SAND-data Gemert (L207p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03228) vertaling: Jan herinnert z'n aagje dè verhaol wél
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03228) vertaling: M en P zien mekaar/mekaor/melkander vùr de kéérk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03228) vertaling: Toon waast z'n aajge
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03228) vertaling: D'n timmerman he gin spejkers baj'm
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03228) vertaling: F zág 'n slang nívve 'm
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03228) vertaling: E liejt meen 't wèèrk doen
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03228) vertaling: E liejt meen 't wèèrk doen
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03228) vertaling: E liejt meen vùr hum werke
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03228) vertaling: E liejt meen vùr hum werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03228) vertaling: J liejt d'r/z'n aajge meedreeve óp de gòlve
opm.: reflexief: haar eigen reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03228) vertaling: T. bekeek z'n aajge 's goewd in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03228) vertaling: Jan he in twaë mienuute 'n bierke gedrónke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03228) vertaling: Dees skoewn looëpe (loupe, boerenuitspraak) hèndig
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03228) vertaling: E. kéént z'n aajge goewd
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03228) vertaling: W. hé gehèùrd dèt 'r foto's van hum in de eetelaazie ston
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03228) vertaling: Die (Diej, meer nadruk) skélle nie hèndig
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03228) vertaling: Dí glas bríkt as 't óp de grónd véélt
000 (x01opm) (inf. 03228) opm. inf.: Gebruikte spelling: Drs. P.H.Vos (NCDN Nijmegen: Nieuwe Gemertse Spelling) Kopie hiervan meegestuurd
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03228) vertaling: Dokter, laëf ik wél gezónd genóg?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03228) vertaling: Al jorre laëft ie van de èrfenes van hullie-je vádder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03228) vertaling: Dees waëk laëft se/ie óp wátter èn brooëd (broud, boerenuitspraak)
opm.: "meisjes/vrouwen worden soms aangeduid met hij/ie, maar bv nooit als je 't over je moeder hebt, dan zij/ze."
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03228) vertaling: Laëf 't nòg?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03228) vertaling: Hoelaang laëfde gàllie naw al van die èrfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03228) vertaling: In B. laëven ze vùrál van 't visse
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03228) vertaling: No 't aëte gou'k slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03228) vertaling: Zòt ie dè wél kannendoen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03228) vertaling: Haj liejt z'n haojs afbraëke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03228) vertaling: Ik weet dè Jan hárd moet kanne wérke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03228) vertaling: Ik weet dè Jan hárd moet kanne wérke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03228) vertaling: Ik weet dè Jan hárd moet kanne wérke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03228) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03228) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03228) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03228) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03228) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03228) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03228) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03228) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03228) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03228) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03228) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03228) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03228) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03228) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03228) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03228) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03228) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 3
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03228) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03228) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03228) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03228) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03228) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03228) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03228) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03228) vertaling: Jan hé gínaën boek mír
opm.: "dwz hij heeft er meer gehad, nu is hij ze allemaal kwijt"
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03228) vertaling: Jan hé gín boek mír
opm.: "dwz hij heeft er één gehad en dat is hij nu kwijt"
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03228) vertaling: Boeke hé Jan gén
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03228) vertaling: Jan hé nie veul gèld mír
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03228) vertaling: D'r mög nemes nie praote/spraëke ovver dé prebleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03228) vertaling: D'r mög nemes nie praote/spraëke ovver dé prebleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03228) vertaling: Niemes zí dèt ie kömt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03228) vertaling: Zitten hiejr nèrgent gín meus?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03228) vertaling: Ik gaëf niks án 'n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03228) vertaling: Némes (nie) wil wérke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03228) vertaling: Waj wisse nie dèt ie taojs waor/wás
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03228) vertaling: Ik wis 't ok nie (Ik wis 't ok nie, ok nie!)
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03228) vertaling: Haj mög mí niemes nie praote (spraëke) óvver dí prebleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03228) vertaling: Jan wít dèt ie vùr driej uure de waoge gemákt moet hébbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03228) vertaling: Jan wít dèt ie vùr driej uure de waoge gemákt moet hébbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03228) vertaling: Jan wít dèt ie vùr driej uure de waoge moet hébbe gemákt
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03228) vertaling: Jan wít dèt ie vùr driej uure de waoge moet hébbe gemákt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03228) komt voor: j
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03228) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03228) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03228) vertaling: Meries auto is kepòt
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03228) vertaling: Merie d'reu/z'nen outo is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03228) vertaling: Pieten auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03228) vertaling: Piet z'nen outo is kepòt
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03228) vertaling: D'n outo van die(jen) mèns is kepòt
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03228) vertaling: Die(je) mèns z'nen outo is kepòt
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03228) vertaling: Dien (Diejen) outo is nie van meen/mán mor van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03228) vertaling: De krant van gistere lí ónder d'n tilleviezie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03228) vertaling: Jan is Karoliene èn Kristiene bruurke
opm.: alleen -e achter de possessors
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03228) vertaling: Die joong z'n/d'r fietse zéng gestolle
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03228) vertaling: Die zeusters d'r moeder is óp bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03228) vertaling: Dien/Diejen outo is van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Die fiets is van meen/mán
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Die fiets is van meen/mán
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Die fiets is van meen/mán
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Die fiets is de minne/mánne
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Die fiets is de minne/mánne
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Die fiets is de minne/mánne
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Dès minne/mánne fiets
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Dès minne/mánne fiets
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03228) vertaling: Dès minne/mánne fiets
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03228) vertaling: Haj mög mé niemes nie praote/spraëke óvver dé prebleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03228) vertaling: Ik wil niemes nie beleedege
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03228) vertaling: 't Is zeund dè waj nie mögge kòmme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03228) vertaling: Dè gou 'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03228) vertaling: Ik héb nie gewérkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03228) vertaling: Nòg m'r krèk/nèt hád ie 't vertééld òf M begós te skrùwe/brulle/janke/simme/snupe
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03228) vertaling: Go die bestèlling now már óphaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03228) vertaling: Haj wérkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03228) vertaling: Ik verbiej ouw um hiejr te kòmme.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03228) vertaling: Jan verhinderde dè we Meries bèèlde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03228) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03228) fragment: um (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03228) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03228) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03228) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03228) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03228) fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03228) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03228) fragment: um te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: As (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03228) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: dè we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03228) fragment: (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03228) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03228) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03228) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03228) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03228) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03228) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03228) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03228) fragment: dèt ie (hij weggestreept) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03228) fragment: (of en ie aan elkaar, hij weggestreept) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03228) fragment: òf ie (hij weggestreept) (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03228) vertaling: Ik weet dè gállie óp niemeze/niemende nie kaot béént
opm.: meervoudige negatie
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03228) vertaling: Ik weet dè se óp niks nie gruts is.
opm.: meervoudige negatie
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03228) vertaling: E. dénkt/méént dè 't nie hèndig is.
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03228) vertaling: Ik weet dèè'k te laot bén èn gak nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03228) vertaling: Ge wít toch dè gaj moet wérke èn ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03228) vertaling: Ieder(end)aën méént/dénkt dè waj no haojs gon èn dè zaj nòg möggen bliejve.
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03228) vertaling: 't Is zeunt dè haj kömt èn dè zaj wéggí
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03228) vertaling: Ik méén/dénk dè L ziejk is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03228) vertaling: Ik méén/dénk dè P èn L gon trawe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè duut-ie
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Naë) dè duut-ie 'nie
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Naë) dè duut-ie 'nie
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè duut-ie
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03228) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03228) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03228) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè zal ie wél doen
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè zal ie wél doen
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: Naë, dè zal ie nie doen
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: Naë, dè zal ie nie doen
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: Naë, dè zal ie nie doen
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè duut-ie/ Naë, dè dut ie 'nie
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè duut-ie/ Naë, dè dut ie 'nie
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè duut-ie/ Naë, dè dut ie 'nie
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03228) vertaling: (Jao) dè zal ie wél doen
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03228) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03228) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03228) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03228) vertaling: (Naë), dè duut-ie 'nie
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03228) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03228) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03228) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03228) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03228) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03228) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03228) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03228) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03228) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03228) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03228) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03228) vertaling: De lamp duu nie mír braande
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03228) vertaling: De lamp braandt nie meer
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03228) vertaling: De lamp braandt nie meer
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03228) vertaling: De lamp duu nie mír braande
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03228) vertaling: De lamp duu nie mír braande
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03228) vertaling: De lamp braandt nie meer
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Gi M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Gi M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Duu M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Duu M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Duu M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Duu M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Danst M. èlken aovond?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Danst M. èlken aovond?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Danst M. èlken aovond?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Danst M. èlken aovond?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Gi M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03228) vertaling: Gi M èlken aovend danse?
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03228) vertaling: Doe 't brooëd (broud, boerenuitspraak) ífkes snèèje!
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03228) vertaling: Snèèj 't brooëd/broud 's ífkes
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03228) vertaling: Doe 't brooëd (broud, boerenuitspraak) ífkes snèèje!
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03228) vertaling: Snèèj 't brooëd/broud 's ífkes
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03228) vertaling: Snèèj 't brooëd/broud 's ífkes
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03228) vertaling: Doe 't brooëd (broud, boerenuitspraak) ífkes snèèje!
komt voor: j
opm.: "beperkt tot kindertaal en volwassenen die tegen kinderen praten, vooral vrouwen tegen kleine kinderen"Voor meer details zie de lijst zelf in de SAND-kamer op het Meertens.
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03228) fragment: van wie de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03228) fragment: van wie de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03228) fragment: wie z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03228) fragment: wie z'n (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03228) fragment: wor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03228) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03228) fragment: wor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03228) fragment: wor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03228) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03228) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03228) fragment: wa (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03228) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03228) fragment: wor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03228) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03228) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03228) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03228) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03228) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03228) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03228) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03228) fragment: dè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03228) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03228) fragment: Wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03228) vertaling: Wie dénkste dèè'k in de stad teegegekòmme bén?
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03228) vertaling: Hoe dénkste gállie dè's 't hébbe ópgelòst?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03228) vertaling: Hoe dénkte dè-s 't hébbe ópgelòst?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03228) vertaling: M. wít nie wie (dè) we wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03228) vertaling: Wít iemes wie dè'w/wie'w/wie we/ geroewpe hébbe?
opm.: wie dat
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03228) vertaling: Wie dénkte dèè-'k in de stad teegekòmme bén?
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03228) vertaling: Wie dénkte dèè-'k in de stad teegekòmme bén?
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n haand gewaase
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n hémd gewaase
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03228) vertaling: Haj hé 'nen hoewd óp z'ne kòp
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03228) vertaling: Haj hé 'n vlèk ('ne plèk) in/óp z'n hémd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n baën gebrooke (baën is zowel ev als mv)
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n aajge gestooëte (gestoute)
opm.: reflexief: z'n eigen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n aajge peeng gedon
opm.: reflexief: z'n eigen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n aajge peeng gedon
opm.: reflexief: z'n eigen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n aajge gestooëte (gestoute)
opm.: reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03228) vertaling: M. tròk de deeke no d'r toew
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03228) vertaling: L. wít dèt 'r fotos van hum te kooëp(koup) zén(g)
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03228) vertaling: Ge hèrinnert oew aajge evèl/tóch wél dè we toen dùr dè bòs gelooëpe /geloupe zén(g)
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03228) vertaling: Ik hèrinner m'n aajge dè d'n outo van Maries kepòt wás/waor
opm.: reflexief: m'n eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03228) vertaling: Ik hèrinner m'n aajge dè d'n outo van Maries kepòt wás/waor
opm.: reflexief: m'n eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03228) vertaling: -- Marie d'ren/z'nen outo kepòt wás/waor
opm.: reflexief: m'n eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03228) vertaling: -- Marie d'ren/z'nen outo kepòt wás/waor
opm.: reflexief: m'n eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03228) vertaling: Ze hèrinnert d'r/z'n aajge dèt ie as 'n vèèrke zaot te aëte
opm.: reflexief: haar eigen reflexief: z'n eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03228) vertaling: Waj hèrinnere ons aajge we'l dè al Jan z;'n boeke gestolle waore, már zaj herinnere z'n/d'r aajge dè nie
opm.: reflexief: ons eigen reflexief: z'n eigen of reflexief: haar eigen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03228) vertaling: Herinnerde gállie oew aajger nòg dè we Janne óp de mèrt gezien hébbe?
opm.: reflexief: je eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03228) vertaling: Haj hé z'n aajge 'n ón-geluk gewérkt.
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03228) vertaling: Haj vuulde dèt ie dùr 't ejs zákte.
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03228) vertaling: Zòt-ie dè gedon kannen hébbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03228) fragment: gekanne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03228) fragment: gedon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03228) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03228) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03228) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03228) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03228) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03228) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03228) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03228) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03228) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03228) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03228) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03228) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03228) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03228) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03228) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03228) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03228) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03228) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03228) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03228) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03228) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03228) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03228) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03228) vertaling: De waffer(v)/De waffer(m) hèdde (gaj) al wéggebraocht?
