SAND-data Reek (L153p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Reek

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L153p[/k][h]134[/h][i]133[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in jouw dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
sound
informant [a=n] Gisteren wandelzij met der kindjes deurt dorp. [/a]

wandel zij deur t
Informante vertaalt niet letterlijk genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorven is
sound
informant [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorven is
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor veur in jouw dialect. Vertaal. Er wil niemand nie danse. [/v] sound
informant [a=n] Er wil niemand danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Els wil nie danse en ze wil nie zinge ook niet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Els ha geen zin om te danse en ze wou ook nie zinge. [/a] Informante vertaalt zin niet echt letterlijk. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Niemand wil da ooit of ze kondet nie. [/a]

konde t
tagging sound
commentaarInformante vertaalt zin niet echt.  sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan hattet hele brood wel wille op ete. [/v]

hat et
sound
informant [a] Jan haj t heel brood wel op willen ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel maar nie wie zij hadde kunne roepe. [/v] sound
commentaarHulpinterviewer spreekt zin in met 'hadden' ipv 'had'.  sound
informant [a] Vertel maar nie wie ze haddn kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij hadde kunne roepe. [/v] sound
commentaarHulpinterviewer spreekt zin in met 'hadden' ipv 'had'. Deze vraag komt terug in nagesprek.  sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie ze haddn kunne roepe. Wie ze han kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan weet nog goed van da verhaal. [/a] sound
informant [a] Jan herinnert zich goed da verhaal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Vertale. Marie en Piet wijze naar elkaar. [/v] Dit is eigenlijk een zin met een plaatje maar de hulpinterviewer spreekt de zin gewoon in als 'Vertaal'-zin en vult de zin ook al zelf aan met 'elkaar'. Geldt ook voor zin 37 en 39! sound
informant [a] Marie en Piet wijze naar mekare. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Vertale. Toon was zich. [/v] Zie ook opm. 036! Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Toon was zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertale. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hee geen spijkers bijm. [/a]

bij m
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Vertale. Fons zag een slang naast zich. [/v] Zie opm. 036! sound
informant [a] Fons zag een slang nevenum. [/a]

neven um
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertale. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij veurem werke. Veur hum werke dan. [/a]

veur em
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertale. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijven op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Vertale zegge wij. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertale. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan hee in twee minuten een bierkenop. [/a]

bierken op
sound
informant [a] Jan he in twee minute zen bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertale. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dee schoen die lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertale. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in uw dialect? Ward hee gehoord datter fotoos van zen eige in de etalage staan. [/v]

dat er
Hulpinterviewer spreekt zin in dialect in. sound
informant van zeneige zichzelf is geen reeks

zen eige
sound
informant [a] ward hee gehoord datter fotoos van zeneige in detalage staan [/a]

dat er zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertale. Als ik zuinig leef levik zoals mijn ouders wille. [/v]

leev ik
sound
informant [a] Azzik zuinig leef levik net zo as men ouders gedaan hebbe. [/a]

az ik leev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertale. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zen vader. [/v] sound
informant [a] As ie nog drie jaar leeft dan leeftie langer as ze vader. [/a]

leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertale. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Assie zo gevaarlijk leeft dan leeftie nie erg lang meer. [/a]

as ie leeft ie
tagging sound
commentaarInformante gebruikt 'ie' ipv 'ze'.  sound
hulpinterviewer [v=059] Vertale. Alset nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v]

als et
sound
informant [a] Alst nou nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

als t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertale. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ik. [/v] sound
informant [a] As gullie zo losbandig leeft dan leve zo lang nie as ik. [/a]

leev e
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertale. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse veur der werk leve dan leve ze nie veur der kinder. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertale. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leeft dan leve langer. [/a]

leev e
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertale. Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan levener veel mense van werk in de fabriek. [/v]

als er leven er
sound
informant [a] Azzer weinig mense van de landbouw leve dan leve der meer vant werk oppet fabriek. [/a]

az er van t op et
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertale. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pietje en Liesje int paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertale. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve dan leve gelukkig. [/a]

leev e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertale. Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eerlijk leve dan leve gelukkig. [/a]

leev e
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertale. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeft een beetje gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertale. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant [a] Leef nie zo bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertale. Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. [/a] tagging sound
commentaarHet wordt niet echt duidelijk of volgorde '...moet zwemmen kunnen' mogelijk is (waarschijnlijk niet).  sound
informant Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. Ik vin iedereen zwemme moet kunne. sound
hulpinterviewer Ik vin da iedereen moet kunne zwemme denk ik. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Da wordt zo echt nie gezegd hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt dese zin veur in uw dialect? Vertale. Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt dese zin veur in uw dialect? Vertale. Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik weet da Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet da Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertale. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertale. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Kdenk da Marie hum zal moete roepe. [/a]

k denk
tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Zitte hier nergens geen muize? [/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muis? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt nie goed Frans maar geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij spreek nie goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Iedereen is geen vakman. Is geen vakman. Ja da klopt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Hij hee nie overal vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in uw dialect? Boeke hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=j] Jan hee drie boeke of boeke hee Jan drie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet da hij voor drie ure de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet da hij veur drie ure de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Ik zegget net andersom. De wagen gemaak moet hebbe. [/a]

zeg et
sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet da hij veur drie ure de wagen gemaak moet hebbe. [/v] Informante geeft geen antwoord op deze vraag! sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dese zin veur in uw dialect? Jan weet da hij veur drie ure de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Moet hebbe ja. [/a] Volgorde van 160 - de vraag die onbeantwoord bleef - lijkt dus mogelijk te zijn! sound
hulpinterviewer [v=188] Vertale. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale. [/v]

van et
sound
informant [a] Hedde genoeg mense ummet hooi vant land af te hale. [/a]

he de um et van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertale. Et was aardig van Jan om te kome werke. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Twas aardig van Janne um te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin voor in uw dialect? Et was aardig van Janne veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Twas aardig van Jan um te kome werke. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v=190] Vertale. Deze tonne is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar um te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertale. Hij kan staan zeure. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hij kan staan zeure. [/a] tagging sound
informant [a] Hij staater te zeure kun ook zeggen he. [/a]

staat er
sound
informant [a] Hij kan staan zeur maar hij staatere zeure. [/a]

staat er e
sound
hulpinterviewer [v=200] Vertale. Toen wij aan kwame regendenet. [/v]

regenden et
sound
informant [a] Toen waan kwame toen regendet. [/a]

w aan regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertale. Ik geloof da ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Kgeloof dak groter ben as hij. [/a]

k geloof da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft da gij eerder thuis bent as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertale. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge geloof toch nie dattie sterker is as gij. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertale. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn dan zij. Dan zellie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertale. We gelove dat jullie niet zo slim zijn as wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da gellie nie zo slim bent as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertale. Jullie gelove toch nie da sij armer zijn dan jullie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Jullie geloof toch nie da sij armer zijn as wij. [/a] Informante eindigt zin met 'wij' ipv 'jullie'. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertale. U geloof dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij geloof dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertale. Hij geloof da Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloof da Louis en Jan sterker zijn as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect? Hij slaapt. Hij doet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Hij slaapt. Hij doet. Hij doewet of hij doet. [/a]

doe et
tagging sound
informant Hij doechet zegge wij op ze Reeks.

doech et
tagging sound
hulpinterviewer Hij doet slape. tagging sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in uw dialect? Hij slaapt. Et doet. [/v] sound
informant [a=n] Hij slaapt. Hij doewet. Et nee da kunne we nie zegge et. [/a]

doe et
sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in uw dialect? Slaapt hij? Ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Slaaptie? Ie doet. Ie is dan de persoon. Ie doet. Daar kan ik geen zin van vorme. [/a]

slaapt ie
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in jouw dialect? De lamp doet nie meer brande. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin veur in uw dialect? Brande doe die lamp nie meer. [/v] sound
informant [a=n] Die lamp die brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in uw dialect? Doe Marie elke avond danse? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Doe Marie elkenavond danse? [/a]

elken avond
tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in u dialect? Doe het brood even snijde. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Doe het brood even snijde ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in u dialect? Ik doe wel even komkes af wasse. [/v] sound
informant [a=j] Ik doe eerst even de komkes af wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertale op zo veel mogelijke maniere. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter me. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De jongen wies moeder gisterenmiddag getrouwd is stond achter me. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertale op zo veel mogelijke maniere. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank daar zop werkte of op zate die was pas geverfd. [/a]

z op
tagging sound
informant [a] De bank waar zop zate was pas geverfd. [/a]

z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertale. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wie geld hee moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Wa denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Wa denkde wie ik in de stad gezien heb? [/a]

denk de
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in u dialect? Vertale. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost? [/v] sound
informant [a=j] Wa denkde gellie hoe dasset op gelost hebbe? [/a]

denk de da se t
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in u dialect? Vertale. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Hoe denk je dasset hebben op gelost? [/a]

da se t
sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Wie denkde gij da ik in de stad ontmoet heb? [/a]

denk de
sound
hulpinterviewer [v=267] Vertale. Hij heef zen hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heef zen hand gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertale. Hij heeft zen hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heef zen hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertale. Hij heeft zen been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij heef zen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in jouw dialect? Vertale. Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da kunne gedaan hebbe. Jawel da kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik heb gezee geloof zou hij da gedaan hebbe. [/a] sound
informant [a=n] Zou hij da gedaan kunnen hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is dese zin in uw dialect? In jouw dialect. Vertale. Zou hij dat gedaan gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da kunne gedaan hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Kheb geen zin um de koei te voeiere. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zinne veur in uw dialect? Vertale. Ik denk hij weg is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Ik hebbem vandaag nog niet gezien dus ik denk hij is weg. [/v]

heb em
sound
informant [a=n] Ik hebbem vandaag nog nie gezien. Ik denk dattie weg is. [/a]

heb em dat ie
sound
commentaar[meta][k]L153p[/k][h]134[/h][i]133[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin veur in u dialect? Vertale. De politie zou bij hem kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bijm kome ummem mee te neme. [/a]

bij m um em
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koeie van Marie zijn verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in u dialect? Dat denk ik nie aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ik nie oan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in u dialect? Die jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Met die jongen ben ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in u dialect? Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heddegij gemaakt? [/v]

he de gij
sound
informant [a=n] Kheb al de eerste drie somme gemaak. Welke heddegij gemaakt? [/a]

k heb he de gij
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in u dialect? De wa veure heddegij als weg gebracht? [/v]

he de gij
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] De wa veure. Wij zegge de welke of welke dan. [/a] Hier geeft informante wel antwoord met 'de welke'. Bij vraag 322 vertaalde informant met 'welke'. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wa veur. [/a] sound
informant Ja wa veur kan ook ja. sound
informant [a=n] Wa veur heddegij al weg gebracht. [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in u dialect? Vertale. Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinde ze almaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Kheb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen want deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/a]

k heb
Onduidelijk of volgorde kan voorkomen of niet omdat informante zonder 'ik geloof' vertaalt: hier voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Kheb al heel wa af gelope. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=339] Vertale. Niemand magget zien dus ik vin dat jij het ook niet mag zien. [/v]

mag et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Niemand magget zien ik vin da gij et ook nie hoef te zien. [/a] Informante gebruikt in tweede gedeelte 'hoeft (te)' ipv 'mag'. tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertale. Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik weet dattie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=875] Komt deze zin veur. Ik weet da hij is weze zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ja kunse zeggen. Ik weet dattie is weze zwemme. [/a]

kuns e dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in u dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect? Vertale. Ik weet dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
informant [a] Ik weet da hij ging zwemme. [/a] Onduidelijk of volgorde 'gaan zwemmen' is kan voorkomen omdat informante niet letterlijk genoeg vertaald: hier voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertale. Ik weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dattie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Wil de nog koffie Jan? Jaak. [/v] sound
informant [a] Wil de nog koffie Jan? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zegge meestal alstublieft. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ja is goed of ja alsjeblieft. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Hebbe ze gegete? Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze gegete? Ja ik denk et wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Jaanze hebbe we hier nie hoor. [/a] tagging sound
informant Nee hoor nee. sound
hulpinterviewer [v=364] Komt dese zin veur in uw dialect? Vertale. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Is hij dood? [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Da is die mens die ze geroepen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Da is de mens die het verhaal hee verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heef verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Das de man die ik denk dat verhaal heef verteld. [/a]

da s dat t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dasse geroepe hebbe. [/v]

da se
sound
informant [a] Das de man die ik denk dasse geroepen hebbe. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt dese zin voor in uw dialect? In jouw dialect. Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooit nie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertale. Et schijnt datse niets mag ete. [/v]

dat se
sound
informant [a] Tlijk dasse niks meer mag ete. [/a]

t lijk da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertale. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofter iemand in den hof sta. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in u dialect? Hij hee den bal gegooid in de mand. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Hij hee den bal gegooid in de mand da blijf voor mij nog hetzelfde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in u dialect? Vertale. Zal ik koke? Dat doe maar. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Zal ik koke? Ja doede maar. [/a]

doe de
sound
hulpinterviewer [v=486] Komt dese zin veur in u dialect? Vertale. Dat boek beloof mij dat du nooit meer zult verstoppe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Da boek beloof me da get nooit meer weg zult houde. [/a]

ge t
tagging sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertale. Wat zegt mij dat je gekocht hebt. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Wat zegt mij wa ge gekocht het. [/a] sound
informant Wa zegget mijn wa ge gekocht het.

zeg et
sound
hulpinterviewer [v=495] Vertale. Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] Hulpinterviewer zegt 'vertaal' terwijl het een 'Komt deze zin voor...'- en 'Hoe gebruikelijk is...'-zin is. sound
informant [a] Ik denk da ge veel weg moet gooie. [/a] Informante vertaalt zin zonder 'zou': hier voorlopig als 'a' getranscribeerd omdat niet duidelijk is of volgorde kan voorkomen. sound
hulpinterviewer [v] Vertale. Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk da ge veel weg zult moete gooie. [/v] Hier geeft informante vertaling met de volgorde 'weg zult moete gooie'. Deze volgorde kan dus voorkomen! Toen de zin met deze volgorde werd aangeboden (seconde 1023) vertaalde de informante deze zonder 'zou' (zie ook opm. seconde 1036). tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da ge veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk da ge veel weg zult moete gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in uw dialect? Zoon ding ene hebbik nog nooit gezien. [/v]

heb ik
sound
informant [a=n] Zoon ding da hek nog nooit gezien. [/a]

he k
sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin veur in uw dialect? Zoon ding hebbik nog nooit gezien. [/v]

heb ik
sound
informant [a=j] Zoon ding hek nog nooit gezien. [/a]

he k
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in uw dialect? Ge bent enen arigen ene. [/v] sound
informant [a=n] Ge bent ene rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin veur in uw dialect? Ge bent ene rare. [/v] sound
informant [a=j] Ge bent enen arige. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertale. Wat voor boeke hebdu gekocht? [/v]

heb du
sound
informant [a] Wa veur boeke hedde gekocht? [/a]

he de
sound
hulpinterviewer [v=526] Vertale. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie jou op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertale. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aarpele schille nie gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertale. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertale. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar der toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in uw dialect? Marie zeng da ge Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Marie zeng da ge Piete geprobeerd het _. Marie zegt da ge geprobeerd het um Pieten een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in uw dialect? Wim dacht da ik Els ha geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=j] Wim dacht dak Els geprobeerd haai een cadeau te geve. [/a]

da k
Later (seconde 1308) komt informant op de zin terug en vertaalt ze met andere volgorde ('a=n'). tagging sound
informant [a=n] Wim dacht dak geprobeerd haai om Elsen een cadeau te geve. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in uw dialect? Karel weet da gij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Karel weet da ge probeerd het um Mariejen een boek te verkope. [/a] tagging sound
veldwerker [n][v=023] Kan u voor mij eens vertale. Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a] Els wil niet danse en ook niet zinge. [/a] sound
veldwerker [v=025] Kan u eens vertale. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand hee da ooit gewild en ook nie gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gekunne. [/a] tagging sound
veldwerker Gekund en gekunne alletwee zijn mogelijk? sound
informant [a] Niemand heef dit ooit gewild of gekunne. [/a] tagging sound
informant Of gekund. Kan alletwee volgens mij. sound
hulpinterviewer Tegenwoordig zegge ze eerder gekund. sound
veldwerker [v=028] Zou u eens kunne vertale. Vertel me eens wie dat ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie de haai kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Kan u eens vertale. Toon wast zich. [/v] sound
informant [a] Toon was zich. [/a] tagging sound
veldwerker Tis nie Toon wast zen eige?

t is
sound
informant [a] Da kunse ook zegge toon wast zeneige. [/a]

kuns e zen eige
tagging sound
veldwerker Wa zou u et meest gebruike. Toon wast zich of Toon wast zen eige? sound
informant Alletwee kunt gebruike. Allebei. sound
veldwerker [v=041] Zou u nog eens kunne vertale. Johanna liet zich meedrijven op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee _. Laat zich mee drijve. Liet zich mee drijve _. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Johanna liet zeneige liet dereige mee drijve op de golve. [/a]

zen eigen der eige
tagging sound
informant Zich kun ook als der eige beschouwe. sound
veldwerker Zich of der eige of ze kunne alletwee? sound
informant Kunt alletwee. sound
hulpinterviewer Kunt allebei. sound
veldwerker [v=057] Kan u eens vertale voor mij. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As zij zo gevaarlijk leeft nou dan maak zet nie lang meer. Of je kan ook dan leefse nie lang meer. [/a]

ze t leef se
sound
veldwerker [v=077] Kan u zegge innet Reeks ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. Maar nie zwemme kunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=g] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker Omdat u daarstraks een paar keer gezegd heeft ik vin da iedereen zwemme moet kunne. sound
informant [a] Moet kunne zwemme of zwemme moet kunne. [/a] sound
veldwerker Dus zwemme moet kunne kan wel? Informante lijkt hier te willen zeggen dat volgorde '...zwemme moet kunne' voor kan komen, maar is er later (seconde 1742, 'a=n') toch heel stellig van overtuigd dat die volgorde juist niet kan voorkomen. sound
veldwerker Maar komt deze zin ook een heel klein beetje voor of issie echt helemaal _.

is ie
sound
informant Da wordt zo nie uit gesproke. sound
veldwerker Da wordt nooit gezegd? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=189] Kan u eens vertale. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et was aardig da Jan was kome werke. [/a] sound
veldwerker Kan u zegge twas aardig van Jan om te kome werke?

t was
sound
informant Kvon toch mooi vannum dattie kwam helpe.

k von van um dat ie
sound
veldwerker [v=198] Kan u eens vertale hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zanike. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kannu ook zegge hij kan staan te zanike? [/v]

kan u
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Want daarstraks had u gezegd hij kan staan te zevere. sound
veldwerker En ik zei nog kannu ook zegge hij kan staan zevere en toen zei u nee nee die te moet erbij. Hij kan staan te zevere.

kan u
sound
veldwerker En nu zegt u hij kan staan zanike en ik vraag kan u zegge hij kan staan te zanike? sound
informant [a=j] Hij kan staan te zanike. [/a] sound
commentaar[meta][k]L153p[/k][h]134[/h][i]133[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
veldwerker [v=199] Kan u dan eens vertale. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij sta te zeure. [/a] tagging sound
veldwerker [v=218] Kan u eens vertale voor mij. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn dan zellie. [/a] tagging sound
veldwerker Kannet ook zijn ze gelove da wij rijker zijn as zellie?

kan et
sound
informant Ja da kan. sound
informant Ze gelove da wij rijker zijn as zellie. tagging sound
veldwerker [v] Kan u eens vertale. Jan is slimmer dan ik. sound
informant Blijf hetzelve. Jan is slimmer dan ik. sound
veldwerker Da wordt nie Jan is slimmer as ik? sound
informant Jan is slimmer as ik. Jan is slimmer dan ik. sound
veldwerker U kanze alletwee gebruike?

kan ze
sound
informant Ja vinnik wel.

vin ik
sound
veldwerker [v=220] Vertale voor mij. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant Gij geloof toch nie dasse armer zijn as wij.

da se
sound
veldwerker Nee dasse armer zijn dan jullie.

da se
sound
informant Jullie is wij. sound
hulpinterviewer [a] Gullie geloof toch nie da wij armer _. [/a] tagging sound
informant [a] _ armer zijn as wij. [/a] tagging sound
informant Wij kunt uit spreke en as jullie kun uit spreke. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker As jullie kan ook? sound
informant Ja. sound
informant [a] Gellie geloof toch nie dasse armer zijn as wij. Want wij verstaan wij ook onder jullie. [/a]

da se
sound
veldwerker Maar je kan ook zegge dasse armer zijn as jullie?

da se
sound
informant Ja da kan ook. sound
informant Want jullie beschouwe we ook as wij he. Wij en gellie zegge wij dan. sound
veldwerker [v=227] Alser een dialoogje is asser twee mense zijn en die zegge _. Iemand zegt ze zegge over een derde hij slaapt. Kan die tweede persoon dan reagere me hij doet? [/v]

als er as er
sound
veldwerker [v] Of toet. [/v] sound
informant [a=n] Hij doechet zegge wij dan. [/a]

doech et
sound
informant En dan kunne in de Nederlands vertale hij doet het.

kun e
sound
veldwerker [v=245] Kannu zegge bijvoorbeeld als we naar die lamp kijke. Kan ik zegge ja die lamp steekt de nog wel in maar brande doet ze nie meer? [/v]

kan u
sound
informant Ja die lamp zitter nog wel in maar veel licht geefse nie meer.

zit er geef se
sound
veldwerker U zou nie zegge brande doetse nie meer?

doet se
sound
hulpinterviewer [a=n] Ze brandt nie meer. [/a] sound
veldwerker Maar dan kan u nie zegge brande doese nie meer?

doe se
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee dan moese ook echt uit zijn.

moe se
sound
veldwerker Maar dan kannu et wel zeggen of nie?

kan u
sound
informant [a=j] Da kunne wel zegge. Hier zit nog wel een lamp in maar brande doese nie meer. [/a]

kun e doe se
tagging sound
veldwerker [v=246] Kannu vertale doet Marie elke avond danse? [/v]

kan u
sound
informant Ga Marie elkenavond danse?

elken avond
sound
veldwerker En kannu zegge doe Marie elkenavond danse?

kan u elke avond
sound
informant [a=n] Da kunt ook zegge. Ja. Doe Marie elkenavond gaan danse zoude dan derbij moete zeggen he. Of ga Marie elkenavond danse. Maar doe Marie elkenavond danse das toch nie helemaal _. [/a]

elke avond zou de elke avond da s
Eerst lijkt het erop dat zin wel kan voorkomen, maar later komt de informante hier toch op terug. Ook 'Doe Marie elkenavond gaan danse' blijkt uiteindelijk niet te kunnen. sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar da wordt hier toch nie gezeet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das geen Reeks nee. [/a]

da s
sound
veldwerker Maar doe Marie elkenavond gaan danse is wel Reeks?

elken avond
sound
informant Ook nie. sound
hulpinterviewer Nee ook nie. sound
informant [a=n] Gaan Marie elkenavond danse? [/a]

elken avond
sound
veldwerker [v=247] En doe het brood even snijde. [/v] sound
informant [a=j] Ja da is wel Reeks. Snij het brood even of doedegij even het brood snijde. [/a]

doe de gij
tagging sound
veldwerker [v=249] Kan u eens vertale voor mij. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wiens moeder gisteren getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kannu ook zegge de jongen daar de moeder gisteren van getrouwd is? [/v]

kan u
sound
informant [a=j] Ja de jongen daar de moeder gisteren van getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
informant De moeder van de jongen die gisteren getrouwd is die stond achter mijn. Dat zoud ook kunne. sound
veldwerker [v=259] Kan u eens vertale. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die geld hee die moet mijn ook maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u zegge wie geld hee die moet mij ook maar wat geve? [/v] sound
informant [a] Die gelds hatte die moeter mij nog maar wa van geve. [/a]

moet er
tagging sound
informant Ge kunt die en wie allebei gebruike. sound
veldwerker [v=262] Kan u eens vertale wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wie denkdegij dak in de stad tegen gekome ben? [/a]

denk de gij da k
sound
veldwerker [v=311] Zou u eens kunne vertale. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=323] Kannu zegge innet Reeks wa voore heddegij mee gebracht? [/v]

kan u in et he de gij
sound
informant O wa veure. Wordt nie zo veel gezet. Wa heddegij voor ene mee gebracht?

he de gij
sound
informant [a=n] Wa voor ene heddegij mee gebracht. [/a]

he de gij
sound
veldwerker [v=329] Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik geloof datse deze jongen echt wel aardig vinde. [/a]

dat se
sound
veldwerker [v=339] Kan u eens vertale. Ik vind dat jij het niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ik vin da gij het nie moogt zien. [/a] sound
veldwerker [v] Kannu ook zegge ik vin da gij het nie zien moog? [/v]

kan u
sound
informant [a=j] Da kunt allebei gebruike. Ik vin da et nie zien magt of nie magt zien. [/a] tagging sound
informant Ik vin da gij et nie moog zien. Ik vin da jij et ook nie zien mag. Ja da kan eigenlijk wel alletwee dacht ik. sound
veldwerker Welke zou u het liefst gebruike of et meest gebruike? sound
informant [a=g] Ik vin da gij et nie moogt zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=387] Alser iemand vraagt wanneer zal de wereldvrede kome kan iemand anders antwoorde nooit nie? Of nooit niet. [/v]

als er
sound
informant [a=j] Nooit nie of ik weet het nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=459] Kan u zeggen int Reeks hij heef de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=j] Hij heef den bal gegooid in de mand. Ja da blijft toch hetzelfde. [/a] sound
informant [a=n] Hij heef de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Hij gooide de bal in de mand. [/a] sound
informant Da kan ook ja. sound
veldwerker [v=485] Als iemand vraagt zal ik koke kan iemand anders dan zegge dat doe maar. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
veldwerker [v=486] Kan u zegge dat boek beloof mij da je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Ik beloof me dak da boek nooit meer zal verstoppe. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
informant Zal ik eens zegge wak gekocht heb.

wa k
sound
veldwerker En daarnet zei u ook zoiets als wat zegget mij wat je gekocht hebt.

zeg et
sound
informant Das eigenlijk meer wa interesseeret me wat je gekocht hebt.

da s interesseer et
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge wij nie hier. [/a] sound
informant Wa zegget mijn zo kant ook zijn kzal maar zegge gijt vandaag wel een mooie nieuwe jas gekocht. Wa zegget mijn wa gij gekocht het? [/n]

kan t k zal gij t zeg et
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park komt voor : n
vorm: gisteren wandelde hij/zij door de park
025 Niemand heeft dat ooit gewild of gekund Vragen of er nog ander vormen mogelijk zijn van het voltooid deelwoord. komt voor : j
vorm: gekunne
opmerking: gekunne zou ook kunnen, maar komt minder voor
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat 1 en 1 2 is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: z'n moeder
opmerking: komt er niet helemaal uit
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daarop dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: dat ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hij heeft zich de handen gewassen
opmerking: zo evt kunnen
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
vorm: ga en haal die bestelling op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: dat
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: die
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: geroepen kon hebben
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: we konden nergens nie zitten
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: J rokt nie mehr
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: jullie jullie
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: ge datte ge mug komme
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: gellie
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: gellie meug komme
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weette gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bent
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
opmerking: hullie is niet in haar dorp, maar wel in de naaste omgeving
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
opmerking: hullie is niet in haar dorp, maar wel in de naaste omgeving
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: zullie
opmerking: hullie is niet in haar dorp, maar wel in de naaste omgeving
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekare
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: dr eige
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: zich?
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij 'm
opmerking: bij 'm komme kan ook
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: doar in die kast
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: doar en die kast
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dat er een hond
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asge dage leeft ??
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als alle daag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asn dokter
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goate
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: u goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat u
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t go
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie goat
opmerking: gellie of gullie
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie goat
opmerking: gellie of gullie
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat e
opmerking: gellie of gullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gona se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginke gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingte gij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingde gellie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie of er aan de deur was
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie dat er aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het wegsmijten
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
opmerking: vindt het wel rare zin, maar kan wel
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: andere betekenis
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben hem giesteren
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: z'n eigen
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: 'm
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: 'm