SAND-data Vorstenbosch (L180b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Vorstenbosch

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L180[/k][h]114[/h][i]113[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006]Komt deze zin veur in et dialect vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niet wandediedelde diede diede da kenne we hier niet he ja gisteren kuierdn door het park ja dat kunde van make.[/a]

wandel die de die de die de kuierd n kun de
Hulpinterviewer maakt hier een zin zonder er bij prepositiestanding. tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet nie dat marie gistere gestorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in et dialect sound
hulpinterviewer vertaal er wil niemand niet danse?[/v] sound
informant [a=j] Er wilt niemand niet danse zou nog kunne.[/a] Er wordt niet gevraagd naar de betekenis van de zin. tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin veur in et dialect vertaal els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet?[/v] sound
informant [a=n] Nou das meer die andersom he els wil nie danse en ze wil ook nie zinge.[/a]

da s
Hulpinterviewer zegt in het volgende fragment nog eens expliciet dat ook niet niet aan het einde voor kan komen. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand heda ooit gewild of gekund.[/a]

he da
tagging sound
veldwerker [v] Gekund of gekunne?[/v] sound
informant [a] Nou da kan beide.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Niemand heda ooit gewild of gekunne ja gekunne kan ook ja gekund nee volgens mij zeggen wij dat nie hier nie he.[/a]

he da
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan heeft het hele brood wille wel wille op ete?[/v] sound
informant [a] Jan he den hele mik wel op willen eten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan he den hele mik wel willen op eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in et dialect sound
hulpinterviewer vertaal vertel maar niet wie zij had kunne roepe?[/v] sound
informant [a] Zeg maar nie wie zij ha kenne roepe.[/a] Informanten geven geen antwoord op de vraag hoe gebruikelijk de zin is. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] Jan schaamt zich der veur veur da verhaal.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] marie en piet wijze naar mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] zeneigen en zen arm ja [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heef geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman he geen spijkers bem.[/a]

be m
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Fons zag die zage een slang neven um op de bank.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werke?[/v] sound
informant [a] Erik liet me veur um werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijve op de golve?[/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee mee drijve op de golve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal jan heeft in twee minuten een biertje gedronke?[/v] sound
informant [a] Jan he in twee minute een biertje gedronke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal deze schoene lope gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Dees schoene lope handig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in uw dialect bart he gehoord dat er foto's van zen eige in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Ja da klopt wel bart he gehoord tagging sound
informant [a] da er fotos van zeneige in de etalage staan [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in uw dialect bart heef gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward he gehoord dat er fotos van zeneige in de etalage staan [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Met zichzelf hier zegge we et nie maar het kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in uw dialect bart he gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja zen eige xxx is dialect maar hemzelf en zichzelf ja da is meer het kan wel maar het wordt hier niet gebruikt zo moet je het zegge.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader?[/v] sound
informant [a] Astie nog drie jaar leeft leeft hij uh leeftie langer as zen vader.[/a]4

as tie leef tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Astie zo gevaarlijk leeft leeftie niet lang meer.[/a]

as tie leef tie
Ik kan niet goed horen of de informant de eerste keer tie of sie zegt de tweede keer lijkt hij in ieder geval tie te zeggen. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] As et nou nog leeft dan leevet morgen ook nog.[/a]

leev et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As gellie der zo op los leeft dan leefde nooit lang nooit zo lang as ik.[/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere?[/v] sound
informant [a] Asse veur der werk leve dan leve ze niet veur der jong.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aske gezond leeft dan leevde langer.[/a]

as ke leev de
De informant zegt volgens mij aske maar we verwachten denk ik aste. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der veel mense van werke in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Aser zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der veel mense van et werk in de fabriek.[/a]

