SAND-data Tungelroy (L318b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Tungelroy

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L318b[/k][h]271[/h][i]272[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Tel et eens in Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gister gestorven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] Ze weet nietat Marie gister is gestorve. Ja ik dach dat de zin wel veur komt. [/a]

niet tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Tel maar int plat. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v]

in t
sound
informant [a] Niemes hetat ooit gewete of gekos. [/a]

het tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Tel maar weer int plat. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan hai brood wel helemaal willen op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Tel maar weer int dialect. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v]

in t
sound
informant [a] Zeg maar niet wem ze hai kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Int Tungeldes. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v]

in t
sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] In et Tungeldes. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman het geen negel bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] In et Tungeldes. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich veur hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] In et plat. Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijve oppe golve. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] In et Tungeldes. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] In et plat. Jan heeft in twee minute een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hee binne twee minuutn een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] En dan in et Tungeldes. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen zitte gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] In et Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zeneige goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] In et Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward het geheurd datter foto van zeneige in de etalage staan.[/a]

dat er zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] In dialect. Die aardappele schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappel schille zich niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Die aardappel schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=n] Nee dee zin kom niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] In et Tungeldes. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] In Tungeldes. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azich zuinig leef doe ich de zin van men ouders. [/a]

az ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] In et Tungeldes. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aste nog drie jaar leef wordter ouder asse vader. [/a]

as te wordt er as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] In et Tungeldes. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/a]

as sij leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. [/v] sound
hulpinterviewer [v] As zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a=n] Assie zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/a]

as sie leef se
sound
hulpinterviewer [v=059] In et Tungeldes. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog leeft zalze morgen ook wel leve. [/a]

as et zal ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] In et Tungeldes. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gij zo leeft leefde niet zo lang azich. [/a]

leef de az ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] In et Tungeldes. Als ze zo voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse zo voort werk zijn zijn ze niet goed voor de kinder. [/a] sound
hulpinterviewer [v=067] In et Tungeldes. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan zal Leo ook nog wel leve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] In et Tungeldes. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond leeft worse oudert. [/a]

as te wor se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Aste gezond leefst dan leefste langer. [/a]

ast e leefst e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ast gezond leefst dan leefste langer. [/v]

as t leef ste
sound
informant [a] Asse gezond leefs dan leefse langer. [/a]

as se leef se
sound
hulpinterviewer [v=069] In et Tungedes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van bode leve dan leveder veul mense doen et werk gewoon. [/a]

as ter leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] In et Tungeldes. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Lieske int paradijs zitte dan leve Rosa en Franske dan zitte Rosa en Franske in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Tungeldes. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we gezond leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] As we ongezond leve leven we niet lang. [/v] sound
informant [a] As we ongezond leve werde we niet oud. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] In et Tungeldes. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonjer Jan. [/a] gezonder tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft wat minder gevaarlijk jong. [/a] t is niet heel duidelijk tagging sound
hulpinterviewer Die jong van os of die wichter van os. sound
hulpinterviewer [v=132] Tungeldes. Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem moet roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Tungedes. Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a] Hebste genoeg mense om te hooie. [/a]

heb ste
sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hebste genoeg mense veur et hooi van et land te hale. [/v]

heb ste
tagging sound
informant [a=j] Ja hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] In Tungeldes. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jan om te kome werke. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Het was aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komt zo niet veur he. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee da was nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] In et Tungeldes. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees ton is te zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Dees ton is zwaar om dragen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] In Tungeldes. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Die kan staan te zeure. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook veur. Dee jong kan toch staan zeure. [/v] sound
informant [a] Nou ja nee. Ich weet het niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wieze zeist. Het kan ja of nee. Maar eerder nee doodich. [/a]

wie ze zei st
sound
hulpinterviewer [a] Dich konst toch staan zeure. Da zegge wij nie. [/a] Verkeerd begrepen? sound
hulpinterviewer [v=199] In et Tungeldes. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij steet te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] In et Tungeldes. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wan kwam regendenet. [/a]

w an regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] In Tungeldes. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Iggeloof dadich groter ben as hee. [/a]

ig geloof dad ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] In et Tungeldes. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dastich eerder thuis bis azich. [/a]

das tich az ich
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Ze gelooft datst eerder thuis bist als ich. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dastich eerder thuis bis azich. [/a]

az ich
sound
hulpinterviewer [v=217] In et Tungeldes. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofs zeker niet dat hee sterker is astich. [/a]

as tich
de vorm van hij zit tussen hee en hij in. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] In Tungeldes. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wie rijker zijn assie. [/a]

as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] In et Tungeldes. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dat gij niet zo slim ziet as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] In et Tungeldes. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft jammer genoeg niet dat sie armer zijn as wie. [/a] wie of wee tagging sound
hulpinterviewer [v=221] In Tungeldes. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft dat Lieske even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] In et Tungeldes. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] In et Tungeldes. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong woar de moeder van gister getrouwd is stong achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] In Tungeldes. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woarzop zate was pas geverfd. [/a]

woar z op
sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De bank woar dat ze op zate was pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank doar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Ich geloof niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] In et Tungeldes. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Dee geld heeft moet mich maar get geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Dee geld heeft moet mich maar wat geve. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat zeg ich net. Dee geld het moet mich maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] In et Tungeldes. Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Hee het zen henj gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij heeft zich henj gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij heeft zich de henj gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou eventueel kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij heeft zich zien henj gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das wat beter ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=268] In et Tungeldes. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hee het zen humme gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij heet zich zien humme gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij heet zich het humme gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kander bij xxx. [/a]

kan der
sound
hulpinterviewer [v=271] In et Tungeldes. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] He het zen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hij heet zich zien been gebroke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Dan heet hij zich zelf zien been gebroke. sound
informant [a] Tzijn geen lopende zinne. [/a]

t zijn
mening wordt bijgedraaid op commentaar hulpinterviewer. sound
hulpinterviewer [v] Hij heef zich et been gebroke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] In et Tungeldes. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken uver zich heen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] In et Tungeldes. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemes mag zien dustich ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Ich vin dastich het niet zien moogst. [/v]

das tich
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] In et Tungeldes. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde toenstich weg gings. [/a]

toens tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] In et Tungeldes. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet waarse geboren bis. [/a]

waars e
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] In et Tungeldes. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nouste klaar bis kantse gaan. [/a]

nous te kant se
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] In et Tungeldes. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man dee ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] In Tungeldes. Dat is de man die et verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man deet verhaal het verteld. [/a]

da s dee t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] In Tungeldes. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man dee et verhaal heeft verteld denk ich. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dadis de man doa ich van denk dattet verhaal heef verteld. [/a]

dad is dat et
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] In et Tungeldes. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man deeze geroepen hebbe deng ich. [/a]

da s dee ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] In et Tungeldes. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] In et Tungeldes. Ze schijnt niets te moge eten. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] In et Tungeldes. Het lijkt wel of iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofter iemes in de tuin steet. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Et lijk wel of iemes in de moeshof steet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] In et Tungeldes. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Welke boeke hebste gekocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] In et Tungeldes. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wem hetich gezien oppe kermis. [/a]

het tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noart plaatje en vul de zin aan. Marie en Piet wijze noa _ [/v]

noar t
sound
informant [a] _ de kop van deindander. [/a]

dein d ander
tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noart plaatje en vul de zin aan. Toon wast _ [/v]

noar t
sound
informant [a] _ zen arm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noart plaatje en vul de zin aan. Fons zag een slang neve _ [/v]

noar t
sound
informant [a] _ neve zich oppe bank. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin veur _ [/v] sound
hulpinterviewer [v] in uwer dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk dat Marie het geprobeerd om hem ene brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in et dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Tungeldes. Gisteren wandeldiede door et park. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Gister wandelen hij doort park. [/a]

door t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in et dialect. In Tungeldes. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Der wilt niemes danse. [/a] sound
informant Das dus allemaal. sound
hulpinterviewer [a=n] Dat niet hoefter niet tussen. [/a]

hoeft er
sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg kunn op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo komt dat niet veur. [/a] sound
informant [a] Hij wilt geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muus. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij kant niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Hij het niet overal vrien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] We hope allemaal op tijd inne kooi te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer Ik ben op tijd an thuis. sound
hulpinterviewer Ik wil op tijd inne kooi zijn. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a] Wem denkst da ich in de stad tegen ben gekome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin in et dialect veur. Tungeldes. Wat denke jullie hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Wa denk gij wiezet op gelost hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. Wie denk wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a] Wem dengs da ich in de stad ben tegen gekome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin in et dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a] Wie dengse datset hebbe op gelost. [/a]

deng se
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. Ik heb geen zin en voeren de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb geen zin om de koei te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk datter dat hij weg is. [/a]

dat er
sound
informant [a] _ datter weg is. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer Dat moet er tussen. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Marie al haar koeie zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] De koei van Marie zijn allemaal verzopen bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik zei nog tegen haar. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ich zag nog tegen heur dasse deze jonge allemaal aardig vinje. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. Kheb heel wat lopen gedaan. [/v]

k heb
sound
informant [a] Ich heb veel loopwerk gedaan. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Int Nederlands is dat ook geen volgorde van. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in uw dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
commentaar[meta][k]L318b[/k][h]271[/h][i]272[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [a=n] Dat komt dus niet veur he. [/a] sound
informant [a] Ja kwil. [/a]

k wil
sound
informant [a] Jan zeit ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Persoon a vraagt wilste nog koffie Jan. En dan zeit Jan ja. [/a]

wil ste
sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in et dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt hebben ze gegete. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet veur. Nee. [/a] tagging sound
informant [a] Hebbe ze gete. [/a] tagging sound
informant [a] En dan het antwoord is ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in et dialect. Tungeldes. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Is hij dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in et dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Zeg mich eens wem ze haai kunne roepe. [/a] tagging sound
informant [a=n] Toch niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Zeg mich eens of vertel mich eens wem datse haai kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in et dialect. Wie gebruikelijk is et deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Tungeldes. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou dee dat hebbe kunne doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Tungeldes. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet veur nee. [/a] sound
informant [a] Zou der dat hebbe kunne doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Tungeldes. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zou hij dat hebbe kunne doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich weet dat hee is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ich weet datter is gaan zwemme. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin nu in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich weet dat hee gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee niet gebruikelijk. Ich weet datter is gaan zwemme. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich weet dat hee zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde neemen pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde om neemes pijn te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde om neemes pijn te doen. [/v] [a=j] zie antwoord eerste deelvraag. sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur neemes pijn te doen. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van neemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Minder. [/a] sound
hulpinterviewer [a=g] Het meest voorkomende is toch. Wendy probeerde om neemes pijn te doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Het belooft weer ene schone dag te were. [/v] sound
informant [a=j] Het belooft weer ene schone dag te werde ja. [/a] d is niet duidelijk. tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Tis misschien beter nog even te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=j] Ja tis misschien beter om nog even te wachte. [/a]

t is
tagging sound
informant [a] effekes te wachte. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Tis misschien beter veur nog even te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ook gewoon. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Tis misschien beter van nog even te wachte. [/v] sound
informant [a=n] Minder nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] We haaienet geluk hem direct terug te vinje. [/v]

haaie n et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=n] Nee we haaiet geluk om dat wem direct terug vonje. [/a]

haaie t we m
sound
hulpinterviewer [v] We haaien et geluk om em direct terug te vinje. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] We haaien et geluk veur em direct terug te vinje. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] We haaien et geluk van hem direct terug te vinje. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook minder. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in ons dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daste veul weg zulst moete gooie. [/v]

das te
sound
informant [a] Ich denk daste veul weg mos gooie. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daste veul zolst weg moete gooie. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daste veul zulst moete weg gooien. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich vind dat iedereen mot kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ich vin dat iedereen mot konne zwemme. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich vinj dat iedereen mot zwemme konne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in ons dialect. Ich vinj dat iedereen kunne zwemme mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in ons dialect. Ich vinj dat iedereen zwemme kunne mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in ons dialect. Ich vinj dat iedereen zwemme mot konne. [/v] sound
informant [a=n] Nou nee. [/a] sound
informant [a=j] Of toch misschien. [/a] sound
informant [a=n] _ mot kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vinj dat iedereen mot zwemm konne is fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Beuk heet Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Jan hedrie beuk. [/a]

he drie
sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij veur drie ure de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in ons dialect. Jan weet dat hij veur drie ure de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja allebei ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in uw dialect. Jan weet dat hij veur drie ure de wagen gemaak moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Das nog de beste nog denk ik ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in ons dialect. Jan weet dat hij veur drie ure de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Persoon a zeit hij slaapt. Persoon b anjtwoordt hij deut. [/v] sound
informant [a=n] Ja hij deu et. [/a] sound
hulpinterviewer Kan ook zeggen da hebse gelijk in.

heb se
sound
hulpinterviewer [v=220] Komt deze zin voor in ons dialect. Persoon a zegt hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b anjtwoordt. Et deut. [/v] sound
informant [a=n] Eigenlijk komt de zin zo niet veur nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in ons dialect. Persoon a vraagt. Slaapter. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Of slaapt hij. Persoon b antwoordt ie deut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in ons dialect. De lamp deut niet meer branden. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De wichters doet hier niet voetballen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Borre deut de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in ons dialect. Deut Marie iedere avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Doet et brood even snije. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik doent wel evekes de kopkes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee in die volgorde niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in ons dialect. Dit denk ich niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Doar denk ich niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in ons dialect. Dee rare jong ben ich met noar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in ons dialect. Ich heb al de eerste drie somme gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] De welke hebstich gemaakt. [/v]

hebs tich
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat veur hebstich al weg gebracht. [/v]

hebs tich
sound
informant [a=n] Nee. Welke hebstich al weg gebracht. [/a]

hebs tich
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in ons dialect. Persoon a vraagt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wanneer zal de wereldvrede kome. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b anjtwoordt. Nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zal hij nooit zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in ons dialect. Hij heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in ons dialect. Persoon a vraagt zal ich koke. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Persoon b anjtwoordt dat doet maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Kanj wel zegge. [/a]

kan j
sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dat boek beloof mich daste nooit meer zulst verstoppe. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat zeit mich daste gekocht hebst. [/v]

das te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zoon ding een heb ich nog nooit gezeen. [/v]

zo n
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zoon ding heb ich nog nooit gezeen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Tich bist ook ene rare een. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Marie dacht dastich Piet een boek hebst geprobeerd te verkope. [/v]

das tich
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wim dacht dat ich Els heb geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Karel weet dastich geprobeerd hebst Marie een boek te verkopen. [/v]

das tich
tagging sound
informant [a=j] Zou kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ dastich geprobeerd hadst of hebst _ [/a]

das tich
sound
veldwerker [n] Nog een paar vraagjes. sound
veldwerker [v=025] Zou u nog eens kunnen vertalen. Niemand heeft dat ooit gewild. [/v] sound
informant [a] Neemes hedat ooit gewild. [/a]

he dat
tagging sound
veldwerker [v=046] Zou u nog eens kunnen vertalen. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward het gehoord datter fotoos van em in de etalage het staan. [/a]

dat er
dat hij in dit geval sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Fotoos van zen eige. [/v] sound
informant [a=j] Ja van zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] En Ward he gehoord datter fotoos van hemzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Van hemzelf ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ward he gehoord datter fotoos van zich in de etalage staan.[/v]

dat er
sound
hulpinterviewer [a] Ook wel bruikbaar maar dat blijft toch op de vijfde plaats staan. [/a] sound
veldwerker [v=053] Kan u nog eens vertalen. Leef ik wel zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Leef ich wel wie mijn ouders dat wille. [/a] tagging sound
veldwerker [v=055] Kan u nog eens vertalen. Leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Leeft her langer assie vader. [/a]

as sie
tagging sound
veldwerker [v=059] Kan u nog eens vertalen. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog leeft leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
veldwerker [v=063] Kan u nog eens vertalen. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse alleen veurt werk leve leve ze niet veur de kinder. [/a]

as se veur t
tagging sound
veldwerker [v=067] Kan u nog eens vertalen. Leeft Leo eigenlijk nog. [/v] sound
informant [a] Leeft Le eigenlijk nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=070] Kan u nog eens vertalen. Ik denk dat Pieter en Liesje in het paradijs leven. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Pieter en Liesje int paradijs zijn of leve. [/a]

in t
tagging sound
veldwerker [v=132] Kan u nog eens vertalen. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie em roepe moet. [/a] sound
veldwerker [v=189] Kan u nog eens vertalen. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Et was aardig van Jan om te kome werke. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Kan u zeggen. Het was aardig van Jan veur te komen werken. [/v] tagging sound
informant [a=j] Moeilijk. Maar et zal wel kunne. [/a] sound
veldwerker [v] En het was aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Ja das ook goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Het was heel schoon van Jan om kome t werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] Kan u nog eens vertalen. Dat is de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is. [/v] sound
informant [a] Dat is dee jong van wie de moeder gister hertrouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou u kunnen zeggen. Dat is de jong van wie dat de moeder gisteren hertrouwd is. [/v] sound
informant [a=n] Nee nie me dat. [/a] sound
veldwerker [v=250] Kan u nog eens vertalen. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woarzop zate was pas geverfd. [/a]

woar z op
tagging sound
veldwerker [v] En kan u zeggen. De bank doarzop zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Nee doar. Nee nie zo makkelijk. [/a] sound
informant [a] Et zal kunne. [/a] sound
veldwerker [v=259] Kan u nog eens vertalen. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Dee geld het moet mich maar wat geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u daar ook zeggen. Wee geld het moet mich maar wat geve. [/v] sound
informant [a=j] Wem geld het ja da kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wem geld heet dee mot mich maar wat geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Kan u eens vertalen. Ik vind dat jij het niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ich vin dastich het niet mag zien. [/a]

das tich
tagging sound
veldwerker [v=372] De zin dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man dee dat verhaal heet verteld. [/a]

da s
tagging sound
informant [a] _ wo ich van denk dat et verhaal verteld het. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Dat is de man dee ik denk dat et verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=398] Wat vindt u van de zin. Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant [a=j] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Et schijnt datse niks mag ete. [/a]

dat se
sound
informant [a] Dies beter ja. [/a]

die s
sound
veldwerker [v=036] De zin was. Marie en Piet wijzen naar _ [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ noa deindander. [/a]

d ein d ander
tagging sound
veldwerker [v=037] En hier. Toon wast _ [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dee wast zich van boven tot onder. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ wassich zen hele lijf. [/a]

was sich
tagging sound
veldwerker [v=260] Kan u eens vertalen. Wat denk je wie ik in de stad gezien heb. [/v] sound
veldwerker [a=j] Wat denkstich wemich in stad _. Ja. [/a] sound
informant [a=n] Wem denkse dadich in de stad gezeen heb. [/a]

dad ich
sound
hulpinterviewer [a] Wat denkstich wem ich in de stad gezeen heb. [/a]

denks tich
sound
informant [a=j] Wat denkstich wemich in stad _. Ja. [/a]

denks tich
tagging sound
veldwerker [v=262] Wem denkstich wem ich in de stad gezien heb. [/v]

denks tich
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Wem denkstich dadich in de stad gezeen heb. [/a]

denks tich
sound
veldwerker [v=317] Wat vind u van de zin. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koei van Marie zijn ver _ [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] De koei van Marie zijn in de overstroming allemaal verzope. [/a] sound
veldwerker [v] Zou u kunnen zeggen. Marie al heur koei. [/v] sound
informant [a=n] Ne. [/a] sound
veldwerker [v=329] Wat vindt u van de zin. Ich geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geloof dasse deze jongen allemaal aardig vinde. [/a] sound
veldwerker [v=028] Wat vindt u van de zin. Vertel mij eens wie dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Zeg mich eens wem ze haai konne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zeg mich eens wem dat ze haai kunne roepe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zal ook bruikbaar zijn ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Kan u nog eens vertalen. Wendy probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde om neemes pijn te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunnen we die om weg laten. Wendy probeerde niemes pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat geet ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wendy probeerde neemes pijn te doen. [/a] sound
commentaarHulpinterviewer legt uit dat met om meer nadruk gelegd wordt. Zonder om is te oppervlakkig.   sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter nog even te wachten. [/v] sound
informant [a] Tis misschien beter om nog effekes te wachte. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan de om daar weg. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Om dadis heel belangrijk. [/a]

dad is
sound
veldwerker [v=402] We hadden het geluk hem direct terug te vinden. [/v] sound
informant [a] We haaien et geluk om em _ [/a] sound
veldwerker [v=227] Een persoon had gezegd hij slaapt. En toen had u gezegd de andere kan antwoorden hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Hij doe et. [/a] sound
veldwerker [v] Maar kan u ook zeggen. Hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=245] Kan u eens vertalen in het Tungels. Marie zingt nog wel maar dansen doet ze niet meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie zingt nog wel maar danse da deut ze niet meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] _ maar danse deut ze niet meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=485] Als iemand vraagt zal ik koken. Kan de andere dan zeggen. Dat doe maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kan ich koke. Doet dat maar. [/a] sound
veldwerker [v] Dat doe maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das niet goed. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=000] Zou u dan deze twee kolommetjes eens kunnen vertalen. [/v] sound
informant [a] Goan ich. [/a] tagging sound
informant [a] Geestich. [/a]

gees tich
tagging sound
informant [a] Geet hee. [/a] tagging sound
informant [a] Geet Jan. [/a] tagging sound
informant [a] Goan wee. [/a] tagging sound
informant [a] Goat gee. [/a] tagging sound
informant [a] Goan zie. [/a] tagging sound
informant [a] Goan ich. [/a] sound
informant [a] Ging ich. [/a] tagging sound
informant [a] Gingstich. [/a]

gings tich
tagging sound
informant [a] Ging hee. [/a] tagging sound
informant [a] Ging Jan. [/a] tagging sound
informant [a] Ginge wee. [/a] tagging sound
informant [a] Ginge zeu. [/a] tagging sound
informant [a] Gingt gee. [/a] tagging sound
veldwerker Oke. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer. vorm: asje
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: aswe
146 Hij spreekt niet goed geen Frans Eventueel 'niet' vervangen door 'zo'; vertaald met 'kunnen' komt voor : n
vorm: geen goed
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : n
vorm: staat te zeuren
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: dat ich
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. vorm: sie als wij
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: zijn moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar dat ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
opmerking: niet met zich
271 Hij heeft zich zijn been gebroken tussenvraag 'zich zien' wordt door informant goedgekeurd, maar na commentaar hi zegt inf: het zijn geen lopende zinnen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: der
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: geroepen had
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien komt voor : j
vorm: weggegooid kon hebben
520 Wat voor boeken heb je gekocht? Alleen de variant zonder wat-voorsplit opvragen; vertaald met 'welke' i.p.v. met 'wat voor'. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: mag
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: gij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wetst
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: das
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dasse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: best
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: zeug?
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: de een en ander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: sich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asje leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als n enkele keer
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: dat jullie
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: als ik goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: die goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat die
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat gij
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaank
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gings dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: tij gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingst
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt dij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging sij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingt gij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: den
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: der
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: die
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der die
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het kapot gooien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich