SAND-data Eksel (L353p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Eksel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L353[/k][h]604[/h][i]605[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
algemene gegevens Eksel L353 7 augustus 2001 sound
commentaarTest  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant Jan herinnert zich dat verhaal wel? sound
hulpinterviewer Ik zou zegge [a] da Jan zich da verhaal nog herinnert. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Of datie da verhaal nog kent. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker het geen nagels bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mich voor em werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] [/v] [a] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/a] Vraag niet gesteld. Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=018] [/v] [a] Ze wet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
Vraag niet gesteld. Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon Toon keek zelf goed in de spiegel. [/a] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelve heel goed in de spiegel. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=045] [/v] [a] Eduard kent zichzelf heel goed. [/a] Vraag niet gesteld. Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [a] eduard kent zijneige goed [/a]

zijn eige
tagging sound
informant [v=046] Ward heeft gehoord dater foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a] Ward heet gehoord dater foto's van hem in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
informant [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand heet dat ooit gewild of gekunne. [/a] tagging sound
informant [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In twee minuten heet Jan een pintje gedronke. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=018] En kunt ge ook zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] [v=018] wordt hernomen. sound
hulpinterviewer [a=n] Ze wet ni da Marie gistren gestrovenis. [/a]

gestorve n is
tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge ze en wet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze wet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
sound
informant [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dees schoenen zin gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [a] Lope gemakkelijk. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan heet heel brood wille op ete. [/a] tagging sound
informant Goed. sound
informant [v=047] Die aardappelen schille ni gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die petatten schille ni gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
informant [v] De sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De sneeuw smelt in de zon. [/a] sound
informant Zich staat er ni bij he. sound
hulpinterviewer Tis ni wederkerig. [/e=1]

t is
sound
informant Nee. sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As ich eerlijk leef dan leef ich gelijk da mijn ouders da wille. [/a] tagging sound
informant Goed. sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Assie nog drie jaar leeft leeftie langer as zenne pa. [/a]

as ie leeft ie
tagging sound
informant [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asie zo gevaarlijk leeft dan leeftie ni lang ni meer. [/a]

as ie leeft ie
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast nu nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asgij zo gevaarlijk leeft dan leefdegij nooit zo lang as ich. [/a]

as gij leef de gij
tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse voor hun werk uit kome dan leveze ni voor hun kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van t werk in t fabriek. [/a]

as er leven er
tagging sound
informant [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve dan leven Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant [v=071] Als we rustig leven leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswe rustig leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
informant [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
informant [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft een beetje minder gevaarlijk jong. [/a] tagging sound
informant [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
informant [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hedde genoeg mensen om hooi van t land te hale? [/a]

hed de
Vraag hernomen. tagging sound
informant [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Twas vriendelijk van Jan om te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge ook zegge voor te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Voor te kome werke sorry ja. [/a] [/e=1] tagging sound
veldwerker [n] [v=188] En in die vorige zin dan ook? Heb je genoeg mensen voor hooi van t land te hale? [/v] Terug op [v=188] sound
hulpinterviewer [a] Voor hooi van t land te hale ja sorry. [/a] tagging sound
informant [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dees ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
informant [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a]

w ope
sound
informant [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan te zage. [/a] sound
informant [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen we aan kwame regende het. [/a] tagging sound
informant [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich geloof dat ich groter ben dan hij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge ik geloof dat ik groter ben als _? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Als hij maar nee _. sound
hulpinterviewer Nee groter dan hij groter dan. [/a] [/e=1] sound
informant [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dagij eerder thuis zet dan ich. [/a]

da gij
tagging sound
informant [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft datie sterker is asgij. [/a]

dat ie as gij
Hier wel als en bij [v=215 en 216] niet. tagging sound
informant [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dawe rijker zien dan zij. [/a]

da we
Dan? tagging sound
informant [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We denke dagellie ni slim zet aswij. [/a]

da gellie as wij
tagging sound
informant Das goed.

da s
sound
informant [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft toch ni dase armer zien dan gij. [/a].

da se
Dan? tagging sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge denkt da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zo schoon is as Anna. sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn dan Theo en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij denkt hij denkt dat Gaston en Jan sterker zen dan Theo en Pierre. [/a] tagging sound
informant [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jong van wie de moe gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer De jong van wie de moeder. [/e=1] Als antwoord op kaartje met vraag naar andere mogelijkheden. sound
informant [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer De bank waar ze op zate was juist geverfd. [/e=1] Op vraag naar andere plaats voor op. sound
informant [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die geld het moet mich maar wat geve. [/a] tagging sound
informant [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij eet zijn handen gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij eet zen hemd gewasse. [/a] tagging sound
informant Heet zen hemd gewasse. [/e=1]

h eet
sound
informant [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet ze been gebroke. [/a]

h eet
tagging sound
informant [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ofwel naar heur toe. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat gij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand magt zien dan vinich dagijet ook ni moogt zien. [/v]

mag t vin ich da gij et
tagging sound
informant [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het gebeurde toen ge weg gint. [/a] tagging sound
informant [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich wit woe gij gebore zet. [/a] tagging sound
informant [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nu dage gereed zet moogde gaan. [/a]

da ge moog de
tagging sound
informant [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de mens dieze geroepe ebbe. [/a]

da s die ze
tagging sound
informant [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da is de mens die het verhaal verteld et. [/a] tagging sound
informant [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk da da de mens is die t verhaal verteld heet die t vertelselke verteld eet. [/a] tagging sound
informant [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk da da de mens is waarvan ich denk dasem geroepe emme. [/a]

da s em
tagging sound
informant [v=397] Het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] 't Schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
informant [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
informant [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis juist of dater iemand in den hof staat. [/a]

t is dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Tis juist of iemand in den hof staat. Dat kan ook. [/a] [/e=1]

t is
Reageert op kaartje tagging sound
informant [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Welke boek welke boeken hedde gekocht? [/a] tagging sound
informant [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dage veel moet weg moet weg gooie. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer Ich denk dage veel weg moet gooie. [/e=1]

da ge
Op 1225 sec wordt [v=495] hernomen. sound
informant [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan het gooien. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij is bezig met allemaal die kapotte rommel weg te gooie. [/a] sound
informant [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie heet euch op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dage veel zult moete weg gooie. [/a]

da ge
[v=495] hernomen. sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk da Marie heet geprobeerd van em nen brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk da Marie hem geprobeerd et van een briefke te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Zou da gaan? Ja. [/a] sound
informant [a] Daar is geen enkele die en danst. [/a] Negatiepartikel gebruikt. sound
informant Er is dus niemand die en danst. sound
hulpinterviewer [a] Der is niemandni die en danst. [/a]

niemand ni
Negative concord en negatiepartikel in zelfde zin. tagging sound
informant Der is niemand die en danst. sound
hulpinterviewer Daar is niemandni diene danst. [/e=1]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wie ze aa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Vertel maar ni wie ze haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mich eens wie dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant [a=n] Vertel mich maar eens wie ze haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mich eens wie wie of zij haa kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar wie of dat ken ik ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Vertel mich eens wie dase haa kunne roepe. Dus [v=028] [a=j] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mich eens wie of dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Die of is er weer te veel aan. [/a] sound
veldwerker [v] En kun je ook zegge vertel me eens wie dase haa kunne roepe? [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=j] Wie dase haa kunne roepe da bestaat ook. [/a] sound
veldwerker [v] En wa zou je het meest zegge wie ze had kunne roepe of wie dat ze _? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie dase haa kunne roepe. [/a]

da se
Dus [v=028] [a=g] tagging sound
informant Wie dase haa kunne roepe. [/e=1]

da se
sound
informant [v=086] Ich wet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich wet dat Eddy morgen brood wilt ete. [/v] sound
informant [v=087] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a=j] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij wilt geen soep niet meer ete. [/a] Vraag [v=137] ontbreekt. Kijken beide op blad. sound
informant [v=140] Zitte hier nog ergens muizen? [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a=j] Zitten hier nergens geen mmuizen ni meer? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Da Jan moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
commentaarInformant kijkt op blad.  sound
informant [a=n] Ich wet da Jan een nieuw schuur zal bouwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ich vin da Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin ook da Marie naar Jef moet belle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ich wit da Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
informant [a=n] Ich wet da Jan jammer jammer genoeg moet vertrekke he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ich wet da Henri mag ni kome. [/v] sound
hulpinterviewer Ich wet da Henri ni mag kome. sound
informant [a=n] Ich wet da Henri ni mag kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ich wet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
informant [a=n] Ich wet da Jan varkens zal kope. [/a] sound
veldwerker En kun je ook zegge ik weet dat Jan wil varkens kope? sound
hulpinterviewer [a] Ich wet da Jan wil varkens kope ja ja natuurlijk. [/a] Dus [a=j] tagging sound
hulpinterviewer Ich wet da Jan varkens wilt varkens kope ja dat kan ook. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie das Marie he die zit te stoofperen schille. [/v]

da s
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar da zeggewe ni in Eksel. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Marie zit stoofperen te schille. [/a] sound
informant Marie zit stoofperen te schille. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Els wil ni danse en zinge wil ze ook ni. [/a] sound
informant Ja das goed. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer En [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=j] ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich vin da iedereen kunne zwemme moet denkge da da bestaat in Eksel? [/v]

denk ge
sound
hulpinterviewer [a] Das een beetje gedraaid. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Das geforceerd.

da s
sound
informant Ja das gedraaid das zo een beetje das raar da mag ni das niks. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee dast ook ni das niks. [/a]

da s t da s
sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Das gene gene zin he. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin da iedereen zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Das al minder.

da s
sound
informant Minder ja. sound
informant Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne en basta gedaan. sound
veldwerker [v] En wa zegt ge het meeste ik vin dat iedereen moet kunne zwemme _? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja dat ja. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer Hij kalt ni goed Frans. sound
hulpinterviewer [v=146] Hij kalt ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das die geen die geen is er te veel aan. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Hij kalt geen goed Frans. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v] Hij kalt zo goed geen Frans? [/v] sound
informant [a=n] Nee das ook ni. [/a] [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldenie door t park. [/v]

wandel de n ie
Niet de juiste vraag. sound
informant [a=n] Gisteren wandeldetij door t park. [/a]

wandel de tij
tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hij eet nergens geen vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer Nee hij et overal geen vrienden. sound
informant Hij et nergens geen vrienden. sound
hulpinterviewer Daar en daar maar overal ni. sound
informant [a=j] Hij et overal geen vrienden ja ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boek heet Jan drie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
informant [a] Boek heet Jan drie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Drie boek heet Jan. [/a] sound
informant Drie boek heet Jan. sound
hulpinterviewer Das eigenlijk meer voorkomend.

da s
sound
hulpinterviewer Niet de boeken voorop he. sound
hulpinterviewer Nee boeken heet Jan drie. sound
hulpinterviewer Ja soms wel eens maar _. sound
hulpinterviewer Jan heet drie boek drie boek heetie.

heet ie
sound
informant Jan heet drie boek. sound
informant Ja Jan heet drie boek. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=151] Hij heeft altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij nooit gene tijd. [/a] sound
hulpinterviewer Hij het altijd gene tijd hij het altijd gene tijd. sound
informant Oh ja. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Hij het altijd gene tijd da wil zegge soms wel maar altijd ni. [/a] sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer Hij het altijd gene tijd. tagging sound
informant Hij het altijd gene tijd. sound
informant Ja ja. [/e=1] Dus [a=j] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datie voor drie uur de wagen moet hemme gemaakt. [/v]

dat ie
sound
informant Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebbe moete gemaakt. sound
hulpinterviewer Nee manneke. sound
informant Jan weet dat hij Jan _. sound
hulpinterviewer Gij spreekt ABN nu. sound
informant Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet datie voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer Gemaakt hebbe. sound
informant Gemaakt hebbe. sound
hulpinterviewer De wagen _. sound
hulpinterviewer Jan weet datie voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe.

dat ie
sound
informant De wagen moet gemaakt hebbe. sound
hulpinterviewer Moet gemaakt hemme. sound
veldwerker [v] En dus ni moet hebbe gemaakt? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee moet gemaakt hebbe. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet datie voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer Ziede.

zie de
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datie voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da ligt goed da mag. [/a] sound
veldwerker Kunt ge dat ook zegge? sound
hulpinterviewer Ja ja absoluut. sound
informant Ja ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datie voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/v] sound
veldwerker [v] En wat zout ge het meeste zegge? sound
informant [a] Gemaakt hebbe ja. [/a] sound
veldwerker Dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe? Of _. sound
hulpinterviewer Ja asge

as ge
sound
veldwerker De wagen gemaakt moet hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer in de betekenis gaat van hij moet hem af hebbe. sound
hulpinterviewer [a] Datie voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [a] Datie xxx moet gemaakt hebbe voor drie uur. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer In die zin. sound
hulpinterviewer Voldoende? sound
veldwerker [v] Dus alle twee even veel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja ja zeker. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denktege wie ich in de stad gezien hem? [/v]

denk te ge
sound
informant [a=j] Ja wa denktege wie ich in de stad gezien hem? [/a]

denk te ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denktege da ich in de stad tege gekome ben? [/v]

denk te ge
Verkeerde vraag. sound
informant [a=j] Wie denktege da ich in de stad tege gekome ben? [/a]

denk te ge
tagging sound
veldwerker [v] Maar dus ni wie denk je wie ik in da stad tege gekome ben? [/v] sound
hulpinterviewer Wie denktegij wie ich in de stad tege gekome ben? tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zou moge. [/a] sound
hulpinterviewer Maar wie denktege da ich in de stad gezien hem?

denk te ge
sound
hulpinterviewer Wie denktege wie ich in de stad tege gekome ben das ook goed.

denk te ge da s
sound
informant Ja zeggewe. [/e=1]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a=n] Ich zal wel even de sjatten af wasse. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=248] sound
veldwerker [v] Dus ni ik doe wel even de kopjes af wasse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich zal wel even de kopjes de sjatten af wasse. [/a] [/e=1] sound
informant Sjatten. sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zou hij da kunne gedaan hebbe iset. [/a]

is et
sound
informant Ja. sound
informant Zou hij da kunne gedaan hemme? [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich hem geen goesting _. [/v] sound
commentaarHulpinterviewer en informant kijken beide op blad.  sound
informant [a=n] Ich heb gene zin voor de koeien te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer Om. sound
informant [a] Ich heb geen goesting voor de koeien te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Om te koeien te voere. [/a] sound
informant Om de koein te voere. [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] De politie zou bij em kome en hem mee pakke. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=316] sound
hulpinterviewer Die schikking hier gaat niet op. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Al de koeien van Marie. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Omschrijve. sound
hulpinterviewer [a] Alle koeien van Marie zen verdronke bij d overstroming. [/a] sound
informant Ja das goed. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=261] Wa denktegij hoe ze da op gelost emme? [/v]

denk te gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe mendege dase da op gelost emme? [/a]

men de ge da se
sound
informant Hoe mendege hoe dase da op gelost emme? sound
veldwerker [v] Maar dus ni wa denken jullie hoe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Wa mende gellie hoe? sound
hulpinterviewer Nee wa denktege hoe dase da op gelost emme?

denk te ge da se
Dus toch [a=j] ? sound
informant Wa denktege hoe dase da op gelost ebben? [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denktege dase da op gelost emme? [/v]

denk te ge da se
Verkeerde vraag. Later goed herhaald. sound
hulpinterviewer Hoe denktege dase da hemme op gelost da mag ook.

denk te ge da se
sound
informant Mmm. sound
hulpinterviewer Hoe denktege hoe ze da op gelost emme?

denk te ge
tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant Das goed ja. [/e=1]

da s
sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ich ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ich ni aan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Aan daar aan da denk ich ni. [/a] sound
informant Aan da denk ich ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=321] Diene onnozele jong ben ich mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Met diene onnozele jong ben ich naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hem ich mee naar de markt geweest nee da zeg men ni. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich em al de eerste drie sommen gemaakt en welke heddegij gemaakt? [/a]

hed de gij
Al onmiddellijk antwoord op [v=322] sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jongens vindeze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinde ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geloof dase deze jongen allemaal vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
informant Ja. sound
commentaarInformant kijkt weer mee op blad.  sound
hulpinterviewer [v=323] Welke heddegij weg gebracht? [/v]

hed de gij
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer Waffere. sound
informant [a=n] Waffer hebgij weg gebracht? [/a]

heb gij
sound
informant Ja waffere. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet datie gaan zwemmenis. [/v]

dat ie zwemme n is
sound
informant [a=j] Ich weet datie gaan zwemmenis. [/a]

dat ie zwemme n is
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet datie is gaan zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Is ook goed. sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=351] Ich weet datie zwemme is gaan. [/v]

dat ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da gebruikewe ni. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer Datie is gaan zwemme. [/e=1]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=353] As gellie wildegij nog ne koffie Jan. Kan Jan dan antwoorde jo? [/v]

wil de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Jo maar ni jak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isie dood? [/v]

is ie
Verkeerde vraag. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Isie dood?

is ie
sound
informant Isie dood?

is ie
sound
veldwerker Dus ni is hem dood? sound
informant [a=n] Nee nee isie. [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de werledvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
tagging sound
informant [a=j] Juist das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde voor niemand pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=n] Ja das goed. [/a]

da s
Geen om. sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde niemand pijn te doen. [/a] sound
informant Rosa probeerde niemand pijn te doen. tagging sound
hulpinterviewer Is ook goed. sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/a] [/e=1] dus toch [a=j] sound
hulpinterviewer [v=400] Het beloofde weer ne schone dag te werre. [/v] tagging sound
informant [a=j] Goed ja. [/a] sound
hulpinterviewer Das goed.

da s
sound
hulpinterviewer [v=459] Heet de bal gegooid in de mand. [/v]

h eet
sound
hulpinterviewer [a=n] Heet de bal in de mand gegooid. [/a]

h eet
tagging sound
informant Ja ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek belooft mich daget nooitni meer zult weg steke. [/v]

da ge t nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Beloof mich dage da boek nooitni meer zult weg steke das eigenlijk t logische. [/a]

da ge nooit ni da s
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zegde mich dage gekocht het. [/v]

zeg de da ge
Verkeerde vraag. tagging sound
informant [a=j] Goed ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding een heb ich nog nooitni gezien. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Zo een ding hem ich nog nooitni gezien die één is er teveel aan. [/a]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=515] Ge bent mich ook ne arige. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a=n] Ge zet mich ook ne arigen ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagij Pierre ne boek hee probeerd te verkope. [/v]

da gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei dagij Pierre ne boek hebt probere te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
hulpinterviewer Hebt probere te verkope. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] Dagij geprobeerd het aan Pierre ne boek te verkope zei Marie. [/a] [/e=1]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht da ich Anna ha geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Julien dacht da ich Anna geprobeerd haa ne cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Karel weet dagij geprobeerd et Marie ne boek te verkope. [/a]

da gij
Onmiddellijk antwoord op [v=532] sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Tis misschien beter van nog efkes te wachte van. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=402] We haan t geluk van hem direct terug te vinne. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Van. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zet hij slaapt kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kan hij ni. [/a] sound
informant Nee da kan hij ni. sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zet hij slaapt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kan ni das weer Westvlaams. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt slaaptie kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v]

slaapt ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee kan ni. Kanie ni. [/a]

kan ie
sound
informant Kanie ni. [/e=1]

kan ie
sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zal ich van den avond koke? sound
hulpinterviewer Kan Marie dan antwoorde da doe maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da doede maar. [/a]

doe de
sound
informant Doe da doe da maar. [/e=1] sound
hulpinterviewer [a] Da zin Marie en Pierre en Marie en Pierre wijze naar makander. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=036] sound
hulpinterviewer Naar makander. [/e=1] sound
informant Ja das goed naar makander.

da s
sound
hulpinterviewer [a] Dit is Toon en Toon wast zich. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=037] sound
informant Toon wast zen arm. sound
hulpinterviewer Ja of hij wast zich. [/e=1] sound
hulpinterviewer [a] Dit is Fons en Fons die zag een slang langs zich. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=039] sound
hulpinterviewer Langs zich. sound
informant Naast zich langs zich. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heeft niet veel geld niet meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heet ni veel geld meer. [/a] sound
informant Jan heet ni veel geld meer. sound
hulpinterviewer Jan het ni veel geld ni meer. sound
informant Ni meer. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegt men ni in Eksel. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Ich geef niks aan ne andere. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da bestaat ni he. [/a] sound
informant Ook ni. sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee gepakt? sound
hulpinterviewer Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant Ja niemandni. [/e=1]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [v=389] Boe wast het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
hulpinterviewer Niks. sound
informant [a=n] Niks. [/a] sound
hulpinterviewer Dus niks niets niet _. sound
informant Da kan ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heetie gemolke? [/v]

heet ie
sound
hulpinterviewer Geen enkel. sound
informant [a=n] Geen enkel. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Louisa hee nu meer koeien dan ze vroeger haa. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=475] sound
hulpinterviewer [a=n] Hier is alles wach gekregeneb. [/a]

wa ch gekrege n eb
Onmiddellijk antwoord op [v=479] sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise ze broerke. [/v] sound
hulpinterviewer Ze broerke. sound
informant [a=j] Ze broerke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] De fiets is de menne. [/a] Onmiddellijk antwoord op [v=174] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloof je niet dat hij gevalle is? Ja. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] geloofdege ni datie gevallenis? [/a]

geloof de ge dat ie gevalle n is
tagging sound
informant Ja ja goed. sound
hulpinterviewer [v] Geloof je niet dat hij gevalle heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nee das niks. [/a]

da s
sound
informant Nee dat bestaat ni. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik niet durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De zulke zou ich ni durve op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja das goed.

da s
sound
informant Das goed goed. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ik ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De die zou ich ni durve op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer De die. sound
informant Ja ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin ik vin da Jan beter de dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/a] sound
informant Den dokter haa geroepe hebbe. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Robert heet drie groen appel en Marie heeter drie rode. [/a]

hee ter
tagging sound
hulpinterviewer [a] Heet drie rode. [/a] sound
hulpinterviewer Die er mag mag er ook af. sound
informant Ja. [/e=1] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich emetem gegeve. [/a]

em et em
Onmiddellijk antwoord op [v=424] sound
hulpinterviewer [v=001] Marie Marie denkt dat hij had wille naar huis. [/v] sound
informant [a=j] Marie denkt da hij wil naar huis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Marie denkt datie naar huis zou wille gaan. sound
informant Ja. [/e=1] `Dus [a=n]? sound
hulpinterviewer [v=506] Hab jij aan Jan _. [/v] Informant kijkt weer mee. sound
informant [a=n] Heddegij Jan gezien? [/a]

hed de gij
sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den auto van Maries is kapot. [/a] Maries hier als voornaam, geen genitief. tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as één en één twee es. [/a] tagging sound
informant [v=253] Op zondag gingewe heel de famlie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] 's Zondags ginkewe me heel de familie naar de zee wa heel plezierig was. [/a]

ginke we
tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp woe ich woon staat een oud kerkske. [/a] tagging sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag dawe aan kwampe regendet. [/a]

da we regende t
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet wa heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=308] Zou hij dat hebben kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zou ie da gedaan kunne emme? [/a] sound
informant [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni zegge dage ne cadeau voor em gekocht et zelle. [/a]

da ge
tagging sound
informant [v=440] Die van de stad die hebben hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die van de stad emme hier veel huis gebouwd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge ook zegge die van de stad die hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Die hebben? Ja ge kunt da nog eens herhalen die emme ja ja absoluut kan. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodigen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jef zou ich nooit verzoeke. [/a] sound
veldwerker [v] En dus ge zou ook kunne zegge Jef die zou ik nooit uit nodige? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan ook. [/a] [/e=1] sound
informant [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie zou zo iets nooit doen. [/a] sound
informant [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Louis drinkt wel eens een pint te veel. [/a] sound
informant [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodigen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha zou ich wel eens thuis wille uite. [/a] sound
informant [v=448] Dat huis dat zou ik nooit willen kopen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da huis zou ich nooit wille kope. [/a] tagging sound
informant [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da huis staat daar al vijftig jaar. [/a] tagging sound
informant [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich em mich daar goed geamuseerd. [/a] tagging sound
informant [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze eet zich niet gamuseerd op t bal. [/a] tagging sound
informant [v=275] Je herinnert toch je toch wel dat je me toen onder die ladder liet door lopen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge wet toch nog dage mich toen onder die ladder liet door lope. [/a]

da ge
Vraag hernomen op einede. tagging sound
informant Goed. sound
informant [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich wet nog da ons toen iemand riep. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voelde zich door t ijs zakke. [/a] tagging sound
informant [v=291] U herinnert zich vast wel dat we Marieke bij Marieke langs gingen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge wet nog zeker dawe bij Marieke langs ginke. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=293] Zij herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wete nog iets maar ni alles ni meer. [/a] tagging sound
informant [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In die tijd leefde ich er op los. [/a] tagging sound
informant [v=337] vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefde ie gelijk een beest. [/a] tagging sound
informant [v=338] daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdewe gelijk God in Frankrijk. [/a]

leefde we
tagging sound
informant [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdegij wie ne koning. [/a]

leefde gij
tagging sound
informant [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Daar was veel volk op t feest. [/e=1] sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon komen. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig da ich gisteren ni naar de verjaardag kos kome. Waser veel volk op t feest? [/a]

was er
tagging sound
informant [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie hedde gezien? [/a]

hed de
tagging sound
informant [v=002] Ik heb dat gezegd gehad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da hem ich gezeid gad. [/a] tagging sound
informant [v=330] Lopentere kwam ik hem tege. [/v] sound
commentaarV  sound
informant Wa wilda zegge?

wil da
sound
veldwerker Al lopend. sound
informant [a=n] Lopend kwam ich hem tege. [/a] sound
informant [v=357] Als Frans zegt er komt morgen iemand langs. sound
informant Kan Marie dan vragen wie dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] As Frans zet daar komt morgen iemand langs. Kan Marie dan vrage wie da? [/a] tagging sound
informant [v=408] Op dit feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Op dit feest werter veel gedanst. [/a]

wert er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wordt veel gedanst kan ook ja. [/a] [/e=1] sound
informant [v=409] Nu wordt er alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Nu werter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wert er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Nu wert alleen nog alleen maar brood verkocht in die winkel da kan ook ja. [/a] [/e=1] tagging sound
informant [v=414] Gisteren stond er een rare man in de tuin. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Gisteren stonder nen arigen mens in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
hulpinterviewer Liever niet. Reageert op kaartje met vraag naar er. sound
hulpinterviewer [a] Ik zou diene er der bij late. [/a] [/e=1] sound
informant [v=482] Dat boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da boek leg da neer. [/a] sound
informant [v=483] Als je echt niet kunt wachte dan kom maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] As ge echt ni wachte kunt dan komde maar. [/a]

kom de
sound
informant [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
informant [a=j] Da kijk maar ja ja. [/a] Twijfel. tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Ich denk da iemand de koekjes heet op gete maar ich wet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ich wet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer Die dat kunt ge weg late maar ich weet ni wie. sound
hulpinterviewer Maar wie da? sound
hulpinterviewer Maar wie da? sound
hulpinterviewer Dat is dan de vraag. [/e=1] sound
veldwerker Dan had ik nog een paar vraagjes en dan is het gedaan. sound
veldwerker [n] Hoe zou je zegge in het dialect? sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leef leefze ni lang ni meer. [/a]

as se leef ze
tagging sound
veldwerker [v=275] Je realiseert je toch wel dat je een fout gemaakt hebt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge wet toch wel dage een fout gemaakt het? [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker En hoe zou je zegge [v=281] ik beeld mij in dat iemand ons roept? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk da iemand ons roept. [/a] tagging sound
informant Roept. sound
veldwerker En hoe zou je zegge [v=291] U realiseert zich vast wel dat u fout was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge wet heel zeker dage in fout waart. [/a]

da ge
sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
veldwerker Hoe zou je in het dialect zegge [v=268] hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij eet zen hemd gewasse. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: alsge
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asse leven leven se
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. vorm: gullie gelooft dassij als gellie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: van wie de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar dat ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: hij heeft de hand
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen een
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan reukt ne mie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij zou da ook nie kunnen oplosssen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : n
vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : n
vorm: of dat wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weette gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: sijt
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij sich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij hem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: do
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : j
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asge left lef dan
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alsn dokter
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asge soms
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: godde
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij got
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: godde gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie get
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: get ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie get
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: get se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade gellie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gink
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gink
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gink
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginkt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gink
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginken
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen gellie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ginkt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginken
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginken se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: over zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em