as er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal 1 als we sober leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] As we zuinig leve leve we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kindere?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder zuinig jong.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen moet kunne zwemme?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in et dialect vertaal ik vind dat iedereen moet zwemme kunne?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Maar dit gebruiken wij volgens mij nou xxx ik vind dat iedereen moet zwemme kunne tagging sound
hulpinterviewer nee ditte dat iedereen moet kunne zwemme.[/a] De informant zegt in eerste instantie dat de zin voorkomt de hulpinterviewer bevestigt dit dan twijfelt hij en zegt dat de volgorde in de vorige vraag de juiste is het blijft dus onduidelijk of deze zin voorkomt of niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen kunne zwemme moet?[/v] sound
informant [a=n] Het wordt steeds moeilijker he ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zo zeggen wij dat nie he?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Want dan zeggen wij hier ik vind dat iedereen kan zwemme kan moete zwemme.[/a] De hulpinterviewer geeft hier de volgorde kan moeten zwemmen maar dat zou toch heel onverwacht zijn de volgorde zou moeten worden gecheckt. tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen zwemme kunne moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat kan niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen zwemme moet kunne?[/v] sound
informant [a=j] Dat zou nog kunne ik vind dat iedereen zwemme moet kunne.[/a] De hulpinterviewer geeft aan dat je deze zin zegt als het gaat om de veiligheid. tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in et dialect ik weet dat betsy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a] Ik wil dat betsy morgen wil brood ete.[/a] Uit de rest van de vraag blijkt dat de hulpinterviewer de zin met doorbreking afkeurt de informant lijkt de zin toch zonder moeite te vertalen met doorbreking het is onduidelijk of de informant de zin met doorbreking wel zo slecht vindt. tagging sound
hulpinterviewer [v] Wij zegge meestal brood wil ete he wil brood ete zegge wij toch nooit he ik weet dat betsy morgen brood wil ete?[/v] sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal bartje moet kunne vroeg opstaan?[/v] sound
informant [a=n] Zo wordt dat niet gezegd bartje moet maar vroeg op kunne staan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat marie em zal moete roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in ons dialect vertaal zitte hier nergens geen muize?[/v] sound
informant [a] Zitte hier nerges geen muiz.[/a] Het meervoud van muis heeft een bijzondere vorm namelijk maus. tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in et dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a] Hij spreekt geen goeie frans.[/a] tagging sound
commentaarEr wordt geen antwoord gegeven op de vraag of de zin voorkomt.  sound
hulpinterviewer [a] Of slecht frans kan je ook zegge natuurlijk.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in ons dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gene vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in et dialect vertaal hij heeft overal geen vriende?[/v] sound
informant [a=j] Hij he overal geen vriende.[/a] De intonatie is niet neutraal de klemtoon ligt op overal. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Hij heef nerges geen vriende zou we meer zegge overal geen dat is ook zoiets he.[/a] De hulpinterviewer keurt de zin af. tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in ons dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo moet het niet denk ik he.[/a] sound
informant [a] Hij wil hij wil nie meer soep ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zo zegge wij het denk hij wil gene soep meer ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in et dialect boeke he jan drie?[/v] sound
informant [a=j] Boeken he jan drie da klopt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in ons dialect jan weet da hij voor drie ure de wage moet hebbe gemaakt?[/v] sound
informant [a] Jan weet datie de wage veur drie ure heb moete gemaakt.[/a]

da tie
Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag of deze zin nu wel of niet voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [v] XXX moet hebbe gemaakt moet gemaakt hebbe sound
informant [a] Moet gemaakt hebbe is eigenlijk nog beter.[/a] De informant geeft aan dat hij moet gemaakt hebben beter vindt dan moet hebben gemaakt. tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja tenminste volgens mijn zegge wij jan weet datie voor drie ure de wage gemaakt moet hebbe nee gemaakt moet hebbe.[/a]

da tie
De hulpinterviewer komt hier tot de conclusie dat gemaakt moet hebben de beste volgorde is. tagging sound
hulpinterviewer [v=157]Komt deze zin voor in uw dialect jan weet da hij voor drie ure de wage mot gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Nee nie de volgende is beter.[/a] De informant geeft aan dat hij de volgorde moet gemaakt hebbe niet goed vindt terwijl hij bij de vorige vraag aangaf dat hij deze zin juist wel goed vond. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in et dialect jan weet da hij voor drie ure de wage gemaakt moet hebbe?[/v] sound
informant [a=j] Jan weet da hij datie veur drie ure de wage gemaakt moet hebbe.[/a]

da tie
Informant zegt nee maar geeft wel dezelfde vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in et dialect jan weet da hij voor drie ure de wage gemaakt hebbe moet?[/v] sound
informant [a=j] Ja het kan jan weet datie veur drie ure de wage gemaakt hebbe moet et kan maar de vorige is toch eh.[/a]

da tie
De informant geeft aan dat deze zin kan maar dat de vorige zin beter is. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooi van t land te hale?[/v] sound
informant [a] Hedde genoeg volk um hooi uh et hooi van et land te hale.[/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werke?[/v] sound
informant [a] Et was aardig van jan um te kome werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Komt deze zin voor in et dialect het was aardig van jan te kome werke?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja ja ja het was aardig van jan om te kome werke het was aardig van jan om te kome werke ja ja hier doen ze een beetje afkorten gelijk.[/a] De hulpinterviewer heeft door dat om eruit moet in deze zin en hij zegt ook dat dat kan maar hij herhaalt de zin twee keer met om. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar um te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeure?[/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeure?[/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Komt deze zin voor in uw dialect hij kan staan te zeure?[/v] sound
informant [a=j] Ja da kan ook hij kan staan te zeure hij kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aankwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we an kwame regedenet.[/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben as hij.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent as ik?[/v] sound
informant [a] Ze ment da ge eerder thuis bent as ikke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] U gelooft toch niet datie sterker is as ik.[/a]

da tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze gelove dat wij rijker zijn als zij? sound
informant [a] Ze gelove da we rijker zijn as zij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We gelove da gellie niet zo slim zijt as wij.[/a] Informant gebruikt we in plaats van ze. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Gij ment toch niet da we armer zijn as gij.[/a] Informant gebruikt wij in plaats van zij. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Ge ment da lisa eve mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Dat kon ook zijn jullie gelove toch niet da hun armer zijn as wij?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar dat hun dat lukt hiervandaan nie he.[/a] Hullie komt wel voor voor zij net als gullie voor jullie en wullie voor wij. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louise en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hij ment da louis en jan sterke zijn as geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect a hij slaapt b hij doet?[/v] sound
informant [a] Hij slaapt hij doe.[/a] Het lijkt nu of deze zin voorkomt maar een stukje verderop wordt dat rechtgezet ik denk dat de informant hier geen verband ziet tussen de twee zinnen. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Hij doet dat kenne wij nie hij doe et of hij doe maar hij doe et zegge wij eigenlijk he hij doe et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in het dialect a hij slaapt b et doet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij slaapt dat komt hier voor maar et doet nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect a slaapt hij b ie doet?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar dan moet er toch iets bij staan he ja ie doe kijk ie doe ja ie doedat woord op zich dat kenne wij nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect een de lamp doet niet meer brande?[/v]s tagging sound
informant [a=n] Nee das andersom he de lamp brandt nie meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee brande doet de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a=j] Da kan ja brande doet de lamp nie meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect doet marie eleke avond danse?[/v] sound
informant [a=j] Doe marie alle avonde danse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247]Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood eve snijde?[/v] sound
informant [a] Doe het brood efkes snijde.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel eve de kopjes af wasse?[/v] sound
informant [a=j] Ik doe wel efkes de kopjes wasse af wasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal op zoveel mogelijke maniere de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jongen van de moeder die hertrouwd is.[/a] tagging sound
informant [a] De moeder die gisteren getrouwd is stond de jongen achter van der achter me.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Of de jongen die achter me stond waar van die moeder die gisteren hertrouwd is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jongen die achter me stond is van de moeder die gisteren getrouwd is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal op zoveel mogelijke maniere de bank waar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was net geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze zate op een bank die pas geverfd waar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a]Wie geld he moet mij maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Et kan ook zijn die geld he moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a=j] Die geld he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denkte wie ik in de stad gezien heb.[/a]

denk te
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in et dialect vertaal wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a] Wat denke gij hoe ze t hebbe op gelost.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=n] Hoe ze het denk ik nie hoe denkte dat ze het hebbe op gelost.[/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Ja wie denkte wie ik in de stad gezien heb.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie denk ge dak in de stad gezien heb zegge we eigenlijk meer he.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal hij heeft zijn hande gewasse?[/v] sound
informant [a] Hij heef zijn hand gewasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal hij heef zijn hemd gewasse?[/v] sound
informant [a] Hij hef zijn hemd gewasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal hij heef zijn been gebroke?[/v] sound
informant [a] Hij heef zen been gebroke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor sound
hulpinterviewer in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gedaan kunne hebbe gekund er niet tussen zou hij dat gedaan kunne hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebbe?[/v] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer hoe gebruiklijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat doen gekund hebbe?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge wij het geen van alle niet denk ik dat gekund dat kenne wij hier nie he.[/a] sound
informant [a=n] Doen gekund niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voere de koeie?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge wij het nie ik heb geen zin om de koeie te voere.[/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin voor in et dialect vertaal de politie zou bij hem kome en neme hem mee?[/v] sound
informant [a] De politie zou bij hem kome en nemen em mee.[/a] tagging sound
commentaarDe informant vertaalt hier met de ipi constructie  sound
hulpinterviewer [a] De politie zou bij hem kome om hem mee te neme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming?[/v] sound
informant [a]Marie al der koeie zijn verzope bij de overstroming.[/a] De informant antwoordt hier met marie al der koeie maar uit het nagesprek blijkt dat deze constructie helemaal niet voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zoude zegge alle koeie van marie zijn bij de overstroming verzope zo zoude wij het eigenlijk zegge he in onze gedachtegang.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in ons dialect dit denk ik niet aan?[/v] sound
informant [a=n] Dit denk ik nie an daar denk ik nie aan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=j] Die jongen ben ik nie mee naar de markt geweest.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect ik heb al de eerste drie somme gemaakt de welleke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant [a=n] Ik heb de eerste drie somme al gemaakt welke hedde gij gemaakt de staat er niet tusse.[/a]

he de
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect de waffere heb jij al weg gebracht?[/v] sound
informant [a] Waffer hedde gij al weg gebracht.[/a]

he de
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ze deze jonge allemaal wel aardig vinde.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a] Ik heb heel wat af gelope.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt-voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien dus gij ook nie.[/a] De informant vertaalt niet met het eindcluster mag zien maar vat de zin samen. tagging sound
hulpinterviewer [v] Welke is de gebruikelijkste kan ook zijn niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag[/v] sound
informant [a] Ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja mag zien zegge wij hier eerder he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal het gebeurde toen je weg ging?[/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen de weg ging.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal ik weet waar je gebore bent?[/v] sound
informant [a] Ik weet waar de gebore bent.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal nu je klaar bent mag je gaan?[/v] sound
informant [a] As ge klaar bent mag de gaan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Nou de klaar bent mag de gaan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij is gaan zwemme?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet datie is gaan zwemme.[/a]

dat ie
Geen antwoord op de vraag hoe gebruikelijk de zin is. tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij gaan zwemme is?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is niet goed ik weet datie is gaan zwemme.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij zwemme is gaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wil je nog koffie jan ja ik?[/v] sound
informant [a=n] Wilde nog koffie jan ja ikke wel.[/a]

wil de
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ikke wel of ja ikke nie maar nie ja ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hebbe ze geete jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze geete ja of hebbe ze geete nee maar nie jaanze.[/a]

jaan ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in het dialect vertaal hem is dood?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij is dood.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Nee is ie dood.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal haar is ziek?[/v] sound
informant [a] Ze is ziek.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [[v=367] Komt deze zin voor in et dialect vertaal is haar ziek?[/v] sound
informant [a=n] Nee is ter ziekte.[/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebbe?[/v] sound
informant [a] Das de man die ze geroepen hen.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heef verteld?[/v] sound
informant [a] Das de mens die het verhaal verteld heb.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld?[/v] sound
informant [a] Das de mens waar ik van denk datie het verhaal he verteld.[/a]

da s dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de mens die ik denk dat et verteld he.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat ze diee mens geroepe hen.[/a] De zin wordt niet op de juiste wijze vertaald. tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect a wanneer zal de wereldvrede kome b nooit niet?[/v] sound
informant [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome nooit nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=397] Vertaal et schijnt dat ze niets mag ete?[/v] sound
informant [a] Et schijnt dase niks mag ete.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et lijk wel of er iemand in de hof staa.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Et lijk wel dat er iemand in de hof staa.[/a] De hulpinterviewer vertaalt hier met dat in plaats van of. tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij heeft de bal gegooid in de mand?[/v] tagging sound
informant [a=n] Nee hij he de bal de bal in de mand gegeooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer a zal ik koke b dat doet maar?[/v] tagging sound
informant [a=j] Zal ik koke da doe maar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in et dialect vertaal dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Beloofde gij me dage dat boek nooit meer zult verstoppe.[/a]

beloof de da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat zegt mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Wat zeg men dage gekocht heb.[/a]

da ge
tagging sound
commentaar[meta][k]L180[/k][h]114[/h][i]113[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in et dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] vertaal op zo veel mogelijke maniere ik denk dat je veel weg zult moete gooie?[/v] sound
informant [a] Ik denk dage veel weg zult moete gooie.[/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zal weg moete gooie?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge wij het hier nie he ik denk dage veul zult weg moete gooie nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moete weg gooie?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zou wel kunne xxx ik denk dage veel weg zult moete gooie dat zegge we hier meestal wel.[/a]

