SAND-data Panningen (L290p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Panningen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L290p[/k][h]273[/h][i]274[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze weet niet da Marie gisteren dood is gegange. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ik denket wel. [/a]

denk et
sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemens heetat ooit gewild of gekund. [/a]

hee tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel op willen ete. [/v] Hulpinterviewer spreekt zin verkeerd in: zegt 'op willen ete' terwijl er 'willen opeten' staat. Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Jan hei de weg wel gans op kunnen ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wem zie hei kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich het verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich het verhaalke wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heef geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman heet geen negels bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich veur um werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijve over de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heef in twee minute een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan heet in twee minute een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Jan heet zich in twee minute het laplazarus gezope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Dese schoene lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dee schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Op deze schoen looptet zich gemakkelijk. [/v]

loopt et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heef gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ward het gehoord datter fotoos van umzelf in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. De aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De petatte schille zich niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze ook veur? De aarpele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Nee niet bij os. Bij os in huis. Altijd petatte. [/a] Informant antwoordt dat zin niet voorkomt, maar bedoelt hier volgens mij alleen mee dat het woord 'aarpele' niet voorkomt maar wel het woord 'petatte'. Omdat het onduidelijk is of deze zin - zonder 'zich' - kan voorkomen, gewoon als 'a' getranscribeerd. Hulpinterviewer vraagt volgens mij dezelfde zinnen af als 'Vertaal' en 'Komt voor'-vraag, maar bij de 'Komt voor'-vraag zegt hij 'aarpele' en bij de 'vertaal'-vraag 'aardappele'. sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt inne zon. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Alsik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v]

als ik
sound
informant [a] Azzik zuinig leef dan leevich wie mien ouders et wille. [/a]

az ik leev ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asse nog drie jaar leeft dan leefte langer dan ziene vader. [/a]

as e leeft e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leef dan leeftse niet lang meer. [/a]

as se leeft se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Alset nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/v]

als et leeft et
sound
informant [a] Azzet nu nog leeft dan leefdet morgen ook nog. [/a]

az et leefd et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gij zo derop los leeft dan leeft gij nooit zo lang wie ich. [/a]

der op
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Alse voor der werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v]

als e
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Asse veuret werk leve dan leve ze niet veur heur kinger. [/a]

as se veur et
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Ruud nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. As je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asse gezond leefs dan leefse langer. [/a]

as e leefs e
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan leveder veel mense van het werk in de fabriek. [/v]

als er leve der
sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de landbouw leve dan leveder meer mense vannet werk inne fabriek. [/a]

as ter leve der van et in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve huppelepup in de hel. [/a]

in et
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als wij sober leve leven wij gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wij zuinig leve dan leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als wij ongezond leve leven we niet lang. [/v] sound
informant [a] As we ongezond leve dan leve we niet lang. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef get minder gevaarlijk kinger. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Mariejum zal moete roepe. [/a]

marie um
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale? [/v]

van et
sound
informant [a] Heese genoeg mense ommet hooi vannet land te hale? [/a]

hee se om et van et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Heese genoeg mense um veuret hooi vannet land af te hale? [/v]

hee se veur et van et
sound
commentaarHulpinterviewer gebruikt in deze zin zowel 'um' als 'veur'.  sound
informant [a=n] Niet sowies du et zes. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Et was aardig van Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Et was aardig van Jan veur te kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] E was aardig van Jan um kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Te kome werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v] E was aardig van Jan um te kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee das een tetje te veel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar um te heffe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Dees ton is zwaar te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Deze ton is zwaar veur te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hij kan staan te zanike. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hij kan daar staan zevere. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij sta te zanike. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regenden het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof daddik groter ben als hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Ik geloof daddik groter ben dan hij. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Zie gelooft dat hij eerder thuis is dan ich. [/a] Informant gebruikt 'hij' ipv 'jij'. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Jij geloof zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofs toch zeker niet dat hij sterker is dan du. [/a] tagging sound
informant Dan dich ja. sound
informant Dan dich. Dich is beter. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zie gelove dat wij rijker zijn dan zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. Wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wij gelove dat zie niet zo slim zijn als wij. As wij. [/a] tagging sound
commentaarInformant gebruikt 'zie' ipv 'jullie'.  sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gij geloof jammer genoeg niet dat zie armer zijn dan gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U geloof dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij geloof dat Lisa even schoon is als Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij geloof dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloof dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant Der jongen wo der moeder gisteren van gestorve is stong achter mich. tagging sound
informant [a] Der jongen wo der moeder gisteren op nieuw van is getrouwd stong achter mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank wo op ze zate was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? De bank woar op ze zate was pas geverfd. [/v] Deze 'komt voor'-vraag is hetzelfde als de gewone 'vertaal'-vraag (seconde 1385). tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank woar datse op zate was pas geverfd. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moede mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wem geld heet moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Dee het geld heet moet mich maar wat geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat komt veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hij heet zien heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Hij het zich zien heng gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Kan ook ja. Hij het zich de heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij het zich de heng gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Ja daddist vooral goed. Vorige niet zo zeer. Hij het zich de heng gewasse. [/a]

dad is t
sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heef zen hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heet sien hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Hij het zich zien hemd gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Niet zo gauw. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij heet zich het hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij heet zich de been gebroke. Of hij heeft zien _. [/a] tagging sound
informant [a] Hij heet zien been gebrook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hij heef zich zien been gebroke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Niet zo gauw maar _. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij heet zich het been gebroke. [/v] sound
informant [a=j] Toch kan dit. Toch kannet wel. Ja. Hij heet zich het been gebroke. [/a]

kan et
sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Niemes mooget zien dus ik ving dastu et ook nie moog zien. [/a]

moog et das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Ik vin dastu et niet zien moogs. [/v]

da tu
sound
informant [a=n] Nee. Moogs zien moet dat weer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde toese weggings. [/a]

toe se
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet oese bis geboren. [/a]

oes e
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nouse verdig bis moogse gaan. [/a]

nou se moog se
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dit is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Diddis der mens der ze hebbe geroepe. [/a]

did is
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens der et verhaalke heet verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Daddis de man die ik denk dat het verhaal heef verteld. [/v]

dad is
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Dat is de mens wie van denk dat hij het verhaal heet verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk datse geroepen hebbe. [/v]

dat se
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Dat is de mens wie ik van denk datsem geroepe hebbe. [/a]

dat se m
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt datse niets mag ete. [/v]

dat se
sound
informant [a] Et schijnt datse niks moog ete. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijkt wel ofter iemens in den hof staat. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Et lijkt wel of iemes in den hof staat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boek heese gekocht? [/a]

hee se
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wem heet dich op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noart plaatje en vul de zin aan. Marie en Piet wijze noar _. [/v]

noar t
sound
informant [a] _ ein. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noart plaatje en vul de zin aan. Toon wast _. [/v]

noar t
sound
informant [a] _ zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noart plaatje en maak de zinne af. Fons zag een slang neve _. [/v]

noar t
sound
informant [a] _ zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijven. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Ik denk dat Marie heet geprobeerd ummem een brief van um te schrijve. [/a]

um em
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v]

in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Gisteren wandelde was dat een naam Diede ofzoiets dooret park. [/a]

door et
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Der wil niemens danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur innet dialect? Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Hij wilt geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Zitte hier nergens muis. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Hij spreekt geen goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor innet dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v]

in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Niet illegeen is ene vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in dien dialect? Hij heef overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij heet nergens vriend. [/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin veur in dien dialect? Wij hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. We hope allemaal oppe tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in dien dialect? Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Wem denkse dat ik in de stad ben tege gekome? [/a]

denks e
sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in os dialect? Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost? [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wa denk ge wie ze et hebbe op gelost? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in os dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Wem denkse dat ik in de stad ben tege gekome? [/a]

denks e
sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in os dialect? Hoe denk je hoe ze dat hebbe op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Wie denkse dasse dat is op gelost? [/a]

denks e da se
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in os dialect? Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik heb geen zin um de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in dien dialect? Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Marie alle koe zijn verdronke bij de overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in os dialect? Vertaal. Ik zeg nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik zeg nog tege heur deze jongen vinge ze allemaal heel aardig. [/a] Niet duidelijk te zeggen of zin kan voorkomen of niet omdat informant 'ik geloof' weglaat. Voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in onze spraak? Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ich heb heel get gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in onze spraak? Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Persoon A vraagt wilse nog koffie? Jan antwoordt ja. [/a]

wils e
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in onze spraak? Persoon A vraagt hebbe ze ge ete? Persoon B antwoordt jaaze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Persoon A vraagt hebbe ze gegete? Of ge ete zegge ze ook wel. Dinges antwoordt nee. O ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in onze spraak? Vertaal. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Isse dood? [/a]

is e
sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in dien dialect? Wie gebruikse deze zin in dien dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepe. [/v]

gebruiks e
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Vertel mich eens wem se heis kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Vertel mich eens wem se heis kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in dier dialect? Wie gebruikse deze zin in dien dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v]

gebruiks e
sound
informant [a=n] Nee. Zouse dat hebbe kunne doen? [/a]

zous e
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in dien dialect? Wie gebruikse deze zin in dien dialect? Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v]

gebruiks e
sound
informant [a=n] Nee. Zouse dat hebbe kunne doen? [/a]

zous e
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in dien dialect? Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect? Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zou hij dat gedaan kunne hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in dien plat? Wie gebruikse deze zin innet plat? Ich weet dat hij is gaan zwemme. [/v]

gebruiks e in et
sound
informant [a=g] Ja. Ich weet dat hij is gaan zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in dien plat? Wie gebruikelijk is deze zin in dien plat? Ich weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in dien plat? Wie gebruikelijk is de zin in os plat? Ich weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin veur in ons plat? Wie gebruikelijk is deze zin in os plat? Wendy probeerde niemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wendy probeerde niemes pijn te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde um niemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Kan ook. Wendy probeerde um niemes pijn te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur niemes pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Nee daddis niet goed. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van niemes _. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin veur in dien plat? Wie gebruikelijk is deze zin in dien plat? Het beloof weer ene schone dag te worde. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Et belooft weer ene schonen dag te worde. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur niemes pijn te doen. [/v] sound
commentaar[meta][k]L290p[/k][h]273[/h][i]274[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
informant [a=n] Nee daddis niet goed. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van niemes _. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin veur in dien plat? Wie gebruikelijk is deze zin in dien plat? Het belooft _. Et beloof weer ene schonen dag te worde. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Het belooft weer ene schone dag te worde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Komt deze zin veur in dien dialect? Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect? Tis misschien beter nog even te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=j] Ja. Tis misschien beter nog even get te wachte. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Het is misschien beter um nog even te wachte. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is een beetje andere betekenis. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het is misschien beter veur nog even te wachte. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het is misschien beter van nog even te wachte. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] Komt deze zin veur in dien dialect? Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect? We hebbenet geluk hum direct terug te vinge. [/v]

hebben et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] We hebbenet geluk ummem direct te ving. [/a]

hebben et um em
sound
hulpinterviewer [v] We hebbenet geluk um hem direct terug te vinge. [/v]

hebben et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] We hebbenet geluk veur hem direct terug te vinde. [/v]

hebben et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Webbenet geluk van hem direct terug te vinge. [/v]

w ebben et
sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in dien dialect? Wie gebruikelijk is deze zin in dien dialect? Ich denk dastu veel weg zous moete gooie. [/v]

das tu
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ja. Ik denk dastu veel weg zuls moete gooie. [/a]

das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dastu veel zous weg moete gooie. [/v]

das tu
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denkt dastu veel zous moete weg gooie. [/v]

das tu
tagging sound
informant [a=j] Dat zou kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in dien dialect? Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in dien dialect? Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in dien dialect? Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in dien dialect? Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in dien dialect? Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in dien dialect? Ich weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in dien dialect? Boek heet Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Jan hee drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in dien dialect? Jan weet dat hij veur drei ure de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a=j] Jan weet datte veur drei uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in dien dialect? Jan weet dat hij voor drei ure de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Jan weet datte veur drei uur de wagen moet gemaakt hebbe. Of gemaakt moet hebbe. Kan allebei. [/v]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in dien dialect? Jan weet dattij veur drei uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat ij
tagging sound
informant [a=j] Ja dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in dien dialect? Jan weet dattij veur drei _. [/v]

dat ij
NB: Deze vraag wordt afgebroken en staat niet verder op de cd! Als deze vraag half uitgesproken is, volgt ineens vraag 227. Deze vraag wordt uiteindelijk behandeld in nagesprek. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in dien dialect? Persoon A zet hij slaapt. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Dan zoude wij zegge da doete. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in dien dialect? Persoon A zet hij slaapt. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da doete. Dat doete. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=243] Komt dese zin veur in dien dialect? Persoon A vraagt slaapt hij? Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Persoon A vraagt slaapte? En persoon B zet da doete. [/a]

slaapt e doet e
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in dien dialect? De lamp doet niet meer schijne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. De lamp schijnt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinger doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Kinger voetballe hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Borre doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=j] Borre doet de lamp niet meer is goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in dien dialect? Doet Marie elkenavond danse? [/v]

elke n avond
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Danst Marie elkenavond. [/a]

elke n avond
sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in dien dialect? Doet het brood even snij. [/v] sound
informant [a=n] Nee dus. Snijds het brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik doet wel even de tasse af wasse. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee dus. Ich was wel even die tasse af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in dien dialect? Dit denk ich niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee daar denk ich niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in dien dialect? Dee gekke jongen ben ich met noar de markt gewees. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Met dee gekke jongen ben ik noar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in dien dialect? Ich heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heestu gemaakt? [/v]

hees tu
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ich heb al de eerste drie somme gemaakt. Welke hestu gemaak? [/a]

hes tu
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in dien dialect? De wat veure heestu al weg gebracht? [/v]

hees tu
sound
informant [a=n] Wat veur dinge heestu weg gebracht? De wat veure is dus fout. [/a]

hees tu
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in dien dialect? Persoon A vraagt wieneer zal de wereldvrede kome? Persoon B antwoordt noets niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat niet zou ik weg late. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in dien dialect? Hij heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij heet de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in dien dialect? Persoon A vraag zal ik koke? Persoon B antwoordt dat doet maar. [/v] Hulpinterviewer spreekt 'dat doet maar' in ipv 'dat doe maar'. Informant antwoordt vervolgens dat dit 'goed' is maar alleen als 'a' (en dus niet als 'a=j') getranscribeerd omdat niet duidelijk is of 'dat doe maar' kan voorkomen. sound
informant [a] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in dien dialect? Dat boek beloof mich dastu noets meer zuls verstoppe. [/v]

das tu
sound
informant [a=n] Nee. Beloof mich dasse dat boek noets meer zas verberge. [/a]

das e
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in dien dialect? Wat zet mich dastu gekocht heefs? [/v]

das tu
sound
informant [a=n] Nee dus. Zeg mich eens wastu gekocht hes. [/a]

was tu
sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in dien dialect? Zoon ding een heb ich nog noets gezien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zo een ding hebbich nog noets gezien. [/a]

heb ich
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in dien dialect? Du bis ook ene raren ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Du bis ook ene rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in dien dialect? Marie zeit dastu Piet ein boek hes probere te verkope. [/v]

das tu
tagging sound
informant [a=j] Ja. Marie zeit dastu Piet een boek hes probere _. Ja dat klopt. [/a]

das tu
sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in dien dialect? Wim dach daddich Els hei geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ich
sound
informant [a=n] Nee. Wim dach daddik Els hei _. _ daddik geprobeerd hei Els een cadeau te geve. [/a]

dad ik
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in dien dialect? Karel weet dastu hees geprobeerd Marie een boek te te verkope. [/v]

das tu
tagging sound
informant [a=j] Sgoed. [/a]

s goed
sound
veldwerker [n][v=018] Zou u nog eens kunne vertale. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Zie weet niet dat Marie gisteren is dood gegange. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zou u kunne zegge zie weet nie dat Marie gisteren dood gegange is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. Ja. [/a] sound
veldwerker [v=026] Zou u nog eens kunne vertale. Jan hattet hele brood wel wille op ete. [/v]

hat et
sound
informant [a] Jan hedde ganse weg wel wille _. _ wel op wille ete. En wille op ete zou ook gaan. [/a]

he de
tagging sound
veldwerker [v=046] Zou u nog eens kunne vertale. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Ward het gehoord datter fotoos van umzelf in de etalage stonge. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunne zegge datter fotoos van um in detalage stong? [/v]

dat er d etalage
sound
informant [a=j] Ja van um dat kan ook natuurlijk. Van um. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou u kunne zegge Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in detalage stonge? [/v]

dat er d etalage
sound
informant [a=j] Niet gauw. Minder. Van zichzelf. Twordt wel gebruikt ja. [/a]

t wordt
tagging sound
veldwerker [v] En Ward heef gehoord datter fotoos van zich in detalage stonge? [/v]

dat er d etalage
sound
informant [a=n] Nee dat zeker niet. [/a] sound
veldwerker [v=047] Kan u nog eens vertale. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die petatte schille zich niet makkelijk. [/a] sound
veldwerker [v] Zou u kunne zegge die petatte schille niet makkelijk? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=063] Kan u nog eens vertale. Alse voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v]

als se
sound
informant [a] Asse veur heur werk leve dan leve ze niet veur heur kinger. [/a] as se kan niet worden opgeslagen in clustertier tagging sound
veldwerker [v] Kan u zegge asseze veur heur werk leve? [/v]

as se ze
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=189] Kan u nog eens vertale. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et was aardig van Jan om te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v] Zou u kunne zegge et was aardig van Jan um te kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Wa vindt u daarvan? sound
hulpinterviewer [a=j] Is aardig van Jan um te kome te werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] E war schoon va Jan um te kome te werke. [/a] sound
veldwerker [v=198] Kan u nog eens vertale. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan te _. _ staan zanike. Hij kan staan zanike. [/a] sound
informant [a=j] Hij kan staan te zeure dat kan ook ja. [/a] sound
veldwerker [v] En kannet zonder de te? Hij kan staan zevere. [/v]

kan et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=216] Kan u nog eens vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent alsik. [/v]

als ik
sound
informant [a] Zie gelooft dastu eerder thuis bis dan ich. [/a]

das tu
tagging sound
veldwerker U zegt altijd dan ich? sound
informant Dan ich ja. sound
veldwerker Dastu eerder thuis bis as ich.

das tu
tagging sound
hulpinterviewer Dat kan ook. sound
veldwerker [v=219] Kan u nog eens vertale. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij gelove dat gij niet zo slim ziet as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] Kan u nog eens vertale. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] E bank woe ze op zate was pas geverfd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=267] Kan u nog eens vertale. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heet zich de heng gewasse of hij heet zien heng gewasse. [/a] sound
veldwerker [v] En hij heet zich zien heng gewasse? [/v] sound
informant [a=n] Dat zou ich niet zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Niet zo gauw. Hij heet zich zien heng gewasse het zou kunne. Dan isset een andere persoon in de derde _. [/a]

is et
sound
informant Nee. sound
informant Nee. sound
veldwerker [v=268] En hij heet zich zien hemd gewasse? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Tzou beter kunne. [/a]

t zou
sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dastu het ook niet moog zien. [/a]

das tu
sound
veldwerker [v] En ich vin dastu het ook niet zien moogs? [/v]

das tu
sound
informant [a=n] Niet zo gauw. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich vin dasset niet moog zien. [/a]

da se t
sound
veldwerker [v] En dasset nie zien moogs? [/v]

da se t
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin dasset niet zien moogs. Nee. [/a]

da se t
sound
veldwerker [v=372] Kan u nog eens vertale. Daddis de man die ik denk daddet verhaal heeft verteld. [/v]

dad is dat et
sound
informant [a] Dit is de mens oe ich van denk dattee et verhaal heet verteld. [/a]

dat ee
tagging sound
veldwerker [v] En zou u kunne zegge dat is de man dee ich denk dee het verhaal heet verteld? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan ook. _ dee ik denk dattet verhaal heet verteld. Ja.

dat et
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de man de mens dee ich denk datse geroepe hebbe. [/v]

dat se
sound
informant [a] Dat is de mens der oe ich van denk datse um geroepe hebbe. [/a]

dat se
tagging sound
veldwerker [v] En kunne we die ook anders kunne we die dat is de mens dee ich denk dee ze geroepe hebbe? [/v] sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En met twee keer de. Dat is de man dee ich denk der ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee zou ik niet zo gauw doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dit is de man woe van ik denk datse der geroepen hebbe. [/a]

dat se
tagging sound
veldwerker [v=403] Kan u nog eens vertale et lijkt wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

of er
sound
informant [a] Et lijkt wel ofter iemes in den hof staat. [/a]

of ter
tagging sound
veldwerker [v] En kan die er weg. Kan u zegge et lijkt wel of iemes in den hof staat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
sound
informant [a=n] Gisteren wandelde hee dooret park. [/a]

door et
tagging sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=n] Niet illegeen is ene vakman. [/a] sound
veldwerker Zou u kunne zegge illegeen is gene vakman? sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a=n] Iedereen is gene vakman nee dat is niet zo. Want dan isset bevestigend. [/a]

is et
sound
veldwerker [v=260] Wat denkt u van wat denk je wie ik in de stad tegen gekome ben? [/v] sound
informant [a=n] Wat denkse wem ich in de stad ben tegen gekome. Nee dan wem denkse dat in de stad ben tegen gekome. [/a]

denks e
sound
veldwerker Wa vindt u? sound
hulpinterviewer [a=j] Wat denkse wem ich in de stad ben tegen gekome? Is goed. [/a]

denks e
tagging sound
veldwerker [v=317] Wa vindt u van de zin Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koe van Marie zien verdronke bij de overstroming. [/a] sound
veldwerker [v=329] Wa vindt u van ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik geloof datse deze jongen wel allemaal aardig vinde. [/a]

dat se
sound
veldwerker [v=028] Wa vindt u van de zin vertel me eens wie dat ze had kunne roepe? [/v] sound
informant [a=j] Wem datse haai ja dat mag ook. Wem datse haai kunne roepe ja. [/a]

dat se
tagging sound
veldwerker [v=029] Vertel mich eens wem of ze haai kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan ook. Wem of ze haai kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Vertel mich eens wem of dat ze haai kunne roepe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Zou ook nog kunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Welke vindt u de beste daarvan? [/v] sound
informant [a=g] Vertel mich eens wem ze haais kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=402] We haddenet geluk um direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a=j] Wij hen het geluk um direct terug te vinge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] tagging sound
informant [a=g] Ik denk dasse veel weg zuls moete gooie. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker Maar zoals ik um zeg issie niet goed?

is ie
sound
informant Wel goed maar ik denk dat wat ik zeg beter was. sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee das fout. Moet kunne zwemme. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=084] Wa vindt u van de zin ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=j] Ich vin dat illegeen zwemme moet kunne. Azzet om dat nadruk zwemme gaat zou ich mich dat veur kunne stelle. [/a]

az et
tagging sound
veldwerker [v=161] Wa vindt u van de zin Jan weet dattij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat ij
sound
informant [a=n] Nees foute boel. [/a]

nee s
sound
veldwerker [v=245] De kindere doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] De kinger doen hier niet voetballe. Dat zou kunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=246] Doet Marie iederenavond danse? [/v]

iederen avond
sound
informant [a=n] Danst Marie elkenavond. [/a]

elken avond
sound
veldwerker [v=248] Ich doe wel even de tasse af wasse. [/v] sound
informant [a=j] Ik kan me toch voor stelle dat de mense et tegen elkaar zegge. Ik doe wel even tasse af wasse. [/a] tagging sound
informant Die is niet fout maar het is beter ich was de tasse wel even af. sound
veldwerker [v=322] Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heb jij gemaakt? [/v] sound
informant [a=n] Das fout. Welke gewoon. [/a] sound
informant [a] Ich gaan. Du geis. Hij geit. Jan geit. Wij gaan. Gij gaat. Zie gaan. [/a] sound
informant [a] Gaan ich? Geistu? Geit hee? Geit Jan? Gaan wij? Gaat gij? Gaan zie? [/a]

geis tu
sound
informant [a] Ging ich? Gings tu? Gings hij? Ging Jan? Ginge wij? Gink gij? Ginge zie? [/a][/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet Vragen naar gebruikelijkheid van voorkomende volgordes. komt voor : n
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: om
opmerking: alleen om
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
opmerking: alleen kleine kinderen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waar de moeder van
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: der zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: woevan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop dat
opmerking: oe is waar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: oe ze op
opmerking: oe is waar
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : n
vorm: wie denkse dasse
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: sien hen
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: sich de hend gewassen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nemes
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
485 Persoon A vraagt: Zal ik koken? Persoon B antwoordt: Dat doe maar! in de betekenis: dat is goed komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: kon hebben geroepen
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rokt niet meer
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: gebruikt of
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: gebruikt of
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetste
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: wetse
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetstu
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dasse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dastu
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: sie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: d'r
opmerking: doar kan maar niet met deze; ; comm.: Is het dan niet gewoon 'Nee'
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asse dasse leef leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als elke dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als n enkele
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geis se
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geijt
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geijt e
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geijt
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geijt se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geijt
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geijt t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat gij
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaank
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingst du
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingt gij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wen er aan de deur
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie of
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: der
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: klinkt vreemd
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denk dat
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
opmerking: heeft de voorkeur
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich