SAND-data Bree (L360p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Bree

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L360[/k][h]602[/h][i]603[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
algemene gegevens Bree L360 10 september 2001 sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mich voor zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mit drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven was is. [/v] sound
informant [a] Ze weet neet dat Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heet gehoord dater foto's van hem in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemes heet ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan heet in twee minuten een biertje gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoenen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het heel brood wille wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haa dat heel brood wel willenop ete. [/a]

wille n op
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die eerpel schille zich neet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
informant [a=n] De sneeuw smelt in de zon. [/a] sound
veldwerker Ja. sound
informant Zich? sound
hulpinterviewer Zich neet he? sound
informant Nee. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] As ich eerlijk leef leef ich wie mijn ouders wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aser nog drie jaar leeft dan leefter langer as ze vader of as zenne pa. [/a]

as er leeft er
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leeftze ni lang meer. [/a]

as se leeft ze
tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen nog ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

as et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asgij zo gevaarlijk leeft dan leeftje nooit zo lang as ich. [/a]

as gij leeft je
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse voor hun werk leve leveze neet voor hun kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond leefs leefste langer. [/a]

as te leefs te
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

leve n er
sound
informant [a] Aser zo min mensen van landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/a]

as er leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer Pierre. sound
informant [a] As Lisa en Pierre zeker he in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Asve rustig leve leveve gelukkig. [/a]

as ve leve ve
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe eerlijk leve leveve gelukkig. [/a] [/e=1]

as we leve ve
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft een beetje minder gevaarlijk kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hebtge genoeg mensen voor hooi van het land te hale? [/a]

hebt ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas vriendelijk van Jan van te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan je ook zegge deze ton is zwaar voor te drage? [/v] sound
informant [a=j] Dees ton is zwaar voor te drage ja dat komt ooit voor. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Ver hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
informant [a] Toen ve aan kame of kwame beide vormen bestaan tagging sound
informant regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ich geloof of ich denk dat _. tagging sound
informant Jij? Of wa staater?

staat er
sound
hulpinterviewer Dat ik groter ben. sound
informant Ah dadich groter ben dan _.

dad ich
tagging sound
hulpinterviewer Hij. tagging sound
informant dan hij. Dan hij ja. [/a] Soms ook als gebruikt! Bijvoorbeeld [v=055] sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dastich eerder thuis bis asich. [/a]

das tich as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] De geloofs toch neet dater sterker is asdich. [/a]

dat er as dich
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat we rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat we rijker zien aszie. [/a]

as zie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ve gelove dat gij neet zo slim zeet aswij. [/a]

as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie jullie gelove toch niet dat ze armer zijn dan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer Als jullie. sound
informant [a] Gij gelooft toch neet datze armer zien asgij. [/a]

dat ze as gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Liosa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer Lisa. sound
informant [a] Gij gelooft dat Lisa of Lies of Liske even schoon is as An of Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gastonh en Jan sterker zijn dan Theo en Pierre. [/v] In vraag staat als. sound
hulpinterviewer Jan. Elders wordt als gebruikt in plaats van dan. sound
informant [a] Hij gelooft dat Gaston en Jan Jan Jan ook he sterker zijn dan _. tagging sound
hulpinterviewer Theo en Pierre. tagging sound
informant Zeg het nog eens. tagging sound
hulpinterviewer Theo en Pierre. tagging sound
informant Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong van wie de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] tagging sound
informant [v] Kunt ge nog get anders zegge voor wiens? [/v] Reageert op kaartje. sound
informant [a] Van wie want de wiens vorm gebruike we dus niet he we zegge van wie ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverf. [/v] sound
informant [a] De bank boeze op zate was pas geverfd. [/a]

boe ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat vrage geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld heet moet mich maar wat geve. [/a] tagging sound
informant [a] Die geld heet moet mich maar wat geve da kunneve ook zegge ja. [/a] [/e=1]

kunne ve
Reageert op kaartje. tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant Ja. sound
informant [a] Hij heet zen handen gewasse. [/a] tagging sound
informant [a] Hij heet zich de handen gewasse wordt minder gezegd. [/a] Reageert op kaartje. tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heet zen hemd gewasse. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij heet ze been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand maget zien dus ich vin dastich het ook ni moogs zien. [/a]

mag et das tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde tioen wij jij weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde wieze weg ginge. [/a]

wie ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Je weet waar je gebore bent. [/v] sound
informant [a] De weets boeste gebore bis. [/a]

boest e
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nuste klaar bis magste gaan. [/a]

nust e magst e
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens dieze geroepe hebbe. [/a]

die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de mens die dat verhaal heet verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Das de mens dat ich denk die het verhaal heeft verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de mens van wie ich denk dat zem geroepe emme. [/a]

da s z em
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt datze niks mag ete. [/a]

dat ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Het trekt er op of het schijnt dater iemes in den tuin staat in den hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
informant Eh dater iemand dat iemes in _ ja dat kun je zegge inderdaad.

dat er
Reageert op kaartje. sound
informant [a] Het trekt er op dat iemand dat er dat iemes in den tuin staat zonder de er. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Kan. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Welke boeken hebste gekocht? [/a]

heb ste
tagging sound
informant [a] Of wat voor boeken. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg moet gooie. [/v] Zou vergeten. sound
informant [a] Ich denk daste veel moes weg gooie. [/a]

da ste
sound
informant [a] Ja het kan zijn ich denk daste veel weg moes gooie. [/a]

da ste
Reageert op kaartje. sound
informant Of ich denk daste eh veel zuls moete weg gooie. [/e=1]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan weg aan t gooie. [/v] sound
informant [a] Hij is alle kapotte eh zaken spullen ja weg aan t gooie. [/a] tagging sound
informant [a] Of aan t weg gooie. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heet dich op de kermis gezien? [/a] tagging sound
informant [v=003] Ich denk dat Marie heeft probere van hem ne brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie hee probere hem ne brief te schrijve. [/a] tagging sound
informant [v=022] Daar wilt niemandneet danse. [/v]

niemand neet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j]] Das goed. [/a]

da s
sound
informant Dat kan he. sound
hulpinterviewer [a] Ja daar wilt niemand danse. [/a] sound
informant Daar wil niemand danse zonder de neet he. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Maar ook met de niet? sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Ja dat kan ook xxx. sound
informant Niemes niemand niet dat wordt als versterking gebruikt. sound
informant Dus maar dus niet heel normaal dus. [/e=1] sound
informant [v=027] Vertel maar neet wieze haa kunne roepe. [/v]

wie ze
tagging sound
informant Ah wie wie. sound
hulpinterviewer [a=g] Maar dat vinich goed he. [/a]

vin ich
tagging sound
informant Ja. sound
informant Ja das goed he. [/e=1]

da s
sound
informant [v=028] Vertel mich eens wie dat ze haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da vinich ook goed. [/a]

vin ich
sound
informant [v=029] Vertel mich eens wie of ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Die of hoort er toch neet bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Die of der neet bij nee. sound
informant Das fout he.

da s
sound
hulpinterviewer Das fout ja.

da s
sound
hulpinterviewer Roepe ja. [/e=1] sound
informant Dat weert vertel mich eens wie ze haa kunne roepe. sound
informant [v=030] Eh dan vertel mich eens wie of dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das ook fout he. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] Nee maar welke zou je het meeste gebruike vertel maar niet wie zij had kunne roepe of vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe? [/v] sound
informant [a] Dat eerste he vertel maar niet wie ze had kunne roepe. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wilts brood ete. [/a] sound
informant [a=n] Nee want zelfs die vorm das ni goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Nee? sound
informant Ah nee.? sound
hulpinterviewer Wilt ete ja ja ja das juist wilts ete ja. [/e=1]

da s
sound
informant [a] Ich weet dat Eddy morgen brood wilts ete brood moet daar voor kome he. [/a] sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddy moet vroeg op staan. [/a] sound
informant [a] Eddy moet vroeg kunne op staan dat ist goede. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer Ja ja. [/e=1] sound
informant [v=137] Hij wilts geen soep neet meer ete neet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij wilt zen soep neet ete he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Neet meer ete ja. [/a] [/e=1] sound
informant Neet meer ete. sound
informant [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed he zitten hier nergens geen muizen. [/a]

da s
tagging sound
informant Dat wirdt gezegd. [/e=1] sound
informant [v=023] Els wilts neet danse en ze wilts neet zinge ook neet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze wilt ook neet zinge. [/a] sound
informant Ze wilt ook neet zinge ja. [/e=1] sound
informant [v=075] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ich vin dat ook. ggg [/a] sound
informant [v=077] Dan ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das verkeerd. [/a]

da s
sound
informant [v=080] Ich vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das helemaal verkeerd. [/a] sound
informant Trekt op niks he. sound
informant [v=082] Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Kan er een beetje door. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar toch neet ich vin _ Het eerste ja ja. [/e=1] sound
informant Het beste is het eerste he. sound
informant [v=146] Hij spreekt hij sprikt neet goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij sprikt neet goed Frans. [/a] sound
informant [v] Hij sprikt zo goed geen Frans? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreekt zo goed zo goed as geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Ja maar das dan wat anders zo goed as geen dat zegt ge neet he.

da s
sound
hulpinterviewer Das mis ja.

da s
sound
informant Das totaal mis he. sound
informant Geen dialect. [/e=1] sound
informant [v=006] Gisteren wandeldiede ah wandeldiede door het park. [/v] tagging sound
informant xxx sound
hulpinterviewer Ze. sound
informant [a=n] Gisteren wandeldje wandeldje. [/a]

wandel dje
tagging sound
informant [v=148] Iedereen is gene vakman of vakmens. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat ich ja das goed ja is heel goed. [/a]

da s
sound
informant Goed he. sound
informant [v=149] Hij hij het overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij heet geen vrienden. [/a] sound
informant Hij heet nergens _. sound
hulpinterviewer [a] Nergens vrienden ja. [/a] [/e=1] sound
informant Eh [v=154] Boeken heet Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heet drie boeken. [/a] sound
informant [a] Of drie boeken heet Jan das zelfde. [/a] [/e=1]

da s
sound
informant [v=150] Hij weet alles neet van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer Hij weet alles neet van de zaak. sound
hulpinterviewer [a] Hij weet niks van de zaak. [/a] sound
informant [a=n] Hij weet nee de neet moet er voor kome. [/a] sound
informant Hij weet neet alles van de zaak. sound
hulpinterviewer [a] Ah ja neet alles van de zaak juist ja. [/a] [/e=1] sound
informant [v=151] Hij heet altijd gene tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij heet noot gene tijd. [/a] sound
informant [a=j] Hij heet altijd geen tijd ja da wier ook gezeg. [/a] tagging sound
informant [v=156] Jan wet dater voor drie uur uur drie uren de wagen moet hebbe gemaakt. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Moet moet hebbe gemaakt moet gemaakt hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer Moet gemaakt hebbe of klaar zien. [/e=1] sound
informant [v=157] Jan wet dater voor drie uren de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ja dat vinich wel goed he. [/a]

vin ich
sound
informant [v=160] Jan wet dater voor drie uren de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat kan natuurlijk dat kan natuurlijk ja. [/a] sound
informant Kan ook he kan zeker. sound
informant [v=161] Jan wet dater voor drie uren de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das verkeerd. [/a]

da s
sound
informant Moet hebbe. sound
hulpinterviewer Moet hebbe ja. [/e=1] sound
veldwerker [v] En wa zou je het meeste gebruike dat hij de wagen moet hebbe gemaakt dat hij de wagen moet gemaakt hebbe of dat hij de wagen gemaakt moet hebbe? [/v] sound
informant [a] De eerste twee die lijke mij het meest courant. [/a] sound
informant [v=260] Wa denkste wee ich in de stad ontmoet heb? [/v]

denk ste
sound
veldwerker [v] Ja en kan je zegge wa denk je wie ik in de stad gezien heb? [/v] sound
hulpinterviewer Gezien heb. sound
informant [a=j] Ja das wa denkste wee ich in de stad gezien heb? [/a]

da s denk ste
tagging sound
hulpinterviewer Das goed. Das normaal. [/e=1] sound
informant Dat is het normale he. sound
informant [v=248] Ich doech wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich goon even de sjatten af wasse. [/a] sound
informant Ja ja. sound
informant [v=296] Zou er dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zou er dat hebbe gekunne? [/a] sound
informant [a] Ja zou er dat gekund hebbe hebbe kunne doen. [/a] [/e=1] sound
informant [v=309] Ich heb geen geen zin en voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Wat is dat versta ik zelfs niet. [/a] sound
informant Ich heb geen goesting _. sound
hulpinterviewer [a] Geen goesting voor de koeien te voere. [/a] sound
informant Dan zeggewe voor of om he. [/e=1]

zegge we
sound
informant [v=316] De politie zou bij em kome en pakken hem mit. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De politie kam bij em en piktem mit.

pikt em
sound
informant [a] De politie zou bij em kome en hem mit pakke. [/a] [/e=1] sound
informant [v=317] Marie al haar koeien of koeien zien verdronke bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja al haar koeien zen verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ja das goed.

da s
sound
informant Ja nee das goed. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Marie her koeien zen allemaal verdronke he. [/a] sound
hulpinterviewer Zen verdronke. sound
informant Dus Marie al haar koeien die al ja. [/e=1] tagging sound
informant [v=261] Wa denktgij wieze het hebbe op gelost? [/v]

denkt gij wie ze
tagging sound
hulpinterviewer Ja das juist.

da s
Geen antwoord op vraag. sound
informant Dich dich is voor ene persoon en gij das voor meerdere personen he. sound
informant [v=265] Wie denkste wieze het hebbe op gelost? [/v]

denk ste wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat vinich goed dat vinich goed ja. [/a]

vin ich
sound
informant Ja dat kan ook kan ook he. sound
informant [v=319] Dit denk ich niet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Daar denk ich niet aan. [/a] sound
informant [v=321] Die rare jong ben ich mit naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me die rare jong ben ich naar de markt geweest. [/a] sound
informant Heel goed ja. sound
informant [v] Die rare jong heb ich mit naar de markt geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] [/e=1] sound
informant [v=322] Ich heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke hebstich gemaakt? [/v]

heb s tich
sound
hulpinterviewer Ja ja ja ja ja. sound
informant [a=n] Zonder die de he welke hebstich gemaakt of wieveel? [/a]

heb s tich
sound
informant Maar de de moet weg in t dialect. [/e=1] sound
informant [v=329] Ich geloof deze jong vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geloof dat ze deze jongen allemaal vriendelijk vinne. [/a] sound
informant Goed. sound
informant [v=323] De wat voore of waffere hebstich al weg gebracht? [/v]

heb s tich
sound
hulpinterviewer [a=n] Wat voor hebste al weg gebracht? [/a]

heb ste
sound
informant [v=347] Ich weet dater is gaan zwemme. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=g] Maar das goed he ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

da s dat er
tagging sound
informant Natuurlijk. sound
informant [v=350] Ich weet dater gaan zwemmenis. [/v]

dat er zwemme n is
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. [/e=1] sound
informant [v=351] Ich weet dater zwemme is gaan. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=353] As Julie sound
informant vraagt wilste nog koffie Jan? Kan Jan dan antwoorde jak? [/v]

wil ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ich wil nog een sjat. [/a] tagging sound
informant [v=364] Is hem dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Iser dood? [/a]

is er
sound
informant [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nootsniet. [/v]

noots niet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das ook heel goed he. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] En kun je daar ook iets anders gebruike in plaats van om? [/v] sound
informant [a] Ja om weg late Rosa probeerde niemand pijn te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. [/e=1] sound
informant [v=400] Het het belooft weer ne schone dag te werre. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
informant [v=459] Hij heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Das fout he zeg het eens wie het moet. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Hij gooide de bal in de mand. [/a] sound
hulpinterviewer Gegooid ja. sound
informant Ja hij heet de bal in de mand gegooid. [/e=1] tagging sound
informant [v=486] Da boek beloof mich daste noots meer zulst verstoppe. [/v]

da ste
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Da boek moeste daar van moeste mich belove daste noots zulst verstoppe. [/e=1]

moes te da ste
sound
informant [v=487] Wa zegste mich daste gekocht hebs? [/v]

zeg ste
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer Ja das heel goed.

da s
sound
informant Heel goed he. sound
veldwerker [v] Wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [v=512] Zo een ding ene één of ene heb ich nog noots gezien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=515] De bis ook ene rare ene. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee du bis ook ne rare. [/a] sound
informant [v=530] Marie zag daste Pierre e boek hebs geprobeerd te verkope. [/v]

da ste
sound
hulpinterviewer Nee nee nee. sound
informant [a=n] Zouste noot hore. [/a]

zou ste
sound
hulpinterviewer Hem e boek te verkope te verkope. sound
informant [a] Marie zag dastich geprobeerd hebs om of zonder om Pierre e boek te verkope. [/a] [/e=1]

da s tich
sound
informant [v=531] Julien dach datich Anna ha geprobeerd e cadeau te geve. [/v]

dat ich
sound
informant [a=n] Nee das helemaal niet goed he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Nee das niet goed.

da s
sound
hulpinterviewer Ja e cadeau te geve ja. sound
informant [a] Julien dach datich geprobeerd haa Anna e cadeau te geve he. [/a] [/e=1]

dat ich
sound
informant [v=532] Karel wet dat gij het geprobeerd Marie e boek te verkope. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat klinkt goed he ja ja dat wou ich juist zegge. [/a] sound
informant Dat klinkt wel normaal he. sound
informant [a] Alhoewel dat ge geprobeerd het het geprobeerd zelfde he normaal zoutge xxx achter aan maar _. /a] sound
informant Dat is niet verplicht he nee nee. [/e=1] sound
informant [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Tis misschien nog beter wa te wachte. [/a]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ging ook. [/a] sound
hulpinterviewer Heel goed eigenlijk. sound
informant Das dus een goede zin. [/e=1]

da s
Vraag wordt na [v=402] hernomen. sound
informant [v=402] We hadde t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja al of niet met om he. [/a] sound
hulpinterviewer Om he ja. sound
hulpinterviewer Terug te vinne ja. sound
informant [a] We hadde t geluk hem direct terug te vinne. [/a] tagging sound
informant [a] Tis goed of we hadde t geluk voor voor he of om. [/a] sound
veldwerker [v] Ja en kunt ge het ook met voor of van zegge? [/v] sound
hulpinterviewer Van hem ja. sound
informant [a] We hadde t geluk van hem wordt toch ook gezegd ja. [/a] tagging sound
informant Als ich na denk is het toch meestal zonder een voorzetsel. [/e=1] sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge tis misschien beter voor nog even te wachte? [/v]

t is
[v=401] hernomen. sound
informant [a] Tis misschien beter nog efkes te wachte we gebruike daar het beste geen voorzetsel. [/a] [/e=1]

t is
sound
informant [v=227] As Frans zeit hij slaapt kan Jan dan antwoorde hij deet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oh nee. [/a] sound
informant [v=228] As Frans zeit hij slaapt kan Jan dan antwoorde hij deet het deet? [/v] sound
hulpinterviewer Mmm. sound
informant [a=n] Evenmin he. [/a] sound
informant [v=243] As Frans vraagt slaapter kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v]

slaap ter
sound
informant [a=n] Dat moet er allemaal niet bij die deet. [/a] sound
informant [v=485] As Frans vraagt zalich vanavond koke kan Marie dan antwoorde da doech maar? [/v]

zal ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da doeste maar he. [/a]

doe ste
sound
informant [v=136] Jan en heet niet veel geld meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heet niet veel geld meer. [/a] sound
informant [v=141] Ich geef niks aan een ander niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geef niks aan een ander. [/a] sound
informant [v=142] Niemes wilt niet werke niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niemes wilt werke he. [/a] sound
informant [v=388] Wee heet den auto mit gepakt? Niemesneet. [/v]

niemes neet
sound
informant [a=j] Ja da kan zegge nieme nieme of versterkend niemesneet dat bestaat allebei dus. [/a]

niemes neet
tagging sound
informant [v=389] Boe wist het geld aan de bomen? Nergensneet. [/v]

nergens neet
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Nergens of nergensneet is versterkend he. [/a]

nergens neet
tagging sound
informant [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niksneet. [/v]

niks neet
sound
hulpinterviewer [a=j] Nee niksneet dat is waar. [/a]

niks neet
tagging sound
informant Ja das goed he.

da s
sound
informant [v=391] Welke koeien heeter gemolke? Geen enkel neet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Geen één. [/a] sound
informant [v=475] Louisa of Louisa hee nu meer koeien dan ze vroeger en haa. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Oh nee. [/a] sound
informant [v=479] Hier is alles watich gekrege en heb. [/v]

wat ich
sound
informant [a=n] Die en op t einde moet er uit. [/a] sound
informant [v=170] Pol is Rosa en Louisa hun broerke. [/v] sound
hulpinterviewer Ja zo moet het. sound
informant [a=n] Pol is het broerke van Rosa en Luisa. [/a] sound
informant [v=174] De fiets _ sound
informant is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De velo is van mich. [/a] sound
informant [v=395] Geloofste neet dater gevallenis? [/v]

geloof ste dat er gevalle n is
tagging sound
informant [a=j] Nee nee das heel goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Das goed he zo ja ja. [/e=1]

da s
sound
informant [v] Geloofste neet dater gevalleneet? [/v]

geloof ste dat er gevalle n eet
sound
hulpinterviewer [a] Nee das mis. [/a] [/e=1]

da s
sound
informant [v=324] De zulke zou ich niet durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Gebruikewe nooit in dialect zulke. [/a]

gebruike we
sound
informant [a] Die of van dat soort zou ich neet durve op ete ja. [/a] [/e=1] sound
informant En nu [v=325] De die zou ich niet durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] De die zou ich niet _ zonder de de. [/a] sound
informant [v=494] Ich vin da Jan beter den dokter kos hebbe geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/a] sound
informant [v=517] Robert hee drie groen appel en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed he. [/a]

da s
sound
informant [a] Robert hee drie groen appel en Marie heet heet drie rode ja da kan best zonder er. [/a] Reageert op kaartje. sound
hulpinterviewer Zonder er ja. [/e=1] sound
informant [v=424] Ich heb het hem gegeve. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a=j] Das heel gewoon ich heb het hem gegeve. [/a]

da s
tagging sound
informant Das heel gewoon he ja ja. sound
informant [v=001] Marie denkt dater haa wille naar huis. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=002] Ich heb dat gezegd gehad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb dat wel gezegd. [/a] tagging sound
informant [v=330] Lopentere kaam ich hem tegen. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Bestaat in Brees dus niet he al lopend. [/a] sound
informant [v=357] Er kump morgen iemand langs. [/v] sound
informant [a=j] Wie dat inderdaad. [/a] tagging sound
informant [v=408] Op dit feest wirt veel gedanst. [/v] Verkeerde vraag, normaal met er. tagging sound
hulpinterviewer Ja dat is heel goed he. sound
informant [v] Kan het ook met er? [/v] [a=j] Ja het staat hier met er dus he. [/a] Reageert op kaartje. sound
informant [a=j] Ja dat kan ook absoluut. [/a] sound
veldwerker [v] Dus het kan alle twee? [/v] sound
informant [v=409] Nu wirter nog alleen maar brood verkocht in de winkel in die winkel. [/v]

wirt er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja is heel goed ja. [/a] sound
informant [a] Ja zonder er ook he. [/a] Reageert op kaartje. sound
hulpinterviewer Ja ja. [/e=1] sound
informant [a] Nu wirt alleen nog alleen maar brood verkocht in die winkel zonder er. [/a] tagging sound
informant [v=414] Gisteren stonger een rare mens in den hof. [/v]

stong er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das heel goed he. [/a]

da s
sound
informant Heel goed he. sound
informant [a] Ja zonder er gisteren stoner ne rare mens in den hof zeker zo vaak zonder ja. [/a] [/e=1] Reageert op kaartje maar uit antwoord blijkt toch met er. sound
informant [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Leg dat boek neer. [/a] sound
informant Nee. sound
informant Inderdaad. [v=483] Aste echt neet kuns wachte dan kom maar. [/v]

as te
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goed he. [/a]

da s
sound
informant Prima. sound
informant [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee kijk dat maar. [/a] sound
informant [v=358] Ich denk dat iemes de koekjes heet op gete maar ich weet neet wee dat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wee. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Bekijk het prentje ich lees een zin voor in het dialect en maak dan de zin af in het dialect. sound
informant De zin is onvolledig he. sound
informant [v=036] Dit zien dus Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eén naar d ander. [/a] sound
informant [a] Wijze naar elkaar. [/a] sound
hulpinterviewer Wijze naar elkaar ja. sound
informant [a] Naar één. [/a] tagging sound
informant [a] Naar één minder he. [/a] sound
informant Naar elkaar of wijze de ene maar dan zonder naar den ene naar den andere. [/e=1] sound
informant [v=037] Dit is Toon. Toon wist _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wist zich me ne spons. [/a] tagging sound
informant [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang langs _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hem op de bank zitte. [/a] tagging sound
informant [a] Langs zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Langs hem ja. sound
hulpinterviewer Ja langs zich he. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Langs hem neet. sound
informant [a] Nee nee want Fons zag een slang naast langs hem sound
informant dat zou weze op ne andere persoon dan Fons. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer Ik lees zinnen in het Nederlands. Hoe zeg je dat in t dialect? sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] Eh op zondag of 's zondags gingeve met de heel familie naar zee wa heel plezierig was. [/a]

ginge ve
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerje. [/v] sound
informant [a] In het dorp boe ich woon staat een oud kerkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Op den dag dat we aan kwame regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das get wat heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan je ook zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou er dat hebbe kunne doen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem heeft hebt gekocht. [/v] sound
informant [a] Neet vertelle daste ne cadeau voor em gekocht hebs hoor. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebben hier hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die uit die uit de stad hebbe hier veel huizen gebouwd. [/a] sound
veldwerker [v] En kan je ook zegge die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=444] Jef zou ik zou ik nooit uit nodige. [/v] Verkeerde vraag, zonder die. sound
informant [a] Jef zou ich noots uit nodige. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge Jef die zou ik nooit uit nodige? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie die zou dat noots doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant Martha die maar de die kunnewe overal weg late maar ik zal het dus wel gebruike. sound
informant [a] Dus Martha die zou ich wel bij mich thuis wille uit nodige. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Dat huis zou ich noots wille kope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Dat huis staat daar al vijftig jaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamusserd op het bal. [/v] sound
informant [a] Ze heet zich neet gamuseerd op het bal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je herinner je toch wel dat je me toen onder die ladder liet lope. [/v] sound
informant [a] De herinners tich toch daste mich toen onder die ladder loots lope. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich herinner mich nog dat iema ons daar altijd maar riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Je herinnert uch zeker en vast datve bij Marieke langs ginge. [/a]

dat ve
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze herinnere zich nog wat of get maar neet alles. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In dien tijd leefdenich er op los. [/a]

leefde n ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdener wie e beest. [/a]

leefde n er
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdewe wie God in Frankrijk he. [/a]

leefde we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefsde wie ne koning. [/a]

leef s de
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Jammer dadich gisteren naar de verjaardag kos kome. Wareder veel mensen op het feestje? [/a]

dad ich ware der
tagging sound
veldwerker [n] [v=018] Zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
informant [a=j] Ja zeker ze weet neet dat Marie gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Zou je ook kunne zegge Jan had het hele brood wel gewild op ete? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=340] Hoe zou je zegge in het dialect het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
informant [a] Het gebeurde wieste weg gings. [/a]

wies te
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie denk je wie ik in de stad gezien heb? [/v] sound
informant [a=j] Wie denkste wie ich in de stad gezien heb? [/a]

denk ste
tagging sound
veldwerker Ja dat was het. [/n] sound
commentaarSpontaan gesprek  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan de ma
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die dat zijn (zelden)
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat (zelden)
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni mier
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
opmerking: geen vorm zoals wullie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: geen vorm zoals wullie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetst
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: daste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: biste
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: aanwijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: az iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: az een
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: te gees
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gees te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: er geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ge
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gings dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dich gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingt gij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wanneer dat
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen dat zelden
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen als zelden
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: maar vaker zonder gehad
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
opmerking: maar vaker zonder geweest
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich