SAND-data Tegelen (L270p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03357) vertaling: Jan herinnert zich det verhaol waal
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03357) vertaling: M en P zeen zich vur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03357) vertaling: T wes zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03357) vertaling: den timmerman haet gen naegel beej zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03357) vertaling: F zoog ein sjlang naeve zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03357) vertaling: E leet mich vur öm werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03357) vertaling: J leet zich mitdrieve op de golve
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03357) vertaling: T bekeek zich ens good in de sjpegel
opm.: reflexief: zich
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03357) vertaling: Jan haet in twië menute ein beer gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03357) vertaling: dees sjon loupe gemekkelik
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03357) vertaling: E kent zichzelf good
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03357) vertaling: W haet gehuurd det d'r foto's van öm in de etalaasj ligke
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03357) vertaling: die petatte sjelle zich neet gemekkelik
opm.: reflexief: zich
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03357) vertaling: dit glaas brik wen't op de grongk velt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03357) vertaling: dokter, laef ich waal gezongk genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03357) vertaling: al jaore laef hae van de erfenis van zien vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03357) vertaling: dees wael laef zeej op water en broëd
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03357) vertaling: laef 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03357) vertaling: wielang laef geej now al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03357) vertaling: in B laeve ze bezungers van de vesserie
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03357) vertaling: nao t aete gaon ich sjlaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03357) vertaling: zol ich det waal kenne doon
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03357) vertaling: hae leet zien hoes aafbraeke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03357) vertaling: ich weit det Jan hel mot kenne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03357) vertaling: ich weit det Jan hel mot kenne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03357) vertaling: ich weit det Jan hel mot kenne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03357) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03357) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03357) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03357) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03357) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03357) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03357) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03357) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03357) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03357) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03357) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03357) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03357) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03357) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03357) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03357) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03357) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03357) vertaling: Jan haet gen einsig book mier
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03357) vertaling: beuk haet Jan neet
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03357) vertaling: zitte hiej nörges gen muus
000 (x05opm) (inf. 03357) opm. inf.: de niet ingevulde zinnen bestaan niet
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03357) vertaling: Jan wet det hae vur dreej oor de wage gemak mot hebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 4
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 4
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03357) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03357) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03357) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie zienen auto is kepot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie euren auto is kepot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie euren auto is kepot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie zienen auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie euren auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie zienen auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie zienen auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Merie euren auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03357) vertaling: Piet zienen auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03357) vertaling: dae mins zienen auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03357) vertaling: daen auto is neet van mich maar van öm
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03357) vertaling: de krant van gister ligk onger den TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03357) vertaling: J is K en K eur breurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03357) vertaling: die jonge eur fietse zien gestaole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03357) vertaling: die zusters eur moder is up bezeuk
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03357) vertaling: hae meug met nemes sjpraeke euver det probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03357) vertaling: ich wil nemes kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03357) vertaling: 't is jaomer det weej neet meuge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03357) vertaling: det gaon ich neet doon
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03357) vertaling: ich hel neet gewerk
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03357) vertaling: klamp haet hae t verteld of M begos te bäöke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03357) vertaling: gank die besjtelling now maar ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03357) vertaling: hae werk neet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03357) vertaling: ich verbeej dich öm heej te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03357) vertaling: Jan heel trenge det we M belde
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
000 (x08opm) (inf. 03357) opm. inf.: zinnen die niet ingevuld zijn: zulke zinsconstructies komen in Tegels dialect totaal niet voor
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: m (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: m (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: vur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: vur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: m (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: vur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: m (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: vur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: dor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: m (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: dor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: m (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: dor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: m (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: m (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: dor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03357) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03357) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03357) fragment: m te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03357) fragment: m te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03357) fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: wens dow (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: asse (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: wens dow (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: asse (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: den (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: wens dow (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: den (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: wens dow (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: asse (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: den (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: asse (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03357) fragment: den (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: det weej (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: det weej (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: det weej (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: det weej (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03357) fragment: (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03357) fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03357) fragment: wie (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03357) fragment: wie (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03357) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03357) fragment: den (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03357) fragment: den (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03357) fragment: den (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03357) fragment: den (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03357) fragment: wie (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03357) fragment: wie (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03357) fragment: den (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03357) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03357) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03357) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03357) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03357) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03357) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03357) fragment: det (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03357) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03357) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03357) vertaling: ich weit det geej op nemes giftig ziet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03357) vertaling: ich weit det zeej op niks sjtols is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03357) vertaling: ich weit det zeej nörges gruets op is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03357) vertaling: ich weit det zeej nörges gruets op is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03357) vertaling: ich weit det zeej op niks sjtols is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03357) vertaling: Els dingk det 't neet gemekkelik is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03357) vertaling: ich weit det ich te laat bön en dow neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03357) vertaling: dow wets toch des dow mos werke en ich neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03357) vertaling: idderein dingk det weej nao hoës gaon en det zeej nog meuge blieve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03357) vertaling: 't is jaomer det hae kump en det zeej weggeit
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03357) vertaling: ich dingk det L krank is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03357) vertaling: ich dingk det P en L gaon trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03357) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03357) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03357) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03357) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03357) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03357) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03357) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03357) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03357) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03357) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03357) vertaling: duit M idderen avond danse?
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03357) vertaling: duit M idderen avond danse?
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03357) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: woevan (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: woevan (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: woevan (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: dae (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: dae (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: dae (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: wo (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: wo (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03357) fragment: wo (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03357) fragment: wo (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03357) fragment: wo (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03357) fragment: wo (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03357) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03357) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03357) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03357) fragment: det (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03357) fragment: dae (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03357) fragment: wo (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03357) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03357) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03357) fragment: wie (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03357) fragment: wie (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03357) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03357) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: einen dae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: einen dae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: einen dae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: wae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: wae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: wae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: emes dae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: emes dae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03357) fragment: emes dae (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03357) vertaling: wae dinks dow dae ich in de sjtad bön taengegekommen
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03357) vertaling: wie dink geej wie ze 't hebben opgelos
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03357) vertaling: wie dinks dow wie ze 't hebben opgelos
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03357) vertaling: M wet neet wae we wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03357) vertaling: wet emes wae we gerope hebbe
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03357) vertaling: hae haet zich de heng gewasse
opm.: reflexief: zich
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03357) vertaling: hae haet zien hemp gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03357) vertaling: hae haet einen hood op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03357) vertaling: hae haet...
opm.: zin niet volledig
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03357) vertaling: hae haet zich zien bein gebraoke
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03357) vertaling: zeej haet zich wiee gedaon
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03357) vertaling: Merie troch de daeke nao zich toe
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03357) vertaling: Merie troch de daeke nao zich toe
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03357) vertaling: Merie troch de daeke euver zich haer
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03357) vertaling: Merie troch de daeke euver zich haer
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03357) vertaling: Luc wet det d'r foto's van ömzelf te koup zien
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03357) vertaling: dow herinners dich toch waal det we doe dor die bos zien geloupe
opm.: reflexief: dich
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03357) vertaling: ich herinner mich det den auto van Merie kepot waar
opm.: reflexief: mich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03357) vertaling: zeej herinnert zich det hae wie ein verke zoot te aete
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03357) vertaling: weej herinnere os waal det Jan al zien beuk gesjtaole ware maar zeej herinnere 't zich neet
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03357) vertaling: herinnert geej uch nog det we Jan op de mert gezeen hebbe
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03357) vertaling: hae haet zich ein ongelök gewerk
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03357) vertaling: hae veulde zich dor t iës zakke
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03357) vertaling: hae veulde zich dor t iës zakke
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03357) vertaling: hae veulde det hae dor 't iës zakde
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03357) vertaling: hae veulde det hae dor 't iës zakde
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03357) vertaling: zol hae det gedaon kenne hebbe
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03357) fragment: gedaon (1)
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03357) vertaling: zeej kwamen aan te gewandelen
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03357) vertaling: ich dingk det hae weg is
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03357) vertaling: ich weit det hae weg is
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03357) vertaling: ich weit hae is weg
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03357) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03357) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03357) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03357) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03357) vertaling: wat veur haes dow al weggebracht
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03357) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03357) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03357) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03357) vertaling: hae deej zich veur, as wen hae net oet bed kwaam
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03357) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03357) vertaling: dinks dow desse nao hoës geis
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03357) vertaling: in daen tiëd laefde ich d'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03357) vertaling: vruger laefde hae wie ein biës
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03357) vertaling: dao laefde weej wie G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03357) vertaling: nemes maag 't zeen alzoë ich ving des dow 't ouch neet zeen moogs
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03357) vertaling: 't gebeurde (wie) (doe) dow weggings
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03357) vertaling: ich weit woësse gebaore bö
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03357) vertaling: ich weit woësse gebaore bö
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03357) vertaling: ich weit woë dow gebaore bö
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03357) vertaling: ich weit woë dow gebaore bö
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03357) vertaling: nowse vaerdig bös meugs dow gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03357) vertaling: ömdet M gesjtorve waas haet eure mins A neet mier kenne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03357) vertaling: ich weit det hae is gaon zjwumme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03357) komt voor: j
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03357) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03357) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03357) komt voor: j
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03357) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03357) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03357) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03357) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03357) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03357) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03357) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03357) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03357) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03357) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03357) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03357) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03357) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03357) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03357) fragment: dae (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: dae (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: wae (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: wae (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: dae (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: wae (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: wae (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: dae (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03357) fragment: dae (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03357) fragment: dae (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03357) fragment: wae (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03357) fragment: wae (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03357) fragment: dae (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03357) fragment: wa mei (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03357) fragment: met wae (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03357) fragment: met wae (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03357) fragment: wa mei (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03357) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03357) fragment: wo (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03357) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03357) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03357) fragment: wo (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03357) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03357) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03357) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: det det (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: det det (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: det det (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: dae dae (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: dae dae (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: dae dae (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: dae wae (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: dae wae (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03357) fragment: dae wae (1)
opm.: 3de mogelijkheid = vrouwelijk
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: die eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: die eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: die eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: wo eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: wo eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: wo eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: wovan eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: wovan eur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03357) fragment: wovan eur (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03357) vertaling: P dink det J en M op nemes neet giftig zien
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03357) vertaling: P dink det J en M op nemes neet giftig zien
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03357) vertaling: Wim dink det weej noets nemes eine priës gaeve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03357) vertaling: Wim dink det weej noets nemes eine priës gaeve
betekenis: negative concord
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03357) vertaling: 't geld wes nörges aan de buime
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03357) vertaling: nemes
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03357) vertaling: noëts neet
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03357) vertaling: van ze laeven neet
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03357) vertaling: van ze laeven neet
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03357) vertaling: noëts neet
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03357) vertaling: niks
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03357) vertaling: zegk 'm neet det ich nao boëte bön gewaes
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03357) vertaling: neet vertelle des dow ein kedo vur öm haes gekoch, huur
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03357) vertaling: wets dow neet det hee gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03357) vertaling: W perbeerde nemes piën te doon
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03357) vertaling: 't sjient det ze niks maag aete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03357) vertaling: zeej sjient niks te meuge aete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03357) vertaling: ze perberen al de gansen daag zich op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03357) vertaling: 't belaof wir eine sjoenen daag te waere
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03357) vertaling: 't is döks baeter öm nog efkes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03357) vertaling: weej hadde 't gelök 'm drek truuk te belle
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03357) vertaling: as de honder eine vallk zeen zien ze sjouw
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03357) vertaling: as we de petatte neet kenne verkoupe zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03357) vertaling: as geej öm neet met nimt waer ich giftig
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03357) vertaling: hae wos 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03357) vertaling: op dit fiës wuurd d'r vuul gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03357) vertaling: now wuurd allein nog maar broed verkoch in dae winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03357) vertaling: wen hae met de fiets kump zal hae waal laat zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03357) vertaling: wens dow riëd haes kom den 'ns eine kier langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03357) vertaling: as ich riëk bön koup ich mich einen deuren auto
000 (z06opm) (inf. 03357) opm. inf.: wen in oorspronkelijk dialect, veelal wordt as gebruikt
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03357) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03357) vertaling: ich heb öm 't gegaeve
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03357) vertaling: ich heb öm 't gegaeve
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03357) vertaling: zeej laef op water en broëd dees waek
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03357) vertaling: M haet gezag des dow geperbeerd haes ein leedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03357) vertaling: M haet gezag des dow geperbeerd haes ein leedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03357) vertaling: M haet gezag des dow geperbeerd haes ein leedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03357) vertaling: M haet gezag des dow geperbeerd haes ein leedje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03357) opm.: bestaat in ons dialect niet
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03357) gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03357) vertaling: die oët de sjtad die hebbe heej vuul huuzer gebouwd
opm.: uit i.p.v. van
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03357) vertaling: aan die nieje vaart dao zuusse gen mins mier
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03357) vertaling: gister is Jan heej gewaes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03357) vertaling: den daag det Jan belde waar ich neet thoës
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03357) vertaling: Jef, dae zol ich noëst nuuje
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03357) vertaling: marie, det zol zoeget noëts doon
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03357) vertaling: Bert dae drink waal ins ein glaas te vuul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03357) vertaling: Martha det zol ich waal ns beej mich thoës nuuje
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03357) vertaling: det hoës det zol ich noëts wille koupe
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03357) vertaling: det hoës det sjteit dao al fieftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03357) komt voor: j
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03357) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03357) komt voor: j
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03357) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03357) komt voor: j
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03357) vertaling: haet G gebeld
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03357) vertaling: M haet now mier kuu den 't vruger hat
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03357) vertaling: wen S had kenne komme den had ze det gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03357) vertaling: zeej is de besten dokter die ich ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03357) vertaling: ier dow get wegsjmiets mosse efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03357) vertaling: heej is alles det ich gekregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03357) vertaling: Jan is te gietsig öm get aan zien kinger te gaeve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03357) vertaling: asof dow get van voetballe wets
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03357) vertaling: as dow ech neet kens wachte den kom mer
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03357) vertaling: ich weit det Jan den dokter had kenne rope
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03357) vertaling: hae zag det ich t had motte doon
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03357) vertaling: hae zag det ich 't mos gedaon hebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03357) vertaling: hae is vurrige waek dor dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03357) vertaling: hae wuurt morge dor dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03357) positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03357) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03357) positie: 1,2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03357) positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03357) positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03357) positie: 1,2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03357) fragment: dor (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03357) fragment: dks (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 03357) fragment: dks (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03357) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03357) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03357) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03357) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03357) vertaling: R haet eine greunen appel gegaeve en now haet hae nog twie roeje
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03357) vertaling: d'r ware vuul minse op 't fiës
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03357) vertaling: ware d'r vuul minse op 't fiës
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03357) vertaling: wat vur beuk haes dow gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03357) vertaling: wat haes dow vur beuk gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03357) vertaling: wat haes dow vur beuk gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03357) vertaling: wat vur beuk haes dow gekoch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03357) vertaling: hae wont beej Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03357) vertaling: hae wont beej Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03357) vertaling: loup efkes nao dem bekker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03357) vertaling: wae haes dow gezeen
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03357) vertaling: wae haes dow gezeen
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03357) vertaling: wae haesse gezeen
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03357) vertaling: wae haesse gezeen
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03357) vertaling: wae haet dich gezeen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03357) vertaling: had ich det gewete den had ich 't neet gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03357) vertaling: 't zol baeter zien öm nog efkes te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03357) vertaling: gelökkig had Jan den dokter gebeld en dae waas d'r al hiël gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03357) vertaling: loup now toch door, vervaelende jonge
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03357) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03357) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03357) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03357) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03357) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03357) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03357) komt voor: n

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L270p[/k][h]158[/h][i]157[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Komt deze zin ook veur. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] Interview begint gelijk met 'komt deze zin ook voor'-vraag: 'gewone' 018 - 'Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is' - is weggevallen. Uit het vervolg blijkt dat die volgorde ook mogelijk is (zie ook seconde 406) sound
informant [a=j] Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve dus da klopt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dus gestorve is of is gestorve kan allebei. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal eens. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand he da ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal eens. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan kos da ganse brood wel op of Jan wil da ganse brood wel op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal eens. Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel me nu niet wer zer kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] Komt terug in nagesprek, seconde 832 cd 2 sound
informant [a] Jan ken dat verhaal nog wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal eens. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hee geen negel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal eens. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich voor zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal eens. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich op de golve mee drijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal eens. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Jan bekeek zich eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal eens. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 847 cd 2 sound
informant [a] Jan dong in twee minute iene glaske bier. [/a] sound
commentaarSlecht te verstaan.  sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal eens. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dies schoe lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Dees schoen lope zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Dees schoe lope zich gemakkelijk komp ook veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eens. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard der kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal eens. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in etalage staan. [/v]

dat er
Komt terug in nagesprek seconde 881 cd 2 sound
informant Ward der hoopte veur zichzelf dat zien fotoos in detalage staan.

d etalage
sound
informant [a] Ward hoorde dattet fotoos van hem in de etalage stinge of staan. [/a]

dat et
tagging sound
hulpinterviewer Het woord zichzelf gebruiks du da int Tegels ook zichzelf.

in t
sound
informant Ja gebruikse ook ja. Hij ziet zichzelf ja dat is Tegels.

gebruiks de
sound
hulpinterviewer Maar as ze zegge xxx fotoos van zichzelf. Wer zegge foto van hem. sound
informant Foto van hemzelf. tagging sound
informant Van umzelf is ook goed. tagging sound
hulpinterviewer Umzelf kan ook en zichzelf. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal eens. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die petatte late zich niet makkelijk schille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal eens. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal eens. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Als ich zuinig leef leef wie mien ouders da gewild zulle hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal eens. Als hij nog drie jaar leeft leeftie langer dan zen vader. [/v]

leeft ie
sound
informant [a] Alser drie jaar leef leve langer as sien vader. [/a]

als er leve e
tagging sound
informant [a] As hij nog drie jaar leef lefe nog langer as sie vader. [/a]

leef e
sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal eens. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As zij zo gevaarlijk leef dan leefse niet lang meer. [/a]

leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Alset nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/v]

als et leeft et
sound
informant [a] Asset nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/a]

as et leev et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gij zo losbandig leef dan leef ge nooit zo lang as ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal eens. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse vore werk leve dan leveze nie voor hun kinger. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal eens. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Als Rudy nog leeft dan leef Theo ook nog. Of Leo ook nog. [/a] Niet heel duidelijk of hij 'dan leef Theo ook nog' of 'dan leeft Theo ook nog' zegt tagging sound
hulpinterviewer [v=068] As je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Azze gezond leefs dan leefse langer. [/a]

az ze leefs se
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal eens. Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan lever veel mense van werk in de fabriek. [/v]

als er leve er
sound
informant [a] Aster zo veul mense van de boerebedrijf leve _. [/a]

as ter
sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de boerebedrijf leve dan leveder veul mense van werk in de fabriek. [/a]

as ter leven der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal eens. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
Vraag komt terug in nagesprek seconde 913 cd 2 sound
informant [a] Als Piet en Lies innet paradijs kome dan leve Roos en Frans in de hel. [/a]

in et
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal eens. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 931 cd 2 sound
informant [a] Asse sober leve dan leveze gelukkig. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve leve we niet lang. [/v] sound
informant [a] Als we ongezond leve dan leve niet lang. [/a]

leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal eens. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal eens. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinger. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal eens. Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 943 cd 2 sound
informant [a] Ik denk dat Marie hum moet roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal eens. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale. [/v]

van et
Vraag komt terug in nagesprek seconde 973 cd 2 sound
informant [a] Heb ge genoeg mense um het hooi vannet land af te hale. [/a]

van et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dieze zin ook veur. Heeft ge nog mense veur het hooi vant land te hale. [/v]

van et
sound
informant [a=j] Kan ook. Veur zegge we et meeste. [/a] sound
informant Um wordt ook gebruik maar veur wordt het meeste gebruik. sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal eens. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et was aardig va Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Et was leuk van Jan veur te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et was leuk van Jan um kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Um kome te werke is goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal eens. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
commentaarVraag komt terug in nagesprek seconde 1056 cd 2  sound
informant [a] Dees ton is te zwaar om te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Dees ton is zwaar veur te drage. [/v] sound
commentaarVraag wordt niet beantwoord: informant gaat alleen in op 'te' dat volgens hem voor 'zwaar' moet staan  sound
hulpinterviewer [v] Dees ton is zwaar te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal eens. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Er kan staan te zanike. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dieze zin ook veur. Hij kan staan te zanike. [/v] sound
informant [a=j] Dat zeg ik toch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal eens. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zanike. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal eens. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal eens. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben als dem. As um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal eens. Ze geloof dat je eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dat hij eerder thuis bis as ich. [/a] tagging sound
informant [a] Het geloof dat hij eerder thuis is as ich. [/a] tagging sound
informant [a] Het geloof dastu eerder thuis bis as ik. [/a]

das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal eens. Je geloof toch niet dattie sterker is dan jij. [/v]

dat ie
sound
informant [a] Du geloof toch niet dastu sterker bis _. [/a]

das tu
tagging sound
informant [a] _ geloof toch nie dat hij sterker is as hij. [/a] sound
informant [a] Du geloof toch niet dat hij sterker is as um. [/a] sound
informant [a] Du geloof toch niet dat hij sterker is tu. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal eens. Ze geloof dat wij rijker zijn dan zij. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1085 cd 2 sound
informant [a] Ze geloof dat wir rijker zijn as eur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal eens. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da gij nie zo slim ziest as wije. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal eens. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1100 cd 2 sound
informant [a] Gi geloof toch niet dat wi armer zijn as gije. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal eens. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gi geloof dat Lies even schoon is as An. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal eens. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloof dat Jan en Louis sterker zijn as Geert en Piet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal eens. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter me. [/v] sound
informant [a] Der jong van die vrouw die gisteren getrouwd is stong achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal eens. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe ze op zate was net geverf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De bank woe ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=j] De bank woe ze op zate _. [/a] sound
hulpinterviewer Is het hoe ze op of kanse ook wo op ze zate. sound
informant De bank wo op ze zate is ook goed. tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank woe ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=j] Da pas is nie goed dat moet net zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank wo op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
commentaarDeze vraag wordt hier niet beantwoord, maar uit het voorafgaande (seconde 1433) blijkt dat dit ook goed is.  sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal eens. Wie geld hee moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Dee geld heeft kan mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Der geld het moet mich maar wat geve. [/v] sound
informant [a=j] Dee geld het kan mich ook maar get geve. [/a] tagging sound
informant Wee geld het _. Dee geld het _. Kan allebei. sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal eens. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij het sien heng gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt diese zin ook veur. Er het zich de heng gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Klopt. Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of er het zich sien heng gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal eens. Hij heeft zen hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij het sien hemd gewasse. Her het zien hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Her het zich het hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of hij heeft zich zien hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal eens. Hij heeft sien been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij het sien been gebroke. Hij het zich sien been gebroke. Er het zich sien been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal eens. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1137 cd 2 sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal eens. Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemes mag et sien en ik vin dastu dat ook nie mag zien. [/a]

das tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal eens. Niemand mag et zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a=n] Niemes he dat gezien dus ik vin dastu dat ook niet mag zien. [/a]

das tu
sound
hulpinterviewer En dat mag dat moge achter zien zette. Zien moge. sound
informant Zien moge past niet. Doen wi niet. sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal eens. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Gebeurde toen ze weg was. Of ge gebeurde toen ze weg gings. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal eens. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woesde geboren bis. [/a]

woes de
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal eens. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Azze klaar bist mag ze gaan. [/a]

az ze
tagging sound
informant [a] Nu ze ferdig bis mag ze gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal eens. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man der ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal eens. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is der der et verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal eens. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Dat is der man der hoe ik van denk datter et verhaal verteld het. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal eens. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man der woe ich van denk datse geroepe hebbe. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal eens. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Et schijnt datze niks ete mag. [/a]

dat ze
tagging sound
informant [a] Of et schijnt datze niks mag ete. [/a]

dat ze
sound
hulpinterviewer Maar is der ook schijnt datze niks mag ete. Zonder t. Et schijnt.

dat ze
sound
informant Et schijnt ja. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal eens. Het schijnt dat ze niets mag ete. Komt deze zin ook voor. Schijnt datze niks mag ete. [/v]

dat ze
tagging sound
informant [a=j] Ja kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal eens. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis net ofter iemes in den hof staat. [/a]

t is of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dieze zin ook veur. Et lijk wel of iemes in den hof staat. [/v] sound
informant [a=n] Dat zeg ik ook ja. Et lijk wel ofter iemes in den hof staat. [/a] sound
commentaarInformant antwoordt hier 'ja' maar antwoordt vervolgens met zin waar 'er' gewoon in zit: 'a=n'  sound
hulpinterviewer Offer of dat ze zonder er gebruiks. of er sound
hulpinterviewer Dat er komt er altijd veur he. sound
informant Ja da moet er veur. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal eens. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1193 cd 2 sound
informant [a] Welke boeke hesse gekoch. [/a]

hes e
sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal eens. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer het dich op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk neur het plaatje en vul de zin aan. Marie en Piet wijze noar _. [/v] sound
informant [a] _ noar hein. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk neur het plaatje en vul de zin aan. Toon was _. [/v] sound
informant [a] In de badkuip. [/a] sound
informant [a] Of Toon was zien arm. [/a] sound
informant [a] Toon was zichzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk op plaatje en vul de zin aan. Fons zag een slang neve _. [/v] sound
informant [a] _ zich zitte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur int dialect. Vertaal eens. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer Dat wandeldiede kenne we niet. sound
veldwerker Hoe zegt u het dan int Tegels.

in t
sound
informant [a] Gisteren wandelde die door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gisteren wandeldie door et park. [/a]

wandeld ie
sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a] Er wil gene mens danse. [/a] sound
informant [a=n] Der wil niemes nie danse. Da komt gar niet veur nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Komt bij os niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee innet dialect is dat Eddy die moet vroeg op kunne staan. [/v]

in et
sound
hulpinterviewer [v=137] Komt dieze zin veur in u dialect. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt niet langer meer soep ete. Hij wilt niet langer soep ete zo wordt dat bedoeld. [/a] sound
hulpinterviewer Dat hebbe wie niet in dialect. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt dieze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=n] Nee da zegge we zo niet. Zitte hier ergens muis. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt dieze zin veur in u dialect. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Wie zegge gewoon hij spreek geen Frans. Hij spreek nie goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Iedereen is geen vakman. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1244 cd 2 sound
informant [a] Niet ieregeen is vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1288 cd 2 sound
informant [a=n] Hij heeft nergens geen vriende maar grammaticaal kenne we dit zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1312 cd 2 sound
commentaarSlecht te verstaan  sound
informant [a=j] Wat denksde wiek in de stad gezien het. [/a]

denks de wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt dieze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Wat denke jullie hoe zet hebbe op gelost. [/v]

ze et
Vraag komt terug in nagesprek seconde 1346 cd 2 sound
informant [a=n] Wie denk gie datzet op gelos hebbe. [/a]

dat ze et
sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in u dialect. Vertaal eens. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1412 cd 2 sound
informant [a=n] Wer denkge dak in de stad gezien heb. [/a]

denk ge da k
Slecht te verstaan sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Hoe denk je hoe zet hebbe op gelost. [/v]

ze t
Vraag komt terug in nagesprek seconde 1461 cd 2 sound
informant [a=n] Wie denk gie datzet op gelos hebbe. [/a]

dat ze t
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Ik heb geen zin en voeren de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin um de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1488 cd 2 sound
informant [a=n] Alle koe van Marie zijn verzope bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in het dialect. Vertaal eens. Ik heb nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1501 cd 2 sound
informant [a=n] Ich heb nog nooit iemes kwaad zien worde op da jong ik denk da ze allemaal da jong wel leuk vinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in u dialect. Vertaal eens. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb heel veul gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] En der persoon der vraag of Jan nog koffie moet en Jan der zeg ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Daar komt geen k achter he. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Persoon A vraagt hebbe ze gegeten. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Enes vroeg of ze gegete hebbe en persoon B antwoordt ja zeker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Is hij dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe bruiklich is deze zin int dialect. Vertaal eens. Vertel me eens wie dat zij had kunne roepe. [/v]

in et
Vraag komt terug in nagesprek seconde 1530 cd 2 sound
informant [a=n] Vertel mich eens wer zie had kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruiklich is deze zin int dialect. Vertaal eens. Vertel me eens wie of zij had kunne roepe. [/v]

in et
Vraag komt terug in nagesprek seconde 1607 cd 2 sound
informant [a=n] Vertel mich eens wer ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
informant Vertel mi eens wer ze geroepe had kunne hebbe. sound
hulpinterviewer Maar kanse ook zegge vertel mich eens wer of sie had kunne roepe. Wer of. sound
commentaarvolgens informant en hulpinterviewer kan 'wer of' nu ineens wel alhoewel de informant eerder bij 029 seconde 2340 aangaf dat het niet kon.   sound
informant Jaja. Jawel. sound
hulpinterviewer [v=030] Komt dieze zin veur in u dialect. Hoe gebruiklich is deze zin in u dialect. Vertaal eens. Vertel mi eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1627 cd 2 sound
informant [a=n] Vertel mich eens wer ze geroepe had zulle kunne hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruiklich is deze zin in u dialect. Vertaal eens. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Zuller hebbe kunne doen. Zuller da gedaan kunne hebbe. Zul hij da gedaan kunne hebbe. [/a]

zul er
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe bruiklich is deze zin in u dialect. Vertaal eens. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Zuller dat hebbe kunne doen. [/a]

zul er
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dieze zin veur in u dialect. Hoe bruiklich is deze zin in dialect. Vertaal eens. Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
commentaar[meta][k]L270p[/k][h]158[/h][i]157[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
informant [a=n] Zuller da gekund hebbe. Zuller dat hebbe kunne doen. [/a]

zul er
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in u dialect. Wie gebruiklich is deze zin in dialect. Ich weet dattie is gaan zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe bruiklich is deze zin in dialect. Ich weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee ich weet dat hij zwemmen is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt dieze zin veur in dialect. Hoe gebruiklich is deze zin in u dialect. Ich weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe bruiklich is deze zin in u dialect. Ik denk datse veul weg zals moete smijte. [/v]

dat se
Vraag komt terug in nagesprek seconde 1643 cd 2 sound
informant [a=j] Ik denk datse veul weg zuls moete smijte. [/a]

dats e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk datse veul zals weg moete smijte. [/v]

dats e
tagging sound
informant [a=j] Zals weg moete smijte. Zous weg moete smijte of ik denk datse veul moes smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk datse veul zals moete weg smijte. [/v]

dats e
sound
commentaarVraag of 'Ik denk datse veul zals moete weg smijte' voorkomt, wordt niet echt beantwoord. Discussie tussen hulpinterviewer en informant.  sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Kunne zwemme. Ik ving da ullegeen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt dieze zin veur in dialect. Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt dieze zin veur in dialect. Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in dialect. Ik vin dat iedereen zwemmen kunne moet. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1675 cd 2 tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt dieze zin veur. Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1687 cd 2 sound
informant [a=n] Moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in et dialect. Boek het Jan drei. [/v] sound
informant [a=n] Jan heef drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in dialect. Jan weet datter veur drei uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in dialect. Jan weet dattij veur drei uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]

dat ij
sound
informant [a=n] Nee. Moet hebbe gemaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in dialect. Jan weet dattij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat ij
tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dieze zin veur in u dialect. Jan weet datter voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Nee twijfel ik. Da geloof ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in dialect. Persoon A zet hij slaap. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in dialect. Persoon A zet hij slaap. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in u dialect. Persoon A vraag slaap hij. Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in dialect. De lamp doet nie meer brande. [/v] Vraag komt terug in nagesprek seconde 1780 cd 2 sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp nie meer. [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinger doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in dialect. Doet Marie elkenavond danse. [/v]

elken avond
Vraag komt terug in nagesprek seconde 1827 cd 2 sound
informant [a=n] Danst Marie elkenavond. Niet doet danse. [/a]

elken avond
sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in u dialect. Doe dat brood de weg even snijde. [/v] sound
informant [a=n] Snij de weg even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in dialect. Ik doe wel even de tasse af wasse. [/v] sound
commentaarLater (seconde 465) blijkt mogelijkheid met 'doen' toch te kunnen.  sound
informant [a=n] Ik was even de petatte af. [/a] sound
informant [a=j] Ik doen even de tassen af wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik doen even de tasse af wasse. tagging sound
informant Kan wel. sound
hulpinterviewer Ich gaan de tasse even af wasse da kunse beter zegge. sound
informant Da kunse beter zegge.

kuns e
sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Dit denk ik niet aan. Da bestaat bij os niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt dieze zin veur in dialect. Der rare jongen ben ik mee naar de markt gewees. [/v] sound
informant [a=n] Met der rare jongen niet de rare jongen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt dieze zin veur in dialect. Ik heb al eerste drie somme gemaak. De welke hestu gemaak. [/v]

hes tu
sound
informant [a=n] Ook niet. De welke gebruike wer niet. Zegge we welke hebs du gemaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt dieze zin veur in dialect. De wat veure hesse al weg gebrach. [/v]

hes e
sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in dialect. A wieneer zal de wereldvrede kome. B nooit niet. [/v] sound
informant [a=j] Nooit niet nee. [/a] tagging sound
informant Is dubbel maar da wordt wel gebruik. sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in dialect. Hij hee den bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hen de bal in de mand gesmete. [/a]

he en
tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in dialect. A zal ik koke. B dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in dialect. Dat boek beloof mich datse noet meer zuls verdween. [/v] sound
informant [a=n] Du hes mich beloof da boek noet nie meer te verberge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dieze zin veur in dialect. Wat zeg mich datse gekocht hes. [/v]

dats e
sound
informant [a=n] Nee nee doen we niet. Wat zegs mich nee. [/a] sound
informant Wat zagse mich dat gibt ze wel. Wat zagse mich datse gekoch hads.

dats e
sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in u dialect. Zoon ding ene heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Zoon ding hebbich nog nooit gezien. Dat ene gebruike we niet nee. [/a]

heb ich
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in dialect. Du ben ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Du ben ook ene rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in dialect. Marie zeg dastu Piet een boek hes geprobeerd te verkope. [/v]

das tu
Vraag komt terug in nagesprek seconde 1879 cd 2 sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in dialect. Wim dach dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Wim dach dat ik Els geprobeerd had een cadeau te geve. Ja zo moet et zijn geprobeerd had een cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in dialect. Karel weet dastu geprobeerd dastu hes geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v]

das tu
sound
informant [a=j] Karel weet dastu hes geprobeerd Marie een boek te verkope. Ja da kan. [/a]

das tu
tagging sound
veldwerker [n][v=035] Kan u eens vertale. Jan vergist zich altijd. [/v] sound
informant [a] Jan der vergis zich altijd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=043] Kan u nog eens vertale. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] In twee minute dronk der een bier. [/a] sound
veldwerker En als u me Jan moet beginne. Jan heeft _. sound
informant Jan het in twee minute ee glas bier gedronke. tagging sound
veldwerker [v] En kan u zegge Jan het zich in twee minute _. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee niet zich. [/a] sound
veldwerker [v=046] Kan u nog eens vertale. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Ward heeft van zichzelf gehoord datter van um fotoos in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge Ward hee gehoord datter fotoos van zich in detalage staan. [/v]

dat er d etalage
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=070] Kan u nog eens vertale. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Piet en Frans in de hemel leve of de paradijs leve dan leve Lisa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we mager leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Kan u nog eens vertale. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] I denk dat Marie um moet roepe. [/a] sound
veldwerker En alset nog moet gebeure. Alset nog ver in de toekomst. Ik denk dat Marie um nog zal _.

als et als et
sound
informant [a] Ik denk dat Marie um nog zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zal moete roepe ja. sound
veldwerker [v=188] Kan u nog eens vertale. Heb je genoeg mense ommet hooi vannet land te hale. [/v]

om et van et
sound
informant [a] Hebge genoeg mense ummet hooi vannet lange af te hale. [/a]

heb ge um et van et
tagging sound
veldwerker Nu zegt u hebge genoeg mense. Kan u ook zegge hesse genoeg mense.

heb ge hes e
sound
informant Hesse genoeg mense. Ligt er aan hoet gezeg wordt.

hes e hoe t
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant As ik tegen mien elders zek zeg ik ge. Zeg ik tegen men broer zeg ik hesse.

hes e
sound
informant Tege oudere mense zesse altijd hebge.

ze se heb ge
sound
veldwerker [v] En kan u ook zegge hesto genoeg mense als u de nadruk wil legge van ik heb niet genoeg mense maar hesto genoeg mense. [/v]

hes to
sound
informant Hesto moes bekend zijn.

hes to
sound
informant Hesse is algemeen maar du is intiemer.

hes e
sound
veldwerker Hesto is heel persoonlijk.

hes to
sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v=190] Kan u nog eens vertale. Deze ton is te zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Die ton is te zwaar um te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge die ton is te zwaar veur te drage. [/v] sound
informant [a=n] Die ton is te zwaar um te drage niet veur te drage. [/a] sound
veldwerker Wat vindt u daarvan. sound
hulpinterviewer Ook um te drage is beter as veur te drage. sound
veldwerker [v=218] Kan u nog eens vertale. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wee rijker zijn as eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Kan u nog eens vertale. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ge geloof toch niet dat sie armer zijn nee ge geloof toch niet dat wer armer zijn as eur. [/a] tagging sound
veldwerker Dat zij armer zijn dan jullie. sound
informant [a] Gi geloof toch niet dat sie armer zijn as os. [/a] tagging sound
veldwerker Dan jullie. sound
informant [a] Gi geloof toch niet dat sie armer zijn as gij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=273] Kan u nog eens vertale. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar zich toe. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge Marie trok de deken noar heur toe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Noa zich. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Noa zich ja niet noa eur. sound
veldwerker En als u naar een vrouw verwijs zegt u dan zij of het. sound
hulpinterviewer Et. sound
informant Lig aan de verhoudingen he. Azzet een vreemde vrouw is zesse zij. Isset een intieme verhouding isset et.

az et ze se is et is et
sound
veldwerker Dus u eige vrouw en u moeder zou et zijn. sound
informant Et ja. Moeder is zij. sound
informant Maar eige vrouw zou et zijn. sound
veldwerker Das de enige vrouw die et is.

da s
sound
informant Das de enige. Behalve de vriendinne dan der zijn ook utte.

da s
sound
veldwerker [v=520] Kan u nog eens vertale. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Welke boek hesse gekoch. [/a]

hes e
sound
veldwerker En kan u ook iets zegge als wat voor boeke hesse gekoch.

hes e
sound
informant Welke boeke hesse gekoch.

hes e
sound
veldwerker Nooit wat voor boeke hesse gekoch.

hes e
sound
informant Welke boeke hesse koch en wat voor boek das ook een klein beetje verschillend.

hes e da s
sound
informant As ik vraag oan dich welke boek da hebbe we al ergens een begrenzing gemaak. Dan hebbe wel al over een thema gehad. Hebbe we bijvoorbeeld de koe gehad en welke boek over de koe hesse gekoch.

hes e
sound
informant Maar der zit een nuance tusse. De kan wat voor zegge en welke zegge. sound
veldwerker [v=148] De zin iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=n] Niet ieregeen is een vakman. Is ene vakman. Niet illegeen is ene vakman. [/a] Woordje dat voor 'iedereen' staat moeilijk te verstaan. sound
veldwerker En kan u zegge iedereen is gene vakman. sound
informant Nee das fout.

da s
sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Niemes is ene vakman da zegge we niet. sound
informant Niet illegeen isset.

is et
sound
veldwerker En as we nu zegge Jan kan die kast nie make want iedereen is gene vakman. sound
informant Nee dat pas totaal nie in onze zinsverband. sound
veldwerker [v=149] Hijft overal geen vriende. [/v]

hij ft
sound
informant [a=n] Hij het nergens geen vriende. [/a] sound
veldwerker En als de betekenis is dat hij nie overal vriende heeft. Dus Jan is een heel graag geziene jongen maar hijft overal geen vriende.

hij ft
sound
informant Dan zou wer vertale niet overal hetter zen bekende. Of niet overal hetter zen vriende. Het niet overal vriende.

het er h het
sound
hulpinterviewer Maar overal geen da zegge we niet. sound
veldwerker [v=260] Wa vind u van de zin wat denk je wie ik in de stad gezien heb. [/v] sound
informant [a=n] Wer denke da ik in de stad gezien heb. [/a]

denk e
sound
informant Of wer denkse da ik in de stad gezien heb.

denks e
sound
informant Maar der staat wat denk je he. sound
veldwerker Ja. sound
informant Wat denk je wie ik in de stad ja. Wat denkse wer ik in de stad ja.

denks e
tagging sound
veldwerker Maar het gaat om wat denkse wer ik in de stad gezien heb. Is da een goeie zin.

denks e
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=j] Das goed ja. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denke jullie hoe zet op gelost hebbe. [/v]

ze t
sound
informant [a=n] Wie denk gie dasset op gelos hebbe. [/a]

da se t
sound
veldwerker En wat denk jij wie zet op gelost hebbe.

ze t
sound
veldwerker Wat denkse wie zet op gelost hebbe.

denks e
sound
informant Wie denkse da zet op gelost hebbe. Wie denkse.

denks e ze t
sound
veldwerker Wat denkse wie zet op gelost hebbe.

denks e ze t
sound
informant Wat denkstu dan wie zet op gelost hebbe.

denks tu ze t
sound
veldwerker Das een goeie zin.

da s
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Wie denkstu dan dat zet op gelost hebbe.

denks tu ze t
sound
veldwerker Nee we zijn op zoek nu naar wat denksdu wie dasset op gelost hebbe.

denks du da se t
sound
informant Wa denks du wie zet op gelost he.

ze t
sound
hulpinterviewer Wat denks du wie zet op gelost hebbe.

ze t
sound
informant [a=j] Wat denksdu wie zet op gelost hebbe das goed. [/a]

denks du ze t
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie denk je wie ik in de stad gezien heb. [/v] sound
informant [a=n] Wer denks dat ik in de stad gezien heb. [/a] sound
veldwerker Nee wee denkse wee ik in de stad gezien heb. sound
informant Wer denkse wer ik in de stad _.

denks e
sound
informant Wer denksdu dat ik in de stad gezien heb. sound
veldwerker Wer denksdu wer dak in de stad gezien heb.

denks du da k
sound
informant Wer denksdu dat ik in de stad gezien heb.

denks du
sound
veldwerker Ja en nu wer denksdu wer ik in de stad gezien heb.

denks du
sound
informant Wer denks du dat ik in de stad gezien heb. sound
veldwerker Geen twee keer wer dus. sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe zet op gelost hebbe. [/v]

ze t
sound
informant [a=n] Wie denkse dat zet op gelos hebbe. [/a]

denks e ze t
sound
veldwerker En wie denkse wie zet op gelost hebbe.

denks e ze t
sound
informant Wat denkse wie zet op gelost hebbe.

denks e ze t
tagging sound
informant Niet met twee kee dat wie. sound
veldwerker [v=317] De zin Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Alle koe van Marie zijn verzope bij de overstroming. [/a] sound
veldwerker [v=329] Wa vindt u van de zin ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk datze der jong allemaal wel leuk vinge. [/a]

dat ze
sound
veldwerker En kan u zegge ik denk deze jongen vinde ze allemaal wel leuk. sound
informant Nee. Ik denk datze der jong allemaal wel leuk vinge.

dat ze
sound
veldwerker [v=028] Kan u nog eens vertale zeg mij eens wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Zet mich eens wer ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge zeg mich eens wer da ze ha kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Zet mich eens wer ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker Wie dat ze hed kunne roepe. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Zeg mich eens wer ze had kunne roepe. sound
hulpinterviewer Wer ze had kunne roepe ja. sound
veldwerker Nee maar het gaat om die dat. Zeg mij eens wie dat ze had kunne roepe. sound
informant Zeg mich eens wer ze geroepe ha kunne hebbe. sound
veldwerker Zeg mi eens wie dat ze geroepe ha kunne hebbe. sound
informant Zeg mich eens wer ze had kunne roepe. sound
veldwerker Wie dat ze had kunne roepe. sound
informant Nee zet mich eens wer ze had kunne roepe. Nee dat niet. sound
veldwerker Geen dat er tusse. sound
hulpinterviewer Hoeft niet nee. Maar ik denk dattet wel eens gebruik wordt dat dat.

dat et
sound
informant [a=j] Vertel mich eens wer dat Jan gisteren gezien heet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Wer dat Jan gisteren. Wer dat. [/a] Hier toch ook 'a=j' als antwoord sound
informant Ja da kan. sound
veldwerker [v=029] En kan u zegge zeg mi eens wer of Jan gisteren gezien heeft. [/v] Veldwerker verandert achterste gedeelte van de zin; zin luidt nu 'Zeg mi eens wer of Jan gisteren gezien heeft'. sound
informant [a=n] Zet mich eens wer Jan gisteren gezien heeft. [/a] tagging sound
veldwerker En of der tusse. Zeg mi eens wer of Jan gisteren gezien heeft. sound
informant Nee niet of. sound
informant Zeg mich eens wer Jan gisteren gezien heef. Niet of. sound
veldwerker [v=030] En of dat. Zeg mi eens wer of dat Jan gisteren gezien heef. [/v] sound
informant [a=n] Zet mich eens wer Janze gisteren gezien heef. [/a] tagging sound
veldwerker Geen of dat. sound
informant Geen. sound
hulpinterviewer Nee. sound
veldwerker [v=495] De zin ik denk dat je veel zal moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk datze veul weg moete smijte. [/a]

dat ze
sound
veldwerker En asser nog zou tusse moet.

as er
sound
informant [a=n] Ik denk datze veul weg zal moete smijte. [/a]

dat ze
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Datze veul weg zous moete smijte ja. [/a] sound
informant Zou hebbe niet. Zous is geen Tegels. Zos. sound
veldwerker En zos moete weg smijte. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Kan ook. [/a] Toch 'a=j' sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] Toch 'a=j' sound
veldwerker [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] De zin verstond ik wel maar zo spreke we de zin niet uit. [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. Wie zegge gewoon ik denk dat irregeen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker En nie ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. sound
informant Nee. sound
veldwerker Want u dacht dattie misschien nog wel oke was. sound
informant [a=j] Ik vin dat irregeen zwemme moet kunne. Het zou kunne maar dat isse _. [/a] Toch 'a=j', maar aleen bij bepaalde betekenis sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/a] sound
hulpinterviewer Moet kunne. Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne dat zouse kunne zegge.

zous e
sound
informant Kunne moet. sound
informant Nee. Irregeen moet kunne zwemme. sound
veldwerker Ja das de beste. Moet kunne zwemme is de beste.

da s
sound
informant Ja moet kunne zwemme is gewoon het beste. sound
veldwerker Maar de vraag is of deze ik vin dat iedereen zwemme moet kunne of dattie ook nog kan of dattie helemaal slecht is.

dat ie
sound
hulpinterviewer Asset hier voor kiest ik vin dat iedereen zwemme moet kunne datze dat dan een situatie is datte niet datze vings dat iedereen moet kunne zwemme maar datze de mogelijkheid is um te kunne zwemme. Zwemwater.

as et dat ze
sound
informant Daar benket mee eens ja.

ben k et
sound
informant Een recht het om te zwemme. sound
veldwerker [v=245] Wa vindt u van de zin brande doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
veldwerker Maar kan u zegge brande doet de lamp allang niet meer. sound
informant Brande doet de lamp allang niet meer kan gebruik worde. Maar tis niet normaal.

t is
tagging sound
veldwerker Maar als u u wil klemtoon legge dus u zegt der zit nog wel een lamp in maar brande doetie lamp allang nie meer.

doet ie
sound
informant De lamp die derin zit die brandt nie meer. sound
hulpinterviewer Dat doet zegge we niet. sound
informant We kunne wel zegge die lamp brandt allang nie meer. sound
hulpinterviewer Doe de lamp nie meer brande nee. sound
veldwerker [v=246] De zin doet Marie elkenavond danse. [/v]

elken avond
sound
informant [a=n] Dan zou ik zegge Marie dans toch elkenavond. [/a]

elken avond
sound
veldwerker Maar u zou nie zegge doet Marie elkenavond danse.

elken avond
sound
informant [a=j] Doet Marie elkenavond danse zou kunne. Is Tegels. Maar in algemeen spraakgebruik zegge we Marie danst toch elkenavond. [/a]

elken avond
tagging sound
veldwerker Dus Marie danst toch elkenavond is beter maar doet Marie elkenavond danse komt ook wel voor.

elken avond elken avond
sound
informant Ja dan doet. sound
informant Kan voor kome. sound
hulpinterviewer Kan voor kome maar dan isset meer in de zin van iemand zit bijvoorbeeld op balletles ofzoiets.

is et
sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek geprobeerd hebt te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Marie zeg dat ik heb probeerd Piet een boek te verkope. [/a] sound
veldwerker Maar nie in deze volgorde. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a=j] Marie zeg dat gij dasse Piet een boek hes probere te verkope. [/a]

da se
tagging sound
informant [a=j] Da kan maar ik zou et niet zo zegge. [/a] sound
veldwerker Maar as we hier nu geprobeerd van blijve make en deze om wissele dus Marie zeg dasto Piet een boek geprobeerd has te verkope.

das to
sound
informant Ik denk geprobeerd hes te verkope beter is als hes geprobeerd te verkope. sound
informant Marie zei of Marie zeg dasto Piet een boek geprobeerd hefs te verkope das beter als hefs geprobeerd te verkope. sound
veldwerker dats to sound
hulpinterviewer Hefs da zegge we niet. sound
informant Nee hefs geprobeerd zegge we niet. Probeerd hefs te verkope. sound
hulpinterviewer Ik zou zegge Marie zeg mich dasto Piet hes probere een boek te verkope.

das to
sound
veldwerker Dus Marie zeg mich dastu Piet een boek geprobeerd has te verkope. sound
informant Da kanse zo zegge. Dat is mogelijk ja. [/n]

kans e
sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is vorm: of
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is vorm: dat
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : n
opmerking: ander gezegde
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Informant geeft meerdere, onduidelijke antwoorden waarin hij steeds andere pronomina gebruikt. komt voor : j
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij Informant geeft meerdere, onduidelijke antwoorden waarin hij steeds andere pronomina gebruikt. komt voor : j
vorm: as do
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: wer zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waarvan zijn moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: woe ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
vorm: het sich de hend gewassen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: der ik denk der
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
opmerking: kan evt wel, maar is geen goed dialect.
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: had kenne roepe
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rokt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
opmerking: vertaalt met of, is andere zin
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: vertaalt met of, is andere zin
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetst do
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: du wets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dasse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bus
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zij
opmerking: hun sluipt erin
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: elkaar
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: d'r
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: d'r
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: d'r
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asee dasse lefst leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiederen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asn
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: e gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehs e
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ge goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
opmerking: NB: houdt een beetje het midden tussen geht en geijt/gaijt
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht e
opmerking: NB: houdt een beetje het midden tussen geht en geijt/gaijt
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
opmerking: NB: houdt een beetje het midden tussen geht en geijt/gaijt
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
opmerking: NB: houdt een beetje het midden tussen geht en geijt/gaijt
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
opmerking: NB: houdt een beetje het midden tussen geht en geijt/gaijt
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaijt t
opmerking: NB: houdt een beetje het midden tussen geht en geijt/gaijt
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat gij
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gank
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingst do
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: du gings
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingt gij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wer der aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: der
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: der
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: der
opmerking: vrouw is det
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: der
opmerking: vrouw is det
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: wo ich van denk der
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die der
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich