SAND-data Breugel (L203b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 01470) vertaling: Jan herinnurt zig dè vurhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 01470) vertaling: Murie en Piet zien mukaar vur du kerrik
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 01470) vertaling: Toon waast zun eigu
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 01470) vertaling: Dun timmurman hi gin spijkurs bij um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 01470) vertaling: Fons zach un slang neffu zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 01470) vertaling: Erik liet mu vur um werriku
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 01470) vertaling: Jehanna liet zig meedrijvu op du golluvu
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 01470) vertaling: Toon bukee zuneigu us goewt in du spiegul
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 01470) vertaling: Jan hi in tweej munutu un biertje gedronku
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 01470) vertaling: Dees schoen loopu mekkuluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 01470) vertaling: Eduwart kent zun eigu goet
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 01470) vertaling: Ward hi geheurt dattur fottoos van um in du etalage ston
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 01470) vertaling: Die èrpel schillu nie mekkuluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 01470) vertaling: Di glas brikt as ut op du gront vilt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 01470) vertaling: Dokter lèf ik wel gusont gunug?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 01470) vertaling: Al jorru lèft ie van du erfenis van zun vadder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 01470) vertaling: Dees wèk lèft ze op wattur en broot
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 01470) vertaling: Lèft ut nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 01470) vertaling: Hoelang lèvdu gullie nauw al van die errufunis
opm.: twijfel subjectdubbeling inversie
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 01470) vertaling: in bretunju lèvu ze vurral van du visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 01470) vertaling: No ut ètu gojik sloapu
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 01470) vertaling: Zo jik dè wel kannun doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 01470) vertaling: Hijj liet zun huis afbrèku
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01470) vertaling: k weet dè Jan jart moet kunnu werriku
komt voor: j
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01470) vertaling: k weet dè Jan jart moet kunnu werriku
komt voor: j
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 01470) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 01470) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 01470) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 01470) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 01470) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 01470) vertaling: Jan hi gineen boek mir
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 01470) vertaling: Jan hi gin boek mir
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 01470) vertaling: Jan hi gin boeku
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 01470) vertaling: Jan hi nie veul geld mir
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 01470) vertaling: dur mag niemus sprèkun ovver di prubleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 01470) vertaling: dur mag niemus sprèkun ovver di prubleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 01470) vertaling: niemus zi, dattie nie kumpt
opm.: interpretatiekwestie
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 01470) vertaling: zittu hie errund muis?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 01470) vertaling: ik gèf niemus wa
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 01470) vertaling: niemund wil werruku
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 01470) vertaling: wij wistu nie dettie tuis waar
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 01470) vertaling: k wis ut òk nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 01470) vertaling: hij mag mi niemus sprèkun ovve di prubleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 01470) vertaling: Jan wit dèttie vur driej uur du waagu gumakt moet hebbu
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 01470) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 01470) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 01470) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 01470) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 01470) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 01470) vertaling: Marie durrun autoo is kupot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 01470) vertaling: Murie durrun autoo is kupot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 01470) vertaling: Pietun aotoo is kupot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 01470) vertaling: Piet zunnun aotoo is kupot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 01470) vertaling: Diejun mens zunnun autoo is kupot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 01470) vertaling: diejun aotoo is nie van mèn màr van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 01470) vertaling: Du krant van gisturu li onder den teevee
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 01470) vertaling: Jan is Karolienu en Kristienu bruurku
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 01470) vertaling: Die jong hullie fietse zèn gustollu
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 01470) vertaling: Van die zussu is hullie moedur op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 01470) vertaling: Diejen ootoo is van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 01470) vertaling: Dieju fiets is van mèn
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 01470) vertaling: Dieju fiets is du mènnu
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 01470) vertaling: Dieju fiets is du mènnu
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 01470) vertaling: Dieju fiets is van mèn
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 01470) vertaling: Hij mag mi niemus proottu ovur di prebleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 01470) vertaling: ik wil niemus kwetsu
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 01470) vertaling: ut is zunt, dè wu nie maggu kommu
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 01470) vertaling: dè gojik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 01470) vertaling: ik hep nie gewerrikt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 01470) vertaling: krek hattiejut vurtelt, of Murie bugos te skruuwu
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 01470) vertaling: go die bustelling nouw mar ophoàllu
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 01470) vertaling: hijj werrukt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 01470) vertaling: ik vurbiejuw om hier tu kommu
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 01470) vertaling: Jan vurhindurdu, dè wu Merie bèlden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01470) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01470) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01470) komt voor: j
fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01470) komt voor: j
fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 01470) komt voor: j
fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 01470) komt voor: j
fragment: weer te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 01470) komt voor: j
fragment: weer te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 01470) komt voor: j
fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 01470) komt voor: j
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 01470) komt voor: j
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 01470) komt voor: j
fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 01470) komt voor: j
fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 01470) vertaling: kweet, dè gullie op niemus kôt zèt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 01470) vertaling: kweet, dè zu nie gruts is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 01470) vertaling: Els denkt, dè jut niet mèkkuluk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 01470) vertaling: kweet dejik tu laat ben en gijjnie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 01470) vertaling: gu wittog dè gu moet werruku en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 01470) vertaling: iedureen denkt, dè wu nor huijs gon en dè zè nog maggun blievu
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 01470) vertaling: ut is zunt dèttie kumt en dè zij weggu
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 01470) vertaling: ik denk dè Lisa ziejk is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 01470) vertaling: ik denk dè Pietur en Liesju gon trouwu
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 01470) vertaling: hijj doegut
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 01470) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 01470) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 01470) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 01470) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 01470) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 01470) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 01470) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 01470) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 01470) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 01470) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 01470) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 01470) komt voor: n
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 01470) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 01470) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 01470) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 01470) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wa (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wa (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 01470) komt voor: j
fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01470) vertaling: Wie denku dè jik in du stat ontmoet hep?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 01470) vertaling: Wà denktu gullie hoe zu ut hebbun opgelost?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 01470) vertaling: Hoe denktu dè zu dà hebbun opgulost?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 01470) vertaling: Magda wit nie wie wèllie willun opbellu
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 01470) vertaling: Wit iemus wie of dè wèllie geroepu hebbu?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01470) vertaling: Wie denku, dè jik in du stat ontmoet hep?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01470) vertaling: Wie denku, dè jik in du stat ontmoet hep?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 01470) vertaling: Hijj hi zun hâând guwassu
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 01470) vertaling: hijj hi zun hempt guwassu
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 01470) vertaling: Hijj hi nun hoet op zun hooft
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 01470) vertaling: Hijj hi un vlek op zun hempt
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 01470) vertaling: Hijj hi zun been gubrooku
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 01470) vertaling: Zu hi dureige ping gudon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 01470) vertaling: Murie trok du deku nô zig toe
opm.: zig = zich reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 01470) vertaling: Luc wit dè dur footoo's vanum tu koop zèn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 01470) vertaling: Gij herinnurt oew eigu toch wel, dè wu toen dur dè bos zèn guloopu
opm.: reflexief: uw eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 01470) vertaling: Ik herinnur mu dè dun ootoo van Murie kepot waar
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 01470) vertaling: Zu herinnurt zich dè hijj as un vèrken zaat tu ètu
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 01470) vertaling: Wij herinnerun ons wel, dè al Jan z'n boeku gestoolu waaru, mar zij herinnerun ut zich nie
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 01470) vertaling: Herinneru gullie uw noch dè wu Jan op de mèrt guzien han?
opm.: reflexief: je of reflexief: uw
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 01470) vertaling: Hijj hi zich un onguluk gewerrikt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 01470) vertaling: Hijj vuuldu zich dur ut ijjs zakku
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01470) vertaling: zo hijj dè hebbu kennu doen?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01470) fragment: gukunnu (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 01470) fragment: gudon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 01470) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 01470) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 01470) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 01470) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 01470) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 01470) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 01470) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 01470) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 01470) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 01470) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 01470) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 01470) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 01470) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 01470) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 01470) vertaling: ik denk dettie wech is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 01470) vertaling: ik denk dettie wech is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 01470) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 01470) vertaling: ik weet detti wech is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 01470) vertaling: ik weet detti wech is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 01470) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 01470) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 01470) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 01470) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 01470) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 01470) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 01470) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 01470) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 01470) vertaling: du diej zojik nie durve opètu
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 01470) vertaling: du diej zojik nie durve opètu
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 01470) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 01470) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 01470) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 01470) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 01470) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 01470) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 01470) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 01470) vertaling: in diejun tijjt lèvdu ik ur op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 01470) vertaling: vruugur lèvdu haj as un bist
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 01470) vertaling: dor lèvdu wu as Got in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 01470) vertaling: niemus mach ut sien, dus ik vin dè gijj ut òk nie maagt sien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 01470) vertaling: ut gubeurde toen gijj weggingt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 01470) vertaling: ik weet wòr gijj gubooru bent
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 01470) vertaling: nauw gu kloar bent, maddu gòn
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 01470) vertaling: Umdè Murie ovurleeju war, hi heuru mens Annas nie mir kannu hellupe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 01470) vertaling: kweet, dèttie is gon zwemmu
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 01470) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 01470) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 01470) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 01470) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 01470) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 01470) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 01470) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 01470) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 01470) vertaling: k wil um noit mir sien, umdèttie mu bedroogu hi
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 01470) vertaling: k wil um noit mir sien, umdèttie mu bedroogu hi
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 01470) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 01470) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 01470) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 01470) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 01470) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 01470) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 01470) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: - (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: - (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: - (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01470) komt voor: j
fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01470) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 01470) komt voor: j
fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 01470) komt voor: j
fragment: waar (1)
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 01470) vertaling: nerrugend
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 01470) vertaling: niemend
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 01470) vertaling: noit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 01470) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 01470) vertaling: de diej
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 01470) vertaling: zeg um nie dè jik buitu ben gewist
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 01470) vertaling: nie vertellu, dè ge un kedo vur um het gekogt, hur
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 01470) vertaling: witte nie detie gevallu is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 01470) vertaling: Wendie prubeerde niemus pèn te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 01470) vertaling: ut schijnt dè zu niks mag ètu
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 01470) vertaling: ze schijnt niks tu maggu ètu
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 01470) vertaling: ze pruberu al dun hillen dag mukaar tu bellu
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 01470) vertaling: ut belooft wèr nu schonun dag tu worru
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 01470) vertaling: ut is misschiens bitter nog efkus te wagtu
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 01470) vertaling: wu han ut geluuk um hum durèkt turug te vindu
000 (z05opm) (inf. 01470) opm. inf.: vinden: vingu en veinde door elkaar
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 01470) vertaling: as du kiepe nu valluk zien zèn zu bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 01470) vertaling: As wu du erpul nie kannu verkoope, zitte wu in de probleemu
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 01470) vertaling: As gullie hum nie meenimt wor ik kòd
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 01470) vertaling: Haij wis ut
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 01470) vertaling: Op di fist word veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 01470) vertaling: Nauw word ur allinig nog màr broot verkòcht in dieje winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 01470) vertaling: As ie mi du fiets kumt zalie wel loat zèn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 01470) vertaling: As gu tijjt het, kom dan uns ne keijer langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 01470) vertaling: As ik rijk ben, koop ik nun duren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 01470) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 01470) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 01470) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 01470) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 01470) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 01470) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 01470) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 01470) vertaling: heddu gij mu diejun brief gestuurd?
komt voor: j
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 01470) vertaling: heddu gij mu diejun brief gestuurd?
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 01470) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 01470) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01470) vertaling: Murie hi guzeed de gij het geprubeert un lietju tu zingu
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01470) vertaling: Murie hi guzeed de gij het geprubeert un lietju tu zingu
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01470) vertaling: Murie hi guzeet dè gijj guprubeert het un lietju tu zingu
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01470) vertaling: Murie hi guzeet dè gijj guprubeert het un lietju tu zingu
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 01470) vertaling: Murie hi gezeed, dè gij het geprubeert heur un boek tu gèvu
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 01470) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 01470) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 01470) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 01470) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 01470) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 01470) vertaling: Die van de stat hebbu hier veul heus gebouwt
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 01470) vertaling: An dè nèij kenaal ziedu gin mens mir
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 01470) vertaling: Gisturu is Jan hier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 01470) vertaling: Dun dag dè Jan beldu war ik nie tuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 01470) vertaling: Sjef die zouw ik noijt uit nòjigu
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 01470) vertaling: Murie zou zojiet noijt doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 01470) vertaling: Bert die drinkt wel uns un glas tu veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 01470) vertaling: Martha die zoujik wel uns bij me tuis wille uitnojigu
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 01470) vertaling: Dè huis dè zoujik noijt willu koopu
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 01470) vertaling: Dè huis dè stu doar al vijvtug joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 01470) vertaling: Hi Gunther gebelt?
473 (z11b) En pas op! (inf. 01470) vertaling: Pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 01470) vertaling: Pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 01470) vertaling: kiek oijt!
473 (z11b) En pas op! (inf. 01470) vertaling: kiek oijt!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 01470) vertaling: ut wàr màr krèk goet genoch
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 01470) vertaling: Marjo hi nauw miir koeje dan zu vrugur ha
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 01470) vertaling: As Susan ha kannu kommu dan ha zu dè gedôn
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 01470) vertaling: Zu is den besten doktur diejik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 01470) vertaling: Vur ge iet weggooijt moetu efkus bellu
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 01470) vertaling: Hier is allus wèjik gukrigu hep
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 01470) vertaling: Jan is tu ging umiet an zun keindur tu gè
opm.: zin onvolledig door kopie
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 01470) vertaling: Asof gijj iet van foetbollu wit!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 01470) vertaling: Lech dè boek nir
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 01470) vertaling: As ge echt nie kant wagtu dan kom mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 01470) vertaling: Ik weet dè Jan dun doktur ha kannu roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 01470) vertaling: Ik weet dè Jan dun doktur kos geroepu hebbu
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 01470) vertaling: Hijj zin, dè ik ut ha moetu doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 01470) vertaling: Hijj zin, dè ik ut moes gudôn hebbu
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 01470) vertaling: Hijj is vurrigu week dur doktur Mertuns geopereert
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 01470) vertaling: Hijj wordu te merrigu dur doktur Mertuns geopereert
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 01470) vertaling: ik denk dè gu veul weg zot moetu goiju
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 01470) vertaling: ik denk dè gu veul weg zot moetu goiju
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 01470) vertaling: ut is dom zon duur dinger weg tu goiju
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 01470) vertaling: ut is dom zon duur dinger weg tu goiju
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 01470) vertaling: Hijj is alle kupottu spullu an ut weg goije
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 01470) vertaling: Hijj is alle kupottu spullu an ut weg goije
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 01470) vertaling: ik vin dè gu mèr du krant zot moetu lèzu
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 01470) vertaling: ik vin dè gu mèr du krant zot moetu lèzu
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 01470) vertaling: ut is stom um in ut donkur de krant tu lèzu
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 01470) vertaling: ut is stom um in ut donkur de krant tu lèzu
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 01470) vertaling: Hijj is dun hillun dach du krant an ut lèzu
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 01470) vertaling: Hijj is dun hillun dach du krant an ut lèzu
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 01470) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 01470) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 01470) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 01470) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 01470) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 01470) vertaling: Robburt hi únne grunun appul weggegivu en nauw hit ie dur noch tweej roj
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 01470) vertaling: Dur waaru veul mensu op ut fist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 01470) vertaling: Waren dur veul mensu op ut fist?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01470) vertaling: Wa fur boeku hedde gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01470) vertaling: Wa fur boeku hedde gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01470) vertaling: Wafur boeku heddu gukocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01470) vertaling: Wafur boeku heddu gukocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 01470) vertaling: Hijj wònt bijj Marietjus
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 01470) vertaling: Hijj wònt bijj Wimmu
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 01470) vertaling: Lop efkus nor dun bakkur Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 01470) vertaling: Wie heddu guzien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 01470) vertaling: Wie hi auw guzien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 01470) vertaling: Hajik dè guweetu, dan hajik ut nie gudon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 01470) vertaling: ut zo bittur zèn um noch efkus tu waachtu
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 01470) vertaling: Gulukkich ha Jan dun doktur gubelt en war die dur al hil gaaw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 01470) vertaling: Lop nouw toch dur, vurveelundu jông
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 01470) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 01470) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 01470) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 01470) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 01470) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 01470) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 01470) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 01470) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Breugel

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Breugel