da ge
Ik kan het stuk met de xxx niet goed verstaan maar ze zeggen iets van het liefste heb ik toch de eerste of de beste is toch de eerste. tagging sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin voor in het dialect zo'n ding ene heb ik nog nooit gezien?[/v] sound
informant [a=n] Zo'n ding hek nog nooit gezien.[/a]

he k
sound
hulpinterviewer [v=515]Komt deze zin voor in et dialect jij bent ook een rare ene?[/v] sound
informant [a] Ge bent ook een rare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ik zeg dat ene der achter dat kenne wij nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa voor boeke hedde gekocht?[/v]

hed de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hedegop de kermis gezien.[/a]

hed de ge op
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal die aardappele schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Die aardappels schille nie handig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal de sneeuw smelt in de zon?[/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar der toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat jij piet een boek hebt geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a] Marie zin dagij een boek hebt proberen te verkopen piet.[/a]

da gij
De informant zegt dat de zin voorkomt maar vertaalt de zin verkeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els heb geprobeerd een cadeau te geve?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat ik geprobeerd heb els een cadeau te geve dan moet els doen wij der achter.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet dat jij hebt geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Karel weet dat ik geprobeerd heb marie een boek te verkope.[/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=022] Er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=j] Het kan ook dat er op de vloer niemand wil kome he dan kun je zegge der wil niemand nie danse.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus dan betekent het dat er helemaal niemand wil dansen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja dat er niemand op de vloer wil kome om te danse dan zeg je der wil niemand nie danse.[/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan schaamt zich voor dat verhaal kun je ook zeggen jan schaamt zen eigen voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a=j] Jan schaamt zen eige veur dat verhaal da kan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven kan dat worden johanna liet der eige meedrijven op de golven?[/v] sound
informant [a=j] Johanna liet dereige mee drijven op de golve da kan wel. [/a]

der eige
tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen is dat een goede volgorde?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=077] En ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Dat wordt niet gezegd.[/a] sound
veldwerker [v=154] Kun je zeggen tijdschriften heeft jan vijf maar boeken heeft jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Jan heeft vijf boeken en drie tijdschriften.[/a] sound
veldwerker [v=245] De lamp doet niet meer branden kan niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor.[/a] sound
veldwerker [v=248] En ik doe wel even de kopjes afwassen kan wel?[/v] sound
informant [a] Ik doe wel even de kopjes afwasse ja dat kan wel.[/a]

af wasse
tagging sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien komt dat voor?[/v] sound
informant [a=n] Marie al der koeien zo wordt dat hier niet gezegd.[/a] sound
veldwerker [v=367] Kun je zeggen ister ziek?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a=j] Dat is de mens die ik denk dat ze geroepen hebbe.[/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
opmerking: kan zowel betekenen dat iedereen of dat niemand wil dansen
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. vorm: wie
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer alssie of alstie is niet goed te verstaan. vorm: alsse
077 Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen Onduidelijk of de zin voorkomt. komt voor : n
080 Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet komt voor : n
086 Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten komt voor : n
146 Hij spreekt niet goed geen Frans Eventueel 'niet' vervangen door 'zo' komt voor : n
149 Hij heeft overal geen vrienden Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer; Onduidelijk of de zin kan voorkomen. komt voor : n
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer; ; Onduidelijk of de zin kan voorkomen. komt voor : n
189 Het was aardig van Jan te komen werken komt voor : j
opmerking: liever met om ertussen
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik vorm: ze gelooft dajij as ik
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: ge gelooft dat hij as ge
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: wij gelove da ge as wij
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. vorm: jullie gelove dasse sein as jullie
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van die
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Informant vertaalt met wie... wie.... De hulpinterviewer prefereert wie... dat... komt voor : n
opmerking: volgens mij doen ze dat hier niet zeggen
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? komt voor : n
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
526 Wie heeft je op de kermis gezien? wie heeft JOU op de kermis gezien. komt voor : j
vorm: wie
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: weete dage
opmerking: *dage gij
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: weete gij dage
opmerking: *dage gij
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: wete gullie
opmerking: *dage gullie
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: dage, dagullie
opmerking: *dage gullie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weete gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: Ge weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: dage
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dater
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: ofdater
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asge dage leefde gij
opmerking: nooit nie
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiederen dag
opmerking: *atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asge gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asge gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gade gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ashij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aset gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asjullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assij gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaansij
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toengij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenu ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging sij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wellie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge gullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wellie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen sij ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: wie datter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich