SAND-data Houthalen (L414p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Houthalen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L414[/k][h]661[/h][i]662[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen spijkers bij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis laat zich voor mich werke. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] Ward kent zich heel goed. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward heet gehoord dater portretten van hemelf in de in de vitrine staan [/a]

dat er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet dat oots gewild of gekonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Niemanni. [/a]

nieman ni
sound
informant [a] Niemandni heet da oots gewild of gekonne. [/a]

niemand ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan heet in twee minuten een pint uit. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=044] De schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoenen lope gemakkelijk. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haat heel brood wel wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die petatten schille ni gemakkelijk. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich eerlijk leef leefich wie mijn ouders het wille. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aser nog drie jaar leeft leefter langer dan zenne vader. [/a]

as er leeft er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leeftse ni mie lang ni mie. [/a]

as se leeft se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft leeftet morgen oo nog. [/a]

as t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asdegie zo gevaarlijk leeft leefder ni langer asich. [/a]

as de gie leef der as ich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Leefdegij ni langer as xxx. [/a]

leef de gij
tagging sound
informant [a] Dan leefdegij ni langer asich. [/a]

leef de gij as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse ver hun werk leve leveze ni ver hun jong. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo oo nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] As je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ader gezond leeft leefder veel langer. [/a]

a der leef der
tagging sound
hulpinterviewer [a] Asdader das ook zo iet he. [/a]

as da der da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo min mensen van de van t boeren leve dan leveze van de fabriek. [/a]

as er leve ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve dan leve Frans en Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v] sound
informant [a] Ader rustig leeft leefder gelukkig. [/a]

a der leef der
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswe eerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeft wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft wa minder gevaarlijk jong. [/a] tagging sound
informant [a] Ich zou anders om zegge jong leeft wa minder gevaarlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] tagging sound
informant [a] Ich denk dat Marie em moet roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zal moete roepe ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Heder genoeg volk ver t hooi binnen te hale. [/a]

he der
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan van te kome werke. [/v] sound
informant [a] Da waar vriendelijk van Jan van te kome werke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar ver te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hie kan staan zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Vieve do kwame regendenet. [/a]

vie ve regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ich geloof datich groter ben ashie. [/a]

dat ich as hie
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft datich eerder thuis ben assij. [/a]

dat ich as sij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft dat die sterker is asoech. [/a]

as oech
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove davie rijker zijn assij as ja. [/a]

da vie as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Vie gelove dadegij ni zo slim zijt asvie. [/a]

da de gij as vie
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft toch ni dawie armer zijn asgie. [/a]

da wie as gie
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ich geloof da Lisa even schoon is as Anna. [/a] Verkeerde persoon. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Ich geloof dat Gaston sterker is dan wie ist Theo en Pierre. Verkeerde persoon. tagging sound
hulpinterviewer [a] Gaston en Jan sterker zijn as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hie staat te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jong die zen moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mich. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] Die bank woezop zate is pas is juist geverfd. [/a]

woe z op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die geld heet moeter mich maar wa lange. [/a]

moet er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie heet zen hand gewasse. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heet zen hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hie heet zen hump gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hie heet ze been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naa zich toe. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Nieman mooget zien en ich vin dadegij et oo ni moogt zien. [/a]

moog et da de gij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde wieder weg gonk. [/a]

wie der
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je gebore bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woedegij gebore zijt. [/a]

woe de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nede fertig zijt moogder gaan. [/a]

ne de moog der
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man dieze geroepe hemme. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das t man die het vertelingske het verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Das de man die ich denk dat het verhaal heeft verteld. [/v]

da s
sound
informant [a] Das de man dien ich denk dat verhaal ja vertelingske heet verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hemme. [/v] sound
informant [a] Das de man dien ich denk dase geroepe hemme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschijnt dase niks moog ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Da zeggeze ni. [/a]

zegge ze
sound
informant [a] Ich geloof dat se niks moog ete. [/a] tagging sound
informant [a] Ze zegge dat ze niks moogt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis juist of er iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
informant [a] Tis juist of iemand in den hof staat. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa ver boek heder gekocht? [/a]

he der
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heet oech op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zijt toch ni zo xxx. [/a] tagging sound
informant [a] Maakt toch zo veel lawaai ni jong. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ma jong voor op zegge jong maakt toch zo veel xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Zijt toch ni zo ambetant Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het ete gaan ich slape. [/v] sound
informant [a] Noe t ete goonich slape. [/a]

goon ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
informant [a] Das t huis da ich gekocht hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Het is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Het is zo zeker as één en één twee is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel xxx. [/v] sound
informant [a] Szondags gonnewe allemaal na de zee wa heel plezierig is. [/a]

gonne we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Met de heel familie mee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In t dorp woe ich woon staat een oud kerkske. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dawe aan kwame regende het. [/v]

da we
sound
informant [a] Op den dag daver doe kwame regendenet. [/a]

da ver regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iets wat heel schoon is. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebben kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hie da hemme kunne doen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle dage e cadeauke ver em gekocht het hoor. [/a]

da ge
tagging sound
informant [a] Ni vertelle dast e cadeauke het gekocht doe krijgde hier in Houthalen gine hoor achter. [/a]

da st krijg de
sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van de stad hemme hie veel huis gebouwd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef die zouch noots uit nodige. [/a]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie zou zo iets noots doen. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drinkt wel eens glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis dien drink wel eens e glas te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant [a] Martha zouch bij mich thuis wel eens uit nodige. [/a]

zou ch
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Da huis zou ich noots wille kope. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=449] Da huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Da huis da staat daa al vijftig jaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hie is vorige week door den dokter gopereerd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door den dokter gopereerd. [/v] sound
informant [a] Hie went morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ich hem mich daa daa goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich hem mich daa goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeeter ni gamuseerd op t bal. [/a]

z eet er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert oech toch wel dader onder die lat onder die ladder moest door lope. [/a]

da der
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich herinner mich nog dat iemand os mer toe riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hie voelde zich door het ijs zakke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we Marieke dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert oech nog wel dave bij Marieke langs ginge. [/a]

da ve
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets ma ni alles. [/v] sound
informant [a] Ze herinnere zich nog iets ma ni alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dienen tijd leefdenich er op los. [/a]

leef de n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdendie as een beest. [/a]

leef de n die
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Doe leefdewie wie God in Frankrijk. [/a]

leef de wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdenegij as ne koning. [/a]

leef de ne gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Doe waar veel volk op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
informant [a] Jammer datich gisteren ni na aa verjaardag xxx. [/a]

dat ich
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ware er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Warenter dus veel mensen op t feestje? [/a]

waren ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk dat je veel weg zot moete smijte. [/v] sound
informant [a] Veel zult moete weg smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dader dader

da der
sound
hulpinterviewer veel zult weg moete gooie. [/v] sound
veldwerker [v] Ma zoude dan zegge eh weg zot moete zot moete smijte? [/v] sound
informant [a] Ich denk dader veel zult moete weg smijte. [/a]

da der
tagging sound
informant [a] Ich denk dader veel zult moete voort gooie. [/a]

da der
sound
veldwerker [v] Ik denk dader veel zot voort moete smijte. [/v] sound
informant [a] Ich denk dader veel zult voort moete smijte. [/a]

dad er
tagging sound
veldwerker [v] En ik denk dader veel voort zot moete sound
veldwerker smijte. [/v] sound
informant [a] Ich denk dader veel voort zot moete smijte ja. [/a]

da der
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hies alle kapotte spullen weg aan t smijte. [/v]

hie s
sound
informant [a] Hies alle kapotte spullen aan t weg smijte. [/a]

hie s
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hies alle kapotte spullen aan t weg gooie he. [/a] sound
veldwerker [v] Voort aan t smijte of aan t voort smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aan t voort smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk da Marie heeft probere probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich denk da Marie geprobeerd heet hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
informant [a] Ich denk dat Marie geprobeerd heet hem nen brief te schrijve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie ze had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni zegge wieze heet kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
informant [a=j] Vertel ma ni wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat ze had kunne roepe. [/v] Vraag niet beantwoord, later hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mich eens wie of zij haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vertel mich eens wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
sound
informant [a] Ja vertelt mich eens wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
veldwerker [v=030] En zout ge ook kunne zegge vertel mij eens wie of dat ze had kunne roepe? [/v] sound
informant [a=n] Nee wie of dat ni. [/a] tagging sound
veldwerker [v=028] En zout ge dan ook kunne zegge vertel mij ne keer wie dase haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Wie dase haa kunne roepe wel ja. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wilt niemandniet danse he. [/v]

niemand niet
sound
hulpinterviewer [a] Der wil niemanni danse. [/a]

nieman ni
sound
informant [a=j] Daa wil niemanni danse. [/a]

nieman ni
tagging sound
informant [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Brood wilt ete. [/a] sound
veldwerker [v] Dus ni wilt brood ete? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep meer geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hie wilt geen soep ni mie ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hie nergens geen muis? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hie nergens geen muis? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Da zout ge zo kunne zegge. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] En moet zwemme kunne? [/v] sound
informant [a=n] Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=082] Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen zou moete kunne zwemme das weer t zelfde he. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=077] En dus moe zwemme kunner ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] En ik vin dat iedereen kunne zwemme moet? [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=146] Hij spreek niet niet goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hie spreek gien goed Frans. [/a] sound
informant [v] Hij spreek zo goed geen Frans. [/a] sound
informant [a=n] Hie spreekt gien Frans. [/a] sound
informant [v=148] Iedereen is geen fvakman. [/v] sound
informant [a=j] Alleman is gine stielman. [/a] tagging sound
informant [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hie heet nergens geen vrieden. [/a] sound
informant [v] Overal geen vrienden. [/v] sound
veldwerker [v] Zout ge da ook kunne zegge of xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hiet nergens geen vrienden. [/a]

hie t
sound
informant [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Drie boek heet Jan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Boeken heeft Jan drie das ni xxx. [/a]

da s
sound
informant [a] Jan heet drie boek. [/a] sound
informant [v=156] Jan die weet dader voor drie uren dien auto moet hemme gemaakt. [/v]

da der
sound
hulpinterviewer [a=n] Moet gemaakt hemme. [/a] sound
informant [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Ja das de zin. [/a]

da s
sound
informant [a] Jan weet Jan weet dader ver drie uren die wagen moet gemaakt hebbe. [/a]

da der
sound
informant [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet gemaakt hemme he. [/a] sound
informant [a] Jan weet dader ver drie uren dien auto moet gemaakt hemme. [/a]

dad er
sound
informant [v=161] Jan weet dat hij voor drie uren de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dader dien auto ver drie uren moet hemme gemaakt. [/a]

da der
sound
veldwerker [v] Dus ge zou ook kunne zegge dat er voor drie uren den auto moet hemme gemaakt? [/v] sound
informant [a=j] Ja da zou ook kunne. [/a] sound
informant [a] Moet hemme gemaakt. [/a] sound
veldwerker [v] Wa zout ge het meeste zegge dater den auto moet hemme gemaakt xxx. [/v] sound
informant [a] Ja moete gemaakt hemme ver drie uur. [/a] sound
informant [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wie denkder datich in de stad gezien hem? [/a]

denk der dat ich
sound
veldwerker [v] Tis of dage ook zou kunne zegge wat denk je wie ik in de stad gezien heb? [/v] sound
informant [a=n] Nee wat ni. [/a] sound
veldwerker [v=262] En zout ge dan ook kunne zegge wie denkder wie ich in de stad xxx? [/v] sound
informant [a=j] Ja wie denkder wie ich in de stad gezien hem. Dat zout ge kunne zegge. [/a]

denk der
tagging sound
informant [v=023] Els wil niet danse en ze wilt niet zinge ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ooch ni zinge he. [/a] sound
informant [a] Els wilt ni danse en ze wilt ooch ni zinge. [/a] sound
informant [a] Ook ni der achter da geloof ich toch ni. [/a] sound
informant [v=150] Hij weet alles niet van de zaak. [/v] sound
informant [a=n] Hie weet niks van de zaak of van de commerce. [/a] sound
informant [a] Maar alles niet? Bijlange ni alles. [/a] sound
informant [v=151] Hij heeft altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ni altijd tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Heet ni altijd tijd. [/a]

h eet
sound
informant [a] Heet noots genen tijd. [/a]

h eet
sound
informant [v=265] Hoe denk je dat ze het hebbe op gelost? [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Wie denkder daset emme op gelost he. [/a]

denk der da se t
sound
informant [a] Wie denkder daset fertig gekrege hemme. [/a]

denk der da se t
sound
veldwerker [v] Wie denkder wie daset fertig gekrege hemme? [/v] sound
veldwerker [v] En wie denkder wie? [/v] sound
informant [a] Wie denkder daset zoun emme op gelost? [/a]

denk der da se t
sound
veldwerker [v] Ma tis altijd dat? [/v] sound
informant [a] Ik denk het wel. [/a] Dus [a=n] sound
informant [v=266] Wie denk je die ik in de stad gezien heb? [/v] sound
informant [a=n] Wie denkder da ich in de stad gezien hem? [/a]

denk der
sound
informant [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a] Ich zou wel efkes de sjatten moete af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer Ik doe wel? sound
veldwerker [v] Da zeggeze hier ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou dien da kunne gedaan hemme? [/a] sound
informant [v=309] Ik heb geen zin in voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb gine zin ver de koei te voeire. [/a] sound
informant [v=316] De politie zou bij em kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bij em kome en em dan mee pakke. [/a] sound
informant [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie her koei zijn allemaal verdronke bij d overstroming. [/a] sound
informant [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Daa denkich ni aan ja. [/a]

denk ich
sound
informant [v=321] Die vreemde jongen ben ik mee ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Be die vreemde jongen zijn ich ben ich mee na de markt geweest of ich ben be die vreemde jongen mee naar de markt geweest. [/a] sound
informant [v] Die vreemde jong heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich zijn be die jongen mee geweest na de markt. [/a] sound
informant [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. Welke heb jij gemaakt? [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ich heb de drie eerste rekeningen gemaakt en welke hedegie gemaakt? [/a]

he de gie
sound
veldwerker [v] Zout ge ook kunne zegge de welke? [/v] sound
informant [a=n] De welke nee das ni van hier welke. [/a]

da s
sound
informant [v=329] Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
informant [a=n] Ich geloof dase deze jong allemaal vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
informant [a] Hier kump vinne van achter. [/a] sound
informant [v=323] Wat voor waffer heb jij al weg gebracht? [/v] sound
informant [a=j] Waffere hedegij al weg gebracht? [/a]

he de gij
tagging sound
veldwerker [v] Zout ge dan ook de waffere kunne zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

da ter
tagging sound
informant [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dater gaan zwemme gaan zwemme is? Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [a] Is gaan zwemme ja. [/a] sound
informant [v=351] Ik weet dat hij zwemme is gegaan. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

da ter
sound
informant [v=352] Ik weet dat hij zwemme gegaan dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kan ni. Is gaan zwemme. [/a] sound
informant [v=353] Als Lea vraagt wil je koffie Jan kan Jan dan antwoorde ja ik? [/v] sound
informant [a=n] Ja ich wil koffie maar ik ni he altijd ich he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ge kun ni gewoon zegge jach of zo iets? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. sound
informant Ader koffie wilt dan kunder wel zegge ja ma ader at wa verder zegt ja ich wil koffie he. [/a]

a der kun der
sound
informant [v=364] Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Da zeggeze ier ni he iser dood? [/a]

zegge ze is er
sound
informant [v=387] wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Nootsni he. [/a]

noots ni
sound
informant [a] Wanneer zal de werelvrede kome? Va ze leven ni. [/a] sound
informant [a] Nootsni ja. [/a]

noots ni
tagging sound
informant [v=399] Rosa probeerde om iemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Rosa probeert om iemand pijn te doen ja. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worde. [/v] sound
informant [a=n] Het ziet er na uit dat ne schonen dag gaat worde ma het belooft da zeggeze ni he. [/a]

zegge ze
sound
informant [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Da zeggeze ook ni. Hie hee de bal in de mand gegooid. [/a]

zegge ze
tagging sound
informant [v=486] Dat boek belooft mij dat je niet meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Belooft mich dade da boek ni zult versteke. [/a]

da de
sound
informant [v=401] Tis misschiens beter om nog even te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tis beter van nog effekes te wachte. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=402] We hadde het geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a] We haan t geluk ver em direct terug te vinne. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=487] Wat zeg mich dat je gekocht heb? [/v] sound
informant [a=n] Zeg mich eens wader gekocht het. [/a]

wa der
sound
informant [v=512] Zo een ding heb ik nog nooit geizne. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Zon ding hemich nog noots gezien. [/a]

zo n hem ich
sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge zo een ding één xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [v=515] Ik ben ook een rare ene. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich ben nen arige ne rare. [/a] sound
informant [a=n] Ene da zeggeze der ni achter. [/a]

zegge ze
sound
informant [v=530] Marie zei dat jij Pierre een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a] Marie zei dadegij Pierre e boek hebt geprobeerd te verkope. [/a]

da de gij
Letterlijke vertaling. sound
veldwerker [v] Of zout ge eerder zegge Marie zei dadegij aan Pierre nen boek het probere te xxx. [/v] sound
informant [a] Ich wil het juist vertale. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe hoe zout ge t zelf zegge in xxx. [/v] sound
informant [a=n] Marie zei dadegij da boek haat wille verkope. [/a]

da de gij
sound
informant [v=531] Julien dacht dat ik Anna had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Julien dacht da ich Anna geprobeerd haa e cadeauke te geve. [/a] sound
informant [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Karel weet dadegij geprobeerd het Marie e boek te verkope. [/a]

da de gij
sound
informant [v=227] Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet, [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hie doetet ma. [/a]

doet et
sound
veldwerker [v] Ma hij doet da zegde ni? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=228] Als Frans zegt hij zingt kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hie zingt. Hie doetet. [/a]

doet et
sound
informant [v=243] Als Frans vraagt zingt hij kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. sound
informant Ie doet da zeggezier zeker ni. [/a]

zegge z ier
sound
informant [v=485] Als Frans vraagt zal ik vanavond koke kan Marie dan antwoorde dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Doe dat maar zeggeze ier. [/a]

zegge ze
sound
informant [a] Doeda mer. [/a]

doe de
sound
informant [v=600] Pas op dat je niet valt. [/v] sound
informant [a] Pas op dader ni valt. [/a]

da der
sound
veldwerker [v] Ma ni pas op dader ni en valt? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=136] Jan en heeft niet veel geld meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan heet nu ni veel geld. [/a] sound
informant [a=n] En heeft zeggezier ni. [/a]

zegge z ier
sound
informant [v=141] Ik geef niks aan een ander niet. [/v] sound
informant [a=n] Ich geef niks aan nen andere die niet is der ni meer bij. [/a] sound
informant [v=142] Niemand wilt niet werke niet. [/v] sound
informant [a=n] Niemand wilt ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niemanni wil ni werke. [/a]

nieman ni
sound
informant [v=388] Wie heeft de auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Wie het den auto mee genome? Niemandni da wordt nog wel gezegd. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v] sound
informant [a=j] Woe groeit het geld aan de boom? Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
informant [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niets niet. [/v] sound
informant [a=n] Was rond en vierkant tegelijk? Niks. [/a]

wa s
sound
informant [v=391] Welke koe heeft hij gemolke? Geen enkele niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gin gin. [/a] sound
informant [v=475] Louisa heeft nu meer koeien dan ze vroeger had. [/v] sound
informant [a] Louisa hee nu veel meer koe dan ze vroeger haa. [/a] sound
veldwerker [v] En zout ge ook kunne zegge dan ze vroger en haa? [/v] sound
informant [a=n] Ik denk het ni. [/a] sound
informant [v=479] Hier is alles wat ik gekrege en heb. [/v] sound
informant [a=n] Hie is alles wa ich gekrege hem en hem ni. [/a] sound
informant [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broertje. [/v] sound
informant [a=n] Pol is t broerke van Rosa en Louise. [/a] sound
informant [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das mijne velo. [/a]

da s
sound
informant [v=395] Geloof ni dat hij gevalle is geloof je niet dat hij xxx. [/v] sound
informant [a=j] Geloofdegij ni datie gevallen es. [/a]

geloof de gij dat ie
tagging sound
informant [v] Geloof je niet dat hij gevallen heeft? [/v] sound
informant [a=n] Da zeggeze ni he. Geloofde ni datie gevallen heet? Gevallen es. [/a]

zegge ze geloof de dat ie
sound
informant [v=324] De zulke zou ik niet durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Die zou ich ni durve op ete. [/a] sound
informant [a] Nee de zulke da zegge xxx. [/a] sound
informant [v=325] Die zou ik niet durve op ete. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Die zouch ni durve op ete. [/a]

zou ch
sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge de die? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik heb het nooit gehoord in t Houthalens. [/a] sound
informant [v=494] Ik vind dat Jan beter de dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/a] sound
informant [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode. [/v] sound
informant [a=j] Robert heet drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/a]

heet er
tagging sound
veldwerker [v] Zout ge dan ook kunne zegge heet drie rode? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeter heeter drie ja. [/a]

heet er
sound
informant [v=424] Ik heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ich hemetem gegeve. [/a]

hem et em
tagging sound
informant [v=001] Marie denkt dat hij had wille naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hie hee wille na huis gaan. [/a] tagging sound
informant [a] Marie denkt tagging sound
hulpinterviewer dat hie haa wille na huis gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ge moet er nog gaan bij zette. [/a] sound
informant [v=002] Ich heb dat gezegd gehad. [/v] sound
informant [a] Ich hem da gezegd gehad? Ich haa da gezegd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ich hem da gezegd gad? [/v] sound
informant [a=n] Ich geloof et ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich hem da gezegd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=330] Lopentere kwam ich hem tege? [/v] sound
informant [a=n] Lopentere? Al lopend kwam ich hem tege. [/a] sound
informant [v=357] Als Frans zegt er komt morgen iemand langs kan Marie dan vrage wie wie dat? [/v] sound
informant [a=j] Ja. As Frans zegt morgen kumter iemand langs

kumt er
sound
informant kan Marie dan vrage wie wie da ja ja. [/a] sound
informant [v=358] Ik denk dat iemand de koekjes heeft op gegete maar ik weet niet wie dat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie is genoeg he. [/a] sound
informant [a] Ich denk dat iemand de koekske heet op gete maar ich weet ni wie. [/a] sound
informant [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
informant [a=j] Op dit feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=482] dat boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Legt da boek neer da kan zijn. [/a] sound
informant [v=409] Nu wordt er nog alleen brood verkocht xxx. [/v] sound
informant [a=j] Nu wordter nog maar alleen brood in die winkel verkocht. [/a]

wordt er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=414] Gisteren stond er een rare man in de tuin. [/v] sound
informant [a=j] Gisteren stond gisteren stonder ne rare man in den hof. [/a]

stond er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
informant [a] Ja da werkt ni ma da kijk mer. [/a] sound
informant [a] Kijk mer. [/a] sound
informant [a] Tis lui en t kijkt maar op straat. Da kijkt mer. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] Ma ni van ziedeens wa daar gebeurt. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee. Kijk doe eens zoun ze dan zegge. [/a] sound
informant [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] D één d ander. [/a] tagging sound
informant [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hem. [/a] sound
informant [a] Die wast zich he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] die wast hem. [/a] tagging sound
informant [a] Hem is nen andere he. [/a] sound
informant [a] Mer mer aser zen eige aan t wasse is dan zegder hie wast zich mer toch ni hem he. [/a]

as er zeg der
sound
veldwerker [v] En ast een vrouw zou zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heur. [/a] sound
informant [a] Heur. [/a] sound
informant [a] Dit is Toon. Toon wast hem he. [/a] tagging sound
informant [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Naast em. [/a] tagging sound
commentaarGeen SAND-vragen, benefactiefsteekproef.  sound
veldwerker [v=038] Als ge zegt de schrijnwerker heet geen nagelen bij. Kunt ge dan ook zegge de schrijnwerker heet geen nagelen bij zich? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Betem. [/a]

be tem
sound
informant [a] De schrijnwerker haa geen nagelen be zich. [/a] tagging sound
informant [a] Betem ni be zich. [/a]

be tem
sound
hulpinterviewer [a] Nee betem. [/a]

be tem
sound
informant [a] Nee nee tem is geen Houthalens Fons. [/a] Hulpinterviewer en informant zijn het oneens. sound
veldwerker [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Mich ver em werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] En zout ge ook kunne zegge ze weet ni da Marie gisteren is gestorve? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed he. [/a]

da s
sound
informant [a] Denk het. [/a] sound
veldwerker [v] En ze weet ni da Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee heeft ni gestorve is. [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zijn eige in de spiegel. Zout ge ook kunne zegge Toon bekeek hem zelf in de spiegel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zen eige. [/a] sound
veldwerker [v] Toon bekeek zich zelf eens in de spiegel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zich zelf ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zen eige. [/a] sound
veldwerker [v=045] En Eduard kent zich goed kunt ge ook zegge Eduard kent zen eige goed? [/v] sound
informant [a=j] die kent zijneige goed ja [/a]

zijn eige
tagging sound
veldwerker [v] Of Eduard kent ze zelve? [/v] sound
informant [a=n] Ze zelve zeggezier ni. [/a]

zegge z ier
sound
veldwerker [v] En hem zelve? [/v] sound
informant [a=n] Mer in deze zin ni. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van hemzelf in de vitrine staan. Zout ge ook kunne zegge foto's van zen eige? [/v] sound
informant [a=n] Ward hee gehoord dater foto's van hem. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v=025] En niemand heeft dat ooit gekonne. Zout ge ook kunne zegge niemand heeft dat ooit gekost? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gekost ni nee. [/a] sound
veldwerker [v=043] Jan heeft zich in twee minuten een pintje gedronke. [/v] sound
informant [a=j] Jan heet zich in twee minuten e tagging sound
informant pint gedronke ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=044] Dees schoenen lope zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Da zijn gemakkelijke schoenen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Zout ge kunne zegge Jan had het ganse brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wille op ete. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=047] Die aardappelen schille zich niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Die petatten schille zich die schille zich ni gemakkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
informant [a=n] Nee de sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zich hoeft er niet bij he. [/a] sound
veldwerker [v=055] Hij leeft langer as zenne vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hie leeft langer as ze vader ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=069] Leven er ier veel mensen van de mijnbouw. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Levederie veel van de put? [/a]

leve der ie
tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen voor hooi van t land t ale. Zou je ook kunne zegge heb je genoeg mensen om t hooi van t land t ale. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ver. [/a] sound
veldwerker [v=189] Het was vriendelijk van te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ver te kome werke ja. [/a] tagging sound
informant [a] Da was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Twas vriendelijk van Jan van kome te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Twas vriendelijk van Jan voor kome te werke. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=190] Dus deze ton is zwaar voor te drage zout ge ook kunne zegge deze ton is zwaar te drage? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] De ton is zwaar ver te drage ver te drage he. [/a] sound
veldwerker [v] en deze ton is zwaar voor drage? [/v] sound
informant [a=n] Zwaar voor drage? Zwaar ver te drage. [/a] sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal op tijd thuis te zijn zout ge ook kunne zegge wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=j] Ja wie hope van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=217] Jij gelooft dat jij vlugger zal thuis zijn dan ik. [/v] sound
informant [a] Gie gelooft da ich rapper thuis zijn dan gij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=216] Zij gelooft dat jij vlugger zal thuis zijn dan ik. [/v] sound
informant [a] En zij gelooft. [/a] tagging sound
informant [a] Dadegie eerder zult thuis zijn asich. [/a]

da de gie as ich
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij arm zijn. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft toch ni datse arm dat die arm zijn? [/a]

dat se
tagging sound
veldwerker [v=267] Hij heeft zich de handen gewasse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hiet zen hand gewasse. [/a]

hie t
sound
informant [a] Zich ni he. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sosse naar zich zout ge dan ook kunne zegge naar heur? [/v] sound
informant [a=j] Ne heur. Marie trok de sosse ne heur toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het niet zien mag? [/v] sound
informant [a=n] Anders om is beter. Ich vin dadegijt ni moogt zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Die geld heeft moet mij maar wat geve zou je ook kunne zegge wie geld heeft moet mij maar wat geve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die geld heet zeggewe. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=249] Zout ge ook kunne zegge de jongen wie zijn moeder gestorve is? [/v] sound
informant [a=j] Ja ja. Die jong wie ze moeder. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De jongen wie da ze moeder? [/v] sound
informant [a=j] Da zeggezier toch ni he.

zegge z ier
sound
informant Die jongen wie zen moeder gestorve is. [/a] sound
veldwerker [v] En de jongen die da ze moeder gestorve is? [/v] sound
informant [a=n] de jong die da ze moeder? nee. [/a] sound
veldwerker [v] De jongen diens moeder? [/v] sound
informant [a=n] Diens ni. [/a] sound
veldwerker [v] De jongen waar van dat de moeder. [/v] sound
informant [a=j] De jong woe van de moeder gestorve is da zou kunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar op ze zate was juist geverfd. [/v] sound
informant [a=j] De bank woe op ze zate. [/a] sound
veldwerker [v] De bank daar zop zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] De bank dasop zate. [/v] sound
informant [a=n] Ook ni. [/a] sound
veldwerker [v] En de ba,k waar dasop zate. [/v] sound
informant [a=j] Ja de bank woe da. [/a] tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase niks moog ete. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Ma dus ni me ze schijnt? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis juist of er iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=257] Das iets die heel schoon is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Das iets da schoon is. [/a]

da s
tagging sound
informant [a] Das grollig schoon. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a=j] Die van die stad die hemme hie veel huis gebouwd zou wel kunne za. [/a] tagging sound
veldwerker [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a=j] Marie die zo iets noots doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=447] Martha die zou ik wel eens wille uit nodige. [/v] sound
informant [a=j] Martha die zouch wel eens wille xxx. [/a]

zou ch
tagging sound
veldwerker [v=448] Da huis da zou ik nooit wille kope. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da huis da zouch noots wille kope ja. [/a]

zou ch
tagging sound
veldwerker [v=492] Hij is vorge week van de dokter gopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Door den dokter. [/a] sound
veldwerker [v] Hij is vorige week door den dokter gopereerd geworde? [/v] sound
informant [a=n] Hies vorige week door den dokter gopereerd. Geworde ni mie das daa ni mie achter. [/a]

hie s da s
sound
veldwerker [v=050] Ze heeft haar niet geamusserd op het bal. Zou je ook kunne zegge ze heeft zich niet geamuseerd op xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee ze eet eur ni gamuseerd. [/a] sound
veldwerker [v=275] Je weet dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge weet dader mich toen onder die ladder liet door lope. [/a]

da der
tagging sound
veldwerker [v=413] Spijtig dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dach gisteren ni na xxx verjaardag ni kos kome. [/a]

da ch
tagging sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde ver niemand zeer te doen. [/v] sound
informant [a] Rosa doe ni graag iemand pijn. [/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/v] sound
informant [a=j] Tis misschiens beter van nog efkes te wachte ja. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog efkes te wachte. [/v] sound
informant [a] Het is beter van nog e wa te wachte. [/a] sound
informant [a=n] Die van moet er in. Tis beter van nog wa te wachte. [/a]

t is
sound
veldwerker [v=402] We hadde t geluk van hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a=j] Wie haan t geluk van hem direct terug te vinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] We hadde t geluk hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a=n] We haan t geluk van hem direct terug te vinne. [/a] sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde voor niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a] Rosa probeerde van niemand pijn te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En voor niemand pijn te doen? [/v] sound
informant [a=n] Voor niemand pijn te doen. Kan niet. [/a] sound
veldwerker [v=408] Op da feest wordt veel gedanst. [/v] sound
informant [a=j] Op da feest wordt veel gedanst. [/a] tagging sound
veldwerker [v=409] Nu wordt nog alleen brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a] Nu wordt daar maar alleen brood verkocht. [/a] sound
veldwerker [v] En zonder die daar? [/v] sound
informant [a=n] Ich zout ni anders wete he. Nu wordt doe alleen ni mie brood verkocht. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jongen zijn moeder
opmerking: enige vertaling die hij opgaf was 'de jongen zijn moeder'
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op zaten
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: zijn hand
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: waarvan ik denk dat
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
opmerking: Volgens mij begreep of verstond hij deze zin helemaal niet: kwam niet echt een antwoord uit.
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen kau
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen een
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
opmerking: Verstaat mij niet
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
vorm: kan ook zonder en
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
opmerking: verstaat het eerst absoluut niet
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
vorm: da kan doar niein
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: weet niet zeker of hij het begrepen heeft
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan reukt nummie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij kan t zelf niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: wij laat is 't
opmerking: begint erover dat 'hoe' 'wij' is
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weeder
opmerking: doorvragen naar andere vormen snapt hij totaal niet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weet wel
opmerking: doorvragen naar andere vormen snapt hij totaal niet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dater
opmerking: doorvragen naar andere vormen snapt hij totaal niet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: seit
opmerking: doorvragen naar andere vormen snapt hij totaal niet
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
opmerking: verstaat het eerst niet goed, geeft dan aan dat ze hun niet hebben, vervangt het volgens mij door gij, maar dat is ook niet helemaal de bedoeling
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: diendaander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: met 'm
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: de kast
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: de kast
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of dat er
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: de kast
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: age gezond leeft leef dan
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asn iedere dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as ???
opmerking: kan verder niet goed verstaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: begrijpt dit helemaal niet, verstaat mij absoluut niet
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij got
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goade gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hir giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hir/hem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat gir
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong gir
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gongt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gongt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongt hir
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gongt
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong gir
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonke zij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gongt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: waarvan ik denk dat ie
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denk dat
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denk dat
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denk dat
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
vorm: iedere moeder meent ze moet haar kinderen beschermen
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
vorm: te zitten te werken
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ik zijn hem gisteren
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eige
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: hemzelve
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: hem
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: naar em toe