SAND-data Nistelrode (L151p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03481) vertaling: Jan wet de verhaal nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03481) vertaling: M en P zien mekaar vur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03481) vertaling: T wast ze'n eijge
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03481) vertaling: den timmerman he gen spijker be um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03481) vertaling: F zaag n slang neven um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03481) vertaling: E liet men vur um werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03481) vertaling: J liet der egge meedrijve op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03481) vertaling: T bekeek ze'n eijge is goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03481) vertaling: Jan he iw twee minute een biertje op
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03481) vertaling: dees schoen lope hendig
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03481) vertaling: E kent ze'n egge goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03481) vertaling: W ge gehurd deter foto's van zen egge in de etalage ston
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03481) vertaling: die errepel schelle nie hendig
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03481) vertaling: dees glas velt kapot es 't op de grond velt
000 (x02opm) (inf. 03481) opm. inf.: deze zinnen kan ik niet vertalen
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03481) vertaling: ik weet de Jan hard moet kunne werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03481) vertaling: ik weet de Jan hard moet kunne werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03481) vertaling: ik weet de Jan hard moet kunne werken
komt voor: j
gebr.: 5
000 (x03opm) (inf. 03481) opm. inf.: ik weet de Jan hard kan werken meest voorkomend
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03481) vertaling: Jan he gen een boek mer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03481) vertaling: Jan he gen boek mer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03481) vertaling: boeken he Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03481) vertaling: Jan he nie veul geld mer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03481) vertaling: der mag niemand proaten over de probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03481) vertaling: der mag niemand proaten over de probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03481) vertaling: niemand ze detie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03481) vertaling: zitten hier ergis mous
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03481) vertaling: ik geef niks on n ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03481) vertaling: niemand wil werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03481) vertaling: we wissen nie de tie thaus waar
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03481) vertaling: ik wis't ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03481) vertaling: hij mag me niemand proaten over dees probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03481) vertaling: Jan wet de tie veur drie ure de wage gemakt moet hebben
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03481) vertaling: Marie herren auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03481) vertaling: Piet zenen auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03481) vertaling: Piet zenen auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03481) vertaling: die mens zenen auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03481) vertaling: dieën auto is niet van men mar van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03481) vertaling: de krant van gisteren ligt onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03481) vertaling: Jan is K en K der broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03481) vertaling: die jongens der fietse zen gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03481) vertaling: de moeder van die zusters is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03481) vertaling: dieën auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03481) vertaling: die fiets is van men
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03481) vertaling: hij mag me niemand proaten over de probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03481) vertaling: ik wil genman kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03481) vertaling: 't is zund de wij nie meuge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03481) vertaling: de go'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03481) vertaling: ik he niks gedoan
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03481) vertaling: hij ha get nog mar net verteld of M begon te janke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03481) vertaling: ga die bestelling nou mar ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03481) vertaling: hij du niks
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03481) vertaling: ge hoeft hier nie mer te komme
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03481) vertaling: 't Jan z'n schuld de we M nie gebeld hebbe
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03481) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03481) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03481) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03481) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03481) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03481) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03481) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03481) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03481) fragment: om (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03481) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03481) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03481) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03481) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03481) fragment: (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03481) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03481) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03481) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03481) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03481) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03481) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03481) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03481) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03481) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03481) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03481) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03481) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03481) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03481) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03481) fragment: nog altijd (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03481) fragment: nog steeds (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03481) fragment: nog steeds (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03481) fragment: nog altijd (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03481) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03481) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03481) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03481) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03481) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03481) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03481) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03481) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03481) vertaling: ik weet de gellie op geman keus bent
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03481) vertaling: ik weet de ze nie verwaand is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03481) vertaling: E denkt de't nie hendig is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03481) vertaling: ik weet de'k te loat ben en ge nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03481) vertaling: ge weet toch de ge moet werke en ikke nie
opm.: subjectdubbeling 1.ev.
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03481) vertaling: iederren denkt de wij no hous gon en de zij nog meugen bleijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03481) vertaling: het is sund de hij kumt en de ze gu
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03481) vertaling: ik denk de L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03481) vertaling: ik denk de L en P gan trouwe
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03481) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03481) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03481) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03481) vertaling: de lamp brandt nie meer
komt voor: j
opm.: dav
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03481) vertaling: de lamp brandt nie meer
komt voor: j
opm.: dav
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03481) vertaling: M danst elken avond
komt voor: j
opm.: dav
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03481) vertaling: M danst elken avond
komt voor: j
opm.: dav
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03481) vertaling: sney 't brood ins efkes
komt voor: j
opm.: dav
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03481) vertaling: sney 't brood ins efkes
komt voor: j
opm.: dav
000 (y01opm) (inf. 03481) opm. inf.: consequent enkel ja aangeduid
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03481) fragment: van wie de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03481) fragment: waarop (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03481) fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03481) fragment: wat dan (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03481) fragment: wat dan (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03481) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03481) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03481) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03481) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03481) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03481) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03481) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03481) vertaling: wie denkte de'k in de stad tegengekomme ben
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03481) vertaling: hoe denkte de ze't opgelost hen
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03481) vertaling: hoe zo'n ze de hebben opgelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03481) vertaling: M wet nie wie wij op willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03481) vertaling: wet iemes wie wij geroepen hebben
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03481) vertaling: hij he ze'n haand gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03481) vertaling: hij he ze'n hemd gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03481) vertaling: hij he enen hoed op zene kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03481) vertaling: hij he ene vlek op ze'n hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03481) vertaling: hij he ze'n been gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03481) vertaling: hij he ze' eige pijn gedoan
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03481) vertaling: M trok de deke over der heen
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03481) vertaling: Luc weet de der foto's van zen eige te koop zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03481) vertaling: ge wet toch nog de we toe dur 't bos zen gelope
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03481) vertaling: ik weet nog de den auto van M kepot waar
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03481) vertaling: ze wet nog de 't ie es en verke zaat te eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03481) vertaling: wij weten nog wel de Jan ze'n boeke gestole waren mar zij wete de nie mer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03481) vertaling: wete nog de wij Jan op de mert gezien hen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03481) vertaling: hij he z'n eige 'n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03481) vertaling: hij vuulde ze'n eige dur 't ijs zakken
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03481) vertaling: hij heeft dat nooit gedaan en niet gekund
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03481) vertaling: zou hij dat gedaan kunnen hebben
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03481) vertaling: zou hij dat gedaan kunnen hebben
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03481) vertaling: hij heeft dat nooit gedaan en niet gekund
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03481) fragment: gekund (1)
opm. inf.: consequent enkel ja aangeduid
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03481) fragment: gekund (1)
opm. inf.: consequent enkel ja aangeduid
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03481) fragment: gedaan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03481) fragment: gedaan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03481) fragment: gedoan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03481) fragment: gedoan (1)
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03481) vertaling: we moeten naar de schuur en voeiere de koei
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03481) vertaling: we moeten naar de schuur en voeiere de koei
komt voor: j
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03481) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03481) vertaling: ik denk de't ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03481) vertaling: ik denk de't ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03481) vertaling: ik dek de't ie weg waar
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03481) vertaling: ik dek de't ie weg waar
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03481) vertaling: ik weet de't ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03481) vertaling: ik weet de't ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03481) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03481) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03481) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03481) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03481) vertaling: ik ben me Jan mee na de mert geweest
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03481) vertaling: ik ben me Jan mee na de mert geweest
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03481) vertaling: ik heb al de eertse drie somme gemakt. de welke he de ge gemakt?
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03481) vertaling: ik heb al de eertse drie somme gemakt. de welke he de ge gemakt?
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03481) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03481) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03481) vertaling: de die zo ik nie durve te eten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03481) vertaling: de die zo ik nie durve te eten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03481) vertaling: ik weet de Jan na de mert geweest is
komt voor: j
opm.: dav
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03481) vertaling: ik weet de Jan na de mert geweest is
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03481) vertaling: lopende kwaam ik um tegen
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03481) vertaling: lopende kwaam ik um tegen
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03481) vertaling: ik he heel veul gelopen
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03481) vertaling: ik he heel veul gelopen
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03481) vertaling: ik wuur muug en ik haan er mar me op
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03481) vertaling: ik wuur muug en ik haan er mar me op
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03481) vertaling: hij din krek of ie net aut ze'n bed kwaam
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03481) vertaling: de schilder is hie weze schilderen
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03481) vertaling: de schilder is hie weze schilderen
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03481) vertaling: denk te de ge na haus gat
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03481) vertaling: in dieen tijd leefden ik er op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03481) vertaling: vruger leefden ie es n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03481) vertaling: daa leefde we es g in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03481) vertaling: geman maag't zien dus ge ok nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03481) vertaling: 't gebeurde toe ge weggingt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03481) vertaling: ik weet wa'r ge geborre bent
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03481) vertaling: nou geklaar bent madde goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03481) vertaling: dur de M gesturven is he heur man A nie mer kunnen helpe
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
000 (y09opm) (inf. 03481) opm. inf.: consequent enkel ja aangeduid
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03481) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03481) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03481) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03481) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03481) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03481) vertaling: me zo'n weer kund nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03481) vertaling: me zo'n weer kund nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03481) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03481) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03481) vertaling: ik wil um nooit mer zien omde 't ie me bedrogen he
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03481) vertaling: ik wil um nooit mer zien omde 't ie me bedrogen he
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03481) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03481) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03481) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03481) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03481) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03481) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03481) vertaling: me die sneeuw konden we de stad nie uit
komt voor: j
opm.: dav
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03481) vertaling: me die sneeuw konden we de stad nie uit
komt voor: j
opm.: dav
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03481) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03481) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03481) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03481) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03481) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03481) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03481) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03481) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03481) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03481) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03481) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: die (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: die (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03481) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03481) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03481) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03481) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03481) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03481) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03481) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03481) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03481) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03481) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03481) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03481) fragment: waarvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03481) fragment: waarvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03481) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03481) fragment: van wie de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03481) vertaling: P denkt de J en M op geman beus zen
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03481) vertaling: W denkt de we nooit geman ene prijs geven
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03481) vertaling: 't is woar de ze nie me M meuge proate
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03481) vertaling: nerges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03481) vertaling: geman
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03481) vertaling: nooit
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03481) vertaling: zeg nie tegen um de'k no buite ben geweest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03481) vertaling: nie zeggen de'k een cadeau vur um he gekoogt
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03481) vertaling: wette nie de't ie gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03481) vertaling: W brobeerde um geman pijn te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03481) vertaling: 't schent de ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03481) vertaling: ze schent niks te meugen ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03481) vertaling: ze proberen al den helen dag um mekaren op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03481) vertaling: 't beloofd wer ene mooien dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03481) vertaling: 't is misschien beter um nog efks te waachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03481) vertaling: we han't geluk um em gauw terug te veynen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03481) vertaling: es de henne an valk zien ze'n ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03481) vertaling: es we de errepel nie kunne verkopen zitten we in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03481) vertaling: es ge'm ni meeneemt wor ik beus
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03481) vertaling: hij wis't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03481) vertaling: op dees feest wordt veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03481) vertaling: nou wordt er allen nog mar brood verkocht in de winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03481) vertaling: es ie met de fiets komt zal wel laat ze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03481) vertaling: es ge tijd het kom dan is ene keer langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03481) vertaling: es ik rijk ben koop ik ene duren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03481) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03481) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03481) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03481) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03481) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03481) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03481) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03481) komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03481) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03481) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03481) vertaling: M heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03481) vertaling: M he gezeed de ge het geprebeerd heur n boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03481) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03481) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03481) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03481) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03481) vertaling: die stadse hen hier veul huus gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03481) vertaling: an die neej woter ziede geman
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03481) vertaling: gistere is J hier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03481) vertaling: den dag de J belde war k nie thous
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03481) vertaling: Jef die zo ik nooit verzuke
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03481) vertaling: M zo zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03481) vertaling: B drinkt wel is een glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03481) vertaling: M die zo 'k wel is be ons thous wille verzuke
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03481) vertaling: de haus zo'k nooit wille koope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03481) vertaling: de haus stuter al vijftig joor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03481) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03481) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03481) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03481) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03481) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03481) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03481) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03481) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03481) vertaling: he G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03481) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03481) vertaling: 't waar mar krek genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03481) vertaling: M he nou meer koei es de se vruger ha
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03481) vertaling: es S ha kunne komme dan ha se de gedoan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03481) vertaling: ze is den besten dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03481) vertaling: vur de ge iets eweggooit moete ierst bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03481) vertaling: hier is alles we'k gekregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03481) vertaling: J is te greeg um iets on ze'n keinder te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03481) vertaling: alsof ge iets van voetballen wet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03481) vertaling: leg de boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03481) vertaling: es ge echt nie kunt waagte dan kom mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03481) vertaling: ik weet de Jan den dokter ha kunne roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03481) vertaling: ik weet de Jan den dokter geroepe kon hebben
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03481) vertaling: hij zei de'k iets ha moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03481) vertaling: hij zei de'k iets gedon moes hebben
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03481) vertaling: hij is de vurige week dur dokter Mertens geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03481) vertaling: hij wordt merege dur dokter Mertens geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03481) vertaling: ik denk dat je veel weg zou moeten gooien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03481) vertaling: ik denk dat je veel weg zou moeten gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03481) vertaling: 't is dom om zulke dure dingen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03481) vertaling: 't is dom om zulke dure dingen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03481) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03481) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03481) vertaling: Ik vind dat je vaker de krant zou moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03481) vertaling: Ik vind dat je vaker de krant zou moeten lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03481) vertaling: Het is dom om in het donker de krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03481) vertaling: Het is dom om in het donker de krant te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03481) vertaling: Hij is de hele dag de krant aan het lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03481) vertaling: Hij is de hele dag de krant aan het lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03481) fragment: door (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03481) fragment: soms (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 03481) fragment: soms (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03481) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03481) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03481) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03481) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03481) vertaling: R he ene grunen appel weggegeven en nou hettie nog twee rooi
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03481) vertaling: der waren veul meer mense op de fest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03481) vertaling: waren der veul mense op 't fest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03481) vertaling: we hedde ge veur boeke gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03481) vertaling: wa vur boeke hedde ge gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03481) vertaling: wa vur boeke hedde ge gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03481) vertaling: we hedde ge veur boeke gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03481) vertaling: hij wont bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03481) vertaling: hij wont bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03481) vertaling: loopt mar efkes na den bekker
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03481) vertaling: wie hedde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03481) vertaling: wie he auw gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03481) vertaling: hak de gewten dan hak 't nie gedoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03481) vertaling: 't zou beter zen um nog efkes te waachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03481) vertaling: gelukkig ha Jan den dokter gebeld en die waar der zoo
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03481) vertaling: loop nou toch deur vervelende jong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03481) komt voor: j
000 (z17opm) (inf. 03481) opm. inf.: consequent enkel ja aangeduid
000 (z17opm) (inf. 03481) opm. inf.: dat laatste snap ik niet zo goed. hopelijk heb ik toch wat goed gedaan.
000 (z17opm) (inf. 03481) opm. inf.: dat laatste snap ik niet zo goed. hopelijk heb ik toch wat goed gedaan.
000 (z17opm) (inf. 03481) opm. inf.: consequent enkel ja aangeduid

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Nistelrode

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Nistelrode