SAND-data Maaseik (L372p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03245) vertaling: J herinnert zich det verhaol waal
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03245) vertaling: M en P zeen zich vuur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03245) vertaling: T was zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03245) vertaling: den timmerman haef gein nagels bij zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03245) vertaling: F zaag 'n slang langs zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03245) vertaling: E laet miech vuur zich werke
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03245) vertaling: J loet zich metdrijven op de golve
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03245) vertaling: T bekik zichzelf 'ns good in de spegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03245) vertaling: Jan haef in twie menujte n pint gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03245) vertaling: diej sjoon loupe gemekkelik
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03245) vertaling: E kent zichzelf good
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03245) vertaling: W haef gehuurd detter foto's van zich in de etelaag stoen
opm.: reflexief: zich
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03245) vertaling: diej ierpele sjelle zich neet gemekkelik
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03245) vertaling: det glaas brik es 't op te grond vilt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03245) vertaling: dokter, laef ich waal gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03245) vertaling: al jaore laef ter van de örfenis van ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03245) vertaling: dees week laef ze op water en broed
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03245) vertaling: laeft 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03245) vertaling: wijlang laef gie noene al van dij örfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03245) vertaling: in B lieve ze vuural van de vesvangs
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03245) vertaling: nao t iete gaon iech slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03245) vertaling: zou iech det waal konne doon
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03245) vertaling: hae liet z'n hoews aafbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03245) vertaling: iech weit det Jan hel mot kenne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03245) vertaling: iech weit det Jan hel mot kenne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03245) vertaling: iech weit det Jan hel mot kenne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03245) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03245) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03245) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03245) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 3
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03245) komt voor: j
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03245) komt voor: j
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03245) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03245) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03245) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03245) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03245) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03245) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03245) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03245) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03245) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03245) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03245) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03245) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03245) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03245) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03245) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03245) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03245) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03245) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03245) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03245) vertaling: Jan haef geinein book gelieze
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03245) vertaling: Jan haef geinein book mie
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03245) vertaling: beuk haef Jan neet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03245) vertaling: Jan haef neet veul gelsj mie
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03245) vertaling: dao maag nemes sprieke uver dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03245) vertaling: dao maag nemes sprieke uver dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03245) vertaling: nemes zaet detter kump
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03245) vertaling: zitten hiej örges muujs
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03245) vertaling: iech gaef niks aan emes angers
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03245) vertaling: nemes wil werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03245) vertaling: we wisten neet detter toews waas
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03245) vertaling: iech wis't auch neet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03245) vertaling: hae maag met nemes kalle uver dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03245) vertaling: Jan wet detter vuur drei ore de wage mot höbbe gemaak
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03245) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03245) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03245) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03245) vertaling: M haoren otto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03245) vertaling: M haoren otto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03245) vertaling: M haoren otto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03245) vertaling: den otto van M is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03245) vertaling: den otto van M is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03245) vertaling: de otto van P is kepot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03245) vertaling: Piet z'nen otto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03245) vertaling: den otto van dae man is...
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03245) vertaling: dae man z'nen otto is...
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03245) vertaling: daen otto is neet van miech mer van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03245) vertaling: de gezet van gister ligk onger den TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03245) vertaling: Jan is K en K hun breurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03245) vertaling: dij jonges hun fitse zeen gestoele
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03245) vertaling: diej zösters hun moeder is op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03245) vertaling: daen otto is Wim ter zijne
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03245) vertaling: daen otto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03245) vertaling: daen otto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03245) vertaling: daen otto is Wim ter zijne
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03245) vertaling: dae fits is van miech
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03245) vertaling: hae maag met nemes kalle uver dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03245) vertaling: iech wil nemes neet kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03245) vertaling: 't is jaomer det we neet mooge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03245) vertaling: det gaon iech neet doon
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03245) vertaling: iech höb neet gewerk
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03245) vertaling: nog mer zjus han der't miech verteld of M begos te buke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03245) vertaling: gank dij bestelling mer ophoele
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03245) vertaling: hae werk neet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03245) vertaling: iech verbeij diech om hiej te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03245) vertaling: Jan belette det we M belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: vuur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: vuur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: vuur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: vuur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03245) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03245) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03245) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03245) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03245) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03245) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03245) fragment: es (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03245) fragment: es (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03245) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03245) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03245) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03245) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03245) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03245) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03245) fragment: es (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03245) fragment: es (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03245) fragment: den (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03245) fragment: den (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03245) fragment: es (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03245) fragment: es (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03245) fragment: es (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03245) fragment: es (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03245) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03245) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03245) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03245) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03245) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03245) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03245) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03245) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03245) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03245) vertaling: ich weit det ge op nemes kwaod zeet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03245) vertaling: iech weit det ze op niks gruuts is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03245) vertaling: E dink det t neet gemekkelik is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03245) vertaling: iech weit det iech te laat ben en gie neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03245) vertaling: de wets toch des tiech mos werke en iech neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03245) vertaling: edereen denk det wie eivers gaon en det zij nog moge bliejve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03245) vertaling: 't is jaomer det hae kump en det zij weggae
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03245) vertaling: ich denk det L krank is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03245) vertaling: iech denk det P en L gaen trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03245) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03245) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03245) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03245) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03245) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03245) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03245) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03245) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03245) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03245) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03245) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03245) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03245) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03245) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03245) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03245) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03245) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03245) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03245) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03245) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03245) fragment: woevan (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03245) fragment: woe (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03245) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03245) fragment: woe (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03245) fragment: woe (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03245) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03245) fragment: dij (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03245) fragment: waat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03245) fragment: daeste (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03245) fragment: woe (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03245) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03245) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03245) fragment: ton (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03245) fragment: ton (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03245) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03245) fragment: waat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03245) fragment: waat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03245) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03245) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03245) fragment: dae (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03245) vertaling: waem denkste det iech ben tiegegekomme
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03245) vertaling: wij denk ge det zet höbbe opgelos
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03245) vertaling: wij denkste det ze 't höbbe opgelos
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03245) vertaling: M wet neet waem we wille opbelle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03245) vertaling: wet emes waem we höbbe gerope
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03245) vertaling: waem denkste det iech ben tiegegekomme
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03245) vertaling: hae haef z'n han gewasse
opm.: reflexief: zich
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03245) vertaling: hae haef zich z'n han gewasse
opm.: reflexief: zich
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03245) vertaling: hae haef zich z'n han gewasse
opm.: reflexief: zich
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03245) vertaling: hae haef z'n han gewasse
opm.: reflexief: zich
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03245) vertaling: hae haef z'n humme gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03245) vertaling: hae haef enen hood op z'ne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03245) vertaling: hae haef 'n plek op z'n humme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03245) vertaling: hae haef ze bein gebroeke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03245) vertaling: ze haef zich pijn gedoen
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03245) vertaling: zou hae det höbbe konne doon
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03245) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03245) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03245) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03245) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03245) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03245) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03245) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03245) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03245) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03245) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03245) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03245) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03245) vertaling: we motte nao de sjeur en vore de kuj
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03245) vertaling: we motte nao de sjeur en vore de kuj
komt voor: j
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03245) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03245) vertaling: iech denk detter weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03245) vertaling: iech denk detter weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03245) vertaling: iech denk hae is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03245) vertaling: iech denk hae is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03245) vertaling: iech weit detter weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03245) vertaling: iech weit detter weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03245) vertaling: iech weit hae is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03245) vertaling: iech weit hae is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03245) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03245) vertaling: M al hör kuj zeen verdronken met het hoeg water
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03245) vertaling: M al hör kuj zeen verdronken met het hoeg water
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03245) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03245) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03245) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03245) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03245) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03245) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03245) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03245) vertaling: loupentaere kwoem iech 'm tiege
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03245) vertaling: loupentaere kwoem iech 'm tiege
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03245) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03245) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03245) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03245) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03245) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03245) vertaling: in daen tiejd laefde iech ter mer op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03245) vertaling: vreuger laefde hae wij e bieës
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03245) vertaling: dao laefde we wij G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03245) vertaling: nemes maag t zeen dus veng iech des tiech 't auch neet moogs zeen
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03245) vertaling: het gebuurde tonstiech weg ginks
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03245) vertaling: iech weit woes tiech gebaere bes
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03245) vertaling: noewste klaor bes moogste goen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03245) vertaling: omdet M gestorve waas haef haore mins A neet mie könne helpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03245) vertaling: iech weit det ter is goen zwömme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03245) komt voor: n
gebr.: 1
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03245) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03245) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03245) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03245) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03245) vertaling: wae det
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03245) vertaling: wae det
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03245) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03245) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03245) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03245) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03245) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03245) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03245) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03245) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03245) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03245) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03245) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: dae (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: waem (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: waem (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: dae (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03245) fragment: dae (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03245) fragment: dae (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03245) fragment: dae (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03245) fragment: dae (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03245) fragment: dae (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: dae (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: dae (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: dae (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03245) fragment: dae (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03245) fragment: woe (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03245) fragment: waem (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03245) fragment: woe (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03245) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03245) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03245) fragment: woe (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03245) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03245) fragment: dij (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03245) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03245) fragment: waem (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03245) fragment: woevan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03245) vertaling: P denk det J en M op nemes neet kwaos zeen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03245) vertaling: P denk det J en M op nemes neet kwaos zeen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03245) vertaling: Wim denk det we noeit nemes ene prijs gieve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03245) vertaling: Wim denk det we noeit nemes ene prijs gieve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03245) vertaling: het is waar det ze neet met M moge kalle
opm.: mogelijke betekenis niet ingevuld
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03245) vertaling: nörges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03245) vertaling: nemes
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03245) vertaling: noeit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03245) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03245) vertaling: gein
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03245) vertaling: zegk m neet det iech boewte ben gewaes
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03245) vertaling: neet vertelle deste ene kedo vuur h'm gekoch höbs huur
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03245) vertaling: wetste neet detter gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03245) vertaling: W probeerde nemes piejn te doon
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03245) vertaling: 't sjijnt det ze niks maag iete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03245) vertaling: ze sjijnt niks te mogen iete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03245) vertaling: ze probere zich al den ielen daag op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03245) vertaling: het beloof weer ene sjoenen daag te wiere
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03245) vertaling: 't is mesjujn bieter nog effe te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03245) vertaling: we hawwe 't gelök h'm drek trök te vienje
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03245) vertaling: es de hoonder ene valk zeen zeen ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03245) vertaling: es we de ierpele neet kenne verkoupe zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03245) vertaling: es ge h'm neet metpak maak iech miech kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03245) vertaling: hae wis't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03245) vertaling: op tet fieës wieërd väöl gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03245) vertaling: noew wird er alleen nog mer broed verkoch in dae winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03245) vertaling: ester met de fits kump wieërd 't laat
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03245) vertaling: es te tijd höbs kom den 'ns langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03245) vertaling: es iech rijk ben koup iech enen deuren otto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03245) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03245) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03245) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03245) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03245) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03245) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03245) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03245) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03245) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03245) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03245) vertaling: M haef gezag deste geprobeerd höbs e leedsje te zenge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03245) vertaling: M haef gezag deste geprobeerd höbs e leedsje te zenge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03245) vertaling: M haef gezag destiech höbs geprobeerd e leedsje te zenge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03245) vertaling: M haef gezag destiech höbs geprobeerd e leedsje te zenge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03245) vertaling: M haef gezag des tiech höbs geprobeerd häör e book te gieve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03245) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 3
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03245) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03245) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03245) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03245) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03245) komt voor: j
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03245) vertaling: dij van de stad dij höbbe hij väöl hoenzer gekoch
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03245) vertaling: aan't noen kanaal dao zujste geine mins
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03245) vertaling: gister is Jan hij gewaes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03245) vertaling: den daag ton Jan belde, waas ich neet biej os
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03245) vertaling: Jef, dae zou iech noeit oetnudige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03245) vertaling: Marie, dij zou zoeget noeit doon
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03245) vertaling: Bert, dae drink waal ins e glaas te väöl
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03245) vertaling: Martha, dij zou iech ins bij os wille oetnudige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03245) vertaling: det hoews det zou iech noeit wille koupe
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03245) vertaling: det hoews det stuit dao al fijfteg jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03245) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03245) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03245) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03245) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03245) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03245) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03245) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03245) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03245) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03245) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03245) vertaling: haef G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03245) vertaling: paz op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03245) vertaling: het waas mer net good genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03245) vertaling: M haef noen mie kuj es ze vreuger han
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03245) vertaling: es S haw kenne komme, han ze det gedoen
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03245) vertaling: ze is de besten dokter dae iech ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03245) vertaling: vuurste get weggoeis moste effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03245) vertaling: hij is alles waat iech gekrieëge höb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03245) vertaling: Jan is te gierig om get aan z'n kenger te gieve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03245) vertaling: of tste get van voetballe wets
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03245) vertaling: legk det book weg
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03245) vertaling: este ech neet kens wachte, kom den mer
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03245) vertaling: iech weit det Jan den doktoer han kennen rope
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03245) vertaling: iech weit det Jan den doktoer kos geroepe höbbe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03245) vertaling: hae zag det iech 't han motte doon
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03245) vertaling: hae zag det iech 't mos gedoen höbbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03245) vertaling: hae is de vurige wieëk doer dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03245) vertaling: hae wieërd mörrege doer dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03245) vertaling: iech denk deste väöl zous motte weggoeie
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03245) vertaling: iech denk deste väöl zous motte weggoeie
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03245) vertaling: 't is stom om zoe'n deur dinger weg te goeie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03245) vertaling: 't is stom om zoe'n deur dinger weg te goeie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03245) vertaling: hae is alle kapotte spulle aan't weggoeie
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03245) vertaling: hae is alle kapotte spulle aan't weggoeie
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03245) positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03245) positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03245) positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03245) fragment: voor (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03245) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03245) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03245) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03245) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03245) vertaling: R haef eine greunen appel weggegieve en noew haeft hae ter nog twie roeje
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03245) vertaling: waere ter väöl minse op 't fieës
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03245) vertaling: waat höbste vuur beuk gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03245) vertaling: waat fuur beuk höbste gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03245) vertaling: waat fuur beuk höbste gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03245) vertaling: waat höbste vuur beuk gekoch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03245) vertaling: hae woent bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03245) vertaling: hae woent bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03245) vertaling: loup 'ns effe nao de bekker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03245) vertaling: waat höbste gezieën
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03245) vertaling: waem haef tiech gezieën
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03245) vertaling: haw iech tet geweite den haw iech 't neet gedoen
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03245) vertaling: 't zou bieter zeen om nog effe te wachte
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03245) vertaling: 't zou bieter zeen nog effe te wachte
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03245) vertaling: 't zou bieter zeen nog effe te wachte
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03245) vertaling: 't zou bieter zeen om nog effe te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03245) vertaling: gelökkig han J den dokter gebeld en dae waas ter al hiel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03245) vertaling: loup noew toch doeër, vervaelende jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03245) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03245) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03245) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03245) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03245) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03245) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L372[/k][h]638[/h][i]639[/i][vw]ANS[/vw][/meta] Spontaan gesprek  sound
hulpinterviewer [a] Ich vraag me af ze die zich weg late heel dikwijls. Die zich lateze weg denkich. Die heef geen nagel bij. [/a]

late ze denk ich
Vraag [v=038] weggevallen. sound
informant [a] Bij zich. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja tis ook goed. [/a]

t is
sound
informant [a] Bij zich zou ich zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet liet mich voor em voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mit drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet neet dat Marie gisteren is is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar dit is ooch goed he dat zeggeze ooch gestorve is. [/a]

zegge ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward heef goord dat fotos van van zeneige in de vitrine staan [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemes heef dat ooit gewild of of xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gekend. [/a] tagging sound
informant [a] Gekend zou ich zegge ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan heef in twee minuten een pint uit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die schoen zin heel gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haat heel brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die petatten schille zich neet gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [a] Of late zich neet gemakkelijk schille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
informant [a] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Smelt in de zon he. [/a] sound
informant [a] Smelt in de zon ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich eerlijk leef leefch wie mijn ouders wille. [/a]

as ich leef ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aser nog drie jaar leef leefter langer as ze vader. [/a]

as er leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als ze als ze zo gevaarlijk leef leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Ich zou zegge asse zo gevaarlijk blijf leve leefse neet lang meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset nu nog leef dan leefet morgen ooch nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asgie zo gevaarlijk leef dan leefge nooit zo lang as wie. [/a]

as gie leef ge
tagging sound
informant [a] Asich. [/a]

as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse voor hun werk leve leveze neet voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leef leef Leo ooch nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=044] Deze schoenen lope niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die schoen lope neet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of die zitte neet gemakkelijk he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asste gezond leefs leefste langer. [/a]

as ste leef ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

leve n er
sound
informant [a] As zoveel mensen van de landbouw van de landbouw

zo veel
tagging sound
informant leve sound
informant dan leve veel mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Pierre int paradijs leve dan leve Rosa en den andere in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Aswe rustig leve levewe gelukkig. [/v]

as we leve we
sound
informant [a] Godverdekke toch aswe rustig leve levewe gelukkig he he. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe eerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef get minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hebste genoeg mensen voor het hooi van het land te hale? [/a]

heb ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was twas vriendelijk

t was
tagging sound
informant van Jan van te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja om gebruikewe neet he. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wope allemaal op tijd bij os te zijn. [/a]

w ope
sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Die kan zage. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ggg En staan zage dat gaat eigenlijk ooch he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die kan staan zage. [/a] tagging sound
informant [a] Die kan staan zage ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Wie we aan kome regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ich geloof datich groter ben asij. [/a]

dat ich as ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft datich voor dich thuis ben. [/a]

dat ich
tagging sound
hulpinterviewer [a] En eh ze gelooft datich eerder thuis ben as astich dat gaat ooch he. [/a]

dat ich as tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] De geloofs toch neet datij sterker is astich? [/a]

dat ij as tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij.? [/v] sound
informant [a] Ze gelove datwie rijker zijn assie sie. [/a]

dat wie as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove daste ni zo slim bis aswie. [/a]

da ste as wie
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Gie geloof toch neet dat dat sie armer zin asgie? [/a]

as gie
as-gie tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gie gelooft dat Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat tagging sound
informant sterker zin as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hijs aant zevere. [/a]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij staat dat gebruikewe ni he hij staat. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong die zen moeder hertrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of waar van de moeder. [/a] sound
informant [a] Waar van de moeder hertrouwd stong achter mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen de jongen wie dat zijn moeder. [/v] sound
hulpinterviewer [v] De jong wem dat ze moeder zeggewe dat? [/v]

zegge we
sound
informant [a=n] De jong die zen moeder. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen die dat ze moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die dat ze moeder dat zeggewe neet he. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v] En zeker de jongen diens moeder? [/v] sound
informant [a=n] Nee occh neet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen waar van de moeder de jong waar van de moeder? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kuns ooch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe ze op zate was pas geverf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die geld heet moe mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Hijf zen handen gewasse. [/a]

hij f
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij heef zich de handen gewasse gebruikewij dat? [/v]

h eef gebruike wij
sound
informant [a=n] Hijf ze handen gewasse. [/a]

h ijf
sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Heef zen hemd zen hemd gewasse. [/a]

h eef
tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Heef ze been gebroke. [/a]

h eef
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de dekens naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Ja niemand mag het zien. [/v] sound
informant [a] Niemes maget zien. [/a]

mag et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Dus vinich dastich het ooch ni moogs zien. [/a]

vin ich da stich
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde wieste weg gings. [/a]

wies te
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je gebore bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woestich gebore bis. [/a]

woes tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nuste fertig bis moogste gaan. [/a]

nus te moogs te
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man diese geroepe hebbe. [/a]

da s die se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die t vertelselke hee verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die ich denk dat het verhaal hee verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man die ich denk dat ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dat ze neet mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Het is juist of iemes in den hof staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boek hebste gekoch? [/a]

heb ste
sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heefstich op de kermis gezien? [/a]

heef stich
tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie zenne auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of heuren auto gaa ooch he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee es ja. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] Op zondag gingewe met heel de familie naar de zee wat heel plezierig was. [/a]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] Maar maar ik vind dat we zo ne bijzin er niet make en dat was heel fijn. [/a] tagging sound
informant [a] Ja ja ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In het dorp woe ich woon staat een oud kerkske. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Den dag dat we aan kome regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Dat is get wat heel schoon is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dat is get heel schoons. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat is iets die heel mooi is dat is get die heel schoon is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Das foutief. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zouter zou hij dat hebbe kunne doen? [/a]

zou ter
tagging sound
informant [a] Zouter dat zouter dat hebbe kunne doen? [/a]

zou ter
sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Neet vertelle dastem ne cadeau hebs gekoch. [/a]

da ste m
tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van de stad hebbe hier veel huizen gebouwd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En dat gaat ooch he die van de stad die hebbe hier. [/a] tagging sound
informant [a] Ja kuns ooch ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou nooit uit nodige die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef die zouch nooit he invitere. [/a]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie zou get nooit doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis die drink wel eens een glas te veel ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant [a] Martha zouch wel eens bij os wille uit nodige. [/a]

zou ch
sound
hulpinterviewer [a] En hier hier gaat het ooch weer Martha die zou ich. [/a] tagging sound
informant [a] Ja ja ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Dat huis dat zouch noots wille kope. [/a]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijfitg jaar. [/v] sound
informant [a] Dat huis dat staat daar al vijtig jaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/a] sound
informant [a] Zeef zich neet gamuseerd op het bal. [/a]

z eef
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] De rappeleerst dich toch daste mich onder die ladder liets door lope. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of door liets lope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich herinner mich nog dat daar iemand os altijd roepte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] De herinnerst dich wel dat we bij Marieke langs zin gewees. [/a] tagging sound
informant [a] Of langs ginge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze herinnere zich ze rappelere zich nog get maat neet alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefdenik er op los. [/v]

leef de n ik
sound
informant [a] In dien tijd leefde ich leefde ich er op los. [/a] sound
hulpinterviewer [a] In dien tijd leefdenich er op los. [/a]

leef de n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefdenij als een beest. [/v]

leef de n ij
sound
informant [a] Vroeger leefdenij wie een beest. [/a]

leef de n ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefdeze als God in Frankrijk. [/v]

leef de ze
sound
informant [a] Daar leefdeze wie God in Frankrijk. [/a]

leef de ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefde leefdeste wie ne koning. [/a]

leef de ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Er ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet je verjaardag kon kome. [/v] sound
informant [a] Jammer datich gisteren naar de allé verjaardag. [/a]

dat ich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kos kome kome kos gaat ooch he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jammer datich neet kos kome jammer datich neet kome kos. [/a]

dat ich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kos kome is toch het meest courante ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ware er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Ware veel mensen op het feest? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk dat Marie heef probere van hem ne brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk dat Marie geprobeerd heef van hem ne brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Daar niemes neet danse. [/v] sound
informant [a=n] Niemes wil danse. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja maar die dubbele ontkenning gebruikewe toch zo. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [a] Daar wil niemes ni danse. [/a] tagging sound
informant [a] Niemes neet niemes neet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar neet wem ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=g] Wieze haa kunne roepe neet wem wie. [/v]

wie ze
sound
informant [a] Vertel maar neet wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mich eens wie dat of wem dat ze haa kunne roepe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mich eens wem of ze haa kunne roepe. [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mich eens wem of dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mich eens wieze wieze wieze haa kunne roepe zou ich zegge. [/a]

wie ze
tagging sound
veldwerker [v] Welke zou u het meeste gebruike wie ze had kunne roepe of wie dat ze had kunne roepe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wem dat ze haa kunne roepe dat wordt toch gebruikt he maar wat wordt het meest gebruikt? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich zou zegge wem ze haa kunne roepe is het meest courante. [/a] tagging sound
informant [a] Ja ich vin dat ooch ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep neet meer ete neet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens geen muis? [/v] tagging sound
hulpinterviewer Da zeggeze.

zegge ze
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil neet zinge ooch neet. [/v] sound
informant [a=n] Nee Els wil neet danse en ze wilt ooch ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hij sprik neet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee hij sprik hij sprik neet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij sprik zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldedie door het park. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja he iedereen is gene vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Meer couranter neet iedereen is vakman dat is couranter. [/a] sound
veldwerker [v] Maar het zou wel kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Iedereen is gene vakman ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heef overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Nee heef nergens vrienden. [/a]

h eef
sound
hulpinterviewer [v=154] Boek heef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles neet van de zaak. [/v] sound
informant [a=n] Hij weet neet alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij heeft altijd gene tijd. [/v] sound
informant [a=n] Heef nooit gene tijd. [/a]

h eef
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dater voor dater voor drie uren de wagen moet hebbe gemaakt. [/v]

da ter
sound
informant [a=n] Jan weet dater voor drie uur de wagen moet gemaak hebbe. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uren de wgane moet gemaakt hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dater voor drie uren de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

da ter
tagging sound
informant [a=j] Gaat ooch. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gaat ook maar t vorige was couranter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dater voor drie uren de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

da ter
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa wat denkste wem ich in de stad gezien heb? [/v]

denk ste
sound
informant [a=n] Wie denkste datich in de stad gezien heb? [/a]

denk ste dat ich
sound
hulpinterviewer [v=262] Wem denkste die ich in de stad gezien heb? [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Wie denkste datich in de stad gezien heb? [/v]

denk ste dat ich
sound
veldwerker [v] Maar dus ni met twee keer wie? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wem denkste wem ich in d stad gezien heb? [/v]

denk ste
tagging sound
informant [a=n] Wie denkste datich gezien heb zou ich zegge. [/a]

denk ste dat ich
sound
hulpinterviewer [a=j] Dat wier toch gezag wem denkste wem ich gezien heb? [/a]

denk ste
sound
hulpinterviewer [a] Maar t eerste is zeker couranter. [/a] sound
veldwerker [v] Maar tzou eventueel misschien wel kunne? [/v]

t zou
sound
hulpinterviewer [a] Ja wem denkste wem ich gezien heb? [/a]

denk ste
sound
hulpinterviewer Volgens mich wel. sound
informant [a] Ich zout neet zegge enfin. [/a]

zou t
sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doen wel even de sjatten wasse af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Ich zal wel even de sjatten af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedoen hebbe gekend. [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat kunne gedoen hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich heb geen goesting en voere de koe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Om de koe te voere. [/a] sound
informant [a=n] Ich heb geen goestind de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en pakke hem mit. [/v] sound
informant [a=n] En hem mit pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koe zen verdronke bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja al de koe van Marie. [/a] sound
informant [a] De koe van Marie zou ich zegge ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al her koe zeggeze. [/a]

zegge ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Marcel heel zen boek zen verkoch. [/a] sound
informant Ja. Twijfel. sound
hulpinterviewer Dan leg je meer de klemtoon op de bezitter. sound
hulpinterviewer Marie al her koe. sound
hulpinterviewer [v=265] Wie denkste wieze het hebbe op gelos? [/v]

denk ste
sound
informant [a=n] Wie denkste dat ze het hebbe op gelos? [/a]

denk ste
sound
hulpinterviewer [v=319] Dat denkich neet aan. [/v]

denk ich
sound
informant [a=n] Daar denkich neet aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jong benich mit naar de markt gewees. [/v]

ben ich
sound
informant [a=n] Met die rare jong benich naar de markt gewees. [/a]

ben ich
sound
hulpinterviewer [v] Die rare jong hebich mit naar de markt gewees. [/v]

heb ich
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaakt. [/v] sound
informant [a] Ich heb de eerste drie sommen al xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De welke hebstich gemaak? [/v]

heb stich
sound
informant [a=n] Welke hebstich gemaak? [/a]

heb stich
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jong vinneze allemaal vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ich geloof dat dat ze deze jong allemaal vriendelijk vinne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] De de watvoore waffere hebste al mit gebracht? [/v]

heb ste
sound
informant [a=n] Welke welke hebste al weg gebrach? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ne Mercedes of ne Volkswagen? Wat voor ne auto? Wat voor ne boek? Dan vraagt ge naar de soort he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet datij is gaan zwemme. [/v]

dat ij
sound
informant [a=g] Ich weet datij is gaan zwemme ja. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet datij gaan zwemme is. [/v]

dat ij
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Ich weet datij zwemme is gaan. [/v]

dat ij
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraag wilse nog get koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil se
sound
informant [a=n] Nee dat zeggewe hier neet ja. [/a]

zegge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=n] Ister dood? [/a]

is ter
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal der vrede in de werled kome? Nooitneet. [/v]

nooit neet
sound
informant [a=j] Ja juist. [/a] sound
hulpinterviewer Maar nooitneet dat wir toch gezeg he.

nooit neet
sound
informant Nooitneet ja ja ja.

nooit neet
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemes pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Het beloof weer ne schone dag te wirre. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heef de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij heef de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof mich daste nooit meer zuls verstoppe. [/v]

da ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee daste het nooit meer dat is mis. [/a]

da ste
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mich daste gekoch hebs. [/v]

da ste
sound
veldwerker In sommige dialecten zeggeze dat in plaats van zeg mij wat je gekocht hebt.

zegge ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding eene hebich nog nooit gezien. [/v]

heb ich
sound
informant [a=n] Die eene nee dat is neet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Je bent ook ne rare eene. [/v] sound
informant [a=n] De bis ooch ne rare. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar neet die eene der achter he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei daste Pierre e boek hebs geprobeerd te verkope. [/v]

da ste
sound
informant [a=n] Nee daste geprobeerd hebs Pierre e boek te verkope. [/a]

da ste
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dach datich Anna haa geprobeerd na cadeau te geve. [/v]

dat ich
sound
informant [a=n] Nee Julien dach datich geprobeerd haa Anna ne cadeau te geve. [/a]

dat ich
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet daste hebs geprobeerd Marie e boek te verkope. [/v]

da ste
sound
informant [a=n] Karel weet daste geprobeerd hebs Marie e boek te verkope. [/a]

da ste
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij slaap kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hij slaap kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans zegt slaapter kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v]

slaap ter
sound
informant [a=n] [/a] Schudt nee. sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraag zalich vanavond koke kan Marie dan antwoorde xxx. [/v]

zal ich
sound
informant [a] Dan zou Marie zegge doet maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ja maar neet dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee doet maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk daste veel weg zuls moete gooie. [/v]

da ste
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daste veel zuls moete weg gooie. [/v]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ooch he allebei mogelijk. [/a] sound
veldwerker En de deze? sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daste veel zou weg moete gooie. [/v]

da ste
sound
informant [a=n] Daste veel zouts moete weg daste veel zouts moete weg gooie. [/a]

da ste
sound
veldwerker [v] Weg zou moete gooie da zou eventueel wel kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Daste veel zous moete gooie weg zous moete gooie dat gaat ja. [/a]

da ste
sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan het gooie. [/v] tagging sound
informant [a] Hijs alle kapotte spullen aant weg gooie. [/a]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja maar dat gaat toch ooch he hij is alle kapotte spullen weg aan het gooie. [/a] sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer Maar de ander is beter. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooie. [/v] sound
informant [a=g] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heef neet veel geld neet meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die en gebruikewe niet. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [v=141] Hij geef niks aan een ander neet. [/v] sound
informant [a=n] Hij geef niks aan een ander. [/a] sound
informant Neet nee. sound
hulpinterviewer [v=142] Niemes wil neet werke neet. [/v] sound
informant [a=n] Nee die neet dat gebruikewe neet. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [v=388] Wem heef den auto mit gepak? Niemesneet. [/v]

niemes neet
sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zijn toch lui die dat zegge zo he niemesneet. [/a]

niemes neet
tagging sound
informant Ja dat zout ge misschien zegge ja. sound
hulpinterviewer [v=389] Woe groeit het geld aan de bomen? Nergensneet. [/v]

nergens neet
sound
informant [a=j] Nergensneet ja. [/a]

nergens neet
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkantig tegelijk? Niksneet. [/v]

niks neet
sound
informant [a=n] Niks zou ich het neet die neet neet zette nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koe heefter gemolke? Geen enkel neet. [/v]

heef ter
sound
informant [a=n] Nee geen één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa of Wiske ggg sound
hulpinterviewer heef nu meer koe dan ze vroeger en haa. [/v] sound
informant [a=n] Nee heef nu meer koe as asse vroeger haa. [/a]

as se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wase gekrege en heef. [/v]

wa se
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Die en nee. sound
veldwerker [v=600] Hoe zou je zegge pas op dat je niet valt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Pas op daste neet vals. [/a]

da ste
sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Wiskes hun broer. [/v] sound
informant [a=n] Pol is de broer van van xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hun broer zeker neet he. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=174] Die die fiets is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Nee die fiets is van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofste neet dater gevallenis? [/v]

geloof ste da ter gevalle n is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Geloofste neet datij gevalle heef? [/v]

geloof ste dat ij
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke de zo een of de zulke zou ich neet durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Zo één zou ich neet durve op ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ich neet durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin dat Jan beter den dokter kos hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat Jan beter den dokter haa geroepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Kos hebbe geroepe das toch neet heel mis he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Ich vin dat Jan beter den dokter kos hebbe geroepe. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja dat gaat ooch. [/a] sound
hulpinterviewer Ja he. sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heef drie groen appelen en Marie heefter drie rode. [/v]

heef ter
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De er? sound
hulpinterviewer En Marie heefter drie rode? [/v]

heef ter
sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan dat zelfde ook zonder er ich lees Robert heef drie groen appelen en Marie sound
informant En Marie heeter heeter.

hee ter
sound
hulpinterviewer heef drie rode zonder er en Marie heef drie rode. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat gaat he ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=424] Ich heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb het hem gegeve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denk datij haa wille naar huis. [/v]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Gaan. Zonder gaan gaat het niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ich heb dat gezeg gehad. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Ja he. sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=330] Lopentere kwam ich hem tegen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt er komp daar kump morgen iemand langs. sound
hulpinterviewer Kan Marie dan antwoorde wem dat? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wem of wem dat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wordt daar veel gedans. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Op dat feest wordt veel gedans. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zonder er? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordter nog alleen maar brood verkoch in die winkel. [/v]

wordt er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Nu wordt nog alleen brood verkoch in die winkel. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne rare kerel in den hof. [/v]

stond er
sound
informant [a=n] Stong ne rare ich zou die er gebruikewe toch zo veel neet he. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [a] Ich zou dat toch zegge. [/a] sound
veldwerker [v] Maar zonder de er ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ook ja gisteren stong ne rare gisteren stong ne rare kerel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gisteren stonger in de gazet dat en gisteren stong in de gazet dat die gestorve is. [/a]

stong er
sound
informant Gisteren stong in de gazet zou ich zegge. sound
veldwerker [v] Het meeste dan eigenlijk zonder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
informant [a=n] Leg da boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Aste echt neet kuns wachte dan kom maar. [/v]

a ste
sound
informant [a=j] Ja aste echt neet kuns wachte dan kom maar. [/a]

a ste
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja of kom dan maar. [/a] sound
informant [a] Of kom dan maar ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee verstaan ich zelfs neet die zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=358] Ich denk dat iemes de koekjes heef op gegete maar ich weet neet wem dat. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet neet wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
Antwoord na vraag 402. tagging sound
hulpinterviewer [v=402] We haan het geluk om hem direct terug te vinne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Allebei goed he. [/a] Antwoord op vraag 402 dus [a=j] sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien beter nog even te wachte ja. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=301] Zouter dat gekend gedoen hebbe? [/v]

zou ter
sound
informant [a=n] Zouter dat gedoen kunne hebbe? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=302] Zouder zouder dat hebbe gekend gedoen? [/v]

zou der
sound
informant [a=n] Nee zouder da kunne gedoen hebbe? [/a]

zou der
sound
hulpinterviewer [v=303] Zou hij dat hebbe doen gekend? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=304] Zou hij dat doen hebbe gekend? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=307] Zou hij dat gekens doen hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij gekend hebbe doen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ah ich lees een zin in het dialect maak de zin af in het dialect. sound
hulpinterviewer [v=036] Dat is Marie en Piet. Marie en Piet wijze naar xxx. [/v] sound
informant [a] Naar één. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dat is Toon. Toon was xxx. [/v] sound
informant [a] Toon was zen arm. [/a] sound
informant [a] Was zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant [a] Is zich aant wasse. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon was zen eige ja of was zich wordt ook veel gebruikt tegenwoordig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang langs xxx. [/v] sound
informant [a] Langs zich op de bank. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=018] Zou u ook kunne zegge ze en weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze en weet ni? Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En zou u kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
informant [a=n] Gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed zou u daar iets anders kunne zegge bijvoorbeeld kent xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a] kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
informant Kent zen eige goed. sound
veldwerker [v] En kent hemzelf? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hem niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar zich zichzelf gebruike we niet zoveel hij kent zich goed hij kent zichzelf ja die kent zen eige goed. [/a] sound
veldwerker [v] En zich alleen zou ook gaan Eduard kent zich goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maar zichelf gaat ook he die kent zichzelf goed. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zen eige in de etalage staan zou u daar kunne zegge van van hem of van hemzelf of? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij weet hij heef gezien datter foto's van hem. [/a]

dat ter
sound
informant [a] Van hem. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. Zou u in de plaats gekund of gekend ook iets zo als gekos kunne zegge of gekunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat hebich nooit gekos. [/a]

heb ich
tagging sound
veldwerker [v=026] Zou u ook kunne zegge Jan had het hele brood wel op eten gewild? [/v] sound
informant [a=n] Nee wel wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=057] En eh hoe zou je zegge zij leeft gevaarlijk? [/v] sound
informant [a] Dich leefs gevaarlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze leef ze leef gevaarlijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar voor te drage zou u ook kunne zegge deze ton is zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zwaar voor te drage ja. [/a] sound
veldwerker [v=192] We hope allemaal op tijd thuis te zijn zou u daar kunne zegge we hope allemaal van op tijd thuis te zijn of voor op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Ja wope allemaal van op tijd bij os te zijn. [/a]

w ope
tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd zou ook kunne zegge de bank waar op ze zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik vind van niet. [/a] sound
veldwerker [v] De bank daar ze op zaten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De bank daar ze op zate nee he. [/a] sound
informant [a] Nee woe ze op zate. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dat ze op zate? [/v] sound
informant [a=n] Ich zou zegge de bank woe ze op zate. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank waar dat ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich zou het neet zegge zelf maar ich vin het toch. [/a] sound
informant [a] Dat kan ja. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen waar van dat de moeder. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waar van de moeder gestorve is dat zeggeze hoor. [/a]

zegge ze
tagging sound
informant [a] De jong die zen moeder gestorve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat zeggeze meer.

zegge ze
sound
veldwerker [v] En waar van dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waar van dat de moeder gestorve? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar dat is toch minder minder gebruikelijk maar dat wordt toch gezegd. sound
informant Zeg Treeske de heb mich dat gegeve voor te leze maar woe woe moet ich dat terug legge ergens? sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien moog zou u dat kunne zegge? [/v] sound
informant [a=n] Dastich het ooch ni moog zien. [/a]

da stich
sound
veldwerker [v] Dus niemand mag het zien dus vind ik dat jij het ook niet zien moog? [/v] sound
informant [a=n] Moog zien. [/a] sound
veldwerker [v=370] En zou u iets anders kunne zegge dan dat is de man die ze geroepe hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man die ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=372] En das de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld zou u kunne zegge dat is de man waar van ik denk dat hij het verhaal. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer Das de man waar van ich denk datij het heef uit gebrach.

da s dat ij
sound
informant [a] Das de man die ich denk dat het heef uit gebrach. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Dat is veel couranter toch. sound
veldwerker [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete zou u ook kunne zegge schijnt dat ze niets mag ete zonder die het? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zonder het nee het schijnt he. [/a] sound
veldwerker [v] En dat schijnt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niet als er iets volgt. [/a] sound
veldwerker [v=398] En ze schijnt van niets te moge ete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=403] En dan eh het lijkt wel of er iemand in de tuin staat zou daar die er ook kunne blijve staan? [/v] sound
informant [a=j] Het schijnt dat er iemes in den hof is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=338] En daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdewie wie God in Frankrijk. [/a]

leef de wie
tagging sound
veldwerker [v=413] Jammer dat gisteren niet naar je verjaardag kon kome of kos kome kan dat dan ook zijn jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kome kos? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jammer dat ich ni kome kos het wordt toch gezegd hoor. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen zou u daar iets anders kunne zegge in plaats van om? [/v] sound
veldwerker [v] Rosa probeerde niemand pijn te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Probeerde niemes pijn te doen ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Das couranter zelfs he.

da s
sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde van niemand pijn te doen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook. [/a] sound
veldwerker [v=400] Zou je ook kunne zegge het belooft weer van een mooie dag te worde? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=401] Het is misschien beter nog even te wachte zou u daar xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Van van tis toch beter van nog even te wachte. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=402] En bij we hadde t geluk om hem direct terug te vinde. sound
veldwerker Zou u ook kunne zegge we hadde t geluk hem direct terug te vinde? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En van? [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] En van ook. We hadde t geluk van hem ja. [/a] sound
commentaarAnder interview.  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel Vorm zich invullen bij VORM. komt voor : j
vorm: zich
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich de handen
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich zen handen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). opmerking: 600 en 606 onmogelijk
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt neet mie
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weets dich
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: de weets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: das dich
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: daste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bes
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dich gees
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gees te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ter geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ge
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goan
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gank
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginks dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dich gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink gie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gink gie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen dat eventueel
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie gink
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
opmerking: Hier evntueel ook: dat is de man wie ik denk
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
vorm: maar ook: aan t weg smijten
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: enkel in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld het huis is verkocht geweest maar de koper had geen geld dus huis nu terug bij oorspronkelijke eigenaar
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich (zelf)
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
opmerking: geen andere mogelijkheden