op zate die dat moet daar niet bij. [/a] sound
veldwerker [v] De bank waar op ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Woe ze op zate. [/a] sound
veldwerker [v] De bank daar ze op zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dat ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=371] Dat is de man die het gedaan heeft. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man dieste moes hebbe. [/a]

die ste
tagging sound
veldwerker [v] Dat is de man dat het gedaan heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die het gedaan heet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En das de man wat het gedaan heeft? [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die het gedaan heet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=398] En zou je ook kunne zegge ze schijnt niks te moge ete? [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete wij zegge eigenlijk veel sneller het schijnt dat ze xxx. [/a] sound
veldwerker [v] Maar ze schijnt zou eventueel xxx? [/v] sound
informant [a=n] Ze schijnt niks te moge ete nee dat zeggewe neet. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=403] En eh het lijkt wel of er iemand in den hof staat zou die er kunne late valle dus het lijkt wel of iemand in den hof staat? [/v] sound
informant [a=j] Ja tis juis of iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=257] En zou je kunne zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das iet wat he. [/a]

da s
sound
informant [a] Of dat is get dat. [/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij dat kunne gedaan hebbe? [/a] sound
veldwerker [v=492] En zou je kunne zegge hij is vorige week van de dokter gopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Door. [/a] sound
veldwerker [v] En hij is vorige week door den dokter gopereerd geworde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Door den dokter gopereerd. tagging sound
hulpinterviewer Geworde is daar neet bij. [/a] sound
veldwerker [v=275] Je vergist je veel te veel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dich vergist dich xxx. [/a] tagging sound
veldwerker [v=281] En ik vergis me niet graag. [/v] sound
informant [a] Ich vergis mich neet graag. [/a] tagging sound
veldwerker [v=291] U vergist zich dikwijls. [/v] sound
informant [a] Gij vergist euch dik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=293] En zij vergisse zich nooit. [/v] sound
informant [a] Zij vergisse zich noots. [/a] tagging sound
veldwerker [v=336] Leefde ik toen gelukkig? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leefdenich toen gelukkig? [/a]

leef de n ich
sound
veldwerker [v=337] En toen leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Toen leefdener as een beest. [/a]

leef de n er
tagging sound
veldwerker [v=003] En zou je kunne zegge ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Geprobeerd heet hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] En zou je kunne zegge Rosa probeert voor niemand zeer te doen? [/v] sound
informant [a=n] Nee die voor neet. [/a] sound
veldwerker [v] Rosa probeert van niemand zeer te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee van ooch neet. [/a] Later blijkt [a=j] sound
veldwerker [v=400] En dan zou je ook kunne zegge het belooft weer van ne schone dag te worde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Het belooft ne schone dag te worde die van is er neet bij he. [/a] sound
informant [a] Wij wij zegge der van bij in de verleden tijd ich heb geprobeerd van niemes pijn te doen. [/a] Terug naar [v=399] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=j] Ja tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog efkes te wachte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ich denk dat hier van bij gaat he. [/a] sound
veldwerker [v] En tis misschien beter voor nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat neet van. [/a] sound
veldwerker [v=402] En dan we hadde het geluk van hem direct terug te vinde? [/v] sound
informant [a=j] Ja we hadde t geluk van hem direct terug te vinde. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En we hadde het geluk hem direct terug te vinde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van hem. [/a] sound
veldwerker [v] En we hadde het geluk voor hem xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/n] sound
algemene gegevens Opglabbeek L416 12februari 2002 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet Vragen naar gebruikelijkheid van voorkomende volgordes. komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woe z op
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
vorm: wie...wie
opmerking: wel:
266 Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
opmerking: zowel met 'de handen' als met 'zijn handen'
319 Dit denk ik niet aan komt voor : n
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
351 Ik weet dat hij zwemmen is gaan In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: optioneel
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: niet met 'en'
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: niet met 'en'
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: niet met 'en'
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni mee
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
opmerking: 'dat' enkel mogelijk wanneer bepaald evenement in gedachten
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wee
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weets dich
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: de weets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: das dich
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: daste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: d'één d'ander
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
zin: pronomen steeds mogelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asgij datger leeft leeft
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: te gees
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gees te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geeter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zie geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee het
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we guun
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: guun wer
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat gij
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gang
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongstich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dich gongs
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gong
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zie gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gonge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonkt gij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen det ook mogelijk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gonkt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
opmerking: geen andere mogelijkheden