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03228) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03228) vertaling: De diej ((v), bv een kers)/ D'n dieje ((m)bv een appel) zòò'k nie dèùrven ópaete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03228) vertaling: De diej ((v), bv een kers)/ D'n dieje ((m)bv een appel) zòò'k nie dèùrven ópaete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03228) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03228) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03228) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03228) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03228) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03228) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03228) komt voor: n
000 (y07opm) (inf. 03228) opm. inf.: Zin d : in plaats van alsof wel: lijk'òf en as òf
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03228) vertaling: In dien tejd laëfdenik 'róp lòs
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03228) vertaling: Vruuger laëfdenie as 'n bíst
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03228) vertaling: Daor laëfden we/waj as Gòd in Frankrejk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03228) vertaling: Niemes mög 't zien, dus ik ving dè gaj 't ok nie möt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03228) vertaling: 't Gebeurde toew/toen ge/gaj wéggeengt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03228) vertaling: Ik weet wor ge/gaj geborre béént
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03228) vertaling: Naw (dè) ge vèrreg béént, mödde gon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03228) vertaling: D`rde M. gestörve waor/wás, hé d're mèns Annas nie mír kannen hélpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03228) vertaling: Ik weet dèt ie is gon zwémme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03228) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03228) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03228) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03228) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03228) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03228) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03228) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03228) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03228) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03228) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03228) vertaling: M'zon weer kaande nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03228) vertaling: M'zon weer kaande nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03228) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03228) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03228) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03228) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03228) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03228) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03228) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03228) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03228) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03228) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03228) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt-ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: worvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt-ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: worvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt-ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt-ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: worvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: worvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03228) fragment: dèt ie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03228) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03228) fragment: wor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03228) fragment: dor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03228) fragment: dor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03228) fragment: wor (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03228) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03228) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03228) fragment: wor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03228) fragment: wor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03228) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03228) fragment: dèè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03228) fragment: waa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03228) fragment: waa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03228) fragment: dèè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03228) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03228) fragment: waa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03228) fragment: dèè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03228) fragment: dèè (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03228) fragment: waa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03228) fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03228) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03228) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03228) fragment: Wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03228) fragment: worvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03228) fragment: van wi de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03228) fragment: van wi de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03228) fragment: worvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03228) vertaling: Piet meent dè J en M op niemes nie kaod zeng
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03228) vertaling: Piet meent dè J en M op niemes nie kaod zeng
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03228) vertaling: Wim meent dè we noojt niemes 'ne prijs gaeve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03228) vertaling: Wim meent dè we noojt niemes 'ne prijs gaeve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03228) vertaling: 't Is woar dè se mí Meries nie mögge praote
betekenis: modaal > negatie
opm.: "Die eerste betkenis zou ik niet met mögge in de zin kunnen vertalen. Wel anders: 't is wor dèè 't goewd is dè se nie mí Meries praote."
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03228) vertaling: 't Is woar dè se nie mí Meries mögge praote
betekenis: modaal > negatie
opm.: "Die eerste betkenis zou ik niet met mögge in de zin kunnen vertalen. Wel anders: 't is wor dèè 't goewd is dè se nie mí Meries praote."
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03228) vertaling: 't Is woar dè se nie mí Meries mögge praote
betekenis: modaal > negatie
opm.: "Die eerste betkenis zou ik niet met mögge in de zin kunnen vertalen. Wel anders: 't is wor dèè 't goewd is dè se nie mí Meries praote."
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03228) vertaling: 't Is woar dè se mí Meries nie mögge praote
betekenis: modaal > negatie
opm.: "Die eerste betkenis zou ik niet met mögge in de zin kunnen vertalen. Wel anders: 't is wor dèè 't goewd is dè se nie mí Meries praote."
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03228) vertaling: 't Is woar dè se nie mí Meries mögge praote
betekenis: modaal > negatie
opm.: "Die eerste betkenis zou ik niet met mögge in de zin kunnen vertalen. Wel anders: 't is wor dèè 't goewd is dè se nie mí Meries praote."
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03228) vertaling: 't Is woar dè se mí Meries nie mögge praote
betekenis: modaal > negatie
opm.: "Die eerste betkenis zou ik niet met mögge in de zin kunnen vertalen. Wel anders: 't is wor dèè 't goewd is dè se nie mí Meries praote."
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03228) vertaling: Nérgent nie
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03228) vertaling: Nérges nie
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03228) vertaling: Nérges nie
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03228) vertaling: Nérgent nie
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03228) vertaling: Niemes nie
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03228) vertaling: Noojt nie
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03228) vertaling: Niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03228) vertaling: Gín aën
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03228) vertaling: Zég 'm nie dèè-'k no boojte gewíst bén
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03228) vertaling: Nie vertélle dè g'n kedo vùr 'm gekaocht hét, wonne!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03228) vertaling: Witte nie dèt ie gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03228) vertaling: W. perbeerde um niemes peeng te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03228) vertaling: 't Skeent dè se niks mög aëte
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03228) vertaling: Ze skeent niks te möggen-aëte
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03228) vertaling: Ze perbeere al d'n allengen dag um mekaor op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03228) vertaling: 't Belooft wir 'ne skonnen dag te worre
opm.: "belooft klinkt nogal plechtig"
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03228) vertaling: 't Belooft wir 'ne skonnen dag te worre
opm.: "belooft klinkt nogal plechtig"
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03228) vertaling: 't Ziet 'r no aojt dè 't wir 'n skonnen deg wort
opm.: "belooft klinkt nogal plechtig"
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03228) vertaling: 't Ziet 'r no aojt dè 't wir 'n skonnen deg wort
opm.: "belooft klinkt nogal plechtig"
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03228) vertaling: 't Is oppezaord/miskien bitter um nog ifkes te waachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03228) vertaling: We han 't geluk um 'm mendiune/mee/glejk trug te vinge
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03228) vertaling: As de henne 'n valk zien, hébbe ze skrik
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03228) vertaling: As we de èrpel nie kanne verkoupe, zit oew/zitte we in de prebleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03228) vertaling: As gállie 'm nie meenimt wor ik kaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03228) vertaling: Hij wis 't (s uitgesproken als z)
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03228) vertaling: Op dé fist wort 'r veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03228) vertaling: Now wort 'r elaën nog mer broud(boerenuitspraak)/ brooëd(burgeruitspraak) verkaocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03228) vertaling: As ie mi de fiets kömt, zal ie wél laot zéng
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03228) vertaling: As ge tejd hét, kòm dan 'ne kaër án
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03228) vertaling: As ik rejk bén kooëp/koup ik 'nen duujren outo
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03228) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03228) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03228) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03228) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03228) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03228) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03228) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03228) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03228) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03228) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezít dè gaj 'n liedje hét perbeere te zinge
opm.: IPP
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezít dè gaj 'n liedje hét perbeere te zinge
opm.: IPP
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezíd dè gaj 'n liedje hét perbeere te zinge
opm.: IPP
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezíd dè gaj 'n liedje hét perbeere te zinge
opm.: IPP
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezít dè gaj heur het prebeere 'n boek te gaëve
opm.: alleen derde constructie bij IPP
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezit dè gaj geperbeerd hét heur 'n boek te gaeve
opm.: alleen derde constructie bij IPP
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezit dè gaj geperbeerd hét heur 'n boek te gaeve
opm.: alleen derde constructie bij IPP
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03228) vertaling: Merie hé gezít dè gaj heur het prebeere 'n boek te gaëve
opm.: alleen derde constructie bij IPP
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: bedoeling is niet erg duidelijk.ik leid uit de toelichting af dat ik 'geprobeerd' ook mag vervangen door 'proberen'en dan moet kijken of 'te' ja.nee gebruikt wordt.voor a: proberen=5, geprobeerd =3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: bedoeling is niet erg duidelijk.ik leid uit de toelichting af dat ik 'geprobeerd' ook mag vervangen door 'proberen'en dan moet kijken of 'te' ja.nee gebruikt wordt.voor a: proberen=5, geprobeerd =3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03228) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03228) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03228) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03228) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03228) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: "met geprobeerd, niet met proberen"
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: "met geprobeerd, niet met proberen"
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03228) vertaling: Die van de stad, die hébbe hiejr veul heus gebaowd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03228) vertaling: Án die nééje kenaol, dor ziede gin mens mur
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03228) vertaling: Gisteren is Jan hiejr gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03228) vertaling: D'n dag dè Jan bèèlde, waor ik nie taojs
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03228) vertaling: Sjèf, die zòò'k noojt nie verzuujke
opm.: meervoudige negatie
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03228) vertaling: Merie, die zò zozejt noojt nie doen
opm.: meervoudige negatie
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03228) vertaling: Bert, die drinkt wél 's 'n glas teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03228) vertaling: M. , die zòò'k wél 's baj óns taojs wille verzuujke
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03228) vertaling: Dè haojs, dè zòò'k noojt nie wille kooëpe/koupe
opm.: dubbele negatie
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03228) vertaling: Dè haojs, dè sti daor/dor/'r al faajfteg jaor
opm.: "daor-met nadruk, dor-minder nadruk, 'r = er"
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03228) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03228) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03228) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03228) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03228) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03228) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03228) komt voor: j
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03228) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03228) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03228) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03228) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03228) komt voor: j
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03228) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03228) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03228) vertaling: Hé G (op) gebèèld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03228) vertaling: Paast 'r op!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03228) vertaling: 't waor/was mar krek/net goed genog
opm.: "normaal is het 'goewd', in deze constructie echter een korte klinker, geen tweeklank"
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03228) vertaling: M hé naw maër koej as e vruuger ha
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03228) vertaling: As S ha kanne kòmme (dan) ha se dè gedon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03228) vertaling: Zaj is d'n béésten dokter/de bééste dokteres die'k kéén
opm.: "fonetisch: d'm beeste dokter", "dokter is mannelijk ook al gaat het hier over 'n vrouw"
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03228) vertaling: Vùrdè ge iejt wéggojt, moete ífkes bèlle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03228) vertaling: Hiejr is al waa'k gekréggen héb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03228) vertaling: Jan is te pinneg/giejr um iejt án z'n kender te gaëve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03228) vertaling: As of / lejk of ie iejt van voetballe wít!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Dè boek, lég nír !
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Dè boek, lég nír !
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Dè boek, lég nír !
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Lég nír dè boek!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Lég nír dè boek!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Lég nír dè boek!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Lég dè boek nír !
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Lég dè boek nír !
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03228) vertaling: Lég dè boek nír !
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03228) vertaling: As ge ècht nie kaant waachte, kòm dan már
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03228) vertaling: Ik weet dè J d'n dokter ha kanne roewpe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03228) vertaling: Ik weet dè J d'n dokter geroewpe kón hébbe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03228) vertaling: Haj zé dèè-'k 't ha moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03228) vertaling: Haj zé dèè-'k 't gedon moes hébbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03228) vertaling: Haj 's de vùrrege waek dùr dòkter M ge-oopereerd
opm.: "door dokter M kan ook achteraan"
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03228) vertaling: Haj wort mèèrge dùr dòkter M ge-oopereerd
opm.: "door dokter M kan ook achteraan"
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03228) vertaling: Ik dénk de ge veul wég zòt moete goje
positie: 1,2
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03228) vertaling: Ik dénk de ge veul wég zòt moete goje
positie: 1,2
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03228) vertaling: 't Is stom um zon duujr dinge/spulle wég te goje
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03228) vertaling: 't Is stom um zon duujr dinge/spulle wég te goje
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03228) vertaling: Haj is alle kepòtte spulle wég án 't goje
positie: 1,2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03228) vertaling: Haj is alle kepòtte spulle wég án 't goje
positie: 1,2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03228) vertaling: Ik ving dè ge dikker de krant zòt moete laëze
positie: 1
opm.: met ldiwoord ingevuld
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03228) vertaling: Ik ving dè ge dikker de krant zòt moete laëze
positie: 1
opm.: met ldiwoord ingevuld
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03228) vertaling: 't Is stom um in d'n dónkere de krant te laëze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03228) vertaling: 't Is stom um in d'n dónkere de krant te laëze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03228) vertaling: Haj is d'n állengen dág de krant án 't laëze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03228) vertaling: Haj is d'n állengen dág de krant án 't laëze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03228) fragment: dùr (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03228) fragment: állieje (= jullie: dwz je broer) (1)
opm.: "Hédde Janne gezien? ->iem. die Jan heet maar géén broer van de aangesprokene."
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03228) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03228) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03228) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03228) vertaling: Gaj béént ok 'nen aoregen ínne (mannelijk aangesprokene)
komt voor: j
opm.: "vgl: Dè's 'n vlug aën = ze is een vlugge vgl: Dè's 'ne vluggen ínne = hij is een vlugge."
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03228) vertaling: -- 'n aoregen aën (vrouwelijk aangesprokene)
komt voor: j
opm.: "vgl: Dè's 'n vlug aën = ze is een vlugge vgl: Dè's 'ne vluggen ínne = hij is een vlugge."
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03228) vertaling: -- 'n aoregen aën (vrouwelijk aangesprokene)
komt voor: j
opm.: "vgl: Dè's 'n vlug aën = ze is een vlugge vgl: Dè's 'ne vluggen ínne = hij is een vlugge."
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03228) vertaling: Gaj béént ok 'nen aoregen ínne (mannelijk aangesprokene)
komt voor: j
opm.: "vgl: Dè's 'n vlug aën = ze is een vlugge vgl: Dè's 'ne vluggen ínne = hij is een vlugge."
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03228) vertaling: Gaj béént ok 'nen aoregen ínne (mannelijk aangesprokene)
komt voor: j
opm.: "vgl: Dè's 'n vlug aën = ze is een vlugge vgl: Dè's 'ne vluggen ínne = hij is een vlugge."
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03228) vertaling: -- 'n aoregen aën (vrouwelijk aangesprokene)
komt voor: j
opm.: "vgl: Dè's 'n vlug aën = ze is een vlugge vgl: Dè's 'ne vluggen ínne = hij is een vlugge."
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03228) vertaling: R. hé ínne gruujne appel afgegívve, èn naw hét-ie nòg twaë rooj
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03228) vertaling: 'r Waore veul mènsen óp 't físt
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03228) vertaling: Waoren 'r veul mènsen óp 't físt
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03228) vertaling: Wa hedde bùr boeke gekoocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03228) vertaling: Waffer (Wa vùr) boeke (vroeger buujk) hedde gekaocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03228) vertaling: Waffer (Wa vùr) boeke (vroeger buujk) hedde gekaocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03228) vertaling: Wa hedde bùr boeke gekoocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03228) vertaling: Haj wont baj Merietjes
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03228) vertaling: Haj wont baj Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03228) vertaling: Lop ífkes no d'n bákker, Wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03228) vertaling: Wie hédde gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03228) vertaling: Wie hé aw(nadruk)/oew/'w (geen nadruk) gezien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03228) vertaling: Haa'k dè geweete dan ha'k 't nie gedon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03228) vertaling: 't Zò bítter zeng um nog ifkes te waachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03228) vertaling: Gelukkeg ha Jan d'n dòkter gebèèld èn die waor d'r/waz 'r al gaow
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03228) vertaling: Lop naw tòch dùr, vervaëlende joong!
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03228) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03228) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03228) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03228) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03228) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03228) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03228) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L207p[/k][h]305[/h][i]306[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie da Marie gisteren gesturvenis. [/a]

gesturven is
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Ze weet nie dat Marie gisteren is gesturve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kump wel veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heda ooit gewild of gekanne. [/a]

he da
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan ha hele brood wel op wiln ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie ze had kunne roepe. [/v] sound
informant Ik zal maa nie zegge wiese soln hem kanne roepe. sound
informant [a] Ik zal maa nie zeggen wieze zou hebbe kanne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Jan die zen verhaal wel herinnere. [/a] hulpwerkwoord? sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman he geen spijkers bijem. [/a]

bij em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] Komt in nagesprek nogmaals aan de orde. sound
informant [a] Erik liet mij veur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijvn op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zeneigen eens goed in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan he in twee minuutn een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope heel gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard die kent zeneigen heel goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Driek heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Driek he geheurd datter fotoos van zeneihe in de etalage staan. [/a]

dat er zen eihe
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappel die schillen ook nie handig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw die smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Azik zuinig leef dan leef ik zoas men ouwelui da wille. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Assie nog drie jaar leeft dan leeftie wel langer assen vader. [/a]

as ie leeft ie as sen
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft as nou dan leefse nie lang meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Asset nou nog leeft dan zalt morgen ook nog wel leve. [/a]

as et zal t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] As gellie zo losbandig leeft dan zalde nie zo lang leven azik. [/a]

zal de az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse veur der werk leven dan leve ze wel nie veur der kinder. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan zal Leo ook nog wel leve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefde wel langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komp dize zin ook veur. Woonde ge hier al lang. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of woonde gij hier al lang. [/v] sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leven er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo veul mense leve _ [/a] sound
informant [a] Azer zo weinig mense van de landbouw leve dan levender veul dan leven er veul mense van werk in de fabriek. [/a]

az er leven der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] As Lies en Piet int paradijs leve dan zaln die andxx wel in de hel leve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Aswe zo leve dan leve we wel gelukkig. [/a]

as we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve leve we niet lang. [/v] sound
informant [a] As we zo zuln leve dan leve we wel nie lang. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef toch wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder gevaarlijk kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder gevaarlijk kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Mariem zal moete roepe. [/a]

marie m
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi van et land te hale. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Hedde genoeg an ze um et hooi vant land af te hale. [/a]

he de van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Hedde genoeg mense veur et hooi van et veld te halen. [/v] sound
informant [a=n] Hedde gellie genoeg mense um et hooi vant veld af te hale. [/a]

he de
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Twas toch aardig van Jan he om kome te werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dezze zin ook veur. Et was fijn van Janne um kome te werke. [/v] sound
informant Twas toch wel fijn van Janne dattie kwamp werke. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton dies zwaar om te drage. [/v]

die s
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dezze zin ook veur. Dees ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=j] Dees ton is zwaar te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Hij kan staan te mauwe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kom dezze zin ook veur. Die jongen die kan staan zannike. [/v] sound
informant [a=j] Wa kan hij toch staan te zannike. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Wa steetie toch te mauwe. [/a]

steet ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toewwe an kwame toen regendet zen best. [/a]

toe we regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben as hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant Ze beloof dasse eerder thuis za zijn azik.

da se az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Hij geloof zeker nie dattie sterker is azik. [/a]

dat ie az ik
sound
informant [a] Gij geloof toch zeker nie dattie sterker is as gij. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Ze geloof dawij rijker zijn assij. [/a]

da wij as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij gelove dajje nie zo slim bent as wij. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Gellie gelooft jammer genoeg nie dassij armer zijn as wij. [/a]

da sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij geloof toch nie dat Lisa even mooi is azanna. [/a]

az anna
tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Louis en Jan sterker zijn as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jongen doar die moeder gister van getrouwdis die stond wel achter mien. [/a]

getrouwd is
tagging sound
hulpinterviewer [v] kom dezze zin ook veur de jongen wie zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mijn [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waor ze op zaten die was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom deze zin ook veur. De bank deer ze op zate was pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank waor op ze zate was pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank dear op ze zate was pas geverfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee maar da zegde gij zelf nie. [/a]

zeg de
sound
hulpinterviewer [a] Die bank waor zop zate die war pas geverfd. [/a]

z op
sound
hulpinterviewer [a=j] Et kan eigenlijk nog wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld he die moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom deze zin ook voor. Die geld he moet mij maar wa geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja eigenlijk wel he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zen hand gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij he zen hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hij he zen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Marie die trok de deken noa zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand maget zien ik meen dagij et ook nie magt zien. [/a]

mag et da gij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dezze zin ook veur. Ik vind dagij et ook nie zien magt. [/a]

da gij
sound
informant [a=j] Ik vin dagij et ook nie zien mut. [/a]

da gij
Van welk ww is mut een vervoeging. tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen ge weg gingt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waor u gebore bent. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nouge klaar ben kande gaan. [/a]

nou ge kan de
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de mens dieze geroepen hebbe. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das die mens die da verhaal he verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Da is die mens die ik denk die da verhaal he verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin ook veur. Da is de mens die ik denk die et verhaal he verteld. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das die mens diek denk dasse geroepen hemme. [/a]

da s die k da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Et lijk of datter iemand in den hof ste. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Waveur boeke hedde gij gekocht. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie haw toch op de kermis gezien. [/a]

ha w
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk naar et plaatje en maak de zin af. Marie en Piet wijze noa _ [/v] sound
informant [a] _ noa mekoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noaret plaatje en maak de zin af. Toon wast _ [/v]

noar et
sound
informant [a] Toon wasseneige. [/a]

was sen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noaret plaatje en maak de zin af. Fons zag een slang neve _ [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang nevenem zitte. [/a]

neven em
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandeldendie deurt park. [/a]

wandelden die deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Kom dizze zin ook veur in oe dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a] Der wil niemes danse. [/a] sound
informant [a=j] Der wil niemes nie danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Kom dizze zin ook veur in oe dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Els wil nie danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Ook nie da hoorter nie bij. [/a]

hoort er
sound
informant [a] Els wil nie danse _ [/a] sound
informant [a] _ ze wil ook nie zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Da dacht ik nie. [/a] sound
veldwerker [v] En hoe moet et dan wel? [/v] sound
informant [a] Eddy die moet vroeg op kanne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Kom dizze zin ook veur in oe dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=j] Der zitte hier nergen geen muize. [/a] tagging sound
informant [a] Der zit hier nergen geen muus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Hij spreekt geen goei Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin veur in oe dialect. Zo goed praat hij geen Frans. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da zal wel goed zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene vakmens. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom dizze zin veur in oe dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=j] Hij he overal geen vriende. [/a] let op antwoord later. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Hij hed nie overal vriende. [/a] sound
informant [a] Hij he nergens geen vriende. [/a] sound
commentaarKan het toch niet een klein beetje?   sound
hulpinterviewer [v=260] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
hulpinterviewer [v] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wie denkde dak in de stad toch heb getroffe. [/a]

denk de
sound
hulpinterviewer [v=261] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=n] Hoe denkde gij toch dasset hemn op gelost. [/a]

denk de da se t
sound
informant [a=n] Hoe denkte gellie dasset hebn op gelost. [/a]

denk te da se t
tagging sound
veldwerker [v] Maar niet zoals het hier staat. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=n] Wie denkte da ik in de stad ontmoet heb. [/a]

denk te
sound
hulpinterviewer [v] As gij noa de stad waart geweest he en stel ge bent iemes tege gekome. Zoude gij dan thuis vrage. Wa denkte wie of wie denkte wie _ [/v]

denk te denk te
sound
informant [a] Wie denkte dak in de stad ontmoet heb. [/a]

denk te da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=n] Hoe denkte dasset hebbe gemakt. [/a]

denk te da se t
sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denkte dasset op gelost hebbe.[/a]

denk te da se t
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb geen zin um de koeie te voere. [/a] sound
hulpinterviewer Umda gij al nie goed wist wasse vroege dan wiste ge eigenlijk al dat nie int dialect veur kwam.

wa se wis te in t
sound
hulpinterviewer [v=311] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk datje weg is. [/a]

dat je
derde pers ev sound
hulpinterviewer [v=312] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. Ik zei nog tege haar. Ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Ik zeg nog tegen der. Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=317] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie der koei zijn allemaal verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Al de koei van Marie _ [/a] sound
veldwerker [v] Marie al haar boeken zijn gestolen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maries boeke zijn allemaal gestole. [/a] sound
informant [a=n] Al de boeke van Marie zijn gestole. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom dizze zin in oe dialect veur. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik zei nog tege haar. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar nie van ik geloof deze jongen _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Kom dizze zin in oe dialect veur. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Das nee. [/a]

da s
sound
commentaar[meta][k]L207p[/k][h]305[/h][i]306[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
veldwerker [v] En hoe moet het dan wel? [/v] sound
informant [a] Ik heb wa af gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dizze zin in uw dialect veur. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Dat klopt niets xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wilde gij nog koffie Jan. [/a] tagging sound
informant [a] Ja ik lus nog wel een bakse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zin in uw dialect veur. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt hebbe ze gegete. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Jaanze? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Persoon a vraagt hebbe ze geete. [/a] tagging sound
informant [a] Ja we hebben al gegete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Kom dizze zin in uw dialect veur. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee da vink ook stom. [/a]

vin k
sound
informant [a] Is hij al dood. [/a] sound
informant [a] Isie al dood. [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=028] Kom dizze zin in uw dialect veur. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel meens wie zij eigenlijk ha kanne roepe. [/a]

m eens
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Kom dizze zin in uw dialect veur. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertelt mien eens wie of da zij ha kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Da is eignelijk toch wel Gemerts. [/a] 030 sound
hulpinterviewer [v=030] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel mij eens wie ze eigenlijk ha kanne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zou hij da gedaan kannen hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da gekanne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat doen gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da gekanne hebbe. [/a] sound
informant [a] Zou hij da gedaan kanne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet da hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ik denk datie wel goed is of nie. [/a]

dat ie
sound
informant [a] Ik weeta hij is gaan zwemme. [/a]

wee ta
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet da hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=351] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet da hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Das nie goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=495] Kom dizze zin in uw dialect veur. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dagge veul weg zou moete gooie. [/v]

da ge
tagging sound
informant [a=j] Ik denk wel da da goed is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dagge veul zou weg moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Die laatsten is nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dagge veul zult moete weg gooie. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik hou et ook bij et eerste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Kom dizze zin in uw dialect veur. Ik ving da iedereen moet kanne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da vink al goed. [/a]

vin k
sound
hulpinterviewer [v=077] Kom dizze zin veur in uw dialect. Ik vin da iedereen moet zwemme kanne. [/v] sound
informant [a=n] Nee da klop nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kom dizze zin veur in uw dialect. Ik vin da iedereen kanne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom dizze zin veur in uw dialect. Ik vin da iedereen zwemme kanne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom dizze zin veur in uw dialect. Ik vin da iedereen zwemme moet kanne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom dizze zin veur in uw dialect. Ik weet da Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom dizze zin veur in uw dialect. Boeke he Jan drie en potlooj vijf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=156] Kom dizze zin veur in uw dialect. Jan weet da hij veur drie ure de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=j] Ja ik denket wel. [/a]

denk et
sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dizze zin veur in uw dialect. Jan weet da hij veur drie ure de wagen moet gemakt hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja toch ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kom dizze zin veur in uw dialect. Jan weet da hij veur drie ure de wagen gemakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dies ook goed. [/a]

die s
sound
hulpinterviewer [v=161] Kom dizze zin veur in uw dialect. Jan weet da hij veur drie ure de wagen gemakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a ze hij slapt. Persoon b antwoordt hij doe. [/v] sound
informant [a=n] Nee volgens mij nie hij doe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dizze zin veur in uw dialect. Persoon a ze hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt et doe. [/v] sound
informant [a=n] Ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin veur in et dialect. Persoon a vraagt slaaptie. Persoon b antwoordt ie doet. [/v]

slaapt ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin in uw dialect veur. De lamp doe nie meer brande. [/v] sound
informant [a=j] Ja xxx. Lamp doe nie meer brande. [/a] Grote twijfel of het nou wel of niet kan. tagging sound
informant [a=n] De lamp brand nie meer. [/a] expres zonder t sound
hulpinterviewer [v] De kindere doen hier nie voetballe. [/v] sound
informant [a=n] De kindere voetballe hier nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp nie meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da denk wel dada goed is. [/a]

da da
sound
hulpinterviewer [v=246] Kom dizze zin in uw dialect veur. Doe Marie elken avond danse. [/v] sound
informant Marie doe iederen avond danse. tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dizze zin in uw dialect veur. Doe et brood effekes snije. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da denk wel da goed is.[/a] sound
commentaarTwijfel  sound
informant [a=n] Snij et brood effekes. Dus dan ist nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dizze zin in uw dialect veur. Ik doe wel efkes de komkes af wasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das wel goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=319] Kom dizze zin in uw dialect veur. Dit denk ik nie aan. [/v] sound
informant [a=n] Doar denk ik nie aan. Dus das nie goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=321] Kom dizze zin veur in uw dialect. Da aardig jong ben ik mee noa de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Me da aardig jong ben ik noa de markt geweest. [/a] sound
informant [a=n] Das nie goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=322] Kom dizze zin veur in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke hedde gij gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da denk ik wel da goed is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Kom dizze zin veur in uw dialect. De waffere hedde gij alle weg gebracht. [/v]

wa fere he de
sound
informant [a=j] De waffere. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dizze zin veur in uw dialect. Persoon a vraagt wanneer zal de wereldvrede kome. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt nooit nie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja denk da wel goed is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dizze zin veur in uw dialect. Hij he de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij heden bal in de mand gegooid. [/a]

he den
tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Kom dizze zin veur in uw dialect. Persoon a vraagt zal ik koke. Persoon b antwoord da doe maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dizze zin veur in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dat boek beloof mij dage nooit meer zalt verstoppe. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Nee das nie goed volgens min. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dizze zin veur in uw dialect. Wa zeg mij da ge gekocht het. [/v] sound
informant [a=n] Klopt ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Kom dizze zin veur in uw dialect. Zoon ding een heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Klopt ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kom dizze zin veur in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zo een vrouw een kande maar beter nie tegen spreke. [/v] sound
informant [a=n] Ik dacht ook van nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Kom dizze zin veur in uw dialect. Zo een mens een he altijd wat um over te klage. [/v] sound
informant [a=n] Klopt ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Kom dizze zin veur in uw dialect. Gij bent een aardige ene. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.  sound
informant [a=n] Ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom dizze zin veur in uw dialect. Marie zei da gij Piet een boek hebt probere te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da dacht ik wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Kom dizze zin veur in uw dialect. Wim dacht da ik Else geprobeerd had een cadeau te geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dacht ik ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dizze zin veur in uw dialect. Karel weet dagij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v]

da gij
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=000] Kan u nog eens vertalen. Jan bukt zich. [/v] sound
informant [a] Jan die buk zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] xxx assie zeneige bukt. [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan vergist zich. [/v] sound
veldwerker [v] Jan heeft zich vergist. [/v] sound
informant Jan he abuis. sound
veldwerker [v] Jan herinnert zich de oorlog nog heel goed. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich den oorlog nog goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij herinnert zeneige den oorlog nog goed. [/a] sound
veldwerker [v=040] Kan u nog eens vertalen. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mien veur hem werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Zou u nog eens kunnen vertalen. Driek heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Driek he geheurd dater een fotoos van zeneige in de etalage xxx. [/a]

dat er zen eige
tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Driek he gehoord dat er fotoos van em in de etalage staan. [/v] tagging sound
informant [a=j] Van em. Ja da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] En zou kunnen zeggen. Driek he gehoord dat er fotoos van emzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee eigenlijk toch nie he. [/a] sound
veldwerker [v] En Driek he gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zichzelf da zegge ze in Gemert nie. [/a] sound
veldwerker [v=059] Kan u eens vertalen. Leeft het nog? [/v] sound
informant [a] Leevet nog? [/a]

leev et
tagging sound
veldwerker [v=061] Zou u eens kunnen vertalen. Leven jullie nog? [/v] sound
informant [a] Leefde gullie nog? [/a]

leef de
tagging sound
veldwerker [v=067] Zou u eens kunnen vertalen. Leeft Leo nog. [/v] sound
informant [a] Leeft Leo nog. Ja. Leo leeft nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Zou u eens kunnen vertalen. Woon je hier al lang. [/v] sound
informant [a] Woonde hier al lang. [/a]

woon de
tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Woonde ge hier al lang. [/v] sound
informant [a] Woonde gij hier al lang. [/a]

woon de
sound
informant [a] Woonde ge hier al lang. Ja da maakt eigenlijk niet veul uit he. [/a] sound
veldwerker [v=070] Kan u eens vertalen. Leven Rosa en Frans nog? [/v] sound
informant [a] Leve Rosa en Frans nog? [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Kan u eens vertalen. Als we ongezond leven worden we niet oud. [/v] sound
informant Aske ongezond leeft dan worde nie oud.

as ke word e
sound
informant [a] Aswongezond leve worde we nie oud. [/a]

as w ongezond
tagging sound
veldwerker [v=188] Kan u nog eens vertalen. Heb je genoeg mensen om het hooi van het veld te halen. [/v] sound
informant [a] Hedde genoeg mense umt hooi vant veld te hale. [/a]

hed de um t van t
tagging sound
veldwerker [v] Zou u kunnen zeggen. Hedde genoeg mensen veurt hooi vant veld te halen? [/v] tagging sound
informant [a] Zaljook kanne. [/a]

zal j ook
sound
hulpinterviewer [a=n] _ umt hooi vant land _ [/a]

um t van t
sound
veldwerker [v] Liever om dan voor. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=189] Zou u nog eens kunnen vertalen. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jan um kome te werke ja. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zeggen. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a=j] _ um te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Kan u nog eens vertalen. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Wa kannie xxx staan te mauwe. [/a]

kan ie
sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Wa kan ie toch staan mauwe. [/v] sound
informant [a=n] Wa kannie staan mauwe nee. [/a]

kan ie
sound
veldwerker [v=216] Zou u nog eens kunnen vertalen. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft da gij eerder thuis bent azik. [/a]

az ik
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn assij. [/a]

as sij
tagging sound
veldwerker [v=220] Zou u nog eens kunnen vertalen. Jullie geloven niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
veldwerker [v] Zij zijn armer als jullie. [/a] tagging sound
informant [a] Zij zijn armer as gellie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hullie zijn armer as gullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=273] Kan u nog eens vertalen. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noa zich too. [/a] sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Marie trok de deken naar dereige toe. [/v] sound
informant [a=n] Nee da geloof ik nie. [/a] sound
veldwerker [v] Marie trok de deken op dereige an. [/v] sound
informant [a] _ treihe an ja. [/a] sound
informant [a=j] Marie trok de deken noa dereihen an. [/a]

der eihen
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ trok de deken op er in. [/a] sound
veldwerker [v=403] Kan u nog eens vertalen. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et zieter noa uit dater iemand in den hof stee. [/a]

ziet er dat er
tagging sound
veldwerker [v] Zou u kunnen zeggen. Het ziet er naar uit dat iemand in de hof staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dater _ [/a]

dat er
sound
veldwerker [v=022] Der wil niemes nie danse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dacht ik wel. [/a] sound
informant [a] Nee dacht daten geen aan danse ware. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denkt u van de zin. Wat denk je wie ik in de stad getroffen heb. [/v] sound
informant [a=n] Wie denkte dak in de stad gezien heb. [/a]

denk te da k
tagging sound
veldwerker [v=262] Kunt u zeggen. Wie denkte wie ik in de stad gezien heb. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=265] En hoe denkte hoe ze dat hebben op gelost. [/v] sound
veldwerker [v] Hoe zou u dat dan zeggen. [/v] sound
informant [a] Hoe denkt dasset bekeken hebbe. [/a]

denk te da se t
sound
veldwerker [v=028] Het zinnetje. Zeg eens wie dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Zeg eens wieze he kanne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u daar ook dat tussen zeggen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja zeg eens wie dasse hai kanne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=029] En als we daar of proberen tussen te zetten? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] En als we nu allebei proberen. Zeg een wie of dat ze hai kenne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=156] Kan u eens vertalen. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant Jan weet dattie voor drie uur die wagen he moete make. [/a]

dat ie
sound
informant [a=n] Jan weet dattie veur drie ure de wagen gemakt moet hebbe. [/a] 160 sound
hulpinterviewer Gewoon op uw eigenste gevoel. sound
veldwerker [v=515] En de zin. Gij bent ook een aardige ene. [/v] sound
informant [a=n] Gij bent ook ene aardige. [/a] schwa achter een is zwak maar toch wel licht aanwezig volgens mij. sound
hulpinterviewer [a=j] Gij bent enen aardige ene. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En kan u nu nog eens vertalen wat er hier op dat blad staat. [/v] sound
informant [a] Ik gau. [/a] tagging sound
informant [a] Jij gaat. [/a] tagging sound
informant [a] Gij goat. [/a] tagging sound
informant [a] Zij goat. [/a] tagging sound
informant [a] Hij gee. [/a] tagging sound
informant [a] Jan gee. [/a] tagging sound
informant [a] Wij gon. [/a] tagging sound
informant [a] Jullie gon. [/a] tagging sound
informant [a] Gallie goat. [/a] tagging sound
informant [a] Zij gon. [/a] tagging sound
informant [a] Gauwik. [/a]

gau w ik
tagging sound
informant [a] Goadde gij. [/a]

goa de
tagging sound
informant [a] Gee hij. [/a] tagging sound
informant [a] Gee Jan. [/a] tagging sound
informant [a] Goan wij. [/a] tagging sound
informant [a] Gudde gallie. [/a] tagging sound
informant [a] Gun zij. [/a] tagging sound
informant [a] Ging ik. [/a] tagging sound
informant [a] Gingt gij. [/a] tagging sound
informant [a] Ging hij. [/a] tagging sound
informant [a] Ging Jan. [/a] tagging sound
informant [a] Ginge wij. [/a] tagging sound
informant [a] Gingde gallie. [/a]

ging de
tagging sound
informant [a] Ginge zij. [/a] tagging sound
informant [a] Gingde gij. [/a]

ging de
tagging sound
veldwerker Ja perfect. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: die zijn
opmerking: mevrouw twijfelt en vertaalt de zinnen allen maar met "die zijn"
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
opmerking: mevrouw twijfelt en vertaalt allen maar met "waar ze op" en "waarop ze"
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weete gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dat je bent
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: gullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: er
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dat er
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dat er
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dat er
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Alsik dattik leef leef
opmerking: vertaalt met de 1e persoon, krijg er ook geen tweede persoon uit.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als zo maar
opmerking: heb een paar keer gevraagd, maar vertaalde niet met "een enkele keer", maar met "zo maar een keer"
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik goa
opmerking: heb expliciet naar de jij vorm gevraagd, maar kreeg elke keer deze vertaling
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaik
opmerking: heb expliciet naar de jij vorm gevraagd, maar kreeg elke keer deze vertaling
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: kgoa
opmerking: heb expliciet naar de jij vorm gevraagd, maar kreeg elke keer deze vertaling
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goak
opmerking: heb expliciet naar de jij vorm gevraagd, maar kreeg elke keer deze vertaling
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie geeht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gun
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunoe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie gut
opmerking: heb doorgevraagd naar de jullie vorm, maar kreeg dit antwoord
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
opmerking: heb doorgevraagd naar de jullie vorm, maar kreeg dit antwoord
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gun
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gun ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de mens die
opmerking: "dat is de mens die'
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denk dat
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat ik denk die
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denk dat
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
vorm: weg simten
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
vorm: te en te
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
opmerking: Vorm?
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
opmerking: Vorm?
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
opmerking: Vorm?
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
opmerking: Vorm?