SAND-data Maasbracht (L377p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Maasbracht

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta] [k] L377p [/k] [h] 211 [/h] [i] 210 [/i] [vw] mg [/vw] [/meta]  sound
hulpinterviewer Wie et nu precies zit. sound
informant Om zich pensioen te pakke. sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorven is
sound
informant [a] Ze wit neet dat Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorven is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook innet Limburgs voor. Ze wist niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v]

in et
tagging sound
informant [a=j] Ja daddis en gewone zin ja. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heefdat ooit gewild of gekund. [/v]

heef dat
sound
informant [a] Nemes het det ooit gewild of gekosj. [/a] tagging sound
informant [a] Of det het nemes nooit gekosj of gewild. [/a] niemand nooit sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal innet Limburgs. Jan hattet hele brood wel wille opete. [/v]

in et hat et
sound
informant [a] Jan haj et heel brood wel wille opete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal innet Limburgs. Vertel maar niet wie ze had kunnen roepen. [/v]

in et
sound
informant [a] Vertel maar neet wem ze haw kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal innet Limburgs. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v]

in et
sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal innet Limburgs. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v]

in et
sound
informant [a] De timmerman het geen neigel bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal innet Limburgs. Erik liet mij voor zich werke. [/v]

in et
sound
informant [a] Erik zuut mich ver zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal innet Limburgs. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v]

in et
sound
informant [a] Johanna liet zich metdrieve oppe golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal innet Limburgs. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v]

in et
sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal innet Limburgs. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v]

in et
sound
informant [a] Jan heddin twe minuten e glas bier gedronke. [/a]

hed in
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook innet Limburgs voor. Jan het zich in twee minuten een bierke gedronke. [/v]

in et
tagging sound
informant [a=j] Ja dat wird zeker gezag. [/a] sound
informant [a] Hij het zich enne nieuwe auto gekoch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal innet Limburgs. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v]

in et
sound
informant [a] Dees schoon loupe gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal innet Limburgs. Eduard kent zichzelf goed. [/v]

in et
sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal innet Limburgs. Ward heeft gehoord dadder foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

in et dad er
sound
informant [a] Heeft gehoord welke foto's van zichzelf in de etalage staan. [/a] sound
informant [a] Foto's van hemzelf zegge wir meer eigenlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v] komt dizze zin ook innet limburgs veur ward het gehoord detter fotos vann emzelf in de etalage stoon [/v]

det er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal innet Limburgs. Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v]

in et
sound
informant [a] Die erpel sjelle zich neet gemakkelijk ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal innet Limburgs. De sneeuw smelt in de zon. [/v]

in et
sound
informant [a] De sneeuw smelt inne zon. [/a]

in ne
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal innet Limburgs. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v]

in et
sound
informant [a] As ich zuinig lef levich zowie min ouders det wille. [/a]

lev ich zo wie
tagging sound
informant [a] Of lef ich wie min ouders wille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal innet Limburgs. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Ester nog drie jaar leftj lefter langer es zie vader. [/a]

es ter left er
tagging sound
hulpinterviewer We zijnet nog steeds eens.

zijn et
sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal innet Limburgs. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Esse zo gevaarlijk left lefse niet lang meer. [/a]

es se lef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal innet Limburgs. Als het nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog. [/v]

in et
sound
informant [a] Esset nu nog leftj leftjet morgen ook nog. [/a]

es s et leftj et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal innet Limburgs. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Es gier zo losbandig leftj lefgier niet zo lang asich. [/a]

lef gier as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal innet Limburgs. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v]

in et
sound
informant [a] Esse verrer werk leve leve ze niet verrer kinger. [/a]

es se ver er ver er
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal innet Limburgs. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v]

in et
sound
informant [a] As Rudy nog leftj left Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal innet Limburgs. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v]

in et
sound
informant [a] Esse gezond lefs lefse langer. [/a]

es se lef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal innet Limburgs. Alser zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

als er leven er
sound
informant [a] Esser zo weinig van landbouw leve leveder veel mensen van werk in de fabriek. [/a]

es er leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a]

in et
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal innet Limburgs. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v]

in et
sound
informant [a] Eswer sober leve levewer gelukkig. Of eswer eenvoudig leve levewer gelukkig. [/a]

es wer leve wer es wer leve wer
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal innet Limburgs. Leef wat gezonder Jan. [/v]

in et
sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal innet Limburgs. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v]

in et
sound
informant [a] Leef get minder bekrompen severien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal innet Limburgs. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v]

in et
sound
informant [a] Ich denk det Marie hem zal motte roope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal innet Limburgs. Heb je genoeg mensen om hooi vannet land te hale. [/v]

in et van et
sound
informant [a] Hebse genoeg mensen em hooi vannet land te haole. [/a]

heb se van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal innet Limburgs. Het was aardig van Jan om te komen werke. [/v]

in et
sound
informant [a] Et was aardig van Jan om te komme werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal innet Limburgs. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar em te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook innet Limburgs ver. Dees ton is lastig te huffe. [/v]

in et
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal innet Limburgs. Hij kan staan zeuren. [/v]

in et
sound
informant [a] Hij kan ston te zeure. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal innet Limburgs. Toen we aankwame regende et. [/v]

in et
sound
informant [a] Wie we aankome regendjenet. [/a]

regendjen et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal innet Limburgs. 'k Geloof daddik groter ben als hij. [/v]

in et dad ik
sound
informant [a] Ichleuf daddich grotter bin as hij. [/a]

ich eleuf dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal innet Limburgs. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v]

in et
sound
informant [a] Ze geleuftj detse eerder thuis bis es ich. [/a]

det se
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal innet Limburgs. Je gelooft jammer genoeg niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Du geluifs jammer genoeg niet det he sterker is as dich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal innet Limburgs. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v]

in et
sound
informant [a] Ze geluive dat wir rijker zin assie. [/a]

as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal innet Limburgs. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v]

in et
sound
informant [a] Weer geluive detgeer niet zo slim zeet esweer. [/a]

det geer es weer
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal innet Limburgs. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v]

in et
sound
informant [a] Geer geluift jammer genoeg niet detzie armer zeen as weer of aszie. [/a]

det zie as zie
tagging sound
hulpinterviewer [a] As geer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal innet Limburgs. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v]

in et
sound
informant [a] Geer geluift det Lisa even schon is es Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal innet Limburgs. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v]

in et
sound
informant [a] Hij geluift det Louis en Jan sterker zeen as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal innet Limburgs. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v]

in et
sound
informant [a] de jong wo van de moeder gister getrouwd is stong achter mich [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal innet Limburgs. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v]

in et
sound
informant [a] De bank woze op zote was pas geverfdj. [/a]

wo ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook innet Limburgs veur. De bank waarop ze zote was pas geverfd. [/v]

in et
tagging sound
informant [a=j] xx Gelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal innet Limburgs. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v]

in et
sound
informant [a] Weem geld heet moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook innet Limburgs veur. De geld heet moet mich maar get geve. [/v]

in et
tagging sound
informant [a=j] Klopt toch he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal innet Limburgs. Hij heeft zijn handen gewasse. [/v]

in n et
sound
informant [a] Hij heet zien henj gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook innet Limburgs veur. Hij het zich zien henj gewasse. [/v]

in et
sound
informant [a=j] Hij het zich zien henj gewasse maar ook hij het zich de henj gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal innet Limburgs. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v]

in n et
sound
informant [a] Hij het zien hemme gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Innet Limburgs veur. Hij heet zich zien hemme gewasse. ]/v]

in et
tagging sound
informant [a=j] Ja da klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal innet Limburgs. Hij heeft zijn been gebroken. [/v]

in et
sound
informant [a] Hij het zie been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal innet Limburgs. Marie trok de deken naar zich toe. [/v]

in et
sound
informant [a] Marie trog de deken nor zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Limburgs. Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Nemes mag et zeen dus ik ving dasdu et ook niet mag zen. [/a]

das du
tagging sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet zien mag. [/v] tagging sound
informant [a] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De vraag wordt welke van deze twee zinnen is innet Limburgs van toepassing. [/v]

in et
sound
informant [a] Allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal innet Limburgs. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v]

in et
sound
informant [a] Deddis de man deze geroepen hebbe. [/a]

ded is de ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Deddis de man det verhaal verteld heet. [/a]

ded is de t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal innet Limburgs. Dat is de man die ik denk dat et verhaal heeft verteld. [/v]

in et
sound
informant [a] Deddis de man de ich denk dettet verhaal het verteld. [/a]

ded is det t et
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk datze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Deddis de man de ich denk detse geroepen hebbe. [/a]

ded is det se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal innet Limburgs. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/v]

in et
sound
informant [a] Et schient detse niks mag ete. [/a]

det se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal innet Limburgs. Et lijkt wel ovver iemand in de tuin staat. [/v]

in et ov er
sound
informant [a] Et leek wel of emes in den hof steut. [/a] tagging sound
informant [a] Et leek wel of det emes in den hof steutj. [/a] tagging sound
informant [a] Et leek wel ofter emes in den hof steut. Et leek wel of det emes in den hof steut. Et leek wel of emes in den hof steut. Is alle drie even goed. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal innet Limburgs. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v]

in et
sound
informant [a] Watver beuk hebse gekochtj. [/a]

wat ver heb se
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal innet Limburgs. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v]

in et
sound
informant [a] Wem hettich op de kermis gezeen. [/a]

het tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kiekes noet plaatje. Marie en Piet wieze no. [/v]

kiek es
sound
informant [a] Marie en Piet wieze no ein. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk naret plaatje. Toon wesj. [/v]

nar et
sound
informant [a] Toon weszich. [/a]

wes zich
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kiek noet plaatje. Fons zag een slang neve. [/v]

no et
sound
informant [a] Fons zag een slang neve zich zitte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt dizze zin ver innet dialect. Gisteren wandeldiede doret park.

in et dor et
sound
informant [a=n] Det zeker niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal deze zin. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gisteren wandeldedie doret park. [/a]

wandelde die dor et
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt dizze zin veur innet dialect. Er wil niemand niet danse.[/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Der wilt nemes danse. Nemes neet. Dat wird wel gezag. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niemand niet. Dan kan iederein danse. [/a] sound
informant [a] Wose gin vlaai. Nee nee niks neet. [/a]

wo se
sound
hulpinterviewer [v] Wat betekent deze zin. [/v] sound
informant [a] Nemes niet wil danse. Wil iedereen danse. [/a] sound
commentaar[meta] [k] L377p [/k] [h] 211 [/h] [i] 210 [/i] [vw] mg [/vw] [/meta]  sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor innet dialect. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee moet vroeg op kunne stoon he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor innet dialect.

in et
sound
informant [a=n] Nee de komt niet veur zo de zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hij wilt helemaal geen soep ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor innet dialect. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nerges gin meus. Ja dat wird nog wel eens gezag. [/a] tagging sound
informant [a] Zitte hier nerges muus is eigenlijk de goeie vorm he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor innet dialect. Iedereen is geen vakman. [/v]

in et
sound
informant [a] Iederein is ginne vakman. Maar beter is niet iedereen is vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Kan allebei he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor innet dialect. Hij heeft overal geen vrienden. [/v]

in n et
sound
informant [a=j] Hij het overal gein vrienden. Maar beter is hij het nerges gin vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor innet dialect. Wat denk je wiejik in de stad ontmoet heb. [/v]

in et wie j ik
sound
informant [a=j] Wat denkse wemich in de stad tegegekomme ben. [/a]

denk se wem ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor innet dialect. Wat denken jullie hoezet hebben opgelost. [/v]

in n et hoe ze t
sound
informant [a] Wat denkgeer wiezenet hebben opgelost. [/a]

denk geer wie ze n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor innet dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v]

in n et
sound
informant [a] Weem denkse daddich in de stad tegegekomme ben. [/a]

denk se dad ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor innet dialect. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost.

in n et
sound
informant [a] Wie denkse datsenet hebben opgelosj. [/a]

denk se dat se n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor innet dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Kan niet he. [/a] sound
informant [a] Geb gin zin em de koei te voere. [/a]

g eb
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor innet dialect. Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming. [/v]

in n et
sound
informant [a] Marie her koei zin allemaal verdronke bie de overstroming. [/a] sound
informant se benne versope. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor innet dialect. [/v]

in n et
sound
hulpinterviewer [v] Tussen haakjes. Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Haakjes sluite. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Kgeleuf deze jongen vinnen ze allemaal aardig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor innet dialect. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Icheb heel get lope gedaan daddis een formulering van niks. Icheb heel get geloupe. [/a]

dad is ich eb
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor innet dialect. Piet vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Wilstoe nog koffie en Jan antwoordt ja. [/a]

wils toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor innet dialect. Piet vraagt hebben ze gegeten. Jan antwoordt jaanze. [/v]

in n et
sound
informant [a] Piet vreugt hebbenze gete.

hebben ze
tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor innet dialect. Hem is dood. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee. Hij is dood. Hem is dood bestuit niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mich eens wem det zie haw kanne roep. Vertel mich eens wem zie haw kanne roepe. Das de beste vertaling. [/a]

das
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor innet dialect. En wie gebruikelijk is dizze zin innet dialect. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe.[/v]

in n et
sound
informant [a=j] Of is overbodig. Aanvulling in enne zin die weliswaar voorkomt. Maar nergens voor dient. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dit indien mogelijke. [/v] sound
informant [a] Vertel mich eens wem zie haw kanne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor innet dialect. En wie gebruikelijk is deze zin innet dialect. Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepe. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee. Das neet goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal indien mogelijk. [/v] sound
informant [a] Vertel mich eens wem zie haw kenne roepe. Vertel mich eens wem detsie haw kenne roepe. Maar wem of det det geet mich toch te ver. [/a]

det sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor innet dialect en wie gebruikelijk is deze zin innet dialect. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] ggg. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gedoon konne hebbe. [/a] sound
informant [a] Zo he da gekosj hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dizze zin veur innet dialect en wie gebruikelijk is dizze zin innet dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v]

in et in n et
sound
informant [a] Is absoluut niet gebruikelijk de zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Komt ook niet veur de zin. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zohe dat gedoon kunne hebbe. [/a]

zo he
sound
informant [a] Zohedat gedoon schuine streep gekund hebbe. Dat is de keuze ofter et gedaan zou kunnen hebbe of datter et gedaan zou konne hebbe. [/a]

zo he dat of t er dat t er
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dizze zin ver innet dialect en wie gebruikelijk is dizze zin innet dialect. Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Absoluut niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal deze. [/v] sound
informant [a] Zohij dat hebbe kenne doen. [/a]

zo hij
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt dizze zin ver innet dialect en wie gebruikelijk is dizze zin innet dialect. Ich weit dette is goon zwemme. [/v]

in n et det te
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt dizze zin ver innet dialect en wie gebruikelijk is dizze zin innet dialect. Ich weit det hij gon zwemmenis. [/v]

in n et zwemme n is
sound
informant [a] Nee is niet gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor innuw dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin innuw dialect. Ich weit det hij zwemme is goon. [/v]

in n uw
sound
informant [a=n] Ich weit dette zwemme is gegange nee. [/a]

det te
sound
informant [a] Ich weit dette is goon zwemme is de enige goeie en ook gangbaar. [/a]

det te
sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur innet dialect en wie gebruikelijk is deze zin in et dialect. Tsijn drie zinnen. [/v]

in n et t sijn
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk datse veel weg zots moete goie. [/v]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Twidje. Ich denk datse veel zoe weg moete goie. [/v]

dat se
sound
hulpinterviewer [v] Derdje. Ich denk datse veel zoets moete weggooie. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=j] Ich denk datse veel zots moete weggooie of ich denk datse veel weg zots moete gooie. Das allebei goed of allebei gangbaar. [/a]

dat se da s
sound
informant [a=n] Middelste niet nee. De klopt niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt dizze zin veur innet dialect. Ich ving det iederein moet konne zwemme. [/v]

in n et
tagging sound
informant [a=j] Ja komt veur innet dialect. [/a]

in n et
sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur innet dialect. Ich ving det ederein moet zwemme konnen. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Moet zwemme kunne. U hoeft alleen maar ja of nee te zegge. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur innet dialect. Ich ving det ederein konne zwemme moet. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Komt niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur innet dialect. Ich ving det ederein zwemme kunne moet. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee geine zin veur _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur innet dialect. Ich ving det ederein zwemme mot konnen. [/v]

in n et
sound
informant [a=j] Ja. Ich ving det iedereen zwemme moet konne of zwemme moet kenne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur innet dialect. Ich weit det Eddy morgen wiltj brood ete. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee das geine zin de gebruikelijk voorkomt. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur innet dialect. Beuk het Jan drie. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee komt niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur innet dialect. Jan witj detter veur drie uur de wagen moet hebbe gemaktj. [/v]

in n et det ter
tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur innet dialect. Jan witj dethe veur drie uur de wagen mot gemaktj hebbe. [/v]

in n et det he
tagging sound
informant [a=j] Auch. Is ook een vorm ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur innet dialect. Jan witj dethe veur drie uur de wagen gemaktj moet hebbe. [/v]

in n et det he
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur innet dialect. Jan witj dette veur drie uur de wagen gemaktj hebbe mot. [/v]

in n et det t e
sound
informant [a=n] Nee niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Een vraag. Welke van dees vier over de vragen zin innet Brachts et meest gebruikelijk. [/v]

in n et
sound
informant [a] Jan witj dethe veur drie uur de wagen gemakt mot hebbe. Daddis volgens mich de beste vorm. [/a]

det he dad d is
sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor innet dialect. Persoon A vraagt hij slieptj. Persoon B antjwoordtj hij duit. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee det besteet niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur innet dialect. Persoon A vreug he slieptj. Persoon B antwoordt et duit. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243]Komt deze zin veur innet dialect. Persoon A vreug slieptje. Persoon B antwordtj het deut. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Betekent dit nu dees vraag over det slope ofter sliep of detter niet sliep. [/v] sound
informant [a] Die vragen zin dus niet van toepassing vinnich tenminste de laatste niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komme dees zinnen veur innet dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a] De zin komt niet veur int dialect. Maar der zijn wel mensen die in zonne vorm get zegge. [/a]

int
sound
hulpinterviewer [v] De kinger doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a] Nee daddis eigenlijk niet voorkomend. Wat niet wil zegge dat zon vervormde zinnen toch gebruikt were. Maar daddis niet gangbaar. [/a]

dad d is
sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee das nog erger as de lamp doet niet meer brande. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur innet dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee daddis ook gene goeie zin. [/a]

dad d is
sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur innet dialect. Dootet brood even snije. [/v]

in n et doot et
tagging sound
informant [a=j] Ja dat wirdt wel gezagd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur innet dialect. Ich doot wel even de tassen afwasse. [/v]

in n et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur innet dialect. Dit denk ich neet aan. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee is een verkeerde zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur innet dialect. De rare jong bennich mit no de markt gewees. [/v]

ben n ich
sound
informant [a=n] Dan moet et zien de rare jong do bin ich met no de markt gewees. Of ik ben met de rare jong nor de markt gewees. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur innet dialect. Persoon A vreug wanneer zal de wereldvrede komme. En persoon B antwoordt nooit niet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Wirdt gezagd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur innet dialect. Hij het den bal gegooid in de mand. [/v]

in n et
sound
informant [a=n] Nee hij het de bal in de mand gegooid maar niet andersom. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur innet dialect. Persoon A vreug zal ik koke. Persoon B antwoordt da doot maar. [/v]

in n et
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is een bepaalde vorm die sommige mensen gebruike. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur innet dialect. Dat boek beloof mich dat doe nooit meer zols verstekke. [/v]

in n et
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar deze constructie van de zin is niet xx.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur innet dialect. Wat zeg mich datse gekoch hebs. [/v]

in n et dat se
sound
informant [a=n] Nee de vorm deugt niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin veur innet dialect. Zo ein vrouw ein konse maar beter niet tegenspreke. [/v]

in n et kon se
sound
informant [a=n] Nee dan heet dit zon vrouw konse beter niet tegespreke. [/v] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur innet dialect. Marie zag datsdu Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v]

in n et dats du
tagging sound
informant [a=j] Ja dan zou ik zegge hebt proberen te verkope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur innet dialect. Wim dach daddich Els haj geprobeerd e cadeau te geve. [/v]

in n et dad d ich
sound
informant [a=n] Wim dacht daddich geprobeerd haj Els een cadeau te geve en niet angersom. [/a]

dad d ich
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur innet dialect. Karel wit dat du hebs geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v]

in n et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [n] [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. Kan die constructie wel voorkome overal geen. [/v] sound
informant [a=n] Nee dan zoe et moete zeen de het overal gene goeie naam of de staat niet overal goed bekend. [/a] sound
informant [a] Hij heet overal gin vrienden dan zeggich de het nergens geen vrienden. [/a]

zeg g ich
sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebbe opgelost. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Maar niet wie denkse wie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming. U kunt niet zegge Marie al haar koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee alle koeien van Marie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Dat is die hele lange zin met die inleiding ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dat ik zeg ik geloof deze jongen kan dat voorkome. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v] En kunt u eens in het Maasbrachts vertale ik ga. [/v] sound
informant [a] Ich goon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En jij gaat. [/v] sound
informant [a] Du geis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En hij gaat. [/v] sound
informant [a] Hij geet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wij gaan. [/v] sound
informant [a] Wer goon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zij gaan. [/a] sound
informant [a] Zie goon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen ga ik. [/v] sound
informant [a] Morgen goon ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen ga jij. [/v] sound
informant [a] Morgen geis du of morgen geis dich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen gaat hijn. [/v] sound
informant [a] Morgen geet hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen gaan wij. [/v] sound
informant [a] Morgen goon wer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Morgen gaan zij. [/v] sound
informant [a] Morgen gon zie. [/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
opmerking: gaat marie elke avond dansen? kan wel
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: sich de handen gewassen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rokt niet mehr
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wir
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetget over t weer morgen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: du west
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dahge
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: zij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: sich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: sich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of der een hond
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: age dage leeft lef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als dr af en toe
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: de gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehs te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gir gojit
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goijt gir
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan wir
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gir goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ger
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gank
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginst dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gir gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging er
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: er ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt gir
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wir ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingt gir
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gir gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wir
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingeze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wem der
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wem of (evt)
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
opmerking: gezien moet hebben